Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
69.288B2.891.33%1.667MDịch vụ Thương mại25
825.452B1.55-0.27%8.072MCông nghệ Điện tử54
81.442B1.620.13%4.206MCông nghiệp Chế biến27
187.688B2.360.93%2.637MVận chuyển13
168.589B1.200.23%2.504MVận chuyển21
16.934B4.010.17%650.990KCông ty dịch vụ công cộng8
21.370B0.34-0.47%2.229MKhoáng sản phi năng lượng5
272.453B1.17-0.06%3.852MHàng tiêu dùng không lâu bền36
224.139B1.61-1.04%3.080MBán Lẻ38
98.093B1.30-1.90%947.457KSản xuất Chế tạo30
20.755B0.92-0.94%1.919MKhách hàng Lâu năm8
454.935B1.950.58%2.051MHàng tiêu dùng không lâu bền14
556.433B2.550.50%6.987MHàng tiêu dùng không lâu bền17
872.315B0.830.19%2.055MCông nghệ Sức khỏe385
132.786B1.260.56%7.356MDịch vụ Khách hàng28
92.913B1.19-0.63%1.044MSản xuất Chế tạo33
574.238B0.760.81%11.618MDịch vụ Khách hàng16
138.610B2.610.41%4.337MDịch vụ Khách hàng21
34.119B0.07-4.09%4.550MBán Lẻ10
92.668B2.45-0.13%2.503MCông nghiệp Chế biến16
98.625B2.01-1.81%2.871MCông nghiệp Chế biến8
372.613B2.29-0.74%1.309MCông nghiệp Chế biến51
6.095B7.75-2.76%988.613KNăng lượng Mỏ11
3.709B3.08-0.26%239.323KDịch vụ Thương mại10
267.741B2.31-0.62%16.000MCông nghệ Điện tử17
83.033B2.480.56%2.791MCông nghệ Điện tử17
94.748B1.76-0.69%5.463MCông nghệ Điện tử7
99.153B1.410.26%803.338KKhoáng sản phi năng lượng16
3.145B0.00-1.54%199.511KHàng tiêu dùng không lâu bền3
144.375B2.54-0.61%1.535MCông nghiệp Chế biến19
15.384B2.300.68%7.476MDịch vụ Công nghiệp14
532.741B0.761.27%3.022MDịch vụ Công nghệ37
18.691B4.82-2.16%5.909MBán Lẻ5
71.655B0.55-0.25%2.528MBán Lẻ5
148.455B2.86-1.00%4.033MBán Lẻ7
1692.756B4.120.81%1.922MCông ty dịch vụ công cộng90
184.590B2.27-0.81%2.558MSản xuất Chế tạo38
154.782B1.24-0.73%1.735MCông nghệ Điện tử47
136.136B1.19-0.35%822.012KCông nghệ Điện tử47
155.790B1.41-0.22%1.130MCông nghệ Điện tử31
29.786B0.95-1.16%476.817KDịch vụ Phân phối10
22.309B2.32-0.72%2.639MBán Lẻ3
120.798B0.61-0.68%3.265MKhách hàng Lâu năm19
61.172B0.63-0.61%970.548KDịch vụ Công nghiệp32
120.714B1.420.61%1.151MDịch vụ Công nghiệp23
809.556B0.901.00%5.058MTài chính81
412.295B2.560.05%7.298MTài chính217
219.284B0.860.40%849.001KDịch vụ Thương mại10
66.928B1.410.22%1.437MDịch vụ Phân phối9
374.531B1.780.33%5.313MBán Lẻ11
208.385B3.13-0.03%4.446MHàng tiêu dùng không lâu bền10
78.875B1.44-0.54%1.847MHàng tiêu dùng không lâu bền8
140.687B1.55-0.18%672.233KHàng tiêu dùng không lâu bền34
15.413B1.35-1.53%464.950KKhoáng sản phi năng lượng6
108.817B2.880.75%1.294MCông ty dịch vụ công cộng18
25.459B1.12-0.79%788.119KKhách hàng Lâu năm15
329.433B2.310.75%5.749MBán Lẻ3
110.559B0.600.79%1.630MKhách hàng Lâu năm25
115.194B0.66-0.77%868.460KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
221.652B1.990.96%2.228MDịch vụ Khách hàng20
—%Dịch vụ Khách hàng
733.971B2.420.95%3.349MHàng tiêu dùng không lâu bền23
445.312B2.52-0.09%1.882MSản xuất Chế tạo13
436.114B1.33-0.32%1.439MSản xuất Chế tạo71
139.447B1.34-0.81%745.077KCông nghiệp Chế biến34
902.392B1.170.28%2.106MDịch vụ Công nghệ109
192.368B1.190.37%1.023MTài chính14
1398.222B4.75-0.93%6.612MNăng lượng Mỏ30
1500.978B0.000.13%9.078MBán Lẻ19
2774.626B0.04-0.19%5.422MDịch vụ Công nghệ109
532.265B1.96-0.48%4.626MTài chính50
428.509B3.59-0.61%1.566MTài chính122
173.967B5.83-0.10%1.571MHỗn hợp2836
240.969B2.64-0.45%2.553MTài chính27
2680.542B3.690.32%11.460MTài chính62
1310.682B4.750.33%7.484MTruyền thông19
510.258B1.020.13%2.715MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
36.367B3.30-0.09%634.659KVận chuyển54
263.835B1.20-0.93%9.353MDịch vụ Khách hàng1
70.898B1.82-2.05%1.086MDịch vụ Phân phối8
1470.142B0.870.40%6.450MCông nghệ Sức khỏe194
79.571B0.400.33%444.246KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe35
22.634B0.77-0.98%337.715KSản xuất Chế tạo22
1.581B0.39-1.11%80.948KHỗn hợp13
359.268B0.900.16%1.463MDịch vụ Thương mại117
79.475B1.31-0.65%616.095KSản xuất Chế tạo21
470.540B2.69-0.06%5.026MKhách hàng Lâu năm15
120.740B0.70-1.10%1.036MDịch vụ Khách hàng33
1322.677B0.46-0.06%1.590MTài chính26
9.826B2.73-1.84%719.514KSản xuất Chế tạo9
573.929B6.80-0.26%5.409MDịch vụ Công nghiệp42
428.827B3.10-0.94%4.266MNăng lượng Mỏ101
174.232B4.47-0.77%2.384MNăng lượng Mỏ15
135.748B3.48-0.44%8.186MDịch vụ Công nghiệp53
296.494B0.560.69%1.708MDịch vụ Khách hàng56
9.250B1.19-0.46%1.566MKhách hàng Lâu năm13
290.512B4.690.47%3.590MKhoáng sản phi năng lượng43
17.549B2.365.77%214.500KVận chuyển8
2519.747B0.890.96%14.362MDịch vụ Công nghệ139
32.935B1.320.33%576.371KDịch vụ Thương mại26
157.721B0.89-0.42%2.857MCông nghệ Sức khỏe14
1979.029B2.82-0.06%5.408MCông nghệ Sức khỏe139
122.620B0.09-0.25%1.758MCông nghệ Sức khỏe86
191.170B0.760.83%4.971MKhoáng sản phi năng lượng53
320.542B1.59-0.26%1.134MTài chính50
15.278B3.071.25%275.766KDịch vụ Khách hàng6
23.349B2.13-1.24%1.478MDịch vụ Khách hàng9
20.621B1.88-1.16%215.712KCông nghiệp Chế biến10
349.760B1.730.36%2.291MVận chuyển8
89.768B1.90-0.16%1.588MTài chính47
1288.648B4.100.07%2.255MTài chính221
140.406B0.79-0.49%2.937MKhách hàng Lâu năm28
861.641B2.22-0.36%1.768MTài chính298
435.941B1.950.39%2.721MDịch vụ Khách hàng49
53.969B2.89-0.24%613.441KTài chính70
1355.488B2.08-0.48%13.134MCông nghệ Điện tử59
75.680B0.49-0.93%785.032KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
70.345B1.24-0.21%701.098KTài chính15
400.579B0.94-1.30%2.676MBán Lẻ57
124.540B2.550.33%2.503MTruyền thông28
180.800B1.74-0.52%13.546MKhoáng sản phi năng lượng28
1451.029B1.261.00%29.468MCông nghệ Điện tử55
3.291B0.870.19%177.231KCông nghiệp Chế biến4
322.539B6.131.40%4.699MHàng tiêu dùng không lâu bền8
59.408B3.18-1.38%1.020MKhách hàng Lâu năm4
59.626B0.56-0.64%591.405KVận chuyển19
271.198B2.02-0.73%1.851MSản xuất Chế tạo37
62.008B2.25-0.33%841.943KCông ty dịch vụ công cộng16
111.536B1.87-0.97%1.208MDịch vụ Phân phối44
422.616B3.231.14%2.575MTruyền thông26
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất