Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
5WFISOTEAM
0.102SGD13.33%0.012SGD
Bán
95.1K9.7K39.364MSGD−0.03SGD302Hỗn hợp
BLWGLOBAL PALM RES
0.215SGD10.26%0.020SGD
Mua
37K7.955K44.418MSGD7.220.03SGD864Công nghiệp Chế biến
5G1EUROSPORTS GBL
0.170SGD9.68%0.015SGD
Theo dõi
50K8.5K40.037MSGD−0.01SGD81Bán Lẻ
E5HGOLDEN AGRI-RES
0.300SGD9.09%0.025SGD
Theo dõi
74.897M22.469M3.554BSGD5.430.05SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
YF8YZJ FIN HLDG
0.425SGD8.97%0.035SGD
Mua
72.88M30.974M1.62BSGD54Tài chính
V3MMETECH INTL
0.210SGD8.25%0.016SGD
Bán
227.7K47.817K29.553MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
K75KOH BROS
0.162SGD7.28%0.011SGD
Mua
40.3K6.529K62.281MSGD9.040.02SGDDịch vụ Công nghiệp
U77SARINE TECH
0.475SGD6.74%0.030SGD
Theo dõi
56.8K26.98K161.673MSGD7.070.06SGDCông nghệ Điện tử
1B1HC SURGICAL
0.480SGD6.67%0.030SGD
Bán
5K2.4K66.345MSGD8.750.05SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NXRIWOW TECH
0.250SGD6.38%0.015SGD
Sức mua mạnh
33K8.25K60.103MSGD16.210.01SGD30Dịch vụ Công nghệ
S85STRACO
0.420SGD6.33%0.025SGD
Bán
3.1K1.302K333.669MSGD31.110.01SGDDịch vụ Khách hàng
5SODUTY FREE INTL
0.125SGD5.93%0.007SGD
Sức mua mạnh
40K5K143.784MSGD−0.01SGDBán Lẻ
BBPHOR KEW
0.270SGD5.88%0.015SGD
Sức mua mạnh
1.4K37813.277MSGD3.510.07SGDDịch vụ Công nghiệp
5EBCFM
0.105SGD5.00%0.005SGD
Bán
400.8K42.084K20.96MSGD27.030.00SGDSản xuất Chế tạo
KJ5BBR
0.128SGD4.92%0.006SGD
Theo dõi
100.1K12.813K39.331MSGD24.400.01SGDDịch vụ Công nghiệp
HQUOILTEK
0.215SGD4.88%0.010SGD
Sức mua mạnh
4K860Tài chính
P8ZBUMITAMA AGRI
0.785SGD4.67%0.035SGD
Mua
5.733M4.5M1.37BSGD8.010.09SGDCông nghiệp Chế biến
ZXYALPINA HOLDINGS
0.225SGD4.65%0.010SGD
Theo dõi
37K8.325KTài chính
5TPCNMC GOLDMINE
0.225SGD4.65%0.010SGD
Theo dõi
480.5K108.113K89.692MSGD37.720.01SGDKhoáng sản phi năng lượng
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
55.61USD4.41%2.35USD
Mua
220.8K12.279M21.443BSGD8.128.85SGD400KSản xuất Chế tạo
5JSINDOFOOD AGRI
0.355SGD4.41%0.015SGD
Theo dõi
140.5K49.878K474.608MSGD6.670.05SGDCông nghiệp Chế biến
MZHNANOFILM
2.47SGD4.22%0.10SGD
Bán
1.1M2.718M1.599BSGD25.350.09SGD300Dịch vụ Thương mại
F34WILMAR INTL
4.29SGD4.13%0.17SGD
Bán
13.906M59.658M26.545BSGD10.200.40SGD100KCông nghiệp Chế biến
1J4JEP
0.385SGD4.05%0.015SGD
Mua
20.8K8.008K150.904MSGD19.470.02SGDSản xuất Chế tạo
U14UOL
7.35SGD3.96%0.28SGD
Sức mua mạnh
2.834M20.83M6.038BSGD19.420.36SGD1.5KTài chính
5GDSUNPOWER
0.410SGD3.80%0.015SGD
Bán
134.9K55.309K330.21MSGD5.080.22SGDSản xuất Chế tạo
E3BWEE HUR
0.199SGD3.65%0.007SGD
Bán
80.3K15.98K182.011MSGD−0.01SGD100Dịch vụ Công nghiệp
U13UOI
6.89SGD3.61%0.24SGD
Mua
5003.445K415.242MSGD15.290.43SGD101Tài chính
S56SAMUDERASHIPPING
0.735SGD3.52%0.025SGD
Theo dõi
2.437M1.791M392.768MSGD2.200.32SGD151Vận chuyển
QESCHINASUNSINE
0.450SGD3.45%0.015SGD
Bán
95.9K43.155K427.018MSGD4.010.11SGDSản xuất Chế tạo
S58SATS
4.56SGD3.40%0.15SGD
Sức mua mạnh
3.566M16.261M4.96BSGD441.000.01SGDVận chuyển
NEXRECLAIMS GLOBAL
0.124SGD3.33%0.004SGD
Bán
40K4.96K17.03MSGD3.230.04SGDDịch vụ Công nghiệp
BHUSUTL ENTERPRISE
0.480SGD3.23%0.015SGD
Bán
5K2.4K41.718MSGD8.100.06SGDDịch vụ Phân phối
U11UOB
29.42SGD3.19%0.91SGD
Bán
6.078M178.81M48.445BSGD11.982.43SGD24.346KTài chính
QNSSOUTHERNALLIANCE
0.670SGD3.08%0.020SGD
Bán
5.6K3.752K317.85MSGD8.450.08SGDKhoáng sản phi năng lượng
M14INNOTEK
0.525SGD2.94%0.015SGD
Bán
100.7K52.868K117.577MSGD10.220.05SGDSản xuất Chế tạo
BLAUNION STEEL
0.720SGD2.86%0.020SGD
Mua
4.1K2.952K27.565MSGD3.100.23SGDKhoáng sản phi năng lượng
EB5FIRST RESOURCES
2.16SGD2.86%0.06SGD
Mua
5.146M11.115M3.345BSGD15.230.14SGDCông nghiệp Chế biến
C8RJIUTIAN CHEMICAL
0.110SGD2.80%0.003SGD
Sức mua mạnh
94.353M10.379M204.81MSGD3.290.03SGDCông nghiệp Chế biến
I07ISDN
0.555SGD2.78%0.015SGD
Bán
1.148M636.918K245.638MSGD9.250.06SGD1.052KCông nghệ Điện tử
C76CREATIVE
2.26SGD2.73%0.06SGD
Bán
1.05K2.373K156.985MSGD−0.12SGDCông nghệ Điện tử
9CICAPITALANDINVEST
3.91SGD2.62%0.10SGD
Theo dõi
9.831M38.441M20.032BSGD10KTài chính
558UMS
1.18SGD2.61%0.03SGD
Mua
2.594M3.061M780.592MSGD14.430.08SGD592Công nghệ Điện tử
E28FRENCKEN
1.18SGD2.61%0.03SGD
Bán
5.29M6.242M538.052MSGD8.380.14SGD3.691KCông nghệ Điện tử
G13GENTING SING
0.790SGD2.60%0.020SGD
Theo dõi
30.585M24.162M9.471BSGD50.990.02SGDDịch vụ Khách hàng
IX2PEC
0.600SGD2.56%0.015SGD
Mua
221.9K133.14K148.967MSGD6.710.09SGDDịch vụ Công nghiệp
TCUCREDITBUREAUASIA
1.010SGD2.54%0.025SGD
Bán
1.3K1.313K232.694MSGD28.970.03SGDTài chính
A26SINARMAS LAND
0.210SGD2.44%0.005SGD
Bán
9.8K2.058K871.525MSGD5.990.03SGDCông nghiệp Chế biến
BHKSIIC ENVIRONMENT
0.210SGD2.44%0.005SGD
Bán
105.3K22.113K566.646MSGD3.600.06SGD6.031KDịch vụ Công nghiệp
H78HONGKONGLAND USD
4.82USD2.34%0.11USD
Mua
2.745M13.232M14.809BSGD−0.20SGD2.88KTài chính
V03VENTURE
17.65SGD2.32%0.40SGD
Mua
1.204M21.249M5.071BSGD16.091.07SGD12KCông nghệ Điện tử
C09CITYDEV
8.19SGD2.25%0.18SGD
Mua
2.285M18.713M7.391BSGD85.760.09SGD408Tài chính
AGSTHEHOURGLASS
2.34SGD2.18%0.05SGD
Mua
461.8K1.081M1.64BSGD13.930.16SGDDịch vụ Phân phối
42FTOTM TECH
0.147SGD2.08%0.003SGD
Bán
304.3K44.732K124.848MSGD−0.02SGDTruyền thông
S68SGX
9.87SGD2.07%0.20SGD
Sức mua mạnh
3.968M39.164M10.411BSGD25.050.40SGDTài chính
AWXAEM SGD
4.45SGD2.06%0.09SGD
Bán
1.393M6.197M1.377BSGD13.980.31SGD1.496KDịch vụ Công nghiệp
H22HONG LEONG ASIA
0.760SGD2.01%0.015SGD
Bán
9K6.84K557.19MSGD9.270.08SGD7.932KSản xuất Chế tạo
H18HOTEL GRAND
1.02SGD2.00%0.02SGD
Theo dõi
37.7K38.454K754.215MSGD65.360.02SGDDịch vụ Khách hàng
S59SIA ENGINEERING
2.55SGD2.00%0.05SGD
Mua
368.7K940.185K2.862BSGD41.670.06SGDVận chuyển
S63ST ENGINEERING
4.09SGD2.00%0.08SGD
Sức mua mạnh
5.053M20.668M12.6BSGD22.030.18SGDCông nghệ Điện tử
AUEGOLDEN ENERGY
0.770SGD1.99%0.015SGD
Mua
3.76M2.896M2.097BSGD11.530.07SGDNăng lượng Mỏ
595GKE
0.103SGD1.98%0.002SGD
Bán
135.1K13.915K78.949MSGD8.860.01SGDVận chuyển
J2THOCK LIAN SENG
0.270SGD1.89%0.005SGD
Bán
38K10.26K135.708MSGD5.400.05SGDDịch vụ Công nghiệp
KUXOIO
0.275SGD1.85%0.005SGD
Bán
40.3K11.083K51.486MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
OYYPROPNEX
1.71SGD1.79%0.03SGD
Bán
25.7K43.947K625.3MSGD10.360.16SGDTài chính
BSLRAFFLES MEDICAL
1.14SGD1.79%0.02SGD
Bán
1.347M1.535M2.12BSGD24.940.05SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
UD2JAPFA
0.580SGD1.75%0.010SGD
Bán
710.5K412.09K1.187BSGD9.950.06SGD40KCông nghiệp Chế biến
S19SINGSHIPPING
0.290SGD1.75%0.005SGD
Sức mua mạnh
100K29K113.295MSGD8.990.03SGDVận chuyển
TVVOXPAY FINANCIAL
0.177SGD1.72%0.003SGD
Bán
217.1K38.427K48.488MSGD−0.11SGDDịch vụ Công nghệ
C6LSIA
5.47SGD1.67%0.09SGD
Sức mua mạnh
7.037M38.493M16.113BSGD−0.55SGD25.547KVận chuyển
5OTSINGMEDICAL
0.310SGD1.64%0.005SGD
Bán
239.6K74.276K150.778MSGD9.470.03SGD296Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
S69SERIAL SYSTEM
0.125SGD1.63%0.002SGD
Theo dõi
30038113.772MSGD7.370.02SGD800Dịch vụ Phân phối
H02HAW PAR
11.38SGD1.61%0.18SGD
Bán
50.1K570.138K2.508BSGD22.510.50SGDCông nghệ Sức khỏe
I06INTRACO
0.320SGD1.59%0.005SGD
Bán
43K13.76K35.537MSGD−0.01SGD96Công nghiệp Chế biến
NO4DYNA-MAC
0.136SGD1.49%0.002SGD
Mua
9.493M1.291M144.744MSGD25.280.01SGDDịch vụ Công nghiệp
S08SINGPOST
0.690SGD1.47%0.010SGD
Theo dõi
4.418M3.049M1.563BSGD41.460.02SGDVận chuyển
ER0KSH
0.345SGD1.47%0.005SGD
Bán
87.7K30.257K197.189MSGD18.890.02SGDTài chính
1F2UNION GAS
0.695SGD1.46%0.010SGD
Bán
85.2K59.214K222.333MSGD12.730.05SGDCông ty dịch vụ công cộng
OU8CENTURION
0.355SGD1.43%0.005SGD
Theo dõi
2.028M720.082K298.476MSGD6.290.06SGD540Dịch vụ Khách hàng
U96SEMBCORP IND
2.87SGD1.41%0.04SGD
Mua
2.398M6.883M5.074BSGD18.380.16SGD5.74KCông ty dịch vụ công cộng
D03DEL MONTE PAC
0.360SGD1.41%0.005SGD
Bán
142.3K51.228K699.826MSGD6.420.06SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
AP4RIVERSTONE
0.745SGD1.36%0.010SGD
Bán
1.717M1.279M1.104BSGD2.370.31SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
BWMZHENENG JINJIANG
0.385SGD1.32%0.005SGD
Bán
4.4K1.694K552.529MSGD6.050.06SGD2.546KTài chính
H19HWA HONG
0.385SGD1.32%0.005SGD
Sức mua mạnh
1.303M501.771K241.485MSGD43.180.01SGDHỗn hợp
S20STRAITS TRADING
3.09SGD1.31%0.04SGD
Bán
223.4K690.306K1.35BSGD5.300.58SGD127Khoáng sản phi năng lượng
5G3TALKMED
0.390SGD1.30%0.005SGD
Bán
10039515.601MSGD20.370.02SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
H07STAMFORD LAND
0.390SGD1.30%0.005SGD
Bán
9K3.51K579.409MSGD13.510.03SGD582Dịch vụ Khách hàng
T24TUAN SING
0.390SGD1.30%0.005SGD
Bán
126.1K49.179K462.743MSGD5.450.07SGDTài chính
5ICSINGHOLDINGS
0.395SGD1.28%0.005SGD
Sức mua mạnh
760K300.2K156.388MSGD15.920.02SGDTài chính
F17GUOCOLAND
1.59SGD1.27%0.02SGD
Theo dõi
147K233.73K1.776BSGD9.660.16SGDTài chính
C29CHIP ENG SENG
0.425SGD1.19%0.005SGD
Bán
219.4K93.245K329.038MSGD−0.04SGDKhách hàng Lâu năm
B61BUKIT SEMBAWANG
5.11SGD1.19%0.06SGD
Sức mua mạnh
213.3K1.09M1.32BSGD7.730.65SGDTài chính
8AZAZTECH GBL
0.860SGD1.18%0.010SGD
Bán
226.8K195.048K657.752MSGD8.830.10SGDCông nghệ Điện tử
5UXOXLEY
0.176SGD1.15%0.002SGD
Bán
155.5K27.368K746.185MSGD290.000.00SGDTài chính
G92CHINA AVIATION
0.880SGD1.15%0.010SGD
Bán
84.5K74.36K744.059MSGD13.830.06SGDNăng lượng Mỏ
OAJFORTRESSMINERALS
0.455SGD1.11%0.005SGD
Mua
180.3K82.037K222.5MSGD11.630.04SGDKhoáng sản phi năng lượng
AVMBOUSTEAD PROJ
0.925SGD1.09%0.010SGD
Bán
10K9.25K289.766MSGD2.040.45SGDDịch vụ Công nghiệp
H13HO BEE LAND
2.80SGD1.08%0.03SGD
Bán
9.4K26.32K1.853BSGD5.570.50SGDTài chính
D01DFIRG USD
2.81USD1.08%0.03USD
Mua
660.3K1.855M5.252BSGD36.580.10SGD230KBán Lẻ
AWZMULTI-CHEM
1.88SGD1.08%0.02SGD
Theo dõi
1.1K2.068K169.379MSGD6.710.28SGD552Dịch vụ Phân phối