Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Sri Lanka có beta cao

Beta đo lường mức độ biến động của cổ phiếu và thường được các nhà giao dịch chấp nhận rủi ro sử dụng. Cổ phiếu Sri Lanka sau có phiên bản beta cao nhất: các cổ phiếu này được sắp xếp theo phiên bản beta hàng năm và cùng với các chỉ số khác có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Thử nghiệm
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MBSL.N0000MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC
2.534.3 LKR0.00%197.59K5.732.203B LKR−0.18 LKR0.00%Tài chính
DFCC.N0000DFCC BANK
2.4475.0 LKR−2.60%197.314K3.3432.068B LKR3.6920.34 LKR0.00%Tài chính
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
2.3860.8 LKR−1.14%25.297K0.1724.327B LKR4.2214.42 LKR0.00%Tài chính
RGEM.N0000RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC
2.3072.0 LKR−0.14%1.715K0.53173.04M LKR4.2017.14 LKR+83.65%0.00%Khách hàng Lâu năm
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
2.1543.5 LKR0.00%1.698K0.1823.712B LKR4.2410.27 LKR0.00%Tài chính
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
2.1223.4 LKR−1.68%163.012K1.2614.344B LKR1.3117.93 LKR+500.25%49.36%Tài chính
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
2.0441.0 LKR−4.21%37.499K3.584.153B LKR2.2917.90 LKR1.32%Tài chính
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
1.9531.0 LKR+5.08%115.656K3.259.447B LKR3.0310.22 LKR−11.23%3.37%Tài chính
KZOO.N0000RENUKA CAPITAL PLC
1.957.4 LKR−1.33%45.47K0.261.363B LKR4.861.52 LKR+219.28%0.00%Tài chính
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
1.8926.9 LKR−0.37%163.432K0.9310.935B LKR1.1922.62 LKR+719.24%53.70%Hỗn hợp
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
1.8791.0 LKR−0.55%456.088K1.38118.772B LKR5.6616.07 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
1.8141.0 LKR+1.49%550.004K3.6246.126B LKR4.758.63 LKR+1.37%2.47%Dịch vụ Phân phối
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC
1.775.9 LKR−3.28%1.619M1.735.961B LKR−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
1.7473.7 LKR+0.68%330.697K0.6885.842B LKR4.8015.35 LKR4.60%Tài chính
Sức mua mạnh
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC
1.6718.3 LKR+6.40%317.574K9.691.192B LKR7.282.51 LKR−54.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
1.6718.4 LKR−1.60%165.136K0.488.276B LKR4.394.19 LKR0.00%Tài chính
SEMB.N0000SMB LEASING PLC
1.570.5 LKR−16.67%425.016K0.964.619B LKR45.050.01 LKR+48.00%0.00%Tài chính
BRWN.N0000BROWN & COMPANY PLC
1.5795.0 LKR−0.21%5.179K0.5620.284B LKR3.9324.15 LKR−67.74%0.00%Dịch vụ Phân phối
RIL.N0000R I L PROPERTY LIMITED
1.525.1 LKR0.00%372.32K1.224.08B LKR106.470.05 LKR0.00%Tài chính
MELS.N0000MELSTACORP PLC
1.5189.5 LKR+1.02%15.092K0.14103.487B LKR11.667.67 LKR−60.31%9.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
LOLC.N0000LOLC HOLDINGS PLC
1.49317.75 LKR−0.63%29.004K2.26152.064B LKR4.9564.21 LKR−51.97%0.00%Tài chính
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
1.49158.00 LKR0.00%54.834K0.4185.723B LKR3.8341.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
1.48105.75 LKR+0.24%21.276K0.6623.986B LKR3.0534.70 LKR+19.94%4.03%Tài chính
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
1.4685.0 LKR+3.66%1050.097.199B LKR2.3835.67 LKR2.68%Hỗn hợp
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
1.41103.00 LKR−1.90%103.081K0.7834.079B LKR2.8635.95 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC
1.4021.8 LKR+1.40%22.22K2.50579.415M LKR1.6113.56 LKR+1074.68%0.00%Tài chính
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
1.3311.3 LKR0.00%5.4K0.382.283B LKR5.382.10 LKR−10.56%7.08%Tài chính
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
1.3286.3 LKR+1.29%9.413K1.722.868B LKR3.5824.12 LKR−9.89%5.88%Tài chính
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC
1.2590.0 LKR0.00%16.048K0.822.18B LKR3.23%Sản xuất Chế tạo
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
1.2521.7 LKR+1.40%149.204K0.602.459B LKR10.911.99 LKR−24.57%0.00%Tài chính
CRL.N0000SOFTLOGIC FINANCE PLC
1.235.7 LKR+1.79%1.146K0.293.412B LKR−3.76 LKR+1.59%0.00%Tài chính
ASCO.N0000LANKA REALTY INVESTMENTS PLC
1.2310.0 LKR−2.91%25.198K2.482.156B LKR−1.44 LKR−328.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COLO.N0000C M HOLDINGS PLC
1.2280.9 LKR+5.75%1990.391.164B LKR5.9513.59 LKR6.53%Dịch vụ Khách hàng
PINS.N0000PEOPLE'S INSURANCE PLC
1.2222.0 LKR−0.45%58.387K4.404.42B LKR7.692.86 LKR−20.78%11.31%Tài chính
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
1.2112.4 LKR−0.80%41.03K1.346.719B LKR9.091.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
1.2016.2 LKR+5.88%27.696K1.292.094B LKR−3.75 LKR−1111.60%8.50%Khoáng sản phi năng lượng
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
1.1934.0 LKR+1.49%7.93K0.287.385B LKR8.13%Tài chính
RHL.N0000RENUKA HOLDINGS LIMITED
1.1712.0 LKR−2.44%7.027K1.412.292B LKR−0.80 LKR−129.13%0.00%Hỗn hợp
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
1.1630.0 LKR+3.09%1.336M2.3532.24B LKR4.556.60 LKR−20.15%9.97%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC
1.1520.0 LKR+0.50%4.027K0.1040.497B LKR63.450.32 LKR−91.20%6.03%Sản xuất Chế tạo
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
1.1510.0 LKR0.00%207.086K0.3721.544B LKR5.471.83 LKR−2.96%6.63%Tài chính
PMB.N0000PEOPLE`S MERCHANT FINANCE PLC
1.153.9 LKR−2.50%4290.101.621B LKR−0.12 LKR0.00%Tài chính
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
1.1427.1 LKR+0.37%107.621K0.6316.163B LKR5.484.94 LKR−63.32%9.63%Sản xuất Chế tạo
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC
1.132.9 LKR0.00%2.521M3.321.021B LKR24.290.12 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
1.1232.0 LKR+1.59%68.599K8.515.281B LKR10.213.13 LKR0.00%Tài chính
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
1.1249.8 LKR+3.32%694.747K16.8913.213B LKR14.88%Sản xuất Chế tạo
AGST.N0000AGSTAR PLC
1.106.3 LKR−3.08%361.904K0.293.2B LKR6.570.96 LKR−62.73%0.00%Công nghiệp Chế biến
KAHA.N0000KAHAWATTE PLANTATIONS PLC
1.0715.4 LKR−0.65%8.25K5.391.541B LKR−8.06 LKR−242.69%0.00%Công nghiệp Chế biến
BIL.N0000BROWNS INVESTMENTS PLC
1.064.2 LKR0.00%1.691M0.5960.353B LKR3.861.09 LKR0.00%Công nghiệp Chế biến
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC
1.0552.3 LKR−3.68%3.234K0.312.64B LKR30.691.70 LKR−95.57%19.49%Công nghiệp Chế biến
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
1.0431.5 LKR−0.94%2650.091.993B LKR1.4022.51 LKR0.00%Tài chính
HPL.N0000HATTON PLANTATIONS LIMITED
1.0426.3 LKR−1.50%2.525K1.686.366B LKR6.524.03 LKR−56.21%5.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KOTA.N0000KOTAGALA PLANTATIONS PLC
1.036.0 LKR+1.69%146.258K0.352.031B LKR6.040.99 LKR−43.28%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC
1.0336.0 LKR0.00%2.085K0.1413.321B LKR102.860.35 LKR−83.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
1.0353.0 LKR−1.12%50.107K1.2220.213B LKR7.007.57 LKR+5.86%6.49%Tài chính
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
1.0216.0 LKR−1.23%38.193K1.2319.888B LKR5.163.10 LKR−36.52%7.81%Tài chính
HNBF.N0000HNB FINANCE LIMITED
1.025.1 LKR−1.92%110.007.249B LKR17.790.29 LKR0.00%Tài chính
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
1.0258.7 LKR+1.21%2.095K0.0425.681B LKR146750.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LHL.N0000THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC
1.0135.9 LKR+2.57%2160.031.61B LKR29.461.22 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
1.0135.5 LKR+2.60%53.681K0.708.147B LKR4.418.06 LKR+17.75%2.89%Tài chính
COCO.N0000RENUKA FOODS PLC
1.0115.7 LKR+1.29%6770.171.925B LKR−5.16 LKR−174.82%2.60%Sản xuất Chế tạo
LOFC.N0000LOLC FINANCE PLC
1.004.0 LKR−2.44%3.662M3.61132.317B LKR6.300.63 LKR−22.07%0.00%Tài chính
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC
0.99240.00 LKR−0.41%3.477K1.635.265B LKR2.4996.38 LKR−31.32%2.69%Sản xuất Chế tạo
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
0.99108.75 LKR+0.69%9700.085.118B LKR2.6940.43 LKR−4.34%26.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MSL.N0000MERCANTILE SHIPPING COMPANY PLC
0.99157.00 LKR−3.09%180.10460.177M LKR0.00%Vận chuyển
RFL.N0000RAMBODA FALLS PLC
0.9827.0 LKR0.00%3702.36540M LKR20.261.33 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
0.9847.9 LKR+3.90%22.36K0.3918.965B LKR8.185.85 LKR+18.88%2.96%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
0.9716.8 LKR−1.75%27.065K0.428.464B LKR61.670.27 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CERA.N0000LANKA CERAMIC PLC
0.9798.0 LKR−2.00%10.00601.5M LKR51.921.89 LKR0.00%Khách hàng Lâu năm
TESS.N0000TESS AGRO PLC
0.971.1 LKR0.00%7.665K0.05710.396M LKR−0.01 LKR−105.63%0.00%Dịch vụ Thương mại
ACL.N0000ACL CABLES PLC
0.9673.0 LKR−0.14%19.595K0.2017.489B LKR5.7512.70 LKR−59.49%1.71%Sản xuất Chế tạo
DOCK.N0000COLOMBO DOCKYARD PLC
0.9651.3 LKR−2.84%1.872K0.353.794B LKR−131.69 LKR−1396.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
0.9555.2 LKR−1.43%3.469K0.298.43B LKR4.6911.76 LKR−3.60%6.49%Tài chính
PHAR.N0000COLOMBO CITY HOLDINGS PLC
0.9549.1 LKR−1.60%1.015K0.451.273B LKR4.8610.10 LKR0.00%Tài chính
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC
0.9440.7 LKR−1.93%670.061.26B LKR−1.37 LKR−42.43%15.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
0.9478.4 LKR+2.48%462.946K4.0657.375B LKR14.785.30 LKR−82.94%6.99%Sản xuất Chế tạo
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
0.9445.0 LKR0.00%43.73K0.1826.4B LKR7.995.63 LKR+54.63%0.00%Tài chính
REEF.N0000CITRUS LEISURE PLC
0.935.0 LKR0.00%4410.071.309B LKR−3.71 LKR−36.87%0.00%Hỗn hợp
Sức mua mạnh
BBH.N0000BROWNS BEACH HOTELS PLC
0.9212.5 LKR+4.17%7740.161.542B LKR−7.43 LKR−82.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
0.9213.0 LKR−0.76%64.773K0.585.298B LKR16.110.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
0.9112.8 LKR−1.54%4.284K0.0214.65B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
BPPL.N0000B P P L HOLDINGS LIMITED
0.9119.3 LKR−3.50%601.323K13.045.983B LKR0.00%Sản xuất Chế tạo
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
0.9126.5 LKR+0.38%256.589K0.33121.9B LKR8.063.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
KHL.N0000JOHN KEELLS HOTELS PLC
0.9117.9 LKR−0.56%81.938K2.0526.211B LKR−0.79 LKR−1950.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
RPBH.N0000ROYAL PALMS BEACH HOTELS PLC
0.9026.3 LKR−1.50%28.719K10.361.33B LKR11.972.20 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
0.9014.4 LKR+2.86%18.029K0.207.146B LKR8.251.75 LKR−40.02%6.71%Tài chính
TAJ.N0000TAJ LANKA HOTELS PLC
0.9016.7 LKR−1.18%2.43K0.322.304B LKR−1.45 LKR+91.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
0.8912.6 LKR0.00%1000.161.565B LKR7.831.61 LKR−2.61%0.00%Tài chính
HAYC.N0000HAYCARB PLC
0.8970.0 LKR0.00%17.286K0.1820.799B LKR5.6312.42 LKR−45.12%8.57%Sản xuất Chế tạo
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
0.8940.5 LKR0.00%274.503K0.6316.827B LKR7.085.72 LKR+23.87%6.54%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
0.89167.50 LKR−0.30%4650.072.93B LKR48.763.44 LKR−93.14%4.38%Công nghiệp Chế biến
CWL.N0000CHRISSWORLD LIMITED
0.8810.0 LKR+5.26%4.307K0.42285M LKR10.001.00 LKR+135.37%2.11%Vận chuyển
RAL.N0000RENUKA AGRI FOODS LIMITED
0.883.7 LKR−2.63%386.05K2.502.168B LKR−1.05 LKR−175.44%5.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
0.879.0 LKR−4.26%14.989K0.265.661B LKR35.070.26 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
CABO.N0000CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
0.8750.9 LKR0.00%1000.28917.829M LKR4.9610.26 LKR+35.93%1.96%Tài chính
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC
0.8710.7 LKR−2.73%3000.015.227B LKR42.080.25 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
TILE.N0000LANKA TILES PLC
0.8750.0 LKR+4.38%848.115K6.5912.785B LKR4.2311.81 LKR−23.78%15.77%Sản xuất Chế tạo
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
0.8753.2 LKR+0.19%46.762K0.2326.173B LKR6.518.17 LKR+25.78%4.04%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
0.8661.0 LKR+0.16%32.837K0.6920.48B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CITH.N0000HIKKADUWA BEACH RESORT PLC
0.854.2 LKR+2.44%1500.011.168B LKR−3.27 LKR−41.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng