Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
653.006B0.370.44%782.168KChăm sóc sức khỏe91
59.589B4.16-0.51%644.182KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ24
834.911B1.740.22%1.078MCông nghiệp44
73.392B3.10-1.09%878.601KVật liệu cơ bản16
189.210B2.39-0.45%1.352MCông nghiệp14
177.374B1.320.89%2.508MCông nghiệp21
12.935B4.601.83%46.877KCông nghiệp4
28.710B0.26-1.21%1.106MVật liệu cơ bản6
134.709B1.09-1.02%943.696KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ34
105.002B2.41-0.70%1.431MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ41
32.229B2.58-0.04%753.622KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
472.898B3.050.88%2.719MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ17
145.769B0.281.10%411.321KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
148.064B1.90-1.02%572.868KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ43
3530.098B3.73-0.39%5.229MTài chính434
629.090B0.520.11%738.992KChăm sóc sức khỏe478
299.140B3.270.86%2.963MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ7
1033.219B0.86-0.10%2.516MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ53
367.287B0.500.34%882.776KCông nghiệp100
17.936B2.76-0.69%165.751KCông nghiệp11
119.400B3.05-1.37%2.816MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
72.556B4.77-0.25%1.035MTài chính53
9.442B5.20-1.39%824.678KNăng lượng12
7.762B2.35-0.83%117.153KCông nghiệp9
539.470B3.790.15%718.353KTài chính95
381.396B2.370.71%934.779KVật liệu cơ bản33
409.206B1.98-0.88%6.094MCông nghệ73
28.084B2.06-0.65%1.073MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ8
163.928B2.15-0.22%2.038MCông nghệ32
61.874B0.66-0.31%477.200KCông nghiệp32
87.340B1.340.77%572.995KVật liệu cơ bản16
70.675B0.85-0.78%1.141MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ34
280.408B1.830.37%922.129KTài chính42
35.490B2.290.18%485.947KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
30.679B2.52-0.10%268.292KTài chính28
964.879B0.120.20%1.445MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ15
344.529B1.160.73%1.542MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ14
235.719B1.630.44%365.477KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ9
86.448B2.11-0.72%1.251MVật liệu cơ bản6
10.722B2.760.68%1.948MTài chính2
12.301B5.580.04%509.448KTài chính8
7.435B0.24-0.20%459.088KCông nghiệp2
111.253B2.59-0.75%1.247MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
1494.400B3.530.51%749.719KCông ty dịch vụ công cộng74
272.785B2.17-0.76%958.135KCông nghiệp59
137.360B1.10-1.61%4.189MCông nghệ34
64.474B2.040.20%424.843KCông nghiệp27
80.822B1.13-0.03%2.486MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
131.732B1.420.68%601.684KCông nghiệp35
278.991B1.271.46%1.332MTài chính17
44.226B1.40-0.26%1.479MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ17
498.367B2.310.41%2.850MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ66
431.347B1.760.80%2.381MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ27
154.579B0.95-0.11%1.718MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ8
10.826B2.16-0.28%234.447KVật liệu cơ bản8
195.537B0.892.72%8.366MVật liệu cơ bản35
426.424B1.63-0.60%822.490KCông nghiệp33
273.835B1.50-0.65%1.107MChăm sóc sức khỏe55
46.759B3.590.20%959.245KCông nghiệp6
229.036B1.97-0.82%967.574KCông nghiệp27
972.361M-0.16%24.595KCông nghiệp2
54.086B0.33-0.11%313.249KTài chính153
23.805B1.24-0.45%320.129KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ15
14.394B1.88-0.42%706.863KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ10
345.417B2.22-0.65%2.147MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ6
103.995B0.590.68%2.111MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ25
231.531B2.430.39%764.282KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ22
77.480B0.72-0.30%1.451MCông nghệ9
40.005B2.000.84%943.662KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ5
1088.791B1.16-0.27%1.124MCông nghệ136
27.089B3.551.01%96.597KCông ty dịch vụ công cộng8
395.321B2.55-0.36%5.477MCông nghiệp11
441.817B1.22-0.39%381.279KCông nghiệp103
375.966B5.21-0.55%1.591MVật liệu cơ bản27
1138.100B5.58-0.87%2.959MNăng lượng16
553.409B4.480.35%2.407MDịch vụ Viễn thông34
4271.868B0.10-0.10%2.526MCông nghệ89
356.814B2.13-0.97%2.488MTài chính33
510.821B3.40-0.56%1.385MTài chính69
2.451B5.93-5.86%48.301KTài chính7
177.872B0.74-0.06%486.238KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ28
479.662B3.02-0.20%804.255KTài chính33
430.220B1.21-1.30%1.154MChăm sóc sức khỏe9
18.293B2.35-1.08%152.084KCông nghiệp33
11.162M1.10%4.721KCông nghiệp1
919.124B1.010.50%891.215KChăm sóc sức khỏe122
1.690B-0.05%241.771KVật liệu cơ bản1
1369.077B0.40-0.13%932.138KTài chính24
231.597B3.580.36%738.562KCông ty dịch vụ công cộng15
58.955B2.42-0.02%241.467KCông ty dịch vụ công cộng14
561.182B2.540.34%2.888MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ15
96.785B2.021.03%888.090KVật liệu cơ bản17
44.095B5.06-0.21%187.633KCông nghệ4
20.123B2.05-7.33%7.551MNăng lượng16
490.791B2.67-4.34%5.251MNăng lượng117
1041.771B4.89-0.96%5.296MNăng lượng35
632.851B6.310.19%2.442MNăng lượng72
170.628B3.58-3.77%6.088MNăng lượng61
46.532B0.840.41%1.028MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ26
41.087B3.99-1.28%1.797MVật liệu cơ bản5
19.460B1.32-0.47%110.370KVật liệu cơ bản11
7.377B1.08-1.78%606.250KCông nghiệp4
806.600B2.601.22%1.905MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ14
75.508B0.580.99%592.069KHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ28
2285.051B2.890.62%3.285MChăm sóc sức khỏe169
995.072B1.400.00%12.695MCông nghệ5
9.482B0.411.86%2.308MVật liệu cơ bản11
304.656B1.231.77%467.349KCông nghiệp22
336.201B1.460.44%600.581KTài chính62
25.733B3.16-0.73%268.252KTài chính28
57.489B0.41-1.22%457.719KTài chính19
38.402B1.550.35%241.373KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ20
40.593B1.670.61%112.777KTài chính11
24.560B4.27%1.782MNăng lượng22
3.563B4.52-0.66%179.961KNăng lượng10
189.916B2.630.56%463.449KTài chính23
455.606B1.821.11%1.985MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ52
258.744B1.340.41%1.172MCông nghệ23
1290.412B2.180.06%4.721MCông nghệ86
2396.874B0.870.59%5.577MCông nghệ181
589.633B4.591.01%1.254MTài chính97
102.409B1.310.46%511.159KVật liệu cơ bản25
47.783B7.70-1.20%394.424KVật liệu cơ bản18
161.473B3.32-0.42%3.793MVật liệu cơ bản37
757.721M0.950.31%26.883KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ4
4.485B3.79-1.68%1.380MHàng tiêu dùng theo Chu kỳ3
276.960B7.180.36%4.454MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ8
35.205B0.980.35%695.237KHàng tiêu dùng theo Chu kỳ10
5.060B0.470.23%753.378KNăng lượng8
61.273B1.880.56%346.708KCông ty dịch vụ công cộng16
1415.094B4.680.07%4.188MDịch vụ Viễn thông43
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất