Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Sức mua mạnh11.915M44.648MCông nghệ Điện tử
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Sức mua mạnh1.231M31.756M-0.00Dịch vụ Công nghệ
T13 RH PETROGAS
0.1952.42%0.07Sức mua mạnh70.174M91.050M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
A04 ASL MARINE^
0.0837.70%0.02Sức mua mạnh2.558M38.385M-0.07Sản xuất Chế tạo
5G2 KIM HENG
0.1033.33%0.03Mua46.723M55.217M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
41F GSS ENERGY
0.0822.22%0.01Sức mua mạnh45.940M31.302M5.450.012049.00Dịch vụ Công nghiệp
5GI INTERRA RESOURCE^
0.0527.03%0.01Sức mua mạnh27.415M24.253M-0.00Năng lượng Mỏ
O9E PARKSON RETAIL^
0.0115.38%0.00Sức mua mạnh22.687M8.759M-0.18Bán Lẻ
5QY NET PACIFIC FIN
0.0420.00%0.01Sức mua mạnh9.627M18.397M-0.00Hỗn hợp
5AE POLLUX PROP
0.040.00%0.00Mua1.100K124.176M32.140.00Tài chính
504 HS OPTIMUS
0.0125.00%0.00Mua8.269M21.522M10.000.00Khoáng sản phi năng lượng
A33 BLUMONT
0.0125.00%0.00Sức mua mạnh11.604M110.283M0.00Dịch vụ Thương mại
RDR INCREDIBLE
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh3.201M14.968M-0.01Bán Lẻ
594 CAPALLIANZ
0.010.00%0.00Mua20.700K34.340M-0.01Năng lượng Mỏ
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Bán12.600K68.213M0.0053.00Công nghệ Điện tử
NHD JUBILEE
0.05-19.30%-0.01Mua25.200K14.641M-0.01Sản xuất Chế tạo
S69 SERIAL SYSTEM
0.1218.63%0.02Sức mua mạnh13.335M91.376M490.000.00Dịch vụ Phân phối
5OX MARY CHIA
0.04-10.00%-0.01Bán25.800K11.434M-0.04Dịch vụ Khách hàng
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Mua4.300K31.117M-0.00Sản xuất Chế tạo
FQ7 JASPER INV
0.0125.00%0.00Sức mua mạnh100.300K17.417M-0.00Vận chuyển
C9Q SINOSTAR PEC
0.4612.20%0.05Sức mua mạnh17.395M262.400M5.320.07640.00Năng lượng Mỏ
5EW PAN ASIAN
0.076.35%0.00Mua57.800K13.495M-0.00Sản xuất Chế tạo
RF7 AMOS
0.0313.64%0.00Mua102.325M78.571M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
539 CPH
0.01-14.29%-0.00Mua3.900K8.605M-0.00Công nghệ Điện tử
1D3 LIFEBRANDZ
0.010.00%0.00Mua457.300K14.422M-0.00Dịch vụ Khách hàng
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-13.33%-0.00Bán10015.981M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
A78 SHEN YAO
0.010.00%0.00Bán3.019M228.943M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5CR ASIATIC
0.010.00%0.00Bán800.900K10.895M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
1F1 Y VENTURES
0.085.41%0.00Mua19.573M18.267M16.590.0030.00Bán Lẻ
42D NAUTICAWT
0.026.67%0.00Mua4.434M11.913M-0.00Năng lượng Mỏ
N32 NIPPECRAFT
0.042.56%0.00Mua96.200K13.705M380.000.00Sản xuất Chế tạo
Y35 ANAN INTL
0.036.45%0.00Sức mua mạnh14.894M131.229M38.750.00Công nghiệp Chế biến
GU5 CHINAKUNDATECH
0.038.00%0.00Mua1.641M10.245MDịch vụ Phân phối
5EB CFM
0.340.00%0.00Mua5.929M69.530M-0.00Sản xuất Chế tạo
AUE GOLDEN ENERGY
0.2312.50%0.03Sức mua mạnh823.900K470.620M36.730.00Công nghiệp Chế biến
5NF MENCAST^
0.060.00%0.00Mua313.200K24.704M-0.01Sản xuất Chế tạo
502 3CNERGY
0.02-5.56%-0.00Mua4.160M55.207M-0.00Tài chính
5LY MARCOPOLO MARINE
0.037.69%0.00Sức mua mạnh62.174M91.588M-0.00404.00Vận chuyển
I15 ISETAN
4.4011.96%0.47Sức mua mạnh21.100K162.113M-0.49492.00Bán Lẻ
VVL ALPHADX
0.45-10.00%-0.05112.500K28.192M-0.26Dịch vụ Phân phối
NO4 DYNA-MAC
0.118.08%0.01Sức mua mạnh12.179M101.298M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
DU4 MERMAID MARITIME
0.0811.43%0.01Sức mua mạnh6.492M98.933M-0.10Vận chuyển
5DX METAL COMPONENT
0.076.06%0.00Mua32.401M26.438M-0.01Sản xuất Chế tạo
SYM MEMIONTEC
0.2610.64%0.03Sức mua mạnh49.200K51.760M38.140.01Dịch vụ Công nghiệp
P36 PAN HONG
0.236.98%0.01Mua2.232M110.147M1.990.11Tài chính
RE4 GEO ENERGY RES
0.239.30%0.02Sức mua mạnh5.430M300.844M2.330.09191.00Năng lượng Mỏ
5DM YING LI INTL
0.086.33%0.01Sức mua mạnh544.000K202.006M-0.01Tài chính
AZT NUTRYFARM
0.34-6.76%-0.03Bán464.200K42.706M-0.05Dịch vụ Thương mại
5GZ HGH
0.019.09%0.00Sức mua mạnh50.000K19.589M-0.00Khách hàng Lâu năm
5FX NEW WAVE
0.01-7.69%-0.00Mua2.457M22.457M-0.00Công nghệ Điện tử
5EF ADVENTUS
0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh501.700K25.358M-0.0024.00Công nghệ Điện tử
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Bán20012.141M-0.00Dịch vụ Khách hàng
URR SIM LEISURE
0.20-6.98%-0.01Sức bán mạnh10.000K31.744M11.200.02Dịch vụ Khách hàng
5HH SINJIA LAND
0.03-6.90%-0.00Mua568.000K5.135M-0.01Sản xuất Chế tạo
5GJ AUSGROUP
0.037.41%0.00Mua23.277M82.707M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
1F2 UNION GAS
1.055.00%0.05Mua1.186M228.968M15.760.06256.00Công ty dịch vụ công cộng
KJ5 BBR
0.14-6.45%-0.01Sức bán mạnh6.000K49.970M-0.08Dịch vụ Công nghiệp
584 OEL
0.01-6.25%-0.00Bán200.100K14.941M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
A26 SINARMAS LAND
0.313.33%0.01Sức mua mạnh294.000K1.188B12.500.02Công nghiệp Chế biến
L03 LIAN BENG
0.483.19%0.01Mua6.170M234.854M8.390.06Dịch vụ Công nghiệp
H07 STAMFORD LAND
0.496.45%0.03Sức mua mạnh685.200K363.597M39.620.01Dịch vụ Khách hàng
5AB TREK 2000 INTL
0.136.67%0.01Mua15.000K37.781M160.000.0050.00Công nghệ Điện tử
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE^
0.266.12%0.01Bán1.300K16.648M2.040.128.00Công nghiệp Chế biến
OYY PROPNEX
1.52-1.94%-0.03Mua518.400K573.500M15.990.10Tài chính
505 ASIAMEDIC
0.020.00%0.00Bán150.000K20.151M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
OAJ FORTRESSMINERALS
0.70-3.42%-0.03Mua542.600K365.000M14.460.05Khoáng sản phi năng lượng
575 ASTI^
0.042.78%0.00Sức mua mạnh750.000K23.570M11.560.00Công nghệ Điện tử
1B0 MM2 ASIA
0.07-1.35%-0.00Mua32.607M172.095M-0.07Dịch vụ Khách hàng
1D0 KIMLY
0.385.56%0.02Sức mua mạnh4.232M428.420M11.650.03Dịch vụ Khách hàng
41H BLACKGOLDNATURAL
0.025.56%0.00Sức mua mạnh2.566M18.307M-0.01Năng lượng Mỏ
BLH HAI LECK
0.55-5.17%-0.03Bán900119.291M12.280.042000.00Dịch vụ Công nghiệp
V2Y V2Y CORP
0.061.79%0.00Mua2.673M17.130MDịch vụ Công nghệ
5UL ATLANTIC NAV
0.040.00%0.00Mua26.300K20.940M-0.01Sản xuất Chế tạo
41T GCCP
0.025.26%0.00Sức mua mạnh400.300K25.782M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
5CT ECOWISE
0.083.90%0.00Sức mua mạnh1.957M73.521M73.640.00Dịch vụ Công nghiệp
5PO HIAP TONG
0.06-3.23%-0.00Bán130.100K19.100M-0.00Tài chính
BVA TOP GLOVE
1.613.21%0.05Bán5.249M12.197B4.660.34Công nghệ Sức khỏe
41O LHN
0.420.00%0.00Mua1.411M171.039M4.160.09633.00Tài chính
BDU FEDERAL INT
0.134.72%0.01Mua30.300K17.865M-0.04Sản xuất Chế tạo
CLN APAC REALTY
0.65-1.53%-0.01Mua578.200K232.654M13.710.05Tài chính
TVV MC PAYMENT
0.33-2.99%-0.01Sức bán mạnh548.700K91.203M-0.04Dịch vụ Công nghệ
5NV CHASEN
0.071.54%0.00Sức mua mạnh1.705M25.157M37.060.00Dịch vụ Thương mại
BMT NEW SILKROUTES
0.13-4.41%-0.01Bán25.700K28.351M-0.13Dịch vụ Phân phối
581 SUNRISE SHARES
0.040.00%0.00Mua200.000K9.211M64.290.00Dịch vụ Phân phối
MV4 MEWAH INTL
0.461.10%0.01Mua42.300K682.804MHàng tiêu dùng không lâu bền
DM0 HANWELL
0.45-1.10%-0.01Mua418.700K251.804M10.570.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
M11 MFG INTEGRATION
0.074.55%0.00Mua210.200K15.847M-0.0199.00Công nghệ Điện tử
EHG ECON HEALTHCARE
0.342.99%0.01Mua454.100KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.23-4.08%-0.01Bán8.442M3.110B81.670.0070993.00Công nghiệp Chế biến
P8Z BUMITAMA AGRI
0.48-2.02%-0.01Mua733.900K858.401M7.910.06Công nghiệp Chế biến
B26 BAN LEONG
0.380.00%0.00Mua11.900K42.442M6.080.06Dịch vụ Phân phối
M04 MAN ORIENTAL USD
1.95-3.94%-0.08Mua10.000K3.401B-0.71Dịch vụ Khách hàng
S56 SAMUDERASHIPPING
0.392.67%0.01Sức mua mạnh1.288M201.764M19.150.02134.00Vận chuyển
T55 TIH
0.264.00%0.01Mua3.000K60.421M-0.0313.00Hỗn hợp
OMK VIVIDTHREE
0.05-3.85%-0.00Mua250.000K17.369M-0.01Dịch vụ Khách hàng
583 PROGEN
0.050.00%0.00Mua420.100K19.526M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
QNS SOUTHERNALLIANCE
1.02-1.92%-0.02Bán74.100K508.560M20.110.05Khoáng sản phi năng lượng
1D8 SINGAPORE O&G
0.26-3.77%-0.01Bán80.000K125.999M13.320.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.273.92%0.01Sức mua mạnh126.400K729.524M4.020.062231.00Dịch vụ Công nghiệp
AWG AEI^
1.323.94%0.05Mua500101.294M-0.10Sản xuất Chế tạo
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter