Cổ phiếu có biến động cao nhất — Thị trường Chứng khoán Singapore

Biến động của cổ phiếu là sự biến động giá trong bất kỳ khung thời gian cụ thể nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30%% trong thời kỳ chờ đợi. Biến động giá không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi giá theo tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
A27 MDR
0.000.00%0.00Mua300.014M130.578M28.570.002180.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VFP JCG INVESTMENT
0.00-50.00%-0.00Bán150.000K26.040M-0.00Vật liệu cơ bản
AWO MIRACH ENERGY^
0.2538.89%0.07Sức mua mạnh775.600K41.691M23.670.0284.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
504 KLW
0.000.00%0.00Bán13.788M16.142M-0.00807.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5FX NEW WAVE
0.010.00%0.00Mua116.100K10.365M-0.0016.00Công nghiệp
T13 RH PETROGAS
0.03-3.70%-0.00Bán5.000K19.825M7.700.001415.00Năng lượng
5HT IMPERIUM CROWN
0.026.25%0.00Mua9.338M12.624M69.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
O9E PARKSON
0.02-15.00%-0.00Sức bán mạnh32.900K13.476M-0.053537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
V3M METECH INTL
0.140.00%0.00Bán12.100K13.605M-0.02119.00Công nghiệp
5WA OUE LIPPO HC
0.060.00%0.00Bán2.000K266.588M-0.00Chăm sóc sức khỏe
43E ANCHOR RESOURCES
0.0114.29%0.00Bán1.000M8.710M-0.00Vật liệu cơ bản
5LE SITRA
0.020.00%0.00Mua829.500K22.109M-0.00104.00Vật liệu cơ bản
5LY MARCOPOLO MARINE
0.02-5.56%-0.00Bán1.001M63.366M-0.00111.00Công nghiệp
5TS ALPHA
0.030.00%0.00Mua10.295M63.148M-0.0030.00Công nghệ
42W CHINA
0.030.00%0.00Bán1.331M16.033M2.580.015440.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
40V SINGAPORE-EDEV
0.04-4.26%-0.00Sức mua mạnh13.293M51.792M-0.01188.00Công nghệ
5NF MENCAST^
0.096.25%0.01Mua1.144M34.308M-0.02112.00Năng lượng
QZG ACCRELIST LTD
0.072.86%0.00Mua94.500K19.540M175.000.00211.00Công nghệ
KUO INTL CEMENT^
0.02-4.55%-0.00Sức bán mạnh100.500K126.164M7.720.001192.00Vật liệu cơ bản
41H BLACKGOLDNATURAL
0.010.00%0.00Bán628.400K10.037M-0.0175.00Năng lượng
5SR ZHONGMIN BAIHUI
0.68-4.90%-0.03Bán20.300K137.155M17.140.04566.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
A31 ADDVALUE TECH
0.020.00%0.00Mua787.500K41.150M-0.00105.00Công nghệ
BJW SHINVEST
2.35-2.08%-0.05Mua16.500K71.773M-0.06447.00Công nghệ
5TN IEV
0.040.00%0.00Mua1.176M13.524M-0.01156.00Năng lượng
5WH REX INTL
0.095.68%0.01Sức mua mạnh93.364M113.627M2.910.03Năng lượng
5AI P5 CAPITAL
0.03-7.14%-0.00Mua3.262M15.611M-0.00274.00Công nghiệp
AAJ SUNMOONFOOD^
0.063.70%0.00Mua6.928M42.027M-0.011019.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
43B SECURA
0.04-6.82%-0.00Bán10.000K17.600M18.970.00Công nghệ
1J4 JEP
0.165.19%0.01Mua1.277M62.810M11.570.01164.00Công nghiệp
554 KING WAN
0.086.33%0.01Bán2.100K27.585M11.620.01169.00Công nghiệp
BMT NEW SILKROUTES
0.236.98%0.01Mua30.000K44.820M-0.03331.00Chăm sóc sức khỏe
1A1 WONG FONG IND
0.16-6.36%-0.01Mua14.500K40.655M13.780.01234.00Công nghiệp
BDX GSH
0.38-2.53%-0.01Bán56.700K773.779M181.190.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
40E SPACKMAN
0.020.00%0.00Mua21.647M19.135M-0.0030.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Q0X LEY CHOON
0.026.67%0.00Mua1.130M17.772M-0.01281.00Công nghiệp
BQC A-SMART
0.31-6.15%-0.02Bán58.000K41.836M-0.02451.00Công nghiệp
BHK SIIC ENVIRONMENT
0.23-4.08%-0.01Sức bán mạnh879.400K637.690M5.650.04193.00Công ty dịch vụ công cộng
Z59 YOMA STRATEGIC
0.32-3.08%-0.01Bán3.773M617.084M13.830.024000.00Tài chính
U77 SARINE TECH
0.266.25%0.02Mua563.800K84.143M-0.01171.00Công nghiệp
40U MS HLDGS
0.05-5.77%-0.00Sức bán mạnh50.000K8.621M110.640.00Công nghiệp
J03 JADASON^
0.03-2.94%-0.00Bán1.623M24.561M-0.01763.00Công nghệ
QS9 G INVACOM^
0.15-1.31%-0.00Mua9.114M41.564M11.720.012593.00Công nghệ
V2Y SYNAGIE
0.142.27%0.00Bán12.835M34.949M-0.07Dịch vụ Viễn thông
5G9 TRITECH
0.025.88%0.00Bán1.650M16.063M-0.01184.00Công nghiệp
5TP CNMC GOLDMINE
0.26-3.70%-0.01Bán1.072M110.077M21.680.0135.00Vật liệu cơ bản
P9D CIVMEC
0.375.71%0.02Mua3.500K175.345M31.170.01417.00Công nghiệp
CTO HONG LAI HUAT
0.174.19%0.01Bán12.300K37.063M22.210.017.00Tài chính
V03 VENTURE
15.35-3.94%-0.63Bán2.441M4.610B11.421.4511453.00Công nghệ
DM0 HANWELL
0.21-4.55%-0.01Mua132.300K121.751M11.620.02771.00Vật liệu cơ bản
A26 SINARMAS LAND
0.21-4.55%-0.01Sức bán mạnh271.100K936.290M2.330.0945000.00Tài chính
42C IX BIOPHARMA
0.21-4.55%-0.01Bán92.100K141.811M-0.0256.00Chăm sóc sức khỏe
DU4 MERMAID
0.07-2.99%-0.00Bán761.900K94.693M-0.02Năng lượng
F13 FU YU
0.22-2.22%-0.00Bán645.300K169.424M13.690.0211000.00Công nghiệp
K1Q TTJ
0.234.55%0.01Theo dõi18.300K76.890M19.000.01548.00Công nghiệp
1F1 Y VENTURES
0.110.90%0.00Mua14.955M25.492M-0.0344.00Công nghệ
1D8 SINGAPORE O&G
0.34-1.43%-0.00Bán376.000K166.881M21.540.0237.00Chăm sóc sức khỏe
1B0 MM2 ASIA
0.23-2.13%-0.01Mua295.500K273.259M14.280.0234.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
H17 HI-P
1.401.45%0.02Mua5.607M1.110B10.720.133454.00Công nghiệp
M04 MAN ORIENTAL USD
1.650.00%0.00Mua532.600K2.871B226.650.0110000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5HV KOH ECO
0.050.00%0.00Mua3.670M84.745M13.480.00Công nghiệp
S85 STRACO
0.72-2.70%-0.02Bán19.600K639.445M14.190.05501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Y92 THAIBEV
0.902.86%0.02Sức mua mạnh26.276M21.975B20.980.0422000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CLN APAC REALTY
0.51-1.92%-0.01Mua471.600K184.703M11.740.04137.00Tài chính
BTM PENGUIN
0.67-1.47%-0.01Mua106.300K149.715M9.190.07440.00Công nghiệp
558 UMS
0.682.27%0.01Mua4.690M354.044M10.960.06994.00Công nghệ
1C3 SAMURAI
0.82-0.60%-0.00Bán60091.234MVật liệu cơ bản
566 SHS
0.170.00%0.00Bán49.800K114.417M-0.02352.00Năng lượng
5BS SEN YUE
0.03-3.57%-0.00Mua450.000K24.200M-0.001034.00Vật liệu cơ bản
OMK VIVIDTHREE
0.143.70%0.00Bán3.600M45.092M13.790.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
F83 COSCO SHP SG
0.280.00%0.00Bán1.020M626.989M50.820.01245.00Công nghiệp
M14 INNOTEK
0.43-2.30%-0.01Bán63.500K98.443M4.480.1010264.00Công nghệ
5CN WINAS
0.03-3.45%-0.00Bán2.304M9.891M1.220.0283.00Công nghiệp
S49 SINGREINSURANCE
0.28-3.45%-0.01Bán376.300K175.514M20.270.01101.00Tài chính
561 TECKWAH
0.43-2.27%-0.01Bán49.000K102.762M14.870.031300.00Công nghiệp
CTN BREADTALK
0.600.00%0.00Bán476.800K335.453M30.640.020.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
S07 SHANGRI-LA HKD
7.61-2.06%-0.16Bán48.900K4.841B22.490.0626500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
42T TRENDLINES
0.091.14%0.00Mua3.445M62.688M-0.0136.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NO4 DYNA-MAC
0.09-2.22%-0.00Bán557.500K92.089M66.670.00679.00Công nghiệp
CEE CITIC ENVIROTECH
0.30-1.64%-0.01Bán370.500K741.870M36.090.01250.00Công nghiệp
AWI THAKRAL
0.461.10%0.01Mua47.100K59.542M7.400.06Công nghệ
546 MEDTECS INTL
0.030.00%0.00Bán2.012M17.032M13.160.000.00Chăm sóc sức khỏe
S7P SOILBUILD CONST
0.060.00%0.00Bán30.000K52.157M-0.01800.00Công nghiệp
F10 FJ BENJAMIN^
0.03-3.12%-0.00Bán350.000K29.118M-0.003000.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
U9E CHINA EVERBRIGHT
0.320.00%0.00Mua332.500K1.775B6.680.05402.00Công ty dịch vụ công cộng
BUOU FRASERS LOGISTICS & IND TRUST
1.26-2.33%-0.03Mua4.034M2.901B13.840.09Tài chính
5WE MOYA ASIA
0.06-3.08%-0.00Bán20.200K273.233M17.760.00152.00Công nghiệp
BN2 VALUETRONICS
0.640.00%0.00Mua1.579M278.401M8.010.082600.00Công nghệ
T24 TUAN SING
0.341.52%0.01Bán530.800K391.762M3.150.104700.00Tài chính
QC7 Q&M DENTAL
0.510.98%0.01Mua1.125M400.667M30.290.02181.00Chăm sóc sức khỏe
AVX HL GLOBAL ENT
0.34-2.86%-0.01Bán10032.870M514.710.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
E28 FRENCKEN
0.690.72%0.00Mua1.040M292.417M8.110.093500.00Công nghiệp
41F GSS ENERGY
0.071.43%0.00Mua2.300M34.731M17.070.002300.00Công nghiệp
E8Z ROXY-PACIFIC
0.380.00%0.00Bán11.600K488.992M28.670.01252.00Tài chính
Z25 YANLORD
1.16-1.69%-0.02Sức bán mạnh1.572M2.279B4.800.252862.00Tài chính
J37 JSH USD
29.921.29%0.38Bán229.200K45.250B6.636.1630000.00Công nghiệp
G92 CHINA AVIATION
1.200.00%0.00Mua137.700K1.032B8.150.1582.00Năng lượng
S51 SEMBCORP MARINE
1.200.00%0.00Bán1.793M2.507B-0.0111847.00Công nghiệp
BHQ SUNNINGDALE TECH
1.200.00%0.00Bán101.200K228.776M13.020.09Công nghiệp
M05 MTQ
0.20-2.44%-0.01Bán89.100K44.345M-0.00861.00Năng lượng
OU8 CENTURION
0.40-2.44%-0.01Bán737.100K344.719M4.390.09700.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất