Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
FQ7 JASPER INV^
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.000M13.062M-0.00Hỗn hợp
1D3 LIFEBRANDZ
0.000.00%0.00Bán2001.835M-0.0147.00Dịch vụ Khách hàng
532 DISA
0.00100.00%0.00Bán2.100M20.077M-0.0024.00Hỗn hợp
VFP JCG INVESTMENT
0.000.00%0.00Mua1.116M47.435M-0.00Dịch vụ Phân phối
5FX NEW WAVE
0.0140.00%0.00Mua20012.092M-0.00Công nghệ Điện tử
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-20.00%-0.00Sức bán mạnh36.931M8.523M16.670.0075.00Dịch vụ Công nghệ
504 KLW
0.000.00%0.00Mua20021.522M-0.00Sản xuất Chế tạo
BEZ BENG KUANG^
0.05-22.03%-0.01Bán2006.210M-0.04Dịch vụ Thương mại
5I4 ICP LTD
0.01-22.22%-0.00Bán5.000K21.782M-0.00Sản xuất Chế tạo
YYB ARION
0.0128.57%0.00Mua2005.606M-0.00Dịch vụ Khách hàng
OMK VIVIDTHREE
0.10-3.06%-0.00Sức bán mạnh1.290M31.731M10.100.0140.00Dịch vụ Khách hàng
43E ANCHOR RESOURCES
0.01-20.00%-0.00Bán3.210M9.954M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
5I0 QT VASCULAR
0.000.00%0.00Mua3.964M8.941M-0.01Bán Lẻ
5NK ARTIVISION TECH
0.0125.00%0.00Mua701.000K8.989M-0.00Dịch vụ Công nghệ
42W CHINA
0.020.00%0.00Sức bán mạnh1.287M13.064M11.580.00368.00Khách hàng Lâu năm
BDF EXCELPOINT
0.4418.92%0.07Mua4.600K52.693M20.330.02Dịch vụ Phân phối
AOF AMPLEFIELD LTD
0.03-6.06%-0.00Mua2.241M27.919M19.410.00Công nghệ Điện tử
5HT IMPERIUM CROWN
0.010.00%0.00Bán11.225M9.468M-0.00Dịch vụ Thương mại
5TN IEV
0.050.00%0.00Mua1.600M24.384M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
AWO MIRACH ENERGY^
0.1114.74%0.01Bán60.100K25.246M7.480.01Hỗn hợp
Q0X LEY CHOON
0.025.56%0.00Sức mua mạnh34.633M22.511M-0.01914.00Công nghệ Điện tử
E27 THE PLACE HLDG
0.026.67%0.00Bán20.100K94.090M0.00Dịch vụ Thương mại
539 CPH
0.010.00%0.00Mua2.865M9.834MCông nghệ Điện tử
5WV ASIAPHOS
0.03-6.25%-0.00Mua13.683M30.946M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
NO4 DYNA-MAC
0.13-10.67%-0.02Bán22.047M137.110M300.000.00135.00Dịch vụ Công nghiệp
595 GKE
0.071.52%0.00Mua19.749M52.832M38.820.00Vận chuyển
5BS SEN YUE
0.03-3.23%-0.00Sức mua mạnh5.472M29.528M0.00Bán Lẻ
5GJ AUSGROUP^
0.05-7.69%-0.00Mua63.112M146.315M74.290.00Dịch vụ Công nghiệp
S3N OKH GLOBAL^
0.020.00%0.00Mua1.400M22.573M-0.01Tài chính
T4B SINO GRANDNESS
0.03-9.38%-0.00Bán4.954M33.333M6.150.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
M03 MIYOSHI
0.030.00%0.00Bán1.221M18.836M-0.01954.00Sản xuất Chế tạo
5AI P5 CAPITAL
0.030.00%0.00Bán4.062M16.726M-0.00Sản xuất Chế tạo
5CN WINAS
0.02-9.09%-0.00Sức bán mạnh474.000K6.822MSản xuất Chế tạo
41F GSS ENERGY
0.09-6.12%-0.01Bán17.092M45.711M20.420.00Dịch vụ Công nghiệp
1B0 MM2 ASIA
0.21-6.67%-0.01Bán1.618M244.188M15.100.01Dịch vụ Khách hàng
AUE GOLDEN ENERGY
0.15-8.82%-0.01Sức bán mạnh174.500K364.731M47.220.00Công nghiệp Chế biến
5LY MARCOPOLO MARINE
0.02-4.35%-0.00Mua9.705M77.498M-0.00Vận chuyển
5G9 TRITECH
0.02-8.70%-0.00Bán13.708M19.842MDịch vụ Công nghiệp
DU4 MERMAID
0.11-8.62%-0.01Bán15.066M149.813M-0.03Vận chuyển
BJD VIBROPOWER^
0.135.74%0.01Mua198.100K6.818M14.520.01Sản xuất Chế tạo
1J3 ASIAN
0.219.37%0.02Bán1.488M68.626M21.330.0127.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
G50 GRAND BANKS
0.2810.00%0.03Mua1.000K50.665M20.000.01818.00Khách hàng Lâu năm
AAJ SUNMOONFOOD^
0.04-6.25%-0.00Mua2.710M35.022M-0.00Dịch vụ Phân phối
N02 NSL
0.86-7.07%-0.07Sức bán mạnh123.000K319.392M-0.012750.00Khoáng sản phi năng lượng
43F ACROMEC
0.091.18%0.00Mua71.200K11.916M425.000.00Dịch vụ Công nghiệp
42N IPS SECUREX
0.07-1.39%-0.00Mua6.398M34.424M-0.0056.00Công nghệ Điện tử
5DP HEETON
0.300.00%0.00Bán102.300K146.321M10.000.03Tài chính
42T TRENDLINES
0.12-4.58%-0.01Mua14.573M98.899M-0.0237.00Tài chính
5OT SINGMEDICAL
0.346.25%0.02Mua7.834M164.227M12.210.03223.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
5DX METAL
0.03-3.70%-0.00Bán3.300M9.727M-0.01Sản xuất Chế tạo
T41 TELECHOICE INTL
0.214.88%0.01Mua22.300K97.693M17.370.01Dịch vụ Phân phối
546 MEDTECS INTL
0.101.04%0.00Mua35.707M53.293M40.000.00Công nghệ Sức khỏe
575 ASTI^
0.040.00%0.00Mua3.325M27.499M6.770.01Công nghệ Điện tử
5GI INTERRA
0.07-3.90%-0.00Mua9.510M43.882M-0.00Năng lượng Mỏ
5WH REX INTL
0.19-3.50%-0.01Sức mua mạnh59.742M251.036M6.130.03Năng lượng Mỏ
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.010.00%0.00Bán6.437M27.277M-0.00Công nghiệp Chế biến
5NG HEALTHWAY MED
0.030.00%0.00Theo dõi2.863M139.956M-0.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
A31 ADDVALUE TECH
0.03-3.12%-0.00Mua12.974M57.984M-0.00Công nghệ Điện tử
40E SPACKMAN
0.020.00%0.00Mua8.652M19.135M-0.00Dịch vụ Khách hàng
QS9 G INVACOM^
0.12-3.91%-0.01Bán1.318M33.414M9.410.01984.00Dịch vụ Phân phối
BMT NEW SILKROUTES
0.23-6.12%-0.01Bán176.500K47.947M272.220.00Dịch vụ Phân phối
5PO HIAP TONG
0.08-2.50%-0.00Mua82.000K24.029M11.430.01Tài chính
41A UG HEALTHCARE
0.244.26%0.01Mua5.685M48.043M22.380.01900.00Công nghệ Sức khỏe
F1E LOW KENG HUAT
0.41-3.49%-0.02Bán58.000K306.609M89.580.00Tài chính
L38 AF GLOBAL
0.155.56%0.01Mua34.500K160.457M-0.00Dịch vụ Khách hàng
OXMU PRIME US REITUSD
1.02-1.92%-0.02Mua10.218M1.319BTài chính
5TP CNMC GOLDMINE
0.24-5.77%-0.01Bán2.661M99.885M17.450.01Khoáng sản phi năng lượng
1G1 RE&S HLDG
0.13-5.76%-0.01Sức bán mạnh82.900K46.374M-0.011564.00Dịch vụ Khách hàng
1F1 Y VENTURES
0.10-0.99%-0.00Bán1.458M22.966M-0.02Bán Lẻ
5IG GALLANT
0.120.00%0.00Mua796.100K656.407M-0.02Bán Lẻ
U77 SARINE TECH
0.350.00%0.00Bán988.200K122.708M-0.01Công nghệ Điện tử
1H3 CLEARBRIDGE
0.15-2.52%-0.00Mua16.452M90.052M-0.02Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
40V SINGAPORE-EDEV
0.04-2.78%-0.00Bán420.100K40.738M-0.00Tài chính
BEW JB FOODS
0.654.80%0.03Sức mua mạnh15.600K198.596M5.870.11565.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BDA PNE INDUSTRIES
0.85-0.59%-0.00Bán18.500K70.910M8.760.10Tài chính
41H BLACKGOLDNATURAL
0.02-5.26%-0.00Mua10.109M18.067M-0.01Năng lượng Mỏ
5WE MOYA ASIA
0.08-2.50%-0.00Mua2.826M327.880M26.670.00Công ty dịch vụ công cộng
MR7 NORDIC
0.29-1.67%-0.01Bán490.200K115.612M15.790.02Vận chuyển
COI NIKKOAM-STC A_REIT US$
0.930.32%0.00Mua4.990KHỗn hợp
5I1 KOP
0.04-4.88%-0.00Sức bán mạnh340.000K43.210M-0.00Dịch vụ Khách hàng
B69 BROADWAY IND^
0.10-4.76%-0.01Mua9.619M46.815M-0.023900.00Công nghiệp Chế biến
43A GS HLDG
0.61-4.69%-0.03Bán10.000K105.670M36.360.02Dịch vụ Thương mại
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.210.00%0.00Bán20.980M2.738B58.110.00171700.00Công nghiệp Chế biến
OAJ FORTRESSMINERALS
0.21-4.55%-0.01Sức bán mạnh50.000K105.000MKhoáng sản phi năng lượng
DM0 HANWELL
0.214.88%0.01Mua159.700K118.984M9.760.02Hàng tiêu dùng không lâu bền
GRQ DON AGRO
0.22-4.35%-0.0130.000K33.060M627.00Công nghiệp Chế biến
M44U MAPLETREE LOG TR
2.00-0.99%-0.02Mua18.029M7.601B15.060.13141.00Tài chính
5QY NET PACIFIC FIN
0.020.00%0.00Mua1.940M12.089M-0.01Hỗn hợp
I49 IFS CAPITAL
0.23-4.17%-0.01Mua245.000K86.473M3.690.07Tài chính
M1Z TEE INTL
0.05-2.04%-0.00Bán5.514M31.050M-0.08867.00Dịch vụ Công nghiệp
BIX ELLIPSIZ
0.35-4.05%-0.02Sức bán mạnh6.700K59.331M-0.08161.00Dịch vụ Công nghiệp
5NV CHASEN^
0.07-1.39%-0.00Sức bán mạnh2.444M27.479MDịch vụ Thương mại
5PC GOODLAND
0.172.37%0.00Bán104.000K62.316M563.330.00Hỗn hợp
BHU SUTL ENTERPRISE
0.494.26%0.02Bán8.400K42.366M7.620.06Dịch vụ Phân phối
PH0 HATTEN LAND
0.07-4.00%-0.00Sức bán mạnh417.000K103.291M24.190.00172.00Bán Lẻ
BXE CDW
0.17-4.00%-0.01Sức bán mạnh7.000K37.608M-0.01281.00Công nghệ Điện tử
BRD SAPPHIRE
0.05-3.85%-0.00Sức bán mạnh6.300K20.380M1011.00Khoáng sản phi năng lượng
5HV KOH ECO
0.05-1.92%-0.00Bán5.887M101.925M15.760.00Dịch vụ Công nghiệp
F03 FOOD EMPIRE
0.772.67%0.02Sức mua mạnh1.465M413.180M12.400.06Hàng tiêu dùng không lâu bền
H78 HONGKONGLAND USD
5.29-3.47%-0.19Sức bán mạnh5.306M17.267B7.591.012090.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất