Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5EK SINOCLOUD
0.00100.00%0.00Mua225.389M14.311M-0.00Dịch vụ Công nghệ
1D3 LIFEBRANDZ
0.00-33.33%-0.00Bán3001.835M-0.0147.00Dịch vụ Khách hàng
571 IP SOFTCOM
0.0472.73%0.02Mua22.679M16.105M-0.01Dịch vụ Công nghệ
532 DISA
0.000.00%0.00Mua310.000K20.077M-0.0024.00Hỗn hợp
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Sức mua mạnh5.697M63.412M0.00Khoáng sản phi năng lượng
RS1 CHINA ENV RES
0.0264.29%0.01Mua5.133M17.575M-0.0153.00Dịch vụ Phân phối
A33 BLUMONT
0.00-33.33%-0.00Mua2.000M82.712M0.00Dịch vụ Thương mại
FQ7 JASPER INV
0.000.00%0.00Bán1.323M8.708M-0.00Hỗn hợp
541 ABUNDANCE INTL
0.0425.81%0.01Mua8.598M19.925M-0.01Dịch vụ Thương mại
G11 GUOAN INTL
0.0230.77%0.00Mua172.000K62.694M-0.00108.00Tài chính
YYB ARION
0.01-20.00%-0.00Bán3.636M6.230M-0.00Dịch vụ Khách hàng
BTF DEBAO PROPERTY^
0.3840.74%0.11Sức mua mạnh263.800K20.250M-0.82Tài chính
L23 ENVIRO-HUB
0.05-11.48%-0.01Mua10.019M63.059M305.000.00Khoáng sản phi năng lượng
1A4 AGV
0.03-19.05%-0.01Mua15.681M7.810M-0.0269.00Công nghiệp Chế biến
EB7 KTL GLOBAL^
0.03-13.79%-0.00Mua49.600K9.154M6.590.00Hỗn hợp
5NK ARTIVISION TECH
0.00-20.00%-0.00Mua500.000K8.989MDịch vụ Công nghệ
505 ASIAMEDIC
0.0125.00%0.00Mua92.972M13.434M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5VJ HALCYON
0.328.47%0.03Theo dõi4.429M470.528M-0.0016458.00Hỗn hợp
5FX NEW WAVE
0.01-9.09%-0.00Mua2.349M19.002MCông nghệ Điện tử
40E SPACKMAN
0.0110.00%0.00Mua142.516M19.217M-0.00Dịch vụ Khách hàng
539 CPH
0.010.00%0.00Sức mua mạnh500.200K7.375MCông nghệ Điện tử
41T GCCP
0.01-6.25%-0.00Mua7.730M18.711M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5EW PAN ASIAN
0.04-13.95%-0.01Mua1.559M9.211M22.630.00Sản xuất Chế tạo
41H BLACKGOLDNATURAL
0.02-11.11%-0.00Mua14.135M18.067M-0.00Năng lượng Mỏ
546 MEDTECS INTL
0.708.46%0.06Mua109.380M357.117M224.140.00Công nghệ Sức khỏe
502 3CNERGY
0.02-5.56%-0.00Bán8.191M55.207M-0.01Tài chính
579 OCEANUS^
0.010.00%0.00Mua18.985M145.781M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
583 PROGEN
0.06-9.68%-0.01Mua6.878M24.212M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
E6R SAMKO TIMBER
0.0311.54%0.00Mua3.634M61.806M130.000.00Khoáng sản phi năng lượng
5HT IMPERIUM CROWN
0.01-13.33%-0.00Mua3.915M11.835M-0.00Dịch vụ Thương mại
5I1 KOP
0.06-9.09%-0.01Mua2.033M73.125M-0.00Dịch vụ Khách hàng
DRX ST GROUP FOOD
0.12-3.33%-0.00Bán292.600K29.396M16.220.01Dịch vụ Khách hàng
42N IPS SECUREX
0.1210.28%0.01Mua66.639M51.878M-0.0056.00Công nghệ Điện tử
43B SECURA
