Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bahraini có giá cao nhất

Dưới đây là Chứng khoán Bahraini có giá cổ phiếu cao nhất hiện nay. Các cổ phiếu được sắp xếp theo giá nhưng cũng có sẵn các số liệu khác: tỷ lệ P/E, vốn hóa thị trường, thay đổi giá, v.v.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.220 BHD+2.52%77.3K5.35109.8M BHD7.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.150 BHD−4.17%126.116K0.721.628B BHD13.790.08 BHD−71.62%8.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.825 USD0.00%60K1.3061.673M BHD11.700.03 BHD−28.86%6.06%Tài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.584 BHD−0.68%21.283K0.421.316B BHD16.640.04 BHD5.25%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
0.515 BHD+0.59%50.292K0.65852.478M BHD11.810.04 BHD+2.35%6.31%Truyền thông
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.507 BHD0.00%20K0.2757.092M BHD8.590.06 BHD+4.06%6.90%Tài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
0.423 BHD+2.67%20K0.3095.596M BHD14.100.03 BHD+1.69%5.91%Dịch vụ Khách hàng
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.350 BHD+1.74%5K0.3452.293M BHD7.14%Tài chính
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.315 BHD+1.29%30K0.8141.999M BHD9.660.03 BHD+58.25%6.35%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.253 USD−1.94%350.937K2.76369.07M BHD8.580.01 BHD6.14%Tài chính
Sức mua mạnh
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.217 BHD−0.46%69.108K0.29550.231M BHD12.690.02 BHD2.19%Tài chính