Cổ phiếu Sri Lanka có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty Sri Lanka sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ASPH.N0000INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC0.3 LKR−25.00%2.019 M3.551.5 B LKR−0.00 LKR−106.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC1550.00 LKR+9.93%40.0632.532 B LKR8.96172.91 LKR+1.69%5.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC1246.00 LKR+1.55%6.27 K0.85228.488 B LKR8.44147.63 LKR+35.07%10.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC204.00 LKR0.00%116.312 K0.28283.166 B LKR39.335.19 LKR−72.12%0.74%Bán Lẻ
Mua
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC1050.00 LKR0.00%1160.0881.82 B LKR11.1094.63 LKR+5.31%5.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC3.6 LKR−5.26%495.703 K0.481.302 B LKR30.150.12 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
VLL.N0000VIDULLANKA PLC8.5 LKR+1.19%212.842 K1.297.319 B LKR7.091.20 LKR+51.92%5.36%Công ty dịch vụ công cộng