Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Canada

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
265.373M-2.52%32.481KDịch vụ Thương mại8
5.117B0.36-1.21%162.831KCông nghệ Điện tử14
24.656B0.15-4.12%724.273KCông nghiệp Chế biến98
4.315B0.690.52%43.407KVận chuyển5
8.005B1.19-4.38%4.810MVận chuyển4
50.030B3.801.63%568.432KCông ty dịch vụ công cộng11
9.417B1.71-0.86%626.548KHàng tiêu dùng không lâu bền5
4.060B-0.21%349.563KBán Lẻ4
25.930B2.97-3.09%802.142KSản xuất Chế tạo7
32.123B1.44-1.55%625Hàng tiêu dùng không lâu bền10
4.053B1.90-1.68%42.756KHàng tiêu dùng không lâu bền14
1.574B-0.75%46.275KCông nghệ Sức khỏe40
1.051B5.00-4.27%1.257MDịch vụ Khách hàng5
16.206M0.001.89%952Sản xuất Chế tạo2
5.977B3.55-0.03%71.473KDịch vụ Khách hàng5
801.745M1.55-2.63%5.117KDịch vụ Khách hàng5
171.621M9.55%123.985KBán Lẻ2
63.059B2.15-3.24%1.832MCông nghiệp Chế biến19
651.139M2.512.10%957.697KCông nghiệp Chế biến5
4.634B0.99-2.74%233.336KCông nghiệp Chế biến15
42.969B1.25-4.49%1.163MNăng lượng Mỏ9
390.813M-1.80%17.778KDịch vụ Thương mại5
2.780M0.00%2.407KCông nghệ Điện tử2
173.877M-3.48%8.231KCông nghệ Điện tử2
21.451M0.00%327.953KCông nghệ Điện tử1
133.067M-4.09%36.707KKhoáng sản phi năng lượng9
87.117M3.00-4.31%19.811KHàng tiêu dùng không lâu bền1
6.361B1.690.58%192.298KCông nghiệp Chế biến5
2.995B0.42-1.62%227.824KDịch vụ Công nghiệp9
1.760B-1.09%722.129KDịch vụ Công nghệ24
21.721B0.30-1.15%961.217KBán Lẻ2
974.802M0.64-2.54%27.270KBán Lẻ4
123.178B3.66-0.45%1.167MCông ty dịch vụ công cộng21
3.561B0.160.62%861.228KSản xuất Chế tạo16
1.962B-1.12%155.560KCông nghệ Điện tử6
127.717M2.65%60.043KCông nghệ Điện tử7
1.058B5.19-1.80%6.051KCông nghệ Điện tử5
100.997M-7.19%33.928KDịch vụ Phân phối4
398.270M1.28-0.73%3.754KKhách hàng Lâu năm2
29.985B1.201.41%235.498KDịch vụ Công nghiệp19
54.622B0.59-0.94%400.116KDịch vụ Công nghiệp13
18.697B3.200.68%337.855KTài chính27
13.369B1.410.04%33.450KTài chính186
103.144M-0.23%29.789KDịch vụ Phân phối4
138.441B1.30-1.91%1.329MBán Lẻ8
313.661M-3.67%70.508KHàng tiêu dùng không lâu bền13
19.516B2.76-0.34%332.583KHàng tiêu dùng không lâu bền6
1.247B1.50%125.159KHàng tiêu dùng không lâu bền9
17.424B1.231.76%465.889KKhoáng sản phi năng lượng9
34.361B4.240.32%507.568KCông ty dịch vụ công cộng5
462.157M0.001.35%47.373KKhách hàng Lâu năm3
544.174M8.930.97%172.492KBán Lẻ1
723.012M3.660.11%40.644KKhách hàng Lâu năm4
2.283B5.31-0.42%101.941KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
167.943M4.93%1.084KDịch vụ Khách hàng2
169.853M4.636.88%31.393KHàng tiêu dùng không lâu bền5
28.248M-1.92%24.000KSản xuất Chế tạo1
5.367B0.56-0.75%495.369KSản xuất Chế tạo22
614.686M0.370.37%228.505KCông nghiệp Chế biến6
64.219B0.21-0.64%122.076KDịch vụ Công nghệ45
6.855B3.912.37%333.970KTài chính1
157.734B2.77-1.33%5.267MNăng lượng Mỏ31
201.129M4.40%300.427KBán Lẻ10
67.298B1.661.38%541.781KDịch vụ Công nghệ33
8.973B2.43-0.35%78.389KTài chính9
116.223B1.80-0.60%1.669MTài chính20
52.289B2.31-1.51%134.965KHỗn hợp1134
72.240B6.040.08%4.662MTài chính2
558.200B4.51-0.77%4.145MTài chính6
148.552B4.64-0.21%1.804MTruyền thông6
25.180M1.400.00%160Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
1.663B2.182.08%5.561KVận chuyển4
36.979M1.71%684Dịch vụ Phân phối2
8.609B1.02%8.073KCông nghệ Sức khỏe24
3.523B0.48%282.717KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe23
2.337B2.44-2.99%280.004KSản xuất Chế tạo5
2.078B0.07-0.75%51.228KHỗn hợp60
66.814B0.75-0.06%455.707KDịch vụ Thương mại46
538.378M2.017.28%223.387KSản xuất Chế tạo4
1.297B-2.35%245.671KKhách hàng Lâu năm5
1.800B0.11-0.81%151.401KDịch vụ Khách hàng10
57.311B5.19-0.54%3.058MTài chính2
10.786M0.00%45Sản xuất Chế tạo1
209.725B5.89-0.80%5.354MDịch vụ Công nghiệp6
193.425B2.96-2.27%4.043MNăng lượng Mỏ127
7.196B3.74-0.55%373.653KDịch vụ Công nghiệp21
3.397B0.36-0.27%78.867KDịch vụ Khách hàng8
903.786M3.560.00%117.496KKhách hàng Lâu năm2
97.054B0.46-2.68%1.238MKhoáng sản phi năng lượng629
4.358B1.841.10%177.179KVận chuyển3
99.479B0.42-3.48%1.950MDịch vụ Công nghệ123
63.509M0.00%30.459KDịch vụ Thương mại2
8.356B0.08-2.42%453.815KCông nghệ Sức khỏe49
3.861B0.631.00%82.213KCông nghệ Sức khỏe56
311.848B2.23-3.89%1.312MKhoáng sản phi năng lượng661
72.263B1.961.94%281.745KTài chính6
2.671M7.14%8.000KDịch vụ Khách hàng1
2.926B5.30-2.20%107.911KDịch vụ Khách hàng4
1.766B0.003.17%87.807KCông nghiệp Chế biến2
183.684B1.49-0.96%1.558MVận chuyển2
26.663B0.970.82%157.811KTài chính30
86.310B4.840.72%461.520KTài chính57
10.734B0.480.45%129.082KKhách hàng Lâu năm4
36.203B4.21-0.12%984.091KTài chính12
52.812B4.030.25%265.358KDịch vụ Khách hàng10
190.417M-2.05%9.883KCông nghệ Điện tử4
197.498M2.97%44.687KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
1.391B-0.25%48.661KTài chính2
27.489B2.90-0.54%75.327KBán Lẻ20
9.044B0.02-0.65%71.156KTruyền thông9
4.457B7.11-4.37%406.334KKhoáng sản phi năng lượng15
2.348B1.53%68.872KCông nghệ Điện tử9
101.768M-8.64%103.263KHàng tiêu dùng không lâu bền2
10.613B1.832.63%286.985KVận chuyển3
1.457B1.121.00%240.546KSản xuất Chế tạo7
594.020M1.42-0.18%13.456KCông ty dịch vụ công cộng4
36.219B2.561.03%247.293KDịch vụ Phân phối16
62.683B3.200.70%381.725KTruyền thông6
Tải thêm