Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thụy Điển

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
200.402B-0.26%16.427KDịch vụ Thương mại7
79.319B-0.62%45.865KCông nghệ Điện tử7
165.789B-0.38%745Công nghiệp Chế biến9
1.344B1.79%2.025KVận chuyển2
38.045B0.64%10.197MVận chuyển3
39.121B2.19%39.428KCông ty dịch vụ công cộng4
169.598B-0.71%18.674KKhoáng sản phi năng lượng3
37.091B-1.80%86.888KHàng tiêu dùng không lâu bền4
307.175B-0.97%1.842MBán Lẻ5
212.029B0.48%289.838KSản xuất Chế tạo10
3.682B-0.39%16.753KHàng tiêu dùng không lâu bền3
261.946B-1.56%289.949KCông nghệ Sức khỏe53
170.042M-3.33%187.537KDịch vụ Khách hàng1
30.350B-0.24%532.270KSản xuất Chế tạo10
77.232B-0.24%65.931KDịch vụ Khách hàng2
390.658B-2.45%653.116KDịch vụ Khách hàng9
10.452B-1.42%98.654KBán Lẻ2
106.927B2.15%2.286KCông nghiệp Chế biến1
2.090B-0.06%20.919KCông nghiệp Chế biến6
54.952B-2.06%347.474KCông nghiệp Chế biến9
5.839B-1.75%26.248KDịch vụ Thương mại2
1.185B2.68%93.027KCông nghệ Điện tử5
5.222B-0.55%17.300KCông nghệ Điện tử6
2.151B6.61%151.099KCông nghệ Điện tử5
5.126B-1.64%60.231KKhoáng sản phi năng lượng1
13.401B-1.45%3.168KCông nghiệp Chế biến3
4.139B-1.99%961Dịch vụ Công nghiệp6
2.383B0.01%11.419KDịch vụ Công nghệ4
9.536B-1.42%218Bán Lẻ1
37.050B0.37%160.684KCông ty dịch vụ công cộng14
650.422B-1.94%1.221MSản xuất Chế tạo13
34.168B-0.72%101.966KCông nghệ Điện tử8
387.797B-3.55%2.761MCông nghệ Điện tử19
101.717B-1.85%139.273KCông nghệ Điện tử14
23.247B-0.98%38.550KDịch vụ Phân phối6
349.819B-0.77%1.158MKhách hàng Lâu năm10
372.952B-1.36%265.118KDịch vụ Công nghiệp26
4.530B2.77%192.492KDịch vụ Công nghiệp4
3.580B0.69%92.127KTài chính3
854.555B-0.82%261.351KTài chính35
8.284B-1.85%38.280KDịch vụ Phân phối2
126.618B-0.32%262.677KBán Lẻ4
2.109B-0.85%22.975KHàng tiêu dùng không lâu bền3
166.763B-0.57%1.987KHàng tiêu dùng không lâu bền5
144.600B-0.97%292.046KHàng tiêu dùng không lâu bền7
11.164B-1.44%108.265KKhoáng sản phi năng lượng3
16.492B-1.50%75.538KKhách hàng Lâu năm5
10.622B-0.32%163.644KBán Lẻ2
32.590B-1.31%552.210KKhách hàng Lâu năm7
8.501B1.29%77.958KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
46.559B1.58%534.185KDịch vụ Khách hàng3
378.741B0.61%419.383KHàng tiêu dùng không lâu bền4
349.895M-0.89%404Sản xuất Chế tạo1
2214.155B-1.52%623.409KSản xuất Chế tạo34
895.263M-1.09%38.642KCông nghiệp Chế biến1
166.112B-0.88%300.471KDịch vụ Công nghệ38
669.496B-0.46%1.474KNăng lượng Mỏ1
13.470B-1.62%36.935KBán Lẻ9
71.478B0.73%160.675KDịch vụ Công nghệ25
82.453B-1.30%194.794KTài chính6
1636.517B-2.24%1.720MTài chính16
21.909B-1.01%67.676KHỗn hợp8
37.928B0.02%2.951KTài chính1
1877.027B-0.34%2.533MTài chính8
537.601B-0.04%1.954MTruyền thông4
85.853B-0.73%27.015KVận chuyển14
148.705M-1.54%343.836KDịch vụ Khách hàng2
72.747B-1.59%285.975KDịch vụ Phân phối5
443.313B-0.11%405.152KCông nghệ Sức khỏe74
47.116B0.61%39.799KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
216.036B0.09%678.389KSản xuất Chế tạo7
203.311B-0.56%666.116KDịch vụ Thương mại60
80.641B0.11%5.158KSản xuất Chế tạo9
118.938B-0.87%35.157KKhách hàng Lâu năm7
658.986M6.11%14.557MDịch vụ Khách hàng6
7.388B3.98%2.000KTài chính1
371.717M-0.68%173Sản xuất Chế tạo1
225.004B1.33%678.656KNăng lượng Mỏ18
68.672B1.10%3.462KDịch vụ Công nghiệp13
6.727B0.92%21.227KDịch vụ Khách hàng8
131.145B0.06%878.023KKhoáng sản phi năng lượng14
22.309B-3.80%46.958KVận chuyển4
302.748B-0.07%1.636MDịch vụ Công nghệ94
2.194B-0.52%12.271KDịch vụ Thương mại5
1.662B-0.89%1.677KCông nghệ Sức khỏe2
3831.662B0.40%283.160KCông nghệ Sức khỏe57
18.138B-1.18%117.992KCông nghệ Sức khỏe15
28.008B0.71%55.976KKhoáng sản phi năng lượng11
98.941B0.99%340Tài chính1
14.278B-3.11%155.030KDịch vụ Khách hàng1
185.304B-0.11%14Dịch vụ Khách hàng2
621.212B-1.73%327.754KCông nghiệp Chế biến13
1260.728B-1.58%402.864KTài chính73
80.402B-0.94%108.728KKhách hàng Lâu năm8
51.266B-0.06%167.569KTài chính6
29.917B2.83%23Tài chính1
64.694B-2.90%8.653KCông nghệ Điện tử13
64.248M-0.42%32.825KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
63.969B-1.01%126.264KBán Lẻ9
142.870B-3.05%899.861KTruyền thông7
80.093B-1.44%2.637MKhoáng sản phi năng lượng3
951.101B1.46%2.924MCông nghệ Điện tử13
6.319B-0.21%62.292KCông nghiệp Chế biến2
123.848B-0.38%2.608MHàng tiêu dùng không lâu bền2
124.536B-0.16%526.885KKhách hàng Lâu năm2
1502.577B-0.73%1.580MSản xuất Chế tạo15
109.156B-1.30%213.145KDịch vụ Phân phối14
35.946B-1.49%182.883KTruyền thông4
Tải thêm