Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
A27 MDR
0.00100.00%0.00Mua200130.578M25.000.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5I0 QT VASCULAR
0.0125.00%0.00Mua101.000K11.176M5.550.0079.00Chăm sóc sức khỏe
UV1 REGAL INTL^
0.02-14.29%-0.00Bán1.770M4.049M-0.05142.00Tài chính
N4E NAM CHEONG
0.010.00%0.00Bán608.200K57.154M0.120.072920.00Công nghiệp
510 HIAP SENG^
0.0624.00%0.01Bán5.000K18.832M-0.093000.00Năng lượng
43Q ADVANCER GLOBAL
0.11-15.38%-0.02Bán1.100K27.648M14.710.01717.00Công nghiệp
40E SPACKMAN
0.01-7.14%-0.00Sức bán mạnh5.079M15.548M-0.0030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O2I AVIC
0.1119.78%0.02Sức mua mạnh50031.128M6.340.02400.00Công nghiệp
5QY NET PACIFIC FIN
0.02-4.35%-0.00Bán210.000K11.564M-0.02584.00Tài chính
5I4 ICP LTD
0.01-12.50%-0.00Bán10021.782M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5F7 WILTON RESOURCES
0.0311.54%0.00Mua1.950M70.664M-0.0120.00Vật liệu cơ bản
O9E PARKSON
0.020.00%0.00Bán100.600K14.824M-0.053537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E27 THE PLACE HLDG
0.02-12.50%-0.00Bán4.800K123.494M50.000.002546.00Công nghệ
OMK VIVIDTHREE
0.173.75%0.01Bán145.400K55.446M16.960.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLL PSL^
0.08-11.58%-0.01Bán45.000K4.678M-0.07212.00Công nghiệp
1B0 MM2 ASIA
0.1910.17%0.02Bán6.131M226.747M11.850.0234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5SY ONEAPEX
0.1613.57%0.02Bán8.000K13.435M-0.02114.00Tài chính
WPC VALLIANZ
0.10-10.53%-0.01Sức bán mạnh273.100K57.054M-0.10150.00Công nghiệp
BQD ENVICTUS^
0.120.84%0.00Sức bán mạnh22.100K29.683M-0.071200.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1A1 WONG FONG IND
0.1512.88%0.02Bán30.000K35.015M11.870.01234.00Công nghiệp
M1Z TEE INTL
0.06-6.06%-0.00Bán14.807M40.097M-0.01832.00Công nghiệp
EB7 KTL GLOBAL^
0.0510.64%0.01Sức mua mạnh16.000K16.415M-0.03112.00Năng lượng
5WH REX INTL
0.089.21%0.01Mua71.046M107.171M34.040.00Năng lượng
8YY BIOLIDICS
0.220.00%0.00Sức bán mạnh1.500K53.350M-0.02Chăm sóc sức khỏe
STP SILKROAD NICKEL
0.17-7.89%-0.01Sức bán mạnh12.800K22.243M-0.08Công nghiệp
IW5 SEROJA INV^
0.07-5.26%-0.00Mua2.263M28.108M16.990.00935.00Công nghiệp
BIP VIBRANT
0.152.82%0.00Bán306.000K101.104M39.250.00477.00Công nghiệp
F86 MYP
0.10-7.27%-0.01Bán3.700K162.432M-0.00Công nghiệp
V3M METECH INTL
0.15-6.96%-0.01Bán80013.236M-0.06119.00Công nghiệp
S44 ENGRO
0.996.99%0.06Sức mua mạnh324.100K118.030M15.160.07297.00Vật liệu cơ bản
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Bán210.000K11.835M-0.0069.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
40V SINGAPORE-EDEV
0.04-2.22%-0.00Bán3.451M48.486M-0.01188.00Công nghệ
S71 SUNRIGHT
0.391.30%0.01Bán17.400K47.894M60.280.010.00Công nghệ
Q0X LEY CHOON
0.01-6.25%-0.00Bán100.000K17.772M-0.01281.00Công nghiệp
AAJ SUNMOONFOOD^
0.05-2.08%-0.00Mua1.043M33.528M-0.011019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5OT SINGMEDICAL
0.32-5.88%-0.02Sức bán mạnh1.304M154.567M12.100.03223.00Chăm sóc sức khỏe
C29 CHIP ENG SENG
0.64-5.15%-0.04Bán3.370M403.779M6.710.10187.00Tài chính
5HV KOH ECO
0.05-5.77%-0.00Mua2.493M86.510M10.360.00Công nghiệp
5CN WINAS
0.03-5.56%-0.00Bán2.831M11.597M1.720.0283.00Công nghiệp
J03 JADASON^
0.04-2.78%-0.00Bán1.279M25.284M-0.00763.00Công nghệ
1D1 UNUSUAL
0.270.00%0.00Bán135.700K277.878M21.060.0128.00Công nghiệp
1G6 NO SIGNBOARD
0.060.00%0.00Bán72.000K25.894M-0.02132.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
M14 INNOTEK
0.46-3.19%-0.01Bán126.100K102.969M4.320.1110264.00Công nghệ
575 ASTI^
0.040.00%0.00Mua133.000K23.570M1.070.032000.00Công nghiệp
T39 SPH
2.04-4.23%-0.09Bán12.675M3.293B12.680.164096.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1F1 Y VENTURES
0.101.05%0.00Bán5.254M19.680M-0.0344.00Công nghệ
QC7 Q&M DENTAL
0.491.02%0.00Sức mua mạnh1.250M388.883M29.930.02181.00Chăm sóc sức khỏe
NO4 DYNA-MAC
0.10-3.96%-0.00Bán335.300K99.251M71.850.00679.00Công nghiệp
KUO INTL CEMENT^
0.045.41%0.00Sức mua mạnh1.000K223.655M13.680.001192.00Vật liệu cơ bản
C06 CSC
0.020.00%0.00Bán439.000K48.942M-0.012000.00Công nghiệp
D03 DEL MONTE PAC
0.154.23%0.01Mua26.400K800.412M10.240.015600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
L38 AF GLOBAL
0.14-3.38%-0.00Bán48.200K150.956M-0.00752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTP BAKER TECHNOLOGY
0.41-4.71%-0.02Bán1.800K82.166M3.240.13272.00Năng lượng
E16 ELEC & ELTEK USD
1.455.07%0.07Mua43.000K374.488M13.360.158400.00Công nghệ
F9D BOUSTEAD
0.732.10%0.02Bán494.600K348.603M11.070.07958.00Công nghiệp
S46 SAN TEH
0.15-4.55%-0.01Bán9.300K50.278M-0.031055.00Vật liệu cơ bản
BAZ LION ASIAPAC
0.430.00%0.00Sức bán mạnh54.900K34.469M-0.0069.00Vật liệu cơ bản
K75 KOH BROS
0.214.88%0.01Theo dõi5.000K88.679M13.270.021549.00Công nghiệp
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.220.00%0.00Bán576.600K586.482M5.100.04193.00Công ty dịch vụ công cộng
P9D CIVMEC
0.33-2.94%-0.01Mua2.000K165.325M12.420.03417.00Công nghiệp
RW0U MAPLETREE NAC TR
1.31-2.24%-0.03Bán21.028M4.168B6.520.20Tài chính
5GD SUNPOWER
0.45-2.17%-0.01Bán502.500K346.725M19.940.07354.00Công nghiệp
5GJ AUSGROUP^
0.020.00%0.00Bán1.667M70.109M8.030.002000.00Năng lượng
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
0.92-1.61%-0.01Sức bán mạnh41.553M3.610B4.890.19902.00Công nghiệp
566 SHS
0.17-1.17%-0.00Bán189.000K115.787M-0.02352.00Năng lượng
K03 KHONG GUAN
1.93-2.53%-0.05Bán3.500K49.818M-0.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5DM YING LI
0.12-4.03%-0.01Bán422.600K304.288M18.680.0248.00Tài chính
T55 TIH
0.24-4.00%-0.01Bán40.000K58.005M12.710.022037.00Tài chính
1F2 UNION
0.24-4.00%-0.01Bán5.000K54.936M8.080.03Công ty dịch vụ công cộng
5BS SEN YUE
0.020.00%0.00Bán604.100K20.743M-0.001034.00Vật liệu cơ bản
S85 STRACO
0.73-1.35%-0.01Sức bán mạnh12.900K628.278M13.450.05501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S51 SEMBCORP MARINE
1.26-2.33%-0.03Bán3.695M2.633B-0.0111847.00Công nghiệp
5AI P5 CAPITAL
0.03-3.85%-0.00Mua2.343M13.938M-0.00274.00Công nghiệp
BEI LHT
0.511.98%0.01Bán20.900K27.421M14.940.03339.00Vật liệu cơ bản
5GI INTERRA
0.033.85%0.00Sức bán mạnh466.000K15.821M5.800.00315.00Năng lượng
5PC GOODLAND
0.193.87%0.01Bán10067.730M12.580.0142.00Tài chính
AWO MIRACH ENERGY^
0.19-3.59%-0.01Bán15.000K43.544M13.570.0184.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
C33 CHUAN HUP
0.271.89%0.01Bán63.600K250.634M16.260.02909.00Công nghệ
1A4 AGV
0.033.70%0.00Mua160.000K5.207M-0.08130.00Vật liệu cơ bản
C50 CHEUNG WOH
0.140.70%0.00Mua174.000K43.216M-0.033400.00Công nghiệp
P74 CHINAKANGDAFOOD
0.141.47%0.00Bán216.000K61.242M55.420.004804.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
H78 HONGKONGLAND USD
5.57-2.28%-0.13Bán5.452M17.962B5.311.452090.00Tài chính
5NG HEALTHWAY MED
0.033.70%0.00Bán110.000K126.806M-0.00454.00Chăm sóc sức khỏe
5TP CNMC GOLDMINE
0.280.00%0.00Mua1.277M116.193M33.080.0135.00Vật liệu cơ bản
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.28-1.72%-0.00Bán10.674M3.629B-0.0031448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
544 CSE GLOBAL
0.442.30%0.01Bán202.800K229.650M11.360.041100.00Công nghệ
5WD PS GROUP
0.123.54%0.00Mua128.000K7.956M-0.0020.00Công nghiệp
5TN IEV
0.03-3.33%-0.00Bán2.049M10.600M-0.01156.00Năng lượng
546 MEDTECS INTL
0.030.00%0.00Mua140.000K16.482M13.050.000.00Chăm sóc sức khỏe
A50 THOMSON
0.06-1.69%-0.00Bán4.233M1.534B207.140.0013.00Chăm sóc sức khỏe
42W CHINA
0.030.00%0.00Bán800.000K17.221M1.830.025440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
43A GS HLDG
0.44-1.11%-0.01Mua404.400K82.322M-0.03Công nghiệp
B58 BANYAN TREE
0.45-1.10%-0.01Sức bán mạnh24.300K377.713M-0.004617.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
P8A CORDLIFE
0.45-2.17%-0.01Sức bán mạnh51.100K114.156M30.860.01111.00Chăm sóc sức khỏe
CEE CITIC ENVIROTECH
0.311.64%0.00Bán846.200K754.032M36.690.01250.00Công nghiệp
5UX OXLEY
0.310.00%0.00Bán2.903M1.268B4.800.06170.00Tài chính
Y92 THAIBEV
0.940.54%0.00Mua31.484M23.482B22.490.0422000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
F31 FRAGRANCE
0.13-0.78%-0.00Bán425.200K852.627M3.360.04129.00Tài chính
G41 G K GOH
0.80-3.05%-0.02Sức bán mạnh22.800K258.224M-0.00497.00Tài chính
V2Y SYNAGIE
0.16-0.61%-0.00Sức mua mạnh6.461M42.698M-0.07Dịch vụ Viễn thông
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất