Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

           
RATHIGRA RATHI GRAPHIC TECHNOLOGIES LTD
4.8020.00%0.80Mua165.756M-7.71Vật liệu cơ bản
ADANIGAS ADANI GAS LIMITED
97.8020.00%16.30Theo dõi1.787M
AXISCADES AXISCADES
95.5019.97%15.90Mua100.845K3.009B-4.302111.00Công nghiệp
KESORAMIND KESORAM INDUSTRIES LTD.
75.1019.97%12.50Mua373.531K8.933B-19.175668.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADANIGAS ADANI GAS LTD
97.0519.96%16.15Theo dõi7.786M
KESORAMIND KESORAM INDUSTRIES
75.1519.95%12.50Mua3.310M8.933B-19.175668.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AXISCADES AXISCADES ENGINEER
95.6019.95%15.90Mua697.639K3.009B-4.302111.00Công nghiệp
MANAKSTELTD MANAKSIA STEELS LIMITED
25.9019.91%4.30Mua205.767K1.399B9.522.24Vật liệu cơ bản
MANAKSTEEL MANAKSIA STEELS LT
25.6019.91%4.25Mua738.861K1.399B9.522.24Vật liệu cơ bản
KENVI KENVI JEWELS LIMITED
13.7019.65%2.25Mua3.000K
SRGSFL S R G SECURITIES FINANCE LTD
41.9519.18%6.75Mua3.000K
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOG
98.7517.70%14.85Mua3.386M3.866B0.46186.75872.00Tài chính
63MOONS 63 MOONS TECHNOLOGIES LIMITED
98.5517.18%14.45Mua814.001K3.866B0.46186.75872.00Tài chính
PREMEXPLN PREMIER EXPLOSIVES
273.1516.41%38.50Mua322.665K2.496B36.796.381152.00Vật liệu cơ bản
PREMEXPLQ PREMIER EXPLOSIVES LTD.
273.6516.25%38.25Mua53.330K2.496B36.796.381152.00Vật liệu cơ bản
MSL MANGALAM SEEDS LIMITED
62.5015.74%8.50Mua12.000K592.928M18.302.95Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMKAY EMKAY GLOBAL FIN
105.6515.34%14.05Mua128.412K2.251B8.8310.42550.00Tài chính
FRONTSEC FRONTLINE SECURITIES LTD.
35.1015.08%4.60Mua919361.599M4.696.50Tài chính
SOMICONV SOMI CONVEYOR BELTINGS LTD.
38.3014.50%4.85Mua41.261K405.809M41.650.8342.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
YUG YUG DECOR LIMITED
26.0014.29%3.25Bán4.000K
LPNAVAL L.P.NAVAL AND ENGINEERINGLIMIT
50.0013.64%6.00Mua3.000K287.600M-0.79Công nghiệp
JASCH JASCH INDUSTRIES LTD.
59.1013.22%6.90Mua17.265K591.426M13.463.88Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WINSOMTX WINSOME TEXTILE INDUSTRIES LTD
33.0512.99%3.80Mua1.802K579.735M34.650.841219.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RELCHEMQ RELIANCE CHEMOTEX INDUSTRIES L
90.9512.91%10.40Mua16.518K320.657M17.694.551671.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INFLAME INFLAME APPLIANCES LIMITED
71.5012.60%8.00Bán2.000K
EMKAY EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICE
104.3512.14%11.30Mua9.588K2.251B8.8310.42550.00Tài chính
UDAICEMENT UDAIPUR CEMENT WORKS LTD.
15.8011.66%1.65Mua197.404K4.406B-0.87Vật liệu cơ bản
SOMICONVEY SOMI CONVEYOR BELT
38.3511.32%3.90Mua61.056K405.809M41.650.8342.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SUDTIND_B SUDITI INDUSTRIES LTD.
40.9511.28%4.15Mua2.365K624.938M47.290.78Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GATI GATI LTD.
90.9011.26%9.20Mua468.293K8.873B246.690.33778.00Công nghiệp
GATI GATI LTD
90.9511.25%9.20Mua2.944M8.873B246.690.33778.00Công nghiệp
VOL VEERAM ORNAMENTS LIMITED
50.0011.11%5.00Mua1.500K215.500M29.521.69Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DBREALTY DB REALTY LTD
22.3510.37%2.10Mua799.234K4.926B-0.7661.00Tài chính
DBREALTY D B REALTY LTD
22.4010.34%2.10Mua111.719K4.926B-0.7661.00Tài chính
MAXIMUS MAXIMUS INTERNATIONAL LIMITED
54.0010.20%5.00Mua24.000K339.444M23.612.299.00Vật liệu cơ bản
SCTL SUNCARE TRADERS LIMITED
19.2510.00%1.75Bán8.000K196.385M85.500.20Vật liệu cơ bản
SMEL SUNGOLD MEDIA AND ENTERTAINMEN
5.7210.00%0.52Mua10.000K
FORBESCO FORBES & COMPANY LTD.
2471.7510.00%224.70Mua2.980K28.984B438.00Công nghiệp
ABSLRIF6RG ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUAL F
8.269.99%0.75Mua17.000K
INANI INANI MARBLES & INDUSTRIES LTD
14.339.98%1.30Mua3211.900M30.300.43Vật liệu cơ bản
IPRU3169 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
7.729.97%0.70Mua7
VIJSHAN VIJAY SHANTHI BUILDERS LTD.
8.009.89%0.72Mua16.135K200.343M861.490.01Tài chính
BUTTERFLY BUTTERFLY GANDHIMATHI APPLIANC
243.659.85%21.85Bán1.799K3.971B39.855.571190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SEASONST SEASONS TEXTILES LTD.
12.389.85%1.11Mua1.011K
EMMESSA EMMESSAR BIOTECH & NUTRITION L
21.209.84%1.90Bán240
RCLENDPLBG RELIANCE MUTUAL FUND- RELIANCE
19.009.83%1.70Mua1.100K
BHAGYAPROP BHAGYANAGAR PROPERTIES LTD
27.509.78%2.45Mua1.251K839.869MTài chính
EASTRED EASTERN TREADS LTD.
55.009.78%4.90Mua12271.131M-1.31Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SRGHFL SRG HOUSING FINANCE LTD.
257.909.67%22.75Mua11.316K3.057B21.7410.8211.00Tài chính
FILTRA FILTRA CONSULTANTS AND ENGINEE
18.809.62%1.65Mua18.000K
INDTONER INDIAN TONERS & DEVELOPERS LTD
137.659.51%11.95Bán14.677K1.654B4.4328.3994.00Vật liệu cơ bản
KANORICHEM KANORIA CHEMICALS
67.009.39%5.75Mua246.367K2.676B41.232.58332.00Vật liệu cơ bản
BUTTERFLY BUTTERFLY GANDHIMA
242.609.23%20.50Bán16.545K3.971B39.855.571190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TPLPLAST TPL PLASTECH LTD.
191.159.23%16.15Mua2.852K1.362B11.8814.69Vật liệu cơ bản
TPLPLASTEH TPL PLASTECH LTD.
190.559.17%16.00Mua16.125K1.362B11.8814.69Vật liệu cơ bản
CITADEL CITADEL REALTY AND DEVELOPERS
26.459.07%2.20Mua583
PHILIPCARB PHILLIPS CARBON BL
224.758.89%18.35Mua2.490M35.571B40.345.12915.00Vật liệu cơ bản
ZODJRDMKJ ZODIAC JRD-MKJ
41.608.76%3.35Mua341198.027M20.261.89Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DML DIGGI MULTITRADE LIMITED
7.508.70%0.60Bán30.000K72.581M352.940.02Vật liệu cơ bản
DION DION GLOBAL SOLUTIONS LTD.
8.528.67%0.68Theo dõi14.908K252.663M-154.36600.00Công nghệ
PHILIPCARB PHILLIPS CARBON BLACK LTD.
224.558.64%17.85Mua367.510K35.571B40.345.12915.00Vật liệu cơ bản
ADVITIYA ADVITIYA TRADE INDIA LIMITED
30.408.57%2.40Mua128.000K
KANORICHEM KANORIA CHEMICALS & INDUSTRIES
66.858.52%5.25Mua31.250K2.676B41.232.58332.00Vật liệu cơ bản
VIJSHAN VIJAY SHANTHI BUIL
8.308.50%0.65Mua30.299K200.343M861.490.01Tài chính
PANCHMAHQ PANCHMAHAL STEEL LTD.
