Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Ấn Độ có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Ấn Độ sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
21STCENMGM21ST CENTURY MANAG
51.55 INR+1.98%2.791K1.22539.385M INR7.017.35 INR0.00%Tài chính
AANANDALAKAANANDA LAKSHMI SPINNING MILLS
21.58 INR+4.96%24.51K1.84Công nghiệp Chế biến
AARTECHAARTECH SOLONICS LTD
172.90 INR−5.00%341.786K1.85Dịch vụ Thương mại
AAYUSHAAYUSH FOOD AND HERBS LIMITED
113.96 INR+2.00%1.438K0.13Bán Lẻ
ABBABB INDIA LTD
5425.00 INR+8.83%4.223M6.651.057T INR92.5658.61 INR+70.56%0.11%Sản xuất Chế tạo
Mua
ACESOFTACE SOFTWARE EXPORTS LTD.
89.74 INR+1.99%1.645K0.13411.793M INR12.697.07 INR+6313.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ACIARCHEAN CHEMICAL IND LTD
746.25 INR−1.70%1.31M1.1893.634B INR23.1132.29 INR−0.85%0.46%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AERPACEAERPACE INDUSTRIES LIMITED
10.36 INR+1.97%1.813M4.381.389B INR−0.09 INR−993.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
AGIOPAPERAGIO PAPER & INDUSTRIES LTD.
5.80 INR+9.85%13.18K1.8785.142M INR−0.76 INR+13.53%0.00%Công nghiệp Chế biến
AHASOLARAHASOLAR TECHNOLOGIES LIMITED
525.30 INR+5.00%13.2K0.321.542B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
AKMAKM CREATIONS LIMITED
78.85 INR+0.96%6K1.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALPHAGEOALPHAGEO(INDIA)
432.55 INR+13.37%418.165K7.952.426B INR−7.25 INR−122.19%2.10%Dịch vụ Công nghiệp
ALSLALACRITY SECURITIES LTD
47.30 INR+3.57%80K2.27962.724M INR10.914.33 INR+81.44%0.00%Tài chính
AMICAMIC FORGING LIMITED
864.45 INR+5.00%8K0.248.635B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
APOLLOHOSPAPOLLO HOSPITALS.
6769.20 INR+0.13%564.432K0.99971.797B INR123.3154.90 INR+3.22%0.22%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
AREXMISAREX INDUSTRIES LTD.
151.00 INR0.00%1.295K0.13590.836M INR22.286.78 INR+123.67%0.00%Công nghiệp Chế biến
ARIHANTARIHANT FOUNDATIONS & HOUSING
115.15 INR+5.00%11.123K1.15943.162M INR6.7717.01 INR+21.01%0.00%Tài chính
ARSHIYAARSHIYA LTD
9.00 INR+1.69%1.028M0.392.303B INR−11.52 INR−156.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
ARYACAPMARYAMAN CAPITAL MARKETS LIMITE
75.24 INR+5.00%2.5K0.09901.159M INR27.972.69 INR+704.33%0.00%Tài chính
ARYAMANARYAMAN FINANCIAL SERVICES LTD
243.00 INR+5.61%5.402K2.332.688B INR19.5312.44 INR+142.28%0.00%Tài chính
ASHIKAASHIKA CREDIT CAPITAL LTD.
77.75 INR+1.99%36.474K4.37Hỗn hợp
ASSAMENTASSAM ENTRADE LIMITED
541.55 INR+4.99%200.54742.644M INR53.3310.16 INR−20.80%0.00%Tài chính
ASSOCERASSOCIATED CERAMICS LTD.
1361.50 INR+2.00%8751.46Khoáng sản phi năng lượng
ATFLAGRO TECH FOODS
1025.65 INR+14.97%805.271K23.4221.695B INR178.205.76 INR−14.37%0.34%Công nghiệp Chế biến
Mua
AUROLABAURO LABORATORIES LTD.
175.40 INR+1.98%31.332K3.12Công nghệ Sức khỏe
AVANCEAVANCE TECHNOLOGIES LTD.
1.40 INR+1.45%10.1M1.962.735B INR102.190.01 INR−97.33%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AVGAVG LOGISTICS LTD
523.65 INR−1.10%384.523K2.006.266B INR16.6631.44 INR0.19%Vận chuyển
BALAJITELEBALAJI TELEFILMS
138.70 INR+4.05%1.219M0.4613.48B INR47.882.90 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
BALTEBALURGHAT TECHNOLOGIES LTD.
33.95 INR+4.46%58.183K0.66591.5M INR37.870.90 INR−31.59%0.00%Vận chuyển
BAWEJABAWEJA STUDIOS LTD
151.00 INR+5.63%340K2.634B INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
BELBHARAT ELECTRONICS
194.75 INR+3.21%31.992M1.491.379T INR39.884.88 INR+29.49%0.95%Công nghệ Điện tử
Mua
BERLDRGBERYL DRUGS LTD.
43.60 INR+3.81%17.939K0.75213.265M INR18.762.32 INR+416.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
BFUTILITIEBF UTILITIES LTD
856.20 INR+11.72%3.844M5.2328.921B INR23.3636.65 INR+17.22%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BHAGERIABHAGERIA INDUSTRIE
194.75 INR+6.68%1.639M6.127.959B INR49.203.96 INR−37.87%0.55%Công nghiệp Chế biến
BHATIABHATIA COMMUNICATIONS & RETAIL
32.04 INR+4.98%1.988M3.493.82B INR35.190.91 INR+53.90%0.16%Bán Lẻ
BIGBLOCBIGBLOC CONSTRUCTI
240.75 INR−5.05%1.47M1.7717.987B INR61.183.94 INR−13.39%0.24%Khoáng sản phi năng lượng
BITSBITS LTD.
3.33 INR+1.83%30.57K0.35365.831M INR17.020.20 INR+1130.82%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLBLIMITEDBLB
48.65 INR+1.99%229.334K0.452.522B INR35.521.37 INR+43.93%0.00%Tài chính
BLKASHYAPB.L. KASHYAP & SON
84.75 INR+5.87%4.941M1.6518.071B INR−0.14 INR−104.22%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BLSINFOTEBLS INFOTECH LTD.
5.11 INR+4.50%3.919M1.442.14B INR51100.000.00 INR0.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BLUECHIPBLUE CHIP INDIA
3.00 INR+1.69%4.64K0.08164.807M INR−0.38 INR−780.56%0.00%Tài chính
BLUECHIPTBLUE CHIP TEX INDUSTRIES LTD.
195.00 INR+6.24%60.681K11.87Công nghiệp Chế biến
CAPFINCAPFIN INDIA LIMITED
546.95 INR+2.00%4180.26Tài chính
CEENIKCEENIK EXPORTS (INDIA) LTD.
232.20 INR+2.00%4.607K0.62Hàng tiêu dùng không lâu bền
CEINSYSTECHCEINSYS TECH LIMITED
598.05 INR+5.77%192.615K2.558.726B INR21.0628.39 INR+223.29%0.35%Dịch vụ Công nghiệp
CHEMFABCHEMFAB ALKALIS
505.95 INR+19.99%508.889K6.816.006B INR20.0525.24 INR−41.98%0.30%Công nghiệp Chế biến
CHEMTECHCHEMTECH INDUSTRIAL VALVES LTD
107.14 INR+2.00%13.908K0.161.207B INR22.654.73 INR+888.76%0.00%Sản xuất Chế tạo
CINERADCINERAD COMMUNICATIONS LTD.
32.47 INR+1.98%7.139K5.14165.568M INR−0.14 INR+32.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COLABCLOUDCOLAB CLOUD PLATFORMS LIMITED
146.95 INR+1.98%9.353K0.90Dịch vụ Phân phối
COMCLCOMFORT COMMOTRADE LTD.
25.53 INR+0.51%18.212K0.37255.51M INR2.579.94 INR+173.98%0.00%Tài chính
COMFINTECOMFORT INTECH LTD.
10.62 INR+3.01%2.296M1.803.299B INR25.950.41 INR+63.98%0.58%Dịch vụ Thương mại
CONSTRONICCONSTRONICS INFRA LIMITED
28.33 INR+1.98%2.967K0.26200.267M INR973.540.03 INR−90.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
CONTILICONTIL INDIA LTD.
156.00 INR+2.13%4.19K2.40472.67M INR49.393.16 INR+81.96%0.00%Dịch vụ Phân phối
CONTPTRCONTINENTAL PETROLEUMS LTD.
112.40 INR+3.37%21.969K0.87604.662M INR20.165.57 INR−0.09%0.00%Năng lượng Mỏ
CROWNCROWN LIFTERS LTD
176.10 INR+2.00%70.752K2.401.797B INR30.755.73 INR0.23%Tài chính
CUMMINSINDCUMMINS INDIA
2760.85 INR+5.86%1.18M1.14722.896B INR50.0055.22 INR+39.72%0.96%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
DATASOFTDATASOFT APPLICATION SOFTWARE
15.08 INR+1.96%10.0016.74M INR8.541.77 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
DCALDISHMAN CARBOGEN
238.80 INR+10.22%6.47M4.4833.983B INR−9.84 INR−4068.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
DHOOTINDHOOT INDUSTRIAL FINANCE LTD.
213.75 INR+1.98%2.794K0.46Dịch vụ Phân phối
DHTLDOCMODE HEALTH TEC
240.50 INR−9.99%177.6K839.756M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DIACABSDIAMOND POWER INFRA LTD
338.40 INR+1.99%1390.1516.499B INRSản xuất Chế tạo
DOLPHINDOLPHIN OFF ENT (IND) L
266.15 INR+1.99%2030.1210.423B INRDịch vụ Công nghiệp
DRLDHANUKA REALTY LTD
23.90 INR+4.82%6K0.21Tài chính
DSSLDYNACONS SYS SOLUT
921.35 INR+8.83%860.25K5.4210.799B INR0.06%Dịch vụ Công nghệ
DUKEOFSDUKE OFFSHORE LTD.
16.51 INR+4.96%26.173K1.09155.054M INR−1.02 INR+10.02%0.00%Bán Lẻ
DUROPLYDUROPLY INDUSTRIES LIMITED
333.00 INR+2.60%42.792K0.482.75B INR58.055.74 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
DYNAVSNDYNAVISION LTD.
277.70 INR+2.26%3.926K2.21Tài chính
E2EE2E NETWORKS LTD
971.05 INR+5.00%20.362K1.5213.387B INR81.2611.95 INR+908.05%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ECOPLASTECOPLAST LTD.
375.00 INR0.00%4.718K1.261.121B INR11.5532.46 INR+578.27%0.40%Công nghiệp Chế biến
ELECTHERMELECTROTHERM (INDI
469.10 INR+1.99%2.115K0.175.803B INR2.35200.01 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ELILEASTERN LOGICA INFOWAY LIMITED
293.25 INR+4.86%21.6K0.99Bán Lẻ
ELIXIRELIXIR CAPITAL LIMITED
90.66 INR+7.61%155.037K12.86Tài chính
EMAINDIAEMA INDIA LTD.
28.35 INR+5.00%2680.5627.135M INR−5.11 INR−14.07%0.00%Sản xuất Chế tạo
EMPOWEREMPOWER INDIA LTD.
3.09 INR+1.98%4.479M1.163.526B INR81.530.04 INR+37800.00%0.00%Dịch vụ Phân phối
EMUDHRAEMUDHRA LTD
574.90 INR+1.05%519.663K0.6747.132B INR63.599.04 INR+15.17%0.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
EPIGRALEPIGRAL LIMITED
1247.75 INR+2.12%547.073K1.9750.656B INR26.5447.01 INR−48.00%0.41%Công nghiệp Chế biến
EPUJAEPUJA SPIRITECH LIMITED
6.07 INR+4.84%418.626K232.423M INR−0.04 INR+33.50%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ETHOSLTDETHOS LTD
2681.25 INR+6.84%244.498K3.5261.399B INR83.0932.27 INR+26.71%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EYEYANTRA VENTURES LIMITED
935.65 INR+1.99%3872.04Khách hàng Lâu năm
FISCHERFISCHER CHEMIC LTD.
397.30 INR+1.99%380.42973.875M INR−5.57 INR+55.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
FONEBOXFONEBOX RETAIL LIM
185.90 INR+5.15%84K1.814B INR0.00%Bán Lẻ
FRANKLININDFRANKLIN INDUSTRIES LIMITED
7.00 INR+4.95%146.685K0.24Tài chính
FRONTCAPFRONTIER CAPITAL LIMITED
32.04 INR+1.97%2.259K0.04526.667M INR117.360.27 INR−86.15%0.00%Tài chính
GALAGEXGALAXY AGRICO EXPORTS LTD.
43.21 INR+1.98%700.01115.739M INR−2.14 INR−107.21%0.00%Sản xuất Chế tạo
GARGFURGARG FURNACE LTD.
362.75 INR+2.00%8060.101.426B INR22.1016.41 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GLFLGUJARAT LEASE
9.80 INR+1.55%8.587K0.45262.035M INR88.210.11 INR0.00%Tài chính
GODFRYPHLPGODFREY PHILLIPS
2765.90 INR+4.88%176.234K1.21137.215B INR17.62156.94 INR+26.10%1.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GRASIMGRASIM INDUSTRIES
2201.20 INR+0.33%3.429M3.181.492T INR25.8385.20 INR−31.70%0.45%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GSLSECGSL SECURITIES LTD.
12.10 INR+1.94%4100.53Tài chính
GULFOILLUBGULF OIL LUBRICANT
989.95 INR+1.83%337.146K1.2147.711B INR17.2457.43 INR+22.56%2.57%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
GYANDEVGYAN DEVELOPERS & BUILDERS LTD
26.70 INR+1.99%2250.44Tài chính
HARRMALAYAHARRISONS MALAYALA
213.45 INR+7.15%554.997K4.043.69B INR146.191.46 INR−89.39%0.00%Công nghiệp Chế biến
HAWAENGHAWA ENGINEERS LTD.
161.95 INR+3.88%2.815K1.00549.766M INR34.424.70 INR+62.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
HBLEASHB LEASING & FINANCE CO.LTD.
17.58 INR+4.64%34.816K1.14Tài chính
HFCLHFCL LTD
115.15 INR+2.63%71.453M1.48160.451B INR55.032.09 INR−1.45%0.18%Công nghệ Điện tử
HINDADHHINDUSTAN ADHESIVES LTD.
494.45 INR+4.56%74.63K3.752.419B INR18.4926.74 INR+115.09%0.00%Công nghiệp Chế biến
HINDAPLHINDUSTAN APPLIANCES LTD.
33.62 INR+1.97%51.00330.557M INR358.040.09 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
HIPOLINHIPOLIN LTD.
156.85 INR+4.99%18.203K4.75467.816M INR−2.80 INR−111.74%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HMVLHINDUSTAN MEDIA VE
122.50 INR+6.06%2.232M5.468.516B INR79.691.54 INR0.00%Dịch vụ Khách hàng
IBRIGSTINDIAN BRIGHT STEEL CO.LTD.
123.09 INR+2.00%1500.04120.68M INR−1.83 INR−21.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng