Cổ phiếu có biến động cao nhất

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5QT CHARISMA ENERGY
0.00-66.67%-0.00Bán100.000K39.499M-0.00147.00Công nghiệp
5HH SINJIA LAND
0.01-66.67%-0.02Bán4.400K1.771M-0.02272.00Công nghiệp
1F4 VASHION
0.010.00%0.00Mua2005.997M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5AI P5 CAPITAL
0.0217.65%0.00Bán200.100K9.478M-0.00274.00Công nghiệp
ADJ PINE CAP
0.00100.00%0.00Mua38.955M10.138M-0.00126.00Tài chính
QG1 METECH INTL
0.00-50.00%-0.00Bán1.502M9.004M-0.00119.00Công nghiệp
I11 IPCO INTL^
0.00100.00%0.00Mua2.130M6.181M88.00Công nghệ
A27 MDR
0.00100.00%0.00Mua60029.367M3.230.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C92 CHINA HAIDA^
0.02-48.48%-0.02Mua210.000K8.411M-0.02231.00Vật liệu cơ bản
580 SANTAK
0.10108.33%0.05Bán24.000K10.758M303.00Công nghiệp
5DL KOON
0.03-37.25%-0.02Sức bán mạnh20.200K8.419M52.460.00416.00Công nghiệp
QF6 SWEE HONG^
0.0125.00%0.00Bán3.925M11.329M11.430.00403.00Công nghiệp
1D3 LIFEBRANDZ
0.010.00%0.00Bán180.000K5.480M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5OQ TEHO INTL
0.03-30.95%-0.01Bán27.000K6.766M48.00Công nghiệp
FQ7 JASPER INV
0.010.00%0.00Sức bán mạnh500.200K21.771M-0.001655.00Năng lượng
5HG EDITION
0.0116.67%0.00Mua160.000K15.066M-0.0051.00Công nghệ
5RF MERCURIUS
0.03-27.50%-0.01Mua9.500K32.306M0.00316.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EB7 KTL GLOBAL^
0.01-20.00%-0.00Sức bán mạnh41.900K3.224M-0.05112.00Năng lượng
BEH CHINA INTL
0.4220.00%0.07Sức mua mạnh9.700K29.918M-0.01280.00Công nghiệp
1J7 JAWALA
0.18-25.83%-0.06Bán6.900K
5CR ASIATIC
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh23.221M10.596M11.590.00100.00Công nghiệp
5EC ISR CAPITAL^
0.00-25.00%-0.00Mua100.000K12.640M-0.0052.00Tài chính
5BI POLARIS
0.0050.00%0.00Bán100.000K34.106M13.330.00191.00Dịch vụ Viễn thông
BHO TOP GLOBAL
0.18-21.30%-0.05Bán2.100K58.170M-0.0157.00Tài chính
539 CPH
0.01-12.50%-0.00Mua1.400M9.834M-0.00197.00Công nghệ
596 PAVILLON^
0.010.00%0.00Bán60.100K5.041M-0.01839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
42U AXCELASIA
0.0738.30%0.02Bán15.000K10.421M18.820.0087.00Công nghiệp
C13 CH OFFSHORE
0.140.00%0.00Bán20.000K98.685M-0.0555.00Năng lượng
J18 CHINA JISHAN
0.1427.27%0.03Mua19.000K42.210M7.260.02811.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EG ZHONGXIN FRUIT
0.0137.50%0.00Bán10011.610M667.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCD CHINA YUANBANG^
0.18-5.26%-0.01Bán2.200K13.186M161.00Tài chính
T13 RH PETROGAS
0.0933.82%0.02Sức mua mạnh20066.819M5.850.021415.00Năng lượng
5AB TREK 2000 INTL
0.1120.00%0.02Bán5.100K36.809M10.580.0182.00Công nghệ
C04 CASA^
0.0833.33%0.02Bán1.000K16.786M-0.05559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5MQ EPICENTRE
0.10-3.00%-0.00Sức bán mạnh83.000K15.469M49.00Công nghệ
5GF NICO STEEL^
0.010.00%0.00Mua10.716M24.811M72.570.00Vật liệu cơ bản
1A4 AGV
0.02-20.00%-0.00Bán40.000K2.015M-0.05130.00Vật liệu cơ bản
571 IP SOFTCOM
0.01-20.00%-0.00Sức bán mạnh1.000K5.856M-0.01667.00Công nghệ
5I4 ICP LTD
0.01-10.00%-0.00Bán18.295M26.517M2824.00Vật liệu cơ bản
5RJ ACCRELIST
0.0125.00%0.00Mua15.100K27.766M-0.00211.00Công nghệ
504 KLW
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.750M21.522M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
L46 LUZHOU BIO-CHEM^
0.0125.00%0.00Bán21.000K8.910M-0.032897.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
I5H FORISE INTL^
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh400.000K8.520M13.490.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A04 ASL MARINE
0.071.54%0.00Bán120.900K40.902M-0.11622.00Công nghiệp
T4E COMPACT METAL^
0.03-6.25%-0.00Sức bán mạnh64.400K181.242M64.000.001192.00Vật liệu cơ bản
E27 THE PLACE HLDG
0.03-18.75%-0.01Bán100152.897M-0.002546.00Công nghệ
43B SECURA
0.070.00%0.00Mua11.000K30.000M-0.00Công nghệ
5TI KITCHEN CULTURE
0.14-17.65%-0.03Bán30016.587M77.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S56 SAMUDERASHIPPING
0.192.70%0.01Bán10.000K99.537M12.140.02493.00Công nghiệp
5TN IEV
0.0526.32%0.01Sức mua mạnh10010.849M-0.02156.00Năng lượng
R14 RAMBA ENERGY
0.080.00%0.00Bán32.000K41.729M-0.01Công nghiệp
594 CWX GLOBAL
0.01-16.67%-0.00Bán4.480M23.400M-0.0075.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5G9 TRITECH
0.04-2.78%-0.00Mua454.600K31.779M-0.02184.00Công nghiệp
BEZ BENG KUANG^
0.06-16.18%-0.01Sức bán mạnh28.700K9.181M-0.09Công nghiệp
AZT NUTRYFARM^
0.252.04%0.01Sức mua mạnh21.100K23.623M-0.0229.00Công nghệ
5PI PLATO CAPITAL
0.07-15.58%-0.01Bán13.800K14.992M-0.01Tài chính
5G2 KIMHENG OFFSHORE
0.083.70%0.00Mua303.000K59.556M-0.03383.00Năng lượng
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.18-13.87%-0.19Bán113.072M5.419B8.620.16902.00Công nghiệp
O08 OSSIA INTL^
0.0820.00%0.01Bán50021.221M3.570.02558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZZ CHINA GAOXIAN^
0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh1.400K2.048M-0.180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D79 C&G ENV PROTECT
0.0120.00%0.00Bán310.000K4.889M-0.00660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5NK ARTIVISION TECH
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh40.000K10.787M-0.0027.00Công nghệ
545 VALLIANZ
0.010.00%0.00Bán19.275M100.492M3.300.00150.00Công nghiệp
5CT ECOWISE
0.0320.00%0.01Mua10028.724M-0.008.00Công nghiệp
AWG AEI
0.67-4.29%-0.03Sức bán mạnh3.000K38.011M-0.31208.00Vật liệu cơ bản
BNE KENCANA AGRI
0.1819.35%0.03Bán45.100K53.097M-0.111009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBP HOR KEW
0.25-13.79%-0.04Sức bán mạnh3.500K13.017M-0.21289.00Công nghiệp
B69 BROADWAY IND
0.093.53%0.00Bán101.000K41.396M12.850.016181.00Công nghiệp
508 FUJI OFFSET
0.17-13.50%-0.03Sức bán mạnh5.000K9.982M5.670.04234.00Công nghiệp
BQD ENVICTUS
0.23-11.54%-0.03Bán44.500K36.899M-0.161200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
P36 PAN HONG
0.1018.39%0.02Mua50.000K52.768M-0.0060.00Tài chính
T55 TIH
0.36-13.25%-0.06Bán1.300K87.007M-0.012037.00Tài chính
5VI BOLDTEK
0.12-0.83%-0.00Bán90.000K22.461M35.170.00218.00Tài chính
505 ASIAMEDIC
0.029.52%0.00Bán2.200K8.981M-0.01Chăm sóc sức khỏe
BBW AZEUS
0.3015.09%0.04Mua26.300K9.150M27.910.01300.00Công nghệ
5LE SITRA
0.0116.67%0.00Bán10.000K4.507M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
585 ASIAN MICRO
0.0116.67%0.00Bán250.000K4.818M-0.000.00Công nghiệp
584 OEL
0.0116.67%0.00Theo dõi40.000K4.010M-0.00152.00Công nghiệp
KI3 HU AN CABLE^
0.0114.29%0.00Mua9.101M7.081M-0.25902.00Công nghiệp
F86 MYP
0.17-12.31%-0.02Sức bán mạnh3.700K272.312M45.240.00Công nghiệp
A26 SINARMAS LAND
0.27-3.64%-0.01Bán116.400K1.170B3.850.0745000.00Tài chính
BLR DARCO WATER TECH
0.504.17%0.02Mua6.200K46.916M84.180.01346.00Công nghiệp
AWO MIRACH ENERGY^
0.0915.38%0.01Mua127.000K18.275M-0.1184.00Năng lượng
MV4 MEWAH INTL
0.3015.38%0.04Mua11.000K390.174M8.860.031865.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
K22 RAFFLES UNITED
0.08-10.64%-0.01Bán45.000K19.661M5.580.02342.00Công nghiệp
D11 DESIGN STUDIO
0.278.00%0.02Bán16.500K65.066M543.480.00403.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5G4 RICH CAPITAL
0.010.00%0.00Sức mua mạnh15.610M66.084M-0.00Vật liệu cơ bản
L23 ENVIRO-HUB
0.0421.88%0.01Bán50.000K33.080M-0.01111.00Công nghiệp
S71 SUNRIGHT
0.46-9.00%-0.04Bán6.000K61.403M9.040.060.00Công nghệ
5PL SBI OFFSHORE
0.07-10.96%-0.01Bán20.000K18.227M-0.0220.00Năng lượng
5IF NATURAL COOL
0.06-10.94%-0.01Sức bán mạnh20.000K16.029M-0.02322.00Công nghiệp
541 ABUNDANCE INTL
0.03-10.71%-0.00Bán225.000K16.069M-0.00209.00Công nghiệp
AWV CAPTII
0.4211.84%0.04Bán40013.582M10.760.04Dịch vụ Viễn thông
1D5 CAPITAL WORLD
0.04-7.69%-0.00Bán200.500K51.367M2.620.0267.00Tài chính
5EW PAN ASIAN
0.0211.11%0.00Sức bán mạnh198.700K4.284M-0.01Công ty dịch vụ công cộng
5DO SAKAE
0.18-10.00%-0.02Sức bán mạnh1.000K25.105M8.910.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5UN SINCAP
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh400.000K12.508M-0.00498.00Vật liệu cơ bản
1C0 ETC SINGAPORE
0.04-10.00%-0.00Bán4.000K34.638M15.720.00296.00Công nghiệp
AOF AMPLEFIELD LTD
0.03-10.00%-0.00Bán200.000K27.019M-0.0091.00Công nghệ
5F7 WILTON RESOURCES
0.03-10.00%-0.00Bán50.000K73.101M-0.0020.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất