Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Bahraini

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
KHCB KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC
0.07-1.43%-0.00Bán1.729M54.954M10.610.01Tài chính
GFH GFH FINANCIAL GROUP BSC
0.20-0.49%-0.00Bán1.511M282.661M10.090.01Tài chính
SALAM AL SALAM BANK
0.081.23%0.00Mua629.899K191.750M15.000.01Tài chính
AUB AHLI UNITED BANK BSC
0.910.78%0.01Mua1.112M3.461B21.810.02Tài chính
BBK BBK BSC
0.500.60%0.00Sức mua mạnh188.463K748.861M14.610.03Tài chính
BCFC BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
0.470.43%0.00Mua58.024K94.671M-0.02Tài chính
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.590.34%0.00Mua115.411K971.659M16.570.04Truyền thông
ALBH ALUMINIUM BAHRAIN BSC
0.700.29%0.00Sức mua mạnh127.000K993.452M6.000.12Khoáng sản phi năng lượng
NBB NATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.600.17%0.00Sức mua mạnh232.649K1.126B20.610.03Tài chính
GHG GULF HOTELS GROUP
0.330.00%0.00Bán30.475K73.448M-0.03764.00Dịch vụ Khách hàng
SEEF SEEF PROPERTIES
0.180.00%0.00Mua57.220K82.800M20.000.01Tài chính
Tải thêm