52.508.14%3.95Mua41.308K926.253M14.353.38Vật liệu cơ bản
RIDINGS RIDINGS CONSULTING ENGINEERS I
20.758.07%1.55Mua8.000K
AXISE2GPG AXIS MUTUAL FUND
10.268.00%0.76Mua42
YOGYA YOGYA ENTERPRISES LIMITED
35.007.69%2.50Mua8.000K
NGIND N.G.INDUSTRIES LTD.
70.007.69%5.00Mua3234.535M20.033.49Chăm sóc sức khỏe
AMBARPIL AMBAR PROTEIN INDUSTRIES LIMIT
7.007.69%0.50Sức mua mạnh100
7TEC SAVEN TECHNOLOGIES LTD.
16.787.63%1.19Mua24.634K169.600M7.881.98Công nghệ
IDFSENSEXE IDFC MUTUAL FUND
360.007.51%25.15Mua1
AMCOIND AMCO INDIA LTD.
29.707.41%2.05Bán63
TARAPUR TARAPUR TRANSFORME
3.657.35%0.25Bán33671.175M-5.30Công nghiệp
ELECON ELECON ENGINEERING CO.LTD.
58.057.30%3.95Mua57.839K6.121B5.679.62774.00Công nghiệp
MINDACORP MINDA CORP LTD
140.707.28%9.55Mua852.472K29.800B17.937.401300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NILE NILE LTD.
410.557.25%27.75Bán4.705K1.149B5.9364.58435.00Vật liệu cơ bản
POONADAL POONA DAL & OIL INDUSTRIES LTD
35.757.20%2.40Bán60190.362M15.412.16Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MINDACORP MINDA CORPORATION LIMITED
140.257.18%9.40Mua103.557K29.800B17.937.401300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IPRU3168 ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
8.757.10%0.58Mua4.180K
RUPA RUPA & CO LTD
323.706.99%21.15Mua322.103K24.060B36.428.31710.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
RUPA RUPA & COMPANY LTD.
324.106.95%21.05Mua26.254K24.060B36.428.31710.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JPASSOCIAT JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD.
7.146.89%0.46Mua7.887M16.303B14405.00Công nghiệp
JPASSOCIAT JAIPRAKASH ASSOCIA
7.156.72%0.45Mua57.930M16.303B14405.00Công nghiệp
ACE ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT
93.656.66%5.85Bán24.268K10.307B23.313.771069.00Công nghiệp
ALKALI ALKALI METALS LTD.
59.506.63%3.70Bán46573.784M32.381.74537.00Vật liệu cơ bản
VERTEX VERTEX SECURITIES LTD.
2.106.60%0.13Mua12.615K148.538M20.570.10175.00Tài chính
KKALPANAIND KKALPANA INDUSTRIES (INDIA) LT
33.956.59%2.10Mua16.998K2.996B14.102.26Vật liệu cơ bản
BHARAT BHARAT BHUSHAN SHARE & COMMODI
18.656.57%1.15Mua39159.157MTài chính
SWARNSAR SWARNSARITA GEMS LIMITED
12.366.55%0.76Bán1.502K242.171M5.272.20137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ACE ACTION CONSTRUCT
93.606.55%5.75Bán160.974K10.307B23.313.771069.00Công nghiệp
DHOOTIN DHOOT INDUSTRIAL FINANCE LTD.
32.606.54%2.00Bán164174.542M-13.69Công nghiệp
ELECON ELECON ENGINEERING
58.106.51%3.55Mua267.216K6.121B5.679.62774.00Công nghiệp
DRREDDY DR REDDYS LABS
2601.806.49%158.65Sức mua mạnh4.486M405.563B23.94102.2123524.00Chăm sóc sức khỏe
GOLDENGOEN GOLDEN GOENKA FINCORP LIMITED
4.606.48%0.28Bán10.100K821.830M10.00Tài chính
KSB KSB LTD
800.106.47%48.60Mua7.836K26.158B1657.00Công nghiệp
VRLLOG VRL LOGISTICS LIMITED
306.956.40%18.45Mua12.172K26.078B31.899.0519781.00Công nghiệp
JYOTI JYOTI LTD.
23.506.33%1.40Bán1.573K510.347M-45.54713.00Công nghiệp
PATINTLOG PATEL INTEGRATED LOGISTICS LTD
41.206.32%2.45Mua12.595K644.901M8.184.961037.00Công nghiệp
KAVVERITEL KAVVERI TELECOM PRODUCTS LTD.
7.606.29%0.45Bán290149.926M-13.625430.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất