Cổ phiếu có mức biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Bahraini

, Oscar Wilde đã từng nói: Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi - Chứng khoán Bahraini này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %1 Ngày
Th.đổi1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Khối lượng*Giá1 Ngày
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.272USD−1.45%−0.004USD
Bán
801.017K217.877K389.645MBHD10.740.01BHDTài chính
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.245BHD2.08%0.005BHD
Bán
60K14.7K32.666MBHDTài chính
AUBAHLI UNITED BANK BSC
0.865USD1.41%0.012USD
Theo dõi
191K165.215K3.641BBHD16.440.02BHDTài chính
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.155BHD1.76%0.020BHD
Theo dõi
66.796K77.149K1.635BBHD2.940.39BHDKhoáng sản phi năng lượng
GHGGULF HOTELS GROUP
0.360BHD−1.37%−0.005BHD
Bán
5K1.8K81.358MBHD14.430.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.084BHD1.20%0.001BHD
Bán
194.95K16.376K202.525MBHD9.020.01BHDTài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.615BHD0.82%0.005BHD
Bán
74.5K45.818K1.259BBHD20.960.03BHDTài chính
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.490BHD0.00%0.000BHD
Bán
84.724K41.515K811.095MBHD12.630.04BHDTruyền thông
BBKBBK BSC
0.480BHD0.00%0.000BHD
Bán
166.675K80.004K785.101MBHD14.550.03BHDTài chính