Định giá thấpChứng khoán Ấn Độ

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Chứng khoán Ấn Độ này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

RSI (14) 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
CONFINTCONFIDENCE FINANCE AND TRADING
0.833.83 INR−1.79%−0.07 INR
Bán
8723.34K INR39.257M INR55.110.07 INRTài chính
DFLDECILLION FINANCE LTD.
7.8718.67 INR−4.26%−0.83 INR
Bán Mạnh
15.785K294.706K INR65.345M INR14.091.32 INR4Tài chính
GOYALALUMGOYAL ALUMINIUMS LTD11.0412.75 INR−4.85%−0.65 INR
Bán
4.991M63.632M INR1.804B INRDịch vụ Phân phối
UNQTYMIUNION QUALITY PLASTICS LTD.
11.856.68 INR0.00%0.00 INR
Bán
65434 INRCông nghiệp Chế biến
4THDIMFOURTH DIMENSION SOL L12.5319.20 INR−2.04%−0.40 INR
Bán
9.242K177.446K INR3.127B INR4Dịch vụ Thương mại
FFPLFOUNDRY FUEL PRODUCTS LTD.
14.342.56 INR−4.12%−0.11 INR
Bán Mạnh
50128 INRNăng lượng Mỏ
WORLWHITE ORGANIC RETAIL LIMITED
15.1310.08 INR5.00%0.48 INR
Bán
863.06K8.7M INR329.858M INR−1.16 INRDịch vụ Phân phối
OLYOIOLYMPIC OIL INDUSTRIES LTD.
16.2121.43 INR−4.97%−1.12 INR
Bán Mạnh
10214 INR61.161M INR−1.53 INR5Dịch vụ Phân phối
BLALBEML LAND ASSETS LTD16.94155.65 INR−1.92%−3.05 INR
Bán
196.341K30.56M INRTài chính
NIKKIGLNIKKI GLOBAL FINANCE LTD.
17.206.92 INR−1.98%−0.14 INR
Bán Mạnh
2501.73K INRTài chính
SHIVAAGROSHIVA GLOBAL AGRO INDUSTRIES L
18.3869.99 INR−1.12%−0.79 INR
Bán Mạnh
24.713K1.73M INR697.711M INR12.815.46 INRCông nghiệp Chế biến
SEPCSEPC LTD18.577.75 INR−4.32%−0.35 INR
Bán Mạnh
13.96M108.19M INR10.656B INR−1.31 INR277Dịch vụ Công nghiệp
MHLXMIRUMAHALAXMI RUBTECH LTD18.99237.40 INR−0.02%−0.05 INR
Bán
75.798K17.994M INR2.521B INR29.857.95 INRCông nghiệp Chế biến
EDELWEISSEDELWEISS FIN SERV19.1936.75 INR−44.74%−29.75 INR
Bán Mạnh
121.059K4.449M INR38.674B INR9.603.83 INRTài chính
LEADFINLEAD FINANCIAL SERVICES LTD.
19.7411.29 INR−4.81%−0.57 INR
Bán Mạnh
1521.716K INR37.257M INR26.040.43 INRTài chính
AVEERAVEER FOODS LIMITED
20.65384.15 INR−5.00%−20.20 INR
Bán Mạnh
4K1.537M INRHàng tiêu dùng không lâu bền
IBRIGSTINDIAN BRIGHT STEEL CO.LTD.
20.8822.30 INR0.00%0.00 INR
Bán
3357.47K INR22.3M INR−1.50 INRKhoáng sản phi năng lượng
JAYATMAJAYATMA ENTERPRISES LIMITED
21.3516.31 INR5.09%0.79 INR
Bán
116 INRCông nghiệp Chế biến
ABHIFINABHISHEK FINLEASE LIMITED
21.7623.33 INR−2.79%−0.67 INR
Bán Mạnh
44910.475K INR99.477M INR60.440.39 INRTài chính
BMETRICSBOMBAY METRICS SUP21.79287.65 INR−0.81%−2.35 INR
Bán
9.6K2.761M INR1.771B INR30Dịch vụ Công nghiệp
WILLIMFIWILLIAMSON FINANCIAL SERVICES
21.834.77 INR0.00%0.00 INR
Bán
75358 INR39.873M INR−2.55 INR2Tài chính
SHREESECSHREE SECURITIES LTD.
22.730.44 INR−4.35%−0.02 INR
Bán Mạnh
4.887M2.15M INR351.12M INR102.330.00 INR10Tài chính
SYMPHONYSYMPHONY LTD22.98849.00 INR0.01%0.10 INR
Bán
35.412K30.065M INR59.418B INR50.7616.73 INRSản xuất Chế tạo
CINERADCINERAD COMMUNICATIONS LTD.
23.452.08 INR4.52%0.09 INR
Bán
55114 INR10.816M INR−0.21 INRDịch vụ Khách hàng
BLBLIMITEDBLB23.7618.80 INR0.00%0.00 INR
Bán
57.228K1.076M INR1.004B INR16.421.15 INRTài chính
NOUVEAUNOUVEAU GLOBAL VENTURES LTD.
24.160.49 INR0.00%0.00 INR
Bán
25.968K12.724K INR90.91M INR17.880.03 INR5Tài chính
ZODIACVENZODIAC VENTURES LIMITED
24.3216.65 INR−4.97%−0.87 INR
Bán Mạnh
199.262K3.318M INR620.879M INR147.480.11 INR1Tài chính
GORANINGORANI INDUSTRIES LTD.
24.41137.00 INR−6.16%−9.00 INR
Bán Mạnh
7.89K1.081M INR734.944M INR47.372.89 INRKhách hàng Lâu năm
VINNYVINNY OVERSEAS LTD24.845.85 INR−4.88%−0.30 INR
Bán
892.803K5.223M INR1.352B INR62.100.09 INRCông nghiệp Chế biến
CITYONLINECITY ONLINE SERVICES LIMITED
24.913.00 INR−3.23%−0.10 INR
Bán
60180 INR15.494M INR−2.82 INR30Truyền thông
KANUNGOKANUNGO FINANCIERS LIMITED
25.047.26 INR−4.97%−0.38 INR
Bán Mạnh
1073 INR33.643M INRTài chính
VOLLFVOLTAIRE LEASING & FINANCE LTD
25.3211.97 INR−1.89%−0.23 INR
Bán Mạnh
1561.867K INRDịch vụ Phân phối
GLANDGLAND PHARMA LTD25.38922.25 INR−1.09%−10.20 INR
Bán
332.72K306.851M INR151.969B INR15.3760.06 INR8.788KCông nghệ Sức khỏe
ISFLISF LIMITED
25.501.80 INR−2.17%−0.04 INR
Bán Mạnh
170.611K307.1K INR171M INR63.600.03 INR7Tài chính
QUASARQUASAR INDIA LTD
25.6418.03 INR−4.96%−0.94 INR
Bán
4.075K73.472K INR96.506M INR10.301.75 INRCông nghiệp Chế biến
LAGNAMLAGNAM SPINTEX LTD26.1841.55 INR0.24%0.10 INR
Bán
59.089K2.455M INR734.147M INR4.798.68 INR460Công nghiệp Chế biến
TRISHAKTTRISHAKTI ELECTRONICS & INDUST
26.2045.40 INR−4.88%−2.33 INR
Bán
1.137K51.62K INR134.865M INR25.061.81 INRDịch vụ Công nghiệp
SAMRATPHSAMRAT PHARMACHEM LTD.
26.27417.75 INR−4.01%−17.45 INR
Bán Mạnh
12.89K5.385M INR1.285B INR7.7653.83 INRCông nghiệp Chế biến
ZEELEARNZEE LEARN LTD26.663.05 INR−4.69%−0.15 INR
Bán Mạnh
2.436M7.43M INR994.583M INR−4.86 INR193Dịch vụ Khách hàng
CHENFERROCHENNAI FERROUS INDUSTRIES LIM
26.90118.95 INR0.30%0.35 INR
Bán
2.346K279.057K INRKhoáng sản phi năng lượng
PURPLEPURPLE ENTERTAINMENT LIMITED
27.284.47 INR−4.89%−0.23 INR
Bán Mạnh
6.298K28.152K INRDịch vụ Khách hàng
AEGISCHEMAEGIS LOGISTICS27.38333.70 INR−2.53%−8.65 INR
Bán Mạnh
1.292M431.071M INR117.041B INR25.3113.19 INRDịch vụ Phân phối
SITINETSITI NETWORKS LTD27.410.80 INR0.00%0.00 INR
Bán
2.661M2.129M INR680.201M INR−3.49 INRDịch vụ Khách hàng
SCTLSUNCARE TRADERS LIMITED
27.490.46 INR4.55%0.02 INR
Bán
607.607K279.499K INR75.748M INR−1.10 INRKhoáng sản phi năng lượng
ARCFINARC FINANCE LIMITED
27.640.56 INR−1.75%−0.01 INR
Bán Mạnh
2.633M1.474M INR282.772M INR74.670.01 INR7Tài chính
SETUINFRASETUBANDHAN INFRA LTD27.800.75 INR−6.25%−0.05 INR
Bán Mạnh
481.049K360.787K INR100.543M INR84.270.01 INRDịch vụ Công nghiệp
RATNABHUMIRATNABHUMI DEVELOPERS LIMITED
27.96111.25 INR−2.41%−2.75 INR
Bán
10.061K1.119M INR1.524B INR661.810.17 INRTài chính
COLORCHIPSCOLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED
28.097.03 INR−0.42%−0.03 INR
Bán
71.374K501.759K INR598.748M INR−0.06 INRDịch vụ Khách hàng
MINDPOOLMINDPOOL TECHNOLOG28.4453.10 INR−5.01%−2.80 INR
Bán
1K53.1K INR225.011M INR274Dịch vụ Thương mại
STARLITSTARLIT POWER SYSTEMS LIMITED
28.504.93 INR−2.76%−0.14 INR
Bán
7.456K36.758K INRKhoáng sản phi năng lượng
SUPERHOUSESUPERHOUSE LTD28.50211.95 INR0.45%0.95 INR
Bán
70.849K15.016M INR2.34B INR7.7327.44 INRHàng tiêu dùng không lâu bền
AJANTSOYAJANTA SOYA LTD.
28.6826.59 INR−2.96%−0.81 INR
Bán Mạnh
175.664K4.671M INR2.14B INR94.090.28 INRHàng tiêu dùng không lâu bền
BONLONBONLON INDUSTRIES LIMITED
28.7526.60 INR−5.00%−1.40 INR
Bán
13.162K350.109K INR378.837M INR22.351.19 INRSản xuất Chế tạo
GSTLGLOBESECURE TECHNO28.9989.15 INR−3.52%−3.25 INR
Bán Mạnh
23K2.05M INR812.009M INRDịch vụ Phân phối
ZEEMEDIAZEE MEDIA CORP29.177.85 INR−0.63%−0.05 INR
Bán
1.636M12.845M INR4.91B INR−1.19 INR1.818KDịch vụ Khách hàng
HELPAGEHELPAGE FINLEASE LTD.
29.349.77 INR4.94%0.46 INR
Bán
15147 INRTài chính
GLOBALCAGLOBAL CAPITAL MARKETS LTD.
29.351.07 INR4.90%0.05 INR
Bán
1.106M1.183M INR426.177M INR30.660.03 INR13Tài chính
DPABHUSHAND. P. ABHUSHAN LTD29.42281.30 INR−1.28%−3.65 INR
Bán
10.322K2.904M INR6.26B INR12.4022.68 INR550Bán Lẻ
ACCURACYACCURACY SHIPPING LTD29.4710.70 INR−3.17%−0.35 INR
Bán
997.733K10.676M INR1.611B INRVận chuyển
JKPAPERJK PAPER LTD29.68330.10 INR0.36%1.20 INR
Bán
542.263K179.001M INR56.047B INR4.6870.59 INRCông nghiệp Chế biến
DIVSHKTDIVYASHAKTI LIMITED
29.7864.97 INR−0.81%−0.53 INR
Bán
5.127K333.101K INR667.374M INR8.537.62 INRKhoáng sản phi năng lượng
GREENCRESTGREENCREST FINANCIAL SERVICES
29.780.67 INR1.52%0.01 INR
Bán
171.519K114.918K INR244.89M INR19.420.03 INRTài chính
LORDSCHLOLORDS CHLORO ALKALI LTD.
29.81150.00 INR1.01%1.50 INR
Bán
11.687K1.753M INR3.769B INRCông nghiệp Chế biến
ZMILGFINMILGREY FINANCE & INVESTMENT L
29.9319.10 INR−4.98%−1.00 INR
Bán Mạnh
28.251K539.594K INR38.009M INR−0.19 INRTài chính