Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
Y06 GREEN BUILD
0.04-75.00%-0.14Sức bán mạnh308.000K11.101M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
T43 YUNNAN ENERGY
0.12-77.88%-0.44Sức bán mạnh3.000K138.916M133.500.00883.00Công nghệ
AZG 8TELECOM^
0.07-6.67%-0.01Bán38.000K7.873M-0.01573.00Công nghệ
42Z EINDEC
0.04-14.29%-0.01Bán62.600K4.523M-0.02Công nghiệp
D79 C&G ENV PROTECT
0.010.00%0.00Mua10.200K14.666M-0.00660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
541 ABUNDANCE INTL
0.01-52.00%-0.01Sức bán mạnh10.000K7.713M-0.00209.00Công nghiệp
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.0166.67%0.00Bán325.100K5.277M2.460.00667.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5RA CHINA REAL ESTATE
0.000.00%0.00Mua1.505M35.646M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1A4 AGV
0.01-25.00%-0.01Bán631.000K2.789M-0.11130.00Vật liệu cơ bản
A27 MDR
0.00-50.00%-0.00Bán4.040M64.933M5.560.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A78 LIONGOLD
0.000.00%0.00Bán2.010M8.698M3.850.001321.00Vật liệu cơ bản
I11 RENAISSANCE UNITED^
0.000.00%0.00Mua20012.362M-0.0088.00Công nghệ
AYD PLASTOFORM^
0.0261.54%0.01Bán110.600K840.970K-0.33Công nghệ
5OQ TEHO INTL
0.0466.67%0.01Mua86.000K8.203M-0.0148.00Công nghiệp
5VC KORI
0.338.20%0.03Bán5.000K32.736M134.150.00339.00Công nghiệp
5VI BOLDTEK
0.083.90%0.00Bán175.900K14.850M23.260.00218.00Tài chính
42W CHINA STAR FOOD
0.0456.52%0.01Mua8.535M10.689M1.040.035440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EC ISR CAPITAL^
0.00100.00%0.00Mua10015.629M-0.0052.00Tài chính
504 KLW
0.010.00%0.00Mua20032.283M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VFP JCG INVESTMENT
0.00-33.33%-0.00Bán6.245M21.249M-0.00Vật liệu cơ bản
H20 HOE LEONG^
0.00-33.33%-0.00Bán300.000K11.239M-0.05461.00Công nghiệp
ADJ PINE CAP
0.00100.00%0.00Mua10013.286M-0.00126.00Tài chính
5BI POLARIS
0.00-33.33%-0.00Bán10034.106M25.000.00191.00Dịch vụ Viễn thông
5GF NICO STEEL^
0.00-33.33%-0.00Bán17.514M19.849M29.460.00Vật liệu cơ bản
BLR DARCO WATER TECH
0.500.00%0.00Mua3.100K46.916M84.180.01346.00Công nghiệp
5EB CFM
0.0364.71%0.01Mua30.000K5.643M-0.00940.00Vật liệu cơ bản
5HH SINJIA LAND
0.01-27.27%-0.00Bán8001.417M-0.02272.00Công nghiệp
BHO TOP GLOBAL
0.2652.94%0.09Sức mua mạnh1.000K83.559M-0.0157.00Tài chính
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE
0.290.00%0.00Mua31.600K20.048M-0.23510.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
571 IP SOFTCOM
0.01-25.00%-0.00Sức bán mạnh40.000K4.392M-0.01667.00Công nghệ
5G4 RICH CAPITAL
0.0033.33%0.00Bán20029.371M-0.00Vật liệu cơ bản
579 OCEANUS^
0.00-25.00%-0.00Bán111.900K72.891M0.400.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
532 DISA
0.000.00%0.00Mua6.605M40.155M-0.0071.00Công nghiệp
FQ7 JASPER INV^
