Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bahraini with the best yearly performance

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Chứng khoán Bahraini sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
+118.00%0.218 BHD0.00%105.21K0.33552.766M BHD12.750.02 BHD2.18%Tài chính
ESTERADESTERAD INVESTMENT
+114.00%0.214 BHD+9.74%134.14K1.0827.203M BHD9.470.02 BHD+98.25%3.08%Hỗn hợp
ARIGARAB INSURANCE GROUP
+70.45%0.750 USD+4.17%50K0.8553.809M BHD6.820.04 BHD+23.62%6.94%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
+9.54%0.505 BHD0.00%60.232K1.09835.925M BHD11.640.04 BHD+7.43%6.44%Truyền thông
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
+4.12%1.290 BHD0.00%16.031K0.071.826B BHD15.470.08 BHD−71.62%7.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
+2.86%0.591 BHD+0.17%83.572K1.451.33B BHD17.430.03 BHD5.20%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
−3.62%0.133 BHD+1.53%121K2.8747.669M BHD8.310.02 BHD+4.58%6.87%Truyền thông
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
−5.36%0.265 BHD−1.85%20K0.9720.095M BHD5.56%Dịch vụ Phân phối