Các công ty Bahrain tạo ra nhiều doanh thu nhất trên mỗi nhân viên

Doanh thu trên mỗi nhân viên là thước đo sơ bộ về số tiền mà mỗi nhân viên tạo ra. Các công ty Bahrain trong danh sách sau có doanh thu trên mỗi nhân viên cao nhất.
Doanh thu/nhân viên
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOLIDSolidarity Bahrain BSC
163,984 K BHD0,321 BHD+0,31%7,8 K0,0842,799 M BHD9,390,03 BHD+16,72%7,79%Tài chính
GHGGulf Hotels Group
28,374 K BHD0,410 BHD−1,20%6,368 K0,1792,658 M BHD14,540,03 BHD−16,57%6,10%Dịch vụ Khách hàng
CPARKBahrain Car Parks Company (Amakin) BSC
26,038 K BHD0,105 BHD+1,94%36 K0,6211,477 M BHD10,290,01 BHD+21,43%7,62%Dịch vụ Khách hàng
CINECOBahrain Cinema
19,716 K BHD0,237 BHD0,00%54,294 K1,3718,703 M BHD−0,02 BHD−665,12%6,33%Dịch vụ Khách hàng