Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty của Ấn Độ có giá trị vốn hóa thị trường nhỏ

Khám phá Các công ty Ấn Độ với mức vốn hóa nhỏ nhất: cổ phiếu của các công ty này có thể khá biến động nhưng đôi khi — sinh lời nhiều hơn. Các công ty có giá trị nhỏ nhất được đặt lên hàng đầu: hãy nghiên cứu tất cả dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định sáng suốt.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GTEITG-TECH INFO-TRAINING LTD.
5.075M INR1.45 INR0.00%11.694K4.6467.760.02 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
BARONINFBARON INFOTECH LTD.
8.262M INR0.81 INR+3.85%1020.03−0.60 INR+44.80%0.00%Dịch vụ Công nghệ
OMANSHOMANSH ENTERPRISES LTD
9.407M INR0.53 INR−7.02%124.16K0.460.00%Dịch vụ Phân phối
RAYLARAYMED LABS LTD.
9.479M INR2.22 INR−4.72%4100.19−0.31 INR+3.52%0.00%Công nghệ Sức khỏe
IMECIMEC SERVICES LIMITED
12.007M INR6.34 INR0.00%1940.25−35.18 INR+4.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
MLINDLTDM LAKHAMSI INDUSTRIES LIMITED
13.125M INR2.20 INR+1.85%90.943.020.73 INR−58.03%4.46%Tài chính
SOFTBPOSOFTBPO GLOBAL SERVICES LTD.
13.425M INR89.50 INR−4.79%1000.77−11.12 INR+46.98%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ASHOKREASHOKA REFINERIES LTD.
16.193M INR4.76 INR+4.85%1000.3464.500.07 INR−74.80%0.00%Vận chuyển
ASHUTPMASHUTOSH PAPER MILLS LTD.
16.248M INR2.49 INR+4.62%11.3K5.20−0.15 INR+95.05%0.00%Công nghiệp Chế biến
SREEJAYASREE JAYALAKSHMI AUTOSPIN LTD.
16.256M INR3.63 INR+4.91%1000.240.507.20 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
DATASOFTDATASOFT APPLICATION SOFTWARE
16.74M INR15.08 INR+1.96%10.008.541.77 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
BITLBRONZE INFRA-TECH LTD.
17.622M INR1.02 INR−4.67%18.745K0.240.00%Tài chính
4THGENFOURTH GENERATION INFORMATION
18.531M INR5.22 INR0.00%1.371K0.44−0.42 INR−6.42%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACEEDUACE EDUTREND LTD.
19.329M INR2.11 INR+5.50%12.327K3.68−0.09 INR+69.25%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KHYATIKHYATI MULTIMEDIA-ENTERTAINMEN
19.656M INR1.82 INR0.00%1.233K0.17−0.11 INR+23.16%0.00%Dịch vụ Thương mại
OMKAROMKAR OVERSEAS LTD.
20.45M INR4.09 INR0.00%1.11K0.36−2.12 INR+72.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
TWINSTARTWINSTAR INDUSTRIES LIMITED
20.475M INR0.91 INR−4.21%13.067K0.250.00%Tài chính
OSWAYRNOSWAL YARNS LTD.
21.253M INR5.30 INR−0.19%1.446K2.68−0.36 INR−179.36%0.00%Công nghiệp Chế biến
UNIVARTSUNIVERSAL ARTS LTD.
21.336M INR2.14 INR0.00%1.239K0.19−0.22 INR−39.45%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RAJINFRARAJESWARI INFRASTRUCTURE LIMIT
22.472M INR4.75 INR0.00%1000.02−0.63 INR+63.06%0.00%Tài chính
KANUNGOKANUNGO FINANCIERS LIMITED
22.799M INR5.09 INR+2.83%1.654K0.1231.110.16 INR−80.85%0.00%Tài chính
SBLISBL INFRATECH LIMITED
22.862M INR28.18 INR−4.18%1.2K0.270.00%Tài chính
CORPOCOCORPORATE COURIER AND CARGO LT
23.472M INR3.26 INR+0.62%19.751K1.160.00%Vận chuyển
RAJVIRRAJVIR INDUSTRIES
23.889M INR6.00 INR+4.35%500.11Công nghiệp Chế biến
CCFCLCLASSIC GLOBAL FINANCE & CAPIT
24.608M INR0.67 INR+4.69%69.836K1.460.00%Tài chính
CITYONLINECITY ONLINE SERVICES LIMITED
24.739M INR4.56 INR−4.80%3.951K0.93−0.66 INR−198.34%0.00%Truyền thông
CHARMSCHARMS INDUSTRIES LTD.
25.294M INR6.16 INR0.00%640.51−0.16 INR+20.86%0.00%Tài chính
ADJIAADJIA TECHNOLOGIES LIMITED
25.972M INR28.50 INR−3.39%1.6K0.83−0.05 INR+99.13%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MADHURINDMADHUR INDUSTRIES LTD.
26.749M INR6.22 INR−4.89%2560.07−0.80 INR+49.81%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMAINDIAEMA INDIA LTD.
27.135M INR28.35 INR+5.00%2680.56−5.11 INR−14.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
DECPODECCAN POLYPACKS LTD.
27.685M INR13.09 INR−4.94%20.008.561.53 INR−32.62%0.00%Công nghiệp Chế biến
CARNATINCARNATION INDUSTRIES LTD.
27.726M INR7.98 INR−5.90%6.15K2.35−2.69 INR+10.26%0.00%Sản xuất Chế tạo
AARSHYAMAAR SHYAM INDIA INVESTMENT COM
28.23M INR9.41 INR+4.91%151.05−0.84 INR+10.36%0.00%Tài chính
KANELINDKANEL INDUSTRIES LIMITED
28.539M INR1.55 INR−4.91%20.00−0.03 INR−626.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
GANGOTRIGANGOTRI TEXTILE
30.332M INR1.15 INR+4.55%41.706K4.13−0.26 INR−1524.38%0.00%Công nghiệp Chế biến
DHARFINDHARANI FINANCE LTD.
30.416M INR6.24 INR+2.46%1.217K0.68−0.26 INR−141.30%0.00%Tài chính
REGTRUSREGENCY TRUST LTD.
30.5M INR3.05 INR0.00%15.047K3.90−0.46 INR−1723.51%0.00%Tài chính
BPCAPB. P. CAPITAL LTD
30.901M INR5.14 INR+4.90%2.585K0.52−0.22 INR+15.98%0.00%Tài chính
RAJKOTINVRAJKOT INVESTMENT TRUST LIMITE
31.25M INR30.40 INR−2.72%5010.12−1.31 INR−165.85%0.00%Tài chính
KGESKUBERAN GLOBAL EDU SOLUTIONS L
31.977M INR15.18 INR−4.95%6K0.77−0.10 INR−105.25%0.00%Dịch vụ Thương mại
UNIWORTHUNIWORTH LTD.
32.287M INR0.95 INR0.00%6.1K1.44−0.75 INR+41.60%0.00%Công nghiệp Chế biến
CISTROCISTRO TELELINK LTD.
32.346M INR0.63 INR−4.55%1K0.28190.910.00 INR0.00%Truyền thông
PFLINFOTCPFL INFOTECH LTD.
33.352M INR4.46 INR−4.90%1370.02−0.04 INR+95.93%0.00%Tài chính
ARCEEINARCEE INDUSTRIES LTD.
33.453M INR6.50 INR−0.15%3600.22−0.54 INR+45.05%0.00%Sản xuất Chế tạo
SPECTRASPECTRA INDUSTRIES LTD.
33.694M INR4.60 INR−3.36%1.133K0.16−6.02 INR+33.70%0.00%Bán Lẻ
NOGMINDNEOGEM INDIA LTD.
35.875M INR4.12 INR−4.63%12.935K2.29−0.93 INR−1345.82%0.00%Khách hàng Lâu năm
KRIFILINDKRISHNA FILAMENT INDUSTRIES LI
35.895M INR4.61 INR−4.95%3.174K0.45−0.09 INR−191.78%0.00%Hỗn hợp
HITKITGLOHIT KIT GLOBAL SOLUTIONS LTD.
37M INR1.00 INR0.00%6.226K0.11−0.03 INR−427.84%0.00%Bán Lẻ
SHYAMAINFOSHYAMA INFOSYS LTD.
37.742M INR3.75 INR0.00%3000.1733.810.11 INR+576.22%0.00%Tài chính
GOPAISTGOPAL IRON & STEELS CO.(GUJARA
37.96M INR8.00 INR+3.63%31.298K0.9873.660.11 INR+520.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AVIVAAVIVA INDUSTRIES LTD.
38.045M INR25.38 INR−1.97%520.10−0.12 INR−208.77%0.00%Công nghiệp Chế biến
TSPIRITUALT.SPIRITUAL WORLD LTD.
38.204M INR1.88 INR−1.57%7.547K0.14−0.10 INR−9.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
KARANWOKARAN WOO-SIN LTD.
38.375M INR4.43 INR−4.94%1.31K0.52−0.68 INR+15.19%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SIKOZYSIKOZY REALTORS LIMITED
39.233M INR0.84 INR−4.55%34.857K7.32−0.03 INR+95.82%0.00%Tài chính
CONTICONCONTINENTAL CONTROLS LTD.
39.889M INR6.37 INR−1.85%6040.38−1.05 INR−8.49%0.00%Sản xuất Chế tạo
SRINDS.R.INDUSTRIES LTD.
40.527M INR2.09 INR−2.34%3.079K0.130.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ATHARVENTATHARV ENTERPRISES LTD.
40.8M INR2.45 INR+2.08%62.804K0.6324.600.10 INR+62.21%0.00%Dịch vụ Thương mại
DIAMANTDIAMANT INFRASTRUCTURE LIMITED
40.837M INR1.16 INR−4.92%12.834K0.200.00%Dịch vụ Công nghiệp
JETINFRAJET INFRAVENTURE LIMITED
40.998M INR10.75 INR+9.81%80K6.0614.990.72 INR+732.87%0.00%Tài chính
RAJSPTRRAJASTHAN PETRO SYNTHETICS LTD
42.092M INR2.60 INR0.00%2.3K0.50−0.00 INR−750.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
BEEYUBEEYU OVERSEAS LTD.
42.424M INR2.94 INR−2.00%5.099K0.62474.190.01 INR−38.00%0.00%Tài chính
DOLPHMEDDOLPHIN MEDICAL SERVICES LTD.
42.884M INR2.84 INR+4.80%16.3K0.51−0.04 INR+31.01%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GALADAFINGALADA FINANCE LIMITED
43.26M INR14.42 INR0.00%800.0518.970.76 INR0.00%Tài chính
RICHAINDRICHA INDUSTRIES LTD.
43.814M INR1.87 INR−4.59%1050.000.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHVSUITSHIVA SUITINGS LTD.
44.217M INR28.52 INR−5.00%1000.9190.050.32 INR−68.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
PROCLBPRO CLB GLOBAL LIMITED
44.396M INR8.90 INR+2.30%1.721K0.52−1.05 INR+4.26%0.00%Dịch vụ Thương mại
PANKAJPOPANKAJ POLYMERS LTD.
44.684M INR7.86 INR−2.96%3.306K0.43−0.08 INR−160.98%0.00%Sản xuất Chế tạo
PRECISIONPRECISION CONTAINEURS LTD.
44.762M INR2.04 INR+2.00%11.252K1.28−0.13 INR−1121.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
GRAVITYGRAVITY (INDIA) LTD.
44.92M INR4.95 INR−0.80%5.109K0.72−3.41 INR−782.47%0.00%Công nghiệp Chế biến
BGILBGIL FILMS & TECHNOLOGIES LTD.
45.084M INR3.96 INR−0.50%10.699K0.79−0.61 INR−114.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MILEFURMILESTONE FURNITURE LIMITED
45.276M INR4.70 INR−2.08%12K0.430.00%Khách hàng Lâu năm
IPOWERI-POWER SOLUTIONS INDIA LTD.
45.691M INR10.27 INR0.00%6010.43−0.46 INR−32.71%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ASHAIASHIANA AGRO INDUSTRIES LTD.
46.092M INR9.82 INR−2.00%3.541K6.4350.080.20 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
WAGENDWAGEND INFRA VENTURE LIMITED
46.183M INR0.97 INR−1.02%63.599K0.2714.180.07 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
INNOCORPINNOCORP LTD.
46.854M INR5.90 INR0.00%7.614K2.21−2.92 INR−140.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
BHATEXTBHARAT TEXTILES & PROOFING IND
46.974M INR8.02 INR+4.97%1K0.1933.320.24 INR−31.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
ORTELORTEL COMMUNICATIO
47.487M INR1.25 INR−3.85%17.117K0.980.00%Dịch vụ Khách hàng
OLYOIOLYMPIC OIL INDUSTRIES LTD.
47.576M INR16.67 INR0.00%191.03−1.59 INR−3.52%0.00%Dịch vụ Phân phối
KONNDORKONNDOR INDUSTRIES LIMITED
47.732M INR8.26 INR−4.51%9.765K3.725.661.46 INR+107.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
INDAGIVIND-AGIV COMMERCE LTD.
47.76M INR47.76 INR+4.99%1000.440.00%Dịch vụ Công nghệ
FUTURSECFUTURISTIC SECURITIES LTD.
49.335M INR25.30 INR0.00%50.01−0.35 INR−215.61%0.00%Tài chính
PRIYALTPRIYA LTD.
49.688M INR17.37 INR+4.95%3160.23−12.69 INR+12.84%0.00%Dịch vụ Phân phối
SUNGOLDSUNGOLD CAPITAL LTD.
49.689M INR2.74 INR+1.48%9.122K3.78150.550.02 INR+47.97%0.00%Tài chính
SUNCITYSYSUNCITY SYNTHETICS LTD.
49.755M INR10.40 INR+3.38%2.59K0.98−0.14 INR+77.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
ELANGOELANGO INDUSTRIES LTD.
49.838M INR12.50 INR−4.29%3.709K0.760.00%Khoáng sản phi năng lượng
SUNRAJDISUNRAJ DIAMOND EXPORTS LTD.
49.839M INR9.30 INR−0.53%1.11K0.5717.530.53 INR−69.57%0.00%Khách hàng Lâu năm
PIFLPACHELI INDUSTRIAL FINANCE LIM
50.047M INR13.41 INR−4.96%3.8K0.54822.700.02 INR0.00%Tài chính
BACPHARBACIL PHARMA LTD.
50.065M INR8.90 INR+4.71%7690.81−0.16 INR+97.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
QUINTEGRAQUINTEGRA SOLUTION
51.214M INR1.85 INR−5.13%76.247K1.30−0.02 INR+54.52%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TELECANORTELECANOR GLOBAL LTD.
51.584M INR5.50 INR+2.42%10.009K2.02−2.44 INR−213.74%0.00%Dịch vụ Công nghệ
VALLABHSQVALLABH STEELS LTD.
52.321M INR11.09 INR+4.92%3.136K1.02−7.81 INR+75.52%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
EDSLEDYNAMICS SOLUTIONS LTD.
52.387M INR2.05 INR−1.44%116.377K2.79−0.01 INR+56.50%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TAAZAINTTAAZA INTERNATIONAL LTD
52.476M INR7.15 INR−0.14%21.155K0.610.00%Công nghiệp Chế biến
GARODCHGARODIA CHEMICALS LTD.
52.561M INR6.94 INR−4.93%3000.21−0.17 INR−83.33%0.00%Công nghiệp Chế biến
SIMPLXPAPSIMPLEX PAPERS LTD.
52.603M INR1744.00 INR−0.49%50.1856.1031.09 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
WOMENNETWOMEN NETWORKS LTD.
52.631M INR12.10 INR0.00%1.139K0.15157.960.08 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
MPAGIM.P.AGRO INDUSTRIES LTD.
53.106M INR8.70 INR−4.92%1.202K0.91−0.04 INR−154.94%0.00%Công nghiệp Chế biến
RLFLRAMCHANDRA LEASING & FINANCE L
53.72M INR1.00 INR−4.76%35.222K0.76322.580.00 INR−3.13%0.00%Tài chính
KDLKKRRAFTON DEVELOPERS LIMITED
54.097M INR98.60 INR+2.00%1100.0411.568.53 INR+27950.99%0.00%Khách hàng Lâu năm
SW1SW INVESTMENTS LTD
54.72M INR58.00 INR−4.61%1.924K4.50113.480.51 INR+51.30%0.00%Tài chính