Định giá quá caoCổ phiếu Israel

Cổ phiếu đã tăng đáng kể về giá trị do lượng cầu lớn được gọi là mua quá mức. Trường hợp này thường xảy ra khi có nhiều người mua hơn người bán, những người có hành động để tiếp cận với tài sản - có thể xảy ra - đẩy giá lên cao đến mức không còn có thể biện minh được bằng nguồn tài chính cơ bản của công ty. Một kịch bản phổ biến khác khiến cổ phiếu trở nên quá mua là khi một doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính mình. Kiểm tra Cổ phiếu Israel được định giá quá cao tại thời điểm này - hãy cẩn thận khi mua những thứ này, vì có thể có mức thoái lui.

Ticker
RSI (14) 1 Ngày
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
SPDVSPEEDVALUE
83.45584.7ILA−1.70%−10.1ILA
Mua
898525.061KDịch vụ Công nghệ
NXSNNEXT VISION
83.12984.8ILA−1.22%−12.2ILA
Mua
32.129K31.641M786.676MILS31Khách hàng Lâu năm
JCFNJACOB FINANCE
77.581518ILA−0.85%−13ILA
Mua
7251.101M376.384MILS7.751.98ILS19Tài chính
MCMNMICHMAN
76.7121200ILA−0.19%−40ILA
Mua
3286.954MTài chính
GLRSGLOBRANDS
71.6839390ILA3.12%1190ILA
Sức mua mạnh
1.055K41.556M469.478MILS6.6457.51ILS209Dịch vụ Phân phối
EMDVEMILIA DEVEL
71.432804ILA1.63%45ILA
Sức mua mạnh
2261.688K772.348MILS15.591.77ILS1.761KTài chính