Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất — Thị trường Chứng khoán Israel

Cổ phiếu tăng giá nhiều nhất tiếp tục tăng cao và đạt mức cao mới khi nền tảng của nó mạnh. Khi một cổ phiếu tiếp tục đạt được mức cao mới, điều quan trọng là phải để mắt đến nó vì có thể có sự thoái lui. Trang cho phép bạn xem các cổ phiếu hàng đầu đang tăng điểm một cách nhanh chóng.

Tổng quanHiệu suấtĐánh giáCổ tứcKý quỹThống kê Thu nhậpBảng cân đốiDao độngĐầu cơ theo Xu hướng
Ticker
Lần cuốiTh.đổi %
Th.đổiĐánh giá kỹ thuậtKhối lượngKhối lượng*GiáGiá trị vốn hóa thị trườngP/EEPS (TTM)NHÂN VIÊNKhu vực
HUBHUB CYBER
394.0ILA16.19%54.9ILA
Bán
909.254K358.246M325.443MILS−0.55ILS719Dịch vụ Công nghệ
BULLBULL TRADING AND I
1280ILA10.44%121ILA
Sức mua mạnh
32.858K42.058MTài chính
SAVRSAVERONE 2014 LTD
458.6ILA9.87%41.2ILA
Bán
4.898K2.246M32.107MILS−3.33ILS41Dịch vụ Công nghệ
PMNTPAYMENT FINANCIAL
522.4ILA8.38%40.4ILA
Bán
401209.482KDịch vụ Công nghệ
TOPSTOP SYSTEMS
1158ILA8.02%86ILA
Mua
4552.11K226.919MILS16.110.66ILS509Dịch vụ Công nghệ
BIRMBIRMAN
3820ILA6.82%244ILA
Sức mua mạnh
4.201K16.048M377.183MILS6.835.02ILS251Dịch vụ Phân phối
MLDMIRLAND
32.9ILA6.47%2.0ILA
Mua
1.9K62.51K2.83MILS175Tài chính
ACCLACCEL
136.8ILA6.46%8.3ILA
Bán
20.901K2.859M167.792MILS37.980.04ILS40Dịch vụ Công nghiệp
CSURECANNASSURE
35.0ILA6.38%2.1ILA
Bán
1.59K55.65K27.662MILS−0.20ILS72Tài chính
ELALEL AL
391.0ILA6.28%23.1ILA
Mua
622.633K243.45M576.737MILS−8.00ILS3.485KVận chuyển
NOSTNOSTROMO ENERGY
1805ILA6.18%105ILA
Theo dõi
3.201K5.778M105.152MILS−17.94ILS22Công ty dịch vụ công cộng
PTCH-MISRAEL PETROCHEMIC
96.6ILA6.15%5.6ILA
Sức mua mạnh
10K966K4.502MILS−30.54ILS1.332KCông nghiệp Chế biến
TNDOTONDO SMART LTD
849.0ILA5.85%46.9ILA
Sức mua mạnh
555471.195KDịch vụ Công nghệ
GLBXGLASSBOX LTD
3798ILA5.76%207ILA
Bán
221839.358K385.547MILS297Dịch vụ Công nghệ
TEDETEDEA
1947ILA5.24%97ILA
Mua
7491.458M102.377MILS6.972.64ILS61Công nghệ Điện tử
BLTZBLITZ TECHNOLOGIES
212.2ILA4.95%10.0ILA
Bán
102.122K108.646MILS−1.19ILS24Tài chính
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
285.2ILA4.70%12.8ILA
Bán
31.72K9.047M113.171MILS−0.76ILS114Công nghiệp Chế biến
LPHLLAPIDOTH-HELETZ
159.4ILA4.25%6.5ILA
Sức mua mạnh
770122.738K105.879MILS19.760.08ILSNăng lượng Mỏ
SMNINSHEMEN INDUSTRY
1991ILA4.19%80ILA
Mua
8.994K17.907M388.734MILS5.543.17ILS17Công nghiệp Chế biến
ABRAABRA TECH
400.1ILA4.14%15.9ILA
Bán
208.829K83.552M284.421MILS43.230.09ILS352Dịch vụ Công nghệ
BLRNBLADERANGER LTD
1014.0ILA4.13%40.2ILA
Bán
33.042KSản xuất Chế tạo
KRNVKARDAN NV
5.1ILA4.08%0.2ILA
Theo dõi
9.789K49.924K5.413MILS−3.02ILS618Tài chính
AVGLAVGOL
224.6ILA3.89%8.4ILA
Bán
1225642.39MILS24.870.09ILS782Công nghiệp Chế biến
MNIFMENIF FINANCIAL
1000.0ILA3.83%36.9ILA
Mua
32.474K32.474M565.55MILS10.250.91ILS5Tài chính
HDSTHADASIT BIO
354.5ILA3.81%13.0ILA
Bán
13046.085K37.324MILS1.322.56ILS20Công nghệ Sức khỏe
TOENTOMER ENERGY
804.0ILA3.74%29.0ILA
Mua
34.779K27.962M154.348MILS9.060.85ILSDịch vụ Phân phối
GLEXGLOB EXPLORATION
50.0ILA3.73%1.8ILA
Bán
210019.733MILS−0.13ILSNăng lượng Mỏ
STGSTG
2728ILA3.73%98ILA
Sức mua mạnh
320872.96K109.726MILS65Dịch vụ Phân phối
NTGRNETANEL GROUP
1325ILA3.60%46ILA
Bán
13.856K18.359M349.723MILS5.652.19ILSKhách hàng Lâu năm
ENVMENVIZION MEDICAL
2463ILA3.57%85ILA
Bán
9792.411MCông nghệ Sức khỏe
MCRNTMICRONET 0.1
247.9ILA3.46%8.3ILA
Bán
4.001K991.848K20.944MILS−0.07ILS16Dịch vụ Công nghệ
ORADORAD
63.9ILA3.40%2.1ILA
Sức mua mạnh
25015.975K57.663MILS11.970.05ILS222Dịch vụ Công nghệ
MLRNM.L.R.N PROJECTS
1372ILA3.24%43ILA
Bán
100137.2K344.207MILS12.571.03ILS26Tài chính
XTLBXTL BIO
6.4ILA3.23%0.2ILA
Bán
61.245K391.968K33.784MILS26.960.00ILS8Công nghệ Sức khỏe
BEZQBEZEQ
510.9ILA2.98%14.8ILA
Bán
1.268M647.812M13.537BILS11.440.43ILS5.475KTruyền thông
DANHDAN HOTELS
2817ILA2.77%76ILA
Bán
50140.85K3.056BILS171.620.16ILS2.681KDịch vụ Khách hàng
SHNPSCHNAPP
2125ILA2.71%56ILA
Bán
154327.25K261.769MILS7.052.92ILS363Khách hàng Lâu năm
ILDRILD RENEWAL
899.5ILA2.62%23.0ILA
Bán
151.776K136.523M480.376MILS−0.32ILSNăng lượng Mỏ
FRSXFORESIGHT
43.3ILA2.61%1.1ILA
Bán
347.664K15.054M129.437MILS−0.15ILS73Tài chính
KRURKERUR
8394ILA2.50%205ILA
Bán
758.758K1.031BILS11.337.24ILS960Hàng tiêu dùng không lâu bền
TGTRTOGETHER
82.0ILA2.50%2.0ILA
Bán
80.076K6.566M58.045MILS95Công nghệ Sức khỏe
GIXGIX INTERNET LTD
154.2ILA2.46%3.7ILA
Bán
7.47K1.152M54.907MILS−0.18ILS46Dịch vụ Khách hàng
ELCREELECTRA REAL E.
5725ILA2.43%136ILA
Mua
23.616K135.202M3.106BILS7.577.26ILS12Tài chính
IMPCIMPACX.IO LTD
926.8ILA2.43%22.0ILA
Bán
250231.7KCông nghiệp Chế biến
PHTMPHOTOMYNE LTD
1990ILA2.42%47ILA
Bán
23.98K51.019MILS−7.49ILS28Dịch vụ Công nghệ
BCOMB COMMUNICATION
1368ILA2.40%32ILA
Theo dõi
21.335K29.186M1.495BILS12.001.11ILS9.593KTruyền thông
SRACS.R ACCORD
5660ILA2.39%132ILA
Bán
98554.68K754.363MILS10.695.21ILS44Hỗn hợp
CFXCOFIX GROUP
819.0ILA2.38%19.0ILA
Bán
21.638K207.167MILS−0.23ILS70Dịch vụ Khách hàng
AMDAALMEDA VENTURES LI
384.2ILA2.37%8.9ILA
Bán
138445.521MILS0.00ILS2Tài chính
GNGRGINEGAR
2038ILA2.36%47ILA
Bán
2448.912K295.398MILS11.421.70ILS318Sản xuất Chế tạo
ASHOASHOT
1580ILA2.33%36ILA
Sức mua mạnh
6471.022M355.472MILS21.860.69ILS422Công nghệ Điện tử
SHVAAUTO BANK SERV
1942ILA2.26%43ILA
Bán
3.835K7.448M738.8MILS96Tài chính
MSKEMESHEK ENGY RENEWA
361.9ILA2.26%8.0ILA
Bán
1.769K640.201K1.738BILS−0.28ILS34Công ty dịch vụ công cộng
SLGNSOLEGREEN
1952ILA2.25%43ILA
Bán
2.371K4.628M514.238MILS−1.01ILS23Công ty dịch vụ công cộng
SOLRSOLAER RENEWABLE
3207ILA2.23%70ILA
Bán
210673.47KCông ty dịch vụ công cộng
AUGNAUGWIND
1262ILA2.19%27ILA
Bán
37.374K47.166M254.128MILS−3.44ILS68Sản xuất Chế tạo
OPALOPAL BALANCE
290.0ILA2.11%6.0ILA
Bán
5.584K1.619M297.185MILS11.020.26ILS55Truyền thông
CLABCOMPULAB LTD
1756ILA2.09%36ILA
Mua
2950.924K145.61MILS123.700.14ILS106Công nghệ Điện tử
TURBTURBOGEN LTD
1318ILA2.09%27ILA
Bán
1.056K1.392MDịch vụ Thương mại
GPGBG.P GLOBAL
1676ILA2.07%34ILA
Sức mua mạnh
4168.716K327.941MILS−0.08ILS10Công ty dịch vụ công cộng
AVIVAVIV
1997ILA2.04%40ILA
Bán
2345.931K257.683MILS41.610.47ILS514Khách hàng Lâu năm
TAYATAYA INV
6985ILA2.00%137ILA
Sức mua mạnh
50349.25K201.943MILS9.708.28ILS90Dịch vụ Khách hàng
MDTRMEDITR TOWER
987.8ILA1.97%19.1ILA
Bán
11.992K11.846M1.48BILS5.011.98ILS445Khách hàng Lâu năm
DLEADELEK AUTOMOTIV
4419ILA1.94%84ILA
Bán
15.313K67.668M4.08BILS5.607.78ILS336Dịch vụ Phân phối
ORTCO.R.T.
2898ILA1.93%55ILA
Sức mua mạnh
102295.596K124.998MILS868.630.03ILS14Công nghệ Điện tử
ISOPISRAEL OPPORTUNITY
95.9ILA1.91%1.8ILA
Bán
44842.963K39.45MILS−0.11ILSNăng lượng Mỏ
HLMSHOLMES PLACE
354.0ILA1.90%6.6ILA
Bán
1K354K283.844MILS−0.26ILS1.681KDịch vụ Khách hàng
JBNKJERUSALEM
1239ILA1.89%23ILA
Theo dõi
1.038K1.286M844.803MILS5.872.04ILS580Tài chính
GLTCGLILEO TECH
199.5ILA1.84%3.6ILA
Bán
2.236K446.082K81.306MILS−0.09ILSDịch vụ Công nghệ
EMDVEMILIA DEVEL
2000ILA1.83%36ILA
Mua
6301.26M543.359MILS17.971.08ILS421Tài chính
LEOFLEVINSKI OFER
83.6ILA1.83%1.5ILA
Bán
143.477K11.995M180.818MILS−0.03ILSKhách hàng Lâu năm
POLYPOLYGON
3350ILA1.82%60ILA
Mua
2.153K7.213M162.845MILS15.352.06ILS5Tài chính
LAPDLAPIDOTH CAP.
5600ILA1.82%100ILA
Theo dõi
156873.6K2.744BILS15.013.81ILS204Tài chính
MMANMAMAN
1192ILA1.79%21ILA
Mua
333396.936K531.533MILS9.501.20ILS2.407KVận chuyển
NXFRNEXTFERM TECHNOLOG
660.9ILA1.77%11.5ILA
Theo dõi
400264.36K91.323MILS17Hàng tiêu dùng không lâu bền
KAREKARDAN REAL ES
401.2ILA1.75%6.9ILA
Bán
67.87K27.229M688.368MILS8.410.45ILS96Khách hàng Lâu năm
MCLLMICHLOL FINANCE
900.0ILA1.72%15.2ILA
Mua
30.452K27.407M361.349MILS22Tài chính
VALUVALUE CAPITAL ONE
160.1ILA1.72%2.7ILA
Bán
106.526K17.055M356.179MILS−0.03ILS49Tài chính
LUDNLUDAN
1763ILA1.67%29ILA
Mua
2.559K4.512M194.537MILS11.941.41ILS1.051KDịch vụ Công nghiệp
ORBIORBIT
1770ILA1.67%29ILA
Bán
293518.61K321.504MILS16.431.26ILS188Công nghệ Điện tử
DNYADNYA CEBUS
8654ILA1.63%139ILA
Bán
6.396K55.351M2.622BILS20.214.25ILS1.82KKhách hàng Lâu năm
ICLICL
3966ILA1.61%63ILA
Mua
442.044K1.753B49.298BILS19.571.96ILS13.233KCông nghiệp Chế biến
MSBIHAMASHBIR 365
121.9ILA1.58%1.9ILA
Mua
48.416K5.902M202.472MILS8.020.14ILS2.3KBán Lẻ
KNFMKNAFAIM
925.0ILA1.58%14.4ILA
Mua
2.248K2.079M144.748MILS−2.72ILSVận chuyển
GNRSGENERATION CAP
109.9ILA1.57%1.7ILA
Mua
1.148M126.187M1.321BILS3.740.28ILSHỗn hợp
SFETSAFE-T GROUP
199.0ILA1.53%3.0ILA
Bán
22.608K4.499M56.019MILS−1.45ILS55Dịch vụ Công nghệ
MSVTMASSIVIT 3D PRINTI
1532ILA1.46%22ILA
Theo dõi
602922.264K321.389MILS−1.71ILS86Sản xuất Chế tạo
FLYSFLYING SPARK LTD
1770ILA1.43%25ILA
Theo dõi
240424.8K61.659MILSHàng tiêu dùng không lâu bền
MDINMODIIN ENERGY LTD
597.7ILA1.43%8.4ILA
Bán
9.408K5.623M133.181MILS1Năng lượng Mỏ
YBOXYBOX
139.0ILA1.39%1.9ILA
Bán
115.312K16.028M335.015MILS4.840.29ILS13Tài chính
SKBNSHIKUN & BINUI
1784ILA1.36%24ILA
Bán
152.186K271.5M7.731BILS33.800.53ILS8.765KDịch vụ Công nghiệp
ILDCLAND DEV
5574ILA1.35%74ILA
Mua
16.877K94.072M1.941BILS8.986.35ILS87Tài chính
RATIRATIO ENERGIES LTD
253.3ILA1.32%3.3ILA
Mua
195.968K49.639M2.77BILS21.380.12ILSNăng lượng Mỏ
ZURZUR
1153ILA1.32%15ILA
Bán
2.075K2.392M743.44MILS5.562.05ILS121Tài chính
PNRGPHINERGY LTD
676.5ILA1.27%8.5ILA
Bán
1.873K1.267M511.173MILS45Sản xuất Chế tạo
CPTPCAPITAL POINT
80.0ILA1.27%1.0ILA
Bán
10.239K819.12K99.472MILS4.200.19ILS34Tài chính
ALGSALON GAS
2763ILA1.25%34ILA
Theo dõi
1746.971K380.147MILS7.643.54ILSNăng lượng Mỏ
SHOMSHOHAM BUSINESS
810.3ILA1.21%9.7ILA
Bán
19.835K16.072M302.661MILS12.910.62ILS11Hỗn hợp
GZTGAZIT GLOBE
2758ILA1.21%33ILA
Bán
40.992K113.056M4.456BILS6.304.26ILS251Tài chính
MIFTMILLENNIUM FOOD-TE
44.6ILA1.13%0.5ILA
Bán
152.864K6.818M44.744MILS−0.16ILS4Tài chính