Oscar Wilde cho biết:

Chứng khoán Singapore với mức biến động cao nhất

Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn đối với nhà kinh doanh bằng mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi -Chứng khoán Singapore này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Biến động 1 Ngày
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
5023CNERGY
100.00%0.001 SGD−50.00%5K6.134M SGD−0.00 SGD90.91%0.00%Tài chính
FQ7JASPER INV^
100.00%0.002 SGD0.00%100.9K8.708M SGD−0.00 SGD−100.00%0.00%Vận chuyển
H20HOE LEONG
50.00%0.002 SGD100.00%1K15.071M SGD0.00 SGD−100.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
40ESPACKMAN
50.00%0.003 SGD0.00%250.5K5.515M SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
594CAPALLIANZ
50.00%0.002 SGD100.00%7.16M8.553M SGD−0.00 SGD75.00%0.00%Năng lượng Mỏ
504HS OPTIMUS
33.33%0.004 SGD33.33%64.3K16.142M SGD−0.00 SGD−450.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
1D4AOXIN Q & M
29.49%0.078 SGD−22.00%233.1K51.129M SGD−0.02 SGD−390.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5EWSEVENS ATELIER
27.50%0.040 SGD−21.57%44K10.924M SGD−0.02 SGD−1960.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
5DXMETA HEALTH
25.00%0.009 SGD−10.00%730.7K5.426M SGD−0.01 SGD−2380.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
NLC5E RESOURCES
22.50%0.225 SGD−8.16%527.4K36.131M SGD6.430.04 SGD4.08%Vận chuyển
5GZHGH
22.22%0.011 SGD10.00%20K17.809M SGD−0.00 SGD74.07%0.00%Vận chuyển
BIPVIBRANT GROUP
17.54%0.057 SGD−14.93%1K46.397M SGD63.330.00 SGD−80.00%2.24%Vận chuyển
584OEL
16.67%0.006 SGD20.00%2.016M4.669M SGD−0.00 SGD−52.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
F86MYP
16.67%0.049 SGD16.67%3.9K66.884M SGD44.550.00 SGD0.00%Tài chính
S69SERIAL SYSTEM
15.94%0.080 SGD15.94%174.8K61.813M SGD−0.03 SGD−266.67%8.12%Dịch vụ Phân phối
S44ENGRO
15.85%0.830 SGD−12.63%36.2K112.767M SGD153.700.01 SGD−97.09%2.63%Khoáng sản phi năng lượng
Z4DMEDILIFESTYLE
15.38%0.014 SGD16.67%1.084M851.879K SGD−0.03 SGD61.74%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5HHSINJIA LAND
14.81%0.027 SGD−6.90%610.1K6.005M SGD−0.01 SGD43.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
E27THE PLACE HLDG
14.29%0.008 SGD14.29%1.65M41.165M SGD−0.00 SGD−1300.00%0.00%Dịch vụ Thương mại
5NVCHASEN
13.33%0.051 SGD8.51%256.3K18.19M SGD13.080.00 SGD−13.33%0.00%Vận chuyển
OTXMEDINEX
12.82%0.195 SGD−11.36%50K29.192M SGD15.230.01 SGD−51.88%6.77%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5PCGOODLAND
12.73%0.124 SGD7.83%40.1K41.339M SGD4.710.03 SGD5.49%Tài chính
A30ASPIAL CORP
12.07%0.064 SGD−1.54%117.5K145.161M SGD−0.01 SGD−325.00%3.85%Công nghiệp Chế biến
S71SUNRIGHT
11.90%0.235 SGD0.00%2.1K28.859M SGD−0.03 SGD−238.84%0.00%Dịch vụ Thương mại
42CIX BIOPHARMA
11.11%0.045 SGD−10.00%295K38.315M SGD−0.01 SGD−5.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KUOINTL CEMENT
11.11%0.018 SGD−10.00%1.101M114.695M SGD3.530.01 SGD82.14%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5WVASIAPHOS
11.11%0.009 SGD−10.00%40K10.315M SGD−0.00 SGD97.72%0.00%Công nghiệp Chế biến
5VPGDS GLOBAL
10.91%0.057 SGD11.76%131.6K5.712M SGD−0.02 SGD32.34%0.00%Sản xuất Chế tạo
40VALSET
10.53%0.040 SGD0.00%17.9M139.709M SGD−0.01 SGD75.56%0.00%Khách hàng Lâu năm
HQUOILTEK
10.00%0.220 SGD4.76%33K30.03M SGD7.010.03 SGD19.39%5.71%Năng lượng Mỏ
C04CASA
8.97%0.085 SGD0.00%10.2K17.835M SGD10.900.01 SGD1.30%3.53%Dịch vụ Phân phối