0.106.32%0.01Mua73.774M38.000M-0.01Dịch vụ Thương mại
M15 MATEX
0.03-6.25%-0.00Mua876.000K8.557M-0.02Công nghiệp Chế biến
RDR INCREDIBLE
0.01-12.50%-0.00Mua2.719M4.798M-0.01Bán Lẻ
5TI KITCHEN CULTURE
0.2211.68%0.02Mua5.399M34.820M-0.03Khách hàng Lâu năm
P58 LYXOR CHINAH US$
16.5011.79%1.74Sức mua mạnh4.400KHỗn hợp
5LY MARCOPOLO MARINE
0.010.00%0.00Mua15.565M52.839MVận chuyển
Y35 ANAN INTL
0.06-10.29%-0.01Mua16.986M287.857M-0.00Công nghiệp Chế biến
M03 MIYOSHI
0.03-2.86%-0.00Mua5.272M21.266M-0.01954.00Sản xuất Chế tạo
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.02-5.88%-0.00Sức mua mạnh26.959M30.913M-0.02Công nghiệp Chế biến
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán414.200K24.893M-0.00Sản xuất Chế tạo
BVA TOP GLOVE
6.601.54%0.10Mua2.563M17.516B80.880.08Công nghệ Sức khỏe
AOF AMPLEFIELD LTD
0.03-5.71%-0.00Mua7.810M31.347MCông nghệ Điện tử
575 ASTI^
0.04-5.26%-0.00Sức mua mạnh3.896M24.880M0.00Công nghệ Điện tử
1C0 ETC SINGAPORE
0.03-7.14%-0.00Bán3.204M27.386M4.830.01Tài chính
A31 ADDVALUE TECH
0.03-3.57%-0.00Mua1.589M52.372MCông nghệ Điện tử
5HC NTEGRATOR INTL
0.0112.50%0.00Sức mua mạnh4.425M8.523M-0.0076.00Dịch vụ Công nghệ
41A UG HEALTHCARE
1.564.00%0.06Sức mua mạnh13.422M294.139M142.860.01900.00Công nghệ Sức khỏe
PH0 HATTEN LAND
0.07-1.41%-0.00Mua2.502M101.857M-0.00172.00Bán Lẻ
S69 SERIAL SYSTEM
0.0810.00%0.01Mua517.300K62.709M5.740.01Dịch vụ Phân phối
BQN BH GLOBAL^
0.2010.56%0.02Sức mua mạnh52.600K54.000M30.000.01132.00Dịch vụ Phân phối
O9E PARKSON
0.02-9.09%-0.00Mua1.192M14.824M-0.07Bán Lẻ
5EF ADVENTUS
0.02-9.09%-0.00Mua13.990M42.914M-0.0022.00Công nghệ Điện tử
584 OEL
0.02-4.76%-0.00Bán12.527M15.662M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5CT ECOWISE
0.030.00%0.00Mua1.352M30.608M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
NR7 RAFFLES
0.13-3.70%-0.01Sức mua mạnh1.964M186.119M2.910.05Dịch vụ Thương mại
J03 JADASON
0.03-3.03%-0.00Mua6.198M23.839M-0.02Tài chính
5F7 WILTON RESOURCES
0.030.00%0.00Mua4.455M84.536M-0.01Tài chính
NC2 SRI TRANG AGRO
1.53-4.97%-0.08Mua4.396M2.140B42.750.04Công nghiệp Chế biến
5WV ASIAPHOS
0.020.00%0.00Mua2.600M23.725M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
43F ACROMEC
0.068.62%0.01Mua74.900K8.037M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
AAJ SUNMOONFOOD
0.06-1.61%-0.00Sức mua mạnh18.583M48.253M-0.00Dịch vụ Phân phối
GU5 CHINAKUNDATECH
0.02-7.69%-0.00Mua1.534M10.655M-0.00Dịch vụ Phân phối
5DX METAL
0.02-7.69%-0.00Bán4.541M9.727M52.000.00Sản xuất Chế tạo
5QY NET PACIFIC FIN
0.030.00%0.00Mua2.331M13.666M-0.00Hỗn hợp
T4B SINO GRANDNESS
0.02-7.69%-0.00Mua8.230M29.885M0.590.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
H17 HI-P
1.294.03%0.05Mua8.059M998.777M12.450.10Sản xuất Chế tạo
595 GKE
0.082.56%0.00Mua13.853M60.832M45.880.00Vận chuyển
5GJ AUSGROUP
0.03-3.70%-0.00Bán3.888M82.302M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
QS9 G INVACOM
0.12-4.76%-0.01Mua1.206M34.229M-0.07660.00Dịch vụ Phân phối
5WF ISOTEAM
0.15-4.40%-0.01Bán118.200K55.263M6.090.03368.00Dịch vụ Công nghiệp
NO4 DYNA-MAC
0.11-5.26%-0.01Bán3.677M116.646M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
42W CHINA
0.03-3.57%-0.00Mua1.464M16.627M14.740.00368.00Khách hàng Lâu năm
5HV KOH ECO
0.04-6.82%-0.00Bán5.841M87.935M13.330.00Dịch vụ Công nghiệp
F83 COSCO SHP SG
0.21-4.55%-0.01Bán2.500M492.633M66.670.00626.00Vận chuyển
BKY AVI-TECH
0.43-3.37%-0.01Mua1.241M76.115M12.820.03174.00Sản xuất Chế tạo
E27 THE PLACE HLDG
0.01-6.67%-0.00Mua8.494M88.210M0.00Dịch vụ Thương mại
BN2 VALUETRONICS
0.59-4.84%-0.03Mua5.473M269.701MCông nghệ Điện tử
LS9 LEADER ENV
0.060.00%0.00Mua110.000K44.233M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
S51 SEMBCORP MARINE
0.45-4.26%-0.02Bán8.110M983.491M-0.07Sản xuất Chế tạo
M11 MFG INTEGRATION
0.097.14%0.01Mua1.000K20.169M-0.04115.00Công nghệ Điện tử
BTM PENGUIN
0.47-1.06%-0.01Bán118.000K103.480M5.330.09Vận chuyển
Z59 YOMA STRATEGIC
0.32-3.08%-0.01Mua24.217M725.146MHỗn hợp
5GD SUNPOWER
0.47-1.04%-0.01Mua1.112M378.867M5.910.10Sản xuất Chế tạo
AWG AEI^
0.82-3.53%-0.03Mua4.000K46.515M-0.10Sản xuất Chế tạo
5CP SILVERLAKE AXIS
0.25-1.96%-0.01Mua2.396M672.447M10.620.022125.00Dịch vụ Công nghệ
5SO DUTY FREE INTL
0.10-5.77%-0.01Bán14.900K124.613M34.670.00Công nghệ Điện tử
E8Z ROXY-PACIFIC
0.34-1.45%-0.01Bán82.100K449.871M14.740.02291.00Tài chính
B69 BROADWAY IND
0.12-2.44%-0.00Mua9.171M57.582M-0.032213.00Công nghiệp Chế biến
5G9 TRITECH
0.025.88%0.00Mua3.425M16.403MDịch vụ Công nghiệp
1F1 Y VENTURES
0.11-5.36%-0.01Mua5.754M25.722M-0.0134.00Bán Lẻ
S3N OKH GLOBAL
0.02-5.26%-0.00Mua30.000K21.445M-0.01Tài chính
C31 CAPITALAND
2.90-5.23%-0.16Bán15.901M15.415B7.020.46Tài chính
41O LHN
0.11-4.39%-0.01Mua527.000K39.796M370.00Tài chính
DU4 MERMAID
0.07-3.95%-0.00Bán1.683M107.413M-0.03Vận chuyển
5GI INTERRA
0.06-3.51%-0.00Mua4.947M37.363M-0.00Năng lượng Mỏ
CLN APAC REALTY
0.38-3.80%-0.01Bán138.300K140.303M10.030.04Tài chính
F99 F & N
1.38-0.72%-0.01Sức bán mạnh195.100K2.016B13.480.107700.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất