All-Star Chứng khoán Bahraini (ít nhất là ngay bây giờ)

Chính triết gia Hy Lạp Heraclitus đã nói rằng thay đổi là hằng số duy nhất trong cuộc sống và chưa bao giờ đúng hơn khi nói đến giá cổ phiếu. Chứng khoán Bahraini này có thể đóng vai trò là hướng dẫn cho các công ty hoạt động tốt nhất hiện tại. Hy vọng rằng động lực của họ sẽ đưa bạn đến được nhiều lợi nhuận sau khi được mong đợi.

Ticker
Perf 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
BARKAAL BARAKA GROUP B.S.C.
28.97%0.325USD0.93%0.003USD
Sức mua mạnh
31.952K10.384K147.161MBHD3.150.04BHDTài chính
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
26.75%1.014BHD0.00%0.000BHD
Bán
62.864K63.744K1.435BBHD2.570.39BHDKhoáng sản phi năng lượng
GHGGULF HOTELS GROUP
15.74%0.353BHD−0.56%−0.002BHD
Bán
8.58K3.029K80.228MBHD11.720.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
12.26%0.097BHD1.04%0.001BHD
Sức mua mạnh
1.167M113.175K231.457MBHD9.320.01BHDTài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
7.51%0.604BHD0.33%0.002BHD
Mua
9.897K5.978K1.233BBHD20.270.03BHDTài chính
BBKBBK BSC
7.15%0.488BHD−0.41%−0.002BHD
Mua
22.36K10.912K801.457MBHD14.000.04BHDTài chính
NHOTELNATIONAL HOTELS
6.82%0.141BHD0.00%0.000BHD
Theo dõi
60K8.46K16.933MBHD10.220.01BHDDịch vụ Khách hàng
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
5.34%0.138BHD0.00%0.000BHD
Bán
100K13.8K50.216MBHDTruyền thông
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
0.44%2.752USD0.04%0.001USD
Theo dõi
4.268K11.746K14.169BBHD28.940.04BHDTài chính
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
−5.45%0.260BHD0.00%0.000BHD
Bán
8.839K2.298K19.35MBHDDịch vụ Phân phối
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
−8.93%0.262USD−0.76%−0.002USD
Bán
200K52.4K378.156MBHD10.040.01BHDTài chính
SEEFSEEF PROPERTIES
−11.24%0.158BHD0.00%0.000BHD
Bán
32.74K5.173K72.68MBHD10.900.01BHDTài chính
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
−16.87%0.468BHD−0.43%−0.002BHD
Bán Mạnh
24.396K11.417K777.989MBHD11.630.04BHDTruyền thông
ABCARAB BANKING CORPORATION
−29.14%0.265USD0.00%0.000USD
Bán Mạnh
70K18.55K309.598MBHD6.120.02BHDTài chính