Cổ phiếu penny — Cổ phiếu Israel

Cổ phiếu Israel có mức giá thấp trong một danh sách: dành cho nhiều nhà đầu tư hơn, có khả năng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể biến động mạnh. Chúng tôi đã sắp xếp các loại cổ phiếu này theo giá và cung cấp các số liệu quan trọng để theo dõi.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
MMLD-MMIRLAND DEVELOPMEN
2.2 ILA0.00%20.00330.258 K ILS−3.66 ILS+88.08%0.00%Tài chính
CANFCAN FITE BIO
2.6 ILA0.00%2.006 M0.6038.914 M ILS−0.02 ILS+45.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
XTLBXTL BIO
9.0 ILA−1.10%3.83 M0.4749.042 M ILS−0.01 ILS−345.00%0.00%Công nghệ Sức khỏe
FRSXFORESIGHT
13.8 ILA−6.76%2.989 M1.3363.449 M ILS−0.20 ILS+9.58%0.00%Sản xuất Chế tạo
EEMTC-MELBIT MEDICAL TECH
16.2 ILA−1.82%7.141 K0.2714.696 M ILS−0.74 ILS0.00%Hỗn hợp
BONSBONUS BIOGROUP
16.3 ILA0.00%1.006 M0.53190.372 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
BLRXBIOLINE RX
16.7 ILA−2.34%1.098 M0.49200.248 M ILS−0.23 ILS−112.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
PPBTPURPLE BIOTECH
18.1 ILA−3.72%279.02 K0.9947.043 M ILS−0.34 ILS+16.55%0.00%Công nghệ Sức khỏe
RRTPTRATIO PETROLEUM
21.1 ILA−1.86%476.725 K0.3147.438 M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
GGLTCGLILEO TECH
22.3 ILA−8.61%69.966 K4.559.199 M ILS−0.21 ILS−130.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
AAMXAUTOMAX MOTORS LTD
23.4 ILA−0.43%55.876 K0.0824.264 M ILS−0.18 ILS+78.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBULLBULL TRADING AND I
24.6 ILA+2.50%126.072 K0.193.403 M ILS−6.09 ILS−591.71%0.00%Tài chính
WWNBZWIND BUZZ TECHNOL
25.6 ILA0.00%1.999 K0.0220.448 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghiệp
IINTOIINTOO LTD
27.2 ILA−4.23%25.039 K0.5023.14 M ILS0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBIOVBIO VIEW
28.6 ILA+0.70%48.596 K0.4938.316 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
TRATARYA ISREAL LTD
28.7 ILA0.00%2360.0085.199 M ILS0.00%Dịch vụ Khách hàng
GGIVOGIVOT OLAM OIL EXP
28.9 ILA−1.03%1.055 M0.6581.622 M ILS0.00%Năng lượng Mỏ
TKUNTIKUN OLAM - CANNB
30.1 ILA+4.51%245.426 K1.3224.356 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
MMIAMIA DYNAMICS MOTOR
31.4 ILA+0.64%161.903 K0.3061.55 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
NNXFRNEXTFERM TECHNOLOG
31.5 ILA−6.53%426.556 K1.0924.069 M ILS−0.24 ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ALUMAALUMA INFRASTRUCTU
32.7 ILA−0.91%157.508 K0.73100.517 M ILS1.540.21 ILS0.00%Hỗn hợp
GG107GROUP 107 LTD
33.2 ILA+0.91%52.535 K0.70Dịch vụ Công nghệ
GGIXGIX INTERNET LTD
33.6 ILA0.00%100.0014.415 M ILS−0.27 ILS−52.61%0.00%Dịch vụ Khách hàng
TUZATEUZA
35.8 ILA+5.92%176.351 K5.2740.79 M ILS−0.06 ILS+15.40%0.00%Tài chính
BBBLSBUBBLES INTERGROUP
36.2 ILA+4.93%109.581 K0.4627.11 M ILS9.950.04 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
BBCURERIKA B-CURE
37.9 ILA−3.56%6.053 K0.1139.479 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
GPSTGROUP PSAGOT
38.5 ILA+5.19%885.433 K2.06111.27 M ILS0.00%Tài chính
BBIMTBIO MEAT FOODTECH
41.0 ILA−1.44%3.477 K0.14105.321 M ILS−0.03 ILS−132.23%0.00%Dịch vụ Thương mại
AALMDALLIUM MEDICAL
41.5 ILA−1.66%60.476 K0.1740.398 M ILS30.740.01 ILS−61.43%0.00%Công nghệ Sức khỏe
HHUMXHUMAN XTENSIONS LT
43.2 ILA−4.00%26.052 K0.9111.559 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
YAACYAACOBI GROUP
44.5 ILA−2.41%13.894 K0.3480.145 M ILS−0.03 ILS−121.15%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
AARTSAIRTOUCH SOLAR LTD
45.0 ILA−10.54%102.404 K5.1018.046 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
CCBICLAL BIOTECH
45.0 ILA+0.22%69.84 K0.7370.581 M ILS0.00%Tài chính
CCPIACIPIA VISION LTD
48.1 ILA+4.57%244.293 K1.32Công nghệ Điện tử
BBHNYBEEIO HONEY LTD
50.1 ILA−5.47%43.584 K1.059.258 M ILS0.00%Tài chính
AAILNAXILION
51.3 ILA+0.20%227.777 K0.7520.34 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
HHDST-MHBL-HADASIT BIO
53.0 ILA0.00%2.274 K0.835.877 M ILS−2.63 ILS−202.90%0.00%Tài chính
RRTMD-LRETAILMINDS TEC
54.0 ILA+22.73%210.312 K9.1024.491 M ILS0.00%Bán Lẻ
SVRESAVERONE 2014 LTD
54.7 ILA−2.67%75.593 K0.8541.938 M ILS−1.08 ILS+67.60%0.00%Dịch vụ Công nghệ
MMIFTMILLENNIUM FOOD-TE
56.2 ILA−3.77%70.145 K6.8018.379 M ILS0.00%Tài chính
SSCCSPACE COM
56.9 ILA−0.35%59.334 K0.9320.423 M ILS−5.92 ILS−24.53%0.00%Dịch vụ Khách hàng
OORADORAD
58.2 ILA+9.40%70.861 K1.5754.304 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
GGEFRGEFFEN RESIDENCE
60.0 ILA+0.50%3.178 K0.03129.382 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
GGKLGLOBAL KNAFAIM
60.0 ILA−3.07%7.341 K0.3097.236 M ILS0.00%Tài chính
GGNRSGENERATION CAP
61.1 ILA+4.09%3.804 M1.01772.888 M ILS7.12%Hỗn hợp
RAYG-MRAY TLV GROUP LTD
62.0 ILA+0.49%12.929 K0.994.691 M ILS−1.64 ILS+51.71%0.00%Dịch vụ Thương mại
GGLTLGILAT TELECOM
66.4 ILA+4.73%3.522 M7.0145.57 M ILS0.00%Truyền thông
WILKWILK TECHNOLOGIES
68.6 ILA−4.85%334.243 K1.7347.137 M ILS−0.18 ILS+96.18%0.00%Dịch vụ Thương mại
BBLRNBLADERANGER LTD
69.8 ILA−4.25%13.272 K1.146.564 M ILS−1.35 ILS−30.25%0.00%Sản xuất Chế tạo
FFLYSFLYING SPARK LTD
71.0 ILA+0.71%7.711 K0.178.336 M ILS−1.15 ILS0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NNXTGNEXTAGE THERAPEUTI
72.5 ILA+7.25%151.503 K0.4323.636 M ILS−0.13 ILS+90.44%0.00%Công nghệ Sức khỏe
SSONOSONOVIA LTD
72.9 ILA−7.60%237.463 K0.2612.004 M ILSCông nghệ Sức khỏe
BBRIHRAV BARIACH 08 IND
76.8 ILA+0.79%1.046 K0.01292.537 M ILS38.980.02 ILS+462.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
IIMEDIMED INFINITY
77.0 ILA+4.05%8.531 K0.153.107 M ILS−1.31 ILS−162.08%0.00%Tài chính
YBOXYBOX
78.6 ILA−0.63%82.086 K0.28273.612 M ILS0.00%Tài chính
SSTRGSTORAGE DROP
80.1 ILA+0.25%1.2 K0.0316.449 M ILS−0.37 ILS+86.02%0.00%Sản xuất Chế tạo
MMRHLMERCHAVIA HOLD
82.2 ILA0.00%200.0013.809 M ILS−0.97 ILS−352.80%0.00%Tài chính
GGNCLGENCELL LTD
83.5 ILA0.00%61.608 K0.2591.28 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
MMPRSMEDIPRESS HEALTH-L
86.7 ILA+0.46%13 K0.9513.015 M ILSDịch vụ Công nghệ
AARDMAERODROME GROUP
86.7 ILA+5.99%4.999 M3.1478.824 M ILS−0.01 ILS+93.99%0.00%Dịch vụ Công nghệ
DDNAD.N.A BIOMED
88.8 ILA−4.93%179.729 K0.63109.37 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
TRANTRUCKNET ENTERPRIS
91.9 ILA−9.46%269.877 K2.3518.389 M ILS−0.37 ILS+63.81%0.00%Dịch vụ Công nghệ
AACCLACCEL
95.3 ILA+1.93%88.042 K0.51137.193 M ILS12.230.08 ILS+121.31%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MMSBIHAMASHBIR 365
99.0 ILA0.00%400.02173.102 M ILS36.530.03 ILS−87.66%5.20%Bán Lẻ
SSHMMSHAMAYM IMPROVE
100.9 ILA+0.20%20.687 K0.907.206 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
SSNCMSUNY COMMUN
103.4 ILA+0.19%148.847 K0.30224.551 M ILS10.060.10 ILS+140.75%44.43%Dịch vụ Phân phối
TECTTECTONA LTD
106.4 ILA−4.92%878.134 K0.58100.866 M ILS37.200.03 ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ROBOROBOGROUP
107.4 ILA−9.82%9.237 K0.2263.659 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ORLBAZAN
108.0 ILA0.00%9.404 M1.433.387 B ILS2.320.47 ILS−1.21%20.87%Năng lượng Mỏ
NNXGNNEXTGEN BIOMED LTD
108.2 ILA+3.34%17.857 K0.218.04 M ILS0.00%Công nghệ Sức khỏe
WWATRWATER.IO LTD
111.7 ILA+1.27%18.41 K1.7010.227 M ILS−1.02 ILS−4.15%0.00%Công nghiệp Chế biến
HHICNHIGHCON SYSTEMS
116.0 ILA−3.33%26.356 K0.3125.383 M ILS0.00%Công nghiệp Chế biến
LLPHLLAPIDOTH-HELETZ
117.3 ILA0.00%10.0082.249 M ILS−0.00 ILS−105.37%7.90%Năng lượng Mỏ
PPMCN-MPHARMOCANN GLOBAL
126.0 ILA−14.34%1.017 K1.053.084 M ILS−5.35 ILS+76.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
AAVGLAVGOL
126.1 ILA+0.16%24.738 K0.34374.332 M ILS25.790.05 ILS−43.79%0.00%Công nghiệp Chế biến
IISRGISRAIR GROUP LTD
144.0 ILA−0.35%407.268 K0.9353.492 M ILS0.00%Vận chuyển
BBRKTBAREKET CAPITAL LT
147.6 ILA−2.38%8.632 K1.6479.731 M ILS8.15%Tài chính
HHNMRHANAN MOR
148.3 ILA+0.27%373.222 K0.9426.035 M ILS0.00%Khách hàng Lâu năm
OOPALOPAL BALANCE
151.5 ILA+0.20%9.546 K0.11158.478 M ILS5.680.27 ILS−3.89%8.32%Truyền thông
EECPA-MECOPPIA SCIENTIFIC
152.0 ILA−3.18%100.253 K1.18150.058 M ILS−0.51 ILS+3.86%0.00%Sản xuất Chế tạo
PPENPENINSULA GROUP
155.0 ILA+0.45%92.779 K0.67344.48 M ILS6.580.24 ILS+14.42%10.35%Công nghiệp Chế biến
NVLGNOVOLOG
162.0 ILA+1.95%215.754 K1.31827.363 M ILS53.640.03 ILS−64.05%4.05%Dịch vụ Phân phối
DDM33DM DIGITAL MANUFA
163.6 ILA−3.71%196.549 K1.7713.988 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
ISRAISRAMCO NEGEV 2
166.1 ILA+0.91%3.874 M0.874.303 B ILS8.260.20 ILS−9.04%6.75%Năng lượng Mỏ
SSEMGSEACH MEDICAL
168.3 ILA+5.65%19.752 K0.4957.262 M ILS−0.31 ILS−208.28%0.00%Công nghệ Sức khỏe
MMCRNTMICRONET 0.1
179.9 ILA+2.04%4.698 K0.4516.874 M ILS0.00%Dịch vụ Công nghệ
LLUZNLUZON GROUP
189.2 ILA+0.64%63.098 K0.80752.982 M ILS7.370.26 ILS+159.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EELDAV-MELDAV INVESTMENTS
205.0 ILA0.00%10.005 K1.2273.349 M ILS−0.06 ILS−105.78%3.41%Tài chính
TGITGI INFRASTRUCTURE
207.9 ILA+3.95%11.073 K0.47153.188 M ILS0.00%Sản xuất Chế tạo
AAUGNAUGWIND
209.9 ILA+2.64%17.092 K0.3045.153 M ILS−1.24 ILS+6.37%0.00%Sản xuất Chế tạo
KKRDIKARDEN ISRAEL
218.1 ILA+0.09%24.748 K0.69321.307 M ILS8.810.25 ILS−35.81%1.56%Khách hàng Lâu năm
BBRNDBRAND
218.2 ILA−0.82%37.973 K0.45112.801 M ILS7.160.30 ILS+125.46%3.14%Sản xuất Chế tạo
AARINARI REAL ESTATE (A
220.1 ILA−0.36%38.274 K0.44705.318 M ILS0.00%Tài chính
AAQUAAQUARIUS ENGINES
224.4 ILA+11.53%1.899 M2.9166.468 M ILS−2.12 ILS−84.19%0.00%Sản xuất Chế tạo
MMDINMODIIN ENERGY LTD
230.3 ILA+2.54%107.135 K1.5663.19 M ILS−0.26 ILS−164.61%0.00%Năng lượng Mỏ
NNTNBNETANEL MENIVIM LT
231.9 ILA−2.07%52.24 K2.01Tài chính
RRVLRAVAL
238.1 ILA−9.64%635.589 K16.33195.322 M ILS9.84%Sản xuất Chế tạo
WESRWESURE GLOBAL TECH
239.8 ILA−3.27%11.584 K0.36267.36 M ILS6.880.35 ILS+180.16%0.00%Tài chính
MSKEMESHEK ENGY RENEWA
255.4 ILA+0.16%375.376 K0.701.815 B ILS68.110.04 ILS0.00%Công ty dịch vụ công cộng
BBKRYBIKUREY HASADE HOL
260.8 ILA−0.31%69.933 K0.52390.53 M ILS10.900.24 ILS+2.97%0.00%Dịch vụ Phân phối