Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Sri Lanka có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Sri Lanka sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SEMB.N0000SMB LEASING PLC
4.990.6 LKR0.00%1.521M4.988B LKR0.00%Tài chính
CWL.N0000CHRISSWORLD LIMITED
4.1210.5 LKR+5.00%18.362K300M LKR10.501.00 LKR+135.37%0.00%Vận chuyển
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC
2.91115.00 LKR−1.71%4.318K2.875B LKR−9.16 LKR−116.20%6.09%Công nghiệp Chế biến
ASIY.N0000ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC
2.764.0 LKR−2.44%78.616K1.066B LKR4.950.81 LKR−14.34%13.41%Dịch vụ Phân phối
LVEF.N0000LVL ENERGY FUND PLC
2.404.5 LKR−10.00%373.832K2.911B LKR−0.40 LKR−185.28%0.00%Tài chính
BBH.N0000BROWNS BEACH HOTELS PLC
2.2613.0 LKR+5.69%4.51K1.672B LKR−7.43 LKR−82.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC
2.0714.9 LKR−6.88%25.244K1.053B LKR10.431.43 LKR−47.90%12.58%Sản xuất Chế tạo
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
1.98107.00 LKR+3.88%25.547K21.262B LKR4.4324.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
1.7955.9 LKR+2.57%124.132K20.25B LKR7.387.57 LKR+5.86%6.48%Tài chính
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
1.73379.00 LKR+8.29%139.637K150.638B LKR5.9064.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
1.724.6 LKR+4.55%3.215M138.933B LKR7.250.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
1.5424.7 LKR+2.49%2.331M9.6B LKR5.024.92 LKR+96.58%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EDEN.N0000EDEN HOTEL LANKA PLC
1.4811.1 LKR0.00%312.501K17.266B LKR−5.08 LKR+31.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LPRT.N0000LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC
1.44174.75 LKR0.00%165513.284M LKR2.4471.51 LKR+69.69%2.86%Dịch vụ Thương mại
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
1.2713.9 LKR−0.71%118.586K7.197B LKR7.961.75 LKR−40.02%6.67%Tài chính
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
1.2716.8 LKR+1.20%50.666K2.258B LKR−3.75 LKR−1111.60%7.88%Khoáng sản phi năng lượng
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
1.2550.0 LKR+0.40%683.613K29.229B LKR7.846.38 LKR+36.81%0.00%Tài chính
CBNK.N0000CARGILLS BANK PLC
1.207.9 LKR+1.28%54.862KTài chính
Sức mua mạnh
COOP.N0000CO-OPERATIVE INSURANCE COMPANY PLC
1.192.2 LKR0.00%377.133KTài chính
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC
1.134.7 LKR+2.17%5.649M63.227B LKR4.321.09 LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
LUMX.N0000LUMINEX PLC
1.046.5 LKR−5.80%3.05KDịch vụ Công nghiệp
ONAL.N0000ON'ALLY HOLDINGS PLC
1.0222.5 LKR0.00%2.582K2.102B LKR4.614.88 LKR−53.43%19.47%Tài chính
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
0.961064.00 LKR+0.38%3.046K198.423B LKR7.21147.63 LKR+35.07%16.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LGIL.N0000LOLC GENERAL INSURANCE PLC
0.916.2 LKR0.00%46.308KTài chính
MADU.N0000MADULSIMA PLANTATIONS PLC
0.909.9 LKR−1.00%2K1.678B LKR−5.32 LKR−555.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
0.8143.0 LKR0.00%5.01K23.532B LKR4.1910.27 LKR0.00%Tài chính
HAPU.N0000HAPUGASTENNE PLANTATIONS PLC
0.7729.0 LKR+3.20%1K1.297B LKR−10.47 LKR−149.17%0.00%Công nghiệp Chế biến
CITW.N0000WASKADUWA BEACH RESORT PLC
0.772.0 LKR−9.09%49.7K1.176B LKR−0.99 LKR+12.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC
0.726.2 LKR+3.33%677.948K5.765B LKR−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC
0.716.0 LKR0.00%120.016K2.031B LKR6.040.99 LKR−43.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC
0.716.1 LKR0.00%18.1K1.721B LKR5.131.19 LKR−12.86%3.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
0.7026.0 LKR−3.35%94.051K10.692B LKR1.1522.62 LKR+719.24%54.92%Hỗn hợp
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
0.67112.25 LKR−1.97%2.941K25.226B LKR2.66%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PEG.N0000PEGASUS HOTELS OF CEYLON PLC
0.6524.0 LKR−0.83%1.73K1.021B LKR−3.59 LKR−16.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
0.6440.6 LKR−0.98%5.5K4.074B LKR2.2717.90 LKR1.34%Tài chính
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC
0.6324.0 LKR+1.27%14.388K638.704M LKR1.7713.56 LKR+1074.68%0.00%Tài chính
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
0.5821.7 LKR−1.36%171.001K2.493B LKR10.911.99 LKR−24.57%0.00%Tài chính
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC
0.5750.0 LKR0.00%1.027K1.2B LKR9.045.53 LKR−49.11%7.60%Công nghiệp Chế biến
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
0.5516.8 LKR−1.75%7.504K2.471B LKR7.19%Tài chính
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
0.559.2 LKR+2.22%5.371K5.42B LKR35.850.26 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
0.5581.6 LKR+0.12%133.772K61.05B LKR15.385.30 LKR−82.94%6.57%Sản xuất Chế tạo
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
0.5034.8 LKR+3.57%12.204K7.611B LKR7.89%Tài chính
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
0.5021.4 LKR0.00%8.166K4.28B LKR7.482.86 LKR−20.78%11.68%Tài chính
CONN.N0000AMAYA LEISURE PLC
0.4919.7 LKR0.00%7K2.16B LKR−3.86 LKR+55.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC
0.47113.00 LKR−1.31%1001.293B LKR6.50%Tài chính
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
0.479.1 LKR+1.11%1.49M6.799B LKR8.421.08 LKR+50.61%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
0.44340.00 LKR0.00%4048.075B LKR3.7989.79 LKR−21.79%7.06%Công nghiệp Chế biến
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
0.4223.0 LKR−2.13%47.021K14.467B LKR1.2817.93 LKR+500.25%48.94%Tài chính
LVEN.N0000LANKA VENTURES PLC
0.3828.1 LKR−10.79%3501.52B LKR−2.38 LKR−191.04%0.00%Hỗn hợp
ECL.N0000E - CHANNELLING PLC
0.3714.3 LKR+1.42%5.355K1.722B LKR0.00%Dịch vụ Công nghệ
TESS.N0000TESS AGRO PLC
0.330.9 LKR−10.00%50K717.063M LKR−0.01 LKR−105.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
0.3248.5 LKR−2.02%19.441K20.244B LKR8.295.85 LKR+18.88%2.79%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
0.2949.6 LKR−0.80%2.305K3.593B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
CARE.N0000PRINTCARE PLC
0.2444.5 LKR+5.45%2.276K3.645B LKR13.413.32 LKR−88.05%10.61%Dịch vụ Thương mại
LHL.N0000THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC
0.2433.4 LKR−5.92%2K1.532B LKR27.411.22 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC
0.244.0 LKR0.00%130K5.638B LKR−0.32 LKR+31.43%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
0.2325.5 LKR−1.92%4506.153B LKR6.334.03 LKR−56.21%11.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
0.2391.5 LKR−1.08%2.466K6.675B LKR4.8918.73 LKR−36.20%20.74%Khoáng sản phi năng lượng
BERU.N0000BERUWALA RESORTS PLC
0.231.2 LKR0.00%4.04K840.653M LKR−0.02 LKR+94.98%0.00%Dịch vụ Khách hàng
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC
0.2348.2 LKR0.00%50.047KTài chính
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC
0.2221.5 LKR+2.87%3.65K3.397B LKR10.142.12 LKR−51.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
0.2259.5 LKR−0.67%13.765K26.478B LKR148750.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
0.216.0 LKR0.00%5233.655B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%Tài chính
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
0.2027.5 LKR+5.77%9.551K24.702B LKR8.893.09 LKR−5.55%6.38%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
0.19104.00 LKR+0.48%8.271K23.531B LKR3.0034.70 LKR+19.94%4.11%Tài chính
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
0.19256.00 LKR+0.59%6.307K5.986B LKR11.01%Công nghiệp Chế biến
LCBF.N0000LANKA CREDIT AND BUSINESS FINANCE PLC
0.191.9 LKR0.00%65.1K1.422B LKR10.640.18 LKR+8.25%0.00%Tài chính
DFCC.N0000DFCC BANK
0.1868.0 LKR−1.45%24.65K29.853B LKR3.4319.80 LKR4.14%Tài chính
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED
0.1812.4 LKR+1.64%7062.288B LKR−0.80 LKR−129.13%0.00%Hỗn hợp
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC
0.187.5 LKR0.00%8.78K1.583B LKR19.730.38 LKR+2.87%0.00%Tài chính
BALA.N0000BALANGODA PLANTATIONS PLC
0.1746.3 LKR−2.53%7822.231B LKR4.24%Công nghiệp Chế biến
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
0.1613.4 LKR0.00%10.73K5.343B LKR16.600.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
LIOC.N0000LANKA IOC PLC
0.16108.00 LKR+0.23%47.036K57.639B LKR3.2533.24 LKR−47.77%3.70%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC
0.1515.2 LKR−2.56%4391.938B LKR−5.16 LKR−174.82%2.58%Sản xuất Chế tạo
MULL.N0000MULLER AND PHIPPS (CEYLON) PLC
0.151.1 LKR+10.00%2.725K283M LKR148.650.01 LKR0.00%Công nghệ Sức khỏe
ABL.N0000AMANA BANK PLC
0.142.3 LKR0.00%32.343K12.125B LKR5.060.45 LKR0.00%Tài chính
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED
0.143.8 LKR+2.70%27.425K2.168B LKR−1.05 LKR−175.44%5.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMER.N0000EASTERN MERCHANTS PLC
0.146.3 LKR0.00%2.738K693.019M LKR−0.49 LKR−106.76%2.42%Hỗn hợp
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
0.1432.2 LKR+1.90%10.728K10.115B LKR3.1510.22 LKR−11.23%3.14%Tài chính
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
0.1226.0 LKR−1.89%88.659K121.9B LKR7.913.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
0.1252.8 LKR0.00%16.794K14.223B LKR4.7311.16 LKR−45.92%13.82%Sản xuất Chế tạo
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
0.1219.5 LKR0.00%31.101K19.5B LKR2.487.85 LKR+227.12%2.56%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
0.1277.9 LKR+0.26%2.65K15.614B LKR8.069.67 LKR−42.01%15.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LDEV.N0000LANKEM DEVELOPMENTS PLC
0.1215.7 LKR+4.67%13.07K1.8B LKR4.263.68 LKR−63.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ASPH.N0000INDUSTRIAL ASPHALTS (CEYLON) PLC
0.110.3 LKR−25.00%50.001K1.5B LKR−0.00 LKR−106.87%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
0.11110.00 LKR+0.69%9725.118B LKR2.7240.43 LKR−4.34%26.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HELA.N0000HELA APPAREL HOLDINGS PLC
0.105.0 LKR+2.04%36.355KHàng tiêu dùng không lâu bền
JKL.N0000JOHN KEELLS PLC
0.1064.0 LKR0.00%603.891B LKR17.013.76 LKR−7.81%4.61%Tài chính
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC
0.1018.0 LKR+0.56%8K25.483B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PALM.N0000PALM GARDEN HOTELS PLC
0.1042.0 LKR+5.00%29019.037B LKR−88.62 LKR+7.48%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC
0.09103.50 LKR+0.49%14.181K24.78B LKR5.81%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
MHDL.N0000MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC
0.092.9 LKR+3.57%1K377.108M LKR−0.97 LKR+14.02%0.00%Tài chính
AGST.N0000AGSTAR PLC
0.097.0 LKR+1.45%130.453K3.385B LKR7.300.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
0.0974.6 LKR−0.40%11.006K44.75B LKR7.979.36 LKR+30.64%3.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACL.N0000ACL CABLES PLC
0.0977.0 LKR−0.52%20.536K18.447B LKR6.0612.70 LKR−59.49%1.62%Sản xuất Chế tạo
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED
0.095.1 LKR+2.00%6087.249B LKR17.790.29 LKR0.00%Tài chính
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
0.0960.5 LKR0.00%15.661K24.128B LKR4.1914.42 LKR0.00%Tài chính
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
0.0830.7 LKR+1.66%77.722K33.237B LKR4.656.60 LKR−20.15%9.67%Sản xuất Chế tạo
SIGV.N0000SIGIRIYA VILLAGE HOTELS PLC
0.0849.9 LKR0.00%48435.6M LKR−13.46 LKR−45.00%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC
0.083.0 LKR0.00%67.985K1.056B LKR25.130.12 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng