Cổ phiếu Bahrainiđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Bahraini nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Khối lượng 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BCFCBAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
650K0.220 BHD3.77%44.314M BHD−0.03 BHD−176.30%9.09%Tài chính
ABCARAB BANKING CORPORATION
585.092K0.285 USD2.15%332.952M BHD4.310.02 BHD78.44%5.26%Tài chính
ITHMRITHMAAR HOLDING BSC
250K0.045 USD9.76%49.446M BHD−0.01 BHD−223.33%0.00%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
140K0.263 USD0.77%376.709M BHD8.860.01 BHD15.56%6.05%Tài chính
Sức mua mạnh
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
113.342K0.500 BHD0.20%827.648M BHD11.740.04 BHD6.23%6.50%Truyền thông
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
20K0.163 BHD−2.98%413.307M BHD10.380.02 BHD60.20%2.92%Tài chính
Sức mua mạnh
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
3.9K1.095 BHD1.39%1.55B BHD9.410.12 BHD−74.08%9.04%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh