Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
I11 IPCO INTL^ 0.00200.00%0.00Mua1.044M18.542M-0.0188.00Công nghệ
E9L JOYAS INTL 0.0050.00%0.00Bán10.099M5.741M-0.00927.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QG1 METECH INTL 0.00-0.00%-0.00Bán396.500K9.004M-0.00119.00Công nghiệp
YYB ARIONENT 0.01-50.00%-0.01Bán30.000K3.636M-0.0064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5RA CHINA REAL ESTATE 0.00-50.00%-0.00Bán20017.823M-0.0019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
C92 CHINA HAIDA^ 0.01-52.63%-0.01Bán14.800K2.294M-0.02231.00Vật liệu cơ bản
C04 CASA^ 0.1072.13%0.04Sức mua mạnh20.200K22.032M-0.05559.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5IE LORENZO INTL^ 0.0218.75%0.00Bán144.700K8.349M-0.031136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEH CHINA INTL 0.49108.51%0.26Mua10034.904M-0.02280.00Công nghiệp
5QT CHARISMA ENERGY 0.00-33.33%-0.00Bán1.000M39.499M-0.00147.00Công nghiệp
5GF NICO STEEL^ 0.0050.00%0.00Mua11.031M11.736M43.480.00Vật liệu cơ bản
5BI POLARIS 0.0050.00%0.00Bán616.600K51.160M100.000.00191.00Dịch vụ Viễn thông
A33 BLUMONT 0.00-33.33%-0.00Bán236.500K55.142M11.760.0071.00Công nghiệp
5HH SINJIA LAND 0.0495.00%0.02Bán1006.906M-0.02272.00Công nghiệp
L23 ENVIRO-HUB 0.0442.86%0.01Mua10.100K41.350M-0.01111.00Công nghiệp
BQN BH GLOBAL^ 0.1972.73%0.08Mua1.700K22.800M-0.2334.00Công nghiệp
KI3 HU AN CABLE^ 0.010.00%0.00Mua1.531M6.069M-0.25902.00Công nghiệp
5EF ADVENTUS 0.01-28.57%-0.00Bán846.800K9.753M-0.000.00Công nghiệp
571 IP SOFTCOM 0.0140.00%0.00Mua100.100K10.249M-0.01667.00Công nghệ
1C5 PACIFIC STAR DEV 0.2546.20%0.08Sức mua mạnh400124.915M13.880.02312.00Tài chính
5QR MSM INTL 0.0417.14%0.01Bán59.900K3.690M367.00Công nghiệp
BQI ASIA FASHION^ 0.0636.17%0.02Sức bán mạnh7005.472M-0.02328.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BCD CHINA YUANBANG^ 0.20-14.89%-0.04Mua26.000K13.880M-0.08161.00Tài chính
505 ASIAMEDIC 0.03-10.34%-0.00Sức bán mạnh31.000K10.153M-0.01Chăm sóc sức khỏe
I9T BMM^ 0.0111.11%0.00Bán259.600K4.883M-0.04317.00Vật liệu cơ bản
5AE POLLUX PROP 0.03-25.58%-0.01Bán3.000K88.303M1.510.02274.00Tài chính
BHD CHINA MINING 0.2821.74%0.05Bán9.400K41.073M-0.02Tài chính
5EC ISR CAPITAL^ 0.000.00%0.00Bán1.000K9.480M-0.0052.00Tài chính
5RC ES 0.03-25.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K4.660M-0.021422.00Công nghiệp
5EG ZHONGXIN FRUIT 0.0150.00%0.00Bán60.000K9.499M17.730.00667.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
O08 OSSIA INTL^ 0.1125.00%0.02Mua1.300K27.789M6.680.02558.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BBW AZEUS 0.3844.23%0.12Mua90011.250M34.310.01300.00Công nghệ
5G4 RICH CAPITAL 0.010.00%0.00Bán1.300M58.741M-0.00Vật liệu cơ bản
42N IPS SECUREX 0.1026.58%0.02Sức mua mạnh11.300K48.484M-0.0136.00Công nghệ
580 SANTAK 0.0938.46%0.03Theo dõi9.100K9.682M-0.02303.00Công nghiệp
BFT FABCHEM CHINA^ 0.2637.84%0.07Sức mua mạnh60011.934M-0.08701.00Vật liệu cơ bản
L02 MANHATTAN RES 0.0833.33%0.02Mua20.000K45.479M-0.0332.00Công nghiệp
P36 PAN HONG 0.09-21.24%-0.02Bán400.000K45.596M8.500.0160.00Tài chính
584 OEL 0.0133.33%0.00Mua6005.346M160.000.00152.00Công nghiệp
BQF XMH 0.283.70%0.01Mua37.700K31.159M-0.0343.00Công nghiệp
AYV ACMA 0.24-2.04%-0.01Bán60010.174M21.350.0110908.00Công nghiệp
AZZ CHINA GAOXIAN^ 0.0432.14%0.01Bán20.000K4.209M-0.130.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BJL LCT 0.4824.36%0.10Mua2.500K17.094M-0.04324.00Công nghệ
BDU FEDERAL INT 0.273.85%0.01Mua11.500K38.007M13.350.0215.00Năng lượng
PA3 TA 0.23-4.08%-0.01Bán161.200K121.746M-0.03713.00Tài chính
5WV ASIAPHOS 0.01-18.18%-0.00Bán395.400K9.284M-0.00208.00Vật liệu cơ bản
SO7 YZJ SHIPBLDG RMB 5.0925.99%1.05Mua5004.272B6.790.16902.00Công nghiệp
K22 RAFFLES UNITED 0.10-16.80%-0.02Bán20.000K24.342M6.910.02342.00Công nghiệp
B69 BROADWAY IND 0.09-2.08%-0.00Bán67.000K44.197M22.820.006181.00Công nghiệp
594 CWX GLOBAL 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh8.000M19.500M0.520.0175.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
504 KLW 0.0125.00%0.00Mua10021.522M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5RJ ACCRELIST 0.0125.00%0.00Bán20021.213M-0.00211.00Công nghệ
BTF DEBAO PROPERTY^ 0.1524.59%0.03Sức bán mạnh6.000K11.400M-0.09Tài chính
1A0 KATRINA 0.2212.24%0.02Mua605.100K50.935M50.930.00728.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A04 ASL MARINE 0.08-14.58%-0.01Bán78.100K51.600M-0.13622.00Công nghiệp
QS9 G INVACOM^ 0.1011.76%0.01Sức bán mạnh75.200K25.808M9.340.012593.00Công nghệ
570 TRANSIT CONCRETE 0.3921.88%0.07Mua30027.140M-0.0781.00Vật liệu cơ bản
5VI BOLDTEK 0.190.00%0.00Sức mua mạnh1.914M35.269M-0.01218.00Tài chính
596 PAVILLON^ 0.02-15.00%-0.00Bán6006.592M-0.00839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
42D NAUTICAWT 0.02-14.81%-0.00Sức bán mạnh4.000K5.375M-0.04144.00Năng lượng
5WA OUE LIPPO HC 0.12-0.81%-0.00Mua18.600K271.031M-0.04Chăm sóc sức khỏe
5CN SINWA 0.20-14.58%-0.04Sức bán mạnh1.700K69.921M7.460.0383.00Công ty dịch vụ công cộng
A52 ANNAIK 0.10-14.53%-0.02Bán20.000K24.713M9.480.01189.00Vật liệu cơ bản
Y35 ANAN INTL 0.0120.00%0.00Bán100.000K25.399M-0.04Năng lượng
5LE SITRA 0.010.00%0.00Bán986.500K4.507M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
F86 MYP 0.220.00%0.00Mua115.000K350.343M58.200.00Công nghiệp
C41 CORTINA 1.00-4.76%-0.05Sức mua mạnh11.000K165.578M6.720.15173.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1D4 AOXIN Q & M 0.20-13.04%-0.03Sức bán mạnh50.000K76.315M107.010.00Chăm sóc sức khỏe
40V SINGAPORE-EDEV 0.04-13.04%-0.01Sức bán mạnh25.000K44.058M-0.01188.00Công nghệ
BVQ PROCURRI 0.26-3.70%-0.01Mua51.200K73.468M77.840.00350.00Công nghệ
1B6 OCEAN SKY INTL 0.065.00%0.00Theo dõi224.100K27.127M3.970.029683.00Công nghiệp
L38 AF GLOBAL 0.2113.76%0.03Sức mua mạnh20.100K226.962M31.200.01752.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
557 VIKING OFFSHORE 0.0116.67%0.00Bán1006.545M-0.01430.00Năng lượng
QF6 SWEE HONG^ 0.010.00%0.00Bán8.869M22.657M40.000.00403.00Công nghiệp
585 ASIAN MICRO 0.0116.67%0.00Bán200.000K4.818M-0.000.00Công nghiệp
I5H FORISE INTL^ 0.0116.67%0.00Mua10012.780M36.760.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H20 HOE LEONG^ 0.0116.67%0.00Bán3.400M33.717M-0.07461.00Công nghiệp
FQ7 JASPER INV 0.010.00%0.00Bán1.100M30.479M-0.001655.00Năng lượng
532 DISA 0.010.00%0.00Bán440.300K80.309M-0.0071.00Công nghiệp
BNE KENCANA AGRI 0.2116.67%0.03Bán30060.272M-0.041009.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AZG 8TELECOM^ 0.18-2.15%-0.00Mua325.000K20.471M-0.01573.00Công nghệ
BJD VIBROPOWER^ 0.1316.22%0.02Theo dõi14.200K4.638M8.210.02100.00Công nghiệp
5TR LIBRA 0.10-11.97%-0.01Sức bán mạnh45.000K24.955M8.830.01200.00Công nghiệp
586 GLOBAL DRAGON 0.07-1.47%-0.00Mua20.800K44.863M-0.00208.00Công nghiệp
CZ4 DUTECH 0.2513.64%0.03Sức bán mạnh40.000K89.134M7.030.04655.00Công nghệ
545 VALLIANZ 0.010.00%0.00Bán994.100K150.737M4.940.00150.00Công nghiệp
BLZ ADVANCED 0.2312.50%0.02Bán20.100K22.785M-0.0024.00Năng lượng
510 HIAP SENG^ 0.0814.08%0.01Bán108.000K24.604M-0.063000.00Năng lượng
S69 SERIAL SYSTEM 0.1514.06%0.02Mua5.000K130.793M7.880.02310.00Công nghiệp
5MQ EPICENTRE 0.11-1.79%-0.00Bán130.700K17.542M-0.0149.00Công nghệ
5KI SOUP RESTAURANT 0.1713.33%0.02Mua8.000K47.619M20.330.01239.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5HV KOH ECO 0.05-10.53%-0.01Sức bán mạnh340.000K53.378M6.680.01Công nghiệp
AVX HL GLOBAL ENT 0.43-2.27%-0.01Bán14.100K40.384M0.450.95925.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5TP CNMC GOLDMINE 0.23-6.12%-0.01Bán782.000K93.531M20.890.0135.00Vật liệu cơ bản
5I1 KOP 0.06-8.70%-0.01Bán50.100K69.802M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S9B TEE LAND 0.181.71%0.00Bán28.100K79.544M-0.0114000.00Tài chính
R14 RAMBA ENERGY 0.080.00%0.00Bán39.000K43.820M-0.02Công nghiệp
5EB CFM 0.02-10.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K3.628M-0.01940.00Vật liệu cơ bản
5I4 ICP LTD 0.0111.11%0.00Mua5.301M26.517M-0.002824.00Vật liệu cơ bản
5FX NEW WAVE 0.0112.50%0.00Mua10013.820M9.300.0016.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất