Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
686.268B0.35-0.90%6.469MChăm sóc sức khỏe88
60.522B3.42-0.39%1.310MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ26
814.716B1.80-0.67%1.479MCông nghiệp42
65.832B3.43-0.21%1.251MVật liệu cơ bản17
181.344B2.500.31%1.674MCông nghiệp16
181.379B1.28-0.63%2.051MCông nghiệp21
13.622B4.080.92%87.299KCông nghiệp4
28.890B0.25-0.22%1.598MVật liệu cơ bản6
137.139B1.320.75%1.761MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ33
111.536B2.270.77%2.812MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ41
32.065B2.42-0.62%816.826KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ12
517.220B2.86-0.47%3.644MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ17
156.000B0.26-0.56%867.425KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
152.076B1.77-0.46%817.783KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ42
3621.782B3.66-0.11%7.204MTài chính432
728.372B0.440.58%2.013MChăm sóc sức khỏe503
260.979B2.65-0.12%4.021MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ7
918.229B0.99-0.71%9.177MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ49
389.549B0.57-0.52%1.535MCông nghiệp96
16.591B2.06-0.84%286.848KCông nghiệp11
127.180B2.92-0.52%3.312MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
37.650B9.500.19%857.189KTài chính52
6.228B7.271.03%1.055MNăng lượng12
6.774B2.170.21%256.610KCông nghiệp7
560.349B3.730.26%1.144MTài chính99
410.191B2.23-0.20%1.021MVật liệu cơ bản32
376.798B2.16-0.24%10.263MCông nghệ70
32.266B1.700.31%2.208MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ7
160.328B2.23-0.53%4.566MCông nghệ31
62.546B0.55-0.21%821.588KCông nghiệp33
92.643B1.42-0.58%779.430KVật liệu cơ bản17
77.413B0.84-0.70%765.548KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ35
279.750B1.99-0.25%2.112MTài chính40
32.395B2.720.14%945.598KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ13
31.886B2.49-0.63%625.039KTài chính27
928.536B0.13-0.07%2.686MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ16
363.246B1.110.46%3.077MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ13
224.865B1.70-0.41%445.500KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
79.066B2.320.72%3.116MVật liệu cơ bản6
12.002B2.43-0.97%2.606MTài chính2
12.813B5.500.42%1.215MTài chính8
7.515B0.240.20%1.554MCông nghiệp2
94.978B2.640.03%2.854MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ7
1524.135B3.53-0.23%1.542MCông ty dịch vụ công cộng73
302.192B1.92-0.49%1.839MCông nghiệp57
140.150B0.980.13%2.021MCông nghệ37
64.563B2.02-0.20%764.972KCông nghiệp27
57.656B0.48-0.72%4.168MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ20
135.233B1.40-0.14%1.123MCông nghiệp32
—%Tài chính2283
271.658B1.22-0.89%1.876MTài chính16
30.592B1.701.03%4.260MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ16
520.976B2.280.05%2.632MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ68
448.733B1.72-0.13%4.252MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ26
170.987B0.95-0.20%5.919MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ8
10.468B1.96-0.67%461.741KVật liệu cơ bản7
170.184B0.96-0.37%3.898MVật liệu cơ bản35
426.231B1.61-0.38%1.529MCông nghiệp33
299.821B1.36-0.89%2.324MChăm sóc sức khỏe58
52.390B3.200.95%3.231MCông nghiệp6
239.951B1.890.15%1.457MCông nghiệp27
1.018B-0.74%64.314KCông nghiệp1
59.623B0.430.76%299.866KTài chính175
26.635B1.09-0.44%672.970KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
13.579B1.990.16%2.314MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ9
332.711B2.321.09%4.397MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ5
108.534B0.610.94%1.430MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ25
233.491B2.23-0.09%1.203MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ23
83.517B0.460.98%1.346MCông nghệ9
39.538B2.030.35%1.136MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ6
1064.405B1.26-0.32%2.123MCông nghệ134
27.381B3.65-0.19%403.729KCông ty dịch vụ công cộng8
414.945B2.41-0.72%7.697MCông nghiệp10
446.473B1.22-0.21%793.867KCông nghiệp104
355.026B5.380.83%1.231MVật liệu cơ bản23
1105.678B5.28-0.14%2.769MNăng lượng17
561.841B4.70-0.38%5.063MDịch vụ Viễn thông33
4544.419B0.11-0.17%5.790MCông nghệ94
330.487B2.26-0.64%3.952MTài chính32
511.936B3.00-0.03%1.554MTài chính68
965.321M6.83-0.24%17.575KTài chính5
158.388B0.81-0.86%953.538KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ25
479.727B2.890.02%953.949KTài chính29
504.051B1.02-1.27%2.059MChăm sóc sức khỏe9
18.673B2.68-0.04%336.439KCông nghiệp32
969.674B0.99-1.53%1.868MChăm sóc sức khỏe131
1.707B-2.43%583.129KVật liệu cơ bản1
879.448B0.62-0.32%550.478KTài chính25
236.950B3.53-0.27%1.359MCông ty dịch vụ công cộng16
55.150B2.67-0.26%506.758KCông ty dịch vụ công cộng14
562.631B2.52-0.29%7.422MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ15
95.042B1.74-0.06%1.725MVật liệu cơ bản18
47.100B4.69-0.67%686.712KCông nghệ7
16.415B2.501.54%4.747MNăng lượng16
429.484B3.21-0.05%4.717MNăng lượng111
996.885B5.13-0.32%5.947MNăng lượng35
599.739B6.731.26%4.601MNăng lượng71
154.540B4.160.44%6.028MNăng lượng57
46.209B0.89-0.70%1.927MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ24
45.025B3.71-0.08%2.321MVật liệu cơ bản6
20.788B1.21-0.39%318.553KVật liệu cơ bản10
7.519B1.470.39%995.454KCông nghiệp4
822.112B2.710.57%3.611MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ13
77.862B0.57-1.03%1.899MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ29
2490.882B2.790.06%5.321MChăm sóc sức khỏe160
1187.910B1.14-1.40%32.142MCông nghệ4
11.323B0.340.11%2.929MVật liệu cơ bản10
322.984B1.16-0.58%623.837KCông nghiệp22
330.340B1.480.27%1.085MTài chính62
27.213B2.93-0.36%386.279KTài chính26
66.113B0.36-0.69%1.282MTài chính20
52.687B1.130.39%1.923MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
49.979B1.770.81%155.149KTài chính11
22.730B-1.13%1.908MNăng lượng23
3.517B3.27-2.65%230.643KNăng lượng9
195.624B2.560.13%889.104KTài chính24
423.348B1.99-0.17%3.139MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ52
293.261B1.20-0.57%1.460MCông nghệ25
1389.866B2.01-0.58%7.337MCông nghệ84
2596.583B0.87-0.21%9.228MCông nghệ177
583.120B4.730.12%1.643MTài chính98
95.567B1.40-0.40%699.753KVật liệu cơ bản26
63.882B6.212.05%9.263MVật liệu cơ bản18
169.076B3.29-0.02%17.698MVật liệu cơ bản37
756.387M0.96-1.18%37.323KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ4
5.218B3.26-0.11%1.399MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ2
318.745B6.690.41%3.419MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ9
32.764B1.14-1.33%1.372MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ10
4.815B0.46-5.64%3.384MNăng lượng8
62.879B1.810.10%670.874KCông ty dịch vụ công cộng15
1387.831B4.54-0.07%5.179MDịch vụ Viễn thông43
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất