Định giá thấpCổ phiếu Israel

Trái ngược với mua quá nhiều, bán quá mức có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty đã giảm đáng kể. Hiện tại, điều này có thể là do một số lý do, nhưng lý do phổ biến nhất là có một đợt bán tháo lớn sau tin tức xấu. Thông thường điều này là do có những lo ngại chính đáng về các nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp, nhưng những lần khác, việc bán quá mức là kết quả của việc phóng đại vấn đề hoặc các sự kiện khác và giá cuối cùng sẽ phục hồi. Mặc dù vậy, việc phân biệt sự khác biệt giữa hai trường hợp cần sự kiên nhẫn và nghiên cứu, đó chính xác là lý do tại sao bạn ở trên trang này - Cổ phiếu Israel này đáng để bạn chú ý cũng như có một nghiên cứu thích hợp.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
CNTLCONTINUAL
0.32207.7ILA−4.33%−9.4ILA
Bán
5.138K1.067M14.588MILS−4.82ILS18Dịch vụ Công nghệ
GNGRGINEGAR
0.71992.7ILA−1.13%−11.3ILA
Bán
748742.54K152.405MILS10.930.92ILS316Sản xuất Chế tạo
MGDAMIGDALOR
4.03129.5ILA−6.77%−9.4ILA
Bán
14.723K1.907M167.166MILS31.860.04ILS21Tài chính
IDMOIDOMOO
4.72321.8ILA−3.33%−11.1ILA
Bán Mạnh
7.085K2.28MDịch vụ Công nghệ
NISANISSAN
4.82951.9ILA−4.04%−40.1ILA
Bán
1.416K1.348M90.109MILS−2.63ILS402Công nghiệp Chế biến
GOTOGOTO
7.0010.5ILA−0.94%−0.1ILA
Bán
58.668K616.014K7.647MILS21Dịch vụ Thương mại
IMPCIMPACX
7.63342.0ILA0.03%0.1ILA
Bán
6020.52KCông nghiệp Chế biến
DM3DM3
7.93403.6ILA0.90%3.6ILA
Bán
126.25K50.955M33.03MILS−1.62ILS11Dịch vụ Công nghệ
PLCRPLASTO CARGAL
9.30187.3ILA−6.82%−13.7ILA
Bán Mạnh
89.654K16.792M80.169MILS−1.34ILS391Công nghiệp Chế biến
PRMGPRIMOTEC
9.701174ILA−3.45%−42ILA
Bán Mạnh
3.944K4.63M176.956MILS8.501.43ILS200Hàng tiêu dùng không lâu bền
AUSAAURA SMART
9.7440.2ILA−5.41%−2.3ILA
Bán
75.886K3.051MSản xuất Chế tạo
NXFRNEXTFERM
13.02146.8ILA0.69%1.0ILA
Bán
18.609K2.732M20.991MILS−1.57ILS17Hàng tiêu dùng không lâu bền
PMVMPOMVOM
13.20648.5ILA−0.06%−0.4ILA
Bán
12279.117K90.554MILS−0.83ILS529Dịch vụ Công nghệ
SNFLSUNFLOWER
14.19592.0ILA−1.25%−7.5ILA
Bán
2.343K1.387M197.545MILSCông ty dịch vụ công cộng
TRANTRUCKNET
14.22234.2ILA−11.66%−30.9ILA
Bán Mạnh
17.494K4.097M50.638MILS−0.87ILS37Dịch vụ Công nghệ
TIGBURTGBR
14.663518ILA0.63%22ILA
Bán
4171.467M330.243MILS14.792.36ILS16.498KDịch vụ Thương mại
BWAYBRAINSWAY
14.87324.6ILA−1.84%−6.1ILA
Bán Mạnh
111.345K36.143M109.258MILS−1.09ILS118Công nghệ Sức khỏe
ELRNELRON
14.87598.9ILA−4.25%−26.6ILA
Bán
37.577K22.505M324.765MILS1.285.13ILS12Tài chính
HICNHIGHCON SYSTM
15.3463.8ILA−2.74%−1.8ILA
Bán
18.769K1.197M59.667MILS−1.07ILS130Công nghiệp Chế biến
GSFIGAN SHMUEL
15.651360ILA−2.23%−31ILA
Bán Mạnh
2.849K3.875M208.848MILS−0.18ILS507Hàng tiêu dùng không lâu bền
SALGSHALAG
15.88744.0ILA−1.85%−14.0ILA
Bán
430319.92K278.603MILS23.670.32ILS121Công nghiệp Chế biến
QLRDQUICKLIZARD
16.151152ILA0.17%2ILA
Bán
2.824K3.253M37.337MILSDịch vụ Công nghệ
PLRMPALRAM
16.302522ILA−5.75%−154ILA
Bán Mạnh
46.537K117.366M688.414MILS4.036.64ILS1.709KCông nghiệp Chế biến
PIUPOALIM IBI
16.65701.5ILA−0.58%−4.1ILA
Bán
10.213K7.164M163.09MILS5.831.23ILS14Tài chính
SONOSONOVIA
17.12427.2ILA0.00%0.0ILA
Bán
13959.381K68.999MILSCông nghệ Sức khỏe
CSURECANNASSURE
17.1870.1ILA−5.27%−3.9ILA
Bán
10.79K756.379K6.129MILS−1.26ILS72Tài chính
SLCLSILVER CASTLE
17.25107.5ILA−0.19%−0.2ILA
Bán
4.651K499.983K16.679MILS14Công nghệ Sức khỏe
GIXGIX
17.5084.2ILA−0.12%−0.1ILA
Bán
3.188K268.43K33.974MILS−0.13ILS46Dịch vụ Khách hàng
SVRTSAVOREAT
18.381824ILA0.66%12ILA
Bán
114207.936K39.56MILS−4.61ILS18Hàng tiêu dùng không lâu bền
BHNYBEEIO HONEY
18.44307.1ILA−1.70%−5.3ILA
Bán
23.323K7.162M57.571MILS−0.86ILS19Tài chính
MRGMULTI RETAIL
18.651232ILA2.41%29ILA
Bán
2.377K2.928M275.936MILS80.900.15ILS991Bán Lẻ
SNELSYNEL
18.981399ILA−2.58%−37ILA
Bán
9551.336M81.27MILS1.2711.34ILS237Dịch vụ Công nghệ
ECPAECOPPIA
18.99134.8ILA−0.96%−1.3ILA
Bán
10.552K1.422M133.447MILS−0.74ILS172Sản xuất Chế tạo
AILNAXILION
19.08109.9ILA−3.43%−3.9ILA
Bán Mạnh
45.896K5.044M33.087MILS−0.82ILS50Tài chính
HIVEHIVE 2040 PU
19.15213.4ILA0.05%0.1ILA
Bán
659140.631KTài chính
ALBAALBAAD
19.20881.8ILA1.15%10.0ILA
Bán
2.202K1.942M91.807MILS−10.12ILS1.802KHàng tiêu dùng không lâu bền
FLYSFLYING SPARK
19.70261.9ILA1.87%4.8ILA
Bán
531139.069K24.95MILSHàng tiêu dùng không lâu bền
KLILKLIL
19.7225550ILA−1.96%−510ILA
Bán
40310.297M589.13MILS13.8618.85ILS362Khoáng sản phi năng lượng
FGASFIRE AND GAS
20.24695.3ILA0.19%1.3ILA
Bán
6142.413K121.581MILS−0.72ILS38Công nghệ Điện tử
BNRGBRENMILLER
20.78513.4ILA3.76%18.6ILA
Bán
5.819K2.987M75.328MILS72Dịch vụ Công nghiệp
DANHDAN HOTELS
20.802604ILA−2.36%−63ILA
Bán Mạnh
9302.422M3.002BILS27.690.96ILS2.681KDịch vụ Khách hàng
EMTC-MELBIT MEDITEC-M
21.0465.4ILA−2.39%−1.6ILA
Bán
28.816K1.885M60.78MILS615Hỗn hợp
ZURZUR
21.55835.7ILA−1.04%−8.8ILA
Bán
52.183K43.609M549.768MILS8.870.95ILS121Tài chính
NRGNNRGENE
21.82631.0ILA−1.38%−8.8ILA
Bán
1.045K659.395K80.029MILS55Công nghệ Sức khỏe
DLTIDELTA BRANDS
21.984203ILA−1.11%−47ILA
Bán
13.999K58.838M1.063BILS8.055.28ILS981Hàng tiêu dùng không lâu bền
TNDOTONDO SMART
22.02310.4ILA6.67%19.4ILA
Bán
31.665K9.829MDịch vụ Công nghệ
NXTGNEXTAGE
22.1367.1ILA0.00%0.0ILA
Bán
1409.394K18.808MILS65Công nghệ Sức khỏe
PRIMPRIME ENERGY
22.67333.8ILA0.33%1.1ILA
Bán
16454.743K98.197MILS23Công ty dịch vụ công cộng
RAVDRAVAD
22.73501.9ILA−5.41%−28.7ILA
Bán Mạnh
14.277K7.166M138.862MILS32.670.16ILSTài chính
CASTCASTRO
23.146790ILA−0.89%−61ILA
Bán
55373.45K565.045MILS18.403.72ILS4.249KHàng tiêu dùng không lâu bền
EFNCERECH FINANCE
23.57873.0ILA−0.80%−7.0ILA
Bán
1.143K997.839K22.325MILS−1.92ILSCông nghệ Sức khỏe
BRAMBRAM INDUS
23.82209.3ILA−0.33%−0.7ILA
Bán
24150.441K42.8MILS8.220.26ILS172Công nghiệp Chế biến
G107GROUP 107
23.87160.6ILA−3.72%−6.2ILA
Bán Mạnh
2.663K427.678KDịch vụ Công nghệ
HMAMHAMAMA
24.02555.0ILA0.00%0.0ILA
Bán
300166.5K78.736MILS5.101.09ILS39Hàng tiêu dùng không lâu bền
ROBOROBOGROUP
24.53119.7ILA−2.37%−2.9ILA
Bán
38.725K4.635M64.38MILS−0.12ILS89Dịch vụ Công nghệ
NTONETO
24.9512840ILA−1.31%−170ILA
Bán Mạnh
2.498K32.074M464.642MILS5.5923.39ILS1.348KDịch vụ Phân phối
BRNDBRAND
25.61262.0ILA−0.08%−0.2ILA
Bán
10.155K2.661M132.564MILS19.410.14ILS233Sản xuất Chế tạo
ESLTELBIT SYSTEMS
25.9957690ILA0.16%90ILA
Bán
27.244K1.572B25.542BILS39.0414.84ILS17.787KCông nghệ Điện tử
TGITGI
26.03179.5ILA0.00%0.0ILA
Bán
10418.668K132.028MILS−0.17ILS166Sản xuất Chế tạo
QLTUQUALITAU
26.303257ILA−1.15%−38ILA
Bán Mạnh
1.077K3.508M142.023MILS6.345.48ILS68Công nghệ Điện tử
HGGEHAGAG EURO
26.46508.3ILA4.37%21.3ILA
Bán
14.975K7.612M206.964MILS−0.61ILSTài chính
BIMTBIOMEAT FOOD PU
26.4663.3ILA−0.78%−0.5ILA
Bán
142.678K9.032M161.255MILS1Dịch vụ Thương mại
MMANMAMAN
26.581060ILA−4.16%−46ILA
Bán Mạnh
12.082K12.807M516.133MILS9.911.12ILS2.407KVận chuyển
SCCSPACE COM
26.62259.5ILA6.13%15.0ILA
Bán
119.748K31.075M77.606MILS−4.75ILS63Dịch vụ Khách hàng
KAFRKAFRIT
26.822094ILA−2.88%−62ILA
Bán
3.126K6.546M514.136MILS9.132.39ILS467Công nghiệp Chế biến
ENDYENDYMED
26.82277.9ILA3.77%10.1ILA
Bán
38.361K10.661M36.84MILS40Công nghệ Sức khỏe
AMDAALMEDA PU
27.02153.9ILA0.13%0.2ILA
Bán
7.813K1.202M19.012MILS0.02ILS2Tài chính
ETGAETGA GROUP
27.042080ILA0.29%6ILA
Bán
8231.712M464.152MILS14.101.47ILS186Vận chuyển
CBICLAL BIOTECH
27.1964.8ILA−2.41%−1.6ILA
Bán Mạnh
143.077K9.271M104.146MILS−0.56ILS168Tài chính
HUMXHUMAN XT
27.2486.9ILA−1.25%−1.1ILA
Bán
43.206K3.755M23.545MILS72Công nghệ Sức khỏe
BYONBEYON 3D
27.2666.0ILA0.00%0.0ILA
Bán
41727.522K73.251MILS−0.15ILS23Dịch vụ Công nghệ
BCNVBRACK CAPIT N V
27.4332640ILA−4.17%−1420ILA
Bán Mạnh
1.077K35.153M2.633BILS112Tài chính
TPGMTOP GUM
27.55667.0ILA12.90%76.2ILA
Bán
23.021K15.355MHàng tiêu dùng không lâu bền
NTMLNETO MALINDA
27.5910330ILA−1.62%−170ILA
Bán Mạnh
6.635K68.54M2.078BILS11.289.31ILS1.18KDịch vụ Phân phối
CRMLCARMEL CORP
27.622191ILA−1.31%−29ILA
Bán
7.548K16.538M392.653MILS11.901.87ILSTài chính
PNRGPHINERGY
28.30293.0ILA−2.72%−8.2ILA
Bán
8.837K2.589M230.384MILS−0.67ILS57Sản xuất Chế tạo
UTRNUTRON
28.33787.0ILA−0.14%−1.1ILA
Bán
18.115K14.257M162.082MILS−0.08ILS116Dịch vụ Công nghệ
INININTER INDSTRIES
28.36536.0ILA−2.60%−14.3ILA
Bán Mạnh
8.197K4.394M123.171MILS14.250.40ILS316Dịch vụ Công nghiệp
MSBIHAMASHBIR 365
28.7798.9ILA−1.00%−1.0ILA
Bán
32.329K3.197M174.675MILS4.650.21ILS2.3KBán Lẻ
AMRKAMIR MARK.
28.852873ILA−1.91%−56ILA
Bán Mạnh
1.121K3.221M366.275MILS12.042.47ILS219Dịch vụ Phân phối
BKRYBIKUREY HASHDE
28.99280.0ILA−3.68%−10.7ILA
Bán Mạnh
2.549K713.72K435.304MILS12.510.23ILS1.573KDịch vụ Phân phối
BBLSBUBBLES
29.2054.5ILA−8.86%−5.3ILA
Bán Mạnh
55.817K3.042M49.679MILS−1.38ILSDịch vụ Công nghệ
AICSAI SYSTEMS
29.3280.6ILA−4.39%−3.7ILA
Bán Mạnh
87.55K7.057M9.98MILS−0.90ILS2Công nghệ Điện tử
DNAD.N.A BIOMED
29.5268.7ILA1.33%0.9ILA
Bán
55.151K3.789M83.505MILS−0.17ILS15Công nghệ Sức khỏe
SNCMSUNY COMMUN
29.59162.1ILA−2.05%−3.4ILA
Bán Mạnh
75.823K12.291M359.411MILS204Dịch vụ Phân phối
CRSRCARASSO REAL ES
29.603656ILA−4.69%−180ILA
Bán Mạnh
62.471K228.394M2.069BILSKhách hàng Lâu năm
BLNDBLENDER
29.62473.4ILA10.71%45.8ILA
Bán
69.073K32.699M52.669MILS−2.84ILS58Dịch vụ Công nghệ
SHNPSCHNAPP
29.951441ILA−2.24%−33ILA
Bán
2.755K3.97M187.123MILS6.692.20ILS363Dịch vụ Phân phối