Cổ phiếu Israel có khối lượng giao dịch bất thường

Khối lượng cao hoặc thấp bất thường có thể ảnh hưởng đến giá trong tương lai, vì vậy việc phát hiện khối lượng để đưa ra quyết định kịp thời sẽ rất hữu ích. Cổ phiếu Israel sau hiện hiển thị khối lượng giao dịch bất thường và được sắp xếp theo khối lượng tương đối.
Khối lượng Tương đối
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AAMRMAMRAM AVRAHAM CONS
118,542.181 ILA0,00%102,229 K1,636 B ILS12,001,82 ILS0,00%Khách hàng Lâu năm
IINININTER INDSTRIES
17,32249,9 ILA−5,56%34,021 K109,336 M ILS−1,37 ILS−471,84%0,00%Công nghệ Điện tử
GGLTLGILAT TELECOM
13,7856,7 ILA−5,18%2,01 M38,913 M ILS0,00%Truyền thông
PPRMGPRIMOTEC GROUP LTD
12,361.006 ILA0,00%13,397 K146,397 M ILS0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GGOSSG 1 SECU
9,21470,0 ILA−2,77%44,451 K376,111 M ILS14,610,32 ILS−19,39%7,05%Dịch vụ Thương mại
ISROISROTEL
7,068.274 ILA−1,03%106,679 K4,635 B ILS17,864,63 ILS−0,56%1,12%Dịch vụ Khách hàng
BBUFTBUFF TECHNOLOGIES
5,312.015 ILA0,00%1,488 K50,682 M ILS0,00%Dịch vụ Công nghệ
GGLTCGLILEO TECH
5,1520,2 ILA−11,40%94,178 K8,333 M ILS−0,21 ILS−130,71%0,00%Dịch vụ Thương mại
QQLTUQUALITAU
5,1214.410 ILA+1,77%68,863 K626,949 M ILS3,26%Công nghệ Điện tử
HHMGSHOMEBIOGAS LTD
5,05158,4 ILA−2,76%50,019 K38,088 M ILS0,00%Khách hàng Lâu năm
SSTRGSTORAGE DROP
4,8068,3 ILA+4,43%119,878 K14,043 M ILS−0,37 ILS+86,02%0,00%Sản xuất Chế tạo
IIMEDIMED INFINITY
4,74120,1 ILA+4,98%32,984 K4,846 M ILS−1,31 ILS−162,08%0,00%Tài chính
BBULLBULL TRADING AND I
4,2218,7 ILA−3,61%159,137 K2,587 M ILS−6,42 ILS−718,18%0,00%Tài chính
HHLMSHOLMES PLACE
4,11471,5 ILA+0,02%101,842 K431,8 M ILS9,640,49 ILS+21,19%9,96%Dịch vụ Khách hàng
GCTG CITY LTD
3,871.157 ILA+1,22%926,299 K2,131 B ILS−4,24 ILS+53,43%0,00%Tài chính
Mua
KKRURKERUR
3,856.372 ILA−0,52%4,144 K801,44 M ILS9,36%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TGITGI INFRASTRUCTURE
3,62189,8 ILA−1,91%32,683 K140,509 M ILS3,58%Sản xuất Chế tạo
BBIMTBIO MEAT FOODTECH
3,5126,0 ILA+1,96%349,54 K66,789 M ILS−0,03 ILS−132,23%0,00%Dịch vụ Thương mại
MGDLMIGDAL INSUR.
3,48470,0 ILA+2,78%3,07 M4,953 B ILS1,66%Tài chính
EECPA-MECOPPIA SCIENTIFIC
3,37169,6 ILA+5,34%10 K167,85 M ILS−0,51 ILS+3,86%0,00%Sản xuất Chế tạo
BBSENBET SHEMESH
3,2822.850 ILA+1,02%59,821 K1,971 B ILS8,1627,99 ILS+1.170,39%8,90%Công nghệ Điện tử
WWNBZWIND BUZZ TECHNOL
3,1819,8 ILA0,00%110,626 K15,815 M ILS0,00%Dịch vụ Công nghiệp
AARDMAERODROME GROUP
3,1272,0 ILA−1,91%3,296 M65,921 M ILS−0,01 ILS+93,99%0,00%Dịch vụ Công nghệ
DANEDANEL
2,8132.120 ILA+2,00%14,364 K1,856 B ILS−2,27 ILS−111,77%0,68%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
PPCBTP.C.B TEC
2,77375,2 ILA−0,48%54,092 K268,896 M ILS8,03%Công nghệ Điện tử
BBCURERIKA B-CURE
2,7630,6 ILA+2,34%51,406 K31,875 M ILS−0,18 ILS−105,23%0,00%Công nghệ Sức khỏe
AALMAALMOGIM
2,63799,8 ILA−0,03%35,833 K300,018 M ILS−0,02 ILS−101,35%6,70%Tài chính
MMNRAMENARA VENTURES XL
2,60553,3 ILA+1,11%4,312 K25,426 M ILS−0,60 ILS−956,19%0,00%Dịch vụ Thương mại
NNSTRNORSTAR
2,55945,1 ILA+5,40%173,198 K593,649 M ILS−6,90 ILS+64,26%0,00%Tài chính
SSKLNSKYLINE
2,531.730 ILA+0,17%3,384 K288,918 M ILS−7,12 ILS−454,23%0,00%Dịch vụ Khách hàng
MMSBIHAMASHBIR 365
2,49118,9 ILA+1,02%59,492 K207,897 M ILS10,950,11 ILS−47,84%4,81%Bán Lẻ
DDUNIDUNIEC
2,4620.550 ILA+1,93%7,529 K1,587 B ILS745,920,28 ILS−97,79%0,00%Khách hàng Lâu năm
MMCMNMICHMAN FINANCE
2,3817.200 ILA+0,17%620272,388 M ILS7,0724,31 ILS+19,59%2,36%Tài chính
SSEMGSEACH MEDICAL
2,28150,8 ILA−2,20%22,168 K51,308 M ILS−0,35 ILS−308,56%0,00%Công nghệ Sức khỏe
AAILNAXILION
2,2745,2 ILA−3,62%297,786 K17,921 M ILS0,00%Dịch vụ Công nghệ
RRZRRAZOR LABS LTD
2,22426,4 ILA−3,31%60,474 K167,554 M ILS−0,47 ILS+60,97%0,00%Dịch vụ Công nghệ
THESTHIRDEYE SYSTEMS L
2,08505,4 ILA−6,02%378,193 K116,064 M ILS−0,03 ILS+99,17%0,00%Dịch vụ Thương mại
ROBOROBOGROUP
2,08105,5 ILA0,00%11,906 K62,533 M ILSDịch vụ Công nghệ
SSNFLSUNFLOWER
2,05550,2 ILA−1,52%6,089 K204,91 M ILS13,130,42 ILS0,00%Công ty dịch vụ công cộng
NYAXNAYAX LTD
2,048.600 ILA+0,96%46,92 K3,087 B ILS−1,70 ILS+50,87%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
PPRTCPRIORTECH
1,9920.650 ILA−7,19%63,893 K2,427 B ILS0,00%Sản xuất Chế tạo
NNTONETO
1,996.595 ILA+0,27%5,67 K235,535 M ILS0,00%Dịch vụ Phân phối
TLSYTELSYS
1,9419.730 ILA+2,55%10,333 K1,786 B ILS11,4517,23 ILS+4,36%12,85%Công nghệ Điện tử
RAYG-MRAY TLV GROUP LTD
1,9256,2 ILA0,00%15,117 K4,252 M ILS−1,64 ILS+51,71%0,00%Dịch vụ Thương mại
SPENSHAPIR ENG
1,832.142 ILA+3,23%567,898 K7,653 B ILS0,91%Khoáng sản phi năng lượng
PTNRPARTNER
1,771.712 ILA+0,71%320,907 K3,185 B ILS16,791,02 ILS0,00%Truyền thông
Theo dõi
IIBIUIBI MANAGING
1,71634,1 ILA−1,23%2,303 K197,244 M ILS13,450,47 ILS+43,28%6,99%Tài chính
TTAMTIV TAAM
1,71535,1 ILA+0,70%205,514 K569,789 M ILS1,99%Bán Lẻ
LLAHAVLAHAV
1,69319,9 ILA−0,06%193,554 K796,12 M ILS7,540,42 ILS−32,47%4,77%Tài chính
EEMDVEMILIA DEVEL
1,682.218 ILA−1,77%503620,902 M ILS2,56%Tài chính
RRTPTRATIO PETROLEUM
1,6617,7 ILA−0,56%170,261 K39,794 M ILS0,00%Năng lượng Mỏ
SSNCMSUNY COMMUN
1,64104,0 ILA−0,86%191,667 K225,853 M ILS7,280,14 ILS+16,48%30,98%Dịch vụ Phân phối
GGOLFGOLF
1,63375,5 ILA+1,00%34,157 K166,268 M ILS−0,62 ILS−166,52%0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
EELMRELMOR
1,62971,4 ILA−0,82%4,477 K348,569 M ILS5,15%Dịch vụ Công nghiệp
BLSRBLUE SQ REAL ES
1,6227.790 ILA+0,36%10,62 K3,39 B ILS4,7159,03 ILS+142,30%5,90%Tài chính
SSTGSTG
1,614.177 ILA+0,87%5,796 K189,715 M ILS0,00%Dịch vụ Phân phối
VRDSVERIDIS ENVIRONMEN
1,601.826 ILA−4,00%47,304 K2,651 B ILS0,00%Vận chuyển
SAESHUFERSAL
1,602.686 ILA+0,98%1,029 M7,136 B ILS2,52%Bán Lẻ
Theo dõi
EECNRECONERGY RENEWABLE
1,591.431 ILA0,00%13,743 K652,882 M ILS−1,00 ILS−669,10%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
AAUGNAUGWIND
1,59198,4 ILA+12,28%119,077 K42,68 M ILS−1,24 ILS+6,37%0,00%Sản xuất Chế tạo
UNCTUNICORN TECHS LTD
1,5942,2 ILA−5,38%19,409 K14,77 M ILS0,00%Tài chính
TOENTOMER ENERGY
1,571.587 ILA0,00%6,274 K317,416 M ILS18,320,87 ILS+67,63%5,98%Hỗn hợp
AADGRADGAR INV.
1,56459,9 ILA−0,69%68,898 K758,171 M ILS8,460,54 ILS7,72%Tài chính
RRTSNROTEM SHANI ENTREP
1,551.929 ILA+1,53%17,204 K291,478 M ILS5,15%Khách hàng Lâu năm
HHIPRHIPER GLOBAL LTD
1,541.827 ILA−2,92%21,64 K860,356 M ILS14,821,23 ILS+94,83%2,32%Dịch vụ Phân phối
AAURAAURA
1,491.520 ILA+1,33%462,279 K4,244 B ILS23,420,65 ILS+43,21%0,72%Khách hàng Lâu năm
OORBIORBIT
1,492.306 ILA+2,81%19,505 K570,383 M ILS15,001,54 ILS+3,50%0,00%Công nghệ Điện tử
TFRLFTEFRON
1,482.537 ILA−1,21%8,003 K318,099 M ILS6,553,87 ILS+133,14%2,31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ILDCLAND DEV
1,483.134 ILA+2,45%53,787 K1,268 B ILS4,28%Tài chính
AAICS-MAI CONVERSATION
1,4241,3 ILA+0,49%6 K3,17 M ILSCông nghệ Điện tử
NICENICE
1,4165.780 ILA−1,10%78,106 K41,742 B ILS31,9120,61 ILS+39,40%0,00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MMEDNMEHADRIN
1,3815.810 ILA+1,28%241530,943 M ILS0,00%Công nghiệp Chế biến
MMHDMENORA MIV HLD
1,3710.220 ILA+3,00%51,805 K6,335 B ILS9,3410,94 ILS+101,64%3,95%Tài chính
SSHANSHANIV
1,37358,5 ILA−3,32%19,558 K226,059 M ILS14,600,25 ILS+79,72%3,98%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SSHOMSHOHAM BUSINESS
1,35565,4 ILA+5,21%77,465 K206,017 M ILS5,74%Tài chính
HLANHILAN
1,3420.600 ILA+0,44%34,45 K4,724 B ILS1,33%Dịch vụ Công nghệ
FORTYFORMULA
1,3330.040 ILA+2,84%11,857 K4,606 B ILS19,1315,70 ILS−12,13%0,77%Dịch vụ Công nghệ
ARADARAD INVESTMENT
1,338.600 ILA−0,36%3,105 K550,517 M ILS1,9344,62 ILS−16,23%0,00%Dịch vụ Công nghiệp
ALRPRALROV PROPERT
1,3213.460 ILA−2,32%1,908 K2,773 B ILS0,67%Tài chính
CCRSRCARASSO REAL ESTAT
1,312.490 ILA+1,10%44,248 K1,349 B ILS1,49%Khách hàng Lâu năm
BLRXBIOLINE RX
1,3020,6 ILA+5,64%1,192 M247,025 M ILS−0,19 ILS−40,59%0,00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BEZQBEZEQ
1,30443,6 ILA−1,49%7,723 M12,274 B ILS10,460,42 ILS+13,98%6,24%Truyền thông
Sức mua mạnh
IISRGISRAIR GROUP LTD
1,29135,5 ILA+2,19%256,676 K50,335 M ILS0,00%Vận chuyển
DANHDAN HOTELS
1,292.411 ILA−0,04%1 K2,714 B ILS1,66%Dịch vụ Khách hàng
UPSLUPSELLON BRANDS
1,28125,0 ILA−0,32%10,651 K26,088 M ILS−0,72 ILS+92,18%0,00%Bán Lẻ
IISIIMAGESAT INERTNATI
1,281.250 ILA+0,32%5,129 K764,571 M ILS122,670,10 ILS+972,63%0,00%Dịch vụ Công nghệ
VILRVILLAR
1,2715.760 ILA+0,32%3,017 K2,792 B ILS11,3713,86 ILS−43,42%1,43%Khách hàng Lâu năm
ORLBAZAN
1,2695,9 ILA+0,95%5,407 M2,998 B ILS2,060,47 ILS−1,21%23,51%Năng lượng Mỏ
AALBAALBAAD
1,251.314 ILA−0,38%16,54 K245,028 M ILS0,00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
CLISCLAL INSURANCE
1,256.108 ILA−0,42%138,758 K4,83 B ILS0,00%Tài chính
LAPDLAPIDOTH CAP.
1,255.470 ILA+1,73%17,547 K3,384 B ILS1,77%Dịch vụ Công nghiệp
AAPLPAPOLLO POWER
1,24527,6 ILA−3,60%27,824 K279,402 M ILS0,00%Công ty dịch vụ công cộng
RMLIRAMI LEVI
1,2420.860 ILA0,00%21,717 K2,874 B ILS12,2117,08 ILS+32,53%7,86%Bán Lẻ
NOFRO.Y. NOFAR ENERGY
1,248.250 ILA+0,41%48,949 K2,932 B ILS−2,53 ILS−155,66%0,00%Công ty dịch vụ công cộng
ISTAISSTA
1,237.182 ILA+1,53%16,453 K1,219 B ILS11,286,37 ILS−54,90%0,00%Dịch vụ Khách hàng
BBRIHRAV BARIACH 08 IND
1,2364,9 ILA−1,07%69,055 K247,209 M ILS−0,04 ILS−187,17%0,00%Khoáng sản phi năng lượng
LLUDNLUDAN
1,221.767 ILA−0,17%3,218 K203,641 M ILS7,64%Dịch vụ Công nghiệp
RRANIRANI ZIM
1,22310,8 ILA+11,00%305,365 K451,904 M ILS0,00%Tài chính
POLIPOALIM
1,193.500 ILA−0,88%3,724 M46,816 B ILS6,425,45 ILS4,76%Tài chính
Mua
DLEKGDELEK GROUP
1,1744.410 ILA+3,09%44,86 K7,995 B ILS6,9663,77 ILS−34,44%11,17%Năng lượng Mỏ
Theo dõi