Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
70.983B-0.36%2.052MDịch vụ Thương mại24
843.689B-0.76%10.057MCông nghệ Điện tử53
85.062B-0.53%4.738MCông nghiệp Chế biến28
186.690B-1.29%2.468MVận chuyển13
149.949B-3.43%8.893MVận chuyển21
18.335B0.99%721.022KCông ty dịch vụ công cộng9
19.477B-1.12%6.767MKhoáng sản phi năng lượng5
284.645B-0.11%3.752MHàng tiêu dùng không lâu bền36
231.546B-0.52%3.006MBán Lẻ37
96.028B-1.47%1.059MSản xuất Chế tạo30
19.950B-1.03%1.245MKhách hàng Lâu năm8
473.306B-0.46%4.515MHàng tiêu dùng không lâu bền14
575.118B0.03%7.054MHàng tiêu dùng không lâu bền17
888.154B-0.84%2.583MCông nghệ Sức khỏe382
159.320B-1.15%5.005MDịch vụ Khách hàng29
96.075B0.45%931.315KSản xuất Chế tạo33
630.041B-0.51%10.392MDịch vụ Khách hàng17
141.961B-4.95%8.030MDịch vụ Khách hàng22
11.457B2.18%2.270MBán Lẻ9
94.879B-1.83%2.364MCông nghiệp Chế biến16
94.443B-0.55%3.726MCông nghiệp Chế biến8
378.740B-0.89%1.609MCông nghiệp Chế biến50
5.851B-4.49%721.538KNăng lượng Mỏ12
6.566B1.61%236.828KDịch vụ Thương mại10
290.009B-0.38%15.857MCông nghệ Điện tử17
88.061B-0.52%2.569MCông nghệ Điện tử17
95.119B-1.14%7.247MCông nghệ Điện tử7
99.811B-0.27%1.491MKhoáng sản phi năng lượng16
3.543B-0.60%111.964KHàng tiêu dùng không lâu bền3
146.473B-1.74%2.217MCông nghiệp Chế biến19
15.270B-3.81%6.167MDịch vụ Công nghiệp14
566.544B0.00%3.850MDịch vụ Công nghệ36
17.919B-1.64%5.272MBán Lẻ5
70.866B-0.78%3.766MBán Lẻ5
146.354B-1.57%7.706MBán Lẻ6
1805.693B0.34%1.756MCông ty dịch vụ công cộng90
189.491B-0.84%2.295MSản xuất Chế tạo37
162.514B-0.88%2.176MCông nghệ Điện tử47
139.068B-0.63%944.135KCông nghệ Điện tử47
166.646B0.18%1.138MCông nghệ Điện tử32
30.458B-1.11%490.178KDịch vụ Phân phối10
23.644B0.29%3.582MBán Lẻ3
128.214B0.16%2.460MKhách hàng Lâu năm19
63.998B-0.30%748.066KDịch vụ Công nghiệp32
128.490B0.35%1.049MDịch vụ Công nghiệp21
874.809B0.16%8.770MTài chính82
421.532B-1.28%5.792MTài chính212
237.406B-0.04%1.038MDịch vụ Thương mại10
67.483B0.03%2.109MDịch vụ Phân phối9
361.696B0.55%7.144MBán Lẻ11
219.385B0.94%7.292MHàng tiêu dùng không lâu bền10
78.971B-1.21%3.217MHàng tiêu dùng không lâu bền8
145.385B0.62%834.584KHàng tiêu dùng không lâu bền34
16.783B-1.01%515.960KKhoáng sản phi năng lượng6
114.690B0.26%1.264MCông ty dịch vụ công cộng17
25.959B0.74%752.701KKhách hàng Lâu năm15
351.679B0.01%4.446MBán Lẻ3
118.646B1.98%1.842MKhách hàng Lâu năm25
122.318B-0.24%1.166MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
228.359B-3.34%4.059MDịch vụ Khách hàng20
745.458B-0.07%4.881MHàng tiêu dùng không lâu bền23
462.672B-0.75%2.972MSản xuất Chế tạo13
447.512B-0.88%1.409MSản xuất Chế tạo69
139.632B-0.99%989.997KCông nghiệp Chế biến34
959.782B-0.09%3.023MDịch vụ Công nghệ107
199.113B-0.11%941.346KTài chính14
1413.431B-1.84%7.852MNăng lượng Mỏ30
1664.993B-0.02%8.400MBán Lẻ20
3092.654B-0.05%5.055MDịch vụ Công nghệ112
555.439B-0.70%5.589MTài chính50
464.042B-0.30%1.726MTài chính121
182.830B-0.04%1.866MHỗn hợp2844
243.632B-1.69%2.106MTài chính27
2616.412B-1.14%12.276MTài chính62
1314.541B0.08%12.008MTruyền thông19
545.389B0.50%3.163MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
36.049B-2.76%711.118KVận chuyển54
258.753B-0.53%9.241MDịch vụ Khách hàng1
75.462B0.05%1.408MDịch vụ Phân phối8
1520.101B0.44%2.571MCông nghệ Sức khỏe192
86.769B0.58%693.904KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe36
22.797B-1.35%165.155KSản xuất Chế tạo22
1.623B-2.90%164.711KHỗn hợp13
389.747B-0.21%1.131MDịch vụ Thương mại118
81.717B-0.81%858.102KSản xuất Chế tạo21
500.271B1.84%9.898MKhách hàng Lâu năm15
126.951B-0.57%759.077KDịch vụ Khách hàng32
1341.581B-0.75%2.650MTài chính26
9.293B-1.00%642.367KSản xuất Chế tạo9
602.330B-1.38%5.331MDịch vụ Công nghiệp41
455.325B-2.54%4.625MNăng lượng Mỏ98
167.523B-1.27%3.077MNăng lượng Mỏ15
130.916B-2.75%11.534MDịch vụ Công nghiệp52
310.257B-2.33%4.271MDịch vụ Khách hàng56
9.869B0.03%1.309MKhách hàng Lâu năm13
300.852B-2.16%3.724MKhoáng sản phi năng lượng42
19.108B-1.59%77.240KVận chuyển8
2744.015B0.13%16.317MDịch vụ Công nghệ139
33.042B-1.04%417.606KDịch vụ Thương mại25
169.143B0.36%4.418MCông nghệ Sức khỏe14
2124.916B-0.31%8.020MCông nghệ Sức khỏe142
120.500B-0.17%2.021MCông nghệ Sức khỏe83
199.020B1.91%5.973MKhoáng sản phi năng lượng53
327.496B-0.34%1.232MTài chính49
14.096B-1.99%325.540KDịch vụ Khách hàng6
24.711B-2.01%1.331MDịch vụ Khách hàng9
21.636B-3.23%345.485KCông nghiệp Chế biến10
358.949B-1.49%2.490MVận chuyển7
95.137B0.06%1.194MTài chính48
1359.359B0.98%1.696MTài chính220
147.431B-0.08%3.103MKhách hàng Lâu năm28
878.830B-1.81%2.506MTài chính296
454.792B-0.65%3.835MDịch vụ Khách hàng49
53.491B-0.60%586.832KTài chính68
1421.807B0.05%12.600MCông nghệ Điện tử59
81.541B0.18%795.490KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
70.232B-0.84%814.141KTài chính15
402.031B0.54%2.959MBán Lẻ58
127.808B1.40%3.557MTruyền thông28
179.174B-2.48%11.145MKhoáng sản phi năng lượng28
1629.994B-0.68%24.445MCông nghệ Điện tử55
2.998B-2.25%294.129KCông nghiệp Chế biến4
341.023B-0.26%5.860MHàng tiêu dùng không lâu bền8
61.337B-1.16%680.106KKhách hàng Lâu năm4
62.833B-1.11%902.804KVận chuyển19
267.360B-1.67%1.593MSản xuất Chế tạo37
67.862B1.12%1.033MCông ty dịch vụ công cộng16
111.083B-1.57%1.664MDịch vụ Phân phối44
396.949B0.40%4.056MTruyền thông25
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất