Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Canada

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
126.192M0.00-1.66%24.029KDịch vụ Thương mại4
21.512B0.67-1.09%1.092MCông nghệ Điện tử12
—%Vật liệu cơ bản
47.756B0.084.39%2.530MCông nghiệp Chế biến103
—%Công nghiệp
1.386B0.922.00%60.967KVận chuyển2
19.274B1.14-0.29%577.663KVận chuyển5
20.276B3.92-0.05%253.486KCông ty dịch vụ công cộng9
—%Vật liệu cơ bản
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
13.564B1.07-0.50%419.804KHàng tiêu dùng không lâu bền5
2.213B0.88-0.80%134.265KBán Lẻ4
25.343B2.57-0.62%888.756KSản xuất Chế tạo5
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
31.475B3.80-2.26%2.712KHàng tiêu dùng không lâu bền11
3.727B1.600.18%35.709KHàng tiêu dùng không lâu bền8
4.806B0.001.94%229.268KCông nghệ Sức khỏe40
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2.206B4.24-2.04%320.099KDịch vụ Khách hàng6
478.081M0.500.17%71.988KSản xuất Chế tạo6
35.458B3.870.08%534.502KDịch vụ Khách hàng6
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
12.571B0.17-0.70%100.324KDịch vụ Khách hàng8
187.932M0.000.62%64.089KBán Lẻ3
35.864B3.810.10%959.699KCông nghiệp Chế biến16
578.506M2.76-1.85%245.116KCông nghiệp Chế biến3
5.180B4.950.75%223.880KCông nghiệp Chế biến10
124.353M0.00-2.37%45.705KNăng lượng Mỏ6
275.653M0.592.28%286.699KDịch vụ Thương mại4
—%Công nghệ
265.752M0.001.08%469.969KCông nghệ Điện tử5
10.461M0.000.00%34.535KCông nghệ Điện tử1
118.926M0.00-2.27%40.370KKhoáng sản phi năng lượng6
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
64.418M11.35-1.29%62.140KHàng tiêu dùng không lâu bền1
5.093B1.65-1.38%104.920KCông nghiệp Chế biến5
1.802B2.881.71%484.268KDịch vụ Công nghiệp9
206.876M0.00-0.65%51.152KDịch vụ Công nghệ16
1.667B0.55-0.99%614.805KBán Lẻ1
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
13.998B0.40-2.15%865.897KBán Lẻ1
160.161M0.00-1.12%86.967KBán Lẻ2
146.483B3.890.29%651.280KCông ty dịch vụ công cộng22
—%Công nghiệp
2.250B0.15-3.15%223.133KSản xuất Chế tạo13
1.371B0.00-1.49%143.348KCông nghệ Điện tử5
325.776M0.00-1.53%58.521KCông nghệ Điện tử10
—%Công nghệ
1.395B3.96-0.76%7.747KCông nghệ Điện tử3
8.649M0.000.00%114.178KDịch vụ Phân phối1
12.473M4.780.00%1.000KBán Lẻ1
21.965M0.00-7.31%83.524KKhách hàng Lâu năm2
20.077B1.580.72%318.052KDịch vụ Công nghiệp17
32.630B0.79-1.00%285.524KDịch vụ Công nghiệp10
12.668B3.24-0.39%392.794KTài chính28
17.270B4.21-1.69%1.326MTài chính136
46.929B2.04-0.27%325.880KDịch vụ Thương mại3
429.655M3.03-0.28%45.670KDịch vụ Phân phối3
67.151B1.66-0.20%283.719KBán Lẻ5
159.079M0.003.13%57.610KHàng tiêu dùng không lâu bền5
23.140B1.880.72%546.461KHàng tiêu dùng không lâu bền5
320.910M0.006.24%47.137KHàng tiêu dùng không lâu bền5
13.114B2.14-0.49%282.166KKhoáng sản phi năng lượng12
1.039B3.13-0.82%38.384KCông ty dịch vụ công cộng2
—%Công nghiệp
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
382.317M0.002.61%60.583KKhách hàng Lâu năm3
426.919M10.20-1.08%106.159KBán Lẻ1
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
2.486B4.700.12%215.266KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
219.019M0.001.31%10.475KDịch vụ Khách hàng4
237.370M3.06-1.98%15.579KHàng tiêu dùng không lâu bền4
—%Công nghệ
—%Công ty dịch vụ công cộng
4.726B2.020.51%168.013KSản xuất Chế tạo19
920.651M4.57-0.39%72.184KCông nghiệp Chế biến6
123.074B0.12-0.45%245.754KDịch vụ Công nghệ47
—%Vật liệu cơ bản
90.771B3.58-0.75%2.312MNăng lượng Mỏ13
121.184M0.000.00%49.500KBán Lẻ1
2.689B0.26-0.02%309.935KDịch vụ Công nghệ30
7.247B2.57-0.17%188.508KTài chính7
107.348B1.72-0.65%618.460KTài chính22
31.446B1.83-0.29%30.502KHỗn hợp847
—%Tài chính
102.349B4.580.06%2.868MTài chính3
487.137B4.32-0.52%1.789MTài chính6
89.162B4.79-0.05%989.670KTruyền thông2
17.130M0.00-5.00%25.500KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
—%Công nghiệp
1.610B1.69-0.46%3.664KVận chuyển3
19.167M0.00-2.04%13.602KDịch vụ Khách hàng2
58.924M0.0010.21%416.221KDịch vụ Phân phối3
961.403M0.002.53%82.966KCông nghệ Sức khỏe22
800.073M0.000.81%45.735KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe11
537.225M3.260.19%20.178KSản xuất Chế tạo4
1.575B0.040.29%51.448KHỗn hợp87
48.952B1.16-0.49%76.674KDịch vụ Thương mại39
1.883B1.840.42%178.091KSản xuất Chế tạo6
93.575M0.002.05%26.320KKhách hàng Lâu năm4
2.488B4.73-1.92%112.220KDịch vụ Khách hàng9
41.900B3.54-0.34%871.741KTài chính2
—%Tài chính
—%Công ty dịch vụ công cộng
—%Công nghệ
10.354M0.00-1.37%4.500KSản xuất Chế tạo1
—%Năng lượng
211.789B5.360.43%3.399MDịch vụ Công nghiệp9
210.937B4.480.17%1.672MNăng lượng Mỏ184
—%Năng lượng
3.376B3.910.33%213.965KDịch vụ Công nghiệp24
1.855B5.73-1.34%80.465KDịch vụ Khách hàng11
708.122M3.28-0.43%229.680KKhách hàng Lâu năm1
73.758B0.72-0.40%1.188MKhoáng sản phi năng lượng539
1.369B3.12-1.18%251.114KVận chuyển2
27.017B1.24-0.24%362.817KDịch vụ Công nghệ50
—%Vật liệu cơ bản
—%Công nghiệp
—%Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
24.894M7.38-3.94%9.500KDịch vụ Thương mại1
161.187M0.007.50%18.160KCông nghệ Sức khỏe1
1.321B0.471.53%62.531KCông nghệ Sức khỏe21
17.536B0.09-0.19%415.061KCông nghệ Sức khỏe51
—%Công nghệ
250.235B0.86-0.40%738.350KKhoáng sản phi năng lượng624
—%Vật liệu cơ bản
—%Tài chính
39.709B2.18-0.04%112.578KTài chính4
260.706M0.00-0.08%367Dịch vụ Khách hàng2
2.711B5.97-0.98%277.391KDịch vụ Khách hàng6
3.962B3.890.96%30.254KCông nghiệp Chế biến4
128.796B1.55-0.75%674.474KVận chuyển2
37.881B4.19-0.27%180.663KTài chính31
90.546B4.450.36%406.882KTài chính47
9.732B0.370.31%120.713KKhách hàng Lâu năm4
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
32.335B3.650.17%812.317KTài chính8
—%Tài chính
—%Năng lượng
43.545B2.97-0.06%592.792KDịch vụ Khách hàng8
13.250M0.00-11.37%408.760KCông nghệ Điện tử2
83.589M0.001.01%206.274KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
—%Tài chính
5.260B3.54-0.42%114.780KTài chính2
122.876B1.04-1.02%618.535KBán Lẻ18
17.070B1.35-1.77%114.257KTruyền thông12
2.757B3.611.87%288.076KKhoáng sản phi năng lượng14
1.375B0.360.41%38.226KCông nghệ Điện tử10
—%Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất