Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Chile

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng không vũ trụ & Quốc phòng203.296T CLP1.09%−1.09%255Công nghệ Điện tử2
Hàng Nông sản/Chế biến1.654T CLP2.55%2.48%51.993KCông nghiệp Chế biến6
Hàng không3.88T CLP0.41%833.034MVận chuyển1
Sản xuất Năng lượng Thay thế304.934B CLP0.00%−0.09%47.209KCông ty dịch vụ công cộng1
Trang phục / Giày dép133.956T CLP1.27%0.00%70Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép109.321B CLP0.00%0.79%132.241KBán Lẻ1
Đồ uống: Có cồn3.381T CLP2.47%−1.27%119.145KHàng tiêu dùng không lâu bền5
Đồ uống: Không cồn421.34T CLP3.05%0.00%55Hàng tiêu dùng không lâu bền2
Công nghệ Sinh học93.704T CLP3.93%−7.01%10Công nghệ Sức khỏe1
Sản phẩm Xây dựng7.44B CLP58.06%0.00%107Sản xuất Chế tạo1
Sòng bạc /Trò chơi29.44B CLP3.49%0.00%1Dịch vụ Khách hàng1
Hóa chất: Nông nghiệp1.359T CLP6.15%0.00%3.188KCông nghiệp Chế biến3
Hóa chất: Đặc biệt14.516T CLP19.51%0.72%2.847KCông nghiệp Chế biến1
Vật liệu Xây dựng1.311T CLP3.83%0.00%5.598KKhoáng sản phi năng lượng6
Cửa hàng Bách hóa4.987T CLP5.42%0.08%5.801MBán Lẻ4
Chuỗi Hiệu thuốc140.204T CLP3.58%−1.36%251Bán Lẻ2
Công ty Điện lực24.546T CLP4.29%−1.14%6.804MCông ty dịch vụ công cộng12
Phân phối Điện tử355.296B CLP2.52%1.82%185.793KDịch vụ Phân phối1
Kỹ sư & Xây dựng419.364B CLP5.34%5.24%329.306KDịch vụ Công nghiệp4
Tập đoàn Tài chính9.129T CLP13.15%0.81%8.64MTài chính14
Phân phối Thực phẩm343.892B CLP2.54%−0.05%165.653KDịch vụ Phân phối1
Bán lẻ Thực phẩm818.186B CLP9.59%0.16%707.168KBán Lẻ2
Thực phẩm: Đa dạng hóa354.67B CLP5.60%0.00%201Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa40.9B CLP23.49%0.00%31.243KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo5.085T CLP2.45%0.00%42Hàng tiêu dùng không lâu bền3
Lâm sản831.508B CLP0.81%0.46%814.464KKhoáng sản phi năng lượng2
Phân phối Gas681.91B CLP3.00%2.25%571.967KCông ty dịch vụ công cộng3
Nội thất Gia đình34.261B CLP0.00%0.00%753Khách hàng Lâu năm1
Quản lý Bệnh viện312.059B CLP1.64%4.92%12.219KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền40.762B CLP−3.96%515.732MDịch vụ Khách hàng1
Chăm sóc cá nhân/Gia đình277.044T CLP2.59%−1.68%1Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Máy móc Công nghiệp90.444T CLP0.31%−0.35%28Sản xuất Chế tạo1
Đặc sản Công nghiệp1.357T CLP6.10%−0.01%4.5KCông nghiệp Chế biến1
Dầu579.077T CLP3.65%0.00%35Năng lượng Mỏ2
Bán lẻ qua Internet1911.681T CLP0.02%1.53%243Bán Lẻ3
Phần mềm / Dịch vụ Internet4935.037T CLP11.50%235Dịch vụ Công nghệ5
Ngân hàng / Môi giới đầu tư17.664B CLP17.80%0.00%10Tài chính1
Quản lý Đầu tư3.388T CLP7.96%3.99%15.247KTài chính5
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ528.597B CLP24.25%0.60%14.577MHỗn hợp1
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế511.53B CLP9.77%0.28%37.457KTài chính1
Các Ngân hàng lớn1097.969T CLP3.16%−0.29%115.821KTài chính9
Viễn thông722.407B CLP16.92%−0.30%487.374KTruyền thông2
Quản lý Bảo hiểm Y tế724.835T CLP1.37%0.00%3Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
Vận tải biển4.198T CLP0.00%−1.20%29.242MVận chuyển3
Chuyên khoa Y tế144.612T CLP1.98%0.00%3Công nghệ Sức khỏe1
Chế tạo Kim loại466.828B CLP6.83%0.28%4.222KSản xuất Chế tạo1
Hỗn hợp95.175B CLP19.73%0.00%460Hỗn hợp1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp745.79T CLP0.80%−0.20%43Dịch vụ Thương mại2
Sản xuất hỗn hợp1.116T CLP2.06%0.00%300KSản xuất Chế tạo1
Phim / Giải trí130.533T CLP0.00%73Dịch vụ Khách hàng6
Lọc/Tiếp thị Dầu khí7.877T CLP0.00%−1.08%204.814KNăng lượng Mỏ1
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu22.026T CLP2.12%0.00%15Dịch vụ Công nghiệp1
Kim loại / Khoáng sản khác561.008B CLP0.00%0.00%270Khoáng sản phi năng lượng1
Giao thông vận tải khác48.691B CLP2.97%−0.75%61.31KVận chuyển1
Phần mềm đã đóng gói4229.098T CLP0.86%5.27%159Dịch vụ Công nghệ3
Dược phẩm: Chính723.695T CLP3.24%0.00%6Công nghệ Sức khỏe3
Bột giấy3.595T CLP0.00%−1.20%407.319KCông nghiệp Chế biến1
Đường sắt163.688B CLP4.69%0.00%780Vận chuyển1
Phát triển Bất động sản5.855T CLP1.86%0.19%475.588KTài chính9
Ngân hàng khu vực7.607T CLP7.28%−0.54%11.746MTài chính2
Nhà hàng351.452T CLP2.14%−0.47%140Dịch vụ Khách hàng3
Bán dẫn97.784T CLP1.72%0.00%18Công nghệ Điện tử1
Cửa hàng Đặc sản379.978T CLP2.18%0.02%30.414KBán Lẻ4
Thép4.904T CLP3.17%0.37%32.58KKhoáng sản phi năng lượng3
Thiết bị Viễn thông4625.509T CLP0.64%1.11%105Công nghệ Điện tử3
Công ty quản lý nước2.755T CLP2.52%−0.36%1.812MCông ty dịch vụ công cộng3
Nhà phân phối bán buôn314.269B CLP4.78%0.00%586Dịch vụ Phân phối2
Viễn thông không dây90.515T CLP7.31%0.03%2.451KTruyền thông2