Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Sri Lanka có mức giá hàng năm thấp nhất

Sau đây, Cổ phiếu Sri Lanka ở mức thấp nhất trong 52 tuần được tập hợp trong một danh sách: nghiên cứu hiệu quả hoạt động của các cổ phiếu này và tình hình tài chính của các công ty để xem những công ty nào có tiềm năng tăng trưởng trở lại.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACME.N0000ACME PRINTING & PACKAGING PLC
5.6 LKR+1.82%10.405K7.91522.5M LKR−3.19 LKR−480.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
AFSL.N0000ABANS FINANCE PLC
20.5 LKR−6.82%6.31K5.531.391B LKR7.222.84 LKR−42.12%0.00%Tài chính
AGPL.N0000AGARAPATANA PLANTA
6.8 LKR0.00%30.136K0.89Công nghiệp Chế biến
ASCO.N0000LANKA REALTY INVESTMENTS PLC
10.0 LKR0.00%33.068K3.032.114B LKR−1.44 LKR−328.05%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATLL.N0000AMANA TAKAFUL LIFE LIMITED
29.1 LKR+3.56%600.71Tài chính
BLUE.N0000BLUE DIAMONDS JEWELLERY WORLDWIDE PLC
0.3 LKR−25.00%37.059K0.05325.005M LKR−0.10 LKR−179.89%0.00%Khách hàng Lâu năm
CALF.N0000DIALOG FINANCE PLC
47.4 LKR−1.46%6.164K8.715.647B LKR137.550.34 LKR−39.70%0.00%Tài chính
COOP.N0000CO-OPERATIVE INSURANCE COMPANY PLC
2.2 LKR0.00%603.921K2.28Tài chính
HBS.N0000HSENID BUSINESS SOLUTIONS PLC
11.1 LKR+1.83%21.782K0.52Dịch vụ Công nghệ
HUNA.N0000HUNAS FALLS HOTELS PLC
21.2 LKR−3.64%25.11K11.0918.563B LKR−0.57 LKR−75.86%0.00%Dịch vụ Khách hàng
KAHA.N0000KAHAWATTE PLANTATIONS PLC
15.0 LKR0.00%14.076K2.101.491B LKR−5.83 LKR−287.82%0.00%Công nghiệp Chế biến
KFP.N0000KEELLS FOOD PRODUCTS PLC
134.50 LKR−2.54%1620.383.449B LKR−10.55 LKR−219.47%1.48%Dịch vụ Phân phối
MADU.N0000MADULSIMA PLANTATIONS PLC
10.0 LKR−3.85%16.452K28.511.763B LKR−5.32 LKR−555.45%0.00%Công nghiệp Chế biến
MHDL.N0000MILLENNIUM HOUSING DEVELOPERS PLC
2.8 LKR−6.67%88.051K23.46404.044M LKR−0.97 LKR+14.02%0.00%Tài chính
OFEQ.N0000OFFICE EQUIPMENT PLC
85.00 LKR−18.66%1483.0579.188M LKRDịch vụ Phân phối
SCAP.N0000SOFTLOGIC CAPITAL PLC
6.0 LKR0.00%354.369K0.375.668B LKR−2.66 LKR−76.32%0.00%Tài chính
SEMB.N0000SMB LEASING PLC
0.6 LKR0.00%209.11K0.554.341B LKR0.00%Tài chính
SINH.N0000SINGHE HOSPITALS LIMITED
2.3 LKR0.00%8.501K0.53991.992M LKR−0.06 LKR−217.12%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SOY.N0000CONVENIENCE FOODS LANKA PLC
855.00 LKR−3.93%1494.982.618B LKR15.0956.64 LKR−73.49%0.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
UBF.N0000UB FINANCE PLC
0.7 LKR+16.67%14.849K0.27Tài chính