Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Israel

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
68.572M5.90%42.918KDịch vụ Thương mại1
33.428B0.973.21%81.600KCông nghệ Điện tử10
627.560M-1.22%266.469KCông nghiệp Chế biến3
1.142B1.69-0.99%223Vận chuyển2
649.578M0.40%535.320KVận chuyển1
16.807B0.651.81%996.392KCông ty dịch vụ công cộng9
660.667M2.241.43%991Khoáng sản phi năng lượng1
12.144B3.74-0.06%41.327KHàng tiêu dùng không lâu bền7
280.637M-0.02%511.611KSản xuất Chế tạo2
1.261B3.11-0.53%14.157KHàng tiêu dùng không lâu bền2
2.281B-0.20%36.351KCông nghệ Sức khỏe12
100.430M-2.55%107.816KDịch vụ Khách hàng1
1.119B0.001.79%30.328KSản xuất Chế tạo2
48.390B7.092.97%2.338MCông nghiệp Chế biến3
6.092B0.990.59%19.334KCông nghiệp Chế biến4
1.166B0.640.86%6.448KCông nghệ Điện tử3
269.010M9.290.46%1.645KCông nghệ Điện tử1
161.543M0.38%2.830KCông nghệ Điện tử2
11.239B0.850.90%296.253KKhoáng sản phi năng lượng2
1.294B5.91-0.74%11.462KCông nghiệp Chế biến6
31.944M-0.74%90Dịch vụ Công nghệ1
185.866M0.19%6.819KBán Lẻ1
43.559B1.762.32%502.955KCông ty dịch vụ công cộng7
7.729B1.211.20%30.551KSản xuất Chế tạo11
10.468B0.934.83%63.112KCông nghệ Điện tử5
1.358B4.56-0.06%1.662KCông nghệ Điện tử3
1.177B4.25-0.85%27.025KDịch vụ Phân phối3
416.925M23.990.27%1.235KBán Lẻ2
5.619B2.413.52%204.674KKhách hàng Lâu năm4
42.594B1.400.93%214.612KDịch vụ Công nghiệp20
159.902M-0.72%100.449KDịch vụ Công nghiệp1
7.881B5.431.09%160.495KTài chính13
10.629B2.420.46%24.297KTài chính32
4.388B8.930.84%10.168KDịch vụ Phân phối5
14.504B3.11-0.81%264.464KBán Lẻ6
221.865M0.90-2.71%2.476KHàng tiêu dùng không lâu bền4
12.398B3.400.95%184.659KHàng tiêu dùng không lâu bền7
386.240M-0.98%7.445KKhoáng sản phi năng lượng1
1.070B0.001.77%628Công ty dịch vụ công cộng1
23.382B3.723.14%110.794KKhách hàng Lâu năm18
1.901B5.61-3.36%27.438KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
14.727B0.001.06%12.100KDịch vụ Khách hàng6
3.138B0.32-0.07%3.788KHàng tiêu dùng không lâu bền4
154.439M0.000.41%154Sản xuất Chế tạo1
10.449B1.861.00%27.885KSản xuất Chế tạo14
2.375B2.96-0.67%124.312KCông nghiệp Chế biến3
55.963B0.702.53%79.953KDịch vụ Công nghệ15
246.070M3.61%51.838KTài chính1
30.907B1.640.47%1.171MNăng lượng Mỏ15
131.670M0.06%12.855KBán Lẻ3
3.581B2.70%75.407KDịch vụ Công nghệ6
4.240B4.592.59%652.456KTài chính5
3.883B4.872.19%38.314KTài chính10
2.649B2.161.72%2.745MHỗn hợp123
8.582B9.103.33%555.849KTài chính1
470.139M2.85-2.25%100Tài chính1
17.902B2.983.19%8.792MTruyền thông2
2.385B3.840.74%401.644KDịch vụ Phân phối2
2.156B1.51%1.138MCông nghệ Sức khỏe14
6.231B0.481.76%663.025KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
631.977M1.980.31%773Sản xuất Chế tạo1
737.480M3.51-0.73%57.757KHỗn hợp2
4.775B2.842.29%66.781KDịch vụ Thương mại15
3.322B3.71-1.70%2.629KSản xuất Chế tạo5
1.066B5.005.46%7.324KKhách hàng Lâu năm1
192.391M0.00%11Dịch vụ Khách hàng1
17.251B3.581.47%349.543KTài chính6
9.964B0.005.38%475.236KNăng lượng Mỏ1
5.765B5.342.24%5.447MNăng lượng Mỏ2
2.096B0.002.57%42.248KDịch vụ Khách hàng4
149.625M1.23%540.724KKhách hàng Lâu năm1
23.702M0.09%243.369KKhoáng sản phi năng lượng2
1.539B1.490.85%5.472KVận chuyển4
23.599B2.211.18%62.659KDịch vụ Công nghệ31
405.940M3.210.72%1.281KDịch vụ Thương mại1
32.717B2.65%2.351MCông nghệ Sức khỏe1
1.788B0.551.92%79.569KCông nghệ Sức khỏe9
122.889M1.02%43.573KCông nghệ Sức khỏe4
4.743B0.00-1.10%1.493MTài chính1
44.130M-0.27%12.276KDịch vụ Khách hàng1
2.369B4.260.05%8.638KCông nghiệp Chế biến2
127.859B1.801.40%208.735KTài chính53
26.006B4.312.18%909.713KTài chính12
160.226B4.141.80%4.201MTài chính7
192.769M1.44%1.000KDịch vụ Khách hàng1
21.031B2.12%178.924KCông nghệ Điện tử2
416.145M0.00-1.58%11.986KBán Lẻ1
20.512M0.86%14.325KTruyền thông1
266.401M0.41%4.499KKhoáng sản phi năng lượng1
4.813B0.842.74%124.950KCông nghệ Điện tử5
1.394B0.29-1.51%26.114KCông nghiệp Chế biến4
3.416B1.26-0.04%41.082KVận chuyển2
2.033B1.560.69%12.360KSản xuất Chế tạo2
16.161B9.200.69%87.628KDịch vụ Phân phối15
7.917B0.191.66%195.715KTruyền thông3
Tải thêm