Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
68.640B2.871.30%1.680MDịch vụ Thương mại25
825.482B1.55-0.27%8.072MCông nghệ Điện tử54
81.462B1.620.13%4.205MCông nghiệp Chế biến27
187.340B2.370.93%2.636MVận chuyển13
167.599B1.210.21%2.514MVận chuyển21
16.933B4.000.17%651.016KCông ty dịch vụ công cộng8
21.370B0.34-0.47%2.229MKhoáng sản phi năng lượng5
272.468B1.18-0.06%3.852MHàng tiêu dùng không lâu bền36
224.134B1.61-1.04%3.080MBán Lẻ38
98.093B1.42-1.90%947.457KSản xuất Chế tạo30
20.755B0.92-0.94%1.919MKhách hàng Lâu năm8
453.350B1.950.58%2.053MHàng tiêu dùng không lâu bền14
555.989B2.550.49%6.993MHàng tiêu dùng không lâu bền17
873.048B0.830.18%2.054MCông nghệ Sức khỏe385
132.721B1.260.56%7.359MDịch vụ Khách hàng28
92.913B1.19-0.63%1.044MSản xuất Chế tạo33
574.238B0.760.81%11.618MDịch vụ Khách hàng16
138.284B2.660.41%4.336MDịch vụ Khách hàng21
35.222B0.06-4.09%4.580MBán Lẻ10
92.653B2.72-0.13%2.503MCông nghiệp Chế biến16
98.625B2.01-1.81%2.871MCông nghiệp Chế biến8
372.588B2.30-0.74%1.309MCông nghiệp Chế biến51
6.095B7.75-2.76%988.613KNăng lượng Mỏ11
3.711B3.08-0.26%239.165KDịch vụ Thương mại10
267.741B2.31-0.62%16.000MCông nghệ Điện tử17
83.033B2.480.56%2.791MCông nghệ Điện tử17
94.748B1.76-0.69%5.463MCông nghệ Điện tử7
98.904B1.400.26%800.073KKhoáng sản phi năng lượng16
3.145B0.00-1.54%199.511KHàng tiêu dùng không lâu bền3
144.375B2.54-0.61%1.535MCông nghiệp Chế biến19
15.384B2.300.68%7.476MDịch vụ Công nghiệp14
532.734B0.761.27%3.022MDịch vụ Công nghệ37
18.691B4.82-2.16%5.909MBán Lẻ5
71.655B0.55-0.25%2.528MBán Lẻ5
148.451B2.86-1.00%4.033MBán Lẻ7
1688.683B4.130.80%1.922MCông ty dịch vụ công cộng90
184.835B2.27-0.81%2.560MSản xuất Chế tạo38
154.782B1.24-0.73%1.735MCông nghệ Điện tử47
136.381B1.20-0.35%820.919KCông nghệ Điện tử47
155.690B1.41-0.22%1.130MCông nghệ Điện tử31
29.937B0.95-1.17%475.932KDịch vụ Phân phối10
22.309B2.32-0.72%2.639MBán Lẻ3
120.508B0.61-0.68%3.270MKhách hàng Lâu năm19
61.167B0.63-0.61%970.622KDịch vụ Công nghiệp32
120.714B1.460.61%1.151MDịch vụ Công nghiệp23
809.657B0.911.00%5.058MTài chính81
412.056B2.560.05%7.300MTài chính217
219.284B0.940.40%849.003KDịch vụ Thương mại10
66.928B1.410.22%1.437MDịch vụ Phân phối9
374.677B1.780.33%5.311MBán Lẻ11
208.385B3.13-0.03%4.446MHàng tiêu dùng không lâu bền10
79.240B1.44-0.56%1.853MHàng tiêu dùng không lâu bền8
140.722B1.55-0.18%673.954KHàng tiêu dùng không lâu bền34
15.413B1.35-1.53%464.950KKhoáng sản phi năng lượng6
108.826B2.880.75%1.294MCông ty dịch vụ công cộng18
25.458B1.12-0.79%788.133KKhách hàng Lâu năm15
329.433B2.310.75%5.749MBán Lẻ3
110.559B0.600.79%1.630MKhách hàng Lâu năm25
115.194B0.66-0.77%868.455KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
220.808B2.000.95%2.227MDịch vụ Khách hàng20
731.149B2.420.94%3.358MHàng tiêu dùng không lâu bền23
445.312B2.52-0.09%1.882MSản xuất Chế tạo13
435.076B1.33-0.32%1.440MSản xuất Chế tạo71
139.449B1.34-0.81%745.071KCông nghiệp Chế biến34
901.968B1.170.28%2.105MDịch vụ Công nghệ109
192.368B1.190.37%1.023MTài chính14
1404.456B4.74-0.94%6.656MNăng lượng Mỏ30
1499.625B0.000.13%9.070MBán Lẻ19
2774.678B0.04-0.19%5.423MDịch vụ Công nghệ109
532.476B1.96-0.48%4.624MTài chính50
425.423B3.66-0.62%1.536MTài chính122
174.159B5.84-0.11%1.563MHỗn hợp2835
240.942B2.64-0.45%2.553MTài chính27
2665.041B3.690.29%11.476MTài chính62
1311.797B4.750.33%7.478MTruyền thông19
510.258B1.020.13%2.715MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
36.366B3.28-0.09%634.678KVận chuyển54
263.835B1.20-0.93%9.353MDịch vụ Khách hàng1
70.898B1.82-2.05%1.086MDịch vụ Phân phối8
1468.683B0.870.40%6.455MCông nghệ Sức khỏe194
79.380B0.400.33%444.958KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe35
22.613B0.77-0.98%338.037KSản xuất Chế tạo22
1.592B0.39-1.30%80.445KHỗn hợp13
358.682B0.900.16%1.465MDịch vụ Thương mại117
79.475B1.31-0.65%616.095KSản xuất Chế tạo21
469.287B2.69-0.07%5.031MKhách hàng Lâu năm15
120.740B0.70-1.10%1.036MDịch vụ Khách hàng33
1321.293B0.46-0.06%1.591MTài chính26
9.826B2.73-1.84%719.514KSản xuất Chế tạo9
573.669B6.81-0.26%5.412MDịch vụ Công nghiệp42
429.170B3.11-0.94%4.262MNăng lượng Mỏ101
174.196B4.50-0.77%2.385MNăng lượng Mỏ15
135.748B3.50-0.44%8.186MDịch vụ Công nghiệp53
295.984B0.560.68%1.707MDịch vụ Khách hàng56
9.234B1.19-0.48%1.568MKhách hàng Lâu năm13
289.156B4.680.47%3.599MKhoáng sản phi năng lượng43
16.581B2.345.63%216.465KVận chuyển8
2517.598B0.890.96%14.374MDịch vụ Công nghệ139
32.935B1.320.33%576.371KDịch vụ Thương mại26
158.031B0.88-0.42%2.866MCông nghệ Sức khỏe14
1976.117B2.82-0.06%5.413MCông nghệ Sức khỏe139
122.151B0.09-0.27%1.739MCông nghệ Sức khỏe86
191.141B0.880.82%4.972MKhoáng sản phi năng lượng53
320.542B1.59-0.26%1.134MTài chính50
15.067B3.081.22%274.460KDịch vụ Khách hàng6
23.349B2.13-1.24%1.478MDịch vụ Khách hàng9
20.769B1.87-1.16%214.935KCông nghiệp Chế biến10
349.750B1.730.36%2.292MVận chuyển8
89.865B1.91-0.17%1.596MTài chính47
1287.875B4.110.06%2.257MTài chính221
140.406B0.79-0.49%2.937MKhách hàng Lâu năm28
860.706B2.22-0.36%1.768MTài chính298
435.941B2.010.39%2.721MDịch vụ Khách hàng49
53.969B2.89-0.24%613.441KTài chính70
1357.756B2.08-0.48%13.126MCông nghệ Điện tử59
75.680B0.49-0.93%785.032KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
70.345B1.24-0.21%701.098KTài chính15
400.579B0.94-1.30%2.676MBán Lẻ57
124.231B2.550.33%2.505MTruyền thông28
180.294B1.76-0.53%13.445MKhoáng sản phi năng lượng28
1451.644B1.261.00%29.461MCông nghệ Điện tử55
3.292B0.870.19%177.215KCông nghiệp Chế biến4
319.566B6.131.38%4.723MHàng tiêu dùng không lâu bền8
59.898B3.20-1.38%1.013MKhách hàng Lâu năm4
59.626B0.56-0.64%591.405KVận chuyển19
271.198B2.02-0.73%1.851MSản xuất Chế tạo37
62.248B2.25-0.34%845.073KCông ty dịch vụ công cộng16
111.536B1.87-0.97%1.208MDịch vụ Phân phối44
418.617B3.221.13%2.573MTruyền thông26
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất