Cổ phiếu Ấn Độ đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Các công ty Ấn Độ này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Ticker
Th.đổi % 1 Ngày
Giá
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALSLALACRITY SECURITIES LTD
−12.97%10.00INR−1.49INR
Bán
96K960K210.8MINR7.641.50INR14Tài chính
SWASTIVISWASTI VINAYAKA SYNTHETICS LTD
−11.05%7.49INR−0.93INR
Mua
749.652K5.615M674.1MINR43.180.20INR14Công nghiệp Chế biến
SIELSUPERIOR INDUSTRIAL ENTERPRISE
−9.40%67.50INR−7.00INR
Theo dõi
1006.75K934.875MINR154.340.48INR39Công nghiệp Chế biến
GSBFINGSB FINANCE LTD.
−9.39%10.13INR−1.05INR
Bán
2312.34K61.92MINR54.350.21INRTài chính
ACHYUTACHYUT HEALTHCARE LIMITED
−9.33%26.25INR−2.70INR
Mua
12K315K177.625MINR266.820.11INRDịch vụ Phân phối
MARKOLINESMARKOLINES PAVEMENT TECHNOLOGI
−8.64%167.60INR−15.85INR
Mua
224.8K37.676M3.202BINR22.898.01INRDịch vụ Công nghiệp
AXTELAXTEL INDUSTRIES LTD.
−8.48%227.15INR−21.05INR
Bán Mạnh
86.471K19.642M3.67BINR31.437.90INR197Sản xuất Chế tạo
ZMULTIPUMULTIPURPOSE TRADING & AGENCIE
−8.22%7.70INR−0.69INR
Bán
4.983K38.369KTài chính
BHANDARIBHANDARI HOSIERY E−8.22%6.70INR−0.60INR
Mua
5.192M34.787M978.8MINR16.790.43INR426Hàng tiêu dùng không lâu bền
UNICHEMLABUNICHEM LABS−7.81%368.70INR−31.25INR
Bán
582.23K214.668M25.962BINR−5.21INR4.055KCông nghệ Sức khỏe
CFELCONFIDENCE FUTURISTIC ENERGETE
−7.52%298.35INR−24.25INR
Bán
3.982K1.188M7.465BINR210.221.53INRCông nghiệp Chế biến
DHYAANIDHYAANI TILE AND MARBLEZ LIMIT
−7.19%64.50INR−5.00INR
Bán Mạnh
22K1.419MDịch vụ Phân phối
RAJPACKRAJ PACKAGING INDUSTRIES LTD.
−7.19%60.00INR−4.65INR
Mua
22.952K1.377M275.099MINR31.052.08INR46Công nghiệp Chế biến
ADMANUMAD-MANUM FINANCE LTD.
−7.12%53.50INR−4.10INR
Theo dõi
1.176K62.916K404.25MINR16.673.46INR6Tài chính
SPACEINCUBASPACE INCUBATRICS TECHNOLOGIES
−6.96%2.14INR−0.16INR
Bán Mạnh
53.031K113.486K74.064MINR6Dịch vụ Công nghệ
YAARIYAARI DIGI INT SER LTD−6.93%22.15INR−1.65INR
Bán Mạnh
4.271M94.606M2.22BINR3.456.90INR252Tài chính
OLPCLOLYMPIC CARDS LTD.
−6.92%3.90INR−0.29INR
Mua
13.287K51.819KHàng tiêu dùng không lâu bền
ASHCAPASHIRWAD CAPITAL LTD.
−6.90%5.67INR−0.42INR
Mua
136.208K772.299KHỗn hợp
NATHUECNATURA HUE CHEM LTD.
−6.82%6.01INR−0.44INR
Mua
2.636K15.842KVận chuyển
QUINTQUINT DIGITAL MEDIA LIMITED
−6.81%332.70INR−24.30INR
Mua
10.755K3.578M7.313BINR−6.22INR188Sản xuất Chế tạo
VGCLVIBRANT GLOBAL CAPITAL LIMITED
−6.67%53.20INR−3.80INR
Theo dõi
82643.943K1.267BINR−0.24INR3Tài chính
AAILAKAR AUTO INDUSTRIES LIMITED
−6.54%83.60INR−5.85INR
Mua
32.404K2.709M901.878MINR14.496.17INR376Khách hàng Lâu năm
GFILGANESH FILMS INDIA LIMITED
−6.46%21.00INR−1.45INR
Bán
4.8K100.8KDịch vụ Khách hàng
SOVERDIASOVEREIGN DIAMONDS LTD.
−6.31%18.55INR−1.25INR
Theo dõi
3.918K72.679K107.367MINR5.893.36INR36Khách hàng Lâu năm
SABARSABAR FLEX INDIA L−6.10%16.15INR−1.05INR
Bán
40K646KCông nghiệp Chế biến
GANGAFORGEGANGA FORGING LTD−6.00%4.70INR−0.30INR
Bán
901.253K4.236M498.033MINR51.330.10INR49Sản xuất Chế tạo
AJELAJEL LTD.
−5.92%8.27INR−0.52INR
Bán Mạnh
3.482K28.796K92.987MINR252.590.03INR18Dịch vụ Công nghệ
TECHNOPACKTECHNOPACK POLYMERS LIMITED
−5.62%123.50INR−7.35INR
Bán
134K16.549M667.17MINRSản xuất Chế tạo
MKTCREATMARKET CREATORS LTD.
−5.57%10.00INR−0.59INR
Bán
1.511K15.11KTài chính
MUKESHBMUKESH BABU FINANCIAL SERVICES
−5.36%81.20INR−4.60INR
Bán
635.116KTài chính
KIDUJAKIDUJA INDIA LTD.
−5.30%70.55INR−3.95INR
Bán Mạnh
1.458K102.862KTài chính
WEIZMANINDWEIZMANN−5.27%115.90INR−6.45INR
Mua
83.031K9.623M1.845BINR29.394.16INRCông nghiệp Chế biến
PASHUPATIPASHUPATI COTSPIN−5.24%117.50INR−6.50INR
Bán
3.2K376K1.208BINR17.037.28INR457Công nghiệp Chế biến
FILATFASHFILATEX FASHIONS LTD.
−5.24%21.70INR−1.20INR
Theo dõi
380.717K8.262M2.101BINR29.790.77INRCông nghiệp Chế biến
DGCONTENTDIGICONTENT LTD−5.21%14.55INR−0.80INR
Bán
52.437K762.958K839.058MINR46.520.33INR22Dịch vụ Thương mại
SRSOLTDSILICON RENTAL SOLUTIONS LIMIT
−5.20%163.05INR−8.95INR
Mua
24K3.913M1.239BINRTài chính
VEDANTASSETVEDANT ASSET LIMITED
−5.17%55.00INR−3.00INR
Bán Mạnh
3K165K151.888MINRTài chính
TRABITRANSGENE BIOTEK LTD.
−5.17%2.75INR−0.15INR
Bán Mạnh
35.083K96.478K180.867MINR−1.10INRCông nghệ Sức khỏe
KKPLASTICKKKALPANA PLASTICK LIMITED
−5.17%28.45INR−1.55INR
Mua
2727.738KSản xuất Chế tạo
TRISHAKTTRISHAKTI ELECTRONICS & INDUST
−5.16%42.25INR−2.30INR
Bán Mạnh
1958.239K125.508MINR20.942.13INR18Dịch vụ Công nghiệp
QUANTDIAQUANTUM DIGITAL VISION (INDIA)
−5.00%36.10INR−1.90INR
Mua
9325Công nghiệp Chế biến
TRANSFDTRANSGLOBE FOODS LTD.
−5.00%64.60INR−3.40INR
Bán Mạnh
15969Hàng tiêu dùng không lâu bền
APILAVI PRODUCTS INDIA LIMITED
−5.00%51.30INR−2.70INR
Mua
1276.515KKhách hàng Lâu năm
CHRTEDCACHARTERED CAPITAL & INVESTMENT
−5.00%133.95INR−7.05INR
Bán
2268Tài chính
KOBOKOBO BIOTECH LIMITED
−5.00%4.75INR−0.25INR
Bán Mạnh
11.647K55.323K113.169MINR−6.02INRCông nghệ Sức khỏe
PARSHWANAPARSHWANATH CORPORATION LTD.
−5.00%28.50INR−1.50INR
Bán Mạnh
1.53K43.605KKhách hàng Lâu năm
NBFOOTNB FOOTWEAR LTD.
−5.00%4.94INR−0.26INR
Bán
2.7K13.338K66.69MINR−0.15INRHàng tiêu dùng không lâu bền
SYTIXSESYSTEMATIX SECURITIES LTD.
−5.00%6.65INR−0.35INR
Bán Mạnh
3582.381KTài chính
PRECISIOPRECISION ELECTRONICS LTD.
−5.00%44.65INR−2.35INR
Theo dõi
3.095K138.192K618.336MINR36.981.27INR140Công nghệ Điện tử
KRLKINTECH RENEWABLES LIMITED
−5.00%450.35INR−23.70INR
Bán
404181.941KCông ty dịch vụ công cộng
REFEXREFEX INDUSTRIES L−5.00%305.10INR−16.05INR
Mua
519.224K158.415M6.742BINR9.6233.37INR151Năng lượng Mỏ
UNIAUTOUNIVERSAL AUTOFOUNDRY LIMITED
−4.99%88.45INR−4.65INR
Bán
13.585K1.202M896.662MINRKhoáng sản phi năng lượng
NIBENIBE LIMITED
−4.99%278.70INR−14.65INR
Bán
37.644K10.491M2.905BINR121.582.41INRCông nghiệp Chế biến
BALGOPALBALGOPAL COMMERCIAL LIMITED
−4.99%34.25INR−1.80INR
Bán
3.83K131.178KSản xuất Chế tạo
ALSTONEALSTONE TEXTILES (INDIA) LTD
−4.99%219.90INR−11.55INR
Bán
16.379K3.602MCông nghiệp Chế biến
ENCODEENCODE PACKAGING INDIA LIMITED
−4.99%8.76INR−0.46INR
Bán Mạnh
1.682K14.734KDịch vụ Khách hàng
PIONAGRPIONEER AGRO EXTRACTS LTD.
−4.99%7.24INR−0.38INR
Bán Mạnh
1751.267K31.366MINR−0.02INRCông nghiệp Chế biến
EIGHTYEIGHTY JEWELLERS LIMITED
−4.99%53.35INR−2.80INR
Theo dõi
27K1.44M544.127MINR23.442.40INRKhách hàng Lâu năm
GALACTICOGALACTICO CORPORATE SERVICES L
−4.99%16.20INR−0.85INR
Bán
259.362K4.202MTài chính
GUJTLRMGUJARAT TOOLROOM LTD.
−4.98%76.25INR−4.00INR
Bán
29322.341K53.021MINR−1.27INRKhách hàng Lâu năm
CILSECCIL SECURITIES LTD.
−4.98%29.55INR−1.55INR
Mua
4.272K126.238KTài chính
HILTONHILTON METAL FORGI−4.98%65.80INR−3.45INR
Bán
1.03M67.758M1.391BINR11.905.82INR76Sản xuất Chế tạo
KRISHIVALEMPYREAN CASHEWS L−4.98%247.00INR−12.95INR
Bán Mạnh
6K1.482MCông nghiệp Chế biến
KAKTEXKAKATIYA TEXTILES LTD.
−4.98%50.55INR−2.65INR
Bán
31.289K1.582M293.726MINR6.138.67INR99Công nghiệp Chế biến
VITESSEVITESSE AGRO LIMITED
−4.98%24.80INR−1.30INR
Bán
1.77K43.896KCông nghiệp Chế biến
MINFYMAHAVEER INFOWAY LIMITED
−4.98%9.35INR−0.49INR
Theo dõi
1301.216K51.509MINR14.750.67INRDịch vụ Công nghệ
LFICLAKSHMI FINANCE &−4.98%147.90INR−7.75INR
Mua
36.212K5.356M443.7MINR8.1819.02INRTài chính
ICLINDO COTSPIN LIMITED
−4.98%66.80INR−3.50INR
Bán
2.746K183.433KCông nghiệp Chế biến
MASKINVESTMASK INVESTMENTS L−4.98%166.10INR−8.70INR
Theo dõi
878145.836KTài chính
DAVANGEREDAVANGERE SUGAR COMPANY LIMITE
−4.98%71.60INR−3.75INR
Mua
40028.64K6.736BINR39.441.91INR207Công nghiệp Chế biến
GALLOPENTGALLOPS ENTERPRISE LTD.
−4.98%20.05INR−1.05INR
Bán
20.789K416.819KTài chính
SITAENTSITA ENTERPRISES LTD.
−4.98%20.05INR−1.05INR
Bán
2550160.15MINR15.381.37INR3Tài chính
EPBIOEP BIOCOMPOSITES LIMITED
−4.98%192.90INR−10.10INR
Bán
5K964.5KSản xuất Chế tạo
FRUTIONFRUITION VENTURE LTD
−4.97%42.05INR−2.20INR
Theo dõi
44818.838KTài chính
WELTIWELTERMAN INTERNATIONAL LTD.
−4.97%83.15INR−4.35INR
Mua
9.943K826.76KHàng tiêu dùng không lâu bền
EKAMLEAEKAM LEASING & FINANCE CO.LTD.
−4.97%6.50INR−0.34INR
Bán
27.989K181.929KTài chính
SRECRSREECHEM RESINS LTD.
−4.97%97.50INR−5.10INR
Bán
5.8K565.5KKhoáng sản phi năng lượng
DUKEOFSDUKE OFFSHORE LTD.
−4.97%9.37INR−0.49INR
Theo dõi
5024.704K92.362MINR−2.38INR1Sản xuất Chế tạo
NGILNAKODA GROUP OF IND. LTD−4.97%92.75INR−4.85INR
Bán Mạnh
73.615K6.828M1.039BINR76.111.28INR30Hàng tiêu dùng không lâu bền
KONNDORKONNDOR INDUSTRIES LIMITED
−4.97%7.65INR−0.40INR
Theo dõi
107742.214MINR7.231.11INRDịch vụ Phân phối
DILIGENTDILIGENT INDUSTRIES LTD.
−4.97%9.95INR−0.52INR
Bán Mạnh
338.039K3.363M1.138BINR63.340.17INRHàng tiêu dùng không lâu bền
RAINBOWFRAINBOW FOUNDATIONS LTD.
−4.96%11.30INR−0.59INR
Bán
8.028K90.716K560.682MINR6.961.71INR20Tài chính
JDORGOCHEMJD ORGOCHEM LTD.
−4.96%6.13INR−0.32INR
Bán
1.215K7.448KCông nghiệp Chế biến
GARGFURGARG FURNACE LTD.
−4.96%79.50INR−4.15INR
Mua
7.193K571.844K318.692MINR5.7314.59INR74Khoáng sản phi năng lượng
CBPLCHANDRA BHAGAT PHARMA LIMITED
−4.96%112.10INR−5.85INR
Mua
4K448.4KDịch vụ Phân phối
DWLDHRUV WELLNESS LIMITED
−4.96%59.45INR−3.10INR
Bán
30017.835K626.594MINR1872.750.03INR14Dịch vụ Phân phối
GUJCMDSGUJCHEM DISTILLERS INDIA LTD.
−4.95%78.65INR−4.10INR
Mua
3.231K254.118K127.323MINR46.761.77INR0Công nghiệp Chế biến
TARINITARINI INTERNATIONAL LTD
−4.95%4.99INR−0.26INR
Bán
6K29.94K64.86MINR4.731.11INR30Dịch vụ Công nghiệp
WELLNESSWELLNESS NONI LTD.
−4.95%4.99INR−0.26INR
Bán
3.4K16.966KHàng tiêu dùng không lâu bền
KHANDSEKHANDWALA SEC LTD−4.95%38.40INR−2.00INR
Mua
69.298K2.661M594.136MINR−0.02INR30Tài chính
KECLKIRLOSKAR ELECTRIC−4.95%74.90INR−3.90INR
Mua
853.289K63.911M4.978BINR4.6816.82INR969Sản xuất Chế tạo
PULZPULZ ELECTRONICS−4.95%73.95INR−3.85INR
Mua
60K4.437M403.175MINR32.312.41INRKhách hàng Lâu năm
UNITEDINTUNITED INTERACTIVE LTD.
−4.95%36.50INR−1.90INR
Bán
2007.3KDịch vụ Công nghệ
RASRESORRAS RESORTS & APART HOTELS LTD
−4.95%35.55INR−1.85INR
Bán
13462141.124MINR−1.55INR61Dịch vụ Khách hàng
FELIXFELIX INDUSTRIES L−4.95%69.20INR−3.60INR
Mua
16K1.107M352.436MINR44.801.63INRDịch vụ Công nghiệp
INNOCORPINNOCORP LTD.
−4.94%7.50INR−0.39INR
Mua
6835.123K59.561MINR0.948.42INR2Sản xuất Chế tạo
AGOLASHAPURI GOLD ORNAMENT LIMITED
−4.94%61.55INR−3.20INR
Bán Mạnh
5.423K333.786K1.54BINRKhách hàng Lâu năm
SHGANELSHREE GANESH ELASTOPLAST LTD.
−4.94%16.35INR−0.85INR
Theo dõi
2624.284K89.958MINR13.641.26INRSản xuất Chế tạo
PRIYALTPRIYA LTD.
−4.94%13.08INR−0.68INR
Bán Mạnh
781.02K39.27MINR−13.39INR31Dịch vụ Phân phối
GSTLGLOBESECURE TECHNO−4.94%80.80INR−4.20INR
Bán Mạnh
24K1.939M735.955MINRDịch vụ Phân phối