Cổ phiếu Ấn ĐộCổ phiếu tăng nhiều nhất trong năm

Còn ai quan tâm đến cổ phiếu đạt mức đỉnh trong lịch sử vào năm 2007? Các Các công ty Ấn Độ này tại mức đỉnh trong 52 tuần có lẽ là thước đo tốt hơn cho hiệu suất gần đây và do đó, đây có thể là tiềm năng sinh lời. Như với các mức đỉnh trong lịch sử, có hai cách để hiểu thông tin này: Một là doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có thể sẽ tiếp tục phát triển và hai là nó đang qua đỉnh cao nhất và có thể sớm thoái lui.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AARVIAARVI ENCON LTD185.90INR10.00%16.90INR
Sức mua mạnh
130.956K24.345M2.499BINR20.708.16INR5.541KDịch vụ Thương mại
ADHBHUTINADHBHUT INFRASTRUCTURE LTD.
261.30INR4.98%12.40INR
Sức mua mạnh
12612.738BINR−11.45INR5Khách hàng Lâu năm
ADVIKLAADVIK LABORATORIES LTD.
1.91INR0.00%0.00INR
Sức mua mạnh
50095536.492MINR15Công nghệ Sức khỏe
AEGISCHEMAEGIS LOGISTICS332.05INR−1.23%−4.15INR
Mua
795.151K264.03M118.094BINR30.0111.20INR1.898KDịch vụ Phân phối
AGARWALAGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED
6.48INR0.00%0.00INR
Mua
2401.555KTài chính
APOLLOAPOLLO MICRO SYSTE259.65INR4.99%12.35INR
Sức mua mạnh
284.579K73.891M5.121BINR31.687.81INR261Công nghệ Điện tử
APOLLOTYREAPOLLO TYRES312.70INR6.65%19.50INR
Sức mua mạnh
20.699M6.473B186.529BINR25.7911.37INR23.944KKhách hàng Lâu năm
ARROWGREENARROW GREENTECH LI166.15INR4.99%7.90INR
Sức mua mạnh
40.68K6.759M2.222BINR−8.90INRCông nghiệp Chế biến
ARTEMISMEDARTEMIS MEDICARE77.60INR1.70%1.30INR
Mua
395.582K30.697M10.171BINR29.122.75INR2.362KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ASCOMASCOM L & I LTD96.50INR4.95%4.55INR
Sức mua mạnh
6K579K718.079MINR14.736.24INRTài chính
ASHNIASHNISHA INDUSTRIES LIMITED
9.50INR−3.94%−0.39INR
Mua
154.514K1.468MKhoáng sản phi năng lượng
ATALREALATAL REALTECH LTD72.30INR1.62%1.15INR
Sức mua mạnh
494.4K35.745M1.053BINR48.871.46INRKhách hàng Lâu năm
BAMPSLBAMPSL SECURITIES LTD.
8.68INR1.52%0.13INR
Sức mua mạnh
11.481K99.655KTài chính
BANARISUGBANNARI AMMAN SUG3098.25INR1.62%49.40INR
Mua
5.73K17.753M38.534BINR35.9284.89INR1.898KCông nghiệp Chế biến
BATLIBOIBATLIBOI LTD.
65.00INR−0.76%−0.50INR
Mua
35.479K2.306M1.868BINR214.610.31INR332Sản xuất Chế tạo
BBLBHARAT BIJLEE2418.75INR4.39%101.75INR
Sức mua mạnh
77.754K188.067M13.121BINR21.54107.55INR1.415KSản xuất Chế tạo
BEMHYBEMCO HYDRAULICS LTD.
533.15INR4.99%25.35INR
Sức mua mạnh
202107.696K1.11BINR27.4918.47INRSản xuất Chế tạo
BENARASBENARES HOTELS LTD.
3248.00INR20.30%548.00INR
Sức mua mạnh
4431.439M3.519BINR23.48115.00INR154Dịch vụ Khách hàng
BENGALASMBENGAL & ASSAM COMPANY LTD.
3577.30INR5.21%177.30INR
Sức mua mạnh
2.996K10.718M38.413BINR5.12664.61INR10Khách hàng Lâu năm
BHARATAGRIBHARAT AGRI FERT & REALTY LTD.
846.85INR0.43%3.65INR
Mua
1.783K1.51M4.457BINR−4.25INR40Công nghiệp Chế biến
BHARATSEBHARAT SEATS LTD.
106.05INR3.46%3.55INR
Sức mua mạnh
121.911K12.929M3.204BINR376Sản xuất Chế tạo
BHELBHARAT HEAVY ELECT81.40INR−0.67%−0.55INR
Sức mua mạnh
77.943M6.345B285.355BINR37.372.19INR30.758KSản xuất Chế tạo
BHUDEVIBHUDEVI INFRA PROJECTS LIMITED
2.59INR4.86%0.12INR13Công nghiệp Chế biến
BILLWINBILLWIN INDUSTRIES LIMITED
44.45INR4.96%2.10INR
Mua
3K133.35KHàng tiêu dùng không lâu bền
BNLBEEKAY NIRYAT LIMITED
64.95INR−3.49%−2.35INR
Mua
54.163K3.518MTài chính
CAMLINFINECAMLIN FINE SCIENC163.55INR−0.40%−0.65INR
Mua
1.135M185.647M25.79BINR38.774.61INR1.808KCông nghiệp Chế biến
CEATLTDCEAT LTD1918.50INR6.62%119.05INR
Sức mua mạnh
852.346K1.635B72.675BINR326.115.52INR7.622KKhách hàng Lâu năm
CEETAINCEETA INDUSTRIES LTD.
22.05INR5.00%1.05INR
Sức mua mạnh
1.332K29.371KSản xuất Chế tạo
CGPOWERCG POWER AND INDUS281.85INR0.25%0.70INR
Mua
1.233M347.454M429.261BINR43.996.88INR7.424KSản xuất Chế tạo
CHITRTXCHITRADURGA SPINTEX LTD.
25.60INR0.00%0.00INR
Mua
521.331K87.322MINR−2.43INRTài chính
CITADELCITADEL REALTY AND DEVELOPERS
22.70INR4.85%1.05INR
Sức mua mạnh
11.506K261.186K170.866MINR21.920.99INRTài chính
COMSYNCOMMERCIAL SYN BAGS LIMITED
137.65INR5.00%6.55INR
Sức mua mạnh
189.496K26.084M5.238BINR38.023.80INR2.5KCông nghiệp Chế biến
COVIDHCOVIDH
1.24INR0.00%0.00INR
Mua
42.671K52.912KDịch vụ Công nghệ
CUMMINSINDCUMMINS INDIA1390.40INR0.81%11.15INR
Sức mua mạnh
588.237K817.885M382.079BINR41.0633.59INR3.644KSản xuất Chế tạo
DATASOFTDATASOFT APPLICATION SOFTWARE
4.22INR0.00%0.00INR
Mua
1084564.776MINRDịch vụ Thương mại
DAVANGEREDAVANGERE SUGAR COMPANY LIMITE
79.50INR4.95%3.75INR
Sức mua mạnh
8.173K649.754K7.127BINR39.651.91INR207Công nghiệp Chế biến
DCBBANKDCB BANK LTD125.65INR3.42%4.15INR
Sức mua mạnh
5.652M710.154M37.776BINR9.5412.81INR8.029KTài chính
DECNGOLDDECCAN GOLD MINES LTD.
48.65INR19.53%7.95INR
Sức mua mạnh
1.553M75.559M3.798BINR−0.22INR7Khoáng sản phi năng lượng
DELTADELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIM
13.32INR0.00%0.00INR
Mua
6007.992KCông nghiệp Chế biến
DFLDECILLION FINANCE LTD.
23.25INR4.97%1.10INR
Sức mua mạnh
1042.418K77.525MINR−0.26INR4Chính phủ
DJMLDJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMI
193.95INR2.62%4.95INR
Mua
23K4.461MDịch vụ Thương mại
DREDGECORPDREDGING CORP IND444.15INR2.98%12.85INR
Sức mua mạnh
756.276K335.9M12.082BINR26.9815.99INRVận chuyển
EASUNEASUN CAPITAL MARKETS LIMITED
40.95INR5.00%1.95INR
Sức mua mạnh
141Tài chính
ENGINERSINENGINEERS INDIA84.00INR4.41%3.55INR
Sức mua mạnh
18.674M1.569B45.188BINR17.414.62INR2.756KDịch vụ Công nghiệp
ESCORTSESCORTS KUBOTA LTD2268.75INR−0.86%−19.60INR
Mua
311.974K707.791M217.773BINR37.9663.34INR11.207KSản xuất Chế tạo
EVANSEVANS ELECTRIC LIMITED
254.15INR5.00%12.10INR
Sức mua mạnh
4.5K1.144M332.093MINR10.4723.13INR12Dịch vụ Khách hàng
EXIDEINDEXIDE INDUSTRIES185.70INR0.08%0.15INR
Mua
3.076M571.237M157.718BINR3.4453.90INR18.06KSản xuất Chế tạo
FELIXFELIX INDUSTRIES L76.80INR4.99%3.65INR
Sức mua mạnh
16K1.229M372.553MINR45.021.63INRDịch vụ Công nghiệp
FOCUSFOCUS LIGHTG289.35INR10.00%26.30INR
Sức mua mạnh
152.833K44.222M2.692BINR54.664.81INR139Sản xuất Chế tạo
FOODSINFOODS & INNS LTD139.50INR2.50%3.40INR
Mua
644.814K89.952M6.843BINR470Hàng tiêu dùng không lâu bền
FRONTSPFRONTIER SPRINGS LTD.
504.20INR1.86%9.20INR
Sức mua mạnh
23.451K11.824M1.966BINR27.3618.09INR189Sản xuất Chế tạo
GABRIELGABRIEL INDIA198.15INR8.43%15.40INR
Sức mua mạnh
3.211M636.302M26.237BINR21.508.50INR5.644KSản xuất Chế tạo
GANDHITUBEGANDHI SPECIAL TUB583.95INR4.94%27.50INR
Sức mua mạnh
86.47K50.494M6.768BINR15.5235.86INR385Khoáng sản phi năng lượng
GANECOSGANESHA ECOSPHERE918.20INR0.48%4.40INR
Mua
58.204K53.443M19.972BINR22.6540.35INR3.614KCông nghiệp Chế biến
GARGFURGARG FURNACE LTD.
72.35INR4.93%3.40INR
Mua
3.253K235.355K276.4MINR4.7314.59INR74Khoáng sản phi năng lượng
GESHIPGREAT EASTERN SHI692.85INR3.96%26.40INR
Mua
1.413M979.231M95.183BINR5.92112.87INR2.061KVận chuyển
GICHSGFINGIC HOUSING FINANC170.55INR8.42%13.25INR
Sức mua mạnh
1.887M321.907M8.444BINR3.8341.04INR317Tài chính
GICREGENERAL INSURANCE146.10INR1.00%1.45INR
Mua
1.1M160.663M253.686BINR5.0528.63INR494Tài chính
GIRIRAJGIRIRAJ CIVIL DEVE244.20INR4.99%11.60INR
Sức mua mạnh
1.2K293.04K754.578MINR19.9011.69INRDịch vụ Công nghiệp
GISOLUTIONGI ENGINEERING SOL5.30INR0.00%0.00INR
Mua
9715.146K58.475MINR42.330.13INR1Dịch vụ Công nghiệp
GOLDSTARGOLDSTAR POWER LTD81.35INR4.97%3.85INR
Sức mua mạnh
198K16.107M829.095MINR118.030.66INRSản xuất Chế tạo
GRAUWEILGRAUER & WEIL IND LTD103.75INR0.29%0.30INR
Sức mua mạnh
1.033M107.155M23.43BINR23.884.33INR909Công nghiệp Chế biến
GROVYGROVY INDIA LIMITED
170.70INR4.95%8.05INR
Mua
54993.714KTài chính
GUJHOTEGUJARAT HOTELS LTD.
153.75INR2.43%3.65INR
Sức mua mạnh
43.091K6.625M579.679MINR18.518.11INR145Dịch vụ Khách hàng
HBELHUMMING BIRD EDUCATION LIMITED
226.00INR3.10%6.80INR
Mua
39K8.814MDịch vụ Thương mại
HITECHHI TECH PIPES LTD802.55INR0.18%1.45INR
Mua
149.962K120.352M9.83BINR32.5724.67INR1.155KKhoáng sản phi năng lượng
HMTHMT LTD (INDIA)34.95INR4.95%1.65INR
Sức mua mạnh
85.553K2.99M40.036BINR2.2015.14INR173Sản xuất Chế tạo
HONDAPOWERHONDA INDIA POWER2617.60INR1.78%45.70INR
Sức mua mạnh
60.37K158.025M26.095BINR30.2884.93INR1.409KSản xuất Chế tạo
HUDCOHOUSING & URBAN49.80INR0.20%0.10INR
Mua
19.34M963.154M99.494BINR5.698.74INR903Tài chính
ICICIBANKICICI BANK937.40INR0.76%7.10INR
Mua
9.381M8.794B6.483TINR22.2842.64INR105.844KTài chính
IDFCIDFC LTD82.30INR2.62%2.10INR
Mua
13.083M1.077B128.083BINR16.074.99INR332Tài chính
IDFCFIRSTBIDFC FIRST BANK58.80INR1.29%0.75INR
Mua
39.639M2.331B361.474BINR21.582.73INR27.804KTài chính
INDUSFINLINDUS FINANCE LIMITED
21.01INR4.89%0.98INR
Sức mua mạnh
6.567K137.973K185.444MINR138.040.15INR8Tài chính
INTELLCAPINTELLIVATE CAPITAL VENTURES L
11.63INR0.00%0.00INR
Mua
112338.433MINR−0.09INR1Tài chính
IPOWERI-POWER SOLUTIONS INDIA LTD.
6.35INR0.00%0.00INR
Mua
10063528.251MINR−0.27INRDịch vụ Công nghệ
IPSLINTEGRATED PERSONN80.20INR−4.69%−3.95INR220K17.644M606.428MINR169Dịch vụ Thương mại
IRBINVITIRB INVIT FUND
64.74INR1.47%0.94INR
Sức mua mạnh
22.312K1.444M36.908BINR12.425.14INRTài chính
IRCONIRCON INTERNATIONA61.70INR0.98%0.60INR
Mua
29.64M1.829B57.513BINR8.257.40INR1.413KDịch vụ Công nghiệp
IRFCINDIAN RAILWAY FIN CORP L33.55INR5.50%1.75INR
Sức mua mạnh
321.465M10.785B414.925BINR6.434.94INR100Tài chính
ISLCONSULISL CONSULTING LTD.
23.00INR0.00%0.00INR
Mua
1.086K24.978KTài chính
JAYTEXJAYBHARAT TEXTILES & REAL ESTA
27.65INR4.93%1.30INR
Sức mua mạnh
616610.088BINRCông nghiệp Chế biến
JTEKTINDIAJTEKT INDIA LTD147.50INR3.44%4.90INR
Mua
798.791K117.822M34.923BINR49.442.88INRKhách hàng Lâu năm
KALPATPOWRKALPATARU POWER TR523.10INR1.80%9.25INR
Sức mua mạnh
360.998K188.838M76.301BINR14.0736.53INR13.249KDịch vụ Công nghiệp
KARNAVATIKARNAVATI FINANCE LIMITED
117.15INR4.97%5.55INR
Sức mua mạnh
1.303K152.646K1.122BINR61.371.82INR8Tài chính
KBSINDIAKBS INDIA LIMITED
101.00INR−4.76%−5.05INR
Mua
26.55K2.682MTài chính
KEERTIKEERTI KNOW & SKILL LTD.34.45INR0.00%0.00INR
Mua
4.257K146.654KDịch vụ Thương mại
KLBRENG_BKILBURN ENGINEERING LTD.
82.00INR−2.44%−2.05INR
Mua
158.104K12.965M2.884BINR243Sản xuất Chế tạo
KUMPFINKUMBHAT FINANCIAL SERVICES LTD
10.69INR0.00%0.00INR
Mua
2252.405KTài chính
LAKHOTIALAKHOTIA POLYESTERS (INDIA) LT
19.95INR0.00%0.00INR
Mua
8.506K169.695K208.956MINR172.580.12INRCông nghiệp Chế biến
LAKSELECLAKSHMI ELECTRICAL CONTROL SYS
1040.70INR4.72%46.90INR
Sức mua mạnh
10.461K10.887M2.434BINR11.8783.76INR176Sản xuất Chế tạo
LERTHAILERTHAI FINANCE LIMITED
607.95INR−0.16%−0.95INR
Mua
371225.549K426.23MINR−6.68INRTài chính
LIKHITHALIKHITHA INFRASTRUC LTD412.40INR0.61%2.50INR
Mua
211.753K87.327M8.084BINR16.3225.11INR1.015KDịch vụ Công nghiệp
LINAKSLINAKS MICROELECTRONICS LTD.
1.24INR0.00%0.00INR
Mua
400496Công nghệ Điện tử
LUMAXINDLUMAX INDUSTRIES1932.35INR2.20%41.55INR
Sức mua mạnh
56.938K110.024M17.644BINR20.0794.23INR4.95KSản xuất Chế tạo
MAINFRAMARUTI INFRASTRUCTURE LTD.
75.00INR12.95%8.60INR
Sức mua mạnh
8.1K607.5K844.375MINR92.970.71INR33Dịch vụ Công nghiệp
MASKINVESTMASK INVESTMENTS L193.70INR2.11%4.00INR
Mua
4.206K814.702KTài chính
MAXHEIGHTSMAXHEIGHTS INFRASTRUCTURE LTD.
26.37INR4.98%1.25INR
Sức mua mạnh
42.332K1.116MTài chính
MCLTDMUNOTH COMMUNICATION LIMITED
4.28INR0.00%0.00INR
Mua
5.575K23.861KDịch vụ Phân phối
METALCOMETAL COATINGS (INDIA) LTD.
97.85INR3.54%3.35INR
Mua
8K782.8KKhoáng sản phi năng lượng
MEWATZIMEWAT ZINC LTD.
24.95INR0.00%0.00INR
Mua
90022.455KSản xuất Chế tạo