Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hà Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
266.057M6.800.00%179.207KCông nghiệp Chế biến1
1.465B13.508.97%12.792MVận chuyển1
2.868M2.13%4.015KCông ty dịch vụ công cộng1
240.710M4.113.45%7.652KSản xuất Chế tạo1
71.373B1.490.53%369.963KHàng tiêu dùng không lâu bền3
22.210B4.190.16%18.067KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.688B-0.44%203.552KCông nghệ Sức khỏe2
1.446M0.00%10.581KDịch vụ Khách hàng1
7.876B0.00-0.48%415.946KCông nghiệp Chế biến1
7.584B1.192.36%183.924KCông nghiệp Chế biến1
23.589B1.83-0.43%599.089KCông nghiệp Chế biến2
381.406M5.080.51%958Công nghệ Điện tử1
7.595M0.56%1.118KCông nghệ Điện tử1
8.168B2.931.86%393.234KSản xuất Chế tạo3
160.125M8.15-0.38%880Công nghệ Điện tử1
15.465M0.97%24.335KCông nghệ Điện tử1
8.361B1.750.23%170.945KDịch vụ Công nghiệp4
592.537M0.52%12.157KDịch vụ Công nghiệp1
2.074B1.58%1.042KTài chính9
17.773B1.58-0.02%82.969KTài chính9
889.490M-1.24%29.489KDịch vụ Phân phối1
25.506B3.81-0.50%3.490MBán Lẻ1
15.840B2.372.42%269.255KHàng tiêu dùng không lâu bền2
6.097B-0.23%11.605KKhách hàng Lâu năm2
103.573B4.121.86%2.001MHàng tiêu dùng không lâu bền1
13.186B3.161.35%347.798KSản xuất Chế tạo5
14.257B2.431.01%299.070KCông nghiệp Chế biến2
3.541B0.462.95%1.621MDịch vụ Công nghệ4
204.424B3.330.36%9.148MNăng lượng Mỏ1
23.799B1.681.29%442.494KDịch vụ Công nghệ4
2.326B6.010.59%72.038KTài chính2
5.220B0.91-0.38%44.821KTài chính5
6.832B2.160.55%27.714KHỗn hợp383
14.039B5.330.95%794.308KTài chính1
45.370B6.45-0.55%13.034MTài chính2
13.645B4.051.54%14.163MTruyền thông1
470.551M3.210.18%99.551KDịch vụ Phân phối1
20.394B3.630.88%2.893MCông nghệ Sức khỏe1
53.418M2.74-3.12%2.858KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
5.401M-1.55%3.000KSản xuất Chế tạo1
90.805B2.071.57%1.189MDịch vụ Thương mại9
112.474M7.760.00%2Sản xuất Chế tạo1
37.374M-5.00%1Dịch vụ Khách hàng1
15.687B4.291.11%4.939MTài chính2
4.978B3.271.55%275.854KDịch vụ Công nghiệp3
2.468B2.57%110.736KDịch vụ Khách hàng1
949.294M1.362.14%416.101KKhoáng sản phi năng lượng1
3.162B4.891.47%221.762KVận chuyển1
111.020B0.180.42%1.413MDịch vụ Công nghệ6
9.238B9.851.12%350.422KDịch vụ Thương mại1
45.362M3.78-1.65%405Dịch vụ Khách hàng1
19.152B2.260.44%564.672KTài chính5
1.748B6.930.96%62.433KTài chính2
1.676B0.00%121.464KKhách hàng Lâu năm2
216.354B1.09-0.34%954.572KCông nghệ Điện tử2
4.867B0.080.86%2.246MBán Lẻ4
24.942B1.700.86%4.638MKhoáng sản phi năng lượng3
1.433B-1.24%55.488KSản xuất Chế tạo1
680.383M2.590.87%5.290KDịch vụ Phân phối1
976.013M3.94%26.819KTruyền thông1
Tải thêm