Các công ty của Ấn Độ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Ấn Độ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
WIPROWIPRO LTD434.772B INR418.50 INR−2.44%9.909M2.182T INR19.8021.14 INR0.35%1.43%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
INFYINFOSYS LTD251.13B INR1496.15 INR−0.37%5.456M6.209T INR25.2959.15 INR11.63%2.27%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
BHARTIARTLBHARTI AIRTEL LTD232.111B INR911.40 INR−0.71%6.113M5.105T INR65.0514.01 INR44.55%0.44%Truyền thông
Mua
AIRTELPP.E1BHARTI RS. 1.25 PPD UP232.111B INR540.10 INR1.84%95.592K5.105T INR0.18%Truyền thông
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES218.7B INR1273.70 INR−0.34%1.321M3.456T INR22.8655.71 INR11.25%3.77%Dịch vụ Công nghệ
Mua
LTIMLTIMINDTREE LTD84.128B INR5427.50 INR0.62%180.055K1.606T INR36.45148.90 INR6.42%1.11%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
ISECICICI SEC. LTD80.938B INR613.45 INR−0.64%565.303K198.319B INR17.8134.44 INR−17.07%3.10%Tài chính
Theo dõi
JIOFINJIO FIN SERVICES LTD60.439B INR227.80 INR0.07%38.328M460.202M INR0.00%Tài chính
DRREDDYDR REDDYS LABS60.26B INR5517.05 INR−2.67%489.557K917.996B INR19.45283.66 INR58.66%0.73%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
IIFLIIFL FINANCE LTD53.5B INR575.85 INR−1.57%519.666K220.196B INR13.8041.74 INR27.22%0.69%Tài chính
Sức mua mạnh
MUTHOOTFINMUTHOOT FINANCE LTD47.362B INR1270.20 INR−0.65%105.17K509.077B INR13.3795.04 INR−1.11%1.73%Tài chính
Mua
ABBABB INDIA LTD41.503B INR4187.00 INR−2.09%250.138K887.07B INR85.0449.24 INR95.59%0.13%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BIOCONBIOCON LTD41.01B INR264.35 INR−0.99%3.615M316.898B INR75.623.50 INR−40.75%0.57%Công nghệ Sức khỏe
Mua
DENDEN NETWORKS LTD27.73B INR51.20 INR−1.06%6.734M24.391B INR8.955.72 INR84.68%0.00%Dịch vụ Khách hàng
PIINDPI INDUSTRIES27.559B INR3415.60 INR−0.88%400.689K518.072B INR38.3889.00 INR46.91%0.29%Công nghiệp Chế biến
Mua
GODREJPROPGODREJ PROPERTIES25.985B INR1538.80 INR−0.95%435.748K427.803B INR65.7423.41 INR70.93%0.00%Tài chính
Theo dõi
INDIAMARTINDIAMART INTERMESH LTD23.723B INR2991.20 INR0.11%210.901K183.038B INR57.1752.32 INR25.43%0.33%Bán Lẻ
Mua
RAINRAIN INDUSTRIES LTD23.355B INR166.80 INR−0.36%855.305K56.119B INR7.3522.71 INR−29.58%1.20%Công nghiệp Chế biến
SYNGENESYNGENE INTERNATIO16.039B INR771.45 INR−0.80%922.159K310.275B INR64.3411.99 INR23.86%0.06%Dịch vụ Thương mại
Mua
SCHAEFFLERSCHAEFFLER INDIA L13.949B INR3119.95 INR−1.62%45.36K488.246B INR54.0157.77 INR13.68%0.77%Sản xuất Chế tạo
Mua
BSOFTBIRLASOFT (INDIA)12.882B INR488.05 INR−0.66%1.428M134.304B INR39.2912.42 INR−25.08%0.72%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CYIENTCYIENT LTD12.586B INR1633.50 INR−0.08%384.878K180.817B INR31.8051.36 INR7.76%1.59%Dịch vụ Thương mại
Mua
POLYCABPOLYCAB INDIA LTD12.281B INR5130.00 INR−1.76%660.08K769.438B INR53.1196.59 INR48.87%0.39%Sản xuất Chế tạo
Mua
GMRP_UIGMR POW AND URBAN INFRA L11.209B INR39.70 INR−4.91%3.179M23.969B INR2.2117.97 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NESTLEINDNESTLE INDIA10.589B INR22532.50 INR−0.00%38.301K2.173T INR79.54283.29 INR29.20%0.98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CASTROLINDCASTROL INDIA9.914B INR139.95 INR−0.53%1.335M138.477B INR17.138.17 INR−0.11%4.64%Năng lượng Mỏ
Mua
FIVESTARFIVE-STAR BUS FIN LTD9.684B INR697.10 INR1.23%230.158K203.161B INR31.5922.07 INR30.35%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS8.838B INR5849.35 INR1.64%258.771K449.973B INR47.72122.58 INR24.79%0.68%Dịch vụ Công nghệ
Mua
SAREGAMASAREGAMA INDIA LTD7.34B INR364.20 INR−4.78%916.322K70.108B INR36.659.94 INR11.09%0.82%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CRISILCRISIL LTD6.877B INR3854.50 INR0.54%29.345K281.697B INR46.7982.38 INR11.34%1.25%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
TEJASNETTEJAS NETWORKS LTD6.41B INR826.50 INR0.25%213.813K140.222B INR−2.90 INR56.30%0.00%Công nghệ Điện tử
IRFCINDIAN RAILWAY FIN CORP L6.364B INR75.10 INR0.87%94.866M981.837B INR15.754.77 INR−0.28%1.90%Tài chính
INFRATRUSTINDIA INFRASTRUCTURE TRUST
6.118B INR95.00 INR−1.04%1.6M63.08B INR11.558.22 INR16.72%Hỗn hợp
INDUSTOWERINDUS TOWERS LTD5.963B INR183.40 INR2.75%16.998M494.3B INR16.9810.80 INR−46.45%6.00%Tài chính
Theo dõi
VESUVIUSVESUVIUS INDIA5.865B INR3092.60 INR1.83%13.3K62.706B INR39.4078.50 INR86.12%0.27%Khoáng sản phi năng lượng
SUZLONSUZLON ENERGY LTD5.83B INR25.05 INR−1.76%95.276M339.937B INR58.560.43 INR−79.63%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
KPITTECHKPIT TECHNOLOGIES5.727B INR1073.75 INR−0.36%1.024M294.444B INR68.2215.74 INR43.48%0.38%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SOBHASOBHA LTD5.521B INR649.10 INR−0.61%320.556K61.531B INR55.1411.77 INR−6.72%0.46%Tài chính
Sức mua mạnh
HOMEFIRSTHOME FIRST FIN CO IND LTD5.437B INR834.00 INR−0.61%57.824K73.513B INR30.6327.23 INR20.49%0.31%Tài chính
Sức mua mạnh
ZEELZEE ENTERTAIN ENT5.344B INR265.50 INR−0.65%4.75M254.826B INR−1.17 INR−113.08%1.13%Dịch vụ Khách hàng
Mua
ELANTASELANTAS BECK INDIA LTD.
4.899B INR7239.00 INR−0.06%72657.306B INR48.24150.06 INR47.85%0.07%Công nghiệp Chế biến
GILLETTEGILLETTE INDIA LTD4.556B INR5995.55 INR−3.00%21.996K195.238B INR54.93109.15 INR22.92%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SANOFISANOFI INDIA LTD4.481B INR7106.65 INR−0.58%3.812K163.837B INR28.46249.71 INR−41.26%2.73%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PGHLPROCTER & GAMBLE HEALTH L4.402B INR4862.80 INR−1.42%3.976K80.689B INR35.18138.24 INR19.16%1.16%Công nghệ Sức khỏe
SBFCSBFC FINANCE LTD4.4B INR85.20 INR0.29%950.727K78.161B INR0.00%Tài chính
RSYSTEMSR SYSTEMS INTERNAT4.202B INR489.35 INR0.45%33.426K57.88B INR45.0810.86 INR−2.30%1.98%Dịch vụ Công nghệ
CIEINDIACIE AUTOMOTIVE INDIA LTD4.077B INR473.60 INR−1.85%312.483K179.609B INR190.572.49 INR−84.21%0.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
MUTHOOTCAPMUTHOOT CAPITAL SE3.961B INR409.75 INR0.61%72.57K6.719B INR8.2549.67 INR0.00%Tài chính
UNITECHUNITECH LTD3.945B INR3.30 INR4.76%2.953M8.89B INR0.00%Tài chính
