Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Phần Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
31.778M-0.37%650Dịch vụ Thương mại1
662.597M4.623.00%109.178KCông nghiệp Chế biến3
645.338M-0.44%930.993KVận chuyển1
360.787M3.600.34%25.353KHàng tiêu dùng không lâu bền1
285.573M1.09%349.472KBán Lẻ1
%Sản xuất Chế tạo1
1.409B5.40-1.42%505.126KKhách hàng Lâu năm1
1.157B4.780.44%15.157KHàng tiêu dùng không lâu bền2
266.437M0.00%61.844KCông nghệ Sức khỏe1
24.705B4.400.44%422.675KSản xuất Chế tạo2
2.167B4.100.35%107.457KCông nghiệp Chế biến1
26.456B3.61-0.15%580.007KCông nghiệp Chế biến4
778.962M7.25-1.66%89.436KBán Lẻ1
13.935B7.34-1.64%1.080MCông ty dịch vụ công cộng1
129.184M0.797.11%50.352KCông nghệ Điện tử3
3.027B0.98-0.22%19.932KCông nghệ Điện tử4
880.776M1.400.81%13.944KCông nghệ Điện tử3
458.219M5.55-0.09%64.919KBán Lẻ1
353.935M3.17-0.05%55.140KKhách hàng Lâu năm1
1.943B2.02-0.03%56.379KDịch vụ Công nghiệp7
125.000M-0.40%698Tài chính1
1.186B2.421.15%48.595KTài chính7
531.170M4.52-1.13%2.285KDịch vụ Thương mại1
257.524M6.890.22%1.093KDịch vụ Phân phối1
16.543B5.11-1.83%326.832KBán Lẻ2
38.660M0.833.12%873Hàng tiêu dùng không lâu bền1
154.393M4.13-0.74%64.171KHàng tiêu dùng không lâu bền2
48.367M-1.18%1.448KKhoáng sản phi năng lượng2
98.384M0.00-1.99%3.702KKhách hàng Lâu năm1
109.398M4.52-1.84%3.114KKhách hàng Lâu năm2
999.109M4.22-0.38%94.594KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
215.136M0.40%4.831KDịch vụ Khách hàng1
5.921B4.58-1.25%259.697KSản xuất Chế tạo7
78.727M3.21-0.64%15.549KCông nghiệp Chế biến1
4.502B3.89-0.14%156.062KDịch vụ Công nghệ9
133.729M8.281.01%54.556KBán Lẻ1
417.752M0.85-1.56%382.130KDịch vụ Công nghệ2
143.740M5.19-1.48%655Tài chính1
1.939B3.53-2.37%25.649KTài chính8
%Hỗn hợp1
37.099B7.19-0.08%3.193MTài chính4
10.373B7.22-0.16%998.974KTruyền thông2
374.015M0.10%3.161KVận chuyển1
649.488M2.22-0.69%78.558KDịch vụ Phân phối2
1.128B0.80-1.39%17.478KCông nghệ Sức khỏe5
1.011B2.74-2.99%15.833KDịch vụ Thương mại8
66.031M3.58-1.43%7.614KSản xuất Chế tạo1
25.960B4.320.84%749.231KTài chính1
10.861M-1.24%13.457KSản xuất Chế tạo1
36.125B1.74-2.25%767.891KNăng lượng Mỏ1
126.566M1.48%1.469KDịch vụ Công nghiệp1
48.543M2.910.73%2.238KDịch vụ Khách hàng1
122.209M0.44-1.88%59.695KKhoáng sản phi năng lượng2
2.581B2.700.85%175.208KVận chuyển2
3.152B1.02-0.08%56.039KDịch vụ Công nghệ18
140.020M2.681.29%11.971KDịch vụ Thương mại2
14.536B2.90-0.99%126.102KCông nghệ Sức khỏe4
41.351M-0.87%93.174KKhoáng sản phi năng lượng2
3.042B4.63-6.53%179.145KDịch vụ Khách hàng6
25.296B3.840.17%1.007MCông nghiệp Chế biến3
5.415B3.940.50%321.371KTài chính6
139.030M1.49-0.65%3.278KTài chính2
222.536M2.600.87%7.448KKhách hàng Lâu năm1
699.877M5.77-0.41%16.083KTài chính1
151.109M1.37%39.783KDịch vụ Khách hàng1
546.537M1.650.11%16.269KTài chính1
274.013M0.411.23%135.249KCông nghệ Điện tử4
733.339M4.32-0.23%347.742KBán Lẻ3
13.320B7.862.55%517.838KKhoáng sản phi năng lượng4
46.095B2.640.72%6.424MCông nghệ Điện tử2
506.730M2.28-0.52%47.031KCông nghiệp Chế biến3
1.297B4.720.00%19.161KKhách hàng Lâu năm1
15.157B3.01-0.17%1.153MSản xuất Chế tạo5
516.382M4.16-1.77%21.732KDịch vụ Phân phối4
8.186B4.01-1.17%254.830KTruyền thông1
Tải thêm