Những nhà tạo lập thị trường

Cổ phiếu Israel có mức giá hàng năm cao nhất

Các công ty của Israel sau đã đạt giá cổ phiếu cao nhất trong 52 tuần: hãy xem khối lượng giao dịch, thay đổi về giá và các số liệu thống kê khác để xem liệu có mức tăng trưởng lớn hơn nữa trong tương lai hay không.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ACROKVUTZAT ACRO LTD
4613 ILA+2.06%54.227K0.812.604B ILS2.02%Tài chính
AFREAFRICA RESIDENC
24050 ILA+1.91%21.722K1.622.984B ILS20.7511.59 ILS−52.37%2.61%Tài chính
ALBAALBAAD
1490 ILA+3.83%32.348K1.06267.592M ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALMAALMOGIM
789.0 ILA+1.30%86.622K3.62292.113M ILS9.520.83 ILS−53.42%6.88%Tài chính
ANLTANALYST
3749 ILA+2.07%7.113K2.11427.204M ILS0.00%Tài chính
ARYTARYT
425.3 ILA+5.69%660.629K1.61389.239M ILS−0.03 ILS−171.43%2.24%Công nghệ Điện tử
AURAAURA
1383 ILA+1.54%705.233K1.313.772B ILS33.560.41 ILS−33.87%0.51%Khách hàng Lâu năm
AYALAYALON HOLD.
1986 ILA+0.91%5.417K1.17358.133M ILS0.00%Tài chính
AZRGAZRIELI GROUP
26050 ILA+0.66%31.763K0.2531.385B ILS21.4012.17 ILS−59.90%2.23%Tài chính
Sức mua mạnh
BRANBARAN
991.4 ILA+3.50%22.922K1.65190.92M ILS6.601.50 ILS+371.81%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BRNDBRAND
298.6 ILA+1.36%7920.04152.297M ILS9.800.30 ILS+125.46%2.33%Sản xuất Chế tạo
CLISCLAL INSURANCE
6880 ILA+0.66%76.326K0.625.402B ILS0.00%Tài chính
DIMRIDIMRI
28680 ILA+1.74%5.529K0.235.406B ILS20.9413.69 ILS−5.22%1.40%Tài chính
DLTIDELTA ISRAEL BRAND
6027 ILA+3.73%17.396K0.561.452B ILS12.984.64 ILS+19.81%3.99%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EMDVEMILIA DEVEL
2576 ILA+1.74%1.044K2.36708.802M ILS2.58%Tài chính
FBRTFMS
14180 ILA+1.72%3.99K0.941.282B ILS13.5910.43 ILS+23.73%4.27%Khách hàng Lâu năm
GLBXGLASSBOX LTD
3601 ILA+2.50%2.442K0.93418.028M ILS−6.57 ILS+59.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
GNGRGINEGAR
1006.0 ILA−1.76%13.257K3.43155.441M ILS−1.08 ILS−163.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
GOSSG 1 SECU
546.8 ILA−0.24%20.093K1.28438.137M ILS13.200.41 ILS+16.02%7.02%Dịch vụ Thương mại
IDINIDI INSUR
12180 ILA+3.05%6.883K0.361.736B ILS11.8310.30 ILS+62.90%4.61%Tài chính
ILDRILD RENEWAL
602.9 ILA+3.41%12.28K1.15329.056M ILS−0.57 ILS−77.37%0.00%Tài chính
ISCNISRAEL CANADA
1420 ILA+1.79%160.661K0.424.5B ILS−0.52 ILS−127.03%0.59%Tài chính
KAREKARDAN REAL ES
458.5 ILA+3.50%72.36K0.44818.475M ILS4.28%Khách hàng Lâu năm
LBRALIBRA INSURANCE CO
421.1 ILA+5.75%150.997K1.98180.274M ILS−0.06 ILS+34.23%0.00%Tài chính
LUDNLUDAN
1705 ILA+0.29%7.431K0.80195.919M ILS7.322.33 ILS+69.44%10.29%Dịch vụ Công nghiệp
LUZNLUZON GROUP
194.6 ILA+0.41%85.906K1.08771.29M ILS7.180.27 ILS+97.24%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MDTRMEDITR TOWER
980.2 ILA+1.04%142.413K2.331.459B ILS10.210.96 ILS−60.89%4.11%Khách hàng Lâu năm
MGDLMIGDAL INSUR.
480.0 ILA+1.67%504.794K0.504.976B ILS12.280.39 ILS−54.99%1.15%Tài chính
MISHMIVTACH SHAMIR
14210 ILA+1.86%12.304K0.381.332B ILS9.6914.66 ILS−18.97%0.00%Tài chính
MNIFMENIF FINANCIAL
1239 ILA+1.89%38.42K0.49735.36M ILS6.341.95 ILS+46.41%5.51%Tài chính
NXTMNEXTCOM
809.5 ILA+0.04%1.731K0.24115.412M ILS6.751.20 ILS+47.68%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ORLBAZAN
150.0 ILA+2.04%8.861M1.614.61B ILS2.670.56 ILS+31.89%19.60%Năng lượng Mỏ
PLRMPALRAM
4167 ILA+1.07%12.419K0.971.061B ILS3.77%Công nghiệp Chế biến
PZOLPAZ OIL
34560 ILA+0.52%3.689K0.303.662B ILS51.206.75 ILS−78.02%2.05%Công nghiệp Chế biến
QLRDQUICKLIZARD LTD
3374 ILA+1.02%5370.16110.534M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROBOROBOGROUP
131.2 ILA+9.33%12.013K1.1971.127M ILS−0.26 ILS−111.35%0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROTSROTSHTEIN
3875 ILA+2.73%4.896K0.93581.403M ILS4.13%Dịch vụ Công nghiệp
RPACRAPAC
2983 ILA+0.95%34.075K2.39453.066M ILS5.785.16 ILS+18.59%0.74%Công nghệ Điện tử
RTSNROTEM SHANI ENTREP
1816 ILA+3.36%13.672K1.44265.483M ILS8.702.09 ILS+21.77%0.00%Khách hàng Lâu năm
SRFTSARFATI
3253 ILA+0.09%16.782K0.23506.337M ILS6.055.38 ILS−37.26%1.77%Khách hàng Lâu năm
TASETASE
2569 ILA+1.94%56.598K0.332.33B ILS33.870.76 ILS+52.63%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
TOENTOMER ENERGY
1639 ILA+0.61%3.233K0.47325.816M ILS22.630.72 ILS+45.22%0.00%Hỗn hợp
VCTRVICTORY
4453 ILA−0.34%6.292K0.65641.688M ILS17.112.60 ILS+1.78%4.21%Bán Lẻ
WESRWESURE GLOBAL TECH
204.9 ILA+2.25%115.44K1.09223.432M ILS7.610.27 ILS+2891.11%0.00%Tài chính
ZMHZMH
3202 ILA+4.40%5.122K1.19614.091M ILS11.902.69 ILS−25.65%2.74%Tài chính
ZURZUR
654.4 ILA−1.87%12.102K0.84434.151M ILS−0.29 ILS−139.18%2.53%Tài chính