Cổ phiếu Bahrainiđược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Bahraini nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
421.016K2.755USD−0.18%−0.005USD
Mua
1.16M14.127BBHD28.950.04BHDTài chính
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
59.595K0.470BHD0.00%0.000BHD
Theo dõi
28.01K774.679MBHD11.580.04BHDTruyền thông
GHGGULF HOTELS GROUP
50K0.353BHD0.00%0.000BHD
Bán
17.65K79.776MBHD11.720.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
50K0.138BHD0.00%0.000BHD
Bán
6.9K50.216MBHDTruyền thông
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
14.072K0.604BHD0.00%0.000BHD
Theo dõi
8.499K1.237BBHD20.270.03BHDTài chính
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
8K1.011BHD−0.30%−0.003BHD
Bán
8.088K1.435BBHD2.570.39BHDKhoáng sản phi năng lượng