Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
5OX MARY CHIA 0.02-81.98%-0.09Mức giá thấp25.000K18.171M-0.03155.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
B69 BROADWAY IND 0.11-3.51%-0.00Bán220.800K53.866M26.700.006181.00Công nghiệp
42U AXCELASIA 0.07-12.50%-0.01Bán51.200K12.842M-0.0087.00Công nghiệp
A78 LIONGOLD 0.000.00%0.00Bán3.000M8.120M-0.001321.00Vật liệu cơ bản
QG1 METECH INTL 0.00100.00%0.00Mức giá thấp4.446M9.015M-0.00119.00Công nghiệp
A27 MDR 0.000.00%0.00Theo dõi1.826M75.264M5.410.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C92 CHINA HAIDA^ 0.010.00%0.00Bán100.200K3.062M-0.02231.00Vật liệu cơ bản
RS1 CHINA ENV RES 0.02-38.46%-0.01Bán100103.973M-0.0123.00Công nghiệp
IW5 SEROJA INV^ 0.042.63%0.00Bán32.300K15.244M9.140.00935.00Công nghiệp
H16 HUANHSIN^ 0.01-15.38%-0.00Mức giá thấp5.200K4.406M-0.0417118.00Công nghiệp
5EB CFM 0.02-38.24%-0.01Mức giá thấp106.100K6.861M-0.01940.00Vật liệu cơ bản
5AI P5 CAPITAL 0.03116.67%0.01Mua10014.514M-0.00274.00Công nghiệp
BKZ SUNTAR ECO-CITY^ 0.2066.67%0.08Bán20.000K12.568M-0.07528.00Chăm sóc sức khỏe
T19 TRANSCORP 0.02109.09%0.01Bán20.000K2.637M-0.02154.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
F3V MMP RESOURCES^ 0.00-33.33%-0.00Mức giá thấp1.000K7.039M-0.00Công nghiệp
I11 IPCO INTL^ 0.00100.00%0.00Bán6.679M6.189M-0.0088.00Công nghệ
AYV ACMA 0.27-5.36%-0.01Bán30.900K11.248M23.580.0110908.00Công nghiệp
42Z EINDEC 0.0573.33%0.02Mua100.000K5.607M-0.02Công nghiệp
CGP NOBLE 0.1435.58%0.04Mua127.247M116.965M-3.9613500.00Công nghiệp
40N VERSALINK 0.1517.46%0.02Mua31.800K20.005M-0.01435.00Công nghiệp
LS9 LEADER ENV^ 0.03-3.33%-0.00Mức giá thấp2.000K18.540M6.250.0092.00Công nghiệp
E9L JOYAS INTL 0.00-25.00%-0.00Mức giá thấp5.000K7.665M-0.00927.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D79 C&G ENV PROTECT 0.0150.00%0.00Bán170.000K7.832M-0.00660.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Y35 ANAN INTL 0.01-25.00%-0.00Bán300.000K33.908M-0.04Năng lượng
A33 BLUMONT 0.0050.00%0.00Bán3.100M55.211M-0.0071.00Công nghiệp
E6R SAMKO TIMBER 0.0333.33%0.01Mua15.900K48.695M6.790.0012685.00Vật liệu cơ bản
574 TSH 0.0345.00%0.01Mua10.000K6.982M-0.00125.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BDN RYOBI KISO 0.1330.00%0.03Bán80.100K39.844M-0.02600.00Công nghiệp
BLW GLOBAL PALM RES 0.3640.38%0.11Mua1.000K52.437M49.000.01511.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
E27 THE PLACE HLDG 0.03-22.22%-0.01Bán30.000K164.865M-0.002546.00Công nghệ
BNE KENCANA AGRI 0.2421.21%0.04Bán44.200K56.899M-0.041009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BJL LCT 0.46-1.08%-0.00Mức giá thấp1.800K18.270M-0.04324.00Công nghệ
BOU INFORMATICS^ 0.0815.94%0.01Mua18.500K5.134M-0.081325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5MQ EPICENTRE 0.0511.11%0.01Bán752.100K7.995M-0.0149.00Công nghệ
504 KLW 0.0125.00%0.00Bán4.075M26.936M807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F4 VASHION 0.0125.00%0.00Mua1.478M6.004M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5LE SITRA 0.0111.11%0.00Bán102.700K6.769M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
I5H FORISE INTL^ 0.00-20.00%-0.00Mức giá thấp20.000K8.531M23.240.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5UL ATLANTIC NAV 0.12-19.74%-0.03Mức giá thấp20.000K31.832M-0.07Vật liệu cơ bản
AZR UNITED FOOD 0.2824.44%0.06Mua154.800K47.430M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BTX ANCHUN INTL 0.2630.00%0.06Mua10013.147M-0.13424.00Công nghiệp
5GZ AA 0.0312.50%0.00Bán6.522M37.085M1.200.03152.00Công nghiệp
BTJ A-SONIC AERO^ 0.20-18.37%-0.04Bán5.800K14.345M52.580.00720.00Công nghiệp
BCV QIAN HU^ 0.18-18.18%-0.04Bán5.000K20.460M62.280.00506.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BKA SIN HENG MACH 0.4826.32%0.10Mua30055.216M-0.01167.00Công nghiệp
AWE SP CORP 0.65-17.72%-0.14Bán1.000K22.844M16.590.04351.00Công nghiệp
BRS USP GROUP^ 0.11-17.69%-0.02Mức giá thấp3.700K11.835M-0.00722.00Vật liệu cơ bản
505 ASIAMEDIC 0.030.00%0.00Bán67.700K13.297M-0.01Chăm sóc sức khỏe
L5I ABTERRA^ 0.0425.00%0.01Bán18.100K13.194M-0.0145.00Năng lượng
5RF MERCURIUS 0.0320.83%0.01Mua300.000K32.347M22.660.00316.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
533 ABR 0.8322.79%0.15Mua401.900K136.848M23.560.03976.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
42N IPS SECUREX 0.0823.88%0.02Mua1.000K40.389M-0.0136.00Công nghệ
A04 ASL MARINE 0.093.53%0.00Bán241.800K55.666M-0.13622.00Công nghiệp
5FL FALCON ENERGY 0.033.33%0.00Bán7.342M27.731M-0.23108.00Năng lượng
A52 ANNAIK 0.1217.65%0.02Mua5.500K29.914M11.370.01189.00Vật liệu cơ bản
5VC KORI 0.4021.21%0.07Mua100.000K39.730M54.350.01339.00Công nghiệp
43A GS HLDG 0.2620.93%0.04Mua5.000K34.363M-0.03Công nghiệp
S56 SAMUDERASHIPPING 0.20-14.58%-0.04Bán120.800K129.554M11.410.02493.00Công nghiệp
43B SECURA 0.0917.11%0.01Mua68.000K35.645M-0.00Công nghệ
5HG EDITION 0.0120.00%0.00Bán958.000K12.632M-0.0051.00Công nghệ
571 IP SOFTCOM 0.01-14.29%-0.00Mức giá thấp4.000K5.277M-0.01667.00Công nghệ
BHD CHINA MINING 0.290.00%0.00Bán2.600K42.597M-0.02Tài chính
1D3 LIFEBRANDZ 0.0116.67%0.00Mua1.926M5.487M-0.0133.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BPF YHI INTL 0.450.00%0.00Mua10.300K131.698M11.580.041386.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5G9 TRITECH 0.049.09%0.00Bán201.000K34.546M-0.02184.00Công nghiệp
CGN BEST WORLD 1.329.09%0.11Mua8.998M688.308M12.880.0958.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEZ BENG KUANG^ 0.0817.14%0.01Bán5.000K11.085M-0.08Công nghiệp
5ME EZION 0.099.52%0.01Bán115.884M309.843M-0.6991.00Năng lượng
FQ7 JASPER INV 0.010.00%0.00Bán7.360M29.634M-0.001655.00Năng lượng
PA3 TA 0.21-10.42%-0.03Mức giá thấp151.800K112.637M-0.05713.00Tài chính
585 ASIAN MICRO 0.010.00%0.00Bán459.200K4.824M-0.000.00Công nghiệp
5UA STARLAND 0.0716.39%0.01Bán35.000K10.289M9.680.0125.00Tài chính
554 KING WAN 0.137.50%0.01Bán16.600K45.100M-0.01169.00Công nghiệp
N08 NEW TOYO 0.254.17%0.01Mua154.300K105.594M446.430.001800.00Công nghiệp
5HV KOH ECO 0.07-2.86%-0.00Mức giá thấp13.700K76.500M10.480.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
R14 RAMBA ENERGY 0.08-11.63%-0.01Bán16.200K47.321M-0.02Công nghiệp
5NV CHASEN^ 0.073.08%0.00Bán260.200K25.815M4.500.0119.00Công nghiệp
5VS HAFARY 0.15-11.43%-0.02Bán52.000K66.819M7.430.0287.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AZG 8TELECOM^ 0.11-1.75%-0.00Mua260.000K13.072M-0.01573.00Công nghệ
BDU FEDERAL INT 0.26-5.56%-0.01Bán23.800K38.055M12.610.0215.00Năng lượng
40E SPACKMAN 0.058.16%0.00Bán13.927M39.849M-0.0030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
C8R JIUTIAN CHEMICAL 0.0410.00%0.00Bán34.804M74.650M3.940.01290.00Vật liệu cơ bản
5EV HOSEN 0.0412.50%0.01Mua81.000K16.093M19.480.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
546 MEDTECS INTL 0.0414.29%0.01Bán6.000K22.004M18.290.000.00Chăm sóc sức khỏe
AWX AEM 1.157.48%0.08Bán5.955M295.542M9.710.11586.00Công nghiệp
5G4 RICH CAPITAL 0.010.00%0.00Bán5.400M73.519M-0.00Công nghệ
QF6 SWEE HONG^ 0.010.00%0.00Bán278.000K25.521M45.000.00403.00Công nghiệp
532 DISA 0.01-11.11%-0.00Mức giá thấp33.764M90.461M-0.0071.00Công nghiệp
S7P SOILBUILD CONST 0.143.60%0.01Bán7.000K97.032M-0.01800.00Công nghiệp
5PC GOODLAND 0.26-7.27%-0.02Bán50.200K108.504M5.750.0542.00Tài chính
AOF AMPLEFIELD LTD 0.030.00%0.00Mức giá thấp10.200K29.758M-0.0091.00Công nghệ
O9E PARKSON RETAIL 0.05-5.36%-0.00Bán40.100K35.942M-0.103537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AWC BROOK CROMPTON 0.8011.11%0.08Mua1.000K25.562M8.090.093698.00Công nghiệp
S3N OKH GLOBAL 0.04-10.26%-0.00Bán110.000K44.073M-0.04800.00Công nghiệp
B10 BOARDROOM 0.71-10.13%-0.08Mua1.000K137.671M11.800.06280.00Công nghiệp
L38 AF GLOBAL 0.2112.57%0.02Mức giá cao100227.247M32.190.01752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A7S SUNVIC CHEMICAL^ 0.02-10.00%-0.00Bán20.000K10.686M-0.02Vật liệu cơ bản
557 VIKING OFFSHORE 0.01-10.00%-0.00Mức giá thấp99.000K11.001M-0.01430.00Năng lượng
5NK ARTIVISION TECH 0.010.00%0.00Bán1.100M16.200M-0.0027.00Công nghệ
1G6 NO SIGNBOARD 0.209.44%0.02Mua345.100K86.113M11.790.02132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất