Cổ phiếu Ý mất giá nhiều nhất

Các công ty của Ý sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SSTAR7STAR7
−5.97%6.30 EUR22.149 K9.3160.298 M EUR31.280.20 EUR−33.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AMPAMPLIFON
−3.97%33.17 EUR774.856 K1.477.764 B EUR46.680.71 EUR−9.07%0.84%Dịch vụ Phân phối
Mua
MONCMONCLER
−3.62%60.74 EUR870.18 K1.4917.059 B EUR26.812.27 EUR+54.57%1.78%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
SFERSALVATORE FERRAGAMO
−3.50%9.245 EUR648.132 K1.991.616 B EUR58.770.16 EUR−62.30%2.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
IOTSECO
−3.42%3.105 EUR478.288 K1.94427.518 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
CRLCAREL INDUSTRIES
−3.36%17.84 EUR54 K0.472.074 B EUR27.370.65 EUR0.95%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
AC5ACINQUE
−3.27%2.07 EUR8.2 K1.70422.316 M EUR38.120.05 EUR−58.45%3.97%Công ty dịch vụ công cộng
RECRECORDATI ORD
−3.04%48.82 EUR397.248 K1.4710.39 B EUR26.261.86 EUR+14.40%2.32%Công nghệ Sức khỏe
Mua
CALTCALTAGIRONE
−2.99%5.20 EUR16.649 K1.57643.843 M EUR4.771.09 EUR+37.38%2.80%Khoáng sản phi năng lượng
FILAFILA
−2.95%8.55 EUR104.188 K0.97449.37 M EUR2.523.39 EUR+820.18%1.36%Sản xuất Chế tạo
Mua
ILTYILLIMITY BANK
−2.84%4.858 EUR513.903 K0.97419.089 M EUR3.981.22 EUR3.60%Tài chính
Mua
AALKALKEMY
−2.84%8.90 EUR8.099 K0.7650.629 M EUR16.220.55 EUR−41.06%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
IINDBINDEL B
−2.70%21.6 EUR2.181 K3.56126.77 M EUR3.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EEXECEXECUS
−2.63%2.22 EUR2 K2.5011.947 M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
MARRMARR
−2.57%11.36 EUR298.646 K1.50775.683 M EUR15.780.72 EUR+54.67%3.26%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BFFBFF BANK
−2.57%9.100 EUR1.172 M0.381.747 B EUR10.48%Tài chính
Mua
IISCISCC FINTECH
−2.56%2.28 EUR2.101 K0.0930.186 M EUR−0.26 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CAICAIRO COMMUNICATION
−2.46%2.375 EUR374.876 K0.67327.303 M EUR8.310.29 EUR−24.70%5.75%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CCMLCOMAL
−2.45%3.19 EUR17.13 K0.8237.605 M EUR8.890.36 EUR+255.70%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
FMFIERA MILANO
−2.43%3.820 EUR132.394 K0.56280.487 M EUR5.980.64 EUR+3.28%3.58%Dịch vụ Thương mại
Mua
ZVZIGNAGO VETRO
−2.37%11.54 EUR119.794 K0.841.052 B EUR9.831.17 EUR+0.75%5.08%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
NEXINEXI
−2.36%6.198 EUR4.472 M0.738.331 B EUR−0.77 EUR−1162.52%0.00%Tài chính
Mua
SSCMSOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM
−2.30%3.40 EUR1.32 K6.117.775 M EUR−0.13 EUR+4.59%0.00%Tài chính
AAIWALMAWAVE
−2.29%4.26 EUR14.842 K0.46129.446 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
METMET.EXTRA GROUP
−2.24%2.62 EUR4.044 K2.201.558 M EURTài chính
NNVPNVP
−2.17%2.70 EUR6.5 K5.2020.968 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PIRCPIRELLI & C
−2.12%6.000 EUR2.108 M1.286.13 B EUR13.010.46 EUR+9.32%3.56%Khách hàng Lâu năm
Mua
LLASIALA SIA
−2.09%3.74 EUR1 K0.3221.646 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
DIBDIGITAL BROS
−2.02%9.69 EUR20.104 K0.25141.04 M EUR−0.57 EUR−130.10%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
GSPGAS PLUS
−2.02%2.43 EUR62.357 K0.93108.061 M EUR2.151.13 EUR+1464.54%2.02%Công ty dịch vụ công cộng
BSSBIESSE
−2.01%11.72 EUR101.506 K0.89327.735 M EUR25.730.46 EUR−63.32%2.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ENAVENAV
−1.93%3.956 EUR794.696 K0.882.183 B EUR18.960.21 EUR+44.13%4.88%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AVIOAVIO
−1.88%11.50 EUR60.287 K0.54301.065 M EUR46.200.25 EUR−22.27%2.03%Công nghệ Điện tử
Mua
BANBASICNET
−1.87%3.68 EUR51.322 K2.77169.267 M EUR7.500.49 EUR+24.21%4.00%Dịch vụ Thương mại
AALAALA
−1.77%22.2 EUR9.775 K2.63195.716 M EUR20.391.09 EUR2.08%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DDOXDOXEE
−1.77%2.22 EUR3.5 K0.5819.307 M EUR−0.62 EUR−388.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
GGRALGRIFAL
−1.75%2.24 EUR1 K0.1325.987 M EUR28.750.08 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CCLABOCLABO
−1.74%2.26 EUR21.5 K0.1621.906 M EUR−0.00 EUR+99.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
ECNLAQUAFIL
−1.71%3.170 EUR28.72 K0.19164.923 M EUR−0.65 EUR−239.74%7.44%Công nghiệp Chế biến
Mua
FFUMFRANCHI UMBERTO MARMI
−1.69%5.80 EUR7.1 K1.60194.537 M EUR14.500.40 EUR+25.35%4.92%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SSPNSPINDOX
−1.67%9.42 EUR1.4 K0.2056.805 M EUR−0.01 EUR−102.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
IPINTERPUMP GROUP
−1.65%44.04 EUR232.217 K0.714.77 B EUR18.432.39 EUR−11.24%0.67%Sản xuất Chế tạo
Mua
BMEDBANCA MEDIOLANUM
−1.57%10.67 EUR1.848 M1.088.016 B EUR6.46%Tài chính
Sức mua mạnh
GGENERALI ASS
−1.55%23.47 EUR8.316 M1.7037.258 B EUR9.742.41 EUR+35.28%4.87%Tài chính
Theo dõi
BREBREMBO
−1.55%10.690 EUR819.533 K1.073.517 B EUR11.360.94 EUR+2.28%2.58%Sản xuất Chế tạo
Mua
RRWYREWAY GROUP
−1.53%5.14 EUR2.5 K0.18197.615 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RRDUEERREDUE
−1.52%9.75 EUR3.6 K1.2961.875 M EUR17.940.54 EUR+20.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MMARPMARZOCCHI POMPE
−1.51%3.92 EUR1 K0.3126.024 M EUR3.77%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DGVDIGITAL VALUE
−1.50%65.5 EUR12.711 K0.84662.977 M EUR16.993.85 EUR+27.54%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PPFIPREMIA FINANCE
−1.48%2.66 EUR2 K1.2110.376 M EUR−0.00 EUR−106.15%5.57%Tài chính
Theo dõi
CPRCAMPARI
−1.47%9.624 EUR3.142 M0.8610.997 B EUR33.170.29 EUR+16.79%0.67%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
GEGEFRAN
−1.46%8.10 EUR3.082 K0.27118.144 M EUR10.010.81 EUR+28.31%4.87%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LUVELUVE
−1.44%24.00 EUR6.872 K0.30540.724 M EUR17.921.34 EUR+25.30%1.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
MBMEDIOBANCA
−1.42%14.625 EUR2.402 M0.7012.239 B EUR11.381.28 EUR5.73%Tài chính
Theo dõi
EEVISOEVISO
−1.39%4.97 EUR17.018 K0.45124.295 M EUR56.740.09 EUR+26.59%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ARNALERION
−1.31%18.12 EUR27.286 K1.37993.926 M EUR14.601.24 EUR+37.79%3.54%Công ty dịch vụ công cộng
SRGSNAM
−1.28%4.474 EUR8.518 M0.8915.19 B EUR13.220.34 EUR−24.44%6.13%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
WBDWEBUILD
−1.28%2.318 EUR1.503 M0.902.358 B EUR2.43%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PVNPIOVAN
−1.28%11.60 EUR10.348 K0.17598.419 M EUR11.161.04 EUR+43.15%1.70%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
FFAEFAE TECHNOLOGY
−1.26%3.92 EUR14.169 K0.7169.22 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
AABTGALFIO BARDOLLA
−1.26%3.14 EUR7 K0.1817.146 M EUR33.120.09 EUR−17.35%0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
SGFSOGEFI
−1.25%2.755 EUR238.556 K0.39329.338 M EUR5.480.50 EUR+85.33%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AAGAINCLOUDIA RESEARCH
−1.23%3.22 EUR1 K0.0314.197 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
IIDNTTIDNTT
−1.22%3.24 EUR5 K0.1824.098 M EUR18.800.17 EUR−23.35%0.46%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HHIHEALTH ITALIA
−1.20%123.0 EUR3202.3422.753 M EUR16.107.64 EUR+15.19%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
AZMAZIMUT
−1.19%24.91 EUR828.564 K0.953.572 B EUR7.773.20 EUR+10.87%5.08%Tài chính
Mua
STLAMSTELLANTIS
−1.16%20.435 EUR8.584 M0.8662.354 B EUR3.455.92 EUR+32.16%7.50%Khách hàng Lâu năm
Mua
PHILPHILOGEN
−1.10%17.90 EUR5.042 K1.31529.296 M EUR−0.15 EUR+60.48%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
CCELLCELLULARLINE
−1.10%2.69 EUR32.999 K1.3560.072 M EUR16.490.16 EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
BCBRUNELLO CUCINELLI
−1.05%94.10 EUR87.37 K0.946.467 B EUR55.801.69 EUR+115.03%0.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BFGB.F
−1.05%3.78 EUR20.044 K0.491 B EUR840.000.00 EUR1.05%Công nghiệp Chế biến
COMCOMER INDUSTRIES
−1.04%28.5 EUR9.628 K0.90825.929 M EUR8.693.28 EUR+95.05%2.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SABSABAF
−1.03%19.20 EUR7.161 K0.95217.7 M EUR0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
ELNEL.EN
−1.03%9.630 EUR368.738 K1.25779.063 M EUR16.320.59 EUR+3.87%2.26%Công nghệ Sức khỏe
Mua
MMAPSMAPS
−1.02%2.90 EUR4.39 K0.0736.29 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MMASIMASI AGRICOLA
−1.00%4.93 EUR2.202 K1.39160.113 M EUR1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CEMCEMENTIR HOLDING
−0.98%10.12 EUR106.062 K0.271.597 B EUR7.821.29 EUR+78.74%2.15%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ITMITALMOBILIARE
−0.97%30.70 EUR35.909 K0.981.311 B EUR19.491.58 EUR−52.34%2.26%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AVANTARES VISION
−0.96%3.100 EUR225.452 K0.61221.352 M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
TTISGTHE ITALIAN SEA GROUP
−0.94%9.46 EUR43.895 K0.48506.15 M EUR13.580.70 EUR2.85%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GGMGENTILI MOSCONI
−0.92%3.22 EUR3.622 K0.7361.75 M EUR11.730.27 EUR+56.62%3.69%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SS3DSOLID WORLD GROUP
−0.91%3.270 EUR4.95 K0.1952.312 M EUR0.00%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
EECMBECOMEMBRANE
−0.88%5.60 EUR8000.0524.262 M EUR20.460.27 EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
LDOLEONARDO
−0.85%23.40 EUR2.639 M0.6913.574 B EUR20.461.14 EUR+12.27%0.59%Công nghệ Điện tử
Mua
CCFLCOFLE
−0.84%5.90 EUR5.323 K1.3736.479 M EUR101.030.06 EUR−96.17%4.20%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
PIAPIAGGIO
−0.84%2.846 EUR205.87 K0.201.025 B EUR11.780.24 EUR−10.82%7.14%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
LLONLONGINO&CARDENAL
−0.83%2.38 EUR1.5 K0.7115 M EUR−0.06 EUR+52.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
OVSOVS
−0.81%2.680 EUR815.588 K0.79783.889 M EUR2.22%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CECREDEM
−0.81%9.79 EUR104.25 K0.443.353 B EUR5.651.73 EUR3.34%Tài chính
Mua
MMGSMAGIS
−0.81%12.3 EUR8750.5990.928 M EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IITDINTRED
−0.80%9.90 EUR3100.02158.498 M EUR19.180.52 EUR−5.11%0.70%Truyền thông
Sức mua mạnh
SSCKSCIUKER FRAMES
−0.79%3.790 EUR10.264 K0.2182.504 M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
RRFGRACING FORCE
−0.78%3.84 EUR1.052 K0.1599.456 M EUR20.590.19 EUR+6.33%2.33%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IVGIVECO GROUP
−0.75%11.290 EUR1.441 M0.663.929 B EUR13.540.83 EUR+33.63%1.93%Khách hàng Lâu năm
Mua
TTNXTENAX INTERNATIONAL
−0.73%2.72 EUR1.4 K0.8710.093 M EUR14.130.19 EUR+149.35%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
AAGPALTEA GREEN POWER
−0.72%8.22 EUR54.189 K1.31143.352 M EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MFEAMFE A
−0.70%3.114 EUR1.799 M1.481.843 B EUR62.660.05 EUR−66.67%7.97%Dịch vụ Khách hàng
Bán
TXTTXT E-SOLUTIONS
−0.61%24.25 EUR22.936 K0.95287.014 M EUR18.471.31 EUR+30.86%0.74%Dịch vụ Công nghệ
Mua
OJMOPENJOBMETIS
−0.61%16.30 EUR12.275 K0.04215.465 M EUR15.801.03 EUR+0.44%3.05%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
BECB&C SPEAKERS
−0.60%16.45 EUR730.02180.249 M EUR13.631.21 EUR−7.44%3.63%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh