Cổ phiếu Singapore mất giá nhiều nhất

Các công ty Singapore sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
55DOSAKAE
−18.25%0.103 SGD33.2 K10.3814.366 M SGD33.230.00 SGD−75.00%4.85%Dịch vụ Khách hàng
SSGRSHEFFIELD GREEN
−10.91%0.195 SGD9.9 K0.78Dịch vụ Thương mại
U77SARINE TECH
−5.36%0.265 SGD49.8 K1.0392.557 M SGD−0.01 SGD−117.33%6.31%Công nghệ Điện tử
S29STAMFORD TYRES
−5.24%0.181 SGD35.5 K0.6742.967 M SGD11.830.02 SGD+155.00%8.29%Dịch vụ Phân phối
QNSSOUTHERNALLIANCE
−4.81%0.495 SGD11.5 K0.75242.055 M SGD−0.00 SGD−101.56%0.44%Khoáng sản phi năng lượng
KK03KHONG GUAN
−4.46%0.97 SGD6000.1624.909 M SGD−0.05 SGD−10.19%1.04%Dịch vụ Phân phối
VC2OLAM GROUP
−4.42%1.08 SGD4.895 M2.484.084 B SGD18.000.06 SGD−66.67%6.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
11H8LY CORP
−4.00%0.120 SGD10 K0.1058.66 M SGD−0.01 SGD−4.17%0.00%Khách hàng Lâu năm
U9ECHINA EVERBRIGHT
−4.00%0.240 SGD186.3 K0.24686.61 M SGD3.370.07 SGD−1.93%8.29%Dịch vụ Công nghiệp
AP4RIVERSTONE
−3.76%0.895 SGD2.597 M0.371.327 B SGD18.680.05 SGD−62.37%5.62%Sản xuất Chế tạo
Mua
55CFOKP
−3.33%0.290 SGD72.7 K0.7089.019 M SGD2.000.15 SGD+2863.27%2.41%Dịch vụ Công nghiệp
I07ISDN
−3.13%0.310 SGD1.425 M1.08138.26 M SGD27.680.01 SGD−80.82%2.58%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EB5FIRST RESOURCES
−2.78%1.40 SGD1.266 M0.802.209 B SGD11.240.12 SGD−9.64%10.36%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
569VICPLAS INTL
−2.61%0.112 SGD148.1 K2.5957.241 M SGD29.470.00 SGD−81.28%4.02%Công nghệ Sức khỏe
11F2UNION GAS
−2.60%0.375 SGD77.8 K10.09119.163 M SGD9.740.04 SGD−28.44%2.40%Công ty dịch vụ công cộng
BBTEBUND CENTER
−2.56%0.380 SGD6000.04288.332 M SGD27.740.01 SGD+270.27%7.37%Tài chính
MZHNANOFILM
−2.55%0.765 SGD2.631 M0.53507.534 M SGD159.380.00 SGD−94.87%1.87%Dịch vụ Thương mại
Bán
5E2SEATRIUM LTD
−2.53%1.54 SGD33.235 M0.945.253 B SGD−0.59 SGD+56.70%0.00%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5500TAI SIN ELECTRIC
−2.53%0.385 SGD28.1 K0.74177.201 M SGD15.220.03 SGD+52.41%6.10%Sản xuất Chế tạo
55TPCNMC GOLDMINE
−2.38%0.205 SGD351.6 K0.7183.577 M SGD15.070.01 SGD+138.60%1.95%Khoáng sản phi năng lượng
B58BANYAN TREE
−2.35%0.415 SGD100.8 K0.48359.682 M SGD11.370.04 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
U96SEMBCORP IND
−2.31%5.07 SGD5.638 M3.019.022 B SGD9.750.52 SGD+237.53%2.56%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
P52PANUNITED
−2.20%0.445 SGD143.6 K1.21311.394 M SGD8.560.05 SGD+94.76%4.04%Khoáng sản phi năng lượng
U06SINGAPORELANDGRP
−2.15%1.82 SGD65.1 K2.092.607 B SGD9.630.19 SGD−18.25%1.92%Tài chính
QC7Q&M DENTAL
−2.08%0.235 SGD848.1 K1.89220.769 M SGD19.260.01 SGD−58.22%2.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
AWXAEM SGD
−2.06%1.90 SGD2.179 M0.49586.913 M SGD−0.00 SGD−101.41%5.42%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
EEHGECON HEALTHCARE
−2.05%0.191 SGD1.7 K0.0650.789 M SGD10.160.02 SGD+16.05%3.51%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
S19SINGSHIPPING
−2.04%0.240 SGD39 K1.1696.753 M SGD7.870.03 SGD−8.68%4.17%Vận chuyển
BBQMTIONG WOON
−2.00%0.490 SGD6 K0.16113.795 M SGD5.900.08 SGD+36.51%0.82%Tài chính
Y92THAIBEV
−1.94%0.505 SGD26.047 M0.8312.689 B SGD12.560.04 SGD−7.59%4.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
H78HONGKONGLAND USD
−1.74%3.39 USD2.756 M1.1210.117 B SGD−0.35 SGD−79.95%6.49%Tài chính
Theo dõi
5JSINDOFOOD AGRI
−1.67%0.295 SGD10.5 K0.26411.792 M SGD7.640.04 SGD−24.31%2.71%Công nghiệp Chế biến
MMR7NORDIC
−1.67%0.295 SGD50 K0.49114.382 M SGD7.370.04 SGD+11.73%6.46%Vận chuyển
AAWITHAKRAL
−1.67%0.590 SGD1.3 K0.1775.443 M SGD9.250.06 SGD−48.76%6.78%Dịch vụ Phân phối
55WHREX INTL
−1.61%0.122 SGD3.03 M0.31158.883 M SGD−0.07 SGD−195.53%4.10%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
KK29KARIN TECH
−1.61%0.305 SGD74.4 K6.7965.986 M SGD8.290.04 SGD+30.96%11.34%Dịch vụ Công nghệ
H13HO BEE LAND
−1.58%1.87 SGD86.2 K2.851.242 B SGD−0.39 SGD−178.62%4.28%Tài chính
BTJA-SONIC AERO
−1.56%0.315 SGD34.6 K4.4133.609 M SGD25.400.01 SGD−86.61%2.38%Vận chuyển
GGRQDON AGRO
−1.54%0.128 SGD179.2 K1.5119.235 M SGD−0.03 SGD−140.32%0.00%Công nghiệp Chế biến
YF8YZJ FIN HLDG
−1.54%0.320 SGD1.79 M0.361.124 B SGD5.840.05 SGD6.88%Tài chính
Sức mua mạnh
UD2JAPFA
−1.52%0.325 SGD1.105 M0.42665.139 M SGD19.820.02 SGD3.08%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
55ULATLANTIC NAV
−1.45%0.340 SGD79.1 K0.32177.994 M SGD7.330.05 SGD0.00%Sản xuất Chế tạo
E28FRENCKEN
−1.36%1.45 SGD2.072 M0.37619.23 M SGD19.080.08 SGD−44.65%2.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
BBLHHAI LECK
−1.27%0.390 SGD2000.0188.234 M SGD14.940.03 SGD+46.63%5.13%Dịch vụ Thương mại
544CSE GLOBAL
−1.23%0.400 SGD900 K0.38269.953 M SGD10.930.04 SGD+25.77%6.88%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
546MEDTECS INTL
−1.15%0.172 SGD26.207 M1.0793.983 M SGD−0.05 SGD−223.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
9CICAPITALANDINVEST
−1.13%2.62 SGD7.626 M0.8113.417 B SGD75.720.03 SGD−86.73%4.58%Tài chính
Sức mua mạnh
G13GENTING SING
−1.10%0.900 SGD21.851 M0.5610.858 B SGD17.790.05 SGD+235.10%3.89%Dịch vụ Khách hàng
Mua
8AZAZTECH GBL
−1.02%0.970 SGD316.7 K0.40748.794 M SGD7.480.13 SGD+34.58%8.25%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
S08SINGPOST
−1.02%0.485 SGD2.916 M0.441.091 B SGD16.170.03 SGD−2.91%1.20%Vận chuyển
Sức mua mạnh
O10FAR EAST ORCHARD
−0.99%1.00 SGD114.4 K2.20487.757 M SGD7.400.14 SGD+121.28%3.00%Tài chính
U13UOI
−0.97%6.15 SGD24 K1.29376.103 M SGD12.760.48 SGD+10.81%3.41%Tài chính
BSLRAFFLES MEDICAL
−0.96%1.03 SGD993.4 K0.541.941 B SGD21.370.05 SGD+7.11%3.69%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
S68SGX
−0.95%9.38 SGD2.212 M1.1510.026 B SGD18.220.51 SGD+33.02%3.57%Tài chính
Theo dõi
II49IFS CAPITAL
−0.94%0.105 SGD15 K0.2339.477 M SGD11.410.01 SGD−56.60%4.29%Tài chính
F99F & N
−0.93%1.07 SGD48.2 K0.491.559 B SGD10.640.10 SGD+18.77%5.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
IIX2PEC
−0.92%0.540 SGD33.7 K3.28137.508 M SGD15.080.04 SGD−58.94%3.70%Dịch vụ Công nghiệp
S9BAMCORP GLOBAL
−0.83%0.120 SGD81.2 K7.4653.688 M SGD−0.03 SGD−61.14%0.00%Tài chính
KK75KOH BROS
−0.76%0.131 SGD7.2 K0.2454.032 M SGD−0.05 SGD−418.56%1.53%Dịch vụ Công nghiệp
FF13FU YU
−0.76%0.131 SGD57.2 K0.2399.821 M SGD−0.01 SGD−157.26%7.63%Sản xuất Chế tạo
U10UOB KAY HIAN
−0.75%1.32 SGD125.5 K1.481.201 B SGD7.120.19 SGD+3.52%4.55%Tài chính
WJPVICOM LTD
−0.74%1.34 SGD40.9 K1.04475.121 M SGD17.220.08 SGD+11.30%4.53%Dịch vụ Khách hàng
AA55ASIA ENTERPRISES
−0.74%0.135 SGD298.1 K2.2446.052 M SGD7.580.02 SGD+63.30%5.93%Dịch vụ Phân phối
U14UOL
−0.72%5.49 SGD1.455 M1.384.639 B SGD6.550.84 SGD+130.05%2.73%Tài chính
Theo dõi
S20STRAITS TRADING
−0.71%1.39 SGD673.4 K0.83625.431 M SGD−0.06 SGD−113.11%5.43%Khoáng sản phi năng lượng
T12TAT SENG PKG
−0.67%0.740 SGD4000.03116.328 M SGD6.170.12 SGD−19.15%6.76%Công nghiệp Chế biến
F17GUOCOLAND
−0.66%1.50 SGD18.4 K0.181.665 B SGD8.510.18 SGD+8.36%4.00%Tài chính
Mua
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
−0.65%38.20 USD161.4 K0.7015.018 B SGD16.143.13 SGD−63.92%5.89%Sản xuất Chế tạo
Mua
F34WILMAR INTL
−0.64%3.12 SGD3.293 M0.5819.562 B SGD9.510.33 SGD−18.72%5.45%Công nghiệp Chế biến
Mua
P9DCIVMEC
−0.63%0.790 SGD114.2 K0.57400.997 M SGD7.440.11 SGD+24.79%6.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
T13RH PETROGAS
−0.61%0.162 SGD702.6 K0.29135.299 M SGD39.510.00 SGD−79.60%0.00%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BB69BROADWAY IND
−0.60%0.167 SGD3.128 M3.8576.533 M SGD24.560.01 SGD−79.20%2.99%Sản xuất Chế tạo
LVR17LIVE GROUP
−0.56%0.890 SGD21.9 K0.96157.927 M SGD−2.41 SGD0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
HMNCAPLAND ASCOTT T
−0.55%0.900 SGD2.157 M0.473.408 B SGD15.000.06 SGD−35.76%7.30%Tài chính
Mua
S35SING INV & FIN
−0.51%0.980 SGD40.6 K1.63231.71 M SGD6.980.14 SGD+5.64%6.12%Tài chính
C6LSIA
−0.45%6.68 SGD6.772 M0.9719.823 B SGD7.430.90 SGD5.69%Vận chuyển
Theo dõi
AAWZMULTI-CHEM
−0.43%2.34 SGD24.6 K1.34210.823 M SGD7.770.30 SGD+8.70%8.50%Dịch vụ Phân phối
C09CITYDEV
−0.34%5.89 SGD2.728 M0.945.342 B SGD17.850.33 SGD+253.32%1.36%Tài chính
Mua
AIYIFAST
−0.29%6.88 SGD377.9 K0.792.049 B SGD52.720.13 SGD+996.64%0.70%Dịch vụ Công nghệ
Mua
O39OCBC BANK
−0.28%14.45 SGD3.114 M0.5464.939 B SGD9.321.55 SGD5.54%Tài chính
Mua
S63ST ENGINEERING
−0.24%4.15 SGD3.092 M0.6112.932 B SGD22.200.19 SGD+2.69%3.86%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh