Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Bahraini

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
DUTYF BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.590.85%0.01Bán19.100K83.229M83.570.01Bán Lẻ
Tải thêm