Tài chính (Khu vực)

29
Cổ phiếu
137.816B
Giá trị vốn hóa thị trường
62.377M
Khối lượng
+5.60%
Tỷ suất Cổ tức
+3.04%
Thay đổi
−11.31%
Hiệu suất Tháng
−23.34%
Hiệu suất Năm
−12.30%
Hiệu suất YTD
           
AEDAS AEDAS HOMES, S.A
19.465.19%0.96Sức bán mạnh27.298K932.531M673.590.03176.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.
43.30-0.46%-0.20Sức bán mạnh15.545K2.522B13.413.23149.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ALNT ALANTRA PARTNERS, S.A.
14.20-0.70%-0.10Bán2.330K547.800M12.621.13534.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARM ARIMA REAL ESTATE, S.A.
9.950.00%0.00Bán0140.063M14.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
4.373.11%0.13Sức bán mạnh46.077M28.902B6.100.72126017.00Ngân hàng
BKIA BANKIA, S.A.
1.633.45%0.05Sức bán mạnh17.749M4.980B8.600.1916062.00Ngân hàng
BKT BANKINTER, S.A.
5.443.26%0.17Bán5.078M4.891B9.280.598163.00Ngân hàng
BME BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES,SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A.
23.203.85%0.86Mua142.526K1.926B14.871.57756.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
CABK CAIXABANK, S.A.
2.104.53%0.09Sức bán mạnh32.253M12.548B9.210.2337510.00Ngân hàng
CEV CIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
7.65-0.00%-0.00Bán0177.114M58.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
COL INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
10.20-0.20%-0.02Sức mua mạnh680.618K5.182B8.181.25214.00REITs thương mại
GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
30.000.00%0.00Bán15.247K3.536B9.773.077429.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
HOME NEINOR HOMES, S.A.
11.550.52%0.06Mua52.166K909.041M271.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LBK LIBERBANK, S.A.
0.320.95%0.00Sức bán mạnh1.919M958.365M10.020.033867.00Ngân hàng
LRE LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
6.481.09%0.07Bán57.363K575.406M5.211.244.00REITs thương mại
MAP MAPFRE, S.A.
2.361.20%0.03Bán2.960M7.204B14.040.1734705.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
12.150.58%0.07Bán554.055K5.646B8.631.42184.00REITs thương mại
MTB MONTEBALITO, S.A.
1.82-0.27%-0.01Mua2.500K57.303M-0.0352.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MVC METROVACESA, S.A.
9.361.74%0.16Bán45.158K1.417B240.310.04156.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NYE NYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.01-3.03%-0.00Bán9.664M27.158M79.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
R4 RENTA 4 BANCO, S.A.
6.80-0.00%-0.00Bán958276.012M19.950.34510.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
REN RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
3.67-0.00%-0.00Bán0117.894M7.190.5141.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RLIA REALIA BUSINESS, S.A.
0.94-0.21%-0.00Mua22.733K772.131M13.180.0789.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SAB BANCO DE SABADELL
0.775.97%0.04Bán53.174M4.339B5.660.1425799.00Ngân hàng
SAN BANCO SANTANDER S.A.
3.593.19%0.11Sức bán mạnh111.434M58.203B9.260.43201804.00Ngân hàng
UNI UNICAJA BANCO, S.A.
0.663.45%0.02Sức bán mạnh6.061M1.061B5.180.136852.00Ngân hàng
YABA JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.
1.07-0.00%-0.00Bán035.374MREITs thương mại
YAC1 ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A
1.150.00%0.00Mua028.006MREITs Nhà ở
YALB RREF II AL BRECK SOCIMI S.A.U.
4.080.00%0.00Bán021.762M3.381.21Mô hình nến Diversified REITs
YAML AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.
21.600.00%0.00Bán0108.605M54.040.402.00REITs thương mại
YAP67 AP67 SOCIMI, S.A.
6.55-0.00%-0.00Bán049.191MMô hình nến Diversified REITs
YAPS ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI S.A.U.
33.600.00%0.00Sức mua mạnh0322.339M-3.880.00Mô hình nến Diversified REITs
YATO ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.
10.600.95%0.10Mua473262.642MMô hình nến Diversified REITs
YAZR AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.
4.82-0.00%-0.00Bán039.938M19.030.25REITs thương mại
YDOM DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.
2.14-0.00%-0.00Sức bán mạnh1.000K29.674MREITs Nhà ở
YEIS ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.
10.300.00%0.00Mua0114.035M66.910.150.00Mô hình nến Diversified REITs
YEXR EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.
1.120.00%0.00Mua014.965MREITs Nhà ở
YGCS GALIL CAPITAL RE SPAIN, SOCIMI, S.A.
11.900.00%0.00Mua032.590M-0.291.00REITs Nhà ở
YGGC GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.
132.000.00%0.00Mua03.432B32.114.11116.00REITs thương mại
YGOB GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A
21.400.00%0.00Mua0106.000M-0.00REITs thương mại
YGOP GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.
17.300.00%0.00Sức mua mạnh0107.044M7.772.238.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YHAB HEREF HABANERAS SOCIMI, S.A.U.
1.100.00%0.00Bán05.566M0.353.16REITs thương mại
YHLY HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U.
4.180.00%0.00Bán052.995M0.47Mô hình nến Diversified REITs
YISC ISC FRESH WATER INVESTMENT SOCIMI, S.A.
19.400.00%0.00Bán0156.727M1.190.00REITs thương mại
YMEI MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.
37.40-0.00%-0.00Mua034.282M16.592.25REITs thương mại
YMHRE MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
5.250.00%0.00Mua10265.000M3.00Quỹ REIT Chuyên biệt
YMRE MERIDIA REAL ESTATE III SOCIMI, S.A.
1.100.00%0.00Mua0134.996M-0.024.00REITs thương mại
YNUM NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.
1.790.00%0.00Bán018.058M31.060.06REITs thương mại
YORE OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
0.99-0.00%-0.00Bán0194.728M53.630.021.00REITs thương mại
YORS OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A.
13.300.00%0.00Bán066.158M-0.880.00Mô hình nến Diversified REITs
YOVA OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
12.400.00%0.00Bán066.694M-0.88REITs Nhà ở
YP3L P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
5.751.77%0.10Mua1.850K30.754M3.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YPARK INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.
1.230.00%0.00Mua011.780MREITs thương mại
YPR2 CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A.
0.760.00%0.00Bán010.946M1.600.48REITs thương mại
YPR3 CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.
0.700.00%0.00Bán09.474M2.090.47REITs thương mại
YQPQ QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.
1.130.00%0.00Theo dõi014.124M-0.06REITs Nhà ở
YQUO QUONIA SOCIMI, S.A.
1.780.00%0.00Bán047.451M13.070.141.00Mô hình nến Diversified REITs
YSCI SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U.
0.960.00%0.00Mua069.765M-0.01REITs thương mại
YSPS STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.
1.270.00%0.00Bán013.750MREITs Nhà ở
YSRR SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A
21.20-0.00%-0.00Bán0106.711M61.600.351.00REITs thương mại
YTAR TARJAR XAIRO SOCIMI, S.A.
50.000.00%0.00Bán08.669M11.274.44REITs thương mại
YTEM TEMPORE PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
5.05-0.00%-0.00Bán0136.724MREITs Nhà ở
YTRA TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
11.500.00%0.00Mua0162.944M26.250.442.00REITs thương mại
YTRM TORIMBIA SOCIMI, S.A.
27.600.00%0.00Mua056.234M73.400.151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YTST TESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
6.40-0.00%-0.00Bán0836.493M13.270.4879.00REITs Nhà ở
YURE UNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A.
25.800.00%0.00Bán032.274MREITs thương mại
YURO URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.
44.20-0.00%-0.00Bán0200.644M11.413.913.00REITs thương mại
YVBA VBARE IBERIAN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
13.200.00%0.00Mua060.628M6.472.03REITs Nhà ở
YVIT VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
14.500.00%0.00Mua0103.881M42.640.3415.00Mô hình nến Diversified REITs
YZBL ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.
1.19-0.00%-0.00Mua0768.271M29.510.041.00REITs thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất