Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thụy Điển

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
95.758B-2.89%180Dịch vụ Thương mại5
112.294B3.10-0.74%58.040KCông nghệ Điện tử7
18.224B2.02-3.73%666Công nghiệp Chế biến6
5.912B0.980.97%9.461KVận chuyển3
13.613B1.79%2.053MVận chuyển3
30.821B1.374.68%3.379MCông ty dịch vụ công cộng7
139.445B5.44-1.78%44.516KKhoáng sản phi năng lượng3
21.520B1.921.19%138.727KHàng tiêu dùng không lâu bền6
179.660B6.04-1.40%4.345MBán Lẻ2
136.078B3.082.57%301.875KSản xuất Chế tạo4
7.198B3.931.63%2.346KHàng tiêu dùng không lâu bền6
42.967B0.030.96%517.536KCông nghệ Sức khỏe41
184.254M-10.93%143.931KDịch vụ Khách hàng1
4.237B4.631.35%429.915KSản xuất Chế tạo6
36.745B1.53%59.316KDịch vụ Khách hàng2
230.375B1.881.15%857.055KDịch vụ Khách hàng7
3.765B3.76%208.513KBán Lẻ1
104.045B7.67-1.09%94Công nghiệp Chế biến1
15.429B1.857.56%4.349KCông nghiệp Chế biến8
42.830B2.41-1.42%971.953KCông nghiệp Chế biến7
17.976B1.05-0.72%4.555KDịch vụ Thương mại5
824.794M1.82-0.14%1.354KCông nghệ Điện tử4
2.694B4.094.35%78.947KCông nghệ Điện tử5
2.692B1.400.55%17.888KCông nghệ Điện tử2
3.552B4.050.68%23.702KKhoáng sản phi năng lượng1
257.866B3.70-0.69%62.375KCông nghiệp Chế biến6
18.496B14.87%2.186KDịch vụ Công nghiệp3
1.981B3.051.49%4.105KDịch vụ Công nghệ5
9.663B6.967.28%5Bán Lẻ1
29.449B1.471.79%312.846KCông ty dịch vụ công cộng6
565.248B3.130.12%712.179KSản xuất Chế tạo21
35.653B0.53-0.02%447.016KCông nghệ Điện tử6
371.670B1.07-0.69%2.404MCông nghệ Điện tử25
87.928B1.54-3.75%505.426KCông nghệ Điện tử14
7.195B3.621.37%180.337KDịch vụ Phân phối7
581.782M7.662.17%626Bán Lẻ2
279.441B2.08-0.55%1.536MKhách hàng Lâu năm7
247.360B4.811.75%318.716KDịch vụ Công nghiệp31
1.125B3.27%214.984KDịch vụ Công nghiệp3
8.011B5.570.62%344.627KTài chính6
577.929B1.620.78%310.627KTài chính48
53.499B3.171.10%492.147KBán Lẻ2
1.047B6.446.44%349.985KHàng tiêu dùng không lâu bền3
186.944B4.66-3.08%2.217KHàng tiêu dùng không lâu bền8
127.314B3.19-1.48%138.422KHàng tiêu dùng không lâu bền7
8.635B6.18-0.67%67.178KKhoáng sản phi năng lượng4
7.490B5.62-0.20%150.384KKhách hàng Lâu năm4
6.412B10.330.88%203.621KBán Lẻ2
4.996B10.93-4.01%527Khách hàng Lâu năm4
3.768B1.18%134.741KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
13.670B0.861.85%841.958KDịch vụ Khách hàng3
311.075B3.201.34%657.662KHàng tiêu dùng không lâu bền6
821.314M1.39%1.688KSản xuất Chế tạo2
1692.099B1.790.28%2.783MSản xuất Chế tạo32
294.521M5.18%15.373KCông nghiệp Chế biến2
111.963B4.301.68%71.450KDịch vụ Công nghệ30
%Tài chính1
1499.025B2.872.47%60.385KNăng lượng Mỏ13
6.583B1.010.93%99.359KBán Lẻ15
123.781B2.010.36%258.770KDịch vụ Công nghệ27
35.009B5.743.10%551.441KTài chính7
1290.428B2.160.44%1.196MTài chính17
14.461B2.27-0.24%60.109KHỗn hợp7
37.866B4.54-3.88%273Tài chính1
1669.472B5.95-0.75%1.959MTài chính9
417.928B7.49-2.01%5.142MTruyền thông7
140.428B9.772.34%12.424KVận chuyển18
39.682M-0.52%9.808KDịch vụ Khách hàng2
13.412B2.342.21%362.018KDịch vụ Phân phối5
164.790B1.431.43%307.121KCông nghệ Sức khỏe77
37.528B1.464.31%91.439KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
270.401B3.580.18%540.617KSản xuất Chế tạo10
178.704B4.230.32%1.042MDịch vụ Thương mại59
62.986B0.86-9.57%404Sản xuất Chế tạo4
223.077B1.571.48%2.202MKhách hàng Lâu năm8
7.421B2.59%193.340KDịch vụ Khách hàng7
10.735B9.224.11%2.347KTài chính2
243.305M6.941.39%9.428KSản xuất Chế tạo1
29.930B9.503.66%606Dịch vụ Công nghiệp2
127.320B0.471.35%68.126KNăng lượng Mỏ9
86.987B1.192.16%2.371KDịch vụ Công nghiệp10
19.382B1.20-0.72%47.385KDịch vụ Khách hàng10
20.600M0.00%1.162MKhách hàng Lâu năm1
49.382B4.59-0.35%596.687KKhoáng sản phi năng lượng10
2.005B1.160.00%1.717KVận chuyển1
295.186B0.143.16%2.251MDịch vụ Công nghệ131
1.288B8.120.24%25.487KDịch vụ Thương mại6
1.155B0.51%164.023KCông nghệ Sức khỏe2
4805.072B2.95-0.33%249.933KCông nghệ Sức khỏe77
2.518B0.31-0.08%43.749KCông nghệ Sức khỏe7
39.747B2.494.28%57.780KKhoáng sản phi năng lượng11
102.139B3.94-1.49%76Tài chính1
2.335B2.66%179.736KDịch vụ Khách hàng2
393.130B2.09-0.75%352.462KCông nghiệp Chế biến11
746.613B4.462.82%2.105MTài chính78
36.439B4.730.18%91.353KKhách hàng Lâu năm6
7.293B3.80-2.60%44.668KTài chính3
27.308B5.87-0.49%325Tài chính1
39.442B0.06%210.342KCông nghệ Điện tử17
35.224B4.062.62%150.987KBán Lẻ12
393.957M3.122.05%4.348KTruyền thông3
119.628B9.17-0.59%1.482MKhoáng sản phi năng lượng6
770.898B2.800.93%1.774MCông nghệ Điện tử18
27.895B7.140.39%17.580KCông nghiệp Chế biến4
167.717B1.69-0.23%2.172MHàng tiêu dùng không lâu bền2
74.210B4.75-0.35%631.132KKhách hàng Lâu năm3
1278.160B5.160.29%1.145MSản xuất Chế tạo19
95.826B1.351.27%170.388KDịch vụ Phân phối16
23.059B3.20%294.044KTruyền thông3
Tải thêm