Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hà Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Khu vực
Cổ phiếu
Bán dẫn342,631 B EUR0,71%−1,21%505,811 KCông nghệ Điện tử1
Dầu208,944 B EUR3,71%+0,84%1,741 MNăng lượng Mỏ1
Chăm sóc cá nhân/Gia đình132,218 B EUR3,30%+1,32%692,896 KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp128,154 B EUR1,77%+0,43%275,611 KDịch vụ Thương mại6
Phần mềm / Dịch vụ Internet80,447 B EUR0,30%+0,74%956,221 KDịch vụ Công nghệ3
Đồ uống: Có cồn72,017 B EUR2,06%+1,30%95,313 KHàng tiêu dùng không lâu bền3
Các Ngân hàng lớn69,178 B EUR7,10%+0,88%1,91 MTài chính2
Máy móc Công nghiệp53,505 B EUR0,82%+0,15%117,68 KSản xuất Chế tạo7
Kỹ sư & Xây dựng38,204 B EUR1,94%−0,17%30,643 KDịch vụ Công nghiệp5
Phần mềm đã đóng gói36,005 B EUR0,00%+2,46%21,958 KDịch vụ Công nghệ5
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu35,874 B EUR1,38%+0,90%87,382 KDịch vụ Công nghệ1
Đồ uống: Không cồn30,971 B EUR2,74%−0,44%628Hàng tiêu dùng không lâu bền1
Hóa chất: Đặc biệt28,774 B EUR2,30%+1,93%118,084 KCông nghiệp Chế biến2
Bán lẻ Thực phẩm26,552 B EUR3,77%+0,79%532,741 KBán Lẻ1
Quản lý Đầu tư26,335 B EUR0,93%−0,26%17,628 KTài chính5
Chuyên khoa Y tế22,136 B EUR+0,25%246,116 KCông nghệ Sức khỏe1
Thép19,285 B EUR2,58%−0,13%490,989 KKhoáng sản phi năng lượng2
Hàng Nông sản/Chế biến18,973 B EUR0,07%−1,62%11,041 KCông nghiệp Chế biến2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro18,779 B EUR5,77%+0,38%385,808 KTài chính2
Viễn thông14,589 B EUR4,05%+1,00%1,237 MTruyền thông1
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế12,425 B EUR7,05%+0,62%150,39 KTài chính1
Phát triển Bất động sản12,175 B EUR3,63%+0,30%5,951 KTài chính3
Tập đoàn Tài chính10,363 B EUR2,48%+0,88%4,624 KTài chính3
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo10,244 B EUR3,68%+1,17%42,551 KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Đặc sản Công nghiệp10,102 B EUR3,34%+0,78%78,87 KCông nghiệp Chế biến2
Dịch vụ nhân sự8,117 B EUR5,08%+0,94%229,43 KDịch vụ Thương mại1
Dịch vụ Công nghệ thông tin8,06 B EUR0,02%−1,49%276,652 KDịch vụ Công nghệ3
Hóa chất: Đa dạng hóa7,493 B EUR1,70%+1,33%19,532 KCông nghiệp Chế biến1
Nhà phân phối bán buôn5,576 B EUR3,98%+0,49%25,591 KDịch vụ Phân phối2
Sản phẩm Điện5,223 B EUR5,08%−0,25%68,498 KSản xuất Chế tạo3
Hóa chất: Nông nghiệp4,926 B EUR0,00%−0,39%63,813 KCông nghiệp Chế biến1
Ngân hàng / Môi giới đầu tư4,106 B EUR1,88%+1,03%101,052 KTài chính3
Phim / Giải trí3,704 B EUR4,00%+0,57%32Dịch vụ Khách hàng1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh3,17 B EUR1,42%+0,27%393,458 KVận chuyển2
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu2,551 B EUR5,30%+1,52%206,875 KDịch vụ Công nghiệp1
Quỹ Đầu tư Bất động sản2,239 B EUR7,82%+0,57%11,966 KTài chính3
Công nghệ Sinh học1,745 B EUR+1,81%67,359 KCông nghệ Sức khỏe3
Dịch vụ tiêu dùng khác1,419 B EUR+0,56%20,063 KDịch vụ Khách hàng1
Điện tử/Gia dụng893,2 M EUR1,62%−1,57%17,639 KKhách hàng Lâu năm1
Dịch vụ Môi trường641,812 M EUR0,74%+1,49%16,38 KDịch vụ Công nghiệp1
Nhà hàng570,89 M EUR4,26%−4,65%77,223 KDịch vụ Khách hàng1
Viễn thông không dây558,177 M EUR0,00%6,627 KTruyền thông1
Dược phẩm: Chính534,882 M EUR+1,20%1,43 MCông nghệ Sức khỏe1
Kim loại / Khoáng sản khác469,27 M EUR3,82%−0,57%28,566 KKhoáng sản phi năng lượng1
Nhà phân phối Y tế406,156 M EUR3,32%−0,21%8,457 KDịch vụ Phân phối1
Truyền thông máy tính390,487 M EUR5,32%−1,00%13,873 KCông nghệ Điện tử1
Sản phẩm Xây dựng384,965 M EUR−0,47%4,113 KSản xuất Chế tạo1
Cửa hàng Đặc sản320,66 M EUR+2,86%6,945 KBán Lẻ1
Tài chính/Cho thuê316,785 M EUR0,29%+1,31%2,113 KTài chính3
Bộ phận tự động hóa: OEM195,404 M EUR3,46%−0,46%2,952 KSản xuất Chế tạo1
Sản phẩm Giải trí187,917 M EUR0,88%+0,98%1,012 KKhách hàng Lâu năm1
Sản xuất hỗn hợp180,465 M EUR4,32%−0,72%196Sản xuất Chế tạo1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp90,959 M EUR+2,40%113,989 KSản xuất Chế tạo1
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng47,158 M EUR3,19%−0,88%10,222 KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Nội thất Gia đình12,915 M EUR4,23%0,00%100Khách hàng Lâu năm1
Nhôm9,024 M EUR+1,57%318Khoáng sản phi năng lượng1
Sòng bạc /Trò chơi1,736 M EUR+5,36%2 KDịch vụ Khách hàng1
Công ty Điện lực1,491 M EUR+2,86%3,755 KCông ty dịch vụ công cộng1
Giao thông vận tải khácVận chuyển1
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợHỗn hợp513