Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có doanh thu cao nhất — Thị trường Chứng khoán Bahraini

Danh sách cổ phiếu này có thể đặc biệt hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những người đang tìm kiếm các công ty phát triển nhanh hơn những công ty khác. Nhưng lưu ý rằng doanh thu chỉ là một trong nhiều số liệu xác định hiệu suất của công ty, vì vậy, bạn nên xem xét bức tranh toàn cảnh về hiệu suất của công ty khi xem qua danh sách của chúng tôi.

           
ALBH ALUMINIUM BAHRAIN BSC
0.010.210.21455585000.00157356000.00125960000.001061423000.000.011061423000.009755000.00
AUB AHLI UNITED BANK BSC
0.020.020.02650777777.010.02650777777.01157803152.00
ABC ARAB BANKING CORPORATION
-0.010.010.01530816000.01-0.01530816000.01-33553000.00
BARKA AL BARAKA BANKING GROUP
0.010.020.02448763835.010.01448763835.0113225160.00
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.030.040.04160603000.0034998000.00127449000.00387303000.000.03387303000.0056738000.00
NBB NATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.030.030.03207100000.000.03207100000.0053300000.00
BBK BBK BSC
0.040.040.04191800000.000.04191800000.0052000000.00
ITHMR ITHMAAR HOLDING BSC
-0.01-0.00-0.00181954149.00-0.01181954149.00-15728063.00
GFH GFH FINANCIAL GROUP BSC
0.000.010.01123931587.000.00123931587.0017000815.00
BMMI BMMI BSC
0.036620200.0015371865.0096410423.000.0396410423.004028086.00
BCFC BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
-0.02-0.02-0.028950000.0032030000.0083543000.00-0.0283543000.00-4275000.00
SALAM AL SALAM BANK B.S.C
0.000.010.0174590000.000.0074590000.009142000.00
ZAINBH ZAIN BAHRAIN BSC
0.010.020.0222005000.007624000.0028683000.0061992000.000.0161992000.005405000.00
APMTB APM TERMINALS BAHRAIN BSC
0.150.110.1113744000.006134000.0028410000.0043187000.000.1543187000.0013662000.00
TRAFCO TRAFCO GROUP BSC
0.02702827.003083043.0036872359.000.0236872359.001446226.00
KHCB KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC
0.010.010.0135911000.000.0135911000.007986000.00
BNH BAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.040.050.0521993000.000.0421993000.004937000.00
GHG GULF HOTELS GROUP
-0.04-0.01-0.013888820.00941937.00-2420403.0019880003.00-0.0419880003.00-8127985.00
DUTYF BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.010.010.01-247000.000.005483000.0015533000.000.0115533000.002017000.00
SEEF SEEF PROPERTIES
0.010.010.017096000.001905532.009657510.0012348806.000.0112348806.004524150.00
BFM BAHRAIN FLOUR MILLS CO
0.040.170.17-9750370.00-1794753.00-8209300.007054632.000.047054632.001086159.00
BASREC BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING
0.070.070.07954640.00135452.00999151.005106993.000.075106993.001400033.00
INOVEST INOVEST BSC
0.01-0.00-0.00806885.33439059.393340279.305081512.990.015081512.991910794.87
NHOTEL NATIONAL HOTELS
-0.05-0.05-0.05758910.00-276125.00-1418513.003911348.00-0.053911348.00-5512664.00
CINECO BAHRAIN CINEMA
-0.18-0.02-0.02-1647080.0039120.00-1063623.002242316.00-0.182242316.00-14130222.00
ESTERAD ESTERAD INVESTMENT
0.010.010.01837142.002087849.002098807.000.012098807.00753827.00
CPARK BAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
0.010.010.01489260.0074976.00189768.001641173.000.011641173.00658292.00
Tải thêm