Tài chính (Khu vực)

69
Cổ phiếu
172.857B
Giá trị vốn hóa thị trường
17.180M
Khối lượng
+4.98%
Tỷ suất Cổ tức
+1.13%
Thay đổi
−2.52%
Hiệu suất Tháng
−3.91%
Hiệu suất Năm
−1.33%
Hiệu suất YTD
           
AEDAS AEDAS HOMES, S.A
19.961.32%0.26Bán18.432K956.492M690.900.03176.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
ALB CORPORACION FINANCIERA ALBA S.A.
49.250.51%0.25Mua2.288K2.868B19.412.54153.00Dịch vụ Đầu tư Đa dạng
ALNT ALANTRA PARTNERS, S.A.
15.35-1.29%-0.20Bán1.841K594.093M12.891.19534.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
ARM ARIMA REAL ESTATE, S.A.
11.500.00%0.00Mua35326.269M14.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
4.781.25%0.06Mua13.331M31.666B6.680.72126017.00Ngân hàng
BKIA BANKIA, S.A.
1.791.07%0.02Mua6.496M5.461B10.290.1716051.00Ngân hàng
BKT BANKINTER, S.A.
6.541.36%0.09Sức mua mạnh1.719M5.871B10.050.658171.00Ngân hàng
BME BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES,SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A.
35.500.06%0.02Mua94.761K2.968B23.241.54749.00Nhà khai thác Thị trường Tài chính và Hàng hóa
CABK CAIXABANK, S.A.
2.750.99%0.03Mua10.937M16.428B10.690.2635669.00Ngân hàng
CEV CIA ESPANOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER (CEVASA)
8.550.00%0.00Mua1.993K197.964M58.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
COL INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI S.A.
11.612.47%0.28Mua621.333K5.899B9.311.25214.00REITs thương mại
GCO GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
32.50-0.31%-0.10Theo dõi27.753K3.831B10.063.237496.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
HOME NEINOR HOMES, S.A.
11.17-0.89%-0.10Bán49.304K879.133M271.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
LBK LIBERBANK, S.A.
0.33-0.97%-0.00Mua3.887M982.872M10.470.033760.00Ngân hàng
LRE LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
7.570.26%0.02Bán66.145K674.056M5.331.424.00REITs thương mại
MAP MAPFRE, S.A.
2.602.73%0.07Mua27.230M7.912B17.260.1534507.00Môi giới & Bảo hiểm Nhiều rủi ro
MRL MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.
12.971.25%0.16Mua1.090M6.027B8.801.47184.00REITs thương mại
MTB MONTEBALITO, S.A.
1.540.00%0.00Bán39048.853M-0.0152.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
MVC METROVACESA, S.A.
8.230.00%0.00Bán71.904K1.246B1409.250.01156.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
NYE NYESA VALORES CORPORACION S.A.
0.01-2.54%-0.00Sức bán mạnh17.258M24.330M-0.0268.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
R4 RENTA 4 BANCO, S.A.
6.86-0.29%-0.02Bán6.067K278.448M17.110.40512.00Nhà Điều hành Quỹ & Quản lý Đầu tư
REN RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.
3.07-0.32%-0.01Bán35.938K98.620M7.840.3942.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
RLIA REALIA BUSINESS, S.A.
0.93-0.75%-0.01Mua25.558K761.487M12.910.0789.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
SAB BANCO DE SABADELL
1.030.53%0.01Sức mua mạnh15.236M5.796B6.800.1524997.00Ngân hàng
SAN BANCO SANTANDER S.A.
3.581.36%0.05Bán33.614M59.554B4.470.85201017.00Ngân hàng
UNI UNICAJA BANCO, S.A.
0.960.05%0.00Mua1.077M1.544B7.330.146761.00Ngân hàng
YABA JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A.
1.050.00%0.00Bán034.713M11.00REITs thương mại
YAC1 ALMAGRO CAPITAL SOCIMI S.A
1.080.00%0.00Bán026.301MREITs Nhà ở
YALB RREF II AL BRECK SOCIMI S.A.U.
4.040.00%0.00Mua021.549M3.341.21Mô hình nến Diversified REITs
YAML AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A.
22.000.00%0.00Mua0108.605M54.040.402.00REITs thương mại
YAP67 AP67 SOCIMI, S.A.
6.800.00%0.00Bán049.191MMô hình nến Diversified REITs
YAPS ALBIRANA PROPERTIES SOCIMI S.A.U.
33.600.00%0.00Mua0322.339M-3.880.00Mô hình nến Diversified REITs
YAST ASTURIAS RETAIL AND LEISURE SOCIMI, S.A.U.
33.000.00%0.00Bán0163.000M50.800.64Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YATO ATOM HOTELES SOCIMI, S.A.
10.900.00%0.00Mua0351.947M1.00Mô hình nến Diversified REITs
YAZR AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A.
4.600.00%0.00Bán028.792M18.170.25REITs thương mại
YBAR BARCINO PROPERTY SOCIMI, S.A.
1.600.00%0.00Mua033.484M-0.08REITs Nhà ở
YDOA INVERSIONES DOALCA SOCIMI, S.A.
26.200.00%0.00Bán0164.267M0.83REITs thương mại
YDOM DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A.
2.140.00%0.00Mua029.674MREITs Nhà ở
YEIS ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A.
9.950.00%0.00Sức bán mạnh0110.160M64.640.150.00Mô hình nến Diversified REITs
YENT ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A.
1.790.56%0.01Mua60397.776M17.780.1010.00Mô hình nến Diversified REITs
YEXR EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.
1.100.00%0.00Bán014.698MREITs Nhà ở
YGGC GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A.
138.000.00%0.00Mua03.744B11.4312.60125.00REITs thương mại
YGMP GMP PROPERTY SOCIMI, S.A.
58.000.00%0.00Mua01.118B5.979.80128.00REITs thương mại
YGOB GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A
0.484.76%0.02Bán2.233K2.420M-0.00REITs thương mại
YGOP GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A.
17.100.00%0.00Bán300105.806M7.682.238.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YHLY HADLEY INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U.
4.400.00%0.00Mua046.667M9.340.47Mô hình nến Diversified REITs
YMEI MERCAL INMUEBLES SOCIMI, S.A.
37.400.00%0.00Mua034.282M16.592.25REITs thương mại
YMHRE MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A.
5.100.00%0.00Mua0255.000M3.00Quỹ REIT Chuyên biệt
YMRE MERIDIA REAL ESTATE III SOCIMI, S.A.
1.100.00%0.00Mua0134.996M-0.024.00REITs thương mại
YNUM NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A.
1.800.00%0.00Mua017.758M92.830.022.00REITs thương mại
YORE OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
1.020.00%0.00Mua0200.629M55.250.021.00REITs thương mại
YORS OPTIMUM RE SPAIN SOCIMI, S.A.
13.100.00%0.00Bán065.163M-0.880.00Mô hình nến Diversified REITs
YOVA OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A.
12.300.00%0.00Bán066.156M-0.88REITs Nhà ở
YP3L P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A.
5.750.00%0.00Bán030.754M3.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YPARK INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.
1.280.00%0.00Mua012.450MREITs thương mại
YPR3 CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A.
0.720.00%0.00Bán27.761K6.890M1.520.47REITs thương mại
YQPQ QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A.
1.050.00%0.00Mua010.822M-0.01REITs Nhà ở
YSCI SILVERCODE INVESTMENTS SOCIMI, S.A.U.
0.960.00%0.00Mua069.765M-0.01REITs thương mại
YSPS STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A.
1.310.00%0.00Mua014.410MREITs Nhà ở
YSRR SERRANO 61 DESARROLLO SOCIMI, S.A
21.200.00%0.00Bán0106.711M61.600.351.00REITs thương mại
YTEM TEMPORE PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
5.050.00%0.00Bán0136.724MREITs Nhà ở
YTRA TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A.
9.900.00%0.00Bán0140.273M22.600.442.00REITs thương mại
YTRM TORIMBIA SOCIMI, S.A.
28.200.00%0.00Mua056.234M73.400.151.00Phát triển và Hoạt động Bất động sản
YTST TESTA RESIDENCAL SOCIMI, S.A.
6.400.00%0.00Bán0836.493M13.270.4879.00REITs Nhà ở
YURE UNICA REAL-ESTATE SOCIMI, S.A.
25.800.00%0.00Bán032.274MREITs thương mại
YURO URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A.
42.800.00%0.00Bán0192.547M21.422.002.00REITs thương mại
YVBA VBARE IBERIAN PROPERTIES, SOCIMI, S.A.
13.500.00%0.00Mua048.487M6.662.03REITs Nhà ở
YVIT VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A.
14.400.00%0.00Mua0104.607M42.940.3415.00Mô hình nến Diversified REITs
YZBL ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A.
1.260.00%0.00Mua0813.463M31.240.041.00REITs thương mại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất