Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
C13 CH OFFSHORE
0.042.94%0.00Bán2.200K23.966M-0.04Hỗn hợp
532 DISA
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh68.500K20.213M-0.00Công nghệ Điện tử
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Sức bán mạnh13.300K34.106M0.0053.00Công nghệ Điện tử
5RA AP STRATEGIC
0.000.00%0.00Bán13.200K17.826M-0.00Dịch vụ Khách hàng
1A4 AGV
0.01-25.00%-0.00Sức bán mạnh7.657M11.976M-0.01110.00Công nghiệp Chế biến
BEH CHINA INTL
0.20-41.43%-0.14Sức bán mạnh40026.520M2.040.17Tài chính
FQ7 JASPER INV
0.0033.33%0.00Sức mua mạnh19.047M13.062M-0.00Vận chuyển
RDR INCREDIBLE
0.0033.33%0.00Bán7.600K8.981M-0.01Bán Lẻ
H20 HOE LEONG
0.000.00%0.00Bán23.800K18.813M7.500.00151.00Dịch vụ Phân phối
594 CAPALLIANZ
0.000.00%0.00Bán2.600K20.604M-0.00Năng lượng Mỏ
O9E PARKSON RETAIL^
0.0133.33%0.00Mua18.000K6.064M-0.00Bán Lẻ
PH0 HATTEN LAND
0.0721.67%0.01Sức mua mạnh265.006M95.710M-0.06124.00Bán Lẻ
504 HS OPTIMUS
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh5.000M21.522M10.000.00Khoáng sản phi năng lượng
E9L JOYAS INTL
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.484M6.641M-0.00Khách hàng Lâu năm
585 ASIAN MICRO
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh424.000K12.466M-0.00Công nghệ Điện tử
5OX MARY CHIA
0.0537.84%0.01Mua65.100K8.461M3.700.01Dịch vụ Khách hàng
5TN MEDI LIFESTYLE
0.0325.93%0.01Sức mua mạnh38.788M13.839M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán2.000K24.894M-0.00Sản xuất Chế tạo
40E SPACKMAN
0.010.00%0.00Mua947.400K9.508M-0.02Dịch vụ Khách hàng
A33 BLUMONT
0.010.00%0.00Mua2.500M137.854M0.00Dịch vụ Thương mại
1D3 LIFEBRANDZ
0.0125.00%0.00Mua14.000K8.241M-0.00Dịch vụ Khách hàng
5I0 QT VASCULAR
0.000.00%0.00Bán1.602M8.958M-0.00Bán Lẻ
5EB CFM
0.19-12.09%-0.03Bán7.609M43.330M102.380.00Sản xuất Chế tạo
5EL LASSETERS INTL
0.06-13.24%-0.01Mua2.292M32.856M5.570.01Dịch vụ Thương mại
AJ2 OUHUA ENERGY
0.06-3.33%-0.00Mua210.100K22.997M2.010.03Công ty dịch vụ công cộng
1Y1 VIKINGOFFSHORE
0.10-17.36%-0.0270.600K66.473M-1.24Sản xuất Chế tạo
5F7 WILTON RESOURCES
0.03-3.85%-0.00Mua1.100K66.836M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
A31 ADDVALUE TECH
0.01-7.69%-0.00Bán1.852M29.235M-0.00Công nghệ Điện tử
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.0313.33%0.00Bán18.900K31.664M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
43E VCPLUS
0.038.33%0.00Sức mua mạnh34.476M104.797M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
L02 MANHATTAN RES^
0.0411.76%0.00Bán400.500K101.541M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
41F GSS ENERGY
0.086.94%0.01Sức mua mạnh72.365M41.774M6.210.012049.00Dịch vụ Công nghiệp
5CP SILVERLAKE AXIS
0.3012.96%0.04Sức mua mạnh21.847M722.494M15.000.02Dịch vụ Công nghệ
5VI BOLDTEK
0.098.64%0.01Mua381.300K15.036M17.610.00Dịch vụ Công nghiệp
5UL ATLANTIC NAV
0.0413.51%0.01Bán70019.370M-0.04Sản xuất Chế tạo
505 ASIAMEDIC
0.01-11.76%-0.00Bán90019.032M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
8K7 UGHEALTHCARE
0.41-7.95%-0.04Sức bán mạnh7.374M271.154M2.270.19Công nghệ Sức khỏe
K75 KOH BROS
0.171.80%0.00Mua351.800K68.881M13.920.01Dịch vụ Công nghiệp
581 SUNRISE SHARES
0.047.69%0.00Sức mua mạnh2.975M8.164M19.500.00Dịch vụ Phân phối
5FX NEW WAVE
0.0112.50%0.00Mua2.600K13.820M-0.00Công nghệ Điện tử
5G9 TRITECH
0.020.00%0.00Bán211.500K15.758M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
OAJ FORTRESSMINERALS
0.39-6.02%-0.03Sức bán mạnh1.156M207.500M6.600.06298.00Khoáng sản phi năng lượng
Y06 GREEN BUILD
0.0412.50%0.00Bán60.200K7.894M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BVA TOP GLOVE
0.99-7.01%-0.07Sức bán mạnh16.608M8.282B3.140.34Công nghệ Sức khỏe
BMT NEW SILKROUTES
0.1010.00%0.01Bán11.900K18.762M-0.16Dịch vụ Phân phối
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Bán501.700K9.340M-0.00Dịch vụ Khách hàng
5HC NTEGRATOR INTL
0.010.00%0.00Bán241.600K13.783M-0.0067.00Dịch vụ Công nghệ
546 MEDTECS INTL
0.42-6.59%-0.03Sức bán mạnh6.563M248.617M1.650.28Công nghệ Sức khỏe
1H2 OLIVE TREE
0.119.62%0.01Mua4007.160M-0.02Công nghiệp Chế biến
N32 NIPPECRAFT
0.04-2.17%-0.00Bán511.000K16.164M-0.00Sản xuất Chế tạo
5DS MEGACHEM
0.469.52%0.04Sức mua mạnh19.200K55.986M9.030.05233.00Công nghiệp Chế biến
41H BLACKGOLDNATURAL
0.01-8.33%-0.00Bán1.002M12.593M-0.00Năng lượng Mỏ
584 OEL
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh5.300K11.206M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
E6R SAMKO TIMBER
0.02-4.35%-0.00Bán422.100K55.101M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BRS USP GROUP^
0.072.86%0.00Bán4.200K6.320M3.540.02Sản xuất Chế tạo
OTS OTS HOLDINGS
0.29-4.92%-0.01Bán259.000KHàng tiêu dùng không lâu bền
AWS GYP PROPERTIES
0.155.00%0.01Mua5.600K38.489M19.720.01Dịch vụ Công nghệ
O08 OSSIA INTL^
0.13-1.56%-0.00Bán4.400K32.337M6.770.02Hỗn hợp
BHU SUTL ENTERPRISE
0.49-1.00%-0.01Bán154.100K43.009M9.860.05Dịch vụ Phân phối
AOF AMPLEFIELD LTD
0.02-7.69%-0.00Sức bán mạnh1.100M23.286M65.000.00Công nghệ Điện tử
5I1 KOP
0.061.61%0.00Sức mua mạnh9.569M68.694M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5HH SINJIA LAND
0.038.70%0.00Mua75.100K4.073M-0.01Sản xuất Chế tạo
BXE CDW
0.258.70%0.02Mua20051.057M48.940.001133.00Công nghệ Điện tử
Y35 ANAN INTL
0.033.85%0.00Bán488.700K110.063M52.000.00Công nghiệp Chế biến
583 PROGEN
0.040.00%0.00Bán1.240M15.620M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
5EV HOSEN
0.073.08%0.00Mua309.500K21.119M7.650.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
BFI TIONG SENG
0.150.00%0.00Mua467.600K66.213M-0.05Khách hàng Lâu năm
502 3CNERGY
0.017.69%0.00Bán30039.872M-0.00Tài chính
5HT IMPERIUM CROWN
0.017.69%0.00Mua1.800K10.257M-0.01Dịch vụ Thương mại
Q0X LEY CHOON
0.017.69%0.00Mua148.500K15.403M2.130.01Công nghệ Điện tử
KUX OIO
0.59-4.80%-0.03Bán1.884M112.118M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
5WJ MONEYMAX FIN
0.276.00%0.01Sức mua mạnh373.400K88.450M3.830.07Bán Lẻ
N08 NEW TOYO
0.20-2.44%-0.01Bán5.900K90.082M11.520.02Hỗn hợp
KJ5 BBR
0.14-0.70%-0.00Sức bán mạnh106.300K45.779M-0.06Dịch vụ Công nghiệp
42F YINDA INFOCOMM
0.224.76%0.01Bán797.200K176.876M-0.03Truyền thông
AXB YONGNAM
0.040.00%0.00Bán73.900K27.163M-0.14Hỗn hợp
43A GS HLDG
0.29-1.67%-0.01Bán2.800K56.698M-0.00Dịch vụ Thương mại
5AI P5 CAPITAL
0.033.33%0.00Mua1.079M20.686M-0.01Sản xuất Chế tạo
P36 PAN HONG
0.19-2.60%-0.01Bán241.900K98.364M1.780.11Hỗn hợp
5QY NET PACIFIC FIN
0.036.90%0.00Mua3.650M15.243M-0.00Hỗn hợp
H19 HWA HONG
0.307.02%0.02Mua12.000K186.008M30.320.01Hỗn hợp
V2Y V2Y CORP
0.05-4.08%-0.00Bán2.260M14.989MDịch vụ Công nghệ
5MZ KINGSMENCREATIVE
0.24-5.88%-0.01Sức bán mạnh13.000K51.497M-0.04Dịch vụ Thương mại
JLB GRAND VENTURE
1.33-4.32%-0.06Mua948.900K459.784M31.950.04Công nghệ Điện tử
KUO INTL CEMENT
0.033.12%0.00Mua27.771M183.511M11.430.00Khoáng sản phi năng lượng
5WA OUE LIPPO HC
0.03-2.86%-0.00Bán289.000K155.510M9.460.00Hỗn hợp
A26 SINARMAS LAND
0.271.89%0.01Mua42.300K1.050B5.980.04Công nghiệp Chế biến
PRH LIVINGSTONE
0.17-5.56%-0.01Bán52.600K56.871M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DU4 MERMAID MARITIME
0.070.00%0.00Bán292.600K96.106M-0.09Vận chuyển
A30 ASPIAL
0.12-5.43%-0.01Sức bán mạnh163.500K274.997M21.500.01Hỗn hợp
P8A CORDLIFE
0.380.00%0.00Bán20.400K95.738M15.060.03Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
D03 DEL MONTE PAC
0.36-5.26%-0.02Bán1.496M738.705M11.410.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
41T GCCP
0.02-5.26%-0.00Mua200.000K25.782M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
554 KING WAN
0.06-1.75%-0.00Mua14.167M39.806M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
A52 ANNAIK
0.08-1.30%-0.00Mua120.100K22.217M14.000.01Sản xuất Chế tạo
541 ABUNDANCE INTL
0.04-5.13%-0.00Bán12.920M49.986M22.940.00Dịch vụ Thương mại
5DM YING LI INTL
0.08-2.56%-0.00Sức bán mạnh134.100K199.449M-0.01Tài chính
SYM MEMIONTEC
0.47-5.05%-0.03Mua34.400K109.027M61.880.01Dịch vụ Công nghiệp
1D4 AOXIN Q & M
0.19-5.00%-0.01Bán100.100K76.315M-0.00Dịch vụ Phân phối
S3N OKH GLOBAL
0.020.00%0.00Mua1.365M22.573M-0.02Tài chính
Tải thêm