Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Chile

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1267.302B2.73-0.74%301.386KCông nghiệp Chế biến5
181.243B-7.45%1.815MVận chuyển1
360.663B0.00-1.04%38.149KCông ty dịch vụ công cộng1
265.680B5.93-0.98%33.035KHàng tiêu dùng không lâu bền1
125.209B11.37-2.13%29.148KBán Lẻ1
3497.851B9.812.35%664.389KHàng tiêu dùng không lâu bền5
495971.305B2.790.00%6Hàng tiêu dùng không lâu bền2
171762.039B3.873.90%25Công nghệ Sức khỏe3
323238.984B0.00%28Dịch vụ Khách hàng2
50.581B1.570.28%3Dịch vụ Khách hàng2
21839.854B5.377.47%1.477KCông nghiệp Chế biến2
154.298B10.370.00%516Công nghiệp Chế biến1
432.916B8.390.00%80.265KKhoáng sản phi năng lượng3
5574.358B4.940.51%1.314MBán Lẻ4
112472.713B2.33-7.42%188Bán Lẻ1
18885.499B5.110.15%35.951MCông ty dịch vụ công cộng12
1156.484B8.07-0.05%69.138KDịch vụ Công nghiệp5
99872.731B1.420.00%2Tài chính1
7966.618B28.990.10%3.162KTài chính7
471.924B0.00-1.61%501.013KDịch vụ Phân phối1
615993.724B1.820.00%10.252KBán Lẻ4
78677.690B2.23-12.04%163Hàng tiêu dùng không lâu bền1
233.953B4.011.31%8.976MHàng tiêu dùng không lâu bền2
576.146B11.300.00%507Hàng tiêu dùng không lâu bền3
4318.266B0.164.26%1.690MKhoáng sản phi năng lượng3
561.670B0.00-2.04%107.077KCông ty dịch vụ công cộng3
58.941B0.000.00%58.999KKhách hàng Lâu năm1
334.422B4.740.04%242Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
92.044B-0.39%41.269MDịch vụ Khách hàng1
180569.169B3.05-3.74%198Sản xuất Chế tạo2
933.927B5.380.00%45Công nghiệp Chế biến1
239.044B0.000.12%292.202KDịch vụ Công nghệ1
664373.848B4.051.50%58Năng lượng Mỏ2
2150475.132B0.025.75%82Bán Lẻ2
6488689.105B-1.46%22Dịch vụ Công nghệ6
249199.574B3.613.26%181Tài chính4
646.708B33.280.30%11.521KTài chính2
3586.118B20.80-4.22%74.627MHỗn hợp5
275.460B9.08-1.33%55.673KTài chính1
1102238.000B3.06-3.78%420Tài chính6
1869.530B7.29-0.50%401.919KTruyền thông3
421955.899B1.330.00%8Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
4472.087B0.00-3.40%82.860MVận chuyển2
173902.564B1.720.00%2Công nghệ Sức khỏe1
538.953B0.000.00%264Sản xuất Chế tạo1
586.893B6.110.00%933Hỗn hợp1
776971.711B0.732.36%48Dịch vụ Thương mại2
804.264B0.00%3.453KSản xuất Chế tạo1
113.755B0.320.00%1.280KDịch vụ Khách hàng4
4768.155B1.880.00%5Tài chính1
194.040B0.000.00%44Năng lượng Mỏ1
8351.561B9.161.98%275.587KNăng lượng Mỏ1
511.140B7.810.00%989Khoáng sản phi năng lượng1
716.439B2.06-0.03%107.821KVận chuyển2
3633642.976B0.930.00%14Dịch vụ Công nghệ2
690091.940B3.020.00%43Công nghệ Sức khỏe3
3903.462B5.62-1.24%289.454KTài chính7
21447.472B6.13-0.90%707.652MTài chính5
495340.304B2.320.63%52Dịch vụ Khách hàng4
143263.423B3.780.00%5Công nghệ Điện tử1
70589.686B5.470.08%632.052KBán Lẻ3
1369.766B27.921.61%140.765KKhoáng sản phi năng lượng2
4161148.370B0.650.00%8Công nghệ Điện tử2
89778.248B2.59-0.70%10Sản xuất Chế tạo1
1551.932B10.52-0.59%5.678MCông ty dịch vụ công cộng3
Tải thêm