Cổ phiếu Singapore tăng giá nhiều nhất

Các công ty Singapore sau đây là những cổ phiếu tăng giá nhiều nhất: các cổ phiếu cho thấy mức tăng giá hàng ngày lớn nhất. Nhưng luôn có nguy cơ thoái lui — vì vậy hãy đảm bảo xem xét tất cả số liệu thống kê, bao gồm giá cổ phiếu và vốn hóa thị trường.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAZAIPC CORP - WATCH LIST
+29.35%0.119 SGD2.4 K0.507.847 M SGD−0.01 SGD+92.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DDU4MERMAID MARITIME
+13.51%0.168 SGD17.507 M2.32209.173 M SGD11.910.01 SGD+370.00%0.00%Năng lượng Mỏ
BBLRDARCO WATER TECH
+11.11%0.100 SGD60 K18.358.445 M SGD−0.06 SGD+14.62%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NXRIWOW TECH
+11.11%0.220 SGD30 K1.7852.151 M SGD39.290.01 SGD−61.38%1.41%Dịch vụ Công nghệ
NEXRECLAIMS GLOBAL
+7.32%0.220 SGD46.7 K1.7926.855 M SGD18.970.01 SGD−68.73%4.88%Vận chuyển
AAWKFUXING CHINA
+6.56%0.325 SGD1 K0.965.248 M SGD−0.15 SGD−121.89%0.00%Sản xuất Chế tạo
EE3BWEE HUR
+5.13%0.205 SGD6.101 M9.35179.253 M SGD1.870.11 SGD2.56%Dịch vụ Công nghiệp
5540TUNG LOK REST
+5.00%0.105 SGD5.5 K0.2527.44 M SGD8.330.01 SGD7.70%Dịch vụ Khách hàng
BBBWAZEUS
+4.10%8.64 SGD6.8 K2.28249 M SGD26.050.33 SGD+90.74%4.01%Dịch vụ Thương mại
P8ACORDLIFE
+4.08%0.153 SGD12.4 K0.1737.529 M SGD10.550.01 SGD−39.33%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GG0INAM LEE METAL
+3.92%0.265 SGD184.3 K4.6061.724 M SGD16.460.02 SGD−77.82%0.98%Sản xuất Chế tạo
KKJ5BBR
+3.67%0.113 SGD136.3 K8.5435.14 M SGD5.710.02 SGD+296.00%2.75%Dịch vụ Công nghiệp
JJ2THOCK LIAN SENG
+3.45%0.300 SGD83.3 K2.93148.51 M SGD5.780.05 SGD+5.70%3.45%Dịch vụ Công nghiệp
8K7UGHEALTHCARE
+3.38%0.153 SGD10.618 M1.4392.326 M SGD−0.03 SGD−124.35%2.16%Công nghệ Sức khỏe
TCUCREDITBUREAUASIA
+3.30%0.940 SGD2 K0.16209.655 M SGD22.010.04 SGD+25.59%3.74%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
DDM0PSC CORPORATION
+2.86%0.360 SGD147.1 K10.93193.696 M SGD9.050.04 SGD+12.43%3.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CC9QSINOSTAR PEC
+2.82%0.146 SGD10 K0.0790.88 M SGD1.860.08 SGD+4812.50%3.52%Năng lượng Mỏ
NO4DYNA-MAC
+2.70%0.380 SGD15.605 M0.47386.888 M SGD14.790.03 SGD2.24%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
+2.70%1.90 SGD32.131 M1.627.309 B SGD9.670.20 SGD+31.72%3.51%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5DDMICRO-MECHANICS
+2.60%1.58 SGD23.2 K0.86214.109 M SGD27.620.06 SGD−41.69%3.90%Sản xuất Chế tạo
C52COMFORTDELGRO
+2.19%1.40 SGD15.271 M1.402.969 B SGD16.790.08 SGD+39.00%3.40%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ER0KSH
+2.13%0.240 SGD56.3 K0.45132.398 M SGD−0.00 SGD−103.89%10.64%Dịch vụ Công nghiệp
F83COSCO SHP SG
+2.07%0.148 SGD13.893 M2.42324.691 M SGD185.000.00 SGD−94.03%0.00%Vận chuyển
N08NEW TOYO
+2.04%0.250 SGD307.7 K5.88107.659 M SGD8.560.03 SGD+57.84%7.35%Hỗn hợp
11R6AVI-TECH HLDG
+2.00%0.255 SGD37.9 K0.9642.762 M SGD10.710.02 SGD−6.67%7.00%Dịch vụ Thương mại
AAVXHL GLOBAL ENT
+1.96%0.260 SGD8000.1124.565 M SGD14.940.02 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
55DPHEETON
+1.92%0.265 SGD66.1 K0.67126.811 M SGD−0.01 SGD−116.88%1.44%Dịch vụ Khách hàng
MM14INNOTEK
+1.90%0.535 SGD63.9 K1.36121.435 M SGD26.620.02 SGD−59.72%3.81%Sản xuất Chế tạo
5MZKINGSMENCREATIVE
+1.85%0.275 SGD10.4 K0.1054.526 M SGD19.370.01 SGD+184.00%3.70%Dịch vụ Thương mại
11E3SANLI ENV
+1.79%0.114 SGD188.7 K3.5229.84 M SGD6.790.02 SGD+300.00%6.86%Dịch vụ Công nghiệp
MV4MEWAH INTL
+1.79%0.285 SGD135.3 K1.82420.187 M SGD7.830.04 SGD−49.44%5.50%Công nghiệp Chế biến
FF1ELOW KENG HUAT
+1.72%0.295 SGD124.5 K1.11214.257 M SGD−0.00 SGD−105.32%3.45%Tài chính
MM05MTQ
+1.52%0.335 SGD23.3 K0.3474.208 M SGD8.000.04 SGD+586.89%3.03%Dịch vụ Công nghiệp
HHQUOILTEK
+1.52%0.335 SGD80 K0.8247.19 M SGD8.550.04 SGD+78.18%3.64%Năng lượng Mỏ
BBWMZHENENG JINJIANG
+1.49%0.340 SGD1 K0.03487.098 M SGD9.120.04 SGD−40.61%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BB26BAN LEONG
+1.49%0.340 SGD435.6 K7.9537.99 M SGD6.710.05 SGD−32.40%7.01%Dịch vụ Phân phối
441OLHN
+1.47%0.345 SGD197.6 K0.62139.041 M SGD8.870.04 SGD−65.08%5.88%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AA26SINARMAS LAND
+1.32%0.154 SGD143.2 K0.24602.145 M SGD2.410.06 SGD+87.13%0.91%Tài chính
H07STAMFORD LAND
+1.30%0.390 SGD962.2 K9.48574.71 M SGD3.430.11 SGD+298.95%3.90%Dịch vụ Khách hàng
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
+1.27%0.800 SGD89.6 K0.723.102 B SGD−0.01 SGD−105.79%5.70%Tài chính
Mua
BXECDW
+1.23%0.165 SGD110.4 K1.4236.184 M SGD−0.01 SGD−145.39%9.84%Công nghệ Điện tử
H30HONG FOK
+1.20%0.840 SGD418.7 K1.78687.165 M SGD6.120.14 SGD+135.33%1.20%Tài chính
OYYPROPNEX
+1.16%0.875 SGD138.7 K0.99640.1 M SGD13.540.06 SGD−19.15%6.94%Tài chính
Mua
G92CHINA AVIATION
+1.14%0.885 SGD897.2 K1.91752.661 M SGD9.620.09 SGD+46.26%1.83%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
D01DFIRG USD
+1.08%1.88 USD986.7 K1.8816.783 B SGD78.990.03 SGD−68.68%0.87%Bán Lẻ
U09AVARGA
+1.06%0.190 SGD199.3 K4.19170.771 M SGD15.830.01 SGD−84.83%0.00%Công nghiệp Chế biến
S56SAMUDERASHIPPING
+1.05%0.960 SGD2.081 M0.47511.136 M SGD3.800.25 SGD−21.69%2.89%Vận chuyển
M01METRO
+1.03%0.490 SGD33.2 K0.73401.597 M SGD27.840.02 SGD−38.46%4.64%Bán Lẻ
BBEWJB FOODS
+1.01%0.500 SGD23.8 K1.00150.084 M SGD61.730.01 SGD−86.85%3.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GG20GP INDUSTRIES
+0.97%0.520 SGD5 K0.60249.179 M SGD22.610.02 SGD−66.18%4.85%Sản xuất Chế tạo
BBECBRC ASIA
+0.96%2.11 SGD8 K0.13573.391 M SGD6.580.32 SGD+22.90%8.13%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FF03FOOD EMPIRE
+0.90%1.12 SGD265.2 K0.31601.147 M SGD7.900.14 SGD+194.80%3.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
C07JARDINE C&C
+0.88%27.55 SGD684.6 K0.7810.794 B SGD6.674.13 SGD+83.37%5.51%Khách hàng Lâu năm
Mua
LLJ3OUE
+0.86%1.17 SGD558.2 K1.75900.826 M SGD12.190.10 SGD+4.12%2.16%Tài chính
C76CREATIVE
+0.81%1.24 SGD10.3 K0.3886.588 M SGD−0.19 SGD−59.05%0.00%Công nghệ Điện tử
55UFASPIAL LIFESTYLE
+0.80%0.126 SGD160.4 K2.68177.297 M SGD8.750.01 SGD+3.60%6.40%Tài chính
S58SATS
+0.79%2.55 SGD2.764 M1.003.767 B SGD−0.00 SGD−103.19%0.00%Vận chuyển
Mua
BBN2VALUETRONICS
+0.78%0.645 SGD1.088 M1.40276.425 M SGD10.540.06 SGD+1.32%6.38%Công nghệ Điện tử
P8ZBUMITAMA AGRI
+0.72%0.700 SGD476.6 K0.571.205 B SGD5.620.12 SGD+33.01%7.02%Công nghiệp Chế biến
Mua
URRSIM LEISURE
+0.70%0.715 SGD11.5 K0.38117.409 M SGD18.430.04 SGD2.11%Dịch vụ Khách hàng
BBLSHOTUNG INV
+0.68%1.47 SGD23.8 K0.76139.465 M SGD7.51%Tài chính
OV8SHENG SIONG
+0.67%1.50 SGD1.136 M0.662.24 B SGD16.500.09 SGD+4.00%4.11%Bán Lẻ
Mua
V03VENTURE
+0.64%14.19 SGD606.7 K0.704.096 B SGD15.320.93 SGD−13.60%5.32%Công nghệ Điện tử
Mua
AGSTHEHOURGLASS
+0.64%1.58 SGD75.4 K0.821.056 B SGD6.310.25 SGD+52.31%5.10%Dịch vụ Phân phối
Q01QAF
+0.62%0.810 SGD47.9 K1.18463.091 M SGD16.950.05 SGD−42.20%6.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCHJUNI-ASIA GRP
+0.62%0.815 SGD18.3 K0.5563.666 M SGD9.550.09 SGD−72.63%12.59%Vận chuyển
M04MAN ORIENTAL USD
+0.61%1.64 USD41.4 K1.093.684 B SGD−0.38 SGD−158.36%2.31%Dịch vụ Khách hàng
BN4KEPPEL
+0.60%6.71 SGD2.722 M0.8411.686 B SGD2.982.25 SGD+303.11%5.10%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
11D1UNUSUAL
+0.59%0.170 SGD1000.00173.931 M SGD11.810.01 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
BBEZBENG KUANG - WATCH LIST
+0.58%0.173 SGD7.649 M0.9034.264 M SGD10.060.02 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
FF9DBOUSTEAD
+0.52%0.975 SGD237.8 K3.59467.005 M SGD9.400.10 SGD−55.34%4.12%Dịch vụ Công nghiệp
BBIXELLIPSIZ
+0.52%0.195 SGD2.4 K0.1932.334 M SGD−0.00 SGD−122.22%5.15%Dịch vụ Phân phối
S59SIA ENGINEERING
+0.43%2.32 SGD218.4 K0.752.593 B SGD26.950.09 SGD+43.50%3.25%Vận chuyển
Sức mua mạnh
Z74SINGTEL
+0.41%2.42 SGD35.004 M1.3139.775 B SGD50.630.05 SGD−59.35%5.39%Truyền thông
Sức mua mạnh
S41HONG LEONG FIN
+0.41%2.44 SGD26.3 K0.551.09 B SGD11.730.21 SGD6.89%Tài chính
CCGNBEST WORLD
+0.40%2.50 SGD835.7 K1.371.097 B SGD8.930.28 SGD−3.98%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
S61SBS TRANSIT
+0.40%2.54 SGD44.5 K1.40789.878 M SGD11.470.22 SGD+33.70%4.36%Vận chuyển
G07GREAT EASTERN
+0.35%26.01 SGD155.7 K0.2812.268 B SGD15.891.64 SGD−30.41%2.89%Tài chính
H02HAW PAR
+0.20%9.79 SGD166.1 K2.222.163 B SGD10.010.98 SGD+96.64%3.58%Công nghệ Sức khỏe
II15ISETAN
+0.14%7.10 SGD2.8 K0.17292.463 M SGD−0.06 SGD−219.31%0.00%Bán Lẻ
D05DBS
+0.06%35.87 SGD3.086 M0.95101.344 B SGD10.113.55 SGD4.87%Tài chính
Mua