Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Sri Lanka có hiệu quả hàng năm tốt nhất

Xem những cổ phiếu có tiềm năng nhất vào thời điểm hiện tại: Cổ phiếu Sri Lanka sau được lọc theo hiệu suất hàng năm, vì vậy bạn có thể biết các cổ phiếu này đã kiếm được bao nhiêu trong 12 tháng. So sánh số liệu thống kê của các cổ phiếu để đưa ra quyết định sáng suốt.
Perf %
1Y
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AMF.N0000ASSOCIATED MOTOR FINANCE COMPANY PLC
+180.52%21.6 LKR−1.82%272.744K0.952.493B LKR10.861.99 LKR−24.57%0.00%Tài chính
RGEM.N0000RADIANT GEMS INTERNATIONAL PLC
+168.52%72.5 LKR−3.33%1.418K0.43179.52M LKR4.2317.14 LKR+83.65%0.00%Khách hàng Lâu năm
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
+96.50%252.50 LKR+0.60%77.638K3.815.951B LKR4.75%Công nghiệp Chế biến
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
+89.96%159.00 LKR0.00%9.329K0.179.57B LKR3.76%Công nghiệp Chế biến
HSIG.N0000HOTEL SIGIRIYA PLC
+76.08%53.0 LKR−1.85%1500.03933.339M LKR8.616.16 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
+75.37%102.50 LKR+1.49%65.896K0.4632.698B LKR2.8735.76 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
+74.67%26.2 LKR+0.77%9.035K0.2125.177B LKR8.473.09 LKR−5.55%6.26%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
+73.19%23.9 LKR0.00%698.26K0.459.52B LKR4.854.92 LKR+96.58%3.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
DFCC.N0000DFCC BANK
+67.72%70.5 LKR−2.84%23.793K0.2731.351B LKR3.4720.34 LKR0.00%Tài chính
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
+62.50%1040.00 LKR+0.10%1.159K0.67194.676B LKR7.65136.01 LKR+36.83%17.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
+59.70%349.75 LKR−0.07%6780.1390.123B LKR17.5519.92 LKR−8.15%3.72%Bán Lẻ
Theo dõi
NDB.N0000NATIONAL DEVELOPMENT BANK PLC
+55.08%60.5 LKR−1.94%8.907K0.0423.968B LKR4.1914.42 LKR0.00%Tài chính
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
+53.89%155.00 LKR−2.21%36.168K0.2685.725B LKR3.7641.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
AAF.N0000ASIA ASSET FINANCE PLC
+53.66%12.6 LKR0.00%14.222K4.291.565B LKR7.831.61 LKR−2.61%0.00%Tài chính
PABC.N0000PAN ASIA BANKING CORPORATION PLC
+53.28%18.7 LKR+3.89%137.42K0.538.01B LKR4.474.19 LKR0.00%Tài chính
MELS.N0000MELSTACORP PLC
+52.59%88.5 LKR+0.57%162.309K1.50102.555B LKR11.537.67 LKR−60.31%9.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
+50.21%267.75 LKR−0.83%10.0054.279B LKR13.2420.22 LKR+38.97%3.53%Dịch vụ Khách hàng
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
+50.18%41.0 LKR+0.99%1.679M3.5416.869B LKR7.165.72 LKR+23.87%6.53%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
+49.91%85.0 LKR−3.19%3.789K0.632.911B LKR3.5224.12 LKR−9.89%5.79%Tài chính
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
+49.72%26.5 LKR0.00%558.923K0.83121.9B LKR8.063.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
+49.15%105.00 LKR+0.48%28.864K0.8123.759B LKR3.0334.70 LKR+19.94%4.07%Tài chính
GEST.N0000GESTETNER OF CEYLON PLC
+48.57%104.0 LKR+6.67%6.131K4.81260.2M LKR2.8936.03 LKR+85.57%10.21%Dịch vụ Phân phối
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC
+48.44%950.00 LKR−2.94%2060.0275.2B LKR10.0494.63 LKR+5.31%6.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AEL.N0000ACCESS ENGINEERING PLC
+47.37%19.6 LKR0.00%222.147K0.6819.6B LKR2.507.85 LKR+227.12%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SHOT.N0000SERENDIB HOTELS PLC
+47.13%12.8 LKR−1.54%44.047K0.545.253B LKR15.860.81 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
+47.00%90.1 LKR−0.33%2.177M7.41118.069B LKR5.6116.07 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
+45.80%73.7 LKR+0.27%165.369K0.3686.194B LKR4.8015.35 LKR4.58%Tài chính
Sức mua mạnh
MARA.N0000MARAWILA RESORTS PLC
+45.63%3.0 LKR0.00%1.447M1.681.056B LKR25.130.12 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
PLC.N0000PEOPLE'S LEASING & FINANCE PLC
+45.43%10.2 LKR0.00%164.989K0.2921.975B LKR5.581.83 LKR−2.96%6.50%Tài chính
AHPL.N0000ASIAN HOTELS AND PROPERTIES PLC
+42.86%60.0 LKR+3.45%294.759K5.1325.681B LKR150000.000.00 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
+42.77%49.4 LKR+5.11%1.345M16.9644.004B LKR20.792.38 LKR−33.38%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
+41.57%36.1 LKR−0.28%35.718K0.468.476B LKR4.488.06 LKR+17.75%2.78%Tài chính
LGL.N0000LAUGFS GAS PLC
+41.34%35.9 LKR+0.56%8.62K0.6613.26B LKR102.570.35 LKR−83.72%0.00%Dịch vụ Phân phối
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
+39.33%47.5 LKR−0.21%199.176K4.1719.641B LKR8.115.85 LKR+18.88%2.88%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
JKH.N0000JOHN KEELLS HOLDINGS PLC
+38.52%187.00 LKR−0.53%984.175K3.07260.957B LKR36.055.19 LKR−72.12%0.80%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
+37.62%43.4 LKR−0.46%8.712K1.6023.4B LKR4.2310.27 LKR0.00%Tài chính
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
+35.82%9.1 LKR−1.09%2.674M0.946.799B LKR8.421.08 LKR+50.61%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
+35.44%32.1 LKR+0.63%220.865K3.9310.083B LKR3.1410.22 LKR−11.23%3.15%Tài chính
SUN.N0000SUNSHINE HOLDINGS PLC
+31.33%54.5 LKR0.00%30.161K0.1427.009B LKR6.678.17 LKR+25.78%3.92%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
+29.98%62.0 LKR−1.27%116.744K0.2234.629B LKR3.5817.32 LKR+18.53%8.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RCH.N0000RENUKA HOTEL PLC
+28.98%85.9 LKR+10.55%100.003.454B LKR12.766.73 LKR−92.47%0.58%Dịch vụ Khách hàng
GHLL.N0000GALADARI HOTELS (LANKA) PLC
+27.27%16.8 LKR−1.18%4.627K0.198.514B LKR61.670.27 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
JETS.N0000JETWING SYMPHONY LIMITED
+27.14%8.9 LKR−1.11%1.353K0.095.42B LKR34.680.26 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
UAL.N0000UNION ASSURANCE PLC
+27.03%47.0 LKR+4.44%636.079K2.8826.518B LKR8.355.63 LKR+54.63%0.00%Tài chính
SDB.N0000SANASA DEVELOPMENT BANK PLC
+26.58%30.0 LKR−3.23%45.669K2.915.029B LKR9.573.13 LKR0.00%Tài chính
CINV.N0000CEYLON INVESTMENT PLC
+25.68%41.6 LKR0.00%9.682K0.764.133B LKR2.3217.90 LKR1.32%Tài chính
COLO.N0000C M HOLDINGS PLC
+25.61%81.9 LKR−0.12%210.041.246B LKR6.0313.59 LKR6.10%Dịch vụ Khách hàng
VONE.N0000VALLIBEL ONE PLC
+23.77%42.7 LKR−1.61%134.966K0.5149.315B LKR4.958.63 LKR+1.37%2.31%Dịch vụ Phân phối
LHL.N0000THE LIGHTHOUSE HOTEL PLC
+23.19%34.0 LKR+0.59%5K0.661.555B LKR27.901.22 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
WAPO.N0000GUARDIAN CAPITAL PARTNERS PLC
+22.16%22.6 LKR+5.61%22.534K1.70582.11M LKR1.6713.56 LKR+1074.68%0.00%Tài chính
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
+21.95%1250.00 LKR−0.40%260.2127.285B LKR7.23172.91 LKR+1.69%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
+21.60%85.0 LKR0.00%1000.247.463B LKR2.3835.67 LKR2.59%Hỗn hợp
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC
+20.45%15.9 LKR−0.63%52.87K7.531.06B LKR11.131.43 LKR−47.90%12.50%Sản xuất Chế tạo
MBSL.N0000MERCHANT BANK OF SRI LANKA & FINANCE PLC
+20.00%4.2 LKR0.00%27.786K0.622.203B LKR−0.18 LKR0.00%Tài chính
HAYC.N0000HAYCARB PLC
+19.60%72.0 LKR0.00%38.914K0.3921.452B LKR5.8012.42 LKR−45.12%8.31%Sản xuất Chế tạo
UCAR.N0000UNION CHEMICALS LANKA PLC
+18.98%721.00 LKR+7.61%100.09991.5M LKR5.30%Công nghiệp Chế biến
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
+18.84%108.50 LKR0.00%8.229K0.735.154B LKR2.6840.43 LKR−4.34%26.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BFL.N0000BAIRAHA FARMS PLC
+18.04%165.25 LKR−0.75%4.189K0.552.922B LKR48.103.44 LKR−93.14%4.40%Công nghiệp Chế biến
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
+17.24%17.0 LKR+3.66%13.077K1.192.427B LKR7.32%Tài chính
SERV.N0000THE KINGSBURY PLC
+17.02%11.0 LKR0.00%3.45K0.155.324B LKR43.260.25 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
RHTL.N0000THE FORTRESS RESORTS PLC
+16.86%20.1 LKR+0.50%3600.012.218B LKR22.110.91 LKR+28.87%0.00%Dịch vụ Khách hàng
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
+16.85%10.4 LKR−0.95%1.544M0.2385.775B LKR4.262.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
TILE.N0000LANKA TILES PLC
+16.74%50.9 LKR−1.55%43.537K0.1913.899B LKR4.3111.81 LKR−23.78%14.50%Sản xuất Chế tạo
WIND.N0000WINDFORCE LIMITED
+15.88%19.7 LKR+2.07%569.859K2.7726.07B LKR21.770.91 LKR−19.77%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC
+15.80%94.0 LKR+1.18%106.22K4.692.226B LKR3.16%Sản xuất Chế tạo
TAJ.N0000TAJ LANKA HOTELS PLC
+15.71%16.2 LKR−0.61%7.552K0.962.276B LKR−1.45 LKR+91.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
+15.68%74.5 LKR−1.19%35.373K0.2844.75B LKR7.969.36 LKR+30.64%3.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HPFL.N0000LOTUS HYDRO POWER PLC
+15.38%9.0 LKR0.00%4.208K0.65981.793M LKR12.900.70 LKR+1324.29%15.56%Công ty dịch vụ công cộng
CTBL.N0000CEYLON TEA BROKERS PLC
+15.00%4.6 LKR0.00%74.486K0.96839.04M LKR8.390.55 LKR−35.07%14.78%Dịch vụ Phân phối
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
+14.48%16.6 LKR0.00%30.891K0.732.286B LKR−3.75 LKR−1111.60%7.78%Khoáng sản phi năng lượng
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
+14.43%92.0 LKR−0.54%4.519K0.366.762B LKR4.9118.73 LKR−36.20%20.47%Khoáng sản phi năng lượng
TYRE.N0000KELANI TYRES PLC
+14.21%66.7 LKR+0.30%1.946K0.275.347B LKR5.0713.14 LKR+190.39%7.52%Khách hàng Lâu năm
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
+14.14%11.3 LKR+2.73%7150.042.243B LKR5.382.10 LKR−10.56%7.21%Tài chính
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
+13.81%2390.00 LKR0.00%190.0953.118B LKR6.84349.55 LKR−32.72%1.88%Tài chính
KZOO.N0000RENUKA CAPITAL PLC
+13.77%7.7 LKR0.00%34.721K0.231.399B LKR5.061.52 LKR+219.28%0.00%Tài chính
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
+13.44%34.6 LKR+0.87%27.098K1.117.77B LKR7.73%Tài chính
BRR.N0000BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC
+13.39%12.7 LKR0.00%1000.10682.346M LKR22.230.57 LKR+76.87%1.57%Dịch vụ Khách hàng
VLL.N0000VIDULLANKA PLC
+13.33%6.8 LKR0.00%2.311K0.185.925B LKR5.671.20 LKR+51.92%6.62%Công ty dịch vụ công cộng
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
+13.20%56.6 LKR+1.07%3.606K0.258.4B LKR4.8111.76 LKR−3.60%6.52%Tài chính
ALUM.N0000ALUMEX PLC
+13.16%8.6 LKR−1.15%95.109K0.175.208B LKR−0.00 LKR−100.34%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
HDFC.N0000HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION BANK OF SL
+12.96%30.5 LKR0.00%12.892K4.721.974B LKR1.3522.51 LKR0.00%Tài chính
LALU.N0000LANKA ALUMINIUM INDUSTRIES PLC
+12.80%18.5 LKR−2.63%125.108K1.451.288B LKR7.362.51 LKR−54.83%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ECL.N0000E - CHANNELLING PLC
+12.50%14.4 LKR−3.36%9700.081.734B LKR35.210.41 LKR−12.21%0.00%Dịch vụ Công nghệ
RPBH.N0000ROYAL PALMS BEACH HOTELS PLC
+12.33%25.5 LKR−6.25%3.75K0.661.36B LKR11.612.20 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
STAF.N0000DOLPHIN HOTELS PLC
+11.84%34.0 LKR+1.49%1000.002.112B LKR22.271.53 LKR0.00%Dịch vụ Khách hàng
SIRA.N0000SIERRA CABLES PLC
+11.61%12.5 LKR−0.79%192.036K5.306.719B LKR9.161.36 LKR−28.49%0.00%Công nghệ Điện tử
OFEQ.N0000OFFICE EQUIPMENT PLC
+11.17%104.5 LKR+12.24%90.1579.188M LKRDịch vụ Phân phối
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
+11.11%89.0 LKR+1.14%21.188K5.723.167B LKR9.559.32 LKR−69.27%13.64%Sản xuất Chế tạo
AHUN.N0000AITKEN SPENCE HOTEL HOLDINGS PLC
+10.55%63.9 LKR+3.06%46.314K0.7920.85B LKR−0.44 LKR+34.82%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CHOT.N0000CEYLON HOTELS CORPORATION PLC
+10.47%19.0 LKR0.00%5.225K0.253.277B LKR−1.82 LKR−304.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
SLTL.N0000SRI LANKA TELECOM PLC
+9.93%93.0 LKR−0.11%21.962K0.34169.115B LKR−2.22 LKR−144.35%0.27%Truyền thông
KHC.N0000THE KANDY HOTELS COMPANY (1938) PLC
+9.33%8.2 LKR+2.50%1.665K1.396.034B LKR−0.38 LKR−284.75%0.00%Dịch vụ Khách hàng
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC
+9.05%114.50 LKR+7.01%1230.621.236B LKR6.80%Tài chính
SINS.N0000SINGER (SRI LANKA) PLC
+8.26%13.1 LKR−2.96%57.779K0.1915.213B LKR−1.16 LKR−176.86%0.00%Bán Lẻ
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
+7.88%113.00 LKR−1.74%28.512K5.9825.841B LKR2.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SDF.N0000SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC
+7.83%12.4 LKR0.00%2150.021.825B LKR8.101.53 LKR−3.76%6.15%Tài chính
EBCR.N0000E B CREASY & COMPANY PLC
+7.80%22.1 LKR+0.91%186.002K183.165.578B LKR4.55%Công nghiệp Chế biến
CERA.N0000LANKA CERAMIC PLC
+7.67%102.50 LKR0.00%100.06543M LKR54.301.89 LKR0.00%Khách hàng Lâu năm
ACL.N0000ACL CABLES PLC
+7.60%77.9 LKR+3.18%1.244M10.2618.088B LKR6.1312.70 LKR−59.49%1.66%Sản xuất Chế tạo
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
+7.28%16.2 LKR+0.62%6.913K0.2120.013B LKR5.223.10 LKR−36.52%7.76%Tài chính