Các công ty Sri Lanka có doanh thu cao nhất

Hãy sử dụng danh sách sau đây: Các công ty Sri Lanka này có mức doanh thu cao nhất và được sắp xếp theo mức doanh thu. Chỉ số này có thể hữu ích cho các nhà đầu tư tăng trưởng đang tìm kiếm các công ty tạo ra nhiều doanh thu cao nhất.
Doanh thu
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
HAYL.N0000HAYLEYS PLC487.036 B LKR83.3 LKR−2.91%179.556 K0.3964.275 B LKR15.705.30 LKR−82.94%6.24%Sản xuất Chế tạo
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC336.124 B LKR110.00 LKR−1.79%380.613 K0.38147.863 B LKR6.9215.89 LKR0.00%Tài chính
CARS.N0000CARSON CUMBERBATCH PLC330.459 B LKR250.00 LKR−1.38%4.237 K7.2350.913 B LKR7.5033.32 LKR−58.62%0.81%Dịch vụ Phân phối
BUKI.N0000BUKIT DARAH PLC330.421 B LKR406.00 LKR−0.06%200.1940.29 B LKR9.9140.96 LKR+4.67%0.46%Sản xuất Chế tạo
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC325.872 B LKR199.00 LKR−2.45%606.763 K0.73111.818 B LKR4.8840.77 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC297.073 B LKR431.00 LKR+3.86%250.822 K1.99195.782 B LKR6.7164.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
LIOC.N0000LANKA IOC PLC281.488 B LKR126.75 LKR+1.60%1.008 M2.2866.292 B LKR3.8133.24 LKR−47.77%3.21%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC276.64 B LKR202.75 LKR+1.25%424.154 K1.00278.655 B LKR39.095.19 LKR−72.12%0.75%Bán Lẻ
Mua
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC227.239 B LKR81.4 LKR+0.49%613.442 K0.2994.989 B LKR5.3015.35 LKR4.16%Tài chính
Sức mua mạnh
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC196.266 B LKR256.50 LKR−1.35%10.0052.366 B LKR12.6920.22 LKR+38.97%3.65%Dịch vụ Khách hàng
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC195.618 B LKR379.25 LKR+5.35%1010.0893.73 B LKR16.6422.78 LKR+7.17%3.57%Bán Lẻ
Theo dõi
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC187.813 B LKR12.0 LKR−0.83%46.613 K0.0598.972 B LKR4.922.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
MELS.N0000MELSTACORP PLC178.082 B LKR92.0 LKR−1.18%424.894 K3.66107.799 B LKR11.997.67 LKR−60.31%9.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC131.505 B LKR76.8 LKR−1.79%463.274 K0.6732.493 B LKR5.5413.86 LKR2.46%Tài chính
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC126.149 B LKR55.7 LKR−1.07%16.46 K0.2153.698 B LKR16.163.45 LKR+45.49%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC114.177 B LKR54.5 LKR−1.80%251.542 K0.4663.096 B LKR6.328.63 LKR+1.37%1.81%Dịch vụ Phân phối
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC113.94 B LKR82.6 LKR−0.60%251.092 K0.5449.524 B LKR8.839.36 LKR+30.64%2.83%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC113.068 B LKR52.9 LKR−2.22%64.942 K0.2830.622 B LKR5.1910.19 LKR0.00%Tài chính
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC106.418 B LKR90.5 LKR+0.56%19.658 K0.21162.437 B LKR−2.18 LKR−182.76%0.28%Truyền thông
DFCC.N0000DFCC BANK104.221 B LKR81.8 LKR−1.45%67.17 K0.1035.911 B LKR4.1319.80 LKR3.44%Tài chính
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC96.989 B LKR130.00 LKR0.00%7.937 K0.4252.779 B LKR−0.31 LKR−100.81%3.08%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC96.939 B LKR1550.00 LKR+16.19%1392.2032.532 B LKR8.96172.91 LKR+1.69%5.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC94.969 B LKR1080.00 LKR−0.37%1790.1380 B LKR11.4194.63 LKR+5.31%5.93%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC88.13 B LKR2460.00 LKR−4.65%1.355 K1.9754.716 B LKR1.83%Tài chính
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC84.037 B LKR38.0 LKR+0.26%1.933 M9.0726.806 B LKR37.841.00 LKR−74.30%2.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC80.099 B LKR30.0 LKR−1.64%98.764 K0.3917.958 B LKR6.074.94 LKR−63.32%8.67%Sản xuất Chế tạo
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC79.194 B LKR20.7 LKR−0.48%1.083 M5.6742.125 B LKR65.670.32 LKR−91.20%5.80%Sản xuất Chế tạo
CFLB.N0000THE COLOMBO FORT LAND AND BUILDING COMPANY PLC77.081 B LKR30.0 LKR−2.91%109.338 K2.307.416 B LKR46.570.64 LKR−90.35%0.81%Tài chính
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC74.715 B LKR117.00 LKR0.00%183.677 K0.5237.799 B LKR3.2935.55 LKR2.06%Tài chính
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC74.07 B LKR6.1 LKR+3.39%27.016 M6.30191.859 B LKR9.610.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC72.652 B LKR110.25 LKR−0.45%66.409 K2.8323.442 B LKR4.5724.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC68.275 B LKR75.2 LKR+0.13%20.028 K0.0426.664 B LKR2.8826.10 LKR+30.20%3.33%Sản xuất Chế tạo
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC63.206 B LKR32.0 LKR+0.31%193.947 K0.2635.453 B LKR4.856.60 LKR−20.15%7.81%Sản xuất Chế tạo
HAYC.N0000HAYCARB PLC60.943 B LKR73.5 LKR−2.00%36.911 K0.8922.284 B LKR5.9212.42 LKR−45.12%8.00%Sản xuất Chế tạo
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC59.567 B LKR42.0 LKR+2.44%641.406 K0.8916.993 B LKR7.345.72 LKR+23.87%6.48%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC57.721 B LKR1220.00 LKR+0.25%2480.04227.973 B LKR8.26147.63 LKR+35.07%10.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC56.959 B LKR27.0 LKR0.00%278.303 K0.55123.28 B LKR8.223.29 LKR−5.04%14.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC56.482 B LKR52.7 LKR+1.35%43.961 K0.2621.758 B LKR9.005.85 LKR+18.88%2.62%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC54.373 B LKR16.9 LKR0.00%193.322 K0.2019.85 B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC51.887 B LKR58.5 LKR−2.50%183.992 K0.8329.518 B LKR7.168.17 LKR+25.78%3.58%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC45.059 B LKR67.5 LKR−2.17%11.074 K0.0923.069 B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC43.455 B LKR53.0 LKR0.00%31.998 K0.1714.469 B LKR4.7511.16 LKR−45.92%9.25%Sản xuất Chế tạo
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC42.016 B LKR5.8 LKR+1.75%15.117 M2.7280.47 B LKR5.331.09 LKR−49.23%0.00%Công nghiệp Chế biến
LFIN.N0000LB FINANCE PLC40.36 B LKR69.2 LKR+1.02%548.906 K2.2137.953 B LKR3.9917.32 LKR+18.53%7.66%Tài chính
Sức mua mạnh
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC39.378 B LKR23.7 LKR0.00%1.182 M0.3910.621 B LKR5.654.19 LKR0.00%Tài chính
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC37.378 B LKR11.5 LKR−2.54%313.327 K0.1725.422 B LKR6.301.83 LKR−2.96%5.62%Tài chính
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC36.152 B LKR51.1 LKR−2.29%7600.043.701 B LKR−152.31 LKR−1629.72%0.00%Sản xuất Chế tạo
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC35.299 B LKR610.00 LKR0.00%3.053 K1.885.604 B LKR11.3153.92 LKR1.65%Bán Lẻ
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC33.755 B LKR71.0 LKR0.00%4230.053.654 B LKR41.671.70 LKR−95.57%14.08%Công nghiệp Chế biến
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC31.345 B LKR6.6 LKR−1.49%960.268 K1.336.547 B LKR−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC31.065 B LKR64.0 LKR+2.56%87.634 K0.9023.287 B LKR8.467.57 LKR+5.80%6.04%Tài chính
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC30.317 B LKR34.5 LKR0.00%17.865 K0.065.784 B LKR10.963.15 LKR0.00%Tài chính
AACL.N0000ACL CABLES PLC30.147 B LKR84.5 LKR−1.29%111.206 K0.4620.46 B LKR6.6512.70 LKR−59.49%1.46%Sản xuất Chế tạo
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC29.448 B LKR49.6 LKR+1.02%171.003 K0.8528.757 B LKR7.786.38 LKR+36.81%17.93%Tài chính
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC28.835 B LKR19.0 LKR−2.56%911.493 K5.6928.249 B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC26.958 B LKR36.4 LKR−1.62%140.56 K0.3611.801 B LKR3.5610.22 LKR−11.23%2.70%Tài chính
ASIR.N0000ASIRI HOSPITAL HOLDINGS PLC24.786 B LKR23.8 LKR−0.83%17.364 K0.5327.301 B LKR11.282.11 LKR+21.48%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
UBC.N0000UNION BANK OF COLOMBO PLC24.198 B LKR10.2 LKR−0.97%149.818 K0.3711.052 B LKR24.220.42 LKR0.00%Tài chính
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC23.342 B LKR24.0 LKR+0.42%10.641 K2.366.06 B LKR7.913.04 LKR−53.90%6.28%Công nghiệp Chế biến
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC23.3 B LKR57.5 LKR+1.77%16.268 K0.288.505 B LKR4.8911.76 LKR−3.60%6.44%Tài chính
LLUB.N0000CHEVRON LUBRICANTS LANKA PLC23.253 B LKR115.00 LKR−0.86%20.346 K0.0827.6 B LKR12.17%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC22.527 B LKR36.5 LKR−0.54%120.0013.561 B LKR104.290.35 LKR−83.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC22.313 B LKR981.25 LKR−0.88%1711.1320.343 B LKR105.179.33 LKR−98.15%5.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC22.166 B LKR116.00 LKR−0.85%27.61 K0.1226.544 B LKR3.3434.70 LKR+19.94%3.64%Tài chính
TAP.N0000AMBEON CAPITAL PLC21.135 B LKR11.8 LKR+14.56%9.676 M0.3310.128 B LKR10.141.16 LKR0.00%Dịch vụ Công nghệ
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC20.937 B LKR211.50 LKR+5.75%710.0012.917 B LKR9.8621.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC20.704 B LKR73.0 LKR−1.35%14.249 K0.685.032 B LKR4.9514.75 LKR−62.97%7.77%Công nghiệp Chế biến
GREG.N0000AMBEON HOLDINGS PLC20.698 B LKR42.8 LKR+3.38%257.756 K8.1314.632 B LKR6.516.58 LKR+456.12%4.15%Dịch vụ Thương mại
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC20.565 B LKR23.7 LKR−0.42%191.873 K0.2823.5 B LKR3.027.85 LKR+227.12%2.13%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC20.067 B LKR29.0 LKR−0.68%11.584 K0.1527.648 B LKR9.383.09 LKR−5.55%5.70%Công nghiệp Chế biến
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED19.799 B LKR9.0 LKR+2.27%928.61 K1.208.25 B LKR9.170.98 LKR−76.07%11.36%Tài chính
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC19.595 B LKR175.00 LKR−1.69%71.206 K0.6610.68 B LKR10.11%Công nghiệp Chế biến
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC19.208 B LKR97.8 LKR0.00%2.269 K0.343.52 B LKR10.499.32 LKR−69.27%12.27%Sản xuất Chế tạo
ABL.N0000AMANA BANK PLC19.047 B LKR2.4 LKR−4.00%2.609 M1.3813.227 B LKR5.290.45 LKR0.00%Tài chính
TILE.N0000LANKA TILES PLC18.684 B LKR52.1 LKR−1.33%22.798 K0.1914.005 B LKR4.4111.81 LKR−23.78%11.55%Sản xuất Chế tạo
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC17.135 B LKR14.7 LKR+0.68%12.741 K0.051.799 B LKR−5.16 LKR−174.82%0.00%Sản xuất Chế tạo
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED17.089 B LKR12.6 LKR−1.56%51.604 K2.902.372 B LKR−0.80 LKR−129.13%0.00%Hỗn hợp
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC15.863 B LKR42.5 LKR−1.16%125.41 K0.2310.124 B LKR5.288.06 LKR+17.75%2.33%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC14.753 B LKR30.2 LKR−0.66%227.406 K0.1712.312 B LKR1.3422.62 LKR+719.24%47.70%Hỗn hợp
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC14.172 B LKR28.6 LKR+1.78%2.143 M2.2311.199 B LKR5.814.92 LKR+96.58%2.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CARE.N0000PRINTCARE PLC14.139 B LKR46.0 LKR−1.92%3.588 K0.374.032 B LKR13.863.32 LKR−88.05%9.59%Dịch vụ Thương mại
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL13.793 B LKR35.5 LKR−0.28%9.722 K0.782.304 B LKR0.00%Tài chính
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC13.451 B LKR14.4 LKR−1.37%214.508 K0.384.867 B LKR7.911.82 LKR−59.62%4.59%Công nghiệp Chế biến
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED13.372 B LKR5.6 LKR0.00%57.732 K0.317.96 B LKR19.530.29 LKR0.00%Tài chính
RIL.N0000R I L PROPERTY LIMITED12.893 B LKR6.5 LKR−1.52%145.053 K0.285.28 B LKR135.700.05 LKR0.00%Tài chính
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC12.419 B LKR112.50 LKR−0.22%5.553 K0.3825.953 B LKR2.59%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC12.009 B LKR98.1 LKR−1.90%21.9 K0.863.353 B LKR4.0724.12 LKR−9.89%5.03%Tài chính
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC11.799 B LKR175.00 LKR−1.27%10.919 K0.993.12 B LKR50.943.44 LKR−93.14%4.12%Công nghiệp Chế biến
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC11.462 B LKR315.00 LKR+5.00%23.172 K2.856.611 B LKR3.2796.38 LKR−31.32%2.14%Sản xuất Chế tạo
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC11.121 B LKR293.00 LKR+0.17%1.031 K0.126.905 B LKR9.55%Công nghiệp Chế biến
ALUM.N0000ALUMEX PLC10.215 B LKR10.3 LKR−1.90%816.215 K0.566.285 B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED10.167 B LKR17.1 LKR+1.79%245.078 K1.128.575 B LKR9.801.75 LKR−40.02%4.70%Tài chính
MAL.N0000MALWATTE VALLEY PLANTATIONS PLC9.81 B LKR65.0 LKR−4.13%500.0114.549 B LKR215.730.30 LKR−97.35%0.24%Công nghiệp Chế biến
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC9.558 B LKR24.7 LKR+0.41%199.422 K0.7715.082 B LKR1.3817.93 LKR+500.25%59.18%Tài chính
NHL.N0000NAWALOKA HOSPITALS PLC9.305 B LKR3.9 LKR−2.50%11.52 K0.155.638 B LKR−0.32 LKR+31.43%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC9.041 B LKR451.00 LKR+2.50%8140.674.973 B LKR−6.91 LKR−103.79%2.69%Sản xuất Chế tạo
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC8.97 B LKR21.8 LKR+0.46%80.954 K0.142.97 B LKR−3.75 LKR−1111.60%3.23%Khoáng sản phi năng lượng
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC8.904 B LKR46.0 LKR−2.13%25.872 K0.1710.647 B LKR2.5218.25 LKR+200.56%5.64%Tài chính
ATL.N0000AMANA TAKAFUL PLC8.881 B LKR11.5 LKR0.00%5 K1.702.342 B LKR−0.12 LKR−107.69%0.00%Tài chính
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC8.768 B LKR87.4 LKR−1.24%97.105 K1.0317.993 B LKR9.049.67 LKR−42.01%13.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền