Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

       
68.640B2.921.30%1.676MDịch vụ Thương mại25
825.482B1.54-0.27%7.427MCông nghệ Điện tử54
81.462B1.620.13%4.175MCông nghiệp Chế biến27
187.340B2.390.93%2.580MVận chuyển13
167.606B1.200.21%2.488MVận chuyển21
16.933B4.010.17%650.740KCông ty dịch vụ công cộng8
21.370B0.34-0.47%2.218MKhoáng sản phi năng lượng5
272.476B1.18-0.06%3.840MHàng tiêu dùng không lâu bền36
224.578B1.59-1.04%3.056MBán Lẻ38
98.093B1.40-1.90%929.556KSản xuất Chế tạo30
20.755B0.89-0.94%1.793MKhách hàng Lâu năm8
453.350B1.960.58%2.048MHàng tiêu dùng không lâu bền14
555.989B2.570.49%6.794MHàng tiêu dùng không lâu bền17
872.948B0.820.18%1.976MCông nghệ Sức khỏe385
132.721B1.260.56%7.352MDịch vụ Khách hàng28
92.913B1.18-0.63%1.036MSản xuất Chế tạo33
574.238B0.760.81%11.077MDịch vụ Khách hàng16
138.284B2.670.41%4.044MDịch vụ Khách hàng21
35.220B0.06-4.10%4.516MBán Lẻ10
92.653B2.73-0.13%2.463MCông nghiệp Chế biến16
98.625B1.97-1.81%2.853MCông nghiệp Chế biến8
372.588B2.27-0.74%1.294MCông nghiệp Chế biến51
6.095B7.54-2.76%964.723KNăng lượng Mỏ11
3.711B3.04-0.26%238.250KDịch vụ Thương mại10
267.741B2.30-0.62%15.930MCông nghệ Điện tử17
83.033B2.490.56%2.768MCông nghệ Điện tử17
94.748B1.74-0.69%5.435MCông nghệ Điện tử7
98.982B1.410.26%786.568KKhoáng sản phi năng lượng16
3.145B0.00-1.54%199.511KHàng tiêu dùng không lâu bền3
144.375B2.53-0.61%1.495MCông nghiệp Chế biến19
15.384B2.270.68%7.443MDịch vụ Công nghiệp14
532.734B0.761.27%2.905MDịch vụ Công nghệ37
18.711B4.69-2.16%5.852MBán Lẻ5
71.654B0.54-0.25%2.393MBán Lẻ5
148.451B2.83-1.00%4.015MBán Lẻ7
1688.683B4.160.80%1.855MCông ty dịch vụ công cộng90
184.834B2.25-0.81%2.440MSản xuất Chế tạo38
154.785B1.22-0.73%1.724MCông nghệ Điện tử47
136.381B1.19-0.36%818.960KCông nghệ Điện tử47
155.690B1.41-0.22%1.121MCông nghệ Điện tử31
29.937B0.94-1.17%463.120KDịch vụ Phân phối10
22.309B2.30-0.72%2.631MBán Lẻ3
120.508B0.60-0.68%3.226MKhách hàng Lâu năm19
61.167B0.62-0.61%918.314KDịch vụ Công nghiệp32
120.714B1.470.61%1.132MDịch vụ Công nghiệp23
809.657B0.911.00%4.890MTài chính81
412.056B2.560.05%7.217MTài chính217
219.284B0.940.40%845.321KDịch vụ Thương mại10
66.927B1.420.22%1.410MDịch vụ Phân phối9
374.675B1.780.33%5.159MBán Lẻ11
208.385B3.12-0.03%4.439MHàng tiêu dùng không lâu bền10
79.240B1.43-0.56%1.805MHàng tiêu dùng không lâu bền8
140.722B1.55-0.18%671.501KHàng tiêu dùng không lâu bền34
15.413B1.32-1.53%464.744KKhoáng sản phi năng lượng6
108.826B2.900.75%1.283MCông ty dịch vụ công cộng18
25.458B1.10-0.79%778.377KKhách hàng Lâu năm15
329.433B2.330.75%5.609MBán Lẻ3
110.559B0.600.79%1.591MKhách hàng Lâu năm25
115.195B0.65-0.77%859.994KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
220.837B2.010.95%2.216MDịch vụ Khách hàng20
731.149B2.440.94%3.301MHàng tiêu dùng không lâu bền23
445.312B2.51-0.09%1.791MSản xuất Chế tạo13
435.058B1.32-0.32%1.413MSản xuất Chế tạo71
139.449B1.32-0.81%679.017KCông nghiệp Chế biến34
901.968B1.170.28%2.085MDịch vụ Công nghệ109
192.368B1.190.37%1.013MTài chính14
1404.442B4.71-0.94%6.459MNăng lượng Mỏ30
1499.625B0.000.13%8.220MBán Lẻ19
2830.893B0.04-0.01%5.192MDịch vụ Công nghệ109
532.478B1.95-0.48%4.521MTài chính50
425.423B3.64-0.62%1.507MTài chính122
174.093B5.64-0.11%1.558MHỗn hợp2835
240.942B2.62-0.45%2.521MTài chính27
2663.210B3.700.29%11.332MTài chính62
1311.797B4.760.33%7.457MTruyền thông19
510.258B1.030.13%2.641MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
36.366B3.26-0.09%631.112KVận chuyển54
263.835B1.19-0.93%8.271MDịch vụ Khách hàng1
70.898B1.77-2.05%1.076MDịch vụ Phân phối8
1468.683B0.870.40%6.407MCông nghệ Sức khỏe194
79.380B0.400.33%444.441KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe35
22.613B0.77-0.98%333.337KSản xuất Chế tạo22
1.592B0.39-1.30%80.411KHỗn hợp13
358.614B0.900.15%1.453MDịch vụ Thương mại117
79.475B1.31-0.65%603.237KSản xuất Chế tạo21
469.287B2.69-0.07%4.955MKhách hàng Lâu năm15
120.740B0.70-1.10%1.026MDịch vụ Khách hàng33
1321.293B0.47-0.06%1.542MTài chính26
9.826B2.68-1.84%708.509KSản xuất Chế tạo9
573.669B6.77-0.26%5.268MDịch vụ Công nghiệp42
429.170B3.09-0.94%4.040MNăng lượng Mỏ101
174.196B4.46-0.77%2.249MNăng lượng Mỏ15
135.748B3.49-0.44%7.843MDịch vụ Công nghiệp53
296.027B0.560.68%1.620MDịch vụ Khách hàng56
9.234B1.18-0.48%1.563MKhách hàng Lâu năm13
289.156B4.710.47%3.579MKhoáng sản phi năng lượng43
16.581B2.505.63%216.348KVận chuyển8
2514.222B0.890.95%14.155MDịch vụ Công nghệ139
32.934B1.330.33%574.441KDịch vụ Thương mại26
158.031B0.88-0.42%2.841MCông nghệ Sức khỏe14
1976.117B2.82-0.06%5.336MCông nghệ Sức khỏe139
122.146B0.09-0.27%1.718MCông nghệ Sức khỏe86
191.018B0.890.82%4.806MKhoáng sản phi năng lượng53
320.544B1.59-0.26%1.110MTài chính50
15.067B3.081.22%274.061KDịch vụ Khách hàng6
23.349B2.11-1.24%1.476MDịch vụ Khách hàng9
20.769B1.85-1.16%214.922KCông nghiệp Chế biến10
349.750B1.740.36%2.271MVận chuyển8
89.865B1.90-0.17%1.594MTài chính47
1287.698B4.110.06%2.254MTài chính221
140.406B0.79-0.49%2.851MKhách hàng Lâu năm28
860.706B2.22-0.36%1.738MTài chính298
435.941B2.010.39%2.700MDịch vụ Khách hàng49
53.969B2.89-0.24%610.097KTài chính70
1357.756B2.00-0.48%12.899MCông nghệ Điện tử59
75.680B0.49-0.93%780.443KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
70.345B1.23-0.21%700.499KTài chính15
400.579B0.93-1.30%2.553MBán Lẻ57
124.231B2.550.33%2.502MTruyền thông28
180.294B1.73-0.53%13.436MKhoáng sản phi năng lượng28
1451.644B1.271.00%28.762MCông nghệ Điện tử55
3.292B0.870.19%176.924KCông nghiệp Chế biến4
319.566B6.221.38%4.708MHàng tiêu dùng không lâu bền8
59.898B3.15-1.38%934.431KKhách hàng Lâu năm4
59.626B0.56-0.64%585.354KVận chuyển19
271.198B2.01-0.73%1.834MSản xuất Chế tạo37
62.248B2.24-0.34%813.430KCông ty dịch vụ công cộng16
111.536B1.86-0.97%1.197MDịch vụ Phân phối44
418.525B3.261.13%2.566MTruyền thông26
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất