Cổ phiếu Israel đã mất giá trị nhiều nhất

Điều quan trọng là chúng ta cần liên tục cập nhật tin tức. Nếu một cổ phiếu được niêm yết ở đây thì nó sẽ giảm, giá trị cổ phiếu đã giảm đáng kể. Đôi khi đây là một đợt 'giảm giá' tạm thời và tuyệt vời mà các nhà đầu tư có thể mua trước khi kiếm lời khi phục hồi. Tuy nhiên, thông thường, sự suy giảm báo trước một chặng đường dài hơn, quanh co hơn để công ty tự đào thải. Cho dù bạn nghĩ đó là cái trước hay cái sau sẽ phụ thuộc phần lớn vào kỹ năng của bạn với tư cách là một nhà kinh doanh và niềm tin của bạn vào các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng nếu bạn may mắn và chuẩn bị đủ, những Công ty Israel này có thể khiến bạn ngạc nhiên.

Thay đổi % 1 Ngày
Giá
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
Khu vực
ELALEL AL
−17.93%400.0 ILA−87.4 ILA
Bán
1.066M426.589M ILA937.979M ILS0.01 ILS3.485KVận chuyển
AMXAUTOMAX MOTORS LTD
−14.71%45.8 ILA−7.9 ILA
Bán Mạnh
17.778K814.232K ILA43.715M ILS−0.02 ILS65Dịch vụ Công nghệ
INTLINTELICANNA
−12.63%17.3 ILA−2.5 ILA
Bán Mạnh
882.648K15.27M ILA14.98M ILS−0.61 ILS8Dịch vụ Thương mại
CISYC I SYSTEMS
−11.76%1118 ILA−149 ILA
Theo dõi
17.314K19.357M ILA133.963M ILS146Công nghệ Điện tử
ALARALARUM TECHNOLOGIE
−11.36%98.3 ILA−12.6 ILA
Mua
283.708K27.888M ILA36.543M ILS−0.98 ILS50Dịch vụ Công nghệ
CSURECANNASSURE
−11.02%41.2 ILA−5.1 ILA
Bán Mạnh
98.976K4.078M ILA3.835M ILS−0.66 ILS30Tài chính
PLNTPLANTARC BIO LTD
−10.28%573.2 ILA−65.7 ILA
Bán Mạnh
9.342K5.355M ILA21.143M ILS−1.51 ILS14Công nghệ Sức khỏe
BOLTBIOLIGHT
−10.04%521.7 ILA−58.2 ILA
Bán Mạnh
19.337K10.088M ILA26.914M ILS−1.72 ILS5Công nghệ Sức khỏe
RTENROTEM ENERGY MINER
−8.30%200.0 ILA−18.1 ILA
Bán Mạnh
1K200K ILAKhoáng sản phi năng lượng
BBLSBUBBLES INTERGROUP
−7.30%33.0 ILA−2.6 ILA
Bán Mạnh
70.235K2.318M ILA29.597M ILS−0.20 ILSDịch vụ Công nghệ
HDSTHADASIT BIO
−6.91%130.7 ILA−9.7 ILA
Bán Mạnh
12.627K1.65M ILA15.568M ILS−2.81 ILS2Tài chính
ZOOZZOOZ POWER LTD
−5.78%96.2 ILA−5.9 ILA
Bán Mạnh
511.634K49.219M ILA69.039M ILS−0.77 ILS47Sản xuất Chế tạo
JNGOJUNGO CONNECTIVITY
−5.30%410.9 ILA−23.0 ILA
Bán
2.91K1.196M ILA44.261M ILS−1.04 ILS35Dịch vụ Công nghệ
QNCOQUEENCO
−5.13%351.1 ILA−19.0 ILA
Mua
3.633K1.276M ILA110.221M ILS26.240.13 ILS502Dịch vụ Khách hàng
UNTCUNIC-TECH LTD
−4.68%313.9 ILA−15.4 ILA
Theo dõi
1.489K467.397K ILA8.747M ILS−2.22 ILS9Tài chính
RSELRSL
−4.67%492.5 ILA−24.1 ILA
Theo dõi
6.582K3.242M ILA52.294M ILS6.700.74 ILS36Công nghệ Điện tử
MTLFMATRICELF LTD
−4.15%528.9 ILA−22.9 ILA
Bán
9.503K5.026M ILA87.227M ILS−0.96 ILS13Công nghệ Sức khỏe
PTXPETROTX
−4.09%44.5 ILA−1.9 ILA
Bán
5.991K266.6K ILA9.901M ILS1.640.49 ILSNăng lượng Mỏ
MIAMIA DYNAMICS MOTOR
−3.88%32.2 ILA−1.3 ILA
Bán Mạnh
856.14K27.568M ILA52.882M ILS−0.46 ILSTài chính
MCLLMICHLOL FINANCE
−3.74%597.0 ILA−23.2 ILA
Bán Mạnh
46.59K27.814M ILA253.746M ILS8.320.72 ILS33Tài chính
MYDSMYDAS
−3.72%67.3 ILA−2.6 ILA
Bán Mạnh
11.306K760.894K ILA58.618M ILS−0.03 ILSTài chính
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
−3.39%28.5 ILA−1.0 ILA
Bán
32.927K938.42K ILA21.707M ILS−0.99 ILS102Công nghiệp Chế biến
GLTCGLILEO TECH
−3.20%39.3 ILA−1.3 ILA
Bán Mạnh
28.955K1.138M ILA16.748M ILS−0.28 ILS1Dịch vụ Thương mại
TIGBURTGBR
−3.13%3533 ILA−114 ILA
Bán
3.439K12.15M ILA344.867M ILS11.463.08 ILS17.076KDịch vụ Thương mại
MNINMENDELSON IF
−3.03%882.2 ILA−27.6 ILA
Bán
1.914K1.689M ILA360.464M ILS7.321.20 ILS589Sản xuất Chế tạo
BYONBEYON 3D LTD
−2.99%22.7 ILA−0.7 ILA
Bán
5.83K132.341K ILA25.971M ILS−0.14 ILS47Dịch vụ Công nghệ
ELDAVELDAV
−2.99%188.5 ILA−5.8 ILA
Bán
2.633K496.321K ILA69.521M ILS−0.32 ILS3Tài chính
DIPLDIPLOMAT HOLDINGS
−2.91%3306 ILA−99 ILA
Bán Mạnh
21.276K70.338M ILA931.895M ILS12.112.75 ILS2.425KDịch vụ Phân phối
OPALOPAL BALANCE
−2.74%170.1 ILA−4.8 ILA
Bán Mạnh
44.169K7.513M ILA182.955M ILS6.380.27 ILS60Truyền thông
FLYSFLYING SPARK LTD
−2.63%292.1 ILA−7.9 ILA
Mua
1.97K575.437K ILA29.884M ILS−2.08 ILS47Hàng tiêu dùng không lâu bền
NURINUR INK INNOVATION
−2.57%2007 ILA−53 ILA
Bán Mạnh
1.045K2.097M ILA104.691M ILS−2.29 ILS15Công nghiệp Chế biến
PRIMPRIME ENERGY P.E.
−2.57%182.0 ILA−4.8 ILA
Bán Mạnh
88.118K16.037M ILA55.135M ILS−0.70 ILS19Công ty dịch vụ công cộng
ACCLACCEL
−2.45%79.5 ILA−2.0 ILA
Bán Mạnh
233.603K18.571M ILA118.724M ILS22.590.04 ILS40Dịch vụ Công nghiệp
AVGLAVGOL
−2.29%157.6 ILA−3.7 ILA
Bán Mạnh
13.829K2.179M ILA478.824M ILS782Công nghiệp Chế biến
ARANARAN
−2.25%1994 ILA−46 ILA
Bán Mạnh
5041.005M ILA99.667M ILS4.154.81 ILS191Dịch vụ Phân phối
ENVMENVIZION MEDICAL
−2.02%1115 ILA−23 ILA
Bán
239266.485K ILACông nghệ Sức khỏe
SHNPSCHNAPP
−2.00%1076 ILA−22 ILA
Bán
5.887K6.334M ILA139.39M ILS4.882.20 ILS363Dịch vụ Phân phối
BVGGBAIT VEGAG R/EST
−1.96%784.3 ILA−15.7 ILA
Mua
5.956K4.671M ILA413.434M ILS40.080.20 ILS35Khách hàng Lâu năm
BRMGBRIMAG
−1.96%1151 ILA−23 ILA
Bán Mạnh
25.271K29.087M ILA118.709M ILS3.033.80 ILSBán Lẻ
ORONORON GROUP
−1.87%571.8 ILA−10.9 ILA
Bán
25.884K14.8M ILA379.484M ILS12.210.47 ILS394Dịch vụ Công nghiệp
AVGDAV-GAD HOLDINGS
−1.85%701.1 ILA−13.2 ILA
Bán Mạnh
28.843K20.222M ILA136.608M ILS−0.16 ILS29Tài chính
ALMAALMOGIM
−1.84%489.8 ILA−9.2 ILA
Bán
34.937K17.112M ILA186.294M ILS2.752.02 ILS99Tài chính
BRNDBRAND
−1.83%241.2 ILA−4.5 ILA
Bán Mạnh
111.001K26.773M ILA124.222M ILS7.310.33 ILS250Sản xuất Chế tạo
SMNRSHEMEN ESTATE
−1.80%2076 ILA−38 ILA
Bán Mạnh
6761.403M ILA469.055M ILS6.223.34 ILS17Hàng tiêu dùng không lâu bền
ISOPISRAEL OPPORTUNITY
−1.78%99.2 ILA−1.8 ILA
Mua
421.367K41.8M ILA43.356M ILS−0.11 ILSNăng lượng Mỏ
LUDNLUDAN
−1.78%1380 ILA−25 ILA
Bán Mạnh
9.281K12.808M ILA161.922M ILS1.137KDịch vụ Công nghiệp
LUZNLUZON GROUP
−1.72%126.0 ILA−2.2 ILA
Bán
484.79K61.084M ILA518.108M ILS12.740.10 ILS258Dịch vụ Công nghiệp
SCDXSCODIX LTD
−1.69%256.2 ILA−4.4 ILA
Bán Mạnh
13.3K3.407M ILA78.278M ILS−0.37 ILS117Sản xuất Chế tạo
RMNRAM ON
−1.64%1082 ILA−18 ILA
Bán Mạnh
6.532K7.068M ILA183.414M ILS3.143.46 ILS244Công nghiệp Chế biến
ORINORIAN
−1.59%2603 ILA−42 ILA
Mua
79205.637K ILA446.935M ILS12.222.14 ILS965Vận chuyển
PNRGPHINERGY LTD
−1.58%360.5 ILA−5.8 ILA
Bán
11.286K4.069M ILA280.178M ILS57Sản xuất Chế tạo
ASGRASPEN GROUP
−1.57%690.3 ILA−11.0 ILA
Bán Mạnh
58.065K40.082M ILA434.346M ILS4.241.65 ILS31Tài chính
AFHLAFCON HOLD
−1.48%9123 ILA−137 ILA
Bán
3843.503M ILA468.65M ILS−10.63 ILS1.277KCông nghệ Điện tử
LBRALIBRA INSURANCE CO
−1.46%324.0 ILA−4.8 ILA
Mua
720233.28K ILA148.855M ILS−0.13 ILS152Tài chính
THESTHIRDEYE SYSTEMS L
−1.36%189.1 ILA−2.6 ILA
Bán Mạnh
13.429K2.539M ILA37.164M ILS−0.46 ILS43Dịch vụ Thương mại
TPGMTOP GUM INDUSTRIES
−1.35%748.1 ILA−10.2 ILA
Bán
7.051K5.275M ILA713.553M ILS72.630.11 ILS150Hàng tiêu dùng không lâu bền
WILKWILK TECHNOLOGIES
−1.33%96.1 ILA−1.3 ILA
Bán
115.778K11.126M ILA66.856M ILS−0.34 ILSDịch vụ Thương mại
NXTGNEXTAGE THERAPEUTI
−1.32%30.0 ILA−0.4 ILA
Bán Mạnh
26.792K803.76K ILA8.947M ILS−0.20 ILS42Công nghệ Sức khỏe
RTPTRATIO PETROLEUM
−1.31%30.1 ILA−0.4 ILA
Bán
5.412K162.901K ILA68.571M ILSNăng lượng Mỏ
SBENSHIKUN & BINUI ENE
−1.27%303.1 ILA−3.9 ILA
Mua
76.237K23.107M ILA2.815B ILS52.440.06 ILS152Dịch vụ Công nghiệp
DRALDOR ALON
−1.19%7302 ILA−88 ILA
Bán
1551.132M ILA1.17B ILS8.378.72 ILS2.922KNăng lượng Mỏ
NTNBNETANEL MENIVIM LT
−1.18%210.2 ILA−2.5 ILA
Bán Mạnh
33.666K7.077M ILAKhách hàng Lâu năm
ISROISROTEL
−1.15%7106 ILA−83 ILA
Bán
2801.99M ILA4.017B ILS15.254.69 ILSDịch vụ Khách hàng
CLABC-LAB LTD
−1.15%1631 ILA−19 ILA
Mua
1.477K2.409M ILA139.928M ILS19.810.82 ILS104Công nghệ Điện tử
ALTFALTSHULER SHAHAM F
−1.06%699.2 ILA−7.5 ILA
Bán
249.54K174.478M ILA7.420.94 ILS870Tài chính
ZNKLZANLAKOL
−0.99%1806 ILA−18 ILA
Bán
6001.084M ILA259.634M ILS8.732.07 ILS179Hàng tiêu dùng không lâu bền
TRANTRUCKNET ENTERPRIS
−0.98%30.3 ILA−0.3 ILA
Bán
2.057K62.327K ILA5.845M ILS37Dịch vụ Công nghệ
NRGNNRGENE TECHS LTD
−0.95%272.0 ILA−2.6 ILA
Bán
2.027K551.344K ILA34.452M ILS−1.66 ILS55Công nghệ Sức khỏe
STRGSTORAGE DROP
−0.92%75.2 ILA−0.7 ILA
Bán Mạnh
50.733K3.815M ILA13.489M ILS−0.84 ILS11Sản xuất Chế tạo
ARDMAERODROME GROUP
−0.88%33.6 ILA−0.3 ILA
Bán
104.257K3.503M ILA27.19M ILS89Dịch vụ Công nghệ
BIMTBIO MEAT FOODTECH
−0.87%68.4 ILA−0.6 ILA
Bán
67.337K4.606M ILA174.398M ILS−0.01 ILS1Dịch vụ Thương mại
TEVATEVA
−0.84%2720 ILA−23 ILA
Bán
443.704K1.207B ILA30.732B ILS−5.01 ILS36.826KCông nghệ Sức khỏe
BRANBARAN
−0.81%913.8 ILA−7.5 ILA
Bán
6.669K6.094M ILA183.626M ILS7.261.31 ILS754Dịch vụ Công nghiệp
DCMADECAMA CAPITAL
−0.78%50.7 ILA−0.4 ILA
Mua
17.434K883.904K ILA35.086M ILS−0.22 ILS1Khách hàng Lâu năm
NVLGNOVOLOG
−0.71%166.7 ILA−1.2 ILA
Bán
259.225K43.213M ILA854.113M ILS33.610.05 ILS926Dịch vụ Phân phối
JBNKJERUSALEM
−0.67%1340 ILA−9 ILA
Mua
6.783K9.089M ILA951.284M ILS4.982.69 ILS623Tài chính
ANGLANGEL SALOMON
−0.66%3624 ILA−24 ILA
Bán
218790.032K ILA190.505M ILS0.8443.38 ILS1.048KHàng tiêu dùng không lâu bền
BONSBONUS BIOGROUP
−0.65%15.2 ILA−0.1 ILA
Bán
1.21M18.387M ILA178.693M ILS−0.04 ILS52Công nghệ Sức khỏe
KAFRKAFRIT
−0.64%1715 ILA−11 ILA
Mua
7011.202M ILA411.94M ILS11.121.55 ILS543Công nghiệp Chế biến
PNAXPANAXIA ISRAEL
−0.64%46.8 ILA−0.3 ILA
Bán
1K46.8K ILA7.127M ILS−2.75 ILS130Tài chính
AMDAMIAD WATER SYSTEM
−0.53%1307 ILA−7 ILA
Bán
406530.642K ILA399.786M ILS152.510.09 ILS750Sản xuất Chế tạo
MAXOMAX STOCK LTD.
−0.50%732.8 ILA−3.7 ILA
Mua
88.553K64.892M ILA1.024B ILS16.090.46 ILS1.89KDịch vụ Phân phối
ZPRSZEPHYRUS WING ENER
−0.50%1794 ILA−9 ILA
Bán Mạnh
7.838K14.061M ILACông ty dịch vụ công cộng
BWAYBRAINSWAY
−0.47%335.4 ILA−1.6 ILA
Mua
48.115K16.138M ILA111.748M ILS−1.44 ILS134Công nghệ Sức khỏe
CRSMCARASSO MOTORS LTD
−0.45%1760 ILA−8 ILA
Bán Mạnh
70.366K123.844M ILA1.57B ILS4.783.85 ILS1.459KDịch vụ Phân phối
CFXCOFIX GROUP
−0.43%526.9 ILA−2.3 ILA
Bán Mạnh
4.381K2.308M ILA138.286M ILS−0.38 ILS570Dịch vụ Khách hàng
BRAMBRAM INDUS
−0.43%160.5 ILA−0.7 ILA
Bán Mạnh
2.491K399.806K ILA32.854M ILS3.760.43 ILS101Công nghiệp Chế biến
NXTMNEXTCOM
−0.42%539.7 ILA−2.3 ILA
Bán
11.028K5.952M ILA77.242M ILS10.620.51 ILS313Dịch vụ Công nghiệp
KVSRKVASIR EDUCATION L
−0.42%935.0 ILA−3.9 ILA
Bán
4.444K4.155M ILA36.819M ILS−5.08 ILS33Dịch vụ Thương mại
RPACRAPAC
−0.41%2440 ILA−10 ILA
Bán
6.75K16.47M ILA375.638M ILS5.614.35 ILS565Công nghệ Điện tử
BKFRBAIT BAKFAR LTD
−0.36%967.3 ILA−3.5 ILA
Theo dõi
147142.193K ILA678.915M ILS270Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
VCTRVICTORY
−0.35%3933 ILA−14 ILA
Mua
3.224K12.68M ILA566.848M ILS13.642.89 ILS3.336KBán Lẻ
UWAYUSERWAY LTD.
−0.35%3676 ILA−13 ILA
Mua
3.075K11.304M ILADịch vụ Công nghệ
REKAREKAH
−0.35%1699 ILA−6 ILA
Theo dõi
211358.489K ILA194.62M ILS52.340.32 ILS399Công nghệ Sức khỏe
CNGLCANADA GLOBAL
−0.33%331.9 ILA−1.1 ILA
Bán
4.042K1.342M ILA138.479M ILS73.920.04 ILSTài chính
ENDYENDYMED
−0.33%305.0 ILA−1.0 ILA
Mua
30.17K9.202M ILA42.095M ILS15.370.20 ILS49Công nghệ Sức khỏe
NOFRO.Y. NOFAR ENERGY
−0.32%8495 ILA−27 ILA
Bán
9.639K81.883M ILA3.029B ILS20.584.13 ILS185Công ty dịch vụ công cộng
MTAVMEITAV INVESTMENTS
−0.31%1300 ILA−4 ILA
Bán
47.126K61.264M ILA1.024B ILS8.961.45 ILS1.147KTài chính
RAVDRAVAD
−0.31%488.5 ILA−1.5 ILA
Bán Mạnh
12.08K5.901M ILA128.237M ILS9.650.51 ILSTài chính
NWMDNEWMED ENERGY LTD
−0.28%1057 ILA−3 ILA
Bán
286.214K302.528M ILA12.442B ILS7.171.47 ILS24Năng lượng Mỏ