Các công ty của Ấn Độ có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty của Ấn Độ sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
INFRATRUSTINDIA INFRASTRUCTURE TRUST
22.57%92.00 INR+0.27%200 K0.4561.088 B INR9.439.76 INR+268.88%17.12%Hỗn hợp
HINDZINCHINDUSTAN ZINC19.04%404.50 INR−1.27%1.717 M0.211.731 T INR22.0318.36 INR−26.20%12.69%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
PGINVITPOWERGRID INFRA. INVITS12.24%98.00 INR0.00%330.516 K0.5389.235 B INR11.868.26 INR12.24%Công ty dịch vụ công cộng
INDIGRIDINDIA GRID TRUST10.27%136.95 INR+0.31%131.706 K0.48106.877 B INR26.805.11 INR10.27%Tài chính
Theo dõi
VEDLVEDANTA LTD9.59%377.05 INR−1.04%14.435 M0.411.415 T INR29.7412.68 INR−67.37%16.42%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
IVCIL & FS INVESTMENT7.98%10.05 INR0.00%354.407 K1.003.147 B INR41.000.25 INR−51.48%7.98%Tài chính
NIRLONNIRLON LTD.
6.04%432.85 INR+0.49%7.658 K0.0638.818 B INR19.1122.65 INR+40.51%6.04%Tài chính
COALINDIACOAL INDIA LTD5.53%440.95 INR−0.45%5.39 M0.662.732 T INR9.2547.66 INR+0.16%5.53%Năng lượng Mỏ
Mua
BANCOINDIABANCO PRODUCTS5.52%625.35 INR+1.60%35.268 K0.5244.07 B INR17.5935.55 INR+13.14%5.52%Sản xuất Chế tạo
MANAKSIAMANAKSIA LTD5.44%116.15 INR+5.07%241.395 K2.387.225 B INR7.6915.11 INR−27.78%5.44%Khoáng sản phi năng lượng
GLOSTERLTDGLOSTER LTD
5.23%880.05 INR+2.33%3.356 K1.419.411 B INR38.4722.88 INR−55.93%5.23%Công nghiệp Chế biến
77TECSAVEN TECHNOLOGIES LTD.
5.11%58.63 INR−0.12%11.191 K0.75638.583 M INR26.062.25 INR−39.97%3.41%Dịch vụ Công nghệ
BLILBALMER LAWRIE INVESTMENTS LTD.
4.91%685.90 INR+2.04%17.964 K0.8014.921 B INR10.2367.06 INR+32.15%4.91%Dịch vụ Thương mại
GGOTHIPLGOTHI PLASCON (INDIA) LTD.
4.70%42.51 INR−4.17%3000.25Công nghiệp Chế biến
AABIRAFNABIRAMI FINANCIAL SERVICES (IN
4.65%45.15 INR+5.00%2.935 K1.16232.2 M INR19.782.28 INR−92.61%4.65%Tài chính
STYRENIXSTYRENIX PERFORMANCE LTD4.60%1537.85 INR+0.62%15.926 K0.8926.748 B INR16.2794.53 INR−30.63%6.18%Công nghiệp Chế biến
UNIENTERUNIPHOS ENTERPRISE4.52%146.05 INR+1.28%9.549 K0.949.994 B INR25.585.71 INR+3.77%4.52%Sản xuất Chế tạo
GNFCGUJARAT NARMADA VA4.39%693.60 INR+1.54%635.033 K0.74100.353 B INR15.3145.29 INR−60.42%4.39%Công nghiệp Chế biến
POWERGRIDPOWER GRID CORP4.25%285.35 INR+0.60%11.464 M0.702.637 T INR16.8716.91 INR+3.11%4.25%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GSFCGUJARAT STATE FER4.17%238.30 INR−0.71%3.74 M1.0195.615 B INR12.4219.18 INR−42.39%4.17%Công nghiệp Chế biến
Bán
ALLSECALLSEC TECHNOLOGIE4.16%738.05 INR+1.53%11.965 K0.4310.995 B INR20.3036.35 INR+2.12%4.16%Dịch vụ Thương mại
PTLPTL ENTERPRISES LTD4.14%42.30 INR+0.48%132.854 K0.915.597 B INR27.361.55 INR−15.22%4.14%Tài chính
RUCHIRARUCHIRA PAPERS LTD4.13%122.20 INR+1.16%27.912 K0.543.61 B INR6.2419.57 INR−11.96%4.13%Công nghiệp Chế biến
POLYPLEXPOLYPLEX CORP3.99%886.50 INR+1.18%66.549 K0.8127.541 B INR75.1711.79 INR−92.97%0.57%Công nghiệp Chế biến
SWARAJENGSWARAJ ENGINES3.86%2474.50 INR+0.64%19.092 K0.7929.878 B INR21.80113.48 INR+3.17%3.74%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
BEPLBHANSALI ENG POLYM3.85%102.80 INR−1.20%778.609 K0.5825.889 B INR14.277.20 INR+31.08%3.52%Công nghiệp Chế biến
PFCPOWER FINANCE CORP3.83%399.10 INR−1.30%7.402 M0.901.334 T INR7.0057.01 INR+30.49%3.61%Tài chính
Sức mua mạnh
VSTINDVST INDUSTRIES3.78%3960.90 INR−0.07%30.587 K0.7461.254 B INR21.68182.67 INR−18.35%3.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AKZOINDIAAKZO NOBEL INDIA3.72%2435.00 INR+0.56%5.174 K0.38110.055 B INR26.8390.75 INR+31.46%3.72%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
PELPIRAMAL ENTERPRISE3.71%859.45 INR+2.70%1.01 M1.00187.965 B INR−91.37 INR−183.41%3.71%Tài chính
Theo dõi
ONGCOIL & NATURAL GAS3.70%276.80 INR0.00%8.799 M0.293.485 T INR8.3033.34 INR−0.79%3.70%Năng lượng Mỏ
Mua
RCFRASHTRIYA CHEM & F3.66%143.80 INR−0.72%1.675 M0.6579.995 B INR27.395.25 INR−71.57%3.66%Công nghiệp Chế biến
NMDCNMDC LTD3.62%234.65 INR−1.32%7.298 M0.41696.752 B INR10.6921.95 INR+25.08%3.62%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
PERFEPAPERFECTPAC LTD.
3.61%150.62 INR−9.35%76.446 K3.831.106 B INR23.006.55 INR+139.48%1.20%Công nghiệp Chế biến
CASTROLINDCASTROL INDIA3.60%208.35 INR+0.10%2.559 M0.33205.935 B INR23.858.74 INR+6.01%3.60%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
MMORARKFIMORARKA FINANCE LTD.
3.59%145.60 INR+4.45%2.888 K2.20627.593 M INR12.2311.90 INR+5.92%3.59%Tài chính
HCLTECHHCL TECHNOLOGIES3.55%1486.65 INR+1.42%2.784 M0.893.978 T INR25.6957.88 INR+8.44%3.55%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
SHREDIGCEMSHREE DIGVIJAY CEMENT3.54%113.80 INR+0.62%662.502 K0.7016.651 B INR20.725.49 INR+73.24%3.54%Khoáng sản phi năng lượng
GGUJINTRXGUJARAT INTRUX LTD.
3.54%300.90 INR+6.40%4.374 K1.94971.503 M INR15.6919.18 INR+13.20%3.54%Khoáng sản phi năng lượng
ADORFOADOR FONTECH LTD.
3.53%140.55 INR−0.85%21.074 K1.014.961 B INR22.296.31 INR+29.37%3.53%Sản xuất Chế tạo
HEIDELBERGHEIDELBERGCEMENT I3.50%195.55 INR−2.40%636.32 K5.1145.277 B INR28.676.82 INR−2.06%3.50%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
PTCPTC INDIA LTD3.46%231.55 INR+2.66%3.052 M0.7166.691 B INR13.5117.14 INR+6.25%3.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
GPPLGUJARAT PIPAVAV PO3.44%207.10 INR+1.89%5.918 M1.4798.259 B INR26.817.73 INR+28.68%3.44%Vận chuyển
Theo dõi
RADIANTCMSRADIANT CASH MGMT SER LTD3.41%87.55 INR−0.40%84.311 K0.469.384 B INR17.834.91 INR−12.06%3.41%Dịch vụ Thương mại
GHCLGHCL3.41%520.80 INR+1.34%197.302 K0.8049.14 B INR5.5693.68 INR−23.44%3.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SUKHJITSSUKHJIT STARCH & CHEM LTD3.38%481.15 INR+1.73%11.002 K1.097.399 B INR14.2133.85 INR−28.66%1.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
STEELCITYSTEEL CITY SECURIT3.35%85.95 INR−4.02%404.779 K2.661.353 B INR13.736.26 INR−25.23%3.35%Tài chính
SSILSTANDARD INDS3.33%23.05 INR+2.67%63.316 K0.891.449 B INR−2.44 INR−107.63%3.33%Công nghiệp Chế biến
REDINGTONREDINGTON LTD3.31%218.10 INR+0.07%1.434 M0.63170.27 B INR14.1715.39 INR−15.90%3.31%Dịch vụ Phân phối
Mua
SPCAPITSP CAPITAL FINANCING LTD.
3.27%30.90 INR+0.98%1140.06183.973 M INR45.570.68 INR−23.02%5.72%Tài chính
RBLRANE BRAKE LINING3.20%837.40 INR+6.95%140.942 K10.456.047 B INR17.5447.75 INR+6.95%3.20%Sản xuất Chế tạo
ACCELYAACCELYA SOLUTIONS3.15%1770.10 INR+1.14%14.241 K0.5926.091 B INR27.8863.49 INR−20.88%3.15%Dịch vụ Công nghệ
MAWANASUGMAWANA SUGARS LTD3.14%95.95 INR+0.31%84.715 K1.093.733 B INR8.7910.92 INR3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CESCCESC3.14%142.30 INR−0.87%5.626 M0.74190.021 B INR13.3910.63 INR+5.62%3.14%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MONTECARLOMONTE CARLO FASHIO3.12%645.30 INR+1.16%39.128 K1.6513.289 B INR13.5547.64 INR−21.28%3.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ITCITC LTD3.06%429.20 INR+0.92%12.021 M0.955.309 T INR26.1216.43 INR+11.66%3.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BALMLAWRIEBALMER LAWRIE3.03%249.55 INR+0.77%455.186 K0.6842.298 B INR18.3613.59 INR+33.23%3.03%Sản xuất Chế tạo
OFSSORACLE FIN SERVICE2.98%7346.75 INR−2.54%423.409 K1.75653.409 B INR29.86246.05 INR+17.89%2.98%Dịch vụ Công nghệ
Bán
PREMCOPREMCO GLOBAL LTD.
2.97%422.20 INR−3.55%1.54 K2.191.447 B INR15.2627.66 INR−7.22%2.97%Công nghiệp Chế biến
GUJALKALIGUJARAT ALKALIES2.96%801.60 INR+0.48%62.519 K0.5158.485 B INR−16.29 INR−121.39%2.96%Công nghiệp Chế biến
TIDEWATERTIDE WATER OIL (INDIA) LTD.2.94%1586.10 INR−0.82%17.691 K0.5227.837 B INR20.0679.06 INR+13.97%2.94%Năng lượng Mỏ
OILOIL INDIA LTD2.93%590.75 INR−1.01%2.282 M0.44647.227 B INR10.7954.75 INR−34.78%2.93%Năng lượng Mỏ
Mua
GMDCLTDGUJARAT MINERAL DE2.93%402.35 INR+3.02%2.935 M1.01124.243 B INR14.8427.12 INR−8.18%2.93%Dịch vụ Phân phối
Bán
CHENNPETROCHENNAI PETRO CP2.87%928.20 INR−1.39%524.662 K0.54140.059 B INR4.42210.19 INR−11.10%2.87%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
RITESRITES LTD2.86%669.90 INR+0.83%1.209 M1.10159.597 B INR34.9019.20 INR−15.63%2.86%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
MORGANITEMORGANITE CRUCIBLE (INDIA) LTD
2.80%1381.00 INR−0.72%1.015 K0.727.79 B INR31.2244.24 INR−9.49%2.80%Sản xuất Chế tạo
THYROCARETHYROCARE TECHNOL2.79%644.35 INR+0.01%39.106 K0.4634.152 B INR52.5512.26 INR−5.02%2.79%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
GAILGAIL INDIA LTD2.77%199.65 INR+0.45%13.559 M0.411.307 T INR16.2812.27 INR−3.49%2.77%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MUNJALSHOWMUNJAL SHOWA2.75%163.25 INR0.00%47.506 K0.596.537 B INR14.7911.04 INR+148.78%2.75%Sản xuất Chế tạo
NFLNATIONAL FERTI.LTD2.72%102.35 INR−0.15%2.727 M0.9050.265 B INR−5.98 INR−141.92%2.72%Công nghiệp Chế biến
DWARKESHDWARIKESH SUGAR IN2.72%73.45 INR−0.07%794.014 K0.6813.627 B INR12.875.71 INR−8.69%2.72%Công nghiệp Chế biến
Mua
JJOINDREJOINDRE CAPITAL SERVICES LTD.
2.72%46.00 INR−0.04%1.448 K0.25636.756 M INR12.313.74 INR+50.60%2.72%Tài chính
GLSGLENMARK LIFE SCIENCE LTD2.68%826.25 INR−1.58%88.182 K1.25102.849 B INR19.5142.36 INR+23.72%5.18%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SUNTVSUN TV NETWORK LTD2.67%616.90 INR+1.16%680.997 K0.76239.505 B INR12.8647.97 INR+8.88%2.67%Dịch vụ Khách hàng
Mua
PECOSPECOS HOTELS AND PUBS LIMITED
2.65%113.00 INR+3.43%1 K0.53148.016 M INR16.166.99 INR2.65%Dịch vụ Khách hàng
INFYINFOSYS LTD2.65%1442.40 INR+0.67%4.856 M0.435.946 T INR22.7863.31 INR+9.98%2.48%Dịch vụ Công nghệ
Mua
RSWMRSWM LTD2.63%194.40 INR+2.67%63.404 K0.598.945 B INR−5.40 INR−110.81%2.63%Công nghiệp Chế biến
CCOCHINMCOCHIN MINERALS & RUTILE LTD.
2.62%302.65 INR−0.75%7.236 K0.292.388 B INR8.3136.42 INR−44.10%2.62%Khoáng sản phi năng lượng
VINYLINDIAVINYL CHEMICALS(IN2.62%384.05 INR+0.73%24.401 K0.566.999 B INR32.5911.78 INR−49.57%1.31%Dịch vụ Phân phối
GESHIPGREAT EASTERN SHI2.62%1020.05 INR−1.07%269.848 K0.58147.15 B INR6.00170.02 INR+19.28%2.62%Vận chuyển
Sức mua mạnh
DDIVSHKTDIVYASHAKTI LIMITED
2.60%77.91 INR+1.39%5.912 K4.10789.06 M INR268.930.29 INR−97.43%2.60%Khoáng sản phi năng lượng
HEROMOTOCOHERO MOTOCORP LTD2.55%4345.05 INR+0.77%547.228 K0.78861.903 B INR24.06180.59 INR+38.03%2.55%Khách hàng Lâu năm
Mua
DBOLDHAMPUR BIO ORGANICS LTD2.53%135.95 INR−1.81%124.39 K0.859.195 B INR10.3413.15 INR2.53%Công nghiệp Chế biến
ANDHRAPAPANDHRA PAPER LTD2.53%502.85 INR+1.68%55.049 K0.7919.686 B INR4.39114.46 INR+6.86%2.53%Công nghiệp Chế biến
KSOLVESKSOLVES INDIA LTD2.53%1108.50 INR+1.89%16.062 K0.7112.911 B INR41.1526.94 INR+47.64%2.53%Dịch vụ Công nghệ
UNIPARTSUNIPARTS INDIA LTD2.52%557.45 INR+0.04%50.99 K0.7825.108 B INR3.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PFSPTC INDIA FINANCIA2.43%40.55 INR−1.70%837.219 K1.2626.411 B INR14.212.85 INR+11.51%2.43%Tài chính
MUNJALAUMUNJAL AUTO INDUST2.41%84.45 INR+1.75%64.192 K0.768.298 B INR56.171.50 INR−75.86%2.41%Sản xuất Chế tạo
EPLEPL LTD2.41%177.90 INR−0.53%935.058 K1.6756.847 B INR20.588.64 INR+43.04%2.41%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
SAVERASAVERA INDUSTRIES LTD.
2.41%126.35 INR+1.36%9.045 K1.321.487 B INR13.589.30 INR+17.54%2.41%Dịch vụ Khách hàng
BAYERCROPBAYER CROPSCIENCE2.39%5557.35 INR−1.56%40.771 K1.07253.871 B INR31.10178.67 INR+6.73%2.39%Công nghiệp Chế biến
Mua
ALEMBICLTDALEMBIC LTD2.39%93.80 INR+1.96%618.293 K0.8623.639 B INR9.849.53 INR+70.78%2.39%Công nghệ Sức khỏe
KDDLKDDL LTD2.36%2635.40 INR+4.15%13.711 K0.7231.808 B INR35.6873.86 INR+99.88%2.36%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
UTIAMCUTI ASSET MNGMT CO LTD2.36%939.25 INR+0.82%295.054 K1.47118.572 B INR17.3354.19 INR+68.43%2.36%Tài chính
Mua
IMPALINDIA MOTOR PARTS2.36%1021.85 INR+0.59%1.566 K0.7612.697 B INR16.0463.72 INR+10.63%2.36%Dịch vụ Phân phối
UJJIVANSFBUJJIVAN SMALL FINANC BANK2.36%53.30 INR+0.47%6.345 M0.63103.912 B INR8.436.32 INR2.36%Tài chính
Sức mua mạnh
HUDCOHOUSING & URBAN2.35%197.65 INR+1.07%9.209 M0.71391.472 B INR19.2510.27 INR+13.63%2.35%Tài chính
AAPMINAPM INDUSTRIES LTD.
2.35%71.99 INR+5.71%382.657 K22.061.472 B INR26.462.72 INR−74.99%2.35%Công nghiệp Chế biến
PANAMAPETPANAMA PETROCHEM L2.34%340.15 INR−0.16%41.302 K0.4020.653 B INR11.1230.58 INR−22.40%2.34%Công nghiệp Chế biến
PPANCARBONPANASONIC CARBON INDIA CO.LTD.
2.33%511.40 INR−0.86%5.815 K0.612.476 B INR15.3433.33 INR+11.49%2.33%Sản xuất Chế tạo