Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Sri Lanka có nhiều nhân viên nhất

Sau đây là Các công ty Sri Lanka có lực lượng lao động lớn nhất. Được sắp xếp theo số lượng nhân viên, các công ty này có thể đang phát triển hoặc giữ vị trí ổn định trên thị trường, vì vậy hãy phân tích các công ty này để tìm ra khoản đầu tư đáng tin cậy.
NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
31.483K84.0 LKR+3.07%546.1K2.2361.05B LKR15.845.30 LKR−82.94%6.57%Sản xuất Chế tạo
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
22.25K189.00 LKR+1.89%360.913K0.88256.792B LKR36.445.19 LKR−72.12%0.81%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
MELS.N0000MELSTACORP PLC
21.132K88.5 LKR−1.23%4.53K0.04104.303B LKR11.537.67 LKR−60.31%9.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
18.208K28.1 LKR+0.36%340.452K2.3316.701B LKR5.684.94 LKR−63.32%9.32%Sản xuất Chế tạo
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC
14.964K401.00 LKR+0.25%450.5340.8B LKR9.7940.96 LKR+4.67%0.45%Sản xuất Chế tạo
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC
14.964K260.00 LKR+2.06%9.983K40.3549.489B LKR7.8033.32 LKR−58.62%0.83%Dịch vụ Phân phối
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC
13.033K120.00 LKR+1.69%8.731K1.0847.908B LKR−0.31 LKR−100.81%3.39%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
12.174K44.5 LKR+4.22%767.742K3.5348.518B LKR5.168.63 LKR+1.37%2.35%Dịch vụ Phân phối
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
11.033K349.25 LKR−0.07%5.005K3.0489.672B LKR15.3322.78 LKR+7.17%3.74%Bán Lẻ
Theo dõi
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
8.902K159.00 LKR+0.79%71.046K0.5585.668B LKR3.8541.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC
7.764K72.8 LKR+4.75%20.905K1.714.712B LKR4.9314.75 LKR−62.97%8.30%Công nghiệp Chế biến
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
7.568K48.9 LKR+1.45%41.953K0.1946.57B LKR14.193.45 LKR+45.49%3.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MASK.N0000MASKELIYA PLANTATIONS PLC
6.75K32.0 LKR−1.84%1.14K0.121.748B LKR5.675.64 LKR−72.01%0.00%Công nghiệp Chế biến
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC
5.456K6.0 LKR0.00%387.075K2.292.031B LKR6.040.99 LKR−43.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
5.38K74.3 LKR−0.80%39.699K0.3244.75B LKR7.949.36 LKR+30.64%3.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
5.329K26.2 LKR+0.77%2.453K1.286.153B LKR6.504.03 LKR−56.21%11.54%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
5.098K4.7 LKR+6.82%17.404M9.32138.933B LKR7.400.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
4.825K108.50 LKR−0.69%5.714K0.645.118B LKR2.6840.43 LKR−4.34%26.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
4.628K92.2 LKR−0.32%3.62K0.346.675B LKR4.9218.73 LKR−36.20%20.74%Khoáng sản phi năng lượng
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
4.619K33.0 LKR+9.27%4.887M5.2733.237B LKR5.006.60 LKR−20.15%9.67%Sản xuất Chế tạo
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC
4.476K119.75 LKR+2.35%5.03K3.392.875B LKR−9.16 LKR−116.20%6.09%Công nghiệp Chế biến
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
4.179K72.9 LKR+0.41%458.874K1.4185.49B LKR4.7515.35 LKR4.62%Tài chính
Sức mua mạnh
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
3.724K151.00 LKR+2.03%998.083K1.65294.215B LKR−6.93 LKR−121.36%2.31%Vận chuyển
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
3.666K359.75 LKR+5.81%2.213K2.408.075B LKR4.0189.79 LKR−21.79%7.06%Công nghiệp Chế biến
HOPL.N0000HORANA PLANTATIONS PLC
3.634K38.9 LKR−1.52%3.203K0.56977.5M LKR6.665.84 LKR−1.51%5.75%Công nghiệp Chế biến
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
3.562K63.5 LKR+0.79%193.535K0.3534.906B LKR3.6717.32 LKR+18.53%7.94%Tài chính
Sức mua mạnh
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC
3.212K37.1 LKR0.00%16.811K0.1026.591B LKR36.941.00 LKR−74.30%2.02%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
3.095K43.0 LKR0.00%25.605K4.1623.532B LKR4.1910.27 LKR0.00%Tài chính
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
3.088K40.5 LKR+1.00%133.647K0.2216.619B LKR7.085.72 LKR+23.87%6.63%Công nghiệp Chế biến
UDPL.N0000UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC
3.08K78.8 LKR+1.03%1950.041.521B LKR2.9826.43 LKR−49.74%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
3K51.3 LKR+2.60%5.148K0.663.593B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
2.995K10.4 LKR+1.96%579.682K1.1121.759B LKR5.691.83 LKR−2.96%6.57%Tài chính
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
2.989K63.0 LKR−3.08%26.048K0.3821.724B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
2.986K13.4 LKR+0.75%1.208M3.9114.875B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
2.481K100.25 LKR−0.74%885.764K6.0632.343B LKR2.7935.89 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC
2.309K18.4 LKR+2.79%250.223K2.9925.483B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC
2.301K4.0 LKR0.00%160.667K0.295.638B LKR−0.32 LKR+31.43%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
2.259K54.1 LKR+2.46%715.21K5.0214.223B LKR4.8511.16 LKR−45.92%13.82%Sản xuất Chế tạo
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC
2.173K33.8 LKR−6.11%6.63K0.9712.847B LKR5.146.58 LKR+456.12%4.72%Dịch vụ Thương mại
DFCC.N0000DFCC BANK
2.109K70.0 LKR+1.45%85.367K0.6229.853B LKR3.5319.80 LKR4.14%Tài chính
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
2.109K63.0 LKR0.00%35.493K1.1122.185B LKR2.4126.10 LKR+30.20%3.97%Sản xuất Chế tạo
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)
2.032K115.00 LKR+0.88%1050.243.934B LKR15.697.33 LKR−64.99%2.02%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HAYC.N0000HAYCARB PLC
1.88K73.0 LKR−0.68%78.29K0.7521.868B LKR5.8812.42 LKR−45.12%8.15%Sản xuất Chế tạo
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
1.751K20.7 LKR+6.15%627.54K2.3719.5B LKR2.647.85 LKR+227.12%2.56%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC
1.737K523.00 LKR−2.92%1050.094.941B LKR9.7053.92 LKR1.87%Bán Lẻ
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
1.683K189.00 LKR−5.50%3070.0612.807B LKR8.8121.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
1.66K55.0 LKR+1.85%209.593K2.7626.714B LKR6.738.17 LKR+25.78%3.96%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
ACL.N0000ACL CABLES PLC
1.641K80.9 LKR+4.52%648.96K2.7818.447B LKR6.3712.70 LKR−59.49%1.62%Sản xuất Chế tạo
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
1.626K77.0 LKR−0.90%18.389K0.8115.614B LKR7.969.67 LKR−42.01%15.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
1.582K104.00 LKR+0.48%29.879K0.7023.531B LKR3.0034.70 LKR+19.94%4.11%Tài chính
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC
1.5K21.5 LKR+2.87%20.35K1.253.397B LKR10.142.12 LKR−51.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
1.469K18.0 LKR−2.70%426.051K1.658.187B LKR4.304.19 LKR0.00%Tài chính
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
1.411K87.9 LKR+1.03%13.587K2.132.817B LKR3.6424.12 LKR−9.89%5.98%Tài chính
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
1.39K60.5 LKR+1.00%401.884K6.3926.478B LKR151250.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED
1.381K12.4 LKR+1.64%18.056K4.542.288B LKR−0.80 LKR−129.13%0.00%Hỗn hợp
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC
1.368K15.1 LKR−3.21%22.063K7.671.938B LKR−5.16 LKR−174.82%2.58%Sản xuất Chế tạo
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
1.295K30.5 LKR+0.99%1.71K0.095.063B LKR9.693.15 LKR0.00%Tài chính
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC
1.221K9.4 LKR0.00%10.47K0.0510.185B LKR22.320.42 LKR0.00%Tài chính
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
1.22K36.2 LKR0.00%34.497K0.448.288B LKR4.498.06 LKR+17.75%2.84%Tài chính
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
1.185K165.00 LKR0.00%1.01K0.122.904B LKR48.033.44 LKR−93.14%4.42%Công nghiệp Chế biến
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
1.167K49.7 LKR+0.40%395.657K6.4920.244B LKR8.495.85 LKR+18.88%2.79%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HUNT.N0000HUNTERS & COMPANY PLC
986584.00 LKR0.00%551.973.014B LKR25.0623.31 LKR−82.98%0.85%Tài chính
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
94821.5 LKR+6.97%29.93K0.266.444B LKR0.00%Sản xuất Chế tạo
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
93826.0 LKR−1.89%141.824K0.20121.9B LKR7.913.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
ABL.N0000AMANA BANK PLC
8862.3 LKR0.00%123.758K0.5512.125B LKR5.060.45 LKR0.00%Tài chính
ODEL.N0000ODEL PLC
83511.0 LKR−7.56%14.295K11.353.238B LKR−10.76 LKR−37.19%0.00%Bán Lẻ
SFCL.N0000SENKADAGALA FINANCE PLC
835394.75 LKR+3.34%310.4932.765B LKR47.828.26 LKR−14.98%0.17%Tài chính
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED
7623.8 LKR+2.70%371.655K1.912.168B LKR−1.05 LKR−175.44%5.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
75112.0 LKR+6.19%8.41K0.532.283B LKR5.722.10 LKR−10.56%7.08%Tài chính
CARE.N0000PRINTCARE PLC
74444.5 LKR+5.45%10.127K1.073.645B LKR13.413.32 LKR−88.05%10.61%Dịch vụ Thương mại
TILE.N0000LANKA TILES PLC
74453.0 LKR+2.51%204.707K1.0113.66B LKR4.4911.81 LKR−23.78%14.76%Sản xuất Chế tạo
ALUM.N0000ALUMEX PLC
7359.1 LKR+2.25%902.955K1.395.328B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
72424.6 LKR+2.07%3.661M2.419.6B LKR5.004.92 LKR+96.58%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC
72010.9 LKR−0.91%17.831K0.845.227B LKR42.860.25 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
7009.2 LKR+2.22%11.795K1.215.42B LKR35.850.26 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CONN.N0000AMAYA LEISURE PLC
69921.0 LKR+6.60%667.723K46.672.16B LKR−3.86 LKR+55.92%0.00%Dịch vụ Khách hàng
ABAN.N0000ABANS ELECTRICALS PLC
655153.50 LKR0.00%600.11784.471M LKR2.1870.50 LKR+285.72%3.26%Khách hàng Lâu năm
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
643980.00 LKR0.00%280.0220.406B LKR105.049.33 LKR−98.15%5.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
643374.25 LKR+6.93%319.705K3.97150.638B LKR5.8364.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
HARI.N0000HARISCHANDRA MILLS PLC
6294000.00 LKR0.00%452.547.678B LKR26.93148.54 LKR+231.33%1.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
62021.2 LKR−0.93%34.868K2.134.28B LKR7.412.86 LKR−20.78%11.68%Tài chính
TRAN.N0000TRANS ASIA HOTELS PLC
60139.3 LKR0.00%1.187K1.817.86B LKR28.521.38 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
597107.00 LKR+3.88%94.445K7.3321.262B LKR4.4324.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
58789.2 LKR−0.89%6.266K0.973.239B LKR9.579.32 LKR−69.27%13.33%Sản xuất Chế tạo
KFP.N0000KEELLS FOOD PRODUCTS PLC
543133.50 LKR−0.74%310.073.411B LKR−10.55 LKR−219.47%1.50%Dịch vụ Phân phối
SINH.N0000SINGHE HOSPITALS LIMITED
5172.3 LKR0.00%1.25K0.07991.992M LKR−0.06 LKR−217.12%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
51531.0 LKR−1.27%3.428K1.111.967B LKR0.00%Tài chính
SIL.N0000SAMSON INTERNATIONAL PLC
507139.75 LKR−5.41%40.04598.937M LKR−38.03 LKR−201.27%1.41%Công nghiệp Chế biến
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
50414.1 LKR+5.22%525.774K8.065.343B LKR17.470.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC
503435.00 LKR−1.14%6.537K7.254.901B LKR−6.91 LKR−103.79%14.35%Sản xuất Chế tạo
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC
496272.50 LKR+2.16%7.075K1.715.504B LKR2.8396.38 LKR−31.32%2.57%Sản xuất Chế tạo
BFN.N0000ORIENT FINANCE PLC
4877.8 LKR+4.00%17.079K0.341.583B LKR20.520.38 LKR+2.87%0.00%Tài chính
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
48112.6 LKR0.00%3700.041.565B LKR7.831.61 LKR−2.61%0.00%Tài chính
SDF.N0000SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC
45312.2 LKR−1.61%3.342K1.351.855B LKR7.971.53 LKR−3.76%6.05%Tài chính
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
4305.9 LKR−1.67%6.889K2.763.655B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%Tài chính
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC
41142.5 LKR−0.93%3050.271.275B LKR−1.37 LKR−42.43%15.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC
39819.2 LKR+1.59%79.37K3.933.259B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
NEH.N0000THE NUWARA ELIYA HOTELS COMPANY PLC
3961700.00 LKR+6.25%281.013.498B LKR28.1860.33 LKR+288.17%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
39114.7 LKR+5.00%286K3.077.197B LKR8.421.75 LKR−40.02%6.67%Tài chính
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC
38450.0 LKR0.00%3.951K2.201.2B LKR9.045.53 LKR−49.11%7.60%Công nghiệp Chế biến