Cổ phiếu IsraelCổ phiếu giảm nhiều nhất trong năm

Bạn có thể không quan tâm nhiều đến mức đáy lớn nhất từ trước đến nay của một tập đoàn toàn cầu khi đó là một cổ phiếu penny cách đây 40 năm. Do đó, mức thấp nhất trong 52 tuần có thể là thước đo tốt hơn để đánh giá hiệu suất gần đây của một công ty và liệu thời điểm này có thể hiện một cơ hội tốt để mua vào hay không. Tuy nhiên - nếu Cổ phiếu Israel này ở mức thấp nhất trong 52 tuần - thì bạn chắc chắn nên tự nghiên cứu để tìm hiểu chính xác lý do tại sao trước khi bơm bất kỳ khoản tiền nào vào đó.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Volume * Price 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
AMRKAMIR MARK.
3162ILA0.00%0ILA
Bán
3.133K9.907M395.412MILS8.263.87ILS219Dịch vụ Phân phối
AMXAUTOMAX
24.5ILA−5.41%−1.4ILA
Bán
42.785K1.048M58.537MILS63Dịch vụ Thương mại
ASGRASPEN GROUP
737.1ILA−1.58%−11.8ILA
Bán Mạnh
28.317K20.872M468.304MILS6.171.23ILS31Tài chính
AUGNAUGWIND
434.6ILA−2.84%−12.7ILA
Bán
26.57K11.547M91.436MILS68Sản xuất Chế tạo
AUSAAURA SMART
45.6ILA−7.32%−3.6ILA
Bán
58.836K2.683MSản xuất Chế tạo
BHNYBEEIO HONEY
319.8ILA−2.14%−7.0ILA
Bán
19.161K6.128M58.934MILS−0.86ILS19Tài chính
BNRGBRENMILLER
532.3ILA1.84%9.6ILA
Bán
103.494K55.09M81.037MILS72Dịch vụ Công nghiệp
BRMGBRIMAG
2134ILA−2.42%−53ILA
Bán Mạnh
320682.88K215.78MILS4.744.61ILSBán Lẻ
BRNDBRAND
260.7ILA−2.14%−5.7ILA
Bán
74.601K19.448M131.806MILS206.510.01ILS233Sản xuất Chế tạo
CSURECANNASSURE
114.5ILA−2.97%−3.5ILA
Bán
3.044K348.538K9.483MILS−1.26ILS72Tài chính
DIFIDIRECT FINANCE
67180ILA3.74%2420ILA
Bán
18.576K1.248B1.986BILS7.9982.75ILS606Tài chính
DM3DM3
472.7ILA−5.63%−28.2ILA
Bán
20.73K9.799M39.033MILS−1.62ILS11Dịch vụ Công nghệ
EFNCERECH FINANCE
898.2ILA−1.26%−11.5ILA
Bán
13.197K11.854M22.787MILS−1.92ILSCông nghệ Sức khỏe
ELCOELCO
18000ILA−2.44%−450ILA
Bán Mạnh
6.241K112.338M4.897BILS30.24ILS14.029KSản xuất Chế tạo
ELWSELECTREON
3282ILA−2.32%−78ILA
Bán
22.802K74.836M328.152MILS−7.70ILS80Sản xuất Chế tạo
ENDYENDYMED
253.8ILA−32.57%−122.6ILA
Bán Mạnh
877.922K222.817M34.914MILS40Công nghệ Sức khỏe
GLTLGILAT TELECOM
29.1ILA−4.28%−1.3ILA
Bán Mạnh
514.635K14.976M17.006MILS−0.37ILS79Truyền thông
GNGRGINEGAR
1243ILA−0.40%−5ILA
Bán
5568.365K188.685MILS13.590.92ILS316Sản xuất Chế tạo
HGGEHAGAG EURO
514.5ILA−3.60%−19.2ILA
Bán Mạnh
16.466K8.472M218.651MILS−0.66ILSTài chính
HICNHIGHCON SYSTM
69.5ILA−0.14%−0.1ILA
Bán
926.394K63.214MILS−1.07ILS130Công nghiệp Chế biến
HUMXHUMAN XT
97.1ILA−2.41%−2.4ILA
Bán
57.843K5.617M25.98MILS72Công nghệ Sức khỏe
IDMOIDOMOO
338.9ILA−4.51%−16.0ILA
Bán Mạnh
4.865K1.649MDịch vụ Công nghệ
LAHAVLAHAV
369.8ILA0.93%3.4ILA
Bán
39.929K14.766M876.482MILS0.65ILSTài chính
LEOFLEVINSKI OFER
62.7ILA−1.72%−1.1ILA
Bán Mạnh
256.38K16.075M142.793MILS−0.04ILSTài chính
MDINMODIIN PU
361.3ILA−1.77%−6.5ILA
Bán
141.445K51.104M84.18MILS6.590.78ILS1Năng lượng Mỏ
MSLAMASLAVI
1120ILA−1.41%−16ILA
Bán Mạnh
1.394K1.561M247.688MILS10.361.14ILS36Tài chính
MSVTMASSIVIT
793.3ILA−3.17%−26.0ILA
Bán Mạnh
29.191K23.157M173.515MILS−2.35ILS86Sản xuất Chế tạo
NISANISSAN
1239ILA−0.40%−5ILA
Bán
1619.824K112.545MILS−0.05ILS402Công nghiệp Chế biến
NOSTNOSTROMO
663.8ILA−1.13%−7.6ILA
Bán
1.595K1.059M50.319MILS−3.39ILS22Công ty dịch vụ công cộng
NXFRNEXTFERM
188.7ILA−13.99%−30.7ILA
Bán Mạnh
119.255K22.503M27.168MILS−1.57ILS17Hàng tiêu dùng không lâu bền
PIUPOALIM IBI
788.6ILA−1.20%−9.6ILA
Bán
11.037K8.704M182.274MILS6.591.23ILS14Tài chính
PMVMPOMVOM
758.6ILA6.92%49.1ILA
Bán
39.081K29.647M105.863MILS−0.83ILS529Dịch vụ Công nghệ
PNAXPANAXIA ISRAEL
26.3ILA−3.66%−1.0ILA
Bán
34.714K912.978K39.375MILS−0.23ILS130Tài chính
POLPPOLYRAM PLS
996.9ILA1.26%12.4ILA
Bán
270.158K269.321M1.063BILS10.450.96ILS244Công nghiệp Chế biến
PPBTPURPLE BIOTECH
66.1ILA−0.75%−0.5ILA
Bán
5.951K393.361K119.249MILS19Công nghệ Sức khỏe
PRMGPRIMOTEC
1342ILA−1.54%−21ILA
Bán Mạnh
262351.604K195.292MILS8.621.58ILS200Hàng tiêu dùng không lâu bền
QLRDQUICKLIZARD
1203ILA−4.14%−52ILA
Bán Mạnh
280336.84K39.058MILSDịch vụ Công nghệ
REKAREKAH
1614ILA0.00%0ILA
Bán
33.722K54.427M184.232MILS54.310.30ILS399Công nghệ Sức khỏe
RMNRAM ON
1394ILA4.65%62ILA
Bán
365508.81K232.436MILS4.133.22ILS244Công nghiệp Chế biến
RVLRAVAL
352.2ILA−3.77%−13.8ILA
Bán Mạnh
112.635K39.67M300.768MILS−0.20ILS920Sản xuất Chế tạo
SCCSPACE COM
330.9ILA0.12%0.4ILA
Bán
20.245K6.699M105.03MILS−4.01ILS63Dịch vụ Khách hàng
SHANSHANIV
398.4ILA2.52%9.8ILA
Bán
4.142K1.65M251.219MILS9.700.40ILS604Công nghiệp Chế biến
SHNPSCHNAPP
1508ILA1.34%20ILA
Bán
3.531K5.325M191.439MILS5.492.71ILS363Dịch vụ Phân phối
SLGNSOLEGREEN
998ILA−18.97%−234ILA
Bán Mạnh
116.01K115.813M279.154MILS−2.17ILS32Công ty dịch vụ công cộng
SPGESUPERGAS ENERGY
5076ILA−2.70%−141ILA
Bán Mạnh
4.463K22.654M813.681MILS34.471.53ILS400Công ty dịch vụ công cộng
SVRESAVER ONE
89.1ILA−0.89%−0.8ILA
Bán
114.166K10.172M21.148MILS−2.80ILS41Dịch vụ Công nghệ
SVRTSAVOREAT
2143ILA0.52%11ILA
Bán
363777.909K46.787MILS−4.61ILS18Hàng tiêu dùng không lâu bền
TFRLFTEFRON
783ILA−35.28%−427ILA
Bán Mạnh
463.353K362.574M96.342MILS4.063.13ILS1.038KHàng tiêu dùng không lâu bền
TKUNTIKUN OLAM CANB
137.4ILA−7.97%−11.9ILA
Bán
104.521K14.361M75.019MILS−0.60ILS114Công nghiệp Chế biến
TPGMTOP GUM
683.2ILA−3.86%−27.4ILA
Bán
164.209K112.188MHàng tiêu dùng không lâu bền
TRANTRUCKNET
303.1ILA1.10%3.3ILA
Bán
775234.903K57.897MILS−0.87ILS37Dịch vụ Công nghệ
UNVOUNIVO
14.0ILA−4.11%−0.6ILA
Bán
37.685K527.59K4.61MILS−1.06ILS53Công nghệ Sức khỏe
WILKWILK
136.5ILA−2.29%−3.2ILA
Bán
28.653K3.911M71.934MILS−0.40ILSDịch vụ Thương mại