Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BEH CHINA INTL
0.40107.25%0.21Mua5.300K28.493MVận chuyển
5EK SINOCLOUD
0.000.00%0.00Sức mua mạnh11.400M31.756M-0.00Dịch vụ Công nghệ
VFP BEVERLY JCG
0.00-50.00%-0.00Bán8.206M15.815M-0.00Dịch vụ Phân phối
5TY ADVANCED SYSTEMS
0.000.00%0.00Bán87.016M22.324MCông nghệ Điện tử
5NF MENCAST^
0.0317.39%0.00Bán172.300K11.911M1.010.02Sản xuất Chế tạo
FQ7 JASPER INV
0.000.00%0.00Mua17.929M17.417M-0.00Vận chuyển
I11 RENAISSANCE UNITED
0.000.00%0.00Mua209.300K12.362M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
532 DISA
0.000.00%0.00Mua210.739M20.077M-0.0020.00Hỗn hợp
504 HS OPTIMUS
0.010.00%0.00Mua12.445M32.283MSản xuất Chế tạo
QNS SOUTHERNALLIANCE
0.39-1.28%-0.01Mua1.091M188.265MTài chính
BIP VIBRANT GROUP
0.102.04%0.00Mua492.000K69.249M-0.03Vận chuyển
RDR INCREDIBLE
0.010.00%0.00Bán9.187M23.088M-0.01Bán Lẻ
594 CWX GLOBAL
0.00-25.00%-0.00Mua96.767M17.367M-0.01Năng lượng Mỏ
RF7 AMOS
0.0325.00%0.01Mua130.300K64.934MDịch vụ Công nghiệp
5CR ASIATIC
0.0112.50%0.00Mua12.169M14.008M-0.01Tài chính
BNE KENCANA AGRI
0.120.00%0.00Mua214.500K34.441MCông nghiệp Chế biến
5BI POLARIS
0.000.00%0.00Bán231.300K68.213M49.00Công nghệ Điện tử
L02 MANHATTAN RES^
0.05-19.67%-0.01Mua8.100K146.339MVận chuyển
E27 THE PLACE HLDG
0.056.25%0.00Mua143.181M299.913MDịch vụ Thương mại
B16 GL
0.7025.00%0.14Mua7.180M957.642M-0.031582.00Dịch vụ Khách hàng
T13 RH PETROGAS
0.038.70%0.00Mua371.800K18.357M11.500.00Dịch vụ Công nghiệp
41T GCCP
0.0214.29%0.00Mua9.121M18.711M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
G11 GUOAN INTL
0.0111.11%0.00Bán3.644M66.471M-0.00108.00Tài chính
539 CPH
0.010.00%0.00Mua8.500K6.146M-0.00Công nghệ Điện tử
N32 NIPPECRAFT
0.03-9.09%-0.00Mua2.500K10.542M-0.00Sản xuất Chế tạo
5LY MARCOPOLO MARINE
0.026.25%0.00Mua79.849M59.885M-0.00404.00Vận chuyển
5WV ASIAPHOS
0.0211.76%0.00Mua9.552M19.599M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
581 SUNRISE SHARES
0.0411.11%0.00Sức mua mạnh3.921M8.373M-0.01Dịch vụ Phân phối
BLZ ADVANCED
0.085.00%0.00Bán6.700K8.507MSản xuất Chế tạo
V3M METECH INTL
0.09-13.00%-0.01Bán6007.833M-0.01Dịch vụ Công nghiệp
5I0 QT VASCULAR
0.010.00%0.00Mua8.940M17.882MBán Lẻ
42W CHINA STAR FOOD
0.02-12.50%-0.00Bán300.000K12.470M393.00Khách hàng Lâu năm
1A4 AGV
0.038.70%0.00Mua305.000K16.678M-0.01110.00Công nghiệp Chế biến
5GJ AUSGROUP
0.030.00%0.00Mua147.749M97.543M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
584 OEL
0.026.67%0.00Mua24.131M14.941MDịch vụ Công nghiệp
502 3CNERGY
0.017.14%0.00Mua20.831M46.006M-0.01Tài chính
575 ASTI^
0.0310.34%0.00Sức mua mạnh2.562M20.951MCông nghệ Điện tử
A34 AMARA
0.405.26%0.02Sức mua mạnh459.900K229.987M495.00Dịch vụ Khách hàng
41H BLACKGOLDNATURAL
0.026.67%0.00Mua11.523M16.273M-0.00Năng lượng Mỏ
5G9 TRITECH
0.026.67%0.00Sức mua mạnh29.363M15.438MDịch vụ Công nghiệp
1C0 ETC SINGAPORE
0.04-7.89%-0.00Mua11.919M34.373MTài chính
LS9 LEADER ENV
0.18-3.19%-0.01Mua48.576M241.510MDịch vụ Công nghiệp
L23 ENVIRO-HUB
0.09-5.05%-0.01Mua8.486M116.607MKhoáng sản phi năng lượng
585 ASIAN MICRO
0.025.56%0.00Mua47.157M29.607M0.00Công nghệ Điện tử
5FX NEW WAVE
0.0111.11%0.00Sức mua mạnh50.200K17.275M-0.00Công nghệ Điện tử
YYB ARION ENT
0.010.00%0.00Mua860.100K8.406M-0.00Dịch vụ Khách hàng
5I4 ICP LTD
0.010.00%0.00Bán82.000K28.005M-0.00Sản xuất Chế tạo
AZT NUTRYFARM
0.42-8.70%-0.04Mua525.000K48.477M-0.05Dịch vụ Thương mại
42F YINDA INFOCOMM
0.137.38%0.01Mua30.947M48.645M-0.03Truyền thông
F31 FRAGRANCE
0.120.87%0.00Mua301.900K778.778MKhách hàng Lâu năm
5CT ECOWISE
0.030.00%0.00Mua112.000K28.645M27.270.00Dịch vụ Công nghiệp
B49 WORLD PRECISION
0.20-9.09%-0.02Mua50.000K80.000M17.890.011892.00Sản xuất Chế tạo
1D3 LIFEBRANDZ
0.02-4.76%-0.00Mua19.691M14.483M-0.01Dịch vụ Khách hàng
5HC NTEGRATOR INTL
0.01-9.09%-0.00Mua17.258M10.654M-0.0076.00Dịch vụ Công nghệ
LUY RAFFLES INFRASTRUCTURE^
0.430.00%0.00Theo dõi353.700K29.219M4.050.118.00Công nghiệp Chế biến
571 IP SOFTCOM
0.033.33%0.00Bán324.800K22.693M-0.01Dịch vụ Công nghệ
5UJ NEO
0.575.56%0.03Sức mua mạnh115.000K83.990M1146.00Dịch vụ Khách hàng
V2Y V2Y CORP
0.051.89%0.00Theo dõi57.193M16.518M-0.00Dịch vụ Công nghệ
AIY IFAST
4.576.78%0.29Mua4.102M1.245B68.810.06Dịch vụ Thương mại
5EF ADVENTUS
0.020.00%0.00Mua35.502M42.914M-0.0022.00Công nghệ Điện tử
5NK ARTIVISION TECH
0.010.00%0.00Mua6.660M19.776M-0.00Dịch vụ Công nghệ
S69 SERIAL SYSTEM
0.0910.00%0.01Sức mua mạnh10078.834MDịch vụ Phân phối
5DD MICRO-MECHANICS
3.427.21%0.23Mua341.300K475.489M27.670.12Tài chính
NPW MSC
0.469.52%0.04Mua105.000K200.370M-0.01Sản xuất Chế tạo
5WA OUE LIPPO HC
0.042.94%0.00Mua777.000K155.510MHỗn hợp
S71 SUNRIGHT
0.52-4.59%-0.03Mua571.200K63.859M39.780.012104.00Công nghệ Điện tử
N02 NSL
0.818.78%0.07Mua400300.714M2611.00Khoáng sản phi năng lượng
5HH SINJIA LAND
0.020.00%0.00Mua4.714M4.073M-0.02Sản xuất Chế tạo
BMT NEW SILKROUTES
0.078.70%0.01Bán3.500K15.635M-0.02Dịch vụ Phân phối
L38 AF GLOBAL
0.075.88%0.00Mua187.900K76.006MDịch vụ Khách hàng
BTP BAKER TECHNOLOGY
0.268.33%0.02Mua572.900K52.748MDịch vụ Công nghiệp
579 OCEANUS^
0.045.56%0.00Mua277.888M923.282M0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
E6R SAMKO TIMBER
0.04-5.13%-0.00Mua5.843M88.239MKhoáng sản phi năng lượng
C8R JIUTIAN CHEMICAL
0.102.04%0.00Mua312.725M198.844M-0.01Công nghiệp Chế biến
GU5 CHINAKUNDATECH
0.030.00%0.00Bán180.200K11.065MDịch vụ Phân phối
C06 CSC
0.010.00%0.00Mua4.657M49.950M1700.00Dịch vụ Công nghiệp
Q0X LEY CHOON
0.010.00%0.00Sức mua mạnh1.515M16.587M-0.01900.00Công nghệ Điện tử
5TI KITCHEN CULTURE
0.09-6.06%-0.01Bán2.983M39.494M-0.04Khách hàng Lâu năm
E3B WEE HUR
0.202.50%0.01Mua380.000K188.445MDịch vụ Công nghiệp
Y3D MDR LIMITED
0.097.50%0.01Sức mua mạnh31.100K76.548MDịch vụ Khách hàng
5EB CFM
0.040.00%0.00Bán1.018M8.263M-0.00Sản xuất Chế tạo
M11 MFG INTEGRATION
0.075.71%0.00Bán44.000K17.768M-0.24115.00Công nghệ Điện tử
1B1 HC SURGICAL
0.444.76%0.02Mua551.400K65.216M10.000.04Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
595 GKE
0.13-3.62%-0.01Mua21.958M101.944M11.400.01Vận chuyển
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.194.86%0.01Mua19.414M504.947M4.100.056206.00Dịch vụ Công nghiệp
Y35 ANAN INTL
0.03-3.23%-0.00Mua1.530M126.996M62.000.00Công nghiệp Chế biến
S3N OKH GLOBAL
0.020.00%0.00Mua301.000K18.059M-0.02Tài chính
43B SECURA
0.08-1.30%-0.00Mua12.299M30.400MDịch vụ Thương mại
OAJ FORTRESSMINERALS
0.31-1.59%-0.01Sức mua mạnh1.101M155.000M7.970.04Khoáng sản phi năng lượng
AZA IPC CORP
0.166.67%0.01Mua15.400K13.647MCông nghệ Điện tử
M05 MTQ
0.232.27%0.01Mua51.600K48.665M736.00Dịch vụ Công nghiệp
K29 KARIN TECH
0.31-6.06%-0.02Mua18.000K66.572M84.620.00Dịch vụ Phân phối
F17 GUOCOLAND
1.665.06%0.08Mua907.300K1.842B18.440.09Tài chính
AVX HL GLOBAL ENT
0.242.08%0.01Mua238.100K23.602M208.00Dịch vụ Khách hàng
BQD ENVICTUS
0.166.67%0.01Mua1.000K39.538M-0.13Hàng tiêu dùng không lâu bền
5EW PAN ASIAN
0.036.25%0.00Theo dõi213.700K7.283M-0.01Sản xuất Chế tạo
WPC VALLIANZ
0.050.00%0.00Mua46.800K28.527M-0.36Dịch vụ Phân phối
T24 TUAN SING
0.341.52%0.01Mua1.783M398.056M960.00Tài chính
G50 GRAND BANKS
0.256.38%0.01Mua150.000K46.159M747.00Khách hàng Lâu năm
1F3 ASPEN
0.250.00%0.00Mua12.984M270.818MTài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất