Những nhà tạo lập thị trường

Chứng khoán Ý bị định giá thấp nhất

Cổ phiếu Ý quá bán được liệt kê sau đây và được sắp xếp theo Chỉ số sức mạnh tương đối: hiển thị tốc độ và mức độ thay đổi giá. Với những điều này, các nhà giao dịch có thể thu lợi từ tình hình phục hồi trong tương lai và chơi dựa trên tình trạng bất ổn về giá.
RSI (14)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
YKYYAKKYO
0.001.000 EUR0.00%00.00Dịch vụ Công nghệ
BFBOLOGNAFIERE
3.881.25 EUR0.00%0243.334M EUR−0.02 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
XHSXENIA HOTELLERIE SOLUTION
9.432.72 EUR−2.86%1K5.00Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LASIALA SIA
10.585.90 EUR−1.67%5000.1833.432M EUR14.860.40 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MNLMONNALISA
15.031.60 EUR−1.84%1.718K0.428.349M EUR−1.03 EUR−118.15%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CY4CY4GATE
17.025.83 EUR−3.95%158.571K2.28137.421M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
PFIPREMIA FINANCE
18.142.40 EUR+0.84%10.5K2.769.223M EUR33.240.07 EUR6.27%Tài chính
EVAASKOLL EVA
18.630.230 EUR−17.86%83K1.736.098M EUR−0.06 EUR+79.44%0.00%Khách hàng Lâu năm
EXECEXECUS
20.113.00 EUR0.00%4K20.0015.174M EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
NTWNETWEEK
21.980.0666 EUR+0.30%143.358K2.151.124M EUR−0.06 EUR+48.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
BESBESTBE HOLDING
24.010.0100 EUR−1.96%2.672M1.0012.42M EUR−0.00 EUR−150.00%0.00%Tài chính
GOGO INTERNET
24.100.7650 EUR+0.16%3.371K0.46942.978K EUR−106.97 EUR−33.97%0.00%Truyền thông
SITSIT
25.772.30 EUR+0.88%15.012K1.1757.025M EUR−0.90 EUR−216.87%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
SCKSCIUKER FRAMES
26.153.450 EUR−2.68%29.999K0.7774.513M EUR4.260.81 EUR+113.09%0.00%Sản xuất Chế tạo
NWLNEWLAT FOOD
26.836.70 EUR−2.05%28.113K0.62286.665M EUR14.000.48 EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
YRMROSETTI MARINO
27.4544.8 EUR0.00%00.00170.24M EUR0.63%Dịch vụ Công nghiệp
ARNALERION
27.8622.05 EUR−1.12%26.094K0.931.194B EUR15.231.45 EUR+66.92%2.95%Công ty dịch vụ công cộng
RFGRACING FORCE
28.764.20 EUR−0.24%8.42K0.60107.937M EUR2.14%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
TALEATALEA GROUP
29.087.10 EUR−5.08%22.937K2.7548.609M EUR0.00%Bán Lẻ
FVIFERVI
29.1415.4 EUR0.00%3001.3039.104M EUR2.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
IMDI.M.D. INTERNATIONAL MEDICAL DEVICES
29.511.595 EUR−1.54%9K5.0027.627M EUR11.850.13 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABTABITARE IN
29.674.39 EUR−1.13%88.265K1.53116.84M EUR4.830.91 EUR+2040.71%0.00%Tài chính
Mua