Những nhà tạo lập thị trường

Các công ty Sri Lanka có lợi suất lợi tức cao nhất

Cổ tức cao có thể là nguồn lợi nhuận ổn định. Các công ty Sri Lanka sau trả cổ tức cao nhất trên thị trường: xem các công ty đó được sắp xếp theo tỷ suất cổ tức kỳ hạn và kiểm tra cả các số liệu thống kê khác.
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CFVF.N0000FIRST CAPITAL HOLDINGS PLC
46.23%26.7 LKR+1.91%44.591K0.3410.733B LKR1.1822.62 LKR+719.24%54.72%Hỗn hợp
FCT.N0000FIRST CAPITAL TREASURIES PLC
43.10%23.0 LKR−1.29%20.375K0.1714.282B LKR1.2817.93 LKR+500.25%49.57%Tài chính
TPL.N0000TALAWAKELLE TEA ESTATES PLC
26.59%107.75 LKR−0.69%1050.015.154B LKR2.6640.43 LKR−4.34%26.59%Hàng tiêu dùng không lâu bền
VPEL.N0000VALLIBEL POWER ERATHNA PLC
24.73%9.1 LKR0.00%1.203M0.396.799B LKR8.421.08 LKR+50.61%5.49%Công ty dịch vụ công cộng
ELPL.N0000ELPITIYA PLANTATIONS PLC
20.47%92.0 LKR0.00%6460.056.762B LKR4.9118.73 LKR−36.20%20.47%Khoáng sản phi năng lượng
LCEY.N0000LANKEM CEYLON PLC
19.23%53.0 LKR−3.64%5950.052.676B LKR31.101.70 LKR−95.57%19.23%Công nghiệp Chế biến
TSML.N0000TEA SMALLHOLDER FACTORIES PLC
15.88%42.9 LKR−0.23%1760.151.26B LKR−1.37 LKR−42.43%15.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ONAL.N0000ON'ALLY HOLDINGS PLC
15.64%23.0 LKR−11.20%6.4K5.282.26B LKR4.714.88 LKR−53.43%18.11%Tài chính
WATA.N0000WATAWALA PLANTATIONS PLC
15.50%77.8 LKR+2.37%3200.0115.736B LKR8.059.67 LKR−42.01%15.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CTBL.N0000CEYLON TEA BROKERS PLC
14.78%4.7 LKR+2.17%2.975K0.04839.04M LKR8.580.55 LKR−35.07%14.78%Dịch vụ Phân phối
DIST.N0000DISTILLERIES COMPANY OF SRI LANKA PLC
14.64%26.4 LKR−0.38%31.686K0.04121.9B LKR8.033.29 LKR−5.04%16.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
TILE.N0000LANKA TILES PLC
14.50%51.8 LKR+1.77%34.738K0.1713.899B LKR4.3811.81 LKR−23.78%14.50%Sản xuất Chế tạo
PLR.N0000PRIME LANDS RESIDENCIES LIMITED
14.49%6.8 LKR0.00%53.462K0.236.469B LKR6.930.98 LKR−76.07%14.49%Tài chính
ASIY.N0000ASIA SIYAKA COMMODITIES PLC
13.75%4.1 LKR0.00%7.401K0.271.04B LKR5.070.81 LKR−14.34%13.75%Dịch vụ Phân phối
CWM.N0000C. W. MACKIE PLC
13.64%91.2 LKR+2.47%7.668K1.363.167B LKR9.789.32 LKR−69.27%13.64%Sản xuất Chế tạo
LWL.N0000LANKA WALLTILE PLC
13.58%51.7 LKR0.00%11.707K0.0814.469B LKR4.6311.16 LKR−45.92%13.58%Sản xuất Chế tạo
DIAL.N0000DIALOG AXIATA PLC
12.88%10.5 LKR+0.96%48.821K0.0185.775B LKR4.302.44 LKR0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
LITE.N0000LAXAPANA BATTERIES PLC
12.50%15.3 LKR−3.77%4150.031.06B LKR10.711.43 LKR−47.90%12.50%Sản xuất Chế tạo
CTC.N0000CEYLON TOBACCO COMPANY PLC
11.36%1059.00 LKR+1.83%11.314K6.16194.676B LKR7.79136.01 LKR+36.83%17.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GRAN.N0000CEYLON GRAIN ELEVATORS PLC
11.29%161.75 LKR+1.73%64.806K1.219.57B LKR3.76%Công nghiệp Chế biến
TAFL.N0000THREE ACRE FARMS PLC
11.08%252.50 LKR0.00%26.115K0.955.951B LKR4.75%Công nghiệp Chế biến
CARE.N0000PRINTCARE PLC
10.47%43.0 LKR−0.23%1.535K0.213.697B LKR12.963.32 LKR−88.05%12.79%Dịch vụ Thương mại
MELS.N0000MELSTACORP PLC
10.20%90.0 LKR+1.69%175K1.58102.555B LKR11.737.67 LKR−60.31%9.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RCL.N0000ROYAL CERAMICS LANKA PLC
9.39%30.5 LKR−0.65%53.018K0.0634.234B LKR4.626.60 LKR−20.15%9.39%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
DIPD.N0000DIPPED PRODUCTS PLC
9.15%27.9 LKR−0.71%7.36K0.0417.001B LKR5.644.94 LKR−63.32%9.15%Sản xuất Chế tạo
PACK.N0000EX-PACK CORRUGATED CARTONS PLC
8.64%12.1 LKR0.00%23.865K0.193.933B LKR6.651.82 LKR−59.62%8.64%Công nghiệp Chế biến
HPWR.N0000RESUS ENERGY PLC
8.62%14.9 LKR+2.76%40.114K1.791.25B LKR7.781.92 LKR−35.48%8.62%Công ty dịch vụ công cộng
HAYC.N0000HAYCARB PLC
8.31%73.0 LKR+1.39%146.337K1.5621.452B LKR5.8812.42 LKR−45.12%8.31%Sản xuất Chế tạo
REXP.N0000RICHARD PIERIS EXPORTS PLC
8.05%436.00 LKR−0.46%6110.764.856B LKR−6.91 LKR−103.79%14.48%Sản xuất Chế tạo
KVAL.N0000KELANI VALLEY PLANTATIONS PLC
8.01%73.3 LKR+1.81%10.179K0.844.882B LKR4.9714.75 LKR−62.97%8.01%Công nghiệp Chế biến
LFIN.N0000LB FINANCE PLC
8.00%63.3 LKR+2.10%99.238K0.1834.629B LKR3.6517.32 LKR+18.53%8.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SAMP.N0000SAMPATH BANK PLC
7.96%73.2 LKR−0.68%58.554K0.1386.194B LKR4.7715.35 LKR4.58%Tài chính
Sức mua mạnh
PARQ.N0000SWISSTEK (CEYLON) PLC
7.78%16.3 LKR−1.81%9.311K0.212.286B LKR−3.75 LKR−1111.60%7.78%Khoáng sản phi năng lượng
OSEA.N0000OVERSEAS REALTY (CEYLON) PLC
7.76%16.1 LKR−0.62%3330.0120.013B LKR5.193.10 LKR−36.52%7.76%Tài chính
JINS.N0000JANASHAKTHI INSURANCE COMPANY PLC
7.73%33.6 LKR−2.89%6.392K0.257.77B LKR7.73%Tài chính
HEXP.N0000HAYLEYS EXPORTS PLC
7.69%51.0 LKR+3.87%1050.051.186B LKR9.225.53 LKR−49.11%7.69%Công nghiệp Chế biến
CSD.N0000SEYLAN DEVELOPMENTS PLC
7.32%16.5 LKR−2.94%14.805K1.232.427B LKR7.32%Tài chính
SFIN.N0000SINGER FINANCE (LANKA) PLC
7.21%11.3 LKR0.00%8000.052.243B LKR5.382.10 LKR−10.56%7.21%Tài chính
HASU.N0000HNB ASSURANCE PLC
6.96%56.0 LKR−1.06%3.54K0.298.4B LKR4.7611.76 LKR−3.60%6.52%Tài chính
COMD.N0000COMMERCIAL DEVELOPMENT COMPANY PLC
6.80%114.50 LKR+7.01%1230.621.236B LKR6.80%Tài chính
AAIC.N0000SOFTLOGIC LIFE INSURANCE PLC
6.55%54.2 LKR+2.26%7.485K0.1120.025B LKR7.167.57 LKR+5.86%6.55%Tài chính
MGT.N0000HAYLEYS FABRIC PLC
6.53%41.0 LKR0.00%535.417K0.9816.869B LKR7.165.72 LKR+23.87%6.53%Công nghiệp Chế biến
HAYL.N0000HAYLEYS PLC
6.52%81.1 LKR+0.12%43.382K0.1861.5B LKR15.295.30 LKR−82.94%6.52%Sản xuất Chế tạo
LION.N0000LION BREWERY (CEYLON) PLC
6.31%950.00 LKR0.00%10.0075.2B LKR10.0494.63 LKR+5.31%6.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GLAS.N0000PIRAMAL GLASS CEYLON PLC
6.26%25.9 LKR−1.15%45.021K1.0725.177B LKR8.373.09 LKR−5.55%6.26%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BREW.N0000CEYLON BEVERAGE HOLDINGS PLC
6.25%1250.00 LKR−0.40%260.2127.285B LKR7.23172.91 LKR+1.69%6.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SDF.N0000SARVODAYA DEVELOPMENT FINANCE PLC
6.15%12.4 LKR0.00%2150.021.825B LKR8.101.53 LKR−3.76%6.15%Tài chính
COLO.N0000C M HOLDINGS PLC
6.10%81.5 LKR−0.49%1110.191.246B LKR6.0013.59 LKR6.10%Dịch vụ Khách hàng
KGAL.N0000KEGALLE PLANTATIONS PLC
6.09%117.00 LKR0.00%90.012.875B LKR−9.16 LKR−116.20%6.09%Công nghiệp Chế biến
MCPL.N0000MAHAWELI COCONUT PLANTATIONS LIMITED
5.81%26.9 LKR0.00%10.00902.9M LKR19.391.39 LKR−47.21%5.81%Công nghiệp Chế biến
ALLI.N0000ALLIANCE FINANCE COMPANY PLC
5.79%85.0 LKR−3.19%3.789K0.632.911B LKR3.5224.12 LKR−9.89%5.79%Tài chính
JAT.N0000JAT HOLDINGS LIMITED
5.64%14.0 LKR0.00%23.706K0.267.146B LKR8.021.75 LKR−40.02%6.71%Tài chính
UCAR.N0000UNION CHEMICALS LANKA PLC
5.30%721.00 LKR+7.61%100.09991.5M LKR5.30%Công nghiệp Chế biến
VLL.N0000VIDULLANKA PLC
5.29%6.8 LKR0.00%2.311K0.185.925B LKR5.671.20 LKR+51.92%6.62%Công ty dịch vụ công cộng
CTEA.N0000DILMAH CEYLON TEA COMPANY PLC
5.08%1010.00 LKR+2.64%370.0320.406B LKR108.259.33 LKR−98.15%5.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COMB.N0000COMMERCIAL BANK OF CEYLON PLC
4.98%88.8 LKR−1.44%7.114K0.01118.069B LKR5.5316.07 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
TKYO.N0000TOKYO CEMENT COMPANY (LANKA) PLC
4.52%48.0 LKR+1.05%62.466K1.4819.641B LKR8.205.85 LKR+18.88%2.88%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
NAMU.N0000NAMUNUKULA PLANTATIONS PLC
4.14%338.25 LKR−0.51%8761.028.028B LKR3.7789.79 LKR−21.79%7.10%Công nghiệp Chế biến
APLA.N0000ACL PLASTICS PLC
4.11%371.75 LKR+0.41%200.011.538B LKR4.0591.84 LKR−58.26%4.11%Công nghiệp Chế biến
CFIN.N0000CENTRAL FINANCE COMPANY PLC
4.07%102.00 LKR−2.86%5.455K0.1523.759B LKR2.9434.70 LKR+19.94%4.07%Tài chính
DFCC.N0000DFCC BANK
4.04%70.0 LKR−0.71%63.297K0.7031.351B LKR3.5319.84 LKR0.00%Tài chính
CCS.N0000CEYLON COLD STORES PLC
4.04%49.0 LKR−0.81%114.422K0.5444.004B LKR20.622.38 LKR−33.38%2.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CIC.N0000CIC HOLDINGS PLC
3.97%62.6 LKR+0.81%550.0022.071B LKR2.4026.10 LKR+30.20%3.97%Sản xuất Chế tạo
BOPL.N0000BOGAWANTALAWA TEA ESTATES PLC
3.96%39.0 LKR+2.90%100.003.174B LKR5.666.89 LKR−54.03%3.96%Khoáng sản phi năng lượng
UML.N0000UNITED MOTORS LANKA PLC
3.95%60.0 LKR+5.26%20.005.751B LKR3.95%Bán Lẻ
LIOC.N0000LANKA IOC PLC
3.85%104.75 LKR−0.24%746.202K3.5155.376B LKR3.1533.24 LKR−47.77%3.85%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
LUMX.N0000LUMINEX PLC
3.79%6.5 LKR−5.80%10.00Dịch vụ Công nghiệp
CARG.N0000CARGILLS (CEYLON) PLC
3.72%350.00 LKR+0.07%70.0090.123B LKR17.5719.92 LKR−8.15%3.72%Bán Lẻ
Theo dõi
CHMX.N0000CHEMANEX PLC
3.62%67.0 LKR−2.90%5000.091.084B LKR16.264.12 LKR−69.97%3.62%Công nghiệp Chế biến
CTHR.N0000C T HOLDINGS PLC
3.53%267.75 LKR−0.83%10.0054.279B LKR13.2420.22 LKR+38.97%3.53%Dịch vụ Khách hàng
SPEN.N0000AITKEN SPENCE PLC
3.37%119.00 LKR0.00%1.965K0.2148.212B LKR−0.31 LKR−100.81%3.37%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ABAN.N0000ABANS ELECTRICALS PLC
3.29%153.50 LKR−4.06%5050.65776.805M LKR2.1870.50 LKR+285.72%3.29%Khách hàng Lâu năm
HBS.N0000HSENID BUSINESS SOLUTIONS PLC
3.18%11.2 LKR+2.75%17.304K0.42Dịch vụ Công nghệ
CIND.N0000CENTRAL INDUSTRIES PLC
3.16%94.0 LKR0.00%159.664K4.872.226B LKR3.16%Sản xuất Chế tạo
COCR.N0000COMMERCIAL CREDIT AND FINANCE PLC
3.15%32.0 LKR−0.31%62.872K0.8510.083B LKR3.1310.22 LKR−11.23%3.15%Tài chính
LPRT.N0000LAKE HOUSE PRINTERS AND PUBLISHERS PLC
3.15%161.00 LKR−4.73%310.33466.288M LKR2.2571.51 LKR+69.69%3.15%Dịch vụ Thương mại
HHL.N0000HEMAS HOLDINGS PLC
3.13%74.9 LKR+0.54%1.959K0.0244.75B LKR8.009.36 LKR+30.64%3.13%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
VFIN.N0000VALLIBEL FINANCE PLC
2.78%36.3 LKR+0.55%2.112K0.038.476B LKR4.518.06 LKR+17.75%2.78%Tài chính
LMF.N0000LANKA MILK FOODS (CWE) PLC
2.65%23.8 LKR−0.42%26.622K0.029.52B LKR4.834.92 LKR+96.58%3.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LHCL.N0000THE LANKA HOSPITALS CORPORATION PLC
2.60%113.00 LKR0.00%4880.0625.841B LKR2.60%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
KCAB.N0000KELANI CABLES PLC
2.60%258.00 LKR−3.37%700.015.455B LKR2.6896.38 LKR−31.32%2.60%Sản xuất Chế tạo
GUAR.N0000CEYLON GUARDIAN INVESTMENT TRUST PLC
2.59%82.0 LKR−3.53%5001.207.463B LKR2.3035.67 LKR2.59%Hỗn hợp
HNB.N0000HATTON NATIONAL BANK PLC
2.53%157.00 LKR+1.29%1470.0085.725B LKR3.8141.25 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RICH.N0000RICHARD PIERIS PLC
2.50%20.3 LKR+0.50%1270.0140.701B LKR64.400.32 LKR−91.20%6.00%Sản xuất Chế tạo
CDB.N0000CITIZENS DEVELOPMENT BUSINESS FINANCE PLC
2.50%200.00 LKR−1.48%30.0012.787B LKR9.3221.45 LKR−37.93%2.50%Tài chính
NTB.N0000NATIONS TRUST BANK PLC
2.47%101.00 LKR−1.46%35.72K0.2532.698B LKR2.8235.76 LKR0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
RWSL.N0000RAIGAM WAYAMBA SALTERNS PLC
2.46%6.0 LKR0.00%3110.011.721B LKR5.051.19 LKR−12.86%3.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EXPO.N0000EXPOLANKA HOLDINGS PLC
2.38%151.50 LKR+2.36%816.622K1.35285.418B LKR−6.93 LKR−121.36%2.38%Vận chuyển
SEYB.N0000SEYLAN BANK PLC
2.31%43.1 LKR−0.69%7260.1223.4B LKR4.2010.27 LKR0.00%Tài chính
TJL.N0000TEEJAY LANKA PLC
2.03%37.1 LKR−0.27%4350.0026.519B LKR36.941.00 LKR−74.30%2.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CHL.N0000CEYLON HOSPITALS PLC (DURDANS)
2.00%115.00 LKR0.00%3260.853.979B LKR15.697.33 LKR−64.99%2.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CABO.N0000CARGO BOAT DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
2.00%50.0 LKR0.00%1500.46903.403M LKR4.8710.26 LKR+35.93%2.00%Tài chính
DIMO.N0000DIESEL & MOTOR ENGINEERING PLC
1.94%520.00 LKR−0.95%10.004.763B LKR9.6453.92 LKR1.94%Bán Lẻ
SLND.N0000SERENDIB LAND PLC
1.92%1300.00 LKR+10.17%100.97518.578M LKR23.8054.62 LKR−0.98%1.92%Tài chính
CINS.N0000CEYLINCO INSURANCE PLC
1.88%2390.00 LKR0.00%100.0653.118B LKR1.88%Tài chính
ACL.N0000ACL CABLES PLC
1.66%76.5 LKR−1.80%32.278K0.1418.088B LKR6.0212.70 LKR−59.49%1.66%Sản xuất Chế tạo
BRR.N0000BANSEI ROYAL RESORTS HIKKADUWA PLC
1.57%12.7 LKR0.00%10.00682.346M LKR22.230.57 LKR+76.87%1.57%Dịch vụ Khách hàng
KFP.N0000KEELLS FOOD PRODUCTS PLC
1.48%138.00 LKR0.00%70.023.449B LKR−10.55 LKR−219.47%1.48%Dịch vụ Phân phối
SIL.N0000SAMSON INTERNATIONAL PLC
1.47%136.00 LKR−0.18%640.74575.657M LKR−38.03 LKR−201.27%1.47%Công nghiệp Chế biến
SHAW.N0000LEE HEDGES PLC
1.41%73.3 LKR+3.24%670.101.818B LKR4.0318.19 LKR−7.45%1.41%Tài chính