Cổ phiếu Ấn Độ mất giá nhiều nhất

Các công ty của Ấn Độ sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
TANVITANVI FOODS (INDIA) LIMITED
−16.95%158.50 INR4 K0.91Dịch vụ Phân phối
IIPSLINTEGRATED PERSONN−13.98%147.95 INR10 K4.551.066 B INR22.326.63 INR0.00%Dịch vụ Thương mại
SSTALSTORAGE TECHNOLOGIES AND AUTOM
−9.99%173.35 INR451.2 K1.722.226 B INR0.00%Sản xuất Chế tạo
MMMLFMONEY MASTERS LEASING & FINANC
−9.99%150.10 INR200.409 K1.471.507 B INR141.521.06 INR+178.81%0.00%Tài chính
OOCTAWAREOCTAWARE TECHNOLOGIES LIMITED
−9.90%45.05 INR1.6 K0.77Dịch vụ Công nghệ
SUPERSPINSUPER SPINNING−9.84%10.00 INR2.095 M3.88545.05 M INR−3.80 INR−6.92%0.00%Công nghiệp Chế biến
GGRAVITYGRAVITY (INDIA) LTD.
−9.75%4.63 INR11.082 K0.8741.679 M INR−6.84 INR−521.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
CCORNECORAL NEWSPRINTS LTD.
−8.90%11.56 INR2.254 K1.91Hàng tiêu dùng không lâu bền
SHANTHALASHANTHALA FMCG PRO−8.88%61.05 INR1.2 K0.10Dịch vụ Phân phối
QUICKTOUCHQUICKTOUCH TECH−8.50%122.15 INR51.5 K2.10706.027 M INR10.3711.78 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROJLRO JEWELS LIMITED
−8.49%4.31 INR1.197 M1.41Dịch vụ Phân phối
SSUPERSHAKTSUPERSHAKTI METALIKS LIMITED
−8.33%550.00 INR9002.316.339 B INR47.2811.63 INR−24.64%0.18%Khoáng sản phi năng lượng
TPROJECTTHIRANI PROJECTS LTD
−7.72%3.11 INR19.048 K2.00Tài chính
KKTLKALAHRIDHAAN TREND−7.51%40.00 INR57 K3.02687.48 M INR0.00%Công nghiệp Chế biến
BBLOINBLOOM INDUSTRIES LTD.
−6.89%25.00 INR4900.53Khoáng sản phi năng lượng
KOLTEPATILKOLTE-PATIL DEVELO−6.77%442.80 INR627.536 K2.2333.602 B INR−9.13 INR−167.71%0.90%Tài chính
Sức mua mạnh
SUNILAGRSUNIL AGRO FOODS LTD.
−6.55%154.20 INR1.256 K1.44462.6 M INR52.872.92 INR+0.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
SIGNPOSTSIGNPOST INDIA LTD−6.52%294.70 INR157.014 K0.99Dịch vụ Thương mại
KNAGRIKN AGRI RESOURCES−6.24%139.05 INR12.8 K0.503.476 B INR11.2512.36 INR0.00%Công nghiệp Chế biến
UNITINTUNITECH INTERNATIONAL LTD.
−6.09%5.40 INR20.095 K6.3954.544 M INR−8.03 INR+31.96%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TIHILTRANS INDIA HOUSE IMPEX LIMITE
−5.92%31.63 INR32.721 K1.90Công nghệ Điện tử
OTCOOTCO INTERNATIONAL LTD.
−5.84%7.25 INR2.184 K1.59Dịch vụ Công nghệ
YASHCHEMYASH CHEMEX LIMITED
−5.77%53.03 INR31.383 K4.09543.209 M INR151.470.35 INR−87.16%0.00%Công nghiệp Chế biến
TERASOFTTERA SOFTWARE−5.59%67.95 INR207.126 K0.65849.056 M INR24.742.75 INR+134.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
EENTRINTENTERPRISE INTERNATIONAL LTD.
−5.57%27.95 INR4150.41Dịch vụ Phân phối
IISHITADRISHITA DRUGS & INDUSTRIES LTD.
−5.57%63.22 INR2.073 K0.75189.047 M INR25.282.50 INR+29.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KKANANIINDKANANI INDUSTRIES−5.54%3.05 INR15.923 M4.49607.455 M INR96.850.03 INR−71.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
SRUSTEELSSRU STEELS LIMITED
−5.53%9.57 INR1.344 M27.59Dịch vụ Phân phối
SYTIXSESYSTEMATIX SECURITIES LTD.
−5.36%6.71 INR5.633 K0.93Tài chính
BBMALBOTHRA METALS & ALLOYS LTD.
−5.30%11.25 INR12 K1.50208.312 M INR45.580.25 INR0.00%Khoáng sản phi năng lượng
USKUDAYSHIVAKUMAR INFRA LTD−5.25%68.40 INR781.682 K0.713.79 B INR12.575.44 INR+23.94%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
OMNIPOTENTOMNIPOTENT INDUSTRIES LIMITED
−5.20%10.03 INR12 K0.59Khoáng sản phi năng lượng
TEEAITEESTA AGRO INDUSTRIES LTD.
−5.16%137.94 INR97.019 K8.39773.843 M INR19.127.21 INR−45.71%0.00%Công nghiệp Chế biến
JJMJFINJMJ FINTECH LIMITED
−5.13%20.34 INR13.052 K1.77252.216 M INR11.821.72 INR+156.80%0.00%Tài chính
RELIABVENRELIABLE VENTURES INDIA LTD.
−5.13%22.38 INR14.456 K1.36246.469 M INR−1.57 INR−52.06%0.00%Dịch vụ Khách hàng
REGISREGIS INDUSTRIES LIMITED
−5.12%136.25 INR31.17 K0.972.345 B INR0.00%Tài chính
IINFOMEDIAINFOMEDIA PRESS LI−5.09%6.50 INR44.726 K2.28335.799 M INR−0.78 INR−12.62%0.00%Dịch vụ Khách hàng
GGSTLGLOBESECURE TECHNO−5.06%46.00 INR10 K0.51418.984 M INR41.561.11 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
TIJARIATIJARIA POLYPIPES−5.04%22.05 INR294.503 K3.31641.808 M INR−1.02 INR+69.14%0.00%Sản xuất Chế tạo
SANCOSANCO IND LTD−5.01%7.40 INR10.006 K0.7396.676 M INR0.00%Sản xuất Chế tạo
EMKAYEMKAY GLOBAL FIN−5.00%182.70 INR50.922 K0.204.564 B INR14.1412.92 INR+132.36%0.54%Tài chính
E2EE2E NETWORKS LTD−5.00%1739.40 INR16.069 K0.3125.198 B INR117.2114.84 INR+117.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFUTURSECFUTURISTIC SECURITIES LTD.
−5.00%22.99 INR2710.4444.831 M INR−0.35 INR−295.85%0.00%Tài chính
SHREMETALSHREE METALLOYS LTD.
−5.00%37.05 INR1.667 K1.85Sản xuất Chế tạo
CCUBIFINCUBICAL FINANCIAL SERVICES LTD
−5.00%2.09 INR111.285 K0.83136.205 M INR11.680.18 INR0.00%Tài chính
OLPCLOLYMPIC CARDS LTD.
−5.00%3.42 INR7.302 K2.69Hàng tiêu dùng không lâu bền
VVIRYAVIRYA RESOURCES LIMITED
−5.00%555.75 INR220.18833.625 M INR−0.98 INR−117.29%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
CCITIPORCITIPORT FINANCIAL SERVICES LT
−5.00%23.75 INR480.0473.625 M INR270.500.09 INR+21.44%0.00%Tài chính
AARYANARYAN SHARE & STOCK BROKERS LT
−5.00%19.00 INR1.257 K2.13Tài chính
SOUTHERNINSOUTHERN INFOSYS LIMITED
−5.00%23.75 INR7980.15Dịch vụ Phân phối
SHAMROINSHAMROCK INDUSTRIAL CO.LTD.
−5.00%9.50 INR5020.4051.57 M INR−0.07 INR+70.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SIMPLXMILSIMPLEX MILLS COMPANY LTD.
−5.00%4175.25 INR70.58125.274 M INR−46.97 INR−111.59%0.00%Công nghiệp Chế biến
WALPARWALPAR NUTRITIONS−5.00%105.45 INR2 K0.43Công nghệ Sức khỏe
PADMAINDPADMANABH INDUSTRIES LTD
−5.00%7.41 INR4.494 K0.74Dịch vụ Phân phối
UNISHIREUNISHIRE URBAN INFRA LTD
−5.00%2.66 INR610 K2.26Khách hàng Lâu năm
LLERTHAILERTHAI FINANCE LIMITED
−5.00%352.45 INR1433.10246.715 M INR32.5010.84 INR+10.09%0.00%Tài chính
KKENFINKEN FINANCIAL SERVICES LTD.
−5.00%19.95 INR10.00Tài chính
MMPILCORPLMPIL CORPORATION LTD.
−5.00%622.80 INR1071.67Dịch vụ Thương mại
AATHENAGLOATHENA GLOBAL TECHNOLOGIES LIM
−5.00%117.53 INR21.306 K1.611.651 B INR0.81145.80 INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
FFAALCONFAALCON CONCEPTS LIMITED
−4.99%65.81 INR200 K3.22449.49 M INR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
PROMAXPROMAX POWER LIMITED
−4.99%43.75 INR7.5 K0.771.094 B INR61.460.71 INR+118.88%0.00%Dịch vụ Thương mại
AAMBOAGRIAMBO AGRITEC LIMITED
−4.99%77.42 INR40 K0.81Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMONINDMONIND LIMITED
−4.99%24.92 INR2900.43Khoáng sản phi năng lượng
VRWODARV R WOODART LTD.
−4.99%7.04 INR1000.13Khoáng sản phi năng lượng
IINDERGRINDERGIRI FINANCE LTD.
−4.99%49.09 INR7881.21248.444 M INR−1.28 INR−6780.21%0.00%Tài chính
RUDRAGASRUDRA GAS ENTERPRISE LIMITED
−4.99%161.75 INR47 K0.841.349 B INR0.00%Công ty dịch vụ công cộng
SSATTRIXSATTRIX INFORMATION SECURITY L
−4.99%149.40 INR162 K1.016 B INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
VARIMANVARIMAN GLOBAL ENTERPRISES LIM
−4.99%17.70 INR99.881 K0.613.444 B INR298.990.06 INR−38.91%0.00%Khách hàng Lâu năm
AALPHAINDALPHALOGIC INDUSTRIES LIMITED
−4.99%283.60 INR6 K1.142.89 B INR120.582.35 INR0.00%Sản xuất Chế tạo
KKKFINK K FINCORP LIMITED
−4.99%39.40 INR2.124 K0.71Tài chính
MMANJEERAMANJEERA CONSTRUCTIONS LTD.
−4.99%41.90 INR1290.69524.103 M INR−13.14 INR+64.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
IINTECCAPINTEC CAPITAL LTD.
−4.99%18.48 INR68 K24.25339.408 M INR−15.61 INR−2421.71%0.00%Tài chính
DDHTLDOCMODE HEALTH TEC−4.99%141.95 INR302.4 K35.33446.12 M INR0.00%Dịch vụ Công nghệ
SWADPOLSWADESHI POLYTEX LTD.
−4.99%141.00 INR22.522 K0.185.499 B INR6.6821.12 INR+136.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
NPRFINNPR FINANCE LTD.
−4.99%24.20 INR8800.20144.948 M INR13.331.82 INR0.00%Tài chính
AAMARSECAMARNATH SECURITIES LTD
−4.99%48.79 INR2210.37146.38 M INR77.960.63 INR−5.05%0.00%Tài chính
VIVOVIVO COLLABORATION−4.98%74.35 INR1.6 K0.43Dịch vụ Công nghệ
BBHANDERIBHANDERI INFRACON LTD
−4.98%112.60 INR6 K1.06228.533 M INR47.722.36 INR+96.32%0.00%Tài chính
AADLINEADLINE CHEM LAB LIMITED
−4.98%13.36 INR3000.35Công nghệ Sức khỏe
PRADHINPRADHIN LIMITED
−4.98%42.19 INR33.658 K40.36153.943 M INR28.351.49 INR0.00%Dịch vụ Phân phối
TTILTIRUPATI TYRES LTD.
−4.97%21.79 INR762.765 K3.05Dịch vụ Phân phối
PATIDARPATIDAR BUILDCON LIMITED
−4.97%9.75 INR3.971 K3.27Công nghệ Sức khỏe
IINCONINCON ENGINEERS LTD.
−4.97%23.53 INR4.916 K0.25Sản xuất Chế tạo
FFUNDVISERFUNDVISER CAPITAL (INDIA) LIMI
−4.97%138.70 INR2790.06633.165 M INR115.491.20 INR0.00%Tài chính
LLEADFINLEAD FINANCIAL SERVICES LTD.
−4.97%21.81 INR8821.7771.973 M INR28.950.75 INR+73.85%0.00%Tài chính
MMCLTDMUNOTH COMMUNICATION LIMITED
−4.97%11.48 INR4620.70Dịch vụ Phân phối
SW1SW INVESTMENTS LTD
−4.97%46.31 INR4020.8041.679 M INR82.370.56 INR+88.78%0.00%Tài chính
BBERVINLBERVIN INVESTMENT & LEASING LT
−4.96%43.71 INR6280.44Tài chính
EECSECS BIZTECH LIMITED
−4.96%11.12 INR25.758 K0.76Dịch vụ Công nghệ
BBOMBWIRBOMBAY WIRE ROPES LTD.
−4.95%78.67 INR3.217 K0.80Sản xuất Chế tạo
SHANTIGURUSHANTI GURU INDUSTRIES LIMITED
−4.95%14.02 INR9 K0.97172.586 M INR−0.08 INR+84.57%0.00%Bán Lẻ
CCHMBBRWCHAMBAL BREWERIES & DISTILLERI
−4.95%9.03 INR32.148 K5.7567.631 M INR−3.29 INR−559.89%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SAMYAKINTSAMYAK INTERNATIONAL LTD.
−4.94%31.95 INR42.859 K1.68Công nghiệp Chế biến
AABHIINFRAABHISHEK INFRAVENTURES LIMITED
−4.94%6.74 INR3830.22Dịch vụ Công nghiệp
AGOLASHAPURI GOLD ORNAMENT LIMITED
−4.93%9.45 INR906.989 K1.003.15 B INR11.090.85 INR+1315.78%0.00%Khách hàng Lâu năm
SHUBHLAXMISHUBHLAXMI JEWEL A−4.91%33.90 INR108 K1.04298.456 M INR27.791.22 INR−36.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
FFONE4FONE4 COMMUNICATIONS (INDIA) L
−4.90%4.85 INR30 K1.11Bán Lẻ
AARISTOARISTO BIO-TECH AN−4.88%78.00 INR12.8 K0.70Công nghiệp Chế biến
SANGAMFINSANGAM FINSERV LIMITED
−4.88%116.05 INR3646.091.082 B INR13.698.48 INR+22.65%0.00%Tài chính
AAEONXDIGIAEONX DIGITAL TECHNOLOGY LIMIT
−4.88%144.35 INR11.533 K1.01664.06 M INR24.325.94 INR+20.91%0.69%Công nghiệp Chế biến