Q0XLEY CHOON
8.89%0.046 SGD−4.17%11.256M72.277M SGD7.080.01 SGD828.57%0.00%Công nghệ Điện tử
5AEPOLLUX PROP
8.82%0.036 SGD−2.70%2.098M102.1M SGD15.000.00 SGD380.00%0.00%Tài chính
5WHREX INTL
8.70%0.185 SGD−6.50%54.382M260.464M SGD−0.00 SGD−109.84%2.50%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
5OXMARY CHIA
8.70%0.023 SGD−8.00%1K5.804M SGD−0.01 SGD16.22%0.00%Dịch vụ Khách hàng
5IGGALLANT VENTURE
8.66%0.131 SGD−5.07%219K753.915M SGD187.140.00 SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BTXANCHUN INTL
8.62%0.310 SGD8.77%62.5K13.734M SGD3.110.10 SGD8.12%Sản xuất Chế tạo
541ABUNDANCE INTL
8.33%0.024 SGD−7.69%200K33.324M SGD30.000.00 SGD−52.94%2.69%Dịch vụ Thương mại
1F3ASPEN
7.69%0.028 SGD0.00%98.3K30.332M SGD−0.06 SGD−342.31%0.00%Tài chính
TVVOXPAY FINANCIAL
7.69%0.065 SGD8.33%10.2K16.551M SGD−0.01 SGD78.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BTJA-SONIC AERO
7.32%0.410 SGD−6.82%25K46.945M SGD19.710.02 SGD−71.23%1.70%Vận chuyển
8YYBIOLIDICS
7.14%0.014 SGD−6.67%2.281M8.387M SGD−0.01 SGD46.67%0.00%Công nghệ Sức khỏe
43AGS HLDG
6.90%0.058 SGD−6.45%80K11.718M SGD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
5KISOUP HOLDINGS
6.58%0.076 SGD7.04%5K19.832M SGD12.260.01 SGD121.43%2.82%Dịch vụ Khách hàng
1J0SLB DEV
6.56%0.122 SGD−6.15%6K118.69M SGD21.030.01 SGD−60.27%1.54%Tài chính
C8RJIUTIAN CHEMICAL
6.45%0.031 SGD−3.13%8.893M63.63M SGD−0.01 SGD−118.51%32.81%Công nghiệp Chế biến
E3BWEE HUR
6.36%0.182 SGD−1.09%61.3K169.141M SGD4.230.04 SGD2.72%Dịch vụ Công nghiệp
546MEDTECS INTL
6.34%0.142 SGD−4.05%14.349M80.869M SGD−0.08 SGD−127.80%5.63%Công nghệ Sức khỏe
PH0HATTEN LAND
6.25%0.016 SGD0.00%140K29.714M SGD−0.00 SGD98.73%0.00%Bán Lẻ
WPCVALLIANZ
6.25%0.032 SGD−5.88%23.3K41.195M SGD−0.01 SGD81.11%0.00%Vận chuyển
5GIINTERRA RESOURCE^
6.06%0.034 SGD−2.86%663K22.942M SGD3.090.01 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
1D1UNUSUAL
5.95%0.190 SGD−3.06%328.1K201.719M SGD105.560.00 SGD0.00%Dịch vụ Thương mại
5AIH2G GREEN
5.88%0.018 SGD0.00%1.926M23.198M SGD−0.00 SGD47.27%0.00%Sản xuất Chế tạo
E28FRENCKEN
5.77%1.05 SGD−4.55%6.236M469.728M SGD11.880.09 SGD−31.53%3.31%Công nghệ Điện tử
Mua
569VICPLAS INTL
5.76%0.139 SGD6.11%10066.951M SGD11.300.01 SGD−16.89%3.44%Công nghệ Sức khỏe
Y45SMI VANTAGE^
5.71%0.035 SGD−5.41%1.391M21.209M SGD−0.01 SGD62.62%0.00%Dịch vụ Phân phối
5ABTREK 2000 INTL^
5.66%0.053 SGD6.00%66.4K15.655M SGD−0.03 SGD−3837.50%0.00%Công nghệ Điện tử
5G1EUROSPORTS GBL
5.56%0.190 SGD5.56%50K46.494M SGD−0.02 SGD−10.64%0.00%Bán Lẻ
5G9TRITECH
5.56%0.018 SGD−5.26%354.7K22.449M SGD−0.00 SGD−2.08%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
S7PSOILBUILD CONST
5.56%0.036 SGD5.88%30050.054M SGD−0.03 SGD−156.20%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
581SUNRISE SHARES
5.56%0.037 SGD5.71%86.5K7.327M SGD0.00%Tài chính
L38AF GLOBAL
5.48%0.077 SGD0.00%20.1K81.284M SGD48.130.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
N02NSL
5.44%0.775 SGD5.44%38.2K274.565M SGD24.290.03 SGD6.80%Khoáng sản phi năng lượng
URRSIM LEISURE
5.41%0.375 SGD−2.60%34K63.666M SGD9.010.04 SGD357.14%3.89%Dịch vụ Khách hàng
BJVYAMADA GREEN RES
5.31%0.119 SGD0.85%2.2K20.862M SGD19.830.01 SGD100.00%0.00%Công nghiệp Chế biến
Y35ANAN INTL
5.26%0.019 SGD5.56%130K76.197M SGD3.800.01 SGD11.11%0.00%Công nghiệp Chế biến
DU4MERMAID MARITIME
5.19%0.078 SGD−2.50%4.722M113.066M SGD20.530.00 SGD0.00%Năng lượng Mỏ
8AZAZTECH GBL
5.13%0.785 SGD−4.27%1.779M633.001M SGD9.010.09 SGD5.49%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
5ULATLANTIC NAV
5.08%0.310 SGD3.33%179.6K157.054M SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
8K7UGHEALTHCARE
5.00%0.105 SGD0.00%154.1K65.502M SGD−0.03 SGD−117.10%3.05%Công nghệ Sức khỏe
T13RH PETROGAS
5.00%0.200 SGD−4.76%5.817M175.387M SGD11.980.02 SGD49.11%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BDXGSH
5.00%0.210 SGD0.00%68K411.837M SGD−0.01 SGD34.92%0.00%Tài chính
40TISEC
4.94%0.405 SGD−4.71%200243.92M SGD4.33%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BEZBENG KUANG^
4.92%0.061 SGD−4.69%4.65M12.749M SGD−0.06 SGD50.13%0.00%Dịch vụ Thương mại
5OIJAPAN FOODS
4.88%0.410 SGD−4.65%6K75.002M SGD17.300.02 SGD13.94%4.65%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
4.79%1.74 SGD4.19%30.463M6.552B SGD11.080.16 SGD29.62%2.99%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UD2JAPFA
4.76%0.220 SGD2.33%716.1K440.015M SGD−0.06 SGD−300.68%4.65%Công nghiệp Chế biến
Bán
U9ECHINA EVERBRIGHT
4.76%0.210 SGD−4.55%135.9K629.393M SGD3.080.07 SGD−3.95%9.05%Dịch vụ Công nghiệp
RXSPACIFICRADIANCE
4.76%0.043 SGD0.00%1.236M18.981M SGD0.040.98 SGD0.00%Vận chuyển
5FWACESIAN PARTNERS
4.76%0.044 SGD2.33%3.738M20.906M SGD2.880.02 SGD856.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
BKWDATAPULSE TECH^
4.71%0.088 SGD−1.12%123.9K21.327M SGD−0.01 SGD74.46%0.00%Dịch vụ Khách hàng
41OLHN
4.69%0.320 SGD−3.03%1.286M134.952M SGD4.280.07 SGD−15.86%6.06%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
S23SPURA FINANCE
4.67%0.750 SGD4.90%7K113.46M SGD14.820.05 SGD3.90%4.55%Tài chính
5WFISOTEAM
4.65%0.043 SGD−2.27%1.66M30.551M SGD8.270.01 SGD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
S3NOKH GLOBAL
4.55%0.022 SGD0.00%140K24.83M SGD10.000.00 SGD−31.25%0.00%Tài chính
RE4GEO ENERGY RES
4.55%0.225 SGD0.00%7.475M314.413M SGD2.800.08 SGD−64.64%26.67%Năng lượng Mỏ
5LYMARCOPOLO MARINE
4.44%0.045 SGD−4.26%8.459M176.224M SGD10.710.00 SGD0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KJ5BBR
4.35%0.120 SGD0.00%31.4K38.686M SGD6.420.02 SGD2.50%Dịch vụ Công nghiệp
A26SINARMAS LAND
4.32%0.192 SGD−0.52%12.3K764.565M SGD2.510.08 SGD72.69%0.72%Tài chính
1B1HC SURGICAL
4.29%0.350 SGD−4.11%12.9K54.346M SGD18.720.02 SGD−64.98%6.03%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
42FTOTM TECH
4.26%0.047 SGD−2.08%1.864M64.368M SGD−0.01 SGD64.71%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
5EVHOSEN
4.26%0.047 SGD−2.08%298.1K15.595M SGD13.430.00 SGD−58.82%4.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MZHNANOFILM
4.23%0.945 SGD−4.06%6.336M653.491M SGD36.070.03 SGD−69.61%1.45%Dịch vụ Thương mại
Bán
1A0KATRINA
4.17%0.025 SGD4.17%52.3K5.58M SGD6.410.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
N32NIPPECRAFT
4.00%0.050 SGD−1.96%4.033M17.921M SGD13.160.00 SGD0.00%Bán Lẻ
L23ENVIRO-HUB
4.00%0.025 SGD−3.85%83K40.07M SGD35.710.00 SGD−30.00%3.85%Dịch vụ Phân phối
Y03YEO HIAP SENG
3.97%0.630 SGD0.80%22K386.637M SGD84.000.01 SGD3.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
B58BANYAN TREE
3.90%0.400 SGD2.56%50.7K338.014M SGD285.710.00 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
5POHIAP TONG
3.85%0.132 SGD0.76%4.853M41.819M SGD2.940.04 SGD3.82%Tài chính
D01DFIRG USD
3.77%2.73 USD2.25%952.6K16.951B SGD−0.05 SGD−128.34%0.55%Bán Lẻ