Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Phần Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
42.268M-0.17%20.259KDịch vụ Thương mại2
1.063B-2.26%39.562KCông nghiệp Chế biến3
864.668M2.67%3.532MVận chuyển1
660.951M-2.28%10.530KHàng tiêu dùng không lâu bền1
4.625B-0.80%341.633KKhách hàng Lâu năm1
1.799B-0.18%33.635KHàng tiêu dùng không lâu bền2
478.732M-0.30%12.329KCông nghệ Sức khỏe1
32.396B-1.01%861.329KSản xuất Chế tạo2
2.027B-0.90%74.002KCông nghiệp Chế biến1
26.340M-2.36%41.519KKhoáng sản phi năng lượng1
4.188B-0.12%170.947KCông nghiệp Chế biến2
1.372B-1.75%182.983KBán Lẻ2
22.225B-0.04%1.320MCông ty dịch vụ công cộng1
437.372M-0.33%16.621KSản xuất Chế tạo3
243.484M-1.92%85.949KCông nghệ Điện tử3
2.347B0.39%11.294KCông nghệ Điện tử5
505.138M-0.51%36.780KCông nghệ Điện tử1
626.502M-2.02%69.253KBán Lẻ1
1.065B2.33%154.535KKhách hàng Lâu năm1
2.134B-1.15%183.577KDịch vụ Công nghiệp7
163.301M1.42%32.975KTài chính3
676.900M-1.67%83.303KTài chính5
21.408B-1.64%283.835KBán Lẻ2
57.806M1.30%4.629KHàng tiêu dùng không lâu bền1
307.113M-1.45%5.831KHàng tiêu dùng không lâu bền1
238.123M0.13%83.653KHàng tiêu dùng không lâu bền2
173.948M-2.05%21.410KKhách hàng Lâu năm1
40.987M-0.29%4.388KKhách hàng Lâu năm1
1.624B-1.17%104.230KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
212.544M-0.81%2.930KDịch vụ Khách hàng1
7.851B-0.64%235.339KSản xuất Chế tạo7
96.091M1.33%50.812KCông nghiệp Chế biến1
3.844B-0.06%215.246KDịch vụ Công nghệ9
297.055M-1.19%49.076KBán Lẻ1
1.200B-1.06%52.610KDịch vụ Công nghệ4
140.338M-1.10%1.176KTài chính1
2.111B-0.21%11.957KTài chính9
110.466M-1.35%107.156KHỗn hợp2
42.759B-2.36%4.196MTài chính3
13.942B-1.36%2.122MTruyền thông2
736.430M-0.21%74.829KVận chuyển2
690.576M-0.34%93.124KDịch vụ Phân phối2
1.496B-2.91%18.946KCông nghệ Sức khỏe5
33.034M1.16%8.986KSản xuất Chế tạo1
2.087B-0.60%22.111KDịch vụ Thương mại6
77.864M-1.05%8.447KSản xuất Chế tạo1
23.947B-0.67%677.168KTài chính1
10.293M-0.43%10.017KSản xuất Chế tạo1
31.740B-1.17%1.239MNăng lượng Mỏ1
47.748M3.05%941Dịch vụ Khách hàng1
2.366B-2.57%2.527MKhoáng sản phi năng lượng3
2.764B-1.47%171.517KVận chuyển1
5.960B-1.77%174.122KDịch vụ Công nghệ16
239.044M0.30%13.520KDịch vụ Thương mại2
9.999B-1.91%237.857KCông nghệ Sức khỏe3
27.204M-0.41%13.904KCông nghệ Sức khỏe1
87.689M-0.80%1.865MKhoáng sản phi năng lượng2
3.376B-0.68%92.089KDịch vụ Khách hàng6
48.187B-1.39%827.815KCông nghiệp Chế biến5
6.504B-0.14%383.072KTài chính6
853.423M-0.83%36.788KTài chính1
169.733M6.77%23.012KDịch vụ Khách hàng1
480.998M-2.10%14.670KTài chính1
575.996M2.26%17.157KCông nghệ Điện tử4
1.399B-1.21%130.972KBán Lẻ2
8.381B-0.80%283.529KTruyền thông1
8.244B-3.03%647.237KKhoáng sản phi năng lượng2
58.320B-0.66%6.926MCông nghệ Điện tử2
977.666M-1.43%26.898KCông nghiệp Chế biến3
1.691B-0.95%25.884KKhách hàng Lâu năm1
18.497B-1.80%1.236MSản xuất Chế tạo5
488.649M1.45%63.575KDịch vụ Phân phối3
Tải thêm