Cổ phiếu có mức biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

, Oscar Wilde đã từng nói: Tôi có thể chống lại mọi thứ, ngoại trừ sự cám dỗ và không có sự cám dỗ nào lớn hơn mức độ biến động cao. Nói một cách đơn giản, biến động là sự biến động giá cổ phiếu trong một khung thời gian nhất định. Càng có nhiều biến động, rủi ro càng lớn nhưng tiềm năng sinh lời cũng càng lớn. Vì vậy, hãy nhìn sâu, nhìn kỹ, vào danh sách của chúng tôi - Chứng khoán Singapore này có thể mang lại cơ hội giao dịch tốt nhất giữa sự hỗn loạn có tổ chức của hệ thống tư bản hàng hóa của chúng ta.

Ticker
Lần cuối
Th.đổi %
Th.đổi
Đánh giá kỹ thuật
Khối lượng
Khối lượng*Giá
Giá trị vốn hóa thị trường
P/E
EPS (TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
LUYRAFFLES INFRASTRUCTURE^
0.060SGD−33.33%−0.030SGD
Bán Mạnh
80K4.8K6.116MSGD4.550.02SGDDịch vụ Công nghiệp
H20HOE LEONG
0.002SGD0.00%0.000SGD
Bán
72.8K14627.404MSGD20.000.00SGD143Dịch vụ Phân phối
A78SHEN YAO
0.002SGD−33.33%−0.001SGD
Bán
6.014M12.028K101.119MSGD−0.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
585ASIAN MICRO
0.007SGD0.00%0.000SGD
Mua
1.2K810.908MSGD−0.00SGDCông ty dịch vụ công cộng
YYBARION ENT
0.008SGD0.00%0.000SGD
Mua
20027.472MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5OQTEHO INTL
0.032SGD33.33%0.008SGD
Mua
900295.65MSGD2.420.01SGDDịch vụ Phân phối
1D3LIFEBRANDZ
0.003SGD50.00%0.001SGD
Mua
23.2K704.121MSGD−0.00SGDDịch vụ Khách hàng
5NFMENCAST^
0.057SGD23.91%0.011SGD
Mua
35.491M2.023M20.79MSGDSản xuất Chế tạo
42ZEINDEC
0.044SGD−10.20%−0.005SGD
Bán Mạnh
112.5K4.95K5.277MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
QNSSOUTHERNALLIANCE
0.575SGD−17.27%−0.120SGD
Bán Mạnh
1.9K1.093K339.855MSGD9.040.08SGDKhoáng sản phi năng lượng
1V3MOOREAST
0.100SGD19.05%0.016SGD
Theo dõi
7.6K76021.756MSGD−0.01SGD63Dịch vụ Phân phối
40ESPACKMAN
0.005SGD25.00%0.001SGD
Sức mua mạnh
11.646M58.228K7.607MSGD2.000.00SGDDịch vụ Khách hàng
5023CNERGY
0.004SGD−20.00%−0.001SGD
Bán
100K40015.335MSGD−0.00SGDTài chính
BKVSHENSHAN^
0.330SGD−10.81%−0.040SGD
Bán
5.2K1.716K29.537MSGD0.760.49SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
BQDENVICTUS
0.136SGD−0.73%−0.001SGD
Mua
7.5K1.02K33.855MSGD−0.04SGD2.2KHàng tiêu dùng không lâu bền
BEHCHINA INTL
0.154SGD−14.92%−0.027SGD
Bán
3K46213.72MSGD−0.15SGDTài chính
575ASTI^
0.012SGD−14.29%−0.002SGD
Bán
5.097M61.163K9.166MSGD−0.01SGDCông nghệ Điện tử
MF6MUN SIONG ENGG
0.053SGD12.77%0.006SGD
Mua
10.437M553.177K27.289MSGD39.170.00SGDDịch vụ Công nghiệp
BCDCHINA YUANBANG
0.300SGD0.00%0.000SGD
Sức mua mạnh
47.7K14.31K20.82MSGD−0.03SGD255Tài chính
BRSUSP GROUP^
0.061SGD−12.86%−0.009SGD
Theo dõi
1.9K1166.32MSGD0.870.08SGDDịch vụ Phân phối
40VALSET
0.044SGD4.76%0.002SGD
Theo dõi
2009146.694MSGD−0.03SGDKhách hàng Lâu năm
L23ENVIRO-HUB
0.055SGD−3.51%−0.002SGD
Bán
767.1K42.191K87.381MSGD27.140.00SGDDịch vụ Công nghiệp
C13CH OFFSHORE
0.053SGD−11.67%−0.007SGD
Bán Mạnh
35.3K1.871K42.294MSGD−0.01SGD147Vận chuyển
1F3ASPEN
0.051SGD8.51%0.004SGD
Bán
163.2K8.323K50.914MSGD−0.02SGDTài chính
B49WORLD PRECISION
0.385SGD13.24%0.045SGD
Sức mua mạnh
395K152.075K136MSGD8.990.04SGD1.905KSản xuất Chế tạo
5F7WILTON RESOURCES
0.018SGD5.88%0.001SGD
Theo dõi
69.9K1.258K44.608MSGD28.330.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
5EFADVENTUS
0.008SGD−11.11%−0.001SGD
Bán Mạnh
3.3M26.401K22.065MSGD−0.00SGD24Dịch vụ Khách hàng
WVJWATCHES.COM LTD
0.017SGD6.25%0.001SGD
Theo dõi
13.56M230.523K8.352MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghệ
5FXNEW WAVE
0.008SGD0.00%0.000SGD
Bán
56.2K45013.82MSGD8.890.00SGDKhoáng sản phi năng lượng
NLC5E RESOURCES
0.235SGD−2.08%−0.005SGD
Bán Mạnh
23.8K5.593K2.4MSGD134Vận chuyển
581SUNRISE SHARES
0.039SGD8.33%0.003SGD
Bán
150K5.85K7.536MSGD120.000.00SGDDịch vụ Phân phối
5I4ICP LTD
0.009SGD0.00%0.000SGD
Bán
2.536M22.82K28.005MSGD−0.00SGDSản xuất Chế tạo
596PAVILLON
0.029SGD−3.33%−0.001SGD
Bán
170K4.93K11.632MSGD−0.04SGDDịch vụ Khách hàng
I49IFS CAPITAL
0.180SGD5.88%0.010SGD
Theo dõi
7.4K1.332K63.915MSGD8.020.02SGDTài chính
1F0SHOPPER360
0.119SGD11.21%0.012SGD
Sức mua mạnh
1001212.241MSGD7.590.01SGDBán Lẻ
O9EPARKSON RETAIL^
0.031SGD3.33%0.001SGD
Mua
8.292M257.037K20.214MSGD0.250.12SGDBán Lẻ
M05MTQ
0.205SGD−4.65%−0.010SGD
Bán Mạnh
198.2K40.631K46.474MSGD35.250.01SGDDịch vụ Công nghiệp
5EWSEVENS ATELIER
0.160SGD−8.57%−0.015SGD
Mua
55K8.8K37.485MSGD−0.00SGDSản xuất Chế tạo
41HBLACKGOLDNATURAL
0.012SGD0.00%0.000SGD
Bán
2.011M24.132K12.593MSGD−0.00SGDNăng lượng Mỏ
5GZHGH
0.011SGD0.00%0.000SGD
Bán
400.3K4.403K19.589MSGD−0.00SGDVận chuyển
5AIP5 CAPITAL
0.024SGD0.00%0.000SGD
Bán Mạnh
5.87M140.89K16.549MSGDSản xuất Chế tạo
1R6AVI-TECH HLDG
0.290SGD−7.94%−0.025SGD
Bán Mạnh
20058Dịch vụ Thương mại
KUXOIO
0.260SGD0.00%0.000SGD
Bán
2005248.678MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
43EVCPLUS
0.012SGD−7.69%−0.001SGD
Bán Mạnh
1.217M14.606K59.151MSGD−0.00SGD31Khoáng sản phi năng lượng
42DNAUTICAWT
0.012SGD0.00%0.000SGD
Mua
532.7K6.392K9.53MSGD−0.00SGDDịch vụ Công nghiệp
N02NSL
0.845SGD−0.59%−0.005SGD
Bán
25.1K21.21K317.525MSGD64.890.01SGD2.325KKhoáng sản phi năng lượng
5RCES
0.049SGD8.89%0.004SGD
Bán
205K10.045K6.354MSGD−0.04SGDVận chuyển
1D4AOXIN Q & M
0.160SGD−3.03%−0.005SGD
Bán Mạnh
4006484.363MSGD−0.00SGDDịch vụ Phân phối
BIPVIBRANT GROUP
0.079SGD−3.66%−0.003SGD
Bán
282.5K22.318K56.784MSGD13.020.01SGDVận chuyển
QZGACCRELIST LTD
0.041SGD2.50%0.001SGD
Bán Mạnh
487.3K19.979K12.149MSGD−0.01SGDDịch vụ Phân phối
546MEDTECS INTL
0.210SGD2.44%0.005SGD
Mua
579.3K121.653K112.014MSGD4.860.04SGDCông nghệ Sức khỏe
U77SARINE TECH
0.420SGD2.44%0.010SGD
Bán
104.7K43.974K144.028MSGD6.520.06SGDCông nghệ Điện tử
43BSECURA
0.072SGD7.46%0.005SGD
Bán
74.1K5.335K26.8MSGD10.980.01SGDDịch vụ Thương mại
5PFJASON MARINE
0.157SGD7.53%0.011SGD
Sức mua mạnh
3.2K50215.33MSGD63.480.00SGDCông nghệ Điện tử
5TNMEDI LIFESTYLE
0.014SGD−6.67%−0.001SGD
Bán Mạnh
1.341M18.771K8.292MSGD−0.01SGDDịch vụ chăm sóc Sức khỏe
TWLMEMIONTEC HLDGS
0.380SGD1.33%0.005SGD
Sức mua mạnh
50.2K19.076K247.789MSGD163.040.00SGDDịch vụ Công nghiệp
5FWACESIAN PARTNERS
0.047SGD2.17%0.001SGD
Mua
13.716M644.652K22.931MSGD12.110.00SGDSản xuất Chế tạo
5VIBOLDTEK
0.046SGD6.98%0.003SGD
Theo dõi
10K46015.208MSGD13.030.00SGDDịch vụ Công nghiệp
BBWAZEUS
7.29SGD−1.62%−0.12SGD
Theo dõi
9.5K69.255K222.3MSGD26.460.28SGDDịch vụ Công nghệ
C05CHEMICAL IND
0.790SGD6.76%0.050SGD
Sức mua mạnh
5K3.95K56.2MSGD8.270.09SGDDịch vụ Phân phối
BTPBAKER TECHNOLOGY
0.420SGD6.33%0.025SGD
Mua
71.5K30.03K80.137MSGD13.620.03SGDDịch vụ Công nghiệp
AUEGOLDEN ENERGY
0.485SGD−2.02%−0.010SGD
Bán
8.958M4.344M1.306BSGD7.560.07SGDNăng lượng Mỏ
BXECDW
0.250SGD−5.66%−0.015SGD
Bán Mạnh
30K7.5K58.827MSGD18.790.01SGD1.077KCông nghệ Điện tử
579OCEANUS
0.018SGD5.88%0.001SGD
Theo dõi
4.454M80.174K434.644MSGD42.500.00SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5AUAP OIL
0.171SGD6.21%0.010SGD
Bán
51.1K8.738K26.49MSGD9.640.02SGD98Năng lượng Mỏ
AGSTHEHOURGLASS
2.32SGD4.98%0.11SGD
Theo dõi
456K1.058M1.523BSGD9.870.22SGDDịch vụ Phân phối
5HHSINJIA LAND
0.074SGD2.78%0.002SGD
Bán
4.176M308.994K14.909MSGD−0.01SGDSản xuất Chế tạo
5WEMOYA ASIA
0.055SGD−3.51%−0.002SGD
Bán Mạnh
1.52M83.622K239.604MSGD5.820.01SGDCông ty dịch vụ công cộng
D03DEL MONTE PAC
0.370SGD4.23%0.015SGD
Mua
3.399M1.258M690.106MSGD6.420.06SGDHàng tiêu dùng không lâu bền
5GIINTERRA RESOURCE^
0.039SGD2.63%0.001SGD
Bán
1.308M51.012K24.909MSGD7.170.01SGDNăng lượng Mỏ
M03MIYOSHI
0.020SGD0.00%0.000SGD
Bán
1.684M33.678K13.263MSGDSản xuất Chế tạo
AWITHAKRAL
0.595SGD−4.80%−0.030SGD
Bán
50029881.788MSGD5.020.12SGDDịch vụ Phân phối
P9DCIVMEC
0.600SGD−4.76%−0.030SGD
Bán Mạnh
44.2K26.52K316.534MSGD7.400.09SGDDịch vụ Công nghiệp
5TPCNMC GOLDMINE
0.205SGD−2.38%−0.005SGD
Bán Mạnh
443.6K90.938K85.616MSGD36.840.01SGDKhoáng sản phi năng lượng
5WJMONEYMAX FIN
0.200SGD−4.76%−0.010SGD
Bán
8K1.6K92.872MSGD4.380.05SGDBán Lẻ
42CIX BIOPHARMA
0.168SGD−3.45%−0.006SGD
Bán Mạnh
124K20.832K130.707MSGD−0.00SGDCông nghệ Sức khỏe
5NVCHASEN
0.066SGD4.76%0.003SGD
Bán
83.1K5.485K24.383MSGD7.880.01SGDVận chuyển
5JSINDOFOOD AGRI
0.330SGD3.13%0.010SGD
Bán
65.3K21.549K446.689MSGD6.270.05SGDCông nghiệp Chế biến
5EBCFM
0.107SGD−2.73%−0.003SGD
Bán
2.081M222.688K22.169MSGD29.730.00SGDSản xuất Chế tạo
C76CREATIVE
2.14SGD0.47%0.01SGD
Bán
3.55K7.597K149.946MSGD−0.12SGDCông nghệ Điện tử
NO4DYNA-MAC
0.215SGD−2.27%−0.005SGD
Theo dõi
8.154M1.753M225.842MSGD41.510.01SGDDịch vụ Công nghiệp
5G2KIM HENG
0.090SGD3.45%0.003SGD
Bán
6.259M563.319K61.547MSGD−0.01SGDDịch vụ Công nghiệp
NEXRECLAIMS GLOBAL
0.110SGD4.76%0.005SGD
Bán
2002213.755MSGD2.830.04SGD126Dịch vụ Công nghiệp
AP4RIVERSTONE
0.700SGD2.19%0.015SGD
Theo dõi
1.503M1.052M1.015BSGD2.210.31SGDSản xuất Chế tạo
U09AVARGA
0.230SGD−2.13%−0.005SGD
Bán
205.4K47.242K213.464MSGD2.970.08SGDCông nghiệp Chế biến
1D1UNUSUAL
0.135SGD−4.26%−0.006SGD
Bán
711.8K96.093K145.114MSGD−0.00SGDDịch vụ Thương mại
T13RH PETROGAS
0.230SGD0.00%0.000SGD
Bán
1.897M436.356K191.64MSGD5.360.04SGDDịch vụ Công nghiệp
S29STAMFORD TYRES
0.186SGD3.33%0.006SGD
Mua
58.3K10.844K42.73MSGD30.000.01SGDDịch vụ Phân phối
UD2JAPFA
0.595SGD3.48%0.020SGD
Mua
2.729M1.624M1.177BSGD10.030.06SGD40KCông nghiệp Chế biến
BHUSUTL ENTERPRISE
0.480SGD2.13%0.010SGD
Theo dõi
17K8.16K40.409MSGD8.190.06SGDVận chuyển
K1QTTJ
0.235SGD4.44%0.010SGD
Mua
10K2.35K78.637MSGD28.480.01SGDDịch vụ Công nghiệp
OAJFORTRESSMINERALS
0.365SGD2.82%0.010SGD
Bán
27.6K10.074K177.5MSGD9.170.04SGD323Khoáng sản phi năng lượng
QS9G INVACOM
0.074SGD1.37%0.001SGD
Theo dõi
345K25.53K19.831MSGD25.170.00SGD660Dịch vụ Phân phối
MZHNANOFILM
2.45SGD2.08%0.05SGD
Bán
1.798M4.405M1.592BSGD25.670.09SGD300Dịch vụ Thương mại
RE4GEO ENERGY RES
0.370SGD0.00%0.000SGD
Bán
5.471M2.024M525.723MSGD2.030.18SGD197Năng lượng Mỏ
1F1Y VENTURES
0.024SGD−4.00%−0.001SGD
Bán
10026.171MSGD25Bán Lẻ
E5HGOLDEN AGRI-RES
0.250SGD2.04%0.005SGD
Bán
16.154M4.038M3.11BSGD4.840.05SGD69.008KCông nghiệp Chế biến
DU4MERMAID MARITIME
0.075SGD4.17%0.003SGD
Bán
267.5K20.063K101.76MSGD−0.02SGDNăng lượng Mỏ
GIHLHN LOGISTICS
0.148SGD3.50%0.005SGD
Theo dõi
37.4K5.535K201.545KSGD0.081.86SGD163Vận chuyển
42TTRENDLINES
0.104SGD4.00%0.004SGD
Theo dõi
20.1K2.09K83.342MSGD53Tài chính