Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
A27 MDR
0.000.00%0.00Bán22.000M66.018M12.500.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
504 KLW
0.00-25.00%-0.00Mua2.100M16.142M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1A4 AGV
0.0214.29%0.00Bán783.200K4.463M-0.08130.00Vật liệu cơ bản
BEH CHINA INTL
0.35-20.45%-0.09Mua115.300K24.932M68.430.01280.00Công nghiệp
539 CPH
0.0125.00%0.00Mua150.200K6.146M-0.00197.00Công nghệ
5G9 TRITECH
0.03-7.14%-0.00Bán72.386M24.567M-0.01184.00Công nghiệp
BQC A-SMART
0.3815.15%0.05Sức mua mạnh128.000K48.916M-0.02451.00Công nghiệp
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00Mua500.200K10.365M-0.0016.00Vật liệu cơ bản
5GI INTERRA
0.0515.56%0.01Mua3.276M30.471M-0.00315.00Năng lượng
MIJ ALLIANCE HC
0.1721.43%0.03Bán5.000K35.341M111.110.00145.00Chăm sóc sức khỏe
STP SILKROAD NICKEL
0.283.70%0.01Mua120.400K73.140M-0.04Vật liệu cơ bản
5DX METAL
0.033.57%0.00Mua3.748M10.849M-0.011186.00Vật liệu cơ bản
41H BLACKGOLDNATURAL
0.010.00%0.00Bán1.055M9.034M75.00Năng lượng
O9E PARKSON
0.01-11.11%-0.00Bán9.900K5.390M-0.053537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1J4 JEP
0.248.89%0.02Sức mua mạnh4.620M101.129M18.410.01164.00Công nghiệp
B69 BROADWAY IND^
0.07-5.63%-0.00Mua3.454M31.366M-0.026181.00Công nghiệp
5TN IEV
0.04-2.22%-0.00Bán2.065M16.083M-0.01156.00Năng lượng
BTP BAKER TECHNOLOGY
0.419.33%0.04Mua10.100K83.180M3.280.13272.00Năng lượng
AAJ SUNMOONFOOD^
0.056.98%0.00Bán8.220M35.801M-0.011019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NR7 RAFFLES
0.08-5.62%-0.01Bán6.600K122.510M2.790.03557.00Công nghiệp
A31 ADDVALUE TECH
0.038.33%0.00Mua9.097M48.631M-0.00105.00Công nghệ
5BS SEN YUE
0.020.00%0.00Sức bán mạnh3.050M20.743M-0.001034.00Vật liệu cơ bản
41F GSS ENERGY
0.086.58%0.01Bán11.746M40.189M17.160.002300.00Công nghiệp
PH0 HATTEN LAND
0.093.57%0.00Bán1.415M124.810M30.040.001515.00Tài chính
5GJ AUSGROUP^
0.037.14%0.00Mua18.803M91.447M48.690.002000.00Năng lượng
5AI P5 CAPITAL
0.030.00%0.00Bán5.120M16.168M-0.00274.00Công nghiệp
NO4 DYNA-MAC
0.126.19%0.01Mua7.724M122.785M222.220.00679.00Công nghiệp
E5H GOLDEN AGRI-RES
0.236.98%0.01Bán83.155M2.929B63.680.0031448.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DU4 MERMAID
0.093.45%0.00Mua3.397M127.200M-0.02Năng lượng
U77 SARINE TECH
0.38-3.75%-0.02Mua2.746M134.979M-0.01171.00Công nghiệp
546 MEDTECS INTL
0.042.94%0.00Bán2.321M19.229M14.930.000.00Chăm sóc sức khỏe
5LY MARCOPOLO MARINE
0.025.88%0.00Bán3.450M63.366M-0.00111.00Công nghiệp
A26 SINARMAS LAND
0.264.00%0.01Sức mua mạnh550.400K1.107B2.750.0945000.00Tài chính
KJ7 XT MSINDO US$
15.651.36%0.21Sức mua mạnh5.480K
BIP VIBRANT
0.130.00%0.00Mua30.000K90.024M2.450.05477.00Công nghiệp
N02 NSL
0.92-3.16%-0.03Sức bán mạnh33.600K343.674M-0.012701.00Vật liệu cơ bản
I06 INTRACO
0.291.72%0.01Mua20.000K30.599M27.570.01128.00Công nghiệp
558 UMS
0.994.21%0.04Mua15.648M531.065M15.670.06994.00Công nghệ
40V SINGAPORE-EDEV
0.042.56%0.00Bán610.200K44.078M-0.01188.00Tài chính
F83 COSCO SHP SG
0.323.28%0.01Sức mua mạnh3.621M705.362M62.380.01245.00Công nghiệp
I07 ISDN
0.21-2.27%-0.01Sức bán mạnh356.600K92.358M13.490.02Công nghiệp
C06 CSC
0.024.76%0.00Bán579.000K52.733M-0.012000.00Công nghiệp
BVQ PROCURRI
0.46-2.15%-0.01Mua262.000K129.533M22.170.02400.00Công nghệ
D5IU LIPPO MALLS TR
0.23-2.08%-0.00Bán7.391M680.302M13.730.020.00Tài chính
C33 CHUAN HUP
0.23-2.08%-0.00Bán271.300K218.144M-0.04909.00Tài chính
E28 FRENCKEN
0.982.63%0.03Mua6.429M413.519M9.800.103500.00Công nghiệp
1J0 SLB DEV
0.124.17%0.01Mua78.000K114.125M-0.00Tài chính
5WH REX INTL
0.171.16%0.00Mua75.049M228.617M5.360.03Năng lượng
S51 SEMBCORP MARINE
1.251.63%0.02Bán4.583M2.613B-0.0311847.00Công nghiệp
M04 MAN ORIENTAL USD
1.831.10%0.02Mua184.400K3.146B251.370.0110000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5DD MICRO-MECHANICS
1.842.22%0.04Mua12.600K255.819M21.840.08600.00Công nghiệp
LIW EAGLE HTRUST USD
0.541.90%0.01Mua1.792M636.298MTài chính
BKY AVI-TECH
0.402.56%0.01Mua556.600K68.418M12.460.03260.00Công nghệ
AGS THEHOURGLASS
0.821.23%0.01Mua56.900K578.110M7.450.11248.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
D03 DEL MONTE PAC
0.13-2.90%-0.00Bán66.400K763.841M-0.015600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
M1Z TEE INTL
0.05-1.82%-0.00Mua9.771M39.182M-0.02640.00Công nghiệp
1D1 UNUSUAL
0.283.70%0.01Bán2.320M288.170M24.200.0128.00Công nghiệp
BS6 YZJ SHIPBLDG SGD
1.102.80%0.03Mua57.237M4.313B6.070.18902.00Công nghiệp
MR7 NORDIC
0.283.70%0.01Mua31.000K109.733M14.050.02201.00Công nghiệp
5VJ HALCYON
0.430.00%0.00Bán70.800K685.855M-0.0215000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTX ANCHUN INTL^
0.293.57%0.01Mua324.000K14.523M5.540.05424.00Công nghiệp
BEC BRC ASIA
1.512.72%0.04Mua725.700K352.336M9.650.16202.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QS9 G INVACOM^
0.150.68%0.00Bán4.669M39.934M10.820.012593.00Công nghệ
M14 INNOTEK
0.451.12%0.01Bán214.500K101.837M5.220.0910264.00Công nghệ
P15 PACIFIC
0.320.00%0.00Bán193.000K834.668M20.560.02360.00Tài chính
AWI THAKRAL
0.47-1.04%-0.01Mua405.900K62.159M6.520.07Công nghệ
H22 HONG LEONG ASIA
0.64-1.54%-0.01Mua131.900K478.603M14.870.0413549.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5EV HOSEN
0.033.23%0.00Bán315.000K10.397M19.160.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
J03 JADASON^
0.033.12%0.00Bán470.000K23.839M-0.01763.00Công nghệ
5DM YING LI
0.10-0.98%-0.00Sức bán mạnh44.700K258.261M16.040.0248.00Tài chính
G07 GREAT EASTERN
21.35-0.47%-0.10Sức bán mạnh31.500K10.105B11.891.804227.00Tài chính
M03 MIYOSHI
0.030.00%0.00Bán131.000K20.659M-0.001207.00Công nghệ
544 CSE GLOBAL
0.542.88%0.02Mua1.870M271.753M13.540.041100.00Công nghệ
P8Z BUMITAMA AGRI
0.690.72%0.00Mua736.200K1.208B19.900.0312600.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5UX OXLEY
0.350.00%0.00Mua1.407M1.475B10.120.04170.00Tài chính
1F1 Y VENTURES
0.110.00%0.00Bán4.388M24.344M-0.0344.00Công nghệ
Z59 YOMA STRATEGIC
0.372.82%0.01Mua2.897M814.395M-0.024000.00Tài chính
5GD SUNPOWER
0.551.85%0.01Mua950.900K423.775M8.810.07354.00Công nghiệp
TS0U OUE COM
0.560.90%0.00Sức mua mạnh3.823M3.016B15.100.04Tài chính
T4B SINO GRANDNESS
0.042.70%0.00Bán994.000K43.678M4.270.01238.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
S9B TEE LAND
0.15-2.53%-0.00Mua502.000K68.819M-0.0514000.00Tài chính
BTOU MANULIFEREIT USD
0.981.03%0.01Mua10.025M2.099B25.730.05574.00Tài chính
AWX AEM
1.951.56%0.03Mua3.215M525.926M13.180.15441.00Công nghệ
BN2 VALUETRONICS
0.791.95%0.02Mua5.075M341.476M9.320.082600.00Công nghệ
UD2 JAPFA
0.591.72%0.01Mua1.384M1.099B12.850.0538000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Z25 YANLORD
1.17-1.68%-0.02Sức bán mạnh2.914M2.260B7.770.152862.00Tài chính
C52 COMFORTDELGRO
2.402.56%0.06Mua13.252M5.199B17.340.1421918.00Công nghiệp
AU8U CAPITAR
1.591.92%0.03Sức mua mạnh5.372M1.916B9.980.16Tài chính
F34 WILMAR INTL
4.122.49%0.10Mua5.784M26.103B18.620.2290000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OV8 SHENG SIONG
1.24-1.59%-0.02Mua512.900K1.864B24.570.051909.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
5CP SILVERLAKE AXIS
0.410.00%0.00Sức bán mạnh3.063M1.098B14.330.032125.00Công nghệ
K75 KOH BROS
0.200.00%0.00Sức bán mạnh44.000K84.554M12.460.021549.00Công nghiệp
G41 G K GOH
0.850.00%0.00Mua12.700K276.089M-0.02497.00Công nghiệp
BOU INFORMATICS^
0.04-2.33%-0.00Sức bán mạnh22.500K7.448M-0.051325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
42T TRENDLINES
0.09-1.11%-0.00Mua651.600K63.400M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DM0 HANWELL
0.222.27%0.00Mua51.800K124.519M10.690.02771.00Vật liệu cơ bản
BQM TIONG WOON
0.45-1.10%-0.01Mua33.400K104.506M15.360.03448.00Công nghiệp
5H0 SINGHAIYI
0.091.10%0.00Bán806.400K388.153M418.180.0040.00Tài chính
F13 FU YU
0.240.00%0.00Sức mua mạnh601.000K180.719M15.200.0211000.00Công nghiệp
1D0 KIMLY
0.24-2.04%-0.01Mua102.600K275.819M13.580.02Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất