Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hà Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khu vực
Cổ phiếu
Hàng Nông sản/Chế biến273.673M EUR6.96%0.00%39.366KCông nghiệp Chế biến1
Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh717.429M EUR10.94%0.14%721.341KVận chuyển1
Nhôm4.477M EUR0.00%1.411KKhoáng sản phi năng lượng1
Bộ phận tự động hóa: OEM262.794M EUR4.11%0.34%4.716KSản xuất Chế tạo1
Đồ uống: Có cồn77.12B EUR1.94%−0.72%242.921KHàng tiêu dùng không lâu bền3
Đồ uống: Không cồn27.021B EUR2.90%0.85%10.371KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Công nghệ Sinh học2.967B EUR0.86%51.27KCông nghệ Sức khỏe2
Sản phẩm Xây dựng357.529M EUR1.36%3.42%17.631KSản xuất Chế tạo1
Sòng bạc /Trò chơi1.95M EUR9.68%110.197KDịch vụ Khách hàng1
Hóa chất: Nông nghiệp4.55B EUR0.00%0.60%168.59KCông nghiệp Chế biến1
Hóa chất: Đa dạng hóa8.165B EUR1.65%−5.57%195.062KCông nghiệp Chế biến1
Hóa chất: Đặc biệt663.275M EUR2.42%0.37%182.804KCông nghiệp Chế biến2
Truyền thông máy tính374.92M EUR5.19%−0.69%1.643KCông nghệ Điện tử1
Dịch vụ Xử lý Dữ liệu28.64B EUR1.60%−0.13%181.966KDịch vụ Công nghệ1
Công ty Điện lực2.091M EUR0.00%33.194KCông ty dịch vụ công cộng1
Sản phẩm Điện6.472B EUR3.97%0.16%60.68KSản xuất Chế tạo3
Kỹ sư & Xây dựng5.931B EUR2.24%−0.15%112.026KDịch vụ Công nghiệp4
Tài chính/Cho thuê686.917M EUR0.00%−0.84%39.702KTài chính6
Tập đoàn Tài chính101.925B EUR0.45%0.08%560KTài chính5
Bán lẻ Thực phẩm27.888B EUR3.57%−1.09%800.983KBán Lẻ1
Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo15.228B EUR2.53%−0.30%76.283KHàng tiêu dùng không lâu bền2
Nội thất Gia đình10.989M EUR0.00%1Khách hàng Lâu năm1
Chăm sóc cá nhân/Gia đình116.868B EUR3.74%−0.30%750.349KHàng tiêu dùng không lâu bền1
Máy móc Công nghiệp33.976B EUR1.43%0.25%149.127KSản xuất Chế tạo7
Đặc sản Công nghiệp12.134B EUR2.70%−1.95%141.105KCông nghiệp Chế biến2
Dịch vụ Công nghệ thông tin5.397B EUR0.47%0.24%132.281KDịch vụ Công nghệ4
Dầu181.702B EUR3.71%0.00%6.995MNăng lượng Mỏ1
Phần mềm / Dịch vụ Internet102.732M EUR0.04%2Dịch vụ Công nghệ2
Ngân hàng / Môi giới đầu tư978.115M EUR6.71%1.34%78.616KTài chính2
Quản lý Đầu tư23.375B EUR0.97%−0.28%92.816KTài chính5
Ủy thác đầu tư / Quỹ hỗ trợ7.578B EUR1.99%−0.02%21.672KHỗn hợp398
Bảo hiểm nhân thọ / Y tế9.537B EUR8.44%1.00%538.543KTài chính1
Các Ngân hàng lớn55.981B EUR5.68%−0.90%3.6MTài chính2
Viễn thông12.595B EUR4.58%0.26%2.902MTruyền thông1
Nhà phân phối Y tế313.14M EUR3.23%−0.94%32.105KDịch vụ Phân phối1
Chuyên khoa Y tế16.756B EUR4.69%0.64%1.246MCông nghệ Sức khỏe1
Dịch vụ y tế / Điều dưỡng50.914M EUR2.79%−0.82%2.33KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
Dịch vụ thương mại hỗn hợp94.696B EUR2.35%0.33%387.695KDịch vụ Thương mại8
Sản xuất hỗn hợp108.778M EUR7.14%1.19%31Sản xuất Chế tạo1
Phim / Giải trí3.809B EUR0.00%0.02%6Dịch vụ Khách hàng2
Bảo hiểm nhiều Rủi ro14.799B EUR5.83%0.78%2.531MTài chính2
Dịch vụ / Thiết bị mỏ dầu2.272B EUR7.74%−0.70%204.548KDịch vụ Công nghiệp1
Dịch vụ tiêu dùng khác2.227B EUR2.19%30.317KDịch vụ Khách hàng1
Kim loại / Khoáng sản khác1.372B EUR1.52%2.07%182.113KKhoáng sản phi năng lượng1
Phần mềm đã đóng gói50.27B EUR0.00%−0.30%23.875KDịch vụ Công nghệ7
Dịch vụ nhân sự8.979B EUR5.84%0.45%146.912KDịch vụ Thương mại1
Dược phẩm: Chính721.983M EUR0.73%2.672MCông nghệ Sức khỏe1
Dược phẩm: Khác16.944B EUR−2.12%759.939KCông nghệ Sức khỏe1
Xuất bản: Sách / Tạp chí37.489M EUR4.50%0.00%850Dịch vụ Khách hàng1
Phát triển Bất động sản9.358B EUR5.62%3.12%9.355KTài chính3
Quỹ Đầu tư Bất động sản2.191B EUR7.97%−0.17%15.087KTài chính3
Sản phẩm Giải trí201.667M EUR0.91%992Khách hàng Lâu năm1
Nhà hàng700.997M EUR3.46%0.00%5.281KDịch vụ Khách hàng1
Bán dẫn265.183B EUR0.88%0.80%211.711KCông nghệ Điện tử1
Cửa hàng Đặc sản3.407B EUR0.12%1.41%1.287MBán Lẻ4
Thép23.26B EUR2.00%0.38%944.839KKhoáng sản phi năng lượng2
Vận tải đường bộ473.72M EUR0.50%45.565KVận chuyển1
Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp452.242M EUR1.37%103.73KSản xuất Chế tạo1
Nhà phân phối bán buôn4.751B EUR4.21%0.33%42.963KDịch vụ Phân phối2
Viễn thông không dây1.003B EUR−0.54%10.682KTruyền thông1