Chứng khoán Ấn Độ được định giá cao nhất

Chứng khoán Ấn Độ quá mua được tập hợp trong danh sách bên dưới và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: chỉ số này sẽ giúp bạn thấy tốc độ và mức độ thay đổi giá, có thể kiếm lời dựa trên dự báo sụt giảm giá của các cổ phiếu này.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
VVLLVIRAT LEASING LIMITED
100.0082.11 INR+2.00%2111.181.045 B INR−0.35 INR−202.54%0.00%Tài chính
PEOPLINPEOPLES INVESTMENTS LTD.
100.0094.61 INR+1.99%1.25 K69.44Tài chính
MMERCTRDMERCURY TRADE LINKS LTD.
100.0010.97 INR+1.95%1001.00Tài chính
KKOTICKOTHARI INDUSTRIAL CORPORATION
100.005.65 INR+1.99%1800.46Công nghiệp Chế biến
BBHUDEVIBHUDEVI INFRA PROJECTS LIMITED
100.0033.00 INR+5.00%110.00Công nghiệp Chế biến
HHARSHILAGRHARSHIL AGROTECH LIMITED
100.0015.85 INR+1.99%50.11Sản xuất Chế tạo
SWATIPROSWATI PROJECTS LIMITED
100.00147.79 INR+1.99%400.79Tài chính
AARCLARCL ORGANICS LTD
100.0053.67 INR+4.99%20.01Công nghiệp Chế biến
DDATASOFTDATASOFT APPLICATION SOFTWARE
100.0040.09 INR+1.98%8422.6944.493 M INR32.771.22 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
TULIVETULIVE DEVELOPERS LIMITED
100.001072.60 INR+2.00%1205.94Tài chính
TAHMARENTTAHMAR ENTERPRISES LIMITED
99.9911.17 INR+1.92%5100.111.039 B INR102.850.11 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
TINNATFLTINNA TRADE LIMITED
99.96243.45 INR+1.99%4961.372.044 B INR1862.660.13 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
ROYALINDROYAL INDIA CORPORATION LIMITE
99.9024.42 INR+1.96%146.008 K16.72552.766 M INR−2.90 INR−553.03%0.00%Tài chính
IINLANPRINLAND PRINTERS LTD.
99.8499.84 INR+1.99%3.956 K8.42Dịch vụ Thương mại
VUENOWVUENOW INFRATECH LIMITED
99.4625.56 INR+2.00%5001.12Sản xuất Chế tạo
PPRIMECAPMPRIME CAPITAL MARKET LTD.
98.3717.06 INR+4.98%1.746 K0.53Tài chính
MMEAPLMODERN ENGINEERING AND PROJECT
98.11190.05 INR+1.99%10.00Tài chính
SUNCITYSYSUNCITY SYNTHETICS LTD.
97.5324.68 INR+1.98%2.513 K0.36119.688 M INR−0.14 INR+77.54%0.00%Công nghiệp Chế biến
JJELJYOTIRGAMYA ENTERPRISES LIMITE
97.4166.47 INR+4.99%30.03Dịch vụ Phân phối
ROLLTROLLATAINERS LTD97.283.75 INR+1.35%74.871 K0.521.088 B INR−0.07 INR+97.68%0.00%Công nghiệp Chế biến
KKCKKCK INDUSTRIES LTD97.27190.55 INR+3.50%16 K0.661.013 B INR80.992.35 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
NOUVEAUNOUVEAU GLOBAL VENTURES LTD.
97.050.51 INR+2.00%115.161 K0.5292.765 M INR−0.04 INR−243.80%0.00%Tài chính
DDELTADELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIM
96.9164.17 INR+1.99%71.988 K3.30Công nghiệp Chế biến
THAKRALTHAKRAL SERVICES (INDIA) LTD.
96.3046.70 INR+1.97%1200.45537.467 M INR−4.92 INR−532.26%0.00%Công nghệ Điện tử
VVRUDDHIVRUDDHI ENGINEERING WORKS LIMI
95.98335.75 INR+4.99%28 K1.41807.042 M INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SIELFNSSIEL FINANCIAL SERVICES LTD.
95.7132.30 INR+1.99%122.593 K7.69Tài chính
AASIANASIAN WAREHOUSING LIMITED
95.6384.53 INR+4.99%2.688 K0.58Dịch vụ Thương mại
GGANHOLDGANESH HOLDINGS LTD.
95.18188.10 INR+1.98%930.11Tài chính
NAVKARNAVKAR URBANSTRUCTURE LIMITED
94.0516.80 INR+1.51%389.238 K0.35Khoáng sản phi năng lượng
SELSANATHNAGAR ENTERPRISES LIMITE
92.5870.38 INR+2.00%5.162 K1.15Tài chính
HHILIKSHILIKS TECHNOLOGIES LIMITED
92.3253.95 INR+1.98%23.908 K1.47Dịch vụ Thương mại
GGUJCMDSGUJCHEM DISTILLERS INDIA LTD.
92.02168.39 INR+4.99%4931.21572.372 M INR254.710.66 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
VASUDHAGAMVASUDHAGAMA ENTERPRISES LIMITE
91.9630.60 INR+1.59%2.98 K0.50Chính phủ
RFSLRICHFIELD FINANCIAL SERVICES L
91.7473.41 INR+1.99%11.468 K7.42Tài chính
EESHAMEDIAESHA MEDIA RESEARCH LIMITED
91.1910.63 INR+1.82%5.5 K0.0681.504 M INR−0.11 INR+52.56%0.00%Dịch vụ Thương mại
SPYLSHEKHAWATI POLY91.143.55 INR+1.43%14.154 K0.091.248 B INR0.794.47 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
KKUSHINDKUSH INDUSTRIES LIMITED
91.0612.15 INR+4.92%85.149 K2.88176.595 M INR8.161.49 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
FFRANKLININDFRANKLIN INDUSTRIES LIMITED
90.988.10 INR−1.94%559.895 K0.58Tài chính
AAHMDSTEAHMEDABAD STEELCRAFT LTD.
90.5268.21 INR+1.99%1.177 K1.36273.673 M INR−5.58 INR−247.54%0.00%Sản xuất Chế tạo
KKRISHNADEFKRISHNA DEFENCE AN89.66703.70 INR+19.99%250.5 K2.92Công nghệ Điện tử
TECHNVISNTECHNVISION VENTURES LIMITED
89.592503.30 INR+2.00%2032.2115.4 B INR204.8212.22 INR+1064.30%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AACESOFTACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
89.33201.00 INR+1.98%1.082 K0.351.261 B INR28.417.07 INR+6313.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMINIDMINI DIAMONDS (INDIA) LTD.
89.2777.29 INR+1.99%27.05 K19.52270.468 M INR38.282.02 INR+52.33%0.00%Khách hàng Lâu năm
TINNARUBRTINNA RUBBER AND INFRASTRUCTUR
89.111299.00 INR+5.00%49.747 K3.0921.192 B INR55.2323.52 INR+84.82%0.61%Công nghiệp Chế biến
CCNIRESLTDCNI RESEARCH LTD.
88.407.15 INR+2.00%921.925 K5.30804.779 M INR102.730.07 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SHILINDORESAYAJI HOTELS (INDORE) LIMITED
88.35918.60 INR+2.00%1080.12Dịch vụ Khách hàng
VIKALPSVIKALP SECURITIES LTD.
87.9945.35 INR+1.98%3.676 K0.72Tài chính
IINTECCAPINTEC CAPITAL LTD.
87.6734.14 INR+4.98%28.634 K1.15597.27 M INR−15.61 INR−2421.71%0.00%Tài chính
RTNPOWERRATTANINDIA POWER87.5317.40 INR+4.82%57.019 M0.6190.218 B INR1.0516.57 INR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
POOJAENTVASHU BHAGNANI INDUSTRIES LIMI
87.41242.00 INR+4.99%3.775 K0.4710.547 B INR102.312.37 INR+161.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
IIFLIFL ENTERPRISES LIMITED
87.021.74 INR+1.75%1.704 M0.78Dịch vụ Phân phối
GGCKLGALAXY CLOUD KITCHENS LIMITED
86.7026.74 INR+10.00%905.911 K11.251.092 B INR−4.10 INR−457.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
UCILUNIFINZ CAPITAL INDIA LIMITED
86.4998.60 INR+2.00%4001.29303.544 M INR−4.64 INR−172.93%0.00%Tài chính
BBOMBWIRBOMBAY WIRE ROPES LTD.
86.4481.64 INR+4.19%11.896 K2.51Sản xuất Chế tạo
IISTRNETWKISTREET NETWORK LIMITED
86.164.04 INR+4.94%14.951 K0.61Dịch vụ Thương mại
KKENFINKEN FINANCIAL SERVICES LTD.
86.0622.65 INR+4.96%11.969 K2.59Tài chính
WAGENDWAGEND INFRA VENTURE LIMITED
85.762.00 INR+4.71%711.348 K1.9090.009 M INR29.240.07 INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DDJMLDJ MEDIAPRINT & LOG LTD85.64342.00 INR−0.12%13.574 K0.463.722 B INR73.494.65 INR+60.02%0.04%Dịch vụ Thương mại
FINCABLESFINOLEX CABLES85.141485.40 INR+3.66%1.375 M0.62219.001 B INR34.8642.61 INR+29.24%0.49%Sản xuất Chế tạo
Mua
111MPRNIPPON INDIA MUTUAL FUND
85.0733.00 INR+2.87%1.519 K1.19
PMCFINPMC FINCORP LIMITED
84.964.38 INR+9.77%12.923 M5.652.131 B INR20.820.21 INR0.00%Tài chính
DDDEVPLASTIKDDEV PLASTIKS INDUSTRIES LIMIT
84.95306.40 INR+3.53%597.73 K0.6730.624 B INR17.0917.93 INR+78.20%0.51%Công nghiệp Chế biến
SHPLPUNESAYAJI HOTELS (PUNE) LIMITED
84.93715.00 INR0.00%1280.16Dịch vụ Khách hàng
PASHUPATIPASHUPATI COTSPIN84.67258.50 INR+5.00%85.6 K1.012.532 B INR47.555.44 INR+56.65%0.30%Công nghiệp Chế biến
IINDUSFINLINDUS FINANCE LIMITED
84.3626.09 INR+4.99%16.986 K2.91230.069 M INR32.220.81 INR+95.20%0.00%Tài chính
HHEALTHYLIFEHEALTHY LIFE AGRITEC LIMITED
84.0716.46 INR+3.26%500 K1.09Hàng tiêu dùng không lâu bền
SUMICHEMSUMITOMO CHEMICAL IND LTD84.06489.55 INR+9.03%5.272 M2.79224.067 B INR66.117.41 INR−26.40%0.27%Công nghiệp Chế biến
Mua
RANDERRANDER CORPORATION LTD.
83.7413.09 INR−1.21%15.674 K2.06163.465 M INR16.060.81 INR+35.19%0.00%Tài chính
AAMBOAGRIAMBO AGRITEC LIMITED
83.5278.13 INR−3.57%140 K1.55Hàng tiêu dùng không lâu bền
IRISIRIS BUSINESS SERV LTD83.17252.90 INR+4.98%42.988 K0.874.765 B INR56.584.47 INR+102.02%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EEMERALLEMERALD LEISURES LIMITED
83.16188.20 INR+4.99%2040.21Dịch vụ Khách hàng
JJLLJINDAL LEASEFIN LIMITED
83.0255.72 INR+4.99%15.222 K13.01159.682 M INR−0.50 INR−48.17%0.00%Tài chính
JJETINFRAJET INFRAVENTURE LIMITED
82.8219.39 INR+1.84%28 K0.8979.816 M INR27.040.72 INR+732.87%0.00%Tài chính
KKEYCORPKEY CORP LTD.
82.77176.05 INR+2.00%2.215 K0.93Tài chính
BALKRISINDBALKRISHNA INDS82.583099.25 INR−0.01%275.707 K0.35599.119 B INR40.7276.12 INR+39.16%0.52%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
MARSONSMARSONS LIMITED
82.5868.84 INR−1.99%62.128 K0.759.834 B INR237.790.29 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
LLCCINFOTECLCC INFOTECH82.542.70 INR+1.89%88.949 K2.10295.625 M INR−4.12 INR−8007.87%0.00%Dịch vụ Công nghệ
TVVISIONTV VISION LTD82.346.65 INR+1.53%9.871 K0.61270.824 M INR−6.18 INR−13.85%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CENTENKACENTURY ENKA82.28656.60 INR+9.82%626.256 K4.1813.069 B INR33.5519.57 INR−52.66%1.67%Công nghiệp Chế biến
AHLUCONTAHLUWALIA CONT LTD82.221361.10 INR+5.52%163.524 K3.1486.149 B INR36.8936.90 INR+50.59%0.03%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PARASPARAS DEF AND SPCE TECH L82.21945.60 INR+7.83%8.395 M3.6834.184 B INR114.988.22 INR−12.20%0.00%Công nghệ Điện tử
HHBLEASHB LEASING & FINANCE CO.LTD.
82.1125.50 INR+1.80%20.071 K1.68Tài chính
EETTETT LTD
82.0336.98 INR+5.00%1.259 M0.61Dịch vụ Công nghiệp
CCOCHINSHIPCOCHIN SHIPYARD LTD81.882018.05 INR+5.69%13.453 M1.15501.84 B INR67.7729.78 INR+157.11%0.47%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
HAVELLSHAVELLS INDIA81.861893.55 INR+0.41%831.3 K0.711.181 T INR93.3820.28 INR+18.53%0.40%Sản xuất Chế tạo
Mua
JCHACJOHNSON CONTROLS-H81.811759.65 INR+5.86%792.512 K2.5945.141 B INR−27.80 INR+7.98%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
SMSLIFESMS LIFESCIENCES81.81834.35 INR−0.14%164.663 K22.372.483 B INR27.7830.03 INR−20.76%0.18%Công nghệ Sức khỏe
EEYEYANTRA VENTURES LIMITED
81.56963.90 INR0.00%1954.96Khách hàng Lâu năm
CCORALABCORAL LABORATORIES LTD.
81.51520.25 INR−1.72%11.07 K0.641.891 B INR11.7744.20 INR+144.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DIVISLABDIVI'S LABORATORIE81.454448.00 INR+1.27%1.221 M1.581.166 T INR73.8260.25 INR−12.27%0.68%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
11STCUSFIRST CUSTODIAN FUND (INDIA) L
81.3481.66 INR+4.99%1.036 K1.07116.67 M INR14.805.52 INR+10.42%1.29%Tài chính
CCONSTRONICCONSTRONICS INFRA LIMITED
81.1868.14 INR−2.00%14.098 K1.19501.245 M INR2341.580.03 INR−90.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
RVNLRAIL VIKAS NIGAM81.13375.75 INR+0.59%27.913 M0.57779.068 B INR49.807.55 INR+10.74%0.57%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
KKAYCEEIKAYCEE INDUSTRIES LTD.
80.7842985.15 INR+2.00%3162.352.675 B INR60.70708.15 INR+28.62%0.14%Sản xuất Chế tạo
STERPOWSTERLING POWERGENSYS LTD
80.7722.09 INR+4.99%11.564 K0.57107.22 M INR3.975.57 INR0.00%Công nghệ Điện tử
KKONNDORKONNDOR INDUSTRIES LIMITED
80.6612.45 INR0.00%8.65 K0.1168.702 M INR8.541.46 INR+107.06%0.00%Dịch vụ Phân phối
TITAGARHTITAGARH RAIL SYSTEMS LTD80.641399.30 INR+11.45%8.85 M3.03169.103 B INR61.4622.77 INR+109.08%0.04%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
BBOMTALKIESBOMBAY TALKIES LIMITED
80.636.08 INR+4.83%1.952 K0.95574.2 M INR−0.03 INR+70.33%0.00%Tài chính
HHALDERHALDER VENTURE LIMITED
80.58587.00 INR+1.78%3.681 K1.591.823 B INR126.164.65 INR−57.10%0.17%Dịch vụ Phân phối
HAWKINCOOKHAWKINS COOKERS LTD.
80.547560.55 INR+19.82%17.842 K9.7833.366 B INR40.58186.30 INR+5.53%1.58%Sản xuất Chế tạo