Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Bahraini có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Bahraini sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
1.480.311 BHD+0.32%50K41.332M BHD6.45%Tài chính
ARIGARAB INSURANCE GROUP
1.270.720 USD0.00%77.781K53.801M BHD6.550.04 BHD+23.62%6.94%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
1.230.131 BHD+0.77%50K47.305M BHD8.190.02 BHD+4.58%6.92%Truyền thông
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.660.260 USD0.00%89.773K373.086M BHD8.820.01 BHD6.07%Tài chính
Sức mua mạnh
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
0.651.290 BHD0.00%151.551K1.826B BHD15.470.08 BHD−71.62%7.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SEEFSEEF PROPERTIES
0.650.145 BHD+1.40%47.241K65.78M BHD11.420.01 BHD−12.41%5.59%Tài chính
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
0.650.060 BHD0.00%42.354K63.492M BHD5.940.01 BHD0.00%Tài chính
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.570.218 BHD−0.46%204.578K555.302M BHD12.750.02 BHD2.17%Tài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.410.590 BHD0.00%40K1.33B BHD17.400.03 BHD5.20%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
0.300.505 BHD0.00%17K835.925M BHD11.640.04 BHD+7.43%6.44%Truyền thông
INOVESTINOVEST BSC
0.220.280 USD+7.69%52.505K31.008M BHD0.00%Tài chính
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.040.505 BHD0.00%4.069K56.867M BHD6.93%Tài chính