Các cổ phiếu hàng đầu có tỷ suất cổ tức cao — Thị trường Chứng khoán Iceland

Tỷ suất cổ tức là yếu tố chính cần xem xét khi chọn cổ phiếu trả cổ tức. Bảng dưới đây giúp bạn tìm các cổ phiếu có lợi tức cổ tức cao để bạn có thể tìm kiếm lợi nhuận ổn định mà không gặp rủi ro quá cao.

     
SJOVA SJA³VA¡-ALMENNAR TRYGGINGAR HF.
36.005.6501.99
VIS VA¡TRYGGINGAFA©LAG ASLANDS HF.
17.704.860.85
BRIM BRIM HF.
55.002.18-1.841B1.20
HAGA HAGAR HF.
63.502.0301.27
EIK EIK FASTEIGNAFA©LAG HF
11.201.7100.19
FESTI FESTI HF.
200.001.51-647.857M3.00
SKEL SKELJUNGUR HF.
12.501.41-600.000M0.18
REITIR REITIR FASTEIGNAFA©LAG HF
71.751.40-1.090B1.00
ARION ARION BANKI HF.
165.501.0701.74
MAREL MAREL HF.
900.000.93-6.780B8.23
EIM EIMSKIPAFA©LAG ASLANDS HF.
426.000.5802.47
SIMINN SA­MINN HF.
11.000.55-500.000M0.07
Tải thêm