Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
1F4 VASHION
0.00100.00%0.00Bán480.400K1.199M-0.0036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AI P5 CAPITAL
0.0140.00%0.00Bán110.400K2.788M-0.00274.00Công nghiệp
CIN COURAGE INV
0.0538.89%0.01Bán9.100K39.822M29.250.0014.00Công nghiệp
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Bán200.000K8.698M2.380.001321.00Vật liệu cơ bản
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.00-50.00%-0.00Bán500.200K12.362M-0.0088.00Công nghệ
A27 MDR
0.00-50.00%-0.00Bán900.200K129.918M20.000.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QF6 SWEE HONG^
0.0050.00%0.00Bán1.300M6.064M9.520.00403.00Công nghiệp
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00Mua1.068M35.648M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.00-42.86%-0.00Sức bán mạnh50.000K4.222M1.950.00667.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
QS9 G INVACOM^
0.0650.00%0.02Mua45.912M11.410M5.500.012593.00Công nghệ
504 KLW
0.000.00%0.00Sức bán mạnh192.200K16.142M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1D3 LIFEBRANDZ
0.010.00%0.00Bán600.420K3.220M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EW PAN ASIAN
0.0275.00%0.01Mua825.800K4.498M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
BKZ SUNTAR ECO-CITY^
0.12-33.33%-0.06Sức bán mạnh6.000K7.531M-0.04528.00Chăm sóc sức khỏe
5OX MARY CHIA
0.03-33.33%-0.01Sức bán mạnh100.000K6.376M-0.04155.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
594 CWX GLOBAL
0.000.00%0.00Mua39.100K11.700M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A33 BLUMONT
0.0050.00%0.00Mua2.778M55.142M-0.0071.00Công nghiệp
5G4 RICH CAPITAL
0.00-33.33%-0.00Bán20022.028M-0.00Vật liệu cơ bản
5EC ISR CAPITAL^
0.0050.00%0.00Mua8.000M7.815M-0.0052.00Tài chính
5FX NEW WAVE
0.0150.00%0.00Sức mua mạnh20010.365M-0.0016.00Công nghiệp
RS1 CHINA ENV RES
0.01-31.25%-0.01Sức bán mạnh30054.531M-0.0223.00Công nghiệp
539 CPH
0.01-30.00%-0.00Bán100.200K12.292M-0.00197.00Công nghệ
557 VIKING OFFSHORE
0.01-28.57%-0.00Bán1005.494M-0.03430.00Năng lượng
BTF DEBAO PROPERTY^
0.1054.69%0.04Bán13.400K4.800M-0.41Tài chính
40B SMJ INTL
0.0857.69%0.03Bán9.800K6.396MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K22 RAFFLES UNITED^
0.05-24.03%-0.02Mua97.900K22.938M7.680.01342.00Công nghiệp
43F ACROMEC
0.08-23.58%-0.03Bán6.100K11.224M-0.02122.00Công nghiệp
IW5 SEROJA INV^
0.04-2.38%-0.00Sức mua mạnh19.000K16.006M15.310.00935.00Công nghiệp
KUO INTL CEMENT^
0.03-15.00%-0.01Sức bán mạnh10.200K226.553M13.420.001192.00Vật liệu cơ bản
E27 THE PLACE HLDG
0.0314.81%0.00Sức mua mạnh1.758M158.778M14.750.002546.00Công nghệ
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE
0.380.00%0.00Mua90025.482M-0.05510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
I5H FORISE INTL^
0.0050.00%0.00Bán180.000K6.390M19.260.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
579 OCEANUS^
0.0033.33%0.00Mua100.100K72.891M134.840.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BNE KENCANA AGRI
0.09-25.00%-0.03Bán2.500K34.441M1009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FQ7 JASPER INV^
0.01-12.50%-0.00Mua2.800M34.833M-0.001655.00Năng lượng
42F YINDA INFOCOMM
0.0150.00%0.01Bán1002.280M-0.01166.00Dịch vụ Viễn thông
541 ABUNDANCE INTL
0.0240.00%0.01Bán10013.498M-0.00209.00Công nghiệp
5TR LIBRA
0.0713.33%0.01Bán341.200K12.798M-0.01200.00Công nghiệp
40U MS HLDGS
0.0538.89%0.01Bán50.000K8.289M-0.01Công nghiệp
Y06 GREEN BUILD
0.1137.50%0.03Sức bán mạnh5.000K27.135M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
596 PAVILLON^
0.030.00%0.00Mua60.100K9.694M-0.03839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5RJ ACCRELIST
0.0033.33%0.00Mua10016.749M7.290.00211.00Công nghệ
H20 HOE LEONG^
0.00-20.00%-0.00Bán202.100K28.097M5.880.00461.00Công nghiệp
5FW ACESIAN PARTNERS
0.02-20.00%-0.00Bán286.800K7.976M5.820.00127.00Công nghiệp
C50 CHEUNG WOH
0.12-19.46%-0.03Bán399.000K45.030M-0.023400.00Công nghiệp
578 KS ENERGY^
0.0226.67%0.00Bán37.000K9.796M1000.00Công nghiệp
5WG SINGAPOREKITCHEN
0.13-18.75%-0.03Bán24.000K20.150M29.020.00121.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZR UNITED FOOD
0.13-18.12%-0.03Bán21.000K20.685M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BVP AIMS PROPERTY
1.65-5.71%-0.10Bán6.500K58.695M4.710.280.00Tài chính
AZG 8TELECOM^
0.0525.58%0.01Bán1004.837M-0.01573.00Công nghệ
F3V MMP RESOURCES^
0.01-16.67%-0.00Mua6.626M14.061M-0.00Công nghiệp
5GF NICO STEEL^
0.010.00%0.00Mua68.046M24.811M36.970.00Vật liệu cơ bản
5NK ARTIVISION TECH
0.01-16.67%-0.00Bán500.000K10.787M-0.0027.00Công nghệ
41T GCCP
0.0125.00%0.00Bán2.000K9.356M-0.0036.00Vật liệu cơ bản
5UJ NEO
0.4717.50%0.07Mua19.700K69.255M16.270.03421.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S46 SAN TEH
0.152.67%0.00Theo dõi31.800K52.672M-0.021055.00Vật liệu cơ bản
1F1 Y VENTURES
0.12-11.85%-0.02Mua4.161M27.675M-0.02Công nghệ
5TN IEV
0.0223.08%0.00Bán1003.712M-0.01156.00Năng lượng
O2I AVIC
0.08-15.62%-0.01Sức bán mạnh1.000K27.415M4.970.02400.00Công nghiệp
E6R SAMKO TIMBER
0.034.00%0.00Bán40.100K61.806M9.840.0012685.00Vật liệu cơ bản
AZT NUTRYFARM^
0.22-15.38%-0.04Mua1.000K25.070M-0.0329.00Công nghệ
NEX RECLAIMS GLOBAL
0.200.00%0.00Sức mua mạnh70.000K26.200M9.250.02Công nghiệp
J03 JADASON^
0.04-7.89%-0.00Mua2.949M27.451M-0.00763.00Công nghệ
C04 CASA^
0.075.71%0.00Bán208.000K15.527M4.870.02559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K03 KHONG GUAN
2.00-0.99%-0.02Mua1.100K51.625M49.780.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCD CHINA YUANBANG^
0.310.00%0.00Bán5.100K21.514M0.640.48161.00Tài chính
5BS SEN YUE
0.02-14.29%-0.00Bán320.000K15.557M8.180.001034.00Vật liệu cơ bản
L23 ENVIRO-HUB^
0.042.94%0.00Bán5.400K36.181M70.000.00111.00Công nghiệp
BHD CHINA MINING
0.1520.00%0.03Bán1.200K18.336M-0.00Tài chính
586 GLOBAL DRAGON
0.0620.00%0.01Mua7.000K40.919M22.900.00208.00Công nghiệp
F86 MYP
0.1417.65%0.02Mua76.500K222.946M233.330.00Công nghiệp
O08 OSSIA INTL^
0.09-11.76%-0.01Bán111.700K22.737M4.250.02558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F3 ASPEN
0.1515.87%0.02Mua10.300K140.688M9.880.01Tài chính
V2Y SYNAGIE
0.11-11.90%-0.01Mua4.165M32.975M-0.06Dịch vụ Viễn thông
J17 JACKSPEED^
0.154.17%0.01Sức bán mạnh18.100K45.150M7.170.02750.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-12.50%-0.00Bán120.000K8.545M-0.0050.00Công nghệ
5CR ASIATIC
0.01-12.50%-0.00Bán45.000K10.596M12.310.00100.00Công nghiệp
M15 MATEX INTL
0.0116.67%0.00Mua200.000K3.743M328.00Vật liệu cơ bản
Q0X LEY CHOON
0.01-12.50%-0.00Bán700.000K18.957M-0.00281.00Công nghiệp
1H4 MEMORIES
0.108.99%0.01Bán11.000K48.792M57.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BJL LCT
0.32-1.54%-0.00Bán19.600K11.454M5.310.06324.00Công nghệ
5VC KORI
0.30-7.58%-0.03Sức bán mạnh65.500K30.256M123.980.00339.00Công nghiệp
1C0 ETC SINGAPORE
0.02-8.33%-0.00Bán171.400K23.513M15.290.00296.00Công nghiệp
BLZ ADVANCED
0.160.63%0.00Bán10.700K16.102M52.300.0024.00Năng lượng
40V SINGAPORE-EDEV
0.040.00%0.00Mua2.147M44.058M-0.01188.00Công nghệ
5HV KOH ECO
0.04-11.90%-0.01Bán2.200K65.693M9.070.00Công nghiệp
S71 SUNRIGHT
0.427.69%0.03Bán20.100K47.894M28.220.010.00Công nghệ
U77 SARINE TECH
0.38-10.71%-0.04Sức bán mạnh2.905M147.250M14.340.03171.00Công nghiệp
AYL STAR PHARM^
0.1614.29%0.02Mua37.000K7.492M3.140.05277.00Chăm sóc sức khỏe
GU5 CHINAKUNDATECH
0.010.00%0.00Bán200.100K3.688M-0.0041.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán1.490M24.894M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
N4E NAM CHEONG
0.010.00%0.00Mua2.765M57.101M0.060.142920.00Công nghiệp
I9T BMM^
0.01-11.11%-0.00Bán120.000K4.765M-0.00317.00Vật liệu cơ bản
5LE SITRA
0.0112.50%0.00Mua6.475M6.010M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
5OI JAPAN FOODS
0.5112.09%0.05Sức mua mạnh95.100K78.995M21.110.02193.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BFK PHARMESIS INTL
0.40-11.11%-0.05Mua3.000K10.350M39.690.01Chăm sóc sức khỏe
42U AXCELASIA
0.0712.07%0.01Bán50.100K10.421M87.00Công nghiệp
42E CHOO CHIANG
0.24-10.91%-0.03Bán17.500K50.960M132.00Công nghiệp
BQC A-SMART
0.34-6.76%-0.03Sức bán mạnh48.800K47.629M-0.00451.00Công nghiệp
G50 GRAND BANKS
0.2913.46%0.04Mua10047.901M4.800.051300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Gửi phản hồi Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất