Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
J18 CHINA JISHAN
0.14-1.43%-0.00Mua4.400K41.607M87.220.00811.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEH CHINA INTL
0.427.69%0.03Mua80029.918M-0.01280.00Công nghiệp
5OX MARY CHIA
0.08233.33%0.06Bán68.800K3.924M-0.04155.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
42W CHINA STAR FOOD
0.03-35.90%-0.01Bán32.329M11.579M1.130.035440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00Mua72.000K35.646M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
A27 MDR
0.000.00%0.00Bán1.100M48.278M5.560.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1D3 LIFEBRANDZ
0.01-7.14%-0.00Bán20.500K6.393M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
579 OCEANUS^
0.0125.00%0.00Mua5.308M97.188M0.530.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5TN IEV
0.0211.76%0.00Bán201.500K4.854M-0.02156.00Năng lượng
A7S SUNVIC CHEMICAL^
0.03-36.73%-0.02Bán80.000K16.492M-0.05Vật liệu cơ bản
1A0 KATRINA
0.2116.67%0.03Mua5.200K48.619M68.180.00728.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O9E PARKSON RETAIL^
0.030.00%0.00Bán466.000K16.845M-0.063537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
V3M METECH INTL
0.0830.00%0.02Mua131.000K7.023M-0.09119.00Công nghiệp
504 KLW
0.010.00%0.00Mua1.560M32.283M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Y35 ANAN INTL^
0.00-33.33%-0.00Bán709.800K8.466M-0.05Năng lượng
1B6 OCEAN SKY INTL
0.04-19.64%-0.01Bán35.400K19.376M3.030.019683.00Công nghiệp
L23 ENVIRO-HUB^
0.050.00%0.00Mua86.000K49.620M-0.01111.00Công nghiệp
T19 TRANSCORP
0.01-30.77%-0.00Bán1002.155M-0.02154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
K22 RAFFLES UNITED^
0.0745.10%0.02Bán1.300K17.320M4.910.02342.00Công nghiệp
C92 CHINA HAIDA^
0.0166.67%0.01Bán3003.823M-0.02231.00Vật liệu cơ bản
5F7 WILTON RESOURCES
0.03-10.00%-0.00Bán52.500K73.101M-0.0020.00Vật liệu cơ bản
5HG EDITION
0.0125.00%0.00Sức bán mạnh50.000K12.555M-0.0051.00Công nghệ
FQ7 JASPER INV^
0.010.00%0.00Sức bán mạnh604.400K21.771M-0.001655.00Năng lượng
43A GS HLDG
0.180.00%0.00Bán67.000K23.760M-0.02Công nghiệp
BHO TOP GLOBAL
0.21-2.27%-0.01Mua6.600K69.097M-0.0157.00Tài chính
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Bán30.000K5.817M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán5.200K21.214M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
L46 LUZHOU BIO-CHEM^
0.01-26.67%-0.00Bán10.000K6.534M-0.022897.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5OR HEATEC JIETONG
0.03-26.32%-0.01Sức bán mạnh48.000K3.443M-0.041192.00Công nghiệp
T13 RH PETROGAS
0.066.67%0.00Sức bán mạnh34.000K44.057M4.120.011415.00Năng lượng
BCD CHINA YUANBANG^
0.2951.28%0.10Sức mua mạnh10020.473M10.970.03161.00Tài chính
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Mua610.000K8.545M-0.0050.00Công nghệ
1I5 AYONDO
0.06-25.00%-0.02Sức bán mạnh1.639M40.783M-0.04Tài chính
AZR UNITED FOOD
0.3046.34%0.10Mua1.500K47.370M2.210.14Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
532 DISA
0.000.00%0.00Bán5.006M40.155M-0.0071.00Công nghiệp
5RJ ACCRELIST
0.000.00%0.00Bán285.100K22.331M9.720.00211.00Công nghệ
5EC ISR CAPITAL^
0.00-25.00%-0.00Bán300.000K12.640M-0.0052.00Tài chính
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.000.00%0.00Mua2.000M12.362M-0.0088.00Công nghệ
5PI PLATO CAPITAL
0.0730.91%0.02Bán1.100K14.018M-0.01Tài chính
BHD CHINA MINING
0.240.00%0.00Bán2.700K35.205M-0.01Tài chính
L02 MANHATTAN RES^
0.0323.81%0.01Sức bán mạnh408.200K23.877M-0.0132.00Công nghiệp
510 HIAP SENG^
0.04-23.64%-0.01Bán12.600K12.758M-0.133000.00Năng lượng
5QY NET PACIFIC FIN
0.030.00%0.00Mua25.000K15.769M-0.00584.00Tài chính
AZG 8TELECOM^
0.13-12.41%-0.02Bán567.800K16.309M-0.01573.00Công nghệ
5UL ATLANTIC NAV
0.10-23.08%-0.03Sức bán mạnh30.000K26.059M-0.04Vật liệu cơ bản
BKV DUKANG
0.240.00%0.00Bán4.200K19.159M-0.55982.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BDU FEDERAL INT
0.27-0.00%-0.00Mua265.600K38.007M-0.0115.00Năng lượng
KI3 HU AN CABLE^
0.0112.50%0.00Mua9.018M9.104M-0.25902.00Công nghiệp
E6R SAMKO TIMBER
0.0326.09%0.01Mua1.155M68.937M5.800.0112685.00Vật liệu cơ bản
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE
0.32-7.25%-0.03Bán6.000K21.745M-0.07510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A04 ASL MARINE
0.05-13.33%-0.01Sức bán mạnh28.300K37.756M-0.11622.00Công nghiệp
5RF MERCURIUS
0.03-21.05%-0.01Sức mua mạnh290.000K42.332M3800.000.00316.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
581 SUNRISE SHARES
0.0235.71%0.01Bán1003.388M3.580.0185.00Công nghiệp
578 KS ENERGY^
0.03-20.59%-0.01Sức bán mạnh2.500K13.921M-0.051000.00Công nghiệp
540 TUNG LOK REST
0.1717.24%0.03Bán11.400K46.648M-0.00669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1G6 NO SIGNBOARD
0.1612.14%0.02Mua1.541M72.596M17.370.01132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEZ BENG KUANG^
0.05-7.14%-0.00Bán15.700K7.561M-0.07Công nghiệp
557 VIKING OFFSHORE
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh3.600K5.454M-0.01430.00Năng lượng
5GF NICO STEEL^
0.0125.00%0.00Mua3.150M19.849M29.210.00Vật liệu cơ bản
QF6 SWEE HONG^
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh7.659M14.161M17.860.00403.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K19.500M60.850.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5DO SAKAE
0.13-18.75%-0.03Sức bán mạnh1.300K18.131M4.090.03Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5HH SINJIA LAND
0.0130.00%0.00Bán1.000K2.302M-0.02272.00Công nghiệp
N08 NEW TOYO
0.18-18.18%-0.04Sức bán mạnh4.000K79.096M19.310.011800.00Công nghiệp
5G9 TRITECH
0.0527.78%0.01Mua300.000K41.767M-0.01184.00Công nghiệp
BTJ A-SONIC AERO^
0.2320.42%0.04Mua1.300K13.450M12.200.02720.00Công nghiệp
5WV ASIAPHOS
0.01-8.33%-0.00Mua1.507M12.378M-0.01208.00Vật liệu cơ bản
BFU TYE SOON
0.15-16.20%-0.03Sức bán mạnh3.300K13.090M-0.00252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5CT ECOWISE
0.0321.74%0.01Mua73.000K26.810M-0.008.00Công nghiệp
O08 OSSIA INTL^
0.1122.22%0.02Mua1.100K22.737M3.470.03558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5IE LORENZO INTL^
0.0223.08%0.00Bán50.000K7.030M-0.021136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BNE KENCANA AGRI
0.1922.78%0.04Mua10055.680M-0.141009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1C5 PACIFIC STAR DEV
0.1022.09%0.02Sức bán mạnh70052.464M7.480.01312.00Tài chính
1C0 ETC SINGAPORE
0.0317.86%0.01Bán100.000K31.752M22.450.00296.00Công nghiệp
5PO HIAP TONG
0.0717.74%0.01Sức bán mạnh59.400K22.489M34.930.00253.00Tài chính
5GZ AA
0.025.26%0.00Mua1.650M27.067M3.250.01152.00Công nghiệp
V2Y SYNAGIE
0.1812.58%0.02Theo dõi126.600K41.611MDịch vụ Viễn thông
5WJ MONEYMAX FIN
0.150.00%0.00Bán70054.839M7.740.02170.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F2 UNION GAS
0.2417.07%0.03Bán110.100K54.927M9.140.03Công ty dịch vụ công cộng
S3N OKH GLOBAL^
0.02-5.00%-0.00Bán1.431M21.444M5.180.00800.00Công nghiệp
5G4 RICH CAPITAL
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.000M44.056M-0.00Vật liệu cơ bản
A05 A AVJENNINGS A$
0.6020.00%0.10Bán5.600K199.639M6.280.08457.00Tài chính
5DX METAL COMPONENT
0.0315.38%0.00Bán253.800K11.224M-0.031186.00Vật liệu cơ bản
5IF NATURAL COOL
0.0719.67%0.01Mua1.000K18.283M-0.02322.00Công nghiệp
M1Z TEE INTL
0.16-8.99%-0.02Sức bán mạnh62.200K89.348M-0.02832.00Công nghiệp
595 GKE
0.080.00%0.00Mua55.000K55.083M-0.0097.00Công nghiệp
5FW ACESIAN PARTNERS
0.01-13.33%-0.00Sức bán mạnh10.000K6.480M-0.01127.00Công nghiệp
BCZ TRAVELITE^
0.13-13.33%-0.02Bán15.000K9.465M-0.00308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBW AZEUS
0.341.47%0.01Sức mua mạnh54.500K10.350M6.020.06300.00Công nghệ
5EB CFM
0.0217.65%0.00Bán250.000K4.031M-0.00940.00Vật liệu cơ bản
IW5 SEROJA INV^
0.03-12.90%-0.00Bán63.300K12.102M6.080.01935.00Công nghiệp
N4E NAM CHEONG
0.010.00%0.00Bán425.200K56.144M0.710.012920.00Công nghiệp
O2I AVIC
0.11-12.30%-0.01Mua20.000K30.557M7.600.01400.00Công nghiệp
BDF EXCELPOINT
0.6314.55%0.08Mua2.300K75.091M6.040.10500.00Công nghệ
AWC BROOK CROMPTON
0.8011.89%0.09Mua9.100K25.353M6.980.103698.00Công nghiệp
BTF DEBAO PROPERTY^
0.11-4.35%-0.01Bán9.500K8.250M-0.36Tài chính
5PL SBI OFFSHORE
0.060.00%0.00Sức bán mạnh38.000K14.981M-0.0220.00Năng lượng
AAJ SUNMOONFOOD^
0.04-11.63%-0.01Sức bán mạnh352.000K30.908M-0.011019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
T4B SINO GRANDNESS
0.13-4.35%-0.01Bán79.100K135.159M1.960.07238.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5WA OUE LIPPO HC
0.06-11.29%-0.01Bán99.600K244.372M-0.03Chăm sóc sức khỏe
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất