Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Bahrain có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Bahrain này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.544B BHD1.200 BHD+1.69%73.755K0.521.628B BHD14.390.08 BHD−71.62%8.61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ABCARAB BANKING CORPORATION
1.281B BHD0.320 USD0.00%400K2.78373.84M BHD4.220.03 BHD4.69%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
424.904M BHD0.515 BHD0.00%17.796K0.26852.478M BHD11.810.04 BHD+2.35%6.31%Truyền thông
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
310.9M BHD0.530 BHD−7.02%255.193K3.991.316B BHD15.100.04 BHD5.25%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
242.734M BHD0.258 USD+1.98%276.175K2.35369.039M BHD8.750.01 BHD6.14%Tài chính
Sức mua mạnh
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
182.61M BHD0.217 BHD−0.46%201.211K1.01550.231M BHD12.690.02 BHD2.19%Tài chính
NASSNASS CORPORATION BSC
165.804M BHD0.102 BHD0.00%200K0.6621.938M BHD6.850.01 BHD+432.14%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ITHMRITHMAAR HOLDING BSC
113.695M BHD0.030 USD0.00%200K0.1832.964M BHD−0.00 BHD0.00%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
72.318M BHD0.135 BHD+1.50%80K1.3248.396M BHD8.440.02 BHD+4.58%6.77%Truyền thông
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
48.589M BHD0.507 BHD0.00%19.601K0.3057.092M BHD8.590.06 BHD+4.06%6.90%Tài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
33M BHD0.423 BHD+2.67%20K0.3095.596M BHD14.100.03 BHD+1.69%5.91%Dịch vụ Khách hàng
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
30.829M BHD0.315 BHD+1.29%30K0.8141.999M BHD9.660.03 BHD+58.25%6.35%Tài chính
SEEFSEEF PROPERTIES
17.676M BHD0.150 BHD0.00%155K1.8469M BHD10.710.01 BHD+3.70%5.33%Tài chính
INOVESTINOVEST BSC
10.307M BHD0.280 USD+7.69%52.505K0.2231.274M BHD18.010.01 BHD+1075.00%0.00%Tài chính
ESTERADESTERAD INVESTMENT
7.977M BHD0.200 BHD−9.09%115K1.1332.245M BHD2.73%Hỗn hợp
BFMBAHRAIN FLOUR MILLS CO
7.677M BHD0.340 BHD−1.16%15.535K1.008.441M BHD3.380.10 BHD+75.74%7.35%Công nghiệp Chế biến
ARIGARAB INSURANCE GROUP
7.094M BHD0.825 USD0.00%60K1.3061.686M BHD11.700.03 BHD−28.86%6.06%Tài chính
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
2.682M BHD0.099 BHD+10.00%112K1.5410.821M BHD9.900.01 BHD+35.14%6.06%Dịch vụ Khách hàng
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
1.646M BHD0.580 BHD+1.58%11.876K1.0582.518M BHD19.270.03 BHD+16.22%5.17%Bán Lẻ
FAMILYBAHRAIN FAMILY LEISURE BSC
1.183M BHD0.088 BHD+10.00%55K0.353.168M BHD−0.01 BHD+52.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
0.270 BHD0.00%17.269K1.0320.095M BHD5.56%Dịch vụ Phân phối
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.350 BHD+1.74%5K0.3452.293M BHD7.14%Tài chính
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
0.060 BHD0.00%42.354K0.6563.492M BHD6.820.01 BHD0.00%Tài chính
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.230 BHD+0.82%1.865K0.09109.8M BHD7.18%Vận chuyển
Sức mua mạnh