Cổ phiếu Singapoređược giao dịch nhiều nhất

Những cổ phiếu này hiện phổ biến hơn Britney, có khối lượng giao dịch cao nhất trên thị trường. Khối lượng lớn có xu hướng xuất hiện song song với các mức giá và điểm xoay trục mạnh, và thường là kết quả của một số lượng lớn đơn đặt hàng được thực hiện ở các mức giá nhất định, khi những người chơi lớn tham gia thị trường. Như bất kỳ nhà giao dịch nào cũng biết, ở đâu có hoạt động, ở đó có khả năng biến động và ở nơi có biến động, ở đó có tiềm năng thu lợi nhuận. Thị trường Chứng khoán Singapore nắm giữ rất nhiều cơ hội, vì vậy hãy bắt lấy chúng.

Ticker
Khối lượng 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
S51SEMBCORP MARINE
108.174M0.142SGD0.00%0.000SGD
Mua
15.361M4.457BSGD−0.03SGDSản xuất Chế tạo
RE4GEO ENERGY RES
45.745M0.330SGD−5.71%−0.020SGD
Bán Mạnh
15.096M497.306MSGD1.600.22SGD197Năng lượng Mỏ
Y92THAIBEV
40.057M0.670SGD2.29%0.015SGD
Sức mua mạnh
26.838M16.454BSGD13.650.05SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
E5HGOLDEN AGRI-RES
35.461M0.260SGD−1.89%−0.005SGD
Bán Mạnh
9.22M3.363BSGD3.470.08SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
Z74SINGTEL
31.083M2.64SGD−0.38%−0.01SGD
Theo dõi
82.059M43.736BSGD20.290.13SGDTruyền thông
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
20.226M1.35SGD0.00%0.00SGD
Theo dõi
27.305M5.297BSGDSản xuất Chế tạo
S58SATS
12.749M3.03SGD4.84%0.14SGD
Mua
38.628M3.244BSGD−0.02SGDVận chuyển
YF8YZJ FIN HLDG
11.193M0.335SGD1.52%0.005SGD
Bán
3.75M1.299BSGD54Tài chính
G13GENTING SING
10.32M0.890SGD0.56%0.005SGD
Mua
9.184M10.677BSGD59.800.01SGDDịch vụ Khách hàng
NO4DYNA-MAC
8.176M0.189SGD−3.08%−0.006SGD
Bán
1.545M200.949MSGDDịch vụ Công nghiệp
MZHNANOFILM
6.841M1.55SGD9.15%0.13SGD
Mua
10.604M942.089MSGD14.920.10SGD300Dịch vụ Thương mại
T13RH PETROGAS
6.291M0.182SGD−2.15%−0.004SGD
Bán Mạnh
1.145M154.978MSGDDịch vụ Công nghiệp
H78HONGKONGLAND USD
5.558M4.51USD1.35%0.06USD
Mua
25.065M13.419BSGD12.610.49SGD2.88KTài chính
S63ST ENGINEERING
5.22M3.33SGD0.00%0.00SGD
Bán
17.384M10.377BSGD18.820.18SGDCông nghệ Điện tử
C6LSIA
5.058M5.49SGD−1.26%−0.07SGD
Theo dõi
27.767M16.499BSGD20.610.27SGD14.117KVận chuyển
ENVLS 2 HOLDINGS
4.738M0.200SGD8.70%0.016SGD
Theo dõi
947.56K34.04MSGD1.996KDịch vụ Thương mại
U96SEMBCORP IND
4.418M3.21SGD−0.93%−0.03SGD
Mua
14.182M5.766BSGD8.160.41SGD5.74KCông ty dịch vụ công cộng
9CICAPITALANDINVEST
4.363M3.63SGD0.28%0.01SGD
Theo dõi
15.839M18.538BSGD17.340.21SGD10KTài chính
558UMS
3.821M1.27SGD0.79%0.01SGD
Mua
4.853M840.638MSGD9.590.13SGD592Công nghệ Điện tử
O39OCBC BANK
3.769M12.30SGD0.41%0.05SGD
Mua
46.359M55.05BSGD10.951.12SGD30.809KTài chính
F34WILMAR INTL
3.651M4.05SGD0.75%0.03SGD
Mua
14.786M25.205BSGD8.080.50SGD100KCông nghiệp Chế biến
BN4KEPPEL CORP
3.288M7.48SGD0.13%0.01SGD
Mua
24.595M13.234BSGD11.140.68SGD16.393KDịch vụ Công nghiệp
D05DBS
2.777M33.39SGD0.12%0.04SGD
Bán
92.727M85.648BSGD12.992.57SGD33KTài chính
5CPSILVERLAKE AXIS
2.761M0.385SGD−1.28%−0.005SGD
Mua
1.063M968.632MSGD17.810.02SGD2.244KDịch vụ Công nghệ
AUEGOLDEN ENERGY
2.488M0.785SGD−0.63%−0.005SGD
Mua
1.953M2.084BSGD3.960.20SGDNăng lượng Mỏ
S68SGX
2.458M9.21SGD0.66%0.06SGD
Mua
22.635M9.78BSGD22.310.42SGD1.126KTài chính
BQCA-SMART
2.417M0.405SGD234.71%0.284SGD
Sức mua mạnh
978.845K18.037MSGD−0.01SGDDịch vụ Thương mại
U11UOB
2.352M31.05SGD1.04%0.32SGD
Mua
73.033M51.38BSGD12.882.44SGD24.346KTài chính
C52COMFORTDELGRO
2.096M1.25SGD0.81%0.01SGD
Bán
2.62M2.688BSGD17.030.07SGD22.589KVận chuyển
EB5FIRST RESOURCES
2.047M1.47SGD−0.68%−0.01SGD
Bán
3.01M2.335BSGD6.690.22SGDCông nghiệp Chế biến
BSLRAFFLES MEDICAL
2.007M1.39SGD0.72%0.01SGD
Sức mua mạnh
2.79M2.59BSGD24.690.06SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
F83COSCO SHP SG
1.957M0.179SGD0.00%0.000SGD
Mua
350.303K400.825MSGD13.560.01SGD875Vận chuyển
5GDSUNPOWER
1.946M0.305SGD10.91%0.030SGD
Mua
593.5K218.814MSGD16.180.07SGDSản xuất Chế tạo
UD2JAPFA
1.937M0.495SGD1.02%0.005SGD
Bán
959.013K1.003BSGD14.290.03SGD40KCông nghiệp Chế biến
OV8SHENG SIONG
1.93M1.65SGD0.61%0.01SGD
Sức mua mạnh
3.184M2.466BSGD18.590.09SGDBán Lẻ
546MEDTECS INTL
1.897M0.136SGD1.49%0.002SGD
Bán
258.033K73.219MSGD−0.01SGDCông nghệ Sức khỏe
BQDENVICTUS
1.811M0.167SGD0.00%0.000SGD
Mua
302.487K50.798MSGD−0.01SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
V03VENTURE
1.787M17.36SGD0.35%0.06SGD
Mua
31.019M5.034BSGD14.551.19SGD12KCông nghệ Điện tử
CC3STARHUB
1.783M1.05SGD0.00%0.00SGD
Bán
1.873M1.818BSGD13.580.08SGD1.824KTruyền thông
C29CHIP ENG SENG
1.731M0.750SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.298M587.569MSGD85.230.01SGDTài chính
E28FRENCKEN
1.723M1.00SGD−1.49%−0.02SGD
Bán
1.715M431.296MSGD8.070.13SGD3.691KCông nghệ Điện tử
I07ISDN
1.458M0.410SGD2.50%0.010SGD
Mua
597.821K175.455MSGD7.180.06SGD1.052KDịch vụ Thương mại
5WHREX INTL
1.397M0.230SGD0.00%0.000SGD
Bán
321.356K299.534MSGD4.600.05SGDNăng lượng Mỏ
AWXAEM SGD
1.26M3.78SGD1.34%0.05SGD
Mua
4.763M1.154BSGD7.900.50SGD1.496KDịch vụ Công nghiệp
S56SAMUDERASHIPPING
1.06M0.880SGD−1.12%−0.010SGD
Bán
932.8K478.854MSGD1.330.67SGD151Vận chuyển
P8ZBUMITAMA AGRI
1.02M0.590SGD−2.48%−0.015SGD
Bán Mạnh
601.564K1.049BSGD3.250.19SGDCông nghiệp Chế biến
FRQSING PAINCARE
966K0.200SGD1.01%0.002SGD
Bán
193.2K35.565MSGD8.880.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Z25YANLORD LAND
904K1.04SGD1.96%0.02SGD
Sức mua mạnh
940.16K1.97BSGD2.910.35SGDTài chính
AIYIFAST
867.3K6.05SGD2.02%0.12SGD
Sức mua mạnh
5.247M1.738BSGD141.870.04SGD1.097KDịch vụ Công nghệ
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
864.7K49.11USD−0.28%−0.14USD
Mua
42.465M19.328BSGD5.8811.66SGD400KBán Lẻ
HMNCAPLAND ASCOTT T
801K0.985SGD1.03%0.010SGD
Mua
788.985K3.359BSGD18.570.05SGDTài chính
S08SINGPOST
742.8K0.520SGD0.00%0.000SGD
Bán
386.256K1.17BSGD43.700.01SGDVận chuyển
C09CITYDEV
718.3K8.20SGD0.61%0.05SGD
Mua
5.89M7.391BSGD6.181.37SGD408Tài chính
AP4RIVERSTONE
655.3K0.625SGD0.81%0.005SGD
Mua
409.563K918.944MSGD4.870.13SGDSản xuất Chế tạo
C07JARDINE C&C
621.2K28.17SGD0.04%0.01SGD
Bán
17.499M11.13BSGD8.883.17SGD240KKhách hàng Lâu năm
G92CHINA AVIATION
613.6K0.830SGD1.22%0.010SGD
Mua
509.288K705.351MSGD14.510.06SGDDịch vụ Phân phối
5VJHALCYON AGRI
603.3K0.400SGD0.00%0.000SGD
Mua
241.32K638.005MSGD111.110.00SGD15.203KHỗn hợp
AVMBOUSTEAD PROJ
582.4K0.800SGD1.27%0.010SGD
Bán
465.92K247.476MSGD18.900.04SGDDịch vụ Công nghiệp
D01DFIRG USD
579.2K2.92USD−0.34%−0.01USD
Mua
1.691M5.369BSGD138.210.03SGD230KBán Lẻ
U9ECHINA EVERBRIGHT
552.4K0.245SGD−2.00%−0.005SGD
Bán
135.338K715.219MSGD3.500.07SGD2.318KDịch vụ Công nghiệp
HQUOILTEK
541.1K0.210SGD10.53%0.020SGD
Mua
113.631K27.17MSGD8.370.02SGDNăng lượng Mỏ
544CSE GLOBAL
522.9K0.340SGD1.49%0.005SGD
Bán
177.786K205.985MSGD18.310.02SGD1.4KDịch vụ Công nghệ
CGNBEST WORLD
503.2K1.75SGD−0.57%−0.01SGD
Bán
880.6K775.669MSGD6.520.27SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5EBCFM
482.8K0.103SGD0.98%0.001SGD
Bán
49.728K20.557MSGD10.850.01SGDSản xuất Chế tạo
5OTSINGMEDICAL
470.7K0.400SGD1.27%0.005SGD
Mua
188.28K192.121MSGD13.080.03SGD296Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
42RJUMBO
457.4K0.290SGD−1.69%−0.005SGD
Mua
132.646K189.485MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
TVVOXPAY FINANCIAL
419.8K0.132SGD4.76%0.006SGD
Mua
55.414K34.756MSGD7.730.02SGDDịch vụ Công nghệ
U14UOL
378K6.70SGD0.00%0.00SGD
Mua
2.533M5.66BSGD9.640.70SGD1.5KTài chính
NLC5E RESOURCES
370.1K0.240SGD0.00%0.000SGD
Mua
88.824K4.359MSGDVận chuyển
B69BROADWAY IND
328.6K0.120SGD0.00%0.000SGD
Bán
39.432K54.994MSGD3.720.03SGD3.5KSản xuất Chế tạo
F9DBOUSTEAD
326.6K0.780SGD−1.27%−0.010SGD
Bán Mạnh
254.748K380.345MSGD11.930.07SGDDịch vụ Công nghiệp
8K7UGHEALTHCARE
308.8K0.194SGD2.65%0.005SGD
Bán
59.907K117.903MSGD3.180.06SGD1.076KCông nghệ Sức khỏe
QC7Q&M DENTAL
304.2K0.320SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
97.344K300.622MSGD18.080.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
42CIX BIOPHARMA
270K0.125SGD0.81%0.001SGD
Bán
33.75K94.848MSGD−0.01SGD43Công nghệ Sức khỏe
8AZAZTECH GBL
266.3K0.800SGD−0.62%−0.005SGD
Bán
213.04K621.422MSGD7.070.11SGDCông nghệ Điện tử
H30HONG FOK
256.2K0.960SGD−1.03%−0.010SGD
Bán
245.952K803.073MSGD15.040.06SGD87Tài chính
D03DEL MONTE PAC
254.5K0.315SGD0.00%0.000SGD
Mua
80.168K612.347MSGD8.160.04SGD5.9KHàng tiêu dùng không lâu bền
AZAIPC CORP
245.5K0.113SGD−13.08%−0.017SGD
Bán
27.742K11.088MSGD−0.08SGDDịch vụ Khách hàng
BN2VALUETRONICS
244.9K0.500SGD−0.99%−0.005SGD
Bán
122.45K218.117MSGD10.840.05SGDCông nghệ Điện tử
1E3SANLI ENV
228.4K0.105SGD−0.94%−0.001SGD
Theo dõi
23.982K28.242MSGD12.050.01SGD377Dịch vụ Công nghiệp
U77SARINE TECH
225.6K0.375SGD−2.60%−0.010SGD
Bán
84.6K135.336MSGD9.530.04SGDCông nghệ Điện tử
OYYPROPNEX
224.6K1.56SGD−3.70%−0.06SGD
Bán
350.376K599.4MSGD10.180.16SGDTài chính
P15PACIFIC CENTURY
223.6K0.395SGD1.28%0.005SGD
Mua
88.322K1.033BSGD13.780.03SGDTài chính
S59SIA ENGINEERING
219.2K2.31SGD−1.28%−0.03SGD
Mua
506.352K2.627BSGD35.140.07SGDVận chuyển
CHZHRNETGROUP
207.4K0.790SGD−1.25%−0.010SGD
Theo dõi
163.846K802.5MSGD12.500.06SGD839Dịch vụ Thương mại
T24TUAN SING
191.2K0.300SGD−1.64%−0.005SGD
Bán Mạnh
57.36K371.53MSGD−0.01SGDTài chính
F03FOOD EMPIRE
165.4K0.630SGD0.00%0.000SGD
Mua
104.202K339.887MSGD7.100.09SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
F13FU YU
164.4K0.215SGD0.00%0.000SGD
Mua
35.346K161.894MSGD8.240.03SGD1.538KSản xuất Chế tạo
LJ3OUE
132.7K1.32SGD−1.49%−0.02SGD
Mua
175.164K1.041BSGD8.370.16SGD823Tài chính
VC2OLAM GROUP
130.2K1.43SGD0.70%0.01SGD
Sức mua mạnh
186.186K5.37BSGD8.490.17SGD82.3KHàng tiêu dùng không lâu bền
M04MAN ORIENTAL USD
129.2K1.85USD2.78%0.05USD
Mua
239.02K3.08BSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
W05WING TAI
129.1K1.47SGD0.00%0.00SGD
Bán
189.777K1.118BSGD8.810.17SGDTài chính
QESCHINASUNSINE
128.7K0.410SGD2.50%0.010SGD
Bán
52.767K388.198MSGD2.750.15SGDCông nghiệp Chế biến
H22HONG LEONG ASIA
121.5K0.655SGD−2.24%−0.015SGD
Bán
79.583K501.145MSGD8.090.08SGD7.932KSản xuất Chế tạo
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
118.3K0.940SGD0.00%0.000SGD
Theo dõi
111.202K3.69BSGD4.270.22SGDTài chính
H02HAW PAR
117.8K9.57SGD−0.52%−0.05SGD
Theo dõi
1.127M2.13BSGD15.850.61SGDCông nghệ Sức khỏe
Q01QAF
117.2K0.830SGD0.00%0.000SGD
Mua
97.276K477.473MSGD13.240.06SGD9KHàng tiêu dùng không lâu bền
P34DELFI
116.4K0.775SGD0.00%0.000SGD
Mua
90.21K473.647MSGD9.580.08SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
U10UOB KAY HIAN
114.8K1.40SGD0.00%0.00SGD
Mua
160.72K1.243BSGD10.940.13SGD3.005KTài chính
AGSTHEHOURGLASS
112.4K2.08SGD−1.42%−0.03SGD
Bán
233.792K1.419BSGD8.110.26SGDDịch vụ Phân phối