Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Phần Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến596.852M EUR6.96%+0.45%153.84KCông nghiệp Chế biến3
Hàng không632.823M EUR−0.32%19.547MVận chuyển1
Trang phục / Giày dép473.33M EUR3.18%−0.52%34.56KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Bán lẻ Trang phục/ Giày dép479.454M EUR−0.83%228.451KBán Lẻ1
Hậu mãi ô tô1.167B EUR4.15%−0.66%413.244KKhách hàng Lâu năm1
Đồ uống: Có cồn963.946M EUR4.12%−0.74%15.943KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Công nghệ Sinh học231.38M EUR+1.36%43.322KCông nghệ Sức khỏe1
Sản phẩm Xây dựng24.227B EUR3.74%−0.41%364.083KSản xuất Chế tạo2
Hóa chất: Đặc biệt2.554B EUR4.08%−0.42%99.355KCông nghiệp Chế biến1
Bao bì/Đóng gói21.638B EUR1.23%−1.37%652.679KCông nghiệp Chế biến4
Công ty Điện lực9.933B EUR10.39%+0.81%1.974MCông ty dịch vụ công cộng1
Linh kiện Điện tử95.562M EUR1.50%−2.68%29.178KCông nghệ Điện tử3
Thiết bị/ Công cụ điện2.949B EUR1.02%−0.42%36.187KCông nghệ Điện tử4
Sản xuất Thiết bị ĐIện754.565M EUR1.81%+0.93%41.57KCông nghệ Điện tử2
Cửa hàng điện tử / Gia dụng799.447M EUR3.61%+0.21%138.123KBán Lẻ1
Điện tử/Gia dụng624.152M EUR2.04%+1.20%107.231KKhách hàng Lâu năm1
Kỹ sư & Xây dựng2.249B EUR1.46%+0.33%14.302KDịch vụ Công nghiệp6
Tài chính/Cho thuê122.25M EUR−0.20%1.01KTài chính1
Tập đoàn Tài chính437.989M EUR5.48%+0.26%92.506KTài chính3
Xuất bản / Dịch vụ Tài chính404.988M EUR5.88%−1.18%24.636KDịch vụ Thương mại1
Phân phối Thực phẩm277.811M EUR7.10%−2.94%14.492KDịch vụ Phân phối1
Bán lẻ Thực phẩm14.156B EUR5.71%−1.10%161.36KBán Lẻ2
Thực phẩm: Đa dạng hóa40.361M EUR1.60%−0.40%2.431KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo149.718M EUR3.12%0.00%8.09KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Lâm sản188.774M EUR4.90%+0.04%4.645KKhoáng sản phi năng lượng2
Nội thất Gia đình106.553M EUR1.83%+0.83%3.735KKhách hàng Lâu năm1
Xây dựng nhà94.229M EUR5.77%+0.12%2.92KKhách hàng Lâu năm2
Quản lý Bệnh viện1.114B EUR3.54%−1.13%59.845KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền337.824M EUR5.12%+4.86%346Dịch vụ Khách hàng1
Máy móc Công nghiệp6.668B EUR3.84%−0.58%191.64KSản xuất Chế tạo7
Đặc sản Công nghiệp68.949M EUR6.11%+0.24%10.034KCông nghiệp Chế biến1
Dịch vụ Công nghệ thông tin3.467B EUR5.66%−1.57%185.31KDịch vụ Công nghệ9
Bán lẻ qua Internet109.189M EUR−0.21%2.698KBán Lẻ1
Phần mềm / Dịch vụ Internet246.498M EUR−2.37%253.786KDịch vụ Công nghệ2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư163.043M EUR6.58%0.00%548Tài chính1
Quản lý Đầu tư1.686B EUR6.70%+1.16%11.624KTài chính11
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp1
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế1.998B EUR8.29%−0.62%1.223MTài chính1
Các Ngân hàng lớn40.218B EUR7.16%+0.04%4.579MTài chính4
Viễn thông45.908M EUR+7.14%26.71KTruyền thông1
Vận tải biển531.652M EUR−0.57%39.822KVận chuyển1
Nhà phân phối Y tế402.75M EUR6.26%+0.38%82.13KDịch vụ Phân phối2
Chuyên khoa Y tế810.198M EUR1.25%−0.69%43.29KCông nghệ Sức khỏe5
Chế tạo Kim loại14.808B EUR6.19%−2.55%166.958KSản xuất Chế tạo3
Dịch vụ thương mại hỗn hợp752.827M EUR4.03%−0.32%36.706KDịch vụ Thương mại8
Sản xuất hỗn hợp66.443M EUR1.80%+0.37%49.8KSản xuất Chế tạo2
Thiết bị / Vật tư văn phòng6.521M EUR0.00%−2.80%67Sản xuất Chế tạo1
Lọc/Tiếp thị Dầu khí20.666B EUR4.46%−2.45%1.575MNăng lượng Mỏ1
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu63.531M EUR0.00%6.314KDịch vụ Công nghiệp1
Dịch vụ tiêu dùng khác46.601M EUR3.41%+1.89%9.601KDịch vụ Khách hàng1
Kim loại / Khoáng sản khác106.388M EUR−2.62%107.353KKhoáng sản phi năng lượng2
Giao thông vận tải khác3.959B EUR3.50%+1.87%77.245KVận chuyển2
Phần mềm đã đóng gói3.406B EUR0.78%−0.33%59.376KDịch vụ Công nghệ15
Dịch vụ nhân sự137.648M EUR1.20%+0.80%19.687KDịch vụ Thương mại3
Dược phẩm: Chính10.96B EUR4.16%−2.04%167.004KCông nghệ Sức khỏe4
Kim loại quý77.423M EUR+0.94%122.564KKhoáng sản phi năng lượng2
Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn20.666B EUR4.37%+0.23%634.619KTài chính1
Xuất bản: Báo chí2.182B EUR5.29%+0.06%23.31KDịch vụ Khách hàng6
Bột giấy20.794B EUR4.64%−1.15%678.429KCông nghiệp Chế biến3
Phát triển Bất động sản3.737B EUR1.44%−0.34%403.346KTài chính6
Quỹ Đầu tư Bất động sản102.993M EUR0.24%−0.56%1.578KTài chính2
Sản phẩm Giải trí105.473M EUR1.47%−1.10%4.116KKhách hàng Lâu năm1
Ngân hàng khu vực655.308M EUR7.74%+0.44%47.497KTài chính1
Nhà hàng170.742M EUR5.28%−1.23%5.485KDịch vụ Khách hàng1
Ngân hàng tiết kiệm728.468M EUR3.05%−0.91%8.781KTài chính1
Bán dẫn142.452M EUR0.42%+0.61%44.746KCông nghệ Điện tử3
Cửa hàng Đặc sản2.11B EUR1.34%−0.24%36.455KBán Lẻ5
Chuyên ngành viễn thông8.384B EUR8.16%−0.86%1.105MTruyền thông1
Thép1.839B EUR6.40%+0.89%1.815MKhoáng sản phi năng lượng1
Thiết bị Viễn thông35.027B EUR4.36%−0.85%3.184MCông nghệ Điện tử2
Dệt May277.855M EUR2.07%−3.78%32.213KCông nghiệp Chế biến3
Công cụ & Phần cứng1.299B EUR5.09%−0.37%10.534KKhách hàng Lâu năm1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp21.368B EUR2.85%−0.22%618.658KSản xuất Chế tạo5
Nhà phân phối bán buôn465.203M EUR1.78%+0.92%17.265KDịch vụ Phân phối4
Viễn thông không dây6.858B EUR5.26%−1.05%222.602KTruyền thông1