Cổ phiếu Israel mất giá nhiều nhất

Các công ty của Israel sau đây là những cổ phiếu giảm giá nhiều nhất hiện nay. Hiện tại các công ty này có thể là người ngoài cuộc nhưng có thể mang lại cơ hội giao dịch trong tương lai, vì vậy hãy đảm bảo xem tất cả số liệu thống kê của các công ty này.
Thay đổi %
Giá
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SSHMMSHAMAYM IMPROVE
−12.15%148.9 ILA38.416 K0.2410.679 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
RTLSRETAILORS LTD
−8.43%7594 ILA131.015 K2.693.683 B ILS24.743.07 ILS+58.02%3.54%Dịch vụ Phân phối
EENDYENDYMED
−7.65%289.8 ILA99.159 K7.6539.883 M ILS15.160.19 ILS−83.97%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
−6.97%34.7 ILA208.588 K1.0529.483 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
AQUAAQUARIUS ENGINES
−6.91%303.2 ILA332.498 K0.3489.192 M ILS−2.12 ILS−84.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
BBIOVBIO VIEW
−6.86%28.5 ILA415.818 K1.2238.126 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
NNXTGNEXTAGE THERAPEUTI
−6.32%62.3 ILA6.81 K0.1720.311 M ILS−0.13 ILS+90.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
GGOTOGOTO LTD
−6.28%550.8 ILA8.036 K12.0038.766 M ILS0.00%Dịch vụ Thương mại
OORINORIAN
−6.16%1372 ILA8.438 K1.51231.832 M ILS10.341.33 ILS−29.39%0.00%Vận chuyển
MMIFTMILLENNIUM FOOD-TE
−6.08%54.1 ILA221.774 K17.8917.693 M ILS0.00%Tài chính
XTLBXTL BIO
−6.06%9.3 ILA11.215 M3.8250.676 M ILS−0.00 ILS+85.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSRFTSARFATI
−5.89%2892 ILA13.516 K1.97450.562 M ILS5.385.38 ILS−37.26%1.99%Khách hàng Lâu năm
WILKWILK TECHNOLOGIES
−5.61%63.9 ILA86.984 K0.5743.908 M ILS−0.18 ILS+96.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
TECTTECTONA LTD
−5.42%115.1 ILA755.506 K0.35109.113 M ILS40.240.03 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
PPMVMPOMVOM LTD
−5.02%493.5 ILA11.12 K0.7470.136 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSLCLSILVER CASTLE
−4.97%844.8 ILA11.387 K1.2514.911 M ILS−3.45 ILS+90.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
JJNGOJUNGO CONNECTIVITY
−4.94%383.1 ILA23.298 K1.3839.29 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLHISLACHISH
−4.78%2110 ILA6161.26176.587 M ILS11.541.83 ILS+225.45%2.75%Sản xuất Chế tạo
MTRNMAYTRONICS
−4.70%2049 ILA1.063 M2.592.249 B ILS22.180.92 ILS−47.37%4.18%Khách hàng Lâu năm
GCTG CITY LTD
−4.51%907.2 ILA527.725 K0.981.689 B ILS−6.80 ILS+16.50%14.11%Tài chính
Mua
HHDST-MHBL-HADASIT BIO
−4.21%41.0 ILA6.097 K2.784.546 M ILS−2.63 ILS−202.90%0.00%Tài chính
TRATARYA ISREAL LTD
−4.17%23.0 ILA102.212 K5.3968.278 M ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng
NNSTRNORSTAR
−4.00%751.4 ILA103.812 K1.73471.979 M ILS−11.34 ILS+42.64%0.00%Tài chính
SSVRTSAVOREAT LTD
−3.98%706.7 ILA3830.2815.5 M ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AMOTAMOT
−3.91%1473 ILA851.293 K1.456.945 B ILS9.611.53 ILS−34.02%7.33%Tài chính
PPTCHPETROCHEMICAL
−3.89%224.8 ILA126.525 K5.54224.8 M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
IIDNTIDENTI HEALTHCARE
−3.81%202.0 ILA2.253 K1.8525.458 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ALHEALONY HETZ
−3.81%2400 ILA656.408 K2.234.311 B ILS−13.99 ILS−277.59%4.75%Tài chính
ORLBAZAN
−3.81%96.0 ILA18.061 M2.183.007 B ILS2.060.47 ILS−1.21%23.48%Năng lượng Mỏ
UNTCUNIC-TECH LTD
−3.77%196.3 ILA1 K0.205.214 M ILS0.00%Tài chính
HHNMRHANAN MOR
−3.72%114.0 ILA143.801 K1.0020.014 M ILS−49.25 ILS−841.24%0.00%Khách hàng Lâu năm
IIARGIARGENTO HI TECH
−3.63%98.2 ILA3.1 K0.345.422 M ILS0.00%Tài chính
UNCTUNICORN TECHS LTD
−3.60%40.2 ILA132.5 K4.0214.07 M ILS0.00%Tài chính
NNOSTNOSTROMO ENERGY
−3.57%400.0 ILA6190.0430.322 M ILS−4.19 ILS+76.65%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BONSBONUS BIOGROUP
−3.53%16.4 ILA858.139 K0.59191.54 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
HHGGEHAGAG EUROPE DEVEL
−3.52%491.1 ILA3.147 K1.08208.707 M ILS33.680.15 ILS0.00%Tài chính
NVPTNAVITAS PETROLEUM
−3.40%3834 ILA466.901 K3.063.822 B ILS0.00%Năng lượng Mỏ
NNURINUR INK INNOVATION
−3.32%1195 ILA5180.2060.731 M ILS−2.53 ILS−37.80%0.00%Công nghiệp Chế biến
FFLYSFLYING SPARK LTD
−3.15%79.9 ILA2.19 K0.289.621 M ILS−1.15 ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ECPELECTRA CO PR
−3.13%7399 ILA38.385 K2.651.719 B ILS−0.30 ILS−106.61%2.19%Sản xuất Chế tạo
OOVRSOVERSEAS
−3.08%384.0 ILA3.131 K4.50211.244 M ILS−0.53 ILS−224.65%4.00%Vận chuyển
GGNRSGENERATION CAP
−3.07%53.6 ILA5.056 M1.37678.016 M ILS8.11%Hỗn hợp
AALBAALBAAD
−3.07%1325 ILA66.468 K0.62247.079 M ILS−2.21 ILS+72.85%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGLBXGLASSBOX LTD
−2.94%3889 ILA3.198 K1.25463.439 M ILS−3.61 ILS+61.39%0.00%Dịch vụ Công nghệ
UPSLUPSELLON BRANDS
−2.73%110.5 ILA108.091 K3.4823.062 M ILS−0.72 ILS+92.18%0.00%Bán Lẻ
GGOHOGOLDEN HOUSE
−2.72%1964 ILA6.501 K5.82304.746 M ILS6.56%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SSONOSONOVIA LTD
−2.71%68.3 ILA81.267 K0.1211.247 M ILSCông nghệ Sức khỏe
MMLRNM.L.R.N PROJECTS
−2.65%546.8 ILA25.084 K2.91163.244 M ILS3.921.40 ILS−5.15%11.89%Tài chính
AAPLPAPOLLO POWER
−2.63%632.2 ILA67.313 K0.41334.435 M ILS0.00%Công ty dịch vụ công cộng
DDLTIDELTA ISRAEL BRAND
−2.58%6522 ILA19.279 K0.431.631 B ILS12.155.37 ILS+44.53%3.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ZMHZMH
−2.58%2641 ILA1.66 K0.16528.795 M ILS12.122.18 ILS−32.97%3.48%Tài chính
MMYDSMYDAS
−2.56%49.4 ILA76.412 K2.1244.977 M ILS28.890.02 ILS0.00%Tài chính
GGIVOGIVOT OLAM OIL EXP
−2.55%26.7 ILA231.426 K0.3675.408 M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
TEDETEDEA
−2.53%919.2 ILA3148.3150.82 M ILS25.47%Sản xuất Chế tạo
AAVIVAVIV
−2.51%1245 ILA2570.23164.943 M ILS1.03%Khách hàng Lâu năm
SSKLNSKYLINE
−2.50%1797 ILA4.619 K1.39300.108 M ILS−6.73 ILS−2408.58%0.00%Dịch vụ Khách hàng
MMSVTMASSIVIT 3D PRINTI
−2.49%400.0 ILA16.009 K1.40101.168 M ILS−1.64 ILS+4.29%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPCBTP.C.B TEC
−2.47%374.5 ILA101.711 K1.09268.395 M ILS8.05%Công nghệ Điện tử
HHICNHIGHCON SYSTEMS
−2.46%123.1 ILA2.377 K0.0726.937 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
SMTSUMMIT
−2.40%4261 ILA44.46 K1.362.957 B ILS−2.85 ILS−158.88%0.48%Tài chính
AAMDAMIAD WATER SYSTEM
−2.36%1076 ILA4.731 K2.41328.033 M ILS129.330.08 ILS−87.08%3.40%Sản xuất Chế tạo
IIMCOIMCO
−2.35%3318 ILA47.555 K0.96166.215 M ILS0.00%Công nghệ Điện tử
BBKFRBAIT BAKFAR LTD
−2.32%1180 ILA16.116 K2.30825.216 M ILS6.571.80 ILS3.64%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
SSCCSPACE COM
−2.29%51.2 ILA156.665 K1.6918.377 M ILS−5.92 ILS−24.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
RATIRATIO ENERGIES LTD
−2.28%274.0 ILA1.207 M1.003.079 B ILS7.31%Năng lượng Mỏ
SSFRNSUFRIN HLDGS LTD
−2.27%800.8 ILA5.002 K2.49122.655 M ILS87.330.09 ILS0.00%Tài chính
ENRGENERGIX
−2.26%1472 ILA1.188 M1.368.087 B ILS24.420.60 ILS+119.72%2.11%Công ty dịch vụ công cộng
PRSKPRASHKOVSKY
−2.22%7896 ILA21.374 K0.601.664 B ILS1.58%Khách hàng Lâu năm
MVNEMIVNE
−2.18%850.0 ILA2.369 M2.566.009 B ILS19.640.43 ILS−73.50%4.05%Tài chính
LLSCOLESICO
−2.17%347.3 ILA10.328 K0.60176.926 M ILS12.420.28 ILS−1.89%2.26%Dịch vụ Công nghiệp
BBOTIBONEI TICHON
−2.17%3207 ILA2.321 K1.05503.384 M ILS85.980.37 ILS−90.62%2.04%Tài chính
AAILNAXILION
−2.15%50.0 ILA259.542 K0.1319.824 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ISCDISRACARD
−2.11%1250 ILA640.135 K1.242.505 B ILS9.581.30 ILS3.52%Tài chính
TRPZTURPAZ INDUSTRIES
−2.10%1729 ILA37.628 K0.381.735 B ILS37.580.46 ILS0.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AAVGDAV-GAD HOLDINGS
−2.09%1310 ILA9.826 K0.62250.534 M ILS0.00%Tài chính
AALMDALLIUM MEDICAL
−2.07%33.1 ILA136.721 K0.9731.809 M ILS24.520.01 ILS−61.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TIGITIGI LTD
−2.07%1468 ILA62.398 K1.4859.986 M ILS−3.26 ILS−18.59%0.00%Sản xuất Chế tạo
ENLTENLIGHT ENERGY
−2.06%6416 ILA204.107 K0.717.57 B ILS34.001.89 ILS+415.94%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
MDTRMEDITR TOWER
−2.06%790.6 ILA104.885 K1.321.19 B ILS8.240.96 ILS−60.89%6.72%Khách hàng Lâu năm
PPRKMPARKOMAT INTERNATI
−2.02%714.7 ILA3590.07111.011 M ILS14.820.48 ILS+21.91%2.15%Sản xuất Chế tạo
DRSHDORSEL HOLDINGS LT
−2.00%1222 ILA21.56 K1.07275.603 M ILS6.401.91 ILS−51.71%5.08%Tài chính
AAURAAURA
−1.99%1333 ILA262.701 K0.663.722 B ILS20.540.65 ILS+43.21%0.82%Khách hàng Lâu năm
AZRMAZORIM
−1.94%1563 ILA133.422 K1.053.298 B ILS18.680.84 ILS+2.79%0.00%Khách hàng Lâu năm
SSOFWSOFWAVE MEDICAL
−1.94%1619 ILA8.907 K0.47555.696 M ILS−0.59 ILS+16.78%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TRANTRUCKNET ENTERPRIS
−1.91%102.9 ILA124.784 K2.2620.59 M ILS−0.37 ILS+63.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CCRSRCARASSO REAL ESTAT
−1.87%2567 ILA22.065 K0.891.39 B ILS1.44%Khách hàng Lâu năm
ISRAISRAMCO NEGEV 2
−1.81%157.4 ILA8.734 M1.484.077 B ILS7.820.20 ILS−9.04%7.13%Năng lượng Mỏ
PPNRGPHINERGY LTD
−1.80%473.6 ILA2990.02413.633 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
PPRPDPROPDO LTD
−1.73%2153 ILA7130.68103.657 M ILS−3.00 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
AABRAABRA TECH
−1.72%279.3 ILA56.605 K1.86326.921 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
HHMAMHAMAMA
−1.70%491.2 ILA5500.0769.685 M ILS22.760.22 ILS−80.92%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TNDOTONDO SMART LTD
−1.69%435.5 ILA2.038 K0.3951.928 M ILS−0.68 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
RROTSROTSHTEIN
−1.67%3350 ILA1.768 K0.37537.012 M ILS4.65%Dịch vụ Công nghiệp
RRANIRANI ZIM
−1.66%295.7 ILA140.885 K0.67429.864 M ILS5.880.50 ILS−35.66%0.00%Tài chính
SSTECSURE TECH INVS
−1.66%760.6 ILA1.872 K0.9220.308 M ILS32.45%Tài chính
OPCEOPC ENERGY
−1.65%2749 ILA399.811 K1.836.17 B ILS62.320.44 ILS−34.78%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
INCRINTERCURE
−1.64%1142 ILA70.596 K0.38520.44 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMDPRMEDIPOWER 0.1$
−1.63%535.9 ILA3390.09274.044 M ILS0.00%Tài chính
HHGGHAGAG
−1.61%1650 ILA27.074 K0.38973.766 M ILS0.00%Tài chính
AARDARAD
−1.59%4529 ILA6.414 K0.331.12 B ILS3.75%Sản xuất Chế tạo