COFORGECOFORGE LTD3.708B INR5293.45 INR−0.80%296.925K324.199B INR46.26114.43 INR3.26%1.32%Dịch vụ Công nghệ
Mua
VBLVARUN BEVERAGES3.122B INR918.25 INR0.41%1.479M1.193T INR63.5114.46 INR44.68%0.19%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KKCLKEWEL KIRAN CLOTHI3.101B INR701.70 INR2.08%70.165K43.116B INR32.9621.29 INR38.61%0.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ASHIANAASHIANA HOUSING LD2.55B INR206.55 INR3.92%131.323K21.085B INR74.212.78 INR307.60%0.44%Tài chính
MEDPLUSMEDPLUS HEALTH SERV LTD2.499B INR783.55 INR−0.58%105.977K93.375B INR185.254.23 INR12.79%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
KSBKSB LTD2.47B INR3079.80 INR−1.36%454.614K107.187B INR53.9857.06 INR19.57%0.49%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FSLFIRSTSOURCE SOLUTI2.207B INR162.00 INR0.68%1.048M112.843B INR20.487.91 INR13.49%2.16%Dịch vụ Thương mại
Mua
FOSECOINDFOSECO(INDIA)2.093B INR3379.55 INR1.12%2.272K21.563B INR33.16101.92 INR63.25%0.74%Công nghiệp Chế biến
VOITHPAPRVOITH PAPER FABRICS INDIA LTD.
1.882B INR1695.95 INR0.95%3707.45B INR23.4672.30 INR8.32%0.41%Công nghiệp Chế biến
SITINETSITI NETWORKS LTD1.827B INR0.80 INR6.67%472.099K688.922M INR−3.21 INR−10.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SAINTGOBAINSAINT-GOBAIN SEKURIT INDIA LTD
1.46B INR115.10 INR0.48%32.951K10.486B INR36.323.17 INR−39.46%1.30%Khách hàng Lâu năm
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS1.158B INR1512.40 INR−0.57%13.349K22.595B INR17.8184.90 INR66.33%5.28%Dịch vụ Công nghệ
PARSVNATHPARSVNATH DEVELOPE932.126M INR10.25 INR19.19%8.444M4.482B INR−18.39 INR−62.55%0.00%Tài chính
KENNAMETKENNAMETAL INDIA L895M INR2751.30 INR0.56%3.679K60.538B INR68.9339.91 INR−22.98%0.73%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
COMPINFOCOMPUAGE INFOCOM L845.998M INR12.45 INR−0.40%189.394K1.075B INR−12.86 INR−422.99%1.54%Dịch vụ Công nghệ
ABHICAPABHINAV CAPITAL SERVICES LTD.
820.013M INR125.95 INR−4.98%1.823K872.153M INR10.2112.33 INR4.44%0.00%Tài chính
ISFTINTRASOFT TECHNOLO648.411M INR139.00 INR−1.59%21.52K2.032B INR21.496.47 INR−17.63%0.72%Bán Lẻ
PROPEQUITYP. E. ANALYTICS PR631.808M INR211.00 INR−2.22%15.6K2.212B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
FERMENTAFERMENTA BIOTECH LIMITED
610.598M INR170.50 INR−0.64%14.443K5.018B INR0.73%Công nghệ Sức khỏe
SINDHUTRADSINDHU TRADE LINKS LTD585.612M INR27.90 INR0.00%31.909K42.789B INR382.720.07 INR−32.19%0.00%Vận chuyển
KMEWKNOWLEDGE MARINE & ENGINEERING
559.904M INR1516.40 INR−2.23%3.5K16.522B INR32.9146.08 INR590.51%0.00%Sản xuất Chế tạo
BRIGHTBRIGHT OUTDOOR MEDIA LIMITED
521.573M INR482.00 INR4.94%15K6.714B INR93.965.13 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
HUHTAMAKIHUHTAMAKI INDIA LTD515.7M INR250.90 INR−1.16%42.069K18.96B INR28.358.85 INR0.80%Công nghiệp Chế biến
INDICAPINDITRADE CAPITAL LIMITED
485.7M INR47.95 INR3.18%48.722K1.12B INR−6.45 INR−440.84%0.00%Tài chính
STYLAMINDSTYLAM INDUSTRIES LTD440M INR1688.65 INR−1.44%19.86K28.65B INR27.8560.64 INR50.95%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
STOVACQSTOVEC INDUSTRIES LTD.
404.06M INR2380.10 INR−1.81%0.998K5.047B INR70.9333.55 INR−79.59%1.94%Sản xuất Chế tạo
SEALMATICSEALMATIC INDIA LIMITED
401.785M INR490.00 INR−2.22%10.2K4.471B INR0.22%Sản xuất Chế tạo
DICINDDIC INDIA397.952M INR443.50 INR0.29%2924.051B INR9.9344.65 INR230.84%0.45%Công nghiệp Chế biến
KMCSHILKMC SPECIALITY HOSPITALS (INDI
387.906M INR85.80 INR0.26%64.655K13.945B INR52.431.64 INR12.49%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SIKASIKA INTERPLANT SYSTEMS LTD.
333.366M INR910.00 INR−1.73%1.433K3.859B INR38.7623.48 INR−36.94%0.44%Công nghệ Điện tử
BRRLB-RIGHT REALESTATE LIMITED
332.632M INR125.00 INR−2.57%4.8K1.291B INR67.621.85 INR0.00%Khách hàng Lâu năm
VITALVITAL CHEMTECH LTD305.129M INR100.95 INR1.61%16.8K2.418B INR22.044.58 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
RKECRKEC PROJECTS LTD287.919M INR63.60 INR−2.38%82.281K1.526B INR12.754.99 INR−18.24%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
THAKDEVTHAKKERS DEVELOPERS LTD.
285.67M INR136.10 INR−3.95%1.742K1.225B INR9.8513.82 INR−67.05%0.00%Tài chính
ENKEIWHELENKEI WHEELS (INDIA) LTD.
277.15M INR603.95 INR0.16%67210.844B INR365.151.65 INR−82.18%0.00%Sản xuất Chế tạo
KBCGLOBALKBC GLOBAL LTD242.682M INR2.60 INR0.00%434.368K2.184B INR−0.00 INR−100.61%0.00%Tài chính
CMNLCHAMAN METALLICS L242.359M INR65.55 INR0.15%30K1.582B INR9.257.08 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
INAINSOLATION ENERGY LIMITED
233.752M INR409.00 INR−0.24%41K8.515B INR67.836.03 INR0.00%Công nghệ Điện tử
AYMSYNTEXAYM SYNTEX LTD222.101M INR67.20 INR0.83%20.55K3.367B INR47.711.41 INR−85.93%0.00%Công nghiệp Chế biến
E2EE2E NETWORKS LTD215.66M INR354.35 INR−1.99%13.978K5.129B INR52.086.80 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
HOMESFYHOMESFY REALTY LIM212.256M INR428.10 INR−3.58%9001.308B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CAREERPCAREER POINT LTD202.9M INR188.45 INR−3.97%20.03K3.443B INR18.0710.43 INR−26.66%1.06%Dịch vụ Khách hàng
SPECTRUMSPECTRUM ELECTRICA201.732M INR989.00 INR1.85%50014.954B INR0.00%Công nghệ Điện tử
CAPTRUSTCAPITAL TRUST LTD.194M INR99.65 INR−1.04%9.119K1.64B INR−28.78 INR−964.05%0.00%Tài chính
BETABETA DRUGS LTD191.64M INR1025.00 INR0.49%1.2K9.854B INR32.0831.95 INR162.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABIRAFNABIRAMI FINANCIAL SERVICES (IN
190.986M INR25.98 INR−0.08%421140.292M INR37.390.69 INR−97.71%0.00%Tài chính
ADVAITADVAIT INFRATECH LIMITED
189.621M INR413.65 INR0.82%7.074K4.219B INR51.947.96 INR70.12%0.12%Sản xuất Chế tạo
SUDARSHANSUDARSHAN PHARMA INDUSTRIES LI
178.046M INR85.00 INR−2.92%67.2K2.047B INR0.35%Công nghệ Sức khỏe
KNAGRIKN AGRI RESOURCES175.1M INR137.00 INR−0.72%9.6K2.523B INR0.00%Công nghiệp Chế biến
DUGLOBALDUDIGITAL GLOBAL LTD167.277M INR53.60 INR−4.99%55K2.787B INR0.00%Dịch vụ Thương mại
B2BSOFTB2B SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.
166.731M INR27.45 INR−1.58%4.045K300.67M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