Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
649.026B0.37-1.14%2.214MChăm sóc sức khỏe87
59.618B4.19-1.04%1.992MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ25
793.059B1.821.52%3.751MCông nghiệp44
73.573B3.060.95%1.055MVật liệu cơ bản16
171.389B2.640.69%2.404MCông nghiệp14
185.187B1.26-1.45%3.359MCông nghiệp21
14.162B2.98-0.11%41.080KCông nghiệp4
27.767B0.270.40%1.556MVật liệu cơ bản6
140.681B1.050.07%1.561MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ34
109.798B2.34-0.14%2.451MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ42
31.271B2.66-1.34%1.105MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
475.456B3.040.14%5.507MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ17
141.813B0.35-0.63%903.357KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
143.603B1.981.63%1.612MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ44
3573.752B3.47-0.53%8.302MTài chính436
650.798B0.50-1.54%2.095MChăm sóc sức khỏe477
287.653B3.363.65%8.785MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ7
1010.812B0.88-0.62%6.276MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ51
397.754B0.45-0.70%1.932MCông nghiệp101
17.062B2.92-0.68%322.891KCông nghiệp11
125.752B2.91-0.82%2.689MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
17.733B9.73-0.08%568.067KTài chính34
10.340B4.730.88%710.516KNăng lượng12
5.992B3.02-0.39%207.838KCông nghiệp9
2.415B4.46-0.95%16.605KTài chính2
388.536B2.37-0.05%1.755MVật liệu cơ bản32
451.844B1.94-0.46%10.199MCông nghệ75
29.845B2.360.81%1.457MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ8
165.278B2.16-0.16%3.780MCông nghệ34
60.082B0.680.09%633.505KCông nghiệp32
81.410B1.43-0.20%959.929KVật liệu cơ bản16
65.097B0.92-0.82%1.100MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ34
285.984B1.74-1.14%4.574MTài chính40
35.817B2.110.33%1.581MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
24.742B2.48-0.02%369.604KTài chính24
1040.984B0.11-0.59%3.235MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ15
325.854B1.23-0.67%2.918MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
231.713B1.65-0.23%541.155KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ9
87.292B2.10-0.17%2.290MVật liệu cơ bản6
11.152B2.68-0.22%1.864MTài chính2
7.484B0.24-0.63%1.373MCông nghiệp2
109.586B2.63-0.78%2.176MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
1096.741B3.34-1.32%1.822MCông ty dịch vụ công cộng60
263.079B2.260.23%1.647MCông nghiệp60
135.863B1.10-0.01%1.650MCông nghệ34
68.339B1.92-0.65%1.031MCông nghiệp27
79.469B1.15-0.27%2.016MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ21
134.426B1.36-0.83%936.247KCông nghiệp35
—%Tài chính2076
250.538B1.25-0.83%1.105MTài chính16
40.921B1.491.64%2.839MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ18
493.888B2.28-0.36%2.704MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ65
419.401B1.82-0.71%3.415MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ27
154.761B0.96-0.39%6.509MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ8
10.109B5.02-0.34%384.870KVật liệu cơ bản8
166.448B0.86-0.59%8.062MVật liệu cơ bản34
427.250B1.540.06%3.020MCông nghiệp33
262.144B1.55-1.03%1.992MChăm sóc sức khỏe55
44.178B3.790.93%2.264MCông nghiệp8
227.724B2.000.92%2.830MCông nghiệp28
18.676B4.38-0.44%232.867KCông nghiệp3
52.973B0.34-0.16%249.417KTài chính146
25.821B1.13-0.71%755.610KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ15
13.201B2.03-0.27%1.452MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ10
319.240B2.42-0.79%3.455MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ7
93.684B0.66-0.71%1.290MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ24
229.210B2.43-1.11%1.501MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
70.667B0.80-0.55%433.263KCông nghệ10
41.949B1.92-0.69%989.930KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ5
1109.561B1.22-0.21%3.019MCông nghệ134
27.844B3.410.08%193.498KCông ty dịch vụ công cộng8
386.881B2.35-0.18%9.620MCông nghiệp10
439.693B1.220.21%867.716KCông nghiệp104
419.035B4.180.95%2.527MVật liệu cơ bản26
1208.011B4.860.41%2.442MNăng lượng16
566.625B4.66-0.87%5.719MDịch vụ Viễn thông35
4193.407B0.10-0.98%5.650MCông nghệ90
306.979B2.370.65%5.697MTài chính26
483.135B3.50-0.04%2.436MTài chính63
1.719B6.09-0.73%172.585KTài chính5
175.713B0.74-0.46%928.226KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ30
449.893B2.50-0.42%1.450MTài chính29
472.827B1.11-1.30%2.859MChăm sóc sức khỏe9
15.252B2.08-0.08%342.569KCông nghiệp33
178.474M0.39%20.876KCông nghiệp2
834.951B1.01-0.73%2.505MChăm sóc sức khỏe118
2.010B0.52%320.222KVật liệu cơ bản1
1339.821B0.41-0.89%1.741MTài chính23
196.907B3.88-1.20%1.446MCông ty dịch vụ công cộng14
56.498B2.49-1.28%458.829KCông ty dịch vụ công cộng14
548.394B2.60-1.47%6.239MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ15
102.029B1.15-0.34%1.466MVật liệu cơ bản17
46.770B4.69-0.02%479.186KCông nghệ4
19.188B2.171.41%4.416MNăng lượng17
507.454B2.511.38%3.949MNăng lượng105
1056.143B4.920.34%6.142MNăng lượng35
570.638B6.160.02%3.186MNăng lượng71
171.610B3.550.34%7.800MNăng lượng61
58.718B0.65-1.23%965.378KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ27
40.709B4.051.98%2.497MVật liệu cơ bản5
18.996B1.36-1.97%246.025KVật liệu cơ bản11
7.056B1.16-0.53%1.168MCông nghiệp3
832.637B2.79-0.91%3.046MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ14
77.369B0.57-0.71%1.063MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ28
2298.477B2.90-0.85%7.056MChăm sóc sức khỏe167
933.579B1.52-1.49%20.900MCông nghệ5
9.058B0.42-1.85%7.378MVật liệu cơ bản12
303.952B1.21-0.98%671.410KCông nghiệp23
335.904B1.41-1.13%1.146MTài chính60
25.717B3.17-0.44%399.044KTài chính30
62.148B0.38-0.95%973.191KTài chính19
38.431B1.57-0.80%565.926KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ20
29.888B1.54-0.73%254.076KTài chính9
23.164B0.47%1.105MNăng lượng22
3.484B4.611.47%258.037KNăng lượng10
460.556B1.82-0.79%4.014MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ52
234.429B1.33-0.72%2.569MCông nghệ23
1246.556B2.110.24%13.065MCông nghệ85
2524.350B0.83-0.66%22.299MCông nghệ182
103.970B1.31-0.18%640.818KVật liệu cơ bản26
50.177B7.281.62%885.877KVật liệu cơ bản17
176.573B3.000.95%6.654MVật liệu cơ bản36
691.965M1.040.12%31.454KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ4
4.974B3.410.70%1.463MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ3
325.100B6.420.10%5.189MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
32.148B1.07-1.20%1.228MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ9
5.398B0.44-0.53%1.684MNăng lượng7
59.365B1.89-1.94%894.939KCông ty dịch vụ công cộng16
839.077B4.53-0.46%11.065MDịch vụ Viễn thông36
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất