Cổ phiếu Israel rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Israel đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
HUMXHUMAN XTENSIONS LT
3.6883.9ILA−3.23%−2.8ILA
Bán
41.59K3.489M23.197MILS72Công nghệ Sức khỏe
KRNV-MKARDAN NV
3.068.9ILA0.00%0.0ILA
Mua
2K17.8K2.188MILS−125.24ILS499Dịch vụ Công nghiệp
LEVILEVINSTEIN ENG
2.4828800ILA1.73%490ILA
Bán
2.789K80.323M1.033BILS3.8972.85ILS118Tài chính
TECTTECTONA LTD
2.3244.5ILA5.95%2.5ILA
Bán
3.27K145.515K38.266MILS−0.53ILS25Dịch vụ Công nghệ
AICSAI SYSTEMS
2.1377.3ILA0.26%0.2ILA
Bán
30.861K2.386M9.128MILS−0.90ILS2Công nghệ Điện tử
FRSXFORESIGHT
2.1140.0ILA0.76%0.3ILA
Bán
483.475K19.339M128.223MILS−0.22ILS73Sản xuất Chế tạo
WESRWESURE GLOBAL TECH
2.05208.8ILA−1.93%−4.1ILA
Bán Mạnh
12.606K2.632M237.255MILS−0.14ILSTài chính
SLCLSILVER CASTLE
2.05106.0ILA2.51%2.6ILA
Bán
1.634K173.204K16.013MILS14Công nghệ Sức khỏe
AUGNAUGWIND
1.98510.6ILA−2.58%−13.5ILA
Bán
62.485K31.905M110.317MILS68Sản xuất Chế tạo
ELWSELECTREON
1.963106ILA−2.20%−70ILA
Bán
51.837K161.006M317.554MILS−8.53ILS80Sản xuất Chế tạo
KAREKARDAN REAL ES
1.92357.0ILA5.00%17.0ILA
Mua
101.371K36.189M623.954MILS4.400.78ILS96Khách hàng Lâu năm
FOXFOX
1.9235240ILA−5.62%−2100ILA
Bán Mạnh
26.857K946.441M5.097BILS22.3217.08ILS10.147KHàng tiêu dùng không lâu bền
GLENGLOBE ENERGY PU
1.9213.3ILA−0.75%−0.1ILA
Bán
283.066K3.765M5.726MILSNăng lượng Mỏ
NYAXNAYAX LTD
1.886566ILA1.66%107ILA
Bán
15.484K101.668M2.126BILS−4.00ILS550Dịch vụ Công nghệ
SONOSONOVIA LTD
1.88373.5ILA−3.54%−13.7ILA
Bán Mạnh
15.918K5.945M62.538MILSCông nghệ Sức khỏe
ROTSROTSHTEIN
1.863885ILA0.80%31ILA
Bán
1.011K3.928M594.043MILS9.59ILS50Dịch vụ Công nghiệp
HNMRHANAN MOR
1.853250ILA2.20%70ILA
Theo dõi
16.035K52.114M558.277MILS2.5712.35ILS97Khách hàng Lâu năm
ISCNISRAEL CANADA
1.78893.0ILA0.06%0.5ILA
Bán
411.976K367.895M2.701BILS4.681.91ILS60Tài chính
NTGRNETANEL GROUP
1.77961ILA−0.61%−6ILA
Bán
25.059K24.072M272.807MILS10.530.92ILSKhách hàng Lâu năm
PPBTPURPLE BIOTECH
1.7563.3ILA−1.71%−1.1ILA
Bán Mạnh
41.672K2.638M116.182MILS19Công nghệ Sức khỏe
DIMRIDIMRI
1.7423100ILA1.94%440ILA
Mua
13.676K315.916M4.239BILS15.6814.45ILS244Tài chính
DISIDISCOUNT INV
1.70604.9ILA−2.45%−15.2ILA
Bán Mạnh
50.969K30.831M877.581MILS1.026.08ILS59Bán Lẻ
HGGEHAGAG EUROPE DEVEL
1.70516.9ILA3.19%16.0ILA
Bán
3.786K1.957M212.871MILS−0.61ILSTài chính
ILDCLAND DEV
1.674252ILA−0.65%−28ILA
Bán Mạnh
115.916K492.875M1.624BILS4.4010.46ILS87Tài chính
ISHIISRAEL SHIPYARDS
1.669367ILA−2.92%−282ILA
Mua
6.974K65.325M2.412BILS19.285.00ILS529Sản xuất Chế tạo
EQTLEQUITAL
1.6610680ILA−1.20%−130ILA
Bán Mạnh
30.406K324.736M3.254BILS4.1126.31ILS423Tài chính
TDRNTADIRAN HOLDING
1.6433600ILA−2.89%−1000ILA
Bán
18.776K630.874M2.971BILS20.4316.93ILS510Sản xuất Chế tạo
GPSTGROUP PSAGOT
1.63115.8ILA−0.52%−0.6ILA
Bán
539.342K62.456M266.571MILS49Tài chính
AQUAAQUARIUS ENGINES
1.63467.3ILA−0.15%−0.7ILA
Bán
30.064K14.049M137.672MILS88Sản xuất Chế tạo
KDSTKADIMASTEM
1.59119.9ILA−4.00%−5.0ILA
Bán Mạnh
43.287K5.19M43.571MILS−0.74ILS40Công nghệ Sức khỏe
ARGOARGO PROPERTIES NV
1.557650ILA0.13%10ILA
Bán Mạnh
23.785K181.955M1.383BILS10.408.22ILS42Tài chính
RANIRANI ZIM
1.55381.0ILA1.30%4.9ILA
Bán
793.577K302.353M546.742MILS4.670.81ILS46Tài chính
XTLBXTL BIO
1.554.3ILA2.38%0.1ILA
Bán
491.474K2.113M22.886MILS7.000.01ILS8Công nghệ Sức khỏe
AFREAFRICA RESIDENC
1.5516360ILA3.81%600ILA
Mua
12.999K212.664M1.993BILS8.7318.06ILS58Tài chính
PTBLPROPERT & BUIL
1.5522530ILA2.32%510ILA
Bán
8.445K190.266M1.626BILS1.23179.73ILS140Tài chính
LVPRLEVINSTEIN PROP
1.518465ILA−0.76%−65ILA
Bán Mạnh
5.951K50.375M1.228BILS5.3116.06ILS5Khách hàng Lâu năm
BOTIBONEI TICHON
1.513181ILA3.08%95ILA
Bán
7.847K24.961M472.448MILS6.614.72ILS88Tài chính
AZRMAZORIM
1.491177ILA−0.25%−3ILA
Bán
149.028K175.406M2.487BILS8.821.34ILS94Khách hàng Lâu năm
PRSKPRASHKOVSKY
1.478450ILA−1.55%−133ILA
Bán
18.162K153.469M1.808BILS4.2420.25ILS126Dịch vụ Công nghiệp
MIFTMILLENNIUM FOOD-TE
1.45243.3ILA−5.44%−14.0ILA
Bán Mạnh
36.938K8.987M30.872MILS−0.09ILS4Tài chính
SHVAAUTO BANK SERV
1.451558ILA−0.64%−10ILA
Bán
30.816K48.011M627.2MILS96Tài chính
BWAYBRAINSWAY
1.45310.2ILA1.60%4.9ILA
Bán
36.494K11.32M100.866MILS−1.09ILS118Công nghệ Sức khỏe
ILDRILD RENEWAL
1.45551.1ILA−4.82%−27.9ILA
Bán Mạnh
7.363K4.058M326.798MILSTài chính
BLRXBIOLINE RX
1.4316.7ILA−0.60%−0.1ILA
Bán
259.65K4.336M155.042MILS−0.11ILS38Công nghệ Sức khỏe
BIMTBIO MEAT FOODTECH
1.4259.8ILA−1.32%−0.8ILA
Bán
392.252K23.457M153.167MILS1Dịch vụ Thương mại
TGTRTOGETHER
1.4131.1ILA0.97%0.3ILA
Bán
27.984K870.302K27.059MILS95Công nghệ Sức khỏe
HARLHAREL
1.403235ILA−0.77%−25ILA
Bán Mạnh
287.079K928.701M6.882BILSTài chính
PRTCPRIORTECH
1.406695ILA2.04%134ILA
Bán
7.686K51.458M789.127MILS6.4810.17ILS1.611KSản xuất Chế tạo
RTLSRETAILORS LTD
1.406382ILA3.07%190ILA
Bán
41.768K266.563M3BILS31.871.94ILS3.054KDịch vụ Phân phối
PHTMPHOTOMYNE LTD
1.391694ILA−0.35%−6ILA
Mua
1525.41K46.739MILS−5.60ILS28Dịch vụ Công nghệ
HGGHAGAG
1.391884ILA3.52%64ILA
Bán
127.229K239.699M1.087BILS1.61ILS42Tài chính
LBRALIBRA INSURANCE CO
1.39355.0ILA−1.36%−4.9ILA
Bán Mạnh
61.958K21.995M162.935MILS−0.09ILS126Tài chính
MMHDMENORA MIV HLD
1.396837ILA−3.08%−217ILA
Bán Mạnh
25.953K177.441M4.365BILS7.189.82ILS3.19KTài chính
ARDMAERODROME GROUP
1.3952.6ILA−2.77%−1.5ILA
Bán
527.51K27.747M43.392MILSDịch vụ Công nghệ
AURAAURA
1.38597.0ILA1.88%11.0ILA
Bán
321.143K191.722M1.503BILS9.400.63ILS40Khách hàng Lâu năm
BLSRBLUE SQ REAL ES
1.3722430ILA−3.28%−760ILA
Bán Mạnh
28.364K636.205M2.829BILS7.9129.44ILS47Tài chính
NXTMNEXTCOM
1.36482.5ILA−0.19%−0.9ILA
Bán
12.626K6.092M68.812MILS5.950.83ILS335Dịch vụ Công nghiệp
MGORMEGA OR
1.359900ILA−0.52%−50ILA
Bán Mạnh
43.475K430.316M3.627BILS8.1312.35ILS28Dịch vụ Thương mại
ASHGASHTROM GROUP
1.356800ILA−1.31%−90ILA
Bán Mạnh
89.212K606.642M6.974BILS7.119.70ILS1.482KDịch vụ Công nghiệp
MVNEMIVNE
1.351120ILA2.66%29ILA
Bán
1.427M1.598B8.055BILS6.631.73ILS190Tài chính
RLCORALCO
1.353486ILA−0.57%−20ILA
Bán
2.892K10.082M143.136MILS44Bán Lẻ
ECPELECTRA CO PR
1.3412290ILA5.04%590ILA
Bán
70.934K871.779M2.537BILS25.494.67ILS6.656KSản xuất Chế tạo
HUBHUB CYBER
1.33686.9ILA−2.15%−15.1ILA
Mua
257.148K176.635M858.749MILS−0.98ILS719Dịch vụ Công nghệ
HAMATHAMAT
1.332788ILA−0.61%−17ILA
Bán Mạnh
11.412K31.817M1.03BILS9.343.00ILS936Sản xuất Chế tạo
PRIMPRIME ENERGY P.E.
1.33339.0ILA0.21%0.7ILA
Bán
2.985K1.012M99.85MILS23Công ty dịch vụ công cộng
LUZNLUZON GROUP
1.33143.7ILA−0.96%−1.4ILA
Bán
325.361K46.754M569.829MILS10.550.14ILS237Dịch vụ Công nghiệp
ORONORON GROUP
1.32860.6ILA−3.66%−32.7ILA
Bán Mạnh
14.028K12.072M581.763MILS24.900.36ILS343Dịch vụ Công nghiệp
ACROKVUTZAT ACRO LTD
1.324287ILA−2.03%−89ILA
Bán Mạnh
37.679K161.53M2.503BILS24.871.79ILS57Tài chính
DORLDORAL GP RENEWABLE
1.32899.0ILA−4.87%−46.0ILA
Bán Mạnh
309.728K278.445M1.679BILS74Công ty dịch vụ công cộng
ARPTAIRPORT CITY
1.316055ILA0.41%25ILA
Bán
125.844K761.985M7.491BILS6.429.40ILS133Tài chính
ICCMICECURE MEDICAL
1.30355.1ILA−2.20%−8.0ILA
Bán
99.571K35.358M133.75MILS55Công nghệ Sức khỏe
GIXGIX INTERNET LTD
1.3077.9ILA−4.18%−3.4ILA
Bán Mạnh
6.129K477.449K32.765MILS−0.13ILS46Dịch vụ Khách hàng
SMTSUMMIT
1.294819ILA0.50%24ILA
Bán Mạnh
76.057K366.519M3.325BILS6.107.87ILS124Tài chính
STRGSTORAGE DROP
1.29104.1ILA−3.97%−4.3ILA
Bán
11.187K1.165M15.836MILS30Sản xuất Chế tạo
CLISCLAL INSURANCE
1.296186ILA0.59%36ILA
Theo dõi
181.924K1.125B4.555BILSTài chính
TRATARYA ISREAL LTD
1.2950.8ILA−5.22%−2.8ILA
Bán Mạnh
288.988K14.681M318.233MILS−0.04ILSDịch vụ Khách hàng
MLSRMELISRON
1.2925600ILA0.67%170ILA
Bán Mạnh
59.325K1.519B12.077BILS7.0636.00ILS240Tài chính
FTALFATTAL
1.2931910ILA−1.85%−600ILA
Bán
27.669K882.918M5.239BILS−5.91ILS10.37KDịch vụ Khách hàng
MTRNMAYTRONICS
1.293543ILA−1.03%−37ILA
Bán Mạnh
174.053K616.67M3.916BILS15.792.27ILS1.241KKhách hàng Lâu năm
TEVATEVA
1.282891ILA−0.69%−20ILA
Bán Mạnh
1.02M2.95B32.328BILS−3.74ILS37.537KCông nghệ Sức khỏe
ELALEL AL
1.27383.3ILA1.00%3.8ILA
Theo dõi
346.495K132.812M650.607MILS0.01ILS3.485KVận chuyển
BCOMB COMMUNICATION
1.271809ILA−3.26%−61ILA
Bán
133.25K241.049M2.017BILS16.931.16ILS9.593KTruyền thông
AILNAXILION
1.26105.4ILA−8.35%−9.6ILA
Bán Mạnh
128.336K13.527M33.435MILS−0.82ILS50Tài chính
DLTIDELTA ISRAEL BRAND
1.253700ILA−2.99%−114ILA
Bán Mạnh
29.183K107.977M953.5MILS7.225.28ILS981Hàng tiêu dùng không lâu bền
DNYADNYA CEBUS
1.248660ILA4.97%410ILA
Mua
15.935K137.997M2.572BILS14.975.54ILS1.82KKhách hàng Lâu năm
ALHEALONY HETZ
1.243800ILA1.28%48ILA
Bán
493.613K1.876B6.74BILS5.436.99ILS294Tài chính
DLEADELEK AUTOMOTIV
1.234462ILA−4.06%−189ILA
Bán Mạnh
94.185K420.253M4.51BILS5.758.18ILS336Dịch vụ Phân phối
SRFTSARFATI
1.212611ILA−1.06%−28ILA
Bán Mạnh
22.442K58.596M411.145MILS3.088.58ILS42Khách hàng Lâu năm
AMXAUTOMAX MOTORS LTD
1.2128.2ILA0.00%0.0ILA
Theo dõi
38567.377MILS63Dịch vụ Công nghệ
KRDIKARDEN ISRAEL
1.20226.5ILA1.21%2.7ILA
Bán
19.953K4.519M329.704MILS4.060.55ILSKhách hàng Lâu năm
MAXOMAX STOCK LTD.
1.20568.2ILA3.59%19.7ILA
Mua
156.53K88.94M761.278MILS13.270.41ILS2.162KDịch vụ Phân phối
ENDYENDYMED
1.19251.7ILA0.88%2.2ILA
Bán
15.737K3.961M34.323MILS40Công nghệ Sức khỏe
ELMRELMOR
1.191053ILA0.96%10ILA
Bán
19.87K20.923M374.261MILS484Dịch vụ Công nghiệp
NSTRNORSTAR
1.181710ILA−8.70%−163ILA
Bán Mạnh
129.958K222.228M776.018MILS−2.18ILS103Tài chính
QUIKQUIK TECHNO
1.1897.4ILA0.00%0.0ILA
Bán
30.571K2.978M43.908MILS−0.37ILS119Bán Lẻ
TRANTRUCKNET ENTERPRIS
1.18185.5ILA−4.18%−8.1ILA
Bán
8.402K1.559M36.981MILS−0.87ILS37Dịch vụ Công nghệ
ZURZUR
1.17791.7ILA−2.94%−24.0ILA
Bán
138.396K109.568M531.02MILS11.030.74ILS121Tài chính
AZRGAZRIELI GROUP
1.1724270ILA0.29%70ILA
Bán Mạnh
88.636K2.151B29.348BILS7.9730.35ILS391Tài chính
BLTZBLITZ TECHNOLOGIES
1.17100.4ILA−0.10%−0.1ILA
Bán
43.357K4.353M54.677MILS−0.27ILS24Tài chính
DELGDELTA-GALIL IND
1.1714050ILA−1.61%−230ILA
Bán Mạnh
46.061K647.157M3.668BILS9.8114.86ILS24.7KHàng tiêu dùng không lâu bền