Các công ty của Ý có lợi nhuận trên mỗi nhân viên cao nhất

Lợi nhuận trên mỗi nhân viên tính ra số lợi nhuận mà mỗi nhân viên mang lại cho công ty trong một khoảng thời gian. Số liệu này có thể cho thấy mức độ lợi nhuận của một công ty so với số lượng nhân viên mà công ty đó có.
Thu nhập ròng/nhân viên
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FBKFINECOBANK
440,102 K EUR15,765 EUR+0,16%1,661 M0,779,615 B EUR15,831,00 EUR4,38%Tài chính
Mua
ERGERG
336,863 K EUR23,62 EUR−1,17%244,305 K0,793,574 B EUR19,591,21 EUR+4,11%4,18%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BGNBANCA GENERALI
306,231 K EUR38,76 EUR−1,22%159,514 K1,074,526 B EUR12,113,20 EUR5,61%Tài chính
Theo dõi
SRGSNAM
298,841 K EUR4,341 EUR−0,89%7,117 M0,9814,681 B EUR12,830,34 EUR−24,44%6,44%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
DISD'AMICO
273,122 K EUR7,05 EUR+0,14%315,697 K1,28849,399 M EUR4,771,48 EUR−4,10%4,63%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AZMAZIMUT
262,261 K EUR23,20 EUR−0,94%416,07 K1,003,318 B EUR7,243,20 EUR+10,87%4,21%Tài chính
Theo dõi
RACEFERRARI
251,012 K EUR383,7 EUR−0,78%225,461 K0,9694,265 B EUR53,137,22 EUR+33,16%0,63%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
BMEDBANCA MEDIOLANUM
226,094 K EUR10,75 EUR+0,09%768,809 K0,947,942 B EUR9,251,16 EUR+47,61%6,52%Tài chính
Sức mua mạnh
SRSSARAS
197,321 K EUR1,6150 EUR−0,12%1,175 M0,651,523 B EUR6,090,27 EUR−47,66%9,28%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
RWAYRAI WAY
149,52 K EUR5,01 EUR−0,20%307,938 K1,041,347 B EUR15,440,32 EUR+11,06%6,42%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
TRNTERNA
148,962 K EUR7,446 EUR−0,96%2,894 M0,8015,1 B EUR16,870,44 EUR+12,26%4,52%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ENIENI
143,956 K EUR14,080 EUR−1,47%10,821 M1,4946,463 B EUR12,981,08 EUR−70,12%6,58%Năng lượng Mỏ
Mua
UCGUNICREDIT
131,942 K EUR37,520 EUR−0,36%6,594 M1,0459,969 B EUR4,79%Tài chính
Sức mua mạnh
BPSOBCA POP SONDRIO
127,71 K EUR7,070 EUR−1,05%969,06 K0,713,213 B EUR6,211,14 EUR7,84%Tài chính
Theo dõi
TENTENARIS
124,394 K EUR14,500 EUR−1,39%2,7 M1,2117,36 B EUR5,232,77 EUR+7,45%3,75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
DNRINDUSTRIE DE NORA
114,453 K EUR10,94 EUR−3,95%132,775 K1,682,297 B EUR9,861,11 EUR+154,36%1,08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ILTYILLIMITY BANK
113,355 K EUR4,630 EUR−3,46%300,241 K0,98402,717 M EUR3,681,26 EUR5,19%Tài chính
Mua
IGITALGAS
102,296 K EUR4,796 EUR−1,19%2,176 M1,013,938 B EUR8,850,54 EUR+21,03%7,25%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
BZUBUZZI
100,472 K EUR37,14 EUR−0,21%191,042 K0,786,891 B EUR7,115,22 EUR+85,10%1,61%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
UNIUNIPOL
88,74 K EUR9,775 EUR−0,10%1,41 M0,997,014 B EUR6,361,54 EUR+75,68%3,88%Tài chính
Sức mua mạnh
RECRECORDATI ORD
87,366 K EUR50,95 EUR−0,59%206,976 K1,0410,576 B EUR27,411,86 EUR+14,40%2,34%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SLSANLORENZO
87,173 K EUR38,70 EUR−0,90%19,259 K1,061,368 B EUR14,282,71 EUR+22,72%2,56%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
EDNREDISON R
84,915 K EUR1,545 EUR+0,65%69,926 K0,997,27 B EUR13,330,12 EUR+33,22%6,84%Công ty dịch vụ công cộng
IFBANCA IFIS
82,531 K EUR21,10 EUR−1,22%73,848 K0,901,142 B EUR6,933,05 EUR9,83%Tài chính
Mua
MONCMONCLER
81,482 K EUR56,38 EUR−0,39%518,158 K0,9015,322 B EUR24,892,27 EUR+54,57%2,03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
BPEBPER BANCA
78,8 K EUR5,268 EUR+0,30%7,856 M0,627,434 B EUR4,491,17 EUR5,71%Tài chính
Mua
BAMIBANCO BPM
77,082 K EUR6,356 EUR0,00%3,638 M0,589,607 B EUR7,580,84 EUR8,81%Tài chính
Theo dõi
ISPINTESA SANPAOLO
73,993 K EUR3,6450 EUR−0,61%56,641 M1,0266,898 B EUR8,670,42 EUR8,07%Tài chính
Mua
STLAMSTELLANTIS
72,001 K EUR18,584 EUR−2,22%11,001 M1,5956,351 B EUR3,145,92 EUR+32,16%8,16%Khách hàng Lâu năm
Mua
ASCASCOPIAVE
71,809 K EUR2,400 EUR0,00%93,363 K0,86520,104 M EUR14,130,17 EUR+39,87%5,83%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ZVZIGNAGO VETRO
66,158 K EUR11,54 EUR−1,87%65,617 K0,681,047 B EUR9,831,17 EUR+0,75%6,38%Công nghiệp Chế biến
Mua
CEMCEMENTIR HOLDING
66,129 K EUR10,00 EUR−1,19%187,078 K2,691,581 B EUR7,721,29 EUR+78,74%2,77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ENELENEL
59,471 K EUR6,746 EUR−0,79%30,984 M1,5769,085 B EUR15,810,43 EUR+85,28%6,10%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TTISGTHE ITALIAN SEA GROUP
56,096 K EUR8,90 EUR−2,09%61,325 K1,39481,77 M EUR12,780,70 EUR4,07%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
DIADIASORIN
49,443 K EUR102,75 EUR+0,93%123,33 K1,255,57 B EUR35,832,87 EUR−46,90%1,13%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
A2AA2A
46,998 K EUR1,9120 EUR−1,85%9,371 M1,056,103 B EUR7,680,25 EUR+109,07%4,92%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
MARRMARR
46,667 K EUR11,96 EUR−4,01%395,824 K4,00828,903 M EUR16,610,72 EUR+54,67%4,82%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BCBRUNELLO CUCINELLI
45,847 K EUR85,65 EUR−2,11%153,56 K0,765,95 B EUR50,791,69 EUR+115,03%1,04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GGENERALI
44,725 K EUR23,31 EUR−1,02%1,931 M0,8336,805 B EUR9,672,41 EUR+35,27%5,44%Tài chính
Theo dõi
ITMITALMOBILIARE
44,516 K EUR29,15 EUR−0,85%13,067 K1,081,243 B EUR18,511,58 EUR−52,34%2,72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HERHERA
44,295 K EUR3,390 EUR−0,06%2,233 M1,354,961 B EUR12,550,27 EUR+21,17%4,13%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MFEAMFE A
42,104 K EUR3,446 EUR−2,43%1,597 M1,072,095 B EUR69,340,05 EUR−66,67%7,08%Dịch vụ Khách hàng
Bán
YACHTFERRETTI
41,367 K EUR2,810 EUR−1,06%164,131 K0,59938,343 M EUR11,670,24 EUR3,44%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
FMFIERA MILANO
40,628 K EUR4,070 EUR−1,21%75,362 K0,94295,174 M EUR6,380,64 EUR+3,28%3,40%Dịch vụ Thương mại
Mua
LLTMCLOTTOMATICA GROUP
35,519 K EUR11,58 EUR+0,09%201,439 K0,952,911 B EUR55,570,21 EUR−38,78%2,25%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CALTCALTAGIRONE
34,96 K EUR5,58 EUR−0,36%2,145 K0,21672,672 M EUR5,111,09 EUR+37,38%4,46%Khoáng sản phi năng lượng
DDEXDEXELANCE
34,705 K EUR9,92 EUR−1,20%3,374 K0,39270,34 M EUR9,541,04 EUR0,00%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
TGYMTECHNOGYM
32,228 K EUR9,515 EUR−0,10%187,144 K1,251,918 B EUR26,010,37 EUR+16,79%2,73%Khách hàng Lâu năm
Mua
MNMONDADORI EDIT
32,088 K EUR2,540 EUR0,00%504,007 K1,88661,438 M EUR10,950,23 EUR+3,99%6,69%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SCFSALCEF GROUP
30,389 K EUR25,55 EUR−0,39%49,879 K0,891,59 B EUR24,471,04 EUR2,14%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
ADBAEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
29,105 K EUR7,92 EUR−0,25%2,282 K0,63286,838 M EUR15,000,53 EUR+60,36%3,32%Vận chuyển
Theo dõi
ACEACEA
28,758 K EUR15,87 EUR−1,43%146,77 K1,243,422 B EUR11,101,43 EUR+20,15%5,47%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CEDCALTAGIRONE EDIT
28,179 K EUR1,260 EUR−1,18%1,33 K0,12136,158 M EUR8,290,15 EUR−43,52%3,14%Dịch vụ Khách hàng
PVNPIOVAN
27,368 K EUR13,70 EUR+11,38%525,44 K15,50626,43 M EUR13,181,04 EUR+43,15%2,20%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CRLCAREL INDUSTRIES
26,862 K EUR17,20 EUR−2,27%55,322 K0,671,977 B EUR26,380,65 EUR1,08%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
PPTRPATTERN
26,632 K EUR6,06 EUR−0,66%3250,1187,919 M EUR4,121,47 EUR+590,00%10,75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
ENAVENAV
26,545 K EUR3,966 EUR−0,40%313,935 K0,862,155 B EUR19,000,21 EUR+44,13%5,78%Vận chuyển
Sức mua mạnh
COMCOMER INDUSTRIES
25,919 K EUR34,0 EUR−0,29%1,919 K0,42977,923 M EUR10,373,28 EUR+95,05%3,67%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DLGDE'LONGHI
25,453 K EUR31,60 EUR−1,13%92,133 K1,184,802 B EUR19,131,65 EUR−18,81%2,10%Khách hàng Lâu năm
Mua
DANDANIELI & C
24,793 K EUR36,45 EUR−0,27%28,821 K0,762,36 B EUR10,053,63 EUR0,85%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
ELNEL.EN
23,17 K EUR10,10 EUR−0,98%101,243 K1,06816,748 M EUR17,120,59 EUR+3,87%1,96%Công nghệ Sức khỏe
Mua
IREIREN
23,159 K EUR1,984 EUR−0,55%3,636 M1,292,56 B EUR5,51%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SOLSOL
22,871 K EUR36,20 EUR+0,98%11,707 K0,343,252 B EUR22,531,61 EUR+62,74%1,03%Công nghiệp Chế biến
Mua
BANBASICNET
22,529 K EUR3,49 EUR−1,41%9930,04159,788 M EUR7,120,49 EUR+24,21%4,24%Dịch vụ Thương mại
OORSORSERO
22,523 K EUR12,26 EUR−1,76%15,463 K0,73218,518 M EUR5,342,30 EUR+7,55%4,81%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
BREBREMBO
22,331 K EUR10,460 EUR−4,05%688,039 K2,173,531 B EUR11,110,94 EUR+2,28%2,75%Sản xuất Chế tạo
Mua
IIEGITALIAN EXHIBITION GROUP
21,127 K EUR6,76 EUR0,00%9,827 K0,69208,642 M EUR9,150,74 EUR+91,50%2,07%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
GEGEFRAN
18,215 K EUR8,68 EUR−0,69%7,478 K2,08125,618 M EUR10,730,81 EUR+28,31%4,81%Công nghệ Điện tử
SESSESA
17,904 K EUR101,9 EUR−2,21%49,333 K1,711,612 B EUR19,235,30 EUR0,96%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
ARISARISTON HOLDING
17,755 K EUR4,122 EUR−2,51%258,145 K0,551,476 B EUR8,020,51 EUR4,02%Sản xuất Chế tạo
Mua
PSTPOSTE ITALIANE
17,667 K EUR12,095 EUR−0,53%947,261 K0,6615,819 B EUR8,331,45 EUR+21,54%6,58%Tài chính
Mua
PRYPRYSMIAN
17,582 K EUR61,06 EUR+0,59%831,401 K0,8616,982 B EUR31,941,91 EUR−8,62%1,15%Sản xuất Chế tạo
Mua
MAIREMAIRE
15,713 K EUR7,960 EUR+0,13%471,955 K1,012,606 B EUR18,170,44 EUR+48,64%2,48%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
PIAPIAGGIO
15,596 K EUR2,702 EUR−2,17%512,088 K0,48986,332 M EUR11,180,24 EUR−10,82%7,42%Khách hàng Lâu năm
Mua
PIRCPIRELLI & C
15,418 K EUR5,706 EUR+0,14%1,661 M1,245,698 B EUR12,370,46 EUR+9,32%3,47%Khách hàng Lâu năm
Mua
FILAFILA
14,469 K EUR8,75 EUR−1,24%35,536 K0,75451,92 M EUR2,583,39 EUR+820,18%1,35%Sản xuất Chế tạo
Mua
AC5ACINQUE
13,855 K EUR1,990 EUR0,00%00,00392,714 M EUR36,650,05 EUR−58,45%4,27%Công ty dịch vụ công cộng
WIITWIIT
12,926 K EUR22,35 EUR−0,45%57,682 K0,76592,937 M EUR1,34%Dịch vụ Công nghệ
Mua
IINDBINDEL B
12,804 K EUR21,8 EUR+5,83%5,058 K1,81117,633 M EUR11,781,85 EUR−56,48%3,88%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
REYREPLY
12,617 K EUR135,8 EUR−0,07%24,729 K0,835,066 B EUR27,115,01 EUR+24,04%0,74%Dịch vụ Thương mại
Mua
LDOLEONARDO
12,284 K EUR22,77 EUR+0,18%1,18 M0,6213,074 B EUR19,911,14 EUR+12,27%1,23%Công nghệ Điện tử
Mua
IRCIRCE
12,259 K EUR2,15 EUR+1,42%6960,0856,271 M EUR7,210,30 EUR−22,02%2,83%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SGFSOGEFI
12,218 K EUR3,130 EUR−1,26%3,004 M4,44374,194 M EUR6,230,50 EUR+85,33%6,31%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
EEGLAEUROGROUP LAMINATIONS
11,352 K EUR3,792 EUR−2,77%288,644 K1,27634,926 M EUR17,740,21 EUR1,08%Sản xuất Chế tạo
Mua
AMPAMPLIFON
10,789 K EUR30,01 EUR+0,81%576,254 K0,676,692 B EUR42,230,71 EUR−9,07%0,97%Dịch vụ Phân phối
Mua
TNXTTINEXTA
10,6 K EUR16,64 EUR−3,20%92,306 K1,67792,39 M EUR35,560,47 EUR−70,41%2,68%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
CAICAIRO COMMUNICATION
10,135 K EUR2,205 EUR+1,15%191,249 K1,17293,026 M EUR7,720,29 EUR−24,70%7,34%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ICOSINTERCOS
9,461 K EUR16,34 EUR−0,24%39,47 K0,701,577 B EUR30,050,54 EUR+10,06%1,14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RRFGRACING FORCE
8,668 K EUR4,27 EUR+1,18%100,00115,583 M EUR22,900,19 EUR+6,33%2,13%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
OVSOVS
8,491 K EUR2,588 EUR−0,46%386,818 K0,65754,297 M EUR13,620,19 EUR+4,63%3,85%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MITMITTEL
8,21 K EUR1,510 EUR0,00%4900,10122,835 M EUR20,160,07 EUR+940,28%8,14%Tài chính
EMEMAK
8,076 K EUR1,028 EUR−1,15%74,817 K1,04170,079 M EUR10,780,10 EUR−37,11%4,33%Khách hàng Lâu năm
Mua
GHCGAROFALO HEALTH CARE
7,517 K EUR5,18 EUR0,00%4,026 K0,26465,06 M EUR22,100,23 EUR+11,30%0,00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
LUVELUVE
7,392 K EUR25,50 EUR−2,30%14,312 K1,55579,586 M EUR19,041,34 EUR+25,30%1,53%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
SFERSALVATORE FERRAGAMO
7,087 K EUR8,150 EUR−3,66%695,222 K1,221,427 B EUR51,810,16 EUR−62,30%1,18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
YRMROSETTI MARINO
6,701 K EUR44,8 EUR0,00%00,00170,24 M EUR24,171,85 EUR2,23%Dịch vụ Công nghiệp
SPMSAIPEM
6,433 K EUR2,367 EUR−1,70%14,435 M0,574,75 B EUR26,390,09 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
NWLNEWLAT FOOD
6,22 K EUR12,48 EUR+0,81%61,05 K0,97529,688 M EUR40,800,31 EUR+17,47%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
IVGIVECO GROUP
6,049 K EUR11,595 EUR−2,77%1,855 M0,994,119 B EUR13,900,83 EUR+33,63%1,84%Khách hàng Lâu năm
Mua
TFINTREVI FIN IND
5,992 K EUR0,3410 EUR−1,73%294,67 K0,60108,323 M EUR5,350,06 EUR0,00%Dịch vụ Công nghiệp