0.010.00%0.00Mua8.315M26.125M-0.001655.00Năng lượng
5FX NEW WAVE
0.0116.67%0.00Mua870.500K12.092M-0.0016.00Công nghiệp
A33 BLUMONT
0.0050.00%0.00Sức mua mạnh10082.712M16.670.0071.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL
0.00-25.00%-0.00Bán10011.700M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EW PAN ASIAN
0.0118.18%0.00Bán130.200K2.785M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
539 CPH
0.0114.29%0.00Sức mua mạnh1.906M9.834M-0.00197.00Công nghệ
40N VERSALINK
0.13-7.14%-0.01Mua3.100K17.550M-0.01435.00Công nghiệp
5RJ ACCRELIST
0.0033.33%0.00Mua10022.331M9.720.00211.00Công nghệ
5WV ASIAPHOS
0.010.00%0.00Bán120.100K10.315M-0.01208.00Vật liệu cơ bản
5I4 ICP LTD
0.01-10.00%-0.00Bán1.011M23.865M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
E6R SAMKO TIMBER
0.02-20.00%-0.01Sức bán mạnh200.000K57.052M4.710.0112685.00Vật liệu cơ bản
557 VIKING OFFSHORE
0.0114.29%0.00Mua390.100K8.726M-0.01430.00Năng lượng
AJ2 OUHUA ENERGY^
0.05-1.96%-0.00Bán30.000K19.164M2.600.02Năng lượng
BCD CHINA YUANBANG^
0.331.56%0.01Sức mua mạnh27.600K22.555M12.010.03161.00Tài chính
BCZ TRAVELITE^
0.13-19.11%-0.03Bán20.000K8.013M-0.00308.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
P36 PAN HONG
0.0928.57%0.02Bán2.000K46.108M-0.0160.00Tài chính
5F4 FIGTREE
0.1120.22%0.02Bán67.100K37.234M-0.01Tài chính
BNE KENCANA AGRI
0.120.00%0.00Bán82.500K34.441M-0.141009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBW AZEUS
0.36-17.05%-0.07Mua30.000K10.950M6.450.06300.00Công nghệ
T13 RH PETROGAS
0.06-16.67%-0.01Bán20.000K40.385M3.810.011415.00Năng lượng
QF6 SWEE HONG^
0.010.00%0.00Sức bán mạnh20015.161M17.860.00403.00Công nghiệp
5HV KOH ECO
0.0420.00%0.01Mua39.200K65.693M8.320.01Công nghiệp
UV1 REGAL INTL^
0.04-16.67%-0.01Sức bán mạnh43.300K7.872M-0.00142.00Tài chính
BLU GRP^
0.1215.24%0.02Theo dõi11.000K23.438M26.830.00167.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLW GLOBAL PALM RES
0.16-15.79%-0.03Sức bán mạnh12.500K31.405M-0.00511.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5QY NET PACIFIC FIN
0.0321.74%0.01Bán20.000K14.718M-0.00584.00Tài chính
BQF XMH
0.17-10.53%-0.02Bán20.000K18.578M-0.0543.00Công nghiệp
C76 CREATIVE
4.94-10.51%-0.58Sức bán mạnh1.511M347.438M21.550.234900.00Công nghệ
BQM TIONG WOON
0.290.00%0.00Mua641.000K67.348M17.680.02448.00Công nghiệp
B69 BROADWAY IND
0.06-6.45%-0.00Sức bán mạnh389.500K27.226M10.430.016181.00Công nghiệp
5BS SEN YUE
0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh360.000K15.557M8.180.001034.00Vật liệu cơ bản
584 OEL
0.0120.00%0.00Bán350.000K4.010M-0.00152.00Công nghiệp
5EF ADVENTUS
0.0120.00%0.00Bán10011.704M-0.000.00Công nghiệp
1D3 LIFEBRANDZ
0.010.00%0.00Bán5.200K3.757M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
N4E NAM CHEONG
0.010.00%0.00Bán13.617M42.866M0.530.012920.00Công nghiệp
1B6 OCEAN SKY INTL
0.040.00%0.00Bán30018.515M2.900.019683.00Công nghiệp
41H BLACKGOLDNATURAL
0.01-13.33%-0.00Bán1.689M12.176M-0.0175.00Năng lượng
KUH TSH
0.3415.00%0.042.000K15.303M-0.05125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CC3 STARHUB
1.67-12.11%-0.23Sức bán mạnh20.570M2.890B14.630.122541.00Dịch vụ Viễn thông
5HC NTEGRATOR INTL
0.0116.67%0.00Mua10.000K7.477M-0.0050.00Công nghệ
C06 CSC
0.0215.00%0.00Mua34.100K53.401M-0.012000.00Công nghiệp
5PL SBI OFFSHORE
0.0516.28%0.01Bán80.000K12.484M-0.0220.00Năng lượng
AZT NUTRYFARM^
0.2116.22%0.03Sức mua mạnh10.000K20.731M-0.0329.00Công nghệ
E27 THE PLACE HLDG
0.01-11.76%-0.00Bán37.000K88.210M8.200.002546.00Công nghệ
5HT IMPERIUM CROWN
0.01-11.76%-0.00Bán1.905M11.835M-0.0269.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QS9 G INVACOM^
0.0313.79%0.00Mua372.000K8.965M4.630.012593.00Công nghệ
5PI PLATO CAPITAL
0.05-11.67%-0.01Bán50010.319M-0.01Tài chính
5TR LIBRA
0.1215.00%0.01Sức bán mạnh1.000K24.529M13.690.01200.00Công nghiệp
O9E PARKSON RETAIL^
0.0313.04%0.00Bán29.100K17.519M-0.063537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
B26 BAN LEONG
0.2712.50%0.03Mua85.000K30.892M6.240.04Công nghệ
5G2 KIMHENG OFFSHORE
0.07-1.39%-0.00Bán41.500K50.327M-0.03383.00Năng lượng
Y92 THAIBEV
0.8113.19%0.10Mua106.444M20.468B25.440.0322000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EB7 KTL GLOBAL^
0.05-10.91%-0.01Bán35.500K15.468M-0.05112.00Năng lượng
1E3 SANLI ENV
0.21-8.70%-0.02Mua117.000K56.418M12.790.02Công nghiệp
BIP VIBRANT GROUP
0.14-3.36%-0.01Bán226.900K96.515M-0.03477.00Công nghiệp
5DX METAL COMPONENT
0.0313.04%0.00Bán2.000K9.727M-0.031186.00Vật liệu cơ bản
B7K SIN GHEE HUAT
0.246.67%0.01Mua161.000K53.280M42.700.0156.00Vật liệu cơ bản
5CT ECOWISE
0.030.00%0.00Mua140.100K27.767M-0.018.00Công nghiệp
NPW MSC
0.2613.04%0.03Sức mua mạnh50.100K104.593M57.200.001497.00Vật liệu cơ bản
5F7 WILTON RESOURCES
0.04-2.56%-0.00Mua100.100K92.595M-0.0120.00Vật liệu cơ bản
MV4 MEWAH INTL
0.22-10.20%-0.03Bán2.000K330.147M12.600.021865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1E6 WORLD CLASS GBL
0.2011.11%0.02Mua6.100K183.175M9.690.0221.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5LE SITRA
0.01-10.00%-0.00Bán2.236M6.761M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
S29 STAMFORD TYRES
0.28-5.00%-0.01Sức bán mạnh60.500K67.313M37.700.01653.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BOU INFORMATICS^
0.04-10.00%-0.00Bán10.000K3.250M-0.051325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
L02 MANHATTAN RES^
0.036.90%0.00Theo dõi1.837M35.246M-0.0132.00Công nghiệp
5G9 TRITECH
0.03-9.68%-0.00Sức bán mạnh390.000K25.423M-0.01184.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất