Các công ty Sri Lanka có thu nhập ròng cao nhất

Thu nhập ròng cho thấy khả năng sinh lời thực sự của công ty và công ty được quản lý tốt như thế nào. Các công ty Sri Lanka sau đây có thu nhập ròng cao nhất trên thị trường. Các công ty được sắp xếp theo chỉ số này nhưng cũng có những chỉ số khác để nghiên cứu.
Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
LIOC.N0000LANKA IOC PLC37.696 B LKR126.50 LKR−0.20%681.546 K1.3567.623 B LKR3.8133.24 LKR−47.77%3.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC27.656 B LKR1 001.00 LKR−17.95%1.593 K0.24228.207 B LKR6.78147.63 LKR+35.07%10.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC22.771 B LKR197.00 LKR−1.01%116.263 K0.13110.076 B LKR4.8340.77 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC22.374 B LKR428.00 LKR−0.70%83.764 K0.65204.811 B LKR6.6764.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC21.115 B LKR105.00 LKR−4.55%366.857 K0.36144.926 B LKR6.6115.89 LKR0.00%Tài chính
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC20.124 B LKR11.9 LKR−0.83%231.494 K0.3098.972 B LKR4.872.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC18.843 B LKR26.9 LKR−0.37%29.741 K0.06124.2 B LKR8.193.29 LKR−5.04%14.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC18.174 B LKR201.50 LKR−0.62%143.72 K0.32281.778 B LKR38.855.19 LKR−72.12%0.74%Bán Lẻ
Mua
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC17.924 B LKR79.8 LKR−1.97%276.916 K0.1495.458 B LKR5.2015.35 LKR4.14%Tài chính
Sức mua mạnh
MELS.N0000MELSTACORP PLC17.222 B LKR90.0 LKR−2.17%117.996 K0.76107.217 B LKR11.737.67 LKR−60.31%9.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
HAYL.N0000HAYLEYS PLC16.352 B LKR82.9 LKR−0.48%357.207 K0.7962.55 B LKR15.635.30 LKR−82.94%6.41%Sản xuất Chế tạo
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC15.393 B LKR6.0 LKR−1.64%7.226 M1.15201.783 B LKR9.450.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC11.471 B LKR115.00 LKR−1.71%100.462 K0.2938.011 B LKR3.2335.55 LKR2.05%Tài chính
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC11.436 B LKR249.00 LKR−0.40%1.785 K1.9949.097 B LKR7.4733.32 LKR−58.62%0.84%Dịch vụ Phân phối
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC10.846 B LKR395.00 LKR−2.71%1011.4540.29 B LKR9.6440.96 LKR+4.67%0.46%Sản xuất Chế tạo
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC10.773 B LKR2 460.00 LKR−4.65%1.355 K1.9754.656 B LKR1.83%Tài chính
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC9.524 B LKR53.4 LKR−2.02%198.689 K0.4362.071 B LKR6.198.63 LKR+1.37%1.83%Dịch vụ Phân phối
LFIN.N0000LB FINANCE PLC8.555 B LKR68.0 LKR−1.73%99.567 K0.3538.23 B LKR3.9317.32 LKR+18.53%7.61%Tài chính
Sức mua mạnh
DFCC.N0000DFCC BANK8.485 B LKR80.1 LKR−2.08%103.434 K0.1735.391 B LKR4.0419.80 LKR3.49%Tài chính
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC7.801 B LKR73.7 LKR−1.99%37.92 K0.0826.565 B LKR2.8226.10 LKR+30.20%3.35%Sản xuất Chế tạo
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC7.747 B LKR31.4 LKR−1.88%385.391 K0.5835.674 B LKR4.766.60 LKR−20.15%7.76%Sản xuất Chế tạo
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC7.227 B LKR115.00 LKR−0.86%51.528 K0.2826.146 B LKR3.3134.70 LKR+19.94%3.70%Tài chính
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC6.992 B LKR1 080.00 LKR0.00%1350.1086.7 B LKR11.4194.63 LKR+5.31%5.47%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC6.644 B LKR130.00 LKR0.00%2.72 K0.1452.779 B LKR−0.31 LKR−100.81%3.08%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC6.507 B LKR30.0 LKR0.00%187.396 K0.7517.958 B LKR6.074.94 LKR−63.32%8.67%Sản xuất Chế tạo
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC6.321 B LKR51.4 LKR−2.84%65.618 K0.2929.78 B LKR5.0510.19 LKR0.00%Tài chính
AACL.N0000ACL CABLES PLC5.952 B LKR83.8 LKR−0.83%61.534 K0.3020.34 B LKR6.6012.70 LKR−59.49%1.47%Sản xuất Chế tạo
HAYC.N0000HAYCARB PLC5.823 B LKR74.0 LKR+0.68%43.697 K1.0821.868 B LKR5.9612.42 LKR−45.12%8.15%Sản xuất Chế tạo
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC5.759 B LKR75.0 LKR−2.34%327.026 K0.4831.828 B LKR5.4113.86 LKR2.51%Tài chính
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC5.366 B LKR360.00 LKR−5.08%1000.1092.635 B LKR15.8022.78 LKR+7.17%3.62%Bán Lẻ
Theo dõi
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC5.034 B LKR981.25 LKR−0.88%1711.1320.343 B LKR105.179.33 LKR−98.15%5.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC4.989 B LKR51.9 LKR−1.52%15.264 K0.0921.611 B LKR8.875.85 LKR+18.88%2.62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC4.979 B LKR20.6 LKR−0.48%15.502 K0.0541.718 B LKR65.360.32 LKR−91.20%5.85%Sản xuất Chế tạo
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC4.36 B LKR52.0 LKR−1.89%60.624 K0.3314.606 B LKR4.6611.16 LKR−45.92%9.16%Sản xuất Chế tạo
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC4.269 B LKR81.9 LKR−0.85%29.542 K0.0649.225 B LKR8.759.36 LKR+30.64%2.85%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC4.135 B LKR46.0 LKR0.00%91.661 K0.6010.466 B LKR2.5218.25 LKR+200.56%5.74%Tài chính
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC3.853 B LKR17.7 LKR+1.14%58.194 K1.0821.753 B LKR5.713.10 LKR−36.59%7.14%Tài chính
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC3.758 B LKR48.5 LKR−2.22%49.858 K0.2329.052 B LKR7.606.38 LKR+36.81%17.75%Tài chính
TILE.N0000LANKA TILES PLC3.688 B LKR52.5 LKR+0.77%43.328 K0.4213.926 B LKR4.4411.81 LKR−23.78%11.62%Sản xuất Chế tạo
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC3.595 B LKR114.25 LKR−0.65%271.352 K1.0627.66 B LKR12.15%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC3.507 B LKR11.4 LKR−0.87%172.841 K0.1024.775 B LKR6.241.83 LKR−2.96%5.77%Tài chính
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC3.458 B LKR257.25 LKR+0.29%50.0052.366 B LKR12.7220.22 LKR+38.97%3.65%Dịch vụ Khách hàng
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC3.408 B LKR1 403.00 LKR−9.48%10.0132.532 B LKR8.11172.91 LKR+1.69%5.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED3.351 B LKR8.8 LKR−2.22%500.833 K0.618.344 B LKR8.960.98 LKR−76.07%11.24%Tài chính
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC3.18 B LKR28.8 LKR−0.69%2.403 K0.0327.552 B LKR9.313.09 LKR−5.55%5.72%Công nghiệp Chế biến
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC2.977 B LKR175.00 LKR0.00%65.67 K0.6410.5 B LKR10.29%Công nghiệp Chế biến
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC2.886 B LKR24.7 LKR0.00%49.107 K0.2115.144 B LKR1.3817.93 LKR+500.25%58.94%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC2.838 B LKR63.0 LKR−1.56%51.584 K0.5424 B LKR8.327.57 LKR+5.80%5.86%Tài chính
CALT.N0000CAPITAL ALLIANCE PLC2.827 B LKR59.4 LKR−1.00%372.967 K0.5219.798 B LKR1.3843.06 LKR+807.58%15.04%Tài chính
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC2.814 B LKR348.25 LKR−1.62%3870.818.307 B LKR3.8889.79 LKR−21.79%3.72%Công nghiệp Chế biến
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC2.787 B LKR314.75 LKR−0.08%25.356 K2.456.894 B LKR3.2796.38 LKR−31.32%2.06%Sản xuất Chế tạo
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC2.616 B LKR36.0 LKR−1.10%33.887 K0.0911.546 B LKR3.5210.22 LKR−11.23%2.75%Tài chính
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC2.575 B LKR112.50 LKR+2.27%5.514 K0.315.237 B LKR2.7840.43 LKR−4.34%26.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC2.513 B LKR55.5 LKR−0.36%30.948 K0.4053.508 B LKR16.113.45 LKR+45.49%3.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC2.504 B LKR293.00 LKR+0.17%1.031 K0.126.934 B LKR9.51%Công nghiệp Chế biến
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC2.482 B LKR23.4 LKR−1.27%147.371 K0.2323.5 B LKR2.987.85 LKR+227.12%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC2.364 B LKR86.5 LKR−1.03%79.461 K0.7917.79 B LKR8.959.67 LKR−42.01%13.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC2.346 B LKR30.5 LKR+1.67%7.502 K0.147.2 B LKR47.350.64 LKR−90.35%0.83%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC2.342 B LKR30.2 LKR0.00%421.81 K0.3312.231 B LKR1.3422.62 LKR+719.24%48.01%Hỗn hợp
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC2.264 B LKR57.8 LKR−1.20%110.489 K0.6828.928 B LKR7.078.17 LKR+25.78%3.66%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC2.222 B LKR36.7 LKR+0.55%4.93 K0.4213.603 B LKR104.860.35 LKR−83.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC2.177 B LKR70.5 LKR−0.70%5.884 K0.863.608 B LKR41.371.70 LKR−95.57%14.27%Công nghiệp Chế biến
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC2.127 B LKR37.5 LKR−1.32%92.199 K0.2427.236 B LKR37.341.00 LKR−74.30%1.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC2.087 B LKR72.0 LKR−1.37%9.902 K0.454.916 B LKR4.8814.75 LKR−62.97%7.95%Công nghiệp Chế biến
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC1.855 B LKR23.2 LKR−2.11%978.163 K0.3510.489 B LKR5.544.19 LKR0.00%Tài chính
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC1.831 B LKR112.25 LKR−0.44%13.092 K0.378.197 B LKR5.9918.73 LKR−36.20%16.89%Khoáng sản phi năng lượng
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC1.765 B LKR57.4 LKR−0.17%4740.018.49 B LKR4.8811.76 LKR−3.60%6.45%Tài chính
AGST.N0000AGSTAR PLC1.669 B LKR7.8 LKR0.00%176.806 K0.383.8 B LKR8.140.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED1.668 B LKR25.1 LKR+0.40%10.697 K1.485.917 B LKR6.234.03 LKR−56.21%12.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC1.627 B LKR211.50 LKR+5.75%710.0012.877 B LKR9.8621.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
RCH.N0000RENUKA HOTEL PLC1.588 B LKR85.0 LKR−2.75%50.708 K12.563.425 B LKR12.626.73 LKR−92.47%0.59%Dịch vụ Khách hàng
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC1.513 B LKR24.5 LKR+2.08%8130.156.085 B LKR8.073.04 LKR−53.90%6.25%Công nghiệp Chế biến
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL1.49 B LKR34.0 LKR−4.23%109.333 K8.432.291 B LKR0.00%Tài chính
CARE.N0000PRINTCARE PLC1.489 B LKR47.0 LKR+2.17%150.003.963 B LKR14.163.32 LKR−88.05%9.76%Dịch vụ Thương mại
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED1.48 B LKR19.7 LKR−0.51%17.923 K0.1526.745 B LKR21.770.91 LKR−19.77%5.05%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC1.469 B LKR24.0 LKR+0.84%5450.0227.073 B LKR11.382.11 LKR+21.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC1.414 B LKR14.3 LKR−0.69%440.823 K0.874.767 B LKR7.861.82 LKR−59.62%4.69%Công nghiệp Chế biến
ABL.N0000AMANA BANK PLC1.387 B LKR2.4 LKR0.00%327.357 K0.1513.227 B LKR5.290.45 LKR0.00%Tài chính
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC1.345 B LKR112.00 LKR−0.44%16.22 K1.3025.17 B LKR2.67%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
RENU.N0000RENUKA CITY HOTELS PLC.1.338 B LKR350.00 LKR−2.78%8110.282.52 B LKR−11.24 LKR−101.88%0.56%Dịch vụ Khách hàng
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC1.327 B LKR41.0 LKR−3.53%39.159 K0.0910.007 B LKR5.098.06 LKR+17.75%2.35%Tài chính
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED1.305 B LKR16.7 LKR−2.34%42.261 K0.208.677 B LKR9.571.75 LKR−40.02%4.65%Tài chính
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC1.228 B LKR37.0 LKR+0.54%1.001 K1.143.082 B LKR5.376.89 LKR−54.03%4.08%Khoáng sản phi năng lượng
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC1.218 B LKR42.0 LKR−1.87%7.576 K0.1315.452 B LKR6.396.58 LKR+456.12%3.93%Dịch vụ Thương mại
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC1.207 B LKR95.8 LKR+2.79%250.008.191 B LKR2.6935.67 LKR2.36%Hỗn hợp
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC1.189 B LKR28.3 LKR−1.05%485.059 K0.4311.479 B LKR5.754.92 LKR+96.58%2.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LDEV.N0000LANKEM DEVELOPMENTS PLC1.113 B LKR16.9 LKR−0.59%14.24 K0.042.04 B LKR4.593.68 LKR−63.39%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AGAL.N0000AGALAWATTE PLANTATIONS PLC1.081 B LKR33.2 LKR0.00%25.257 K0.315.203 B LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC978.907 M LKR441.00 LKR−2.22%4880.424.915 B LKR−6.91 LKR−103.79%2.73%Sản xuất Chế tạo
VLL.N0000VIDULLANKA PLC957.026 M LKR8.1 LKR+1.25%84.622 K0.656.971 B LKR6.761.20 LKR+51.92%5.63%Công ty dịch vụ công cộng
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC916.125 M LKR95.0 LKR−2.86%1.296 K0.193.437 B LKR10.199.32 LKR−69.27%12.57%Sản xuất Chế tạo
MASK.N0000MASKELIYA PLANTATIONS PLC886.551 M LKR31.2 LKR−1.58%1.396 K0.051.71 B LKR5.535.64 LKR−72.01%0.00%Công nghiệp Chế biến
UDPL.N0000UDAPUSSELLAWA PLANTATIONS PLC827.71 M LKR74.2 LKR+0.27%880.011.379 B LKR2.8126.43 LKR−49.74%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC751.156 M LKR114.50 LKR−0.22%100.002.869 B LKR−9.16 LKR−116.20%3.05%Công nghiệp Chế biến
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC707.411 M LKR11.2 LKR−0.88%108.167 K0.116.074 B LKR8.211.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
DPL.N0000DANKOTUWA PORCELAIN PLC670.674 M LKR25.2 LKR−0.40%1170.013.983 B LKR11.892.12 LKR−51.88%0.00%Khách hàng Lâu năm
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC656.802 M LKR54.1 LKR−4.59%2.288 K0.045.574 B LKR3.0217.90 LKR0.98%Tài chính
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC643.189 M LKR122.00 LKR−0.81%129.146 K0.422.958 B LKR4.6526.23 LKR+33.47%2.38%Sản xuất Chế tạo
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC635.959 M LKR24.1 LKR−1.63%28.437 K0.334.92 B LKR8.422.86 LKR−20.78%10.16%Tài chính
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC634.96 M LKR392.00 LKR−3.92%4350.151.71 B LKR4.2791.84 LKR−58.26%3.69%Công nghiệp Chế biến