Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.
       
630.150B0.34-0.46%523.390KChăm sóc sức khỏe87
59.672B4.15-1.38%381.989KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ24
709.331B1.97-0.08%1.811MCông nghiệp43
78.804B2.91-1.39%646.524KVật liệu cơ bản16
184.744B2.45-3.03%2.410MCông nghiệp15
180.017B1.30-1.98%1.380MCông nghiệp21
13.172B3.45-0.67%13.899KCông nghiệp4
28.379B0.53-1.33%652.584KVật liệu cơ bản6
127.555B1.14-2.15%559.618KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ33
114.549B2.27-1.69%938.720KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ40
30.825B2.69-1.62%667.467KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ13
452.699B3.14-0.99%3.552MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ18
123.255B0.39-0.23%252.668KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ21
144.824B1.87-1.84%511.441KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ41
3628.050B3.46-0.87%3.327MTài chính437
648.289B0.50-0.83%598.690KChăm sóc sức khỏe455
270.354B3.52-0.79%2.237MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ7
828.539B0.94-1.04%5.202MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ49
336.823B0.55-1.16%1.258MCông nghiệp101
16.815B2.88-2.97%337.630KCông nghiệp11
115.332B3.06-1.26%1.555MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ23
66.863B3.65-0.65%1.183MTài chính37
13.085B3.67-0.53%238.461KNăng lượng13
7.391B2.52-1.74%102.014KCông nghiệp10
2.181B4.39-0.98%4.631KTài chính1
338.423B2.15-0.14%373.115KVật liệu cơ bản32
534.347B2.31-0.50%4.600MCông nghệ75
30.155B2.41-1.99%678.072KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ9
172.253B2.06-0.99%1.842MCông nghệ35
55.979B0.71-1.30%153.251KCông nghiệp32
87.572B1.40-0.93%552.487KVật liệu cơ bản19
55.669B1.04-2.76%302.077KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ31
263.188B1.88-1.28%753.402KTài chính39
35.957B2.09-1.33%333.206KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
22.425B2.69-0.96%157.131KTài chính25
938.763B0.120.73%2.204MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
288.178B1.28-0.46%1.038MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ13
211.578B1.83-0.62%244.274KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ11
285.711B2.73-0.36%3.571MVật liệu cơ bản7
11.182B2.44-2.38%1.204MTài chính2
7.383B0.64%829.252KCông nghiệp1
118.615B2.43-1.83%1.311MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
999.785B3.190.03%577.324KCông ty dịch vụ công cộng62
279.572B2.16-1.16%565.405KCông nghiệp69
115.678B1.44-1.02%421.183KCông nghệ25
66.309B1.84-1.52%306.789KCông nghiệp26
209.748B0.91-0.74%16.053MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ21
120.610B1.52-0.43%270.899KCông nghiệp36
—%Tài chính2046
203.874B1.49-0.69%1.184MTài chính14
22.009B1.04-1.03%215.662KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ18
441.235B2.58-0.31%1.725MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ63
377.299B2.02-0.83%1.847MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ24
157.067B0.95-1.53%2.005MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ9
11.090B4.59-1.67%210.721KVật liệu cơ bản10
120.670B1.15-1.35%3.007MVật liệu cơ bản34
409.377B1.51-0.80%921.077KCông nghiệp33
260.484B1.55-1.09%1.738MChăm sóc sức khỏe57
46.744B3.68-0.67%765.285KCông nghiệp8
226.249B1.87-0.96%729.061KCông nghiệp28
17.011B4.65-0.48%94.148KCông nghiệp3
48.798B0.38-0.05%102.205KTài chính129
23.770B1.19-2.07%235.355KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ15
13.856B1.84-1.64%717.744KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ10
295.386B2.60-0.40%1.112MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ6
83.678B0.71-2.85%853.013KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ24
246.402B2.08-1.50%487.853KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
60.161B0.56-5.10%1.545MCông nghệ9
39.097B1.94-0.56%274.898KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ5
1021.467B1.26-0.81%768.888KCông nghệ129
27.688B7.38-0.37%51.931KCông ty dịch vụ công cộng7
398.133B2.29-0.66%4.327MCông nghiệp10
397.991B1.28-1.28%194.440KCông nghiệp102
392.842B4.72-0.10%1.432MVật liệu cơ bản25
1307.356B4.240.36%1.456MNăng lượng16
602.806B4.30-0.15%1.706MDịch vụ Viễn thông41
4012.559B0.11-0.10%3.087MCông nghệ83
310.006B2.10-1.55%2.191MTài chính24
465.318B3.55-1.06%617.412KTài chính60
2.181B6.56-0.85%23.872KTài chính7
175.161B0.76-0.89%376.897KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ30
438.054B2.90-0.94%407.993KTài chính29
478.939B0.96-2.21%1.092MChăm sóc sức khỏe9
14.142B2.970.32%197.994KCông nghiệp34
181.462M0.51%2.552KCông nghiệp2
740.369B1.08-0.59%790.866KChăm sóc sức khỏe114
1.763B-1.77%179.160KVật liệu cơ bản1
281.379B1.85-0.69%433.832KTài chính20
188.212B3.900.23%499.871KCông ty dịch vụ công cộng13
55.761B2.46-0.44%142.236KCông ty dịch vụ công cộng14
502.275B2.850.08%2.640MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ15
84.268B1.41-1.05%273.603KVật liệu cơ bản19
47.044B4.87-0.44%207.949KCông nghệ4
28.128B1.390.32%1.834MNăng lượng17
565.395B2.091.19%2.033MNăng lượng104
1128.084B4.670.10%2.046MNăng lượng35
562.950B5.950.20%1.108MNăng lượng68
199.261B2.830.56%2.343MNăng lượng65
56.232B0.66-0.86%467.003KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ28
41.325B4.00-2.46%1.104MVật liệu cơ bản4
25.216B0.98-1.62%76.306KVật liệu cơ bản11
8.738B1.29-0.58%206.280KCông nghiệp4
734.941B2.84-0.23%1.459MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ17
67.487B0.65-1.57%406.703KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ27
2460.401B2.39-0.24%2.128MChăm sóc sức khỏe167
886.996B1.560.21%13.758MCông nghệ5
19.492B1.05-1.25%1.058MVật liệu cơ bản14
262.473B1.40-0.96%294.679KCông nghiệp23
1313.152B0.36-0.78%535.680KTài chính61
27.944B3.08-0.60%137.199KTài chính31
58.322B0.38-3.20%700.918KTài chính19
36.318B1.59-2.79%164.651KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ20
30.449B1.95-1.35%97.912KTài chính9
17.361B-0.57%668.363KNăng lượng19
3.969B3.58-0.13%90.630KNăng lượng10
400.974B2.06-0.46%1.179MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ55
234.182B1.24-1.34%703.954KCông nghệ24
1148.442B2.07-0.97%6.403MCông nghệ87
9.883M-2.16%12.830KCông nghiệp1
2252.453B1.06-0.59%4.447MCông nghệ177
98.907B1.37-0.78%233.104KVật liệu cơ bản26
55.441B4.95-0.87%365.466KVật liệu cơ bản18
187.812B2.67-1.80%4.859MVật liệu cơ bản37
746.625M0.97-0.01%21.027KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ4
5.667B2.99-1.19%1.393MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ3
345.478B5.670.21%2.838MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
27.940B2.83-0.60%851.424KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ9
6.410B0.37-0.55%431.007KNăng lượng7
43.972B1.92-0.35%170.734KCông ty dịch vụ công cộng15
884.808B4.12-0.12%2.633MDịch vụ Viễn thông36
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất