Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
579 OCEANUS^
0.00-33.33%-0.00Bán20072.891M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
A27 MDR
0.000.00%0.00Bán20065.132M12.500.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
504 KLW
0.000.00%0.00Bán997.900K16.142M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EC ISR CAPITAL^
0.00-25.00%-0.00Mua38.902M16.829M-0.0052.00Tài chính
1D3 LIFEBRANDZ
0.00-25.00%-0.00Bán204.800K2.147M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
532 DISA
0.000.00%0.00Mua153.200K30.116M-0.0071.00Công nghiệp
539 CPH
0.0150.00%0.00Mua2004.917M-0.00197.00Công nghệ
1F4 VASHION
0.00100.00%0.00Bán1001.199M-0.0036.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A33 BLUMONT
0.0050.00%0.00Mua2.000M55.142M-0.0071.00Công nghiệp
BKZ SUNTAR ECO-CITY^
0.1755.66%0.06Bán4.800K6.653M-0.04528.00Chăm sóc sức khỏe
578 KS ENERGY^
0.02-26.09%-0.01Bán3.000K11.859M-0.071000.00Công nghiệp
5AI P5 CAPITAL
0.0033.33%0.00Bán2001.673M-0.00274.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL
0.000.00%0.00Mua330.100K11.700M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O9E PARKSON
0.030.00%0.00Mua455.400K19.540M-0.063537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZG 8TELECOM^
0.0437.04%0.01Bán35.200K3.037M-0.01573.00Công nghệ
YYB ARION
0.010.00%0.00Mua2005.606M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EW PAN ASIAN
0.0218.75%0.00Mua282.000K3.427M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
5GF NICO STEEL^
0.000.00%0.00Bán500.100K19.849M29.500.00Vật liệu cơ bản
FQ7 JASPER INV^
0.000.00%0.00Sức bán mạnh4.400K17.417M-0.001655.00Năng lượng
BAI SEVAK
3.0020.48%0.51Bán40029.510M7.370.34184.00Công nghệ
5GZ AA
0.010.00%0.00Mua116.583M24.932M-0.00152.00Công nghiệp
BCD CHINA YUANBANG^
0.3930.00%0.09Sức mua mạnh10020.820M0.640.47161.00Tài chính
510 HIAP SENG^
0.0720.69%0.01Bán76.600K17.617M-0.103000.00Năng lượng
EB7 KTL GLOBAL^
0.033.12%0.00Bán9.100K10.101M-0.05112.00Năng lượng
585 ASIAN
0.01-16.67%-0.00Bán700.300K6.391M-0.000.00Công nghiệp
AZA IPC CORP
0.35-6.58%-0.03Mua2.200K32.411M1.300.29112.00Tài chính
5TR LIBRA
0.07-9.21%-0.01Bán148.400K16.210M-0.02200.00Công nghiệp
561 TECKWAH
0.39-10.47%-0.04Bán20.600K100.427M13.620.031300.00Công nghiệp
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00Mua20012.092M-0.0016.00Công nghiệp
BFU TYE SOON^
0.1317.27%0.02Bán1009.599M-0.01252.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5PO HIAP TONG
0.0913.75%0.01Mua720.300K24.645M10.970.01253.00Tài chính
V2Y SYNAGIE
0.1611.56%0.02Sức mua mạnh33.098M38.744M-0.06Dịch vụ Viễn thông
GU5 CHINAKUNDATECH
0.010.00%0.00Bán158.000K3.688M-0.0041.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán466.700K24.894M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
N4E NAM CHEONG
0.0112.50%0.00Mua3.040M57.101M0.060.142920.00Công nghiệp
AWG AEI
0.61-10.95%-0.07Bán2.500K38.862M-0.13208.00Vật liệu cơ bản
P52 PANUNITED
0.320.00%0.00Mua22.100K224.283M26.400.011729.00Vật liệu cơ bản
R14 ENECO ENERGY
0.067.02%0.00Bán699.800K31.354M-0.02Công nghiệp
S61 SBS TRANSIT
4.268.12%0.32Sức mua mạnh139.300K1.229B14.620.279709.00Công nghiệp
CYW TRICKLESTAR
0.365.88%0.02147.000K27.809MCông nghiệp
S29 STAMFORD TYRES
0.264.00%0.01Bán60059.047M33.070.01653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BQM TIONG WOON
0.3610.77%0.04Mua433.100K75.476M17.490.02448.00Công nghiệp
575 ASTI^
0.0310.34%0.00Bán108.000K18.987M0.860.032000.00Công nghiệp
5NF MENCAST^
0.09-5.38%-0.01Bán2.120M39.610M-0.02112.00Năng lượng
42W CHINA
0.036.90%0.00Mua3.239M17.221M1.810.025440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUE GOLDEN ENERGY
0.239.76%0.02Mua588.000K482.386M9.050.02448.00Năng lượng
BDX GSH
0.384.11%0.01Mua663.700K715.011M120.070.00Tài chính
5G9 TRITECH
0.03-6.06%-0.00Bán769.900K29.963M-0.01184.00Công nghiệp
BKW DATAPULSE TECH
0.21-8.51%-0.02Sức bán mạnh72.500K51.483M1.250.19485.00Công nghệ
PA3 TA
0.2210.00%0.02Mua5.000K103.614M-0.03713.00Tài chính
BRD SAPPHIRE
0.11-6.67%-0.01Bán2.500K48.911M12.600.01176.00Công nghiệp
5WF ISOTEAM
0.258.70%0.02Mua2.557M65.463M105.500.00404.00Công nghiệp
41H BLACKGOLDNATURAL
0.01-7.69%-0.00Mua291.900K12.176M-0.0175.00Năng lượng
SK3 KRISENERGY
0.042.56%0.00Mua7.592M58.611M-0.13170.00Năng lượng
AP4 RIVERSTONE
0.985.35%0.05Mua487.000K692.914M16.450.06Chăm sóc sức khỏe
L38 AF GLOBAL
0.15-1.32%-0.00Bán26.800K159.402M-0.00752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
43E ANCHOR RESOURCES
0.01-7.14%-0.00Mua3.765M17.420M-0.00Vật liệu cơ bản
1H8 LY CORP
0.200.00%0.00Bán55.000K100.275M18.050.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWV CAPTII
0.422.44%0.01Mua4.000K13.102M5.320.08Dịch vụ Viễn thông
ER0 KSH
0.426.33%0.03Bán5.157M225.046M8.820.04542.00Công nghiệp
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.01-6.67%-0.00Bán934.400K27.277M-0.00290.00Vật liệu cơ bản
5WH REX INTL
0.072.78%0.00Mua44.067M92.968M30.170.00Năng lượng
S71 SUNRIGHT
0.38-1.30%-0.01Bán21.000K47.280M59.510.010.00Công nghệ
O08 OSSIA INTL^
0.09-6.12%-0.01Bán1.000K24.758M6.320.02558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F1 Y VENTURES
0.140.72%0.00Mua16.402M28.290M-0.0244.00Công nghệ
BVQ PROCURRI
0.313.33%0.01Mua2.830M85.407M14.040.02400.00Công nghệ
S56 SAMUDERASHIPPING
0.15-6.06%-0.01Bán1.200K88.776M8.440.02493.00Công nghiệp
42C IX BIOPHARMA
0.252.04%0.01Mua469.300K157.926M-0.0256.00Chăm sóc sức khỏe
A04 ASL MARINE
0.05-2.08%-0.00Sức bán mạnh31.600K30.205M-0.12622.00Công nghiệp
5LY MARCOPOLO MARINE
0.02-5.88%-0.00Bán518.400K59.846M-0.00111.00Công nghiệp
N32 NIPPECRAFT
0.030.00%0.00Bán109.300K11.948M-0.00409.00Công nghiệp
A26 SINARMAS LAND
0.250.00%0.00Mua95.000K1.064B8.940.0345000.00Tài chính
S51 SEMBCORP MARINE
1.51-2.58%-0.04Mua10.542M3.238B-0.0411847.00Công nghiệp
5TP CNMC GOLDMINE
0.276.00%0.01Mua2.364M101.923M44.640.0135.00Vật liệu cơ bản
570 TRANSIT
0.14-5.56%-0.01Bán10.000K10.021M-0.0581.00Vật liệu cơ bản
J03 JADASON^
0.03-2.86%-0.00Mua997.000K25.284M-0.00763.00Công nghệ
B9S COSMOSTEEL^
0.09-5.38%-0.01Mua26.000K27.007M-0.1048.00Vật liệu cơ bản
BQC A-SMART
0.35-5.33%-0.02Bán15.000K48.272M-0.00451.00Công nghiệp
U6C POSH
0.16-5.33%-0.01Sức bán mạnh212.100K306.603M-0.08926.00Năng lượng
C06 CSC
0.020.00%0.00Mua337.000K44.210M-0.012000.00Công nghiệp
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.283.64%0.01Bán364.100K716.812M6.150.04193.00Công ty dịch vụ công cộng
540 TUNG LOK REST
0.16-1.25%-0.00Bán1.400K43.904M-0.00669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B58 BANYAN TREE
0.494.26%0.02Bán203.900K394.500M36.520.024617.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CEE CITIC ENVIROTECH
0.291.72%0.01Bán2.999M705.385M15.510.02250.00Công nghiệp
M1Z TEE INTL
0.08-2.47%-0.00Bán3.823M52.385M-0.01832.00Công nghiệp
5G3 TALKMED
0.500.00%0.00Sức bán mạnh18.600K657.251M21.540.0253.00Chăm sóc sức khỏe
A31 ADDVALUE TECH
0.020.00%0.00Bán283.900K39.279M-0.00105.00Công nghệ
DM0 HANWELL
0.20-2.38%-0.01Sức bán mạnh132.000K116.217M8.520.02771.00Vật liệu cơ bản
E3B WEE HUR
0.21-2.33%-0.01Bán210.000K197.638M10.050.02219.00Công nghiệp
N02 NSL
1.03-4.63%-0.05Bán8.500K403.443M-0.012701.00Vật liệu cơ bản
5NV CHASEN^
0.09-1.16%-0.00Mua5.449M33.284M6.170.0119.00Công nghiệp
566 SHS
0.18-0.56%-0.00Bán124.000K121.953M-0.02394.00Năng lượng
M03 MIYOSHI
0.040.00%0.00Bán731.000K26.799M5.220.011207.00Công nghệ
BIP VIBRANT
0.140.00%0.00Mua33.000K91.116M-0.03477.00Công nghiệp
T4B SINO GRANDNESS
0.04-2.22%-0.00Sức bán mạnh2.642M47.898M0.650.07238.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
S41 HONG LEONG FIN
2.78-3.14%-0.09Mua441.500K1.281B10.790.27634.00Tài chính
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.34-4.17%-0.01Bán1.730M1.989B7.820.05402.00Công ty dịch vụ công cộng
5BS SEN YUE
0.024.55%0.00Mua550.000K19.014M10.000.001034.00Vật liệu cơ bản
I07 ISDN
0.232.22%0.01Mua1.069M94.877M8.950.03Công nghiệp
1F2 UNION
0.244.26%0.01Bán215.700K53.792M7.940.03